extension ExtPose

Keyword: highlight pdf -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
300,000 (+0.0% / +0)
4.6186(+0.0000) (333+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.0917(+0.0000) (2,684+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.8129(+0.0003) (1,828+8 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7377(-0.0102) (366+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0861(+0.0000) (209+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5821(+0.0000) (840+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2121(+0.0000) (132+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7225(-0.0051) (663+6 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7743(+0.0000) (1,294+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4231(+0.0000) (52+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.527(+0.0008) (1,167+2 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.3193(+0.0003) (2,227+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6928(+0.0001) (4,316+1 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.6842(+0.0175) (19+1 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.6954(+0.0000) (302+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.8045(+0.0000) (179+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
50,000 (-16.7% / -10,000)
4.4706(-0.0294) (51+1 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.4956(-0.0016) (3,099+16 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1489(+0.0000) (47+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.45(-0.0763) (20+1 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2286(+0.0000) (35+0 votes)
688 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7686(+0.0000) (242+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.871(+0.0000) (62+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6462(+0.0212) (130+2 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1061(+0.0000) (179+0 votes)
703 (+1.0% / +7)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8095(+0.0000) (378+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6122(+0.0000) (49+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5508(-0.0042) (935-2 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.6679(-0.0001) (2,650+5 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4745(+0.0013) (2,002+5 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3964(+0.0000) (111+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2486(+0.0000) (181+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7287(-0.0000) (9,425-1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5306(+0.0000) (147+0 votes)
204,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3726(-0.0001) (47,902+38 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5826(-0.0017) (587+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8192(+0.0000) (426+0 votes)
344 (-2.5% / -9)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.3269(-0.0260) (52+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5752(-0.0131) (824+3 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.087(+0.0000) (46+0 votes)
31 (+6.9% / +2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.3145(-0.0017) (795+1 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
1.4081(-0.0006) (713+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.2583(+0.0000) (751+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4026(+0.0000) (313+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.4249(-0.0000) (6,053+3 votes)
2.9633(+0.0000) (109+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4536(+0.0000) (97+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.697(+0.0000) (33+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (10+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4329(-0.0109) (991+22 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.7857(+0.0000) (210+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7395(+0.0000) (1,996+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4615(+0.0000) (13+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1389(+0.0000) (216+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7319(+0.0020) (414+3 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6448(+0.0000) (1,126+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5192(+0.0000) (52+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7108(+0.0035) (83+1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6875(+0.0000) (16+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.3636(+0.0000) (22+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7097(+0.0000) (62+0 votes)
800,000 (-11.1% / -100,000)
4.7669(+0.0004) (13,293+29 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4798(+0.0000) (173+0 votes)
65 (+22.6% / +12)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
62 (-7.5% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4667(+0.0000) (45+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (44+0 votes)
82
Memex
10,000 (+0.0% / +0)
3.9109(+0.0000) (101+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (162+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0628(+0.0049) (191+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.576(+0.0000) (217+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8378(+0.0000) (1,714+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.7652(+0.0000) (132+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
18 (-10.0% / -2)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (42+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8115(-0.0000) (67,909-4 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4932(+0.0000) (148+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.202(+0.0041) (198+1 votes)
84 (-2.3% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5708(+0.0000) (445+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7584(+0.0015) (1,614+10 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.7956(-0.0062) (4,712+10 votes)
102
in-Marker
152 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6074(+0.0000) (461+0 votes)
118 (-0.8% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
346 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
106
Conch AI
100,000 (+0.0% / +0)
4.7192(+0.0000) (203+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.717(+0.0000) (53+0 votes)
500,000 (-16.7% / -100,000)
4.1981(+0.0008) (1,575+4 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
200,000
1.5333(+0.0000) (15+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8389(+0.0008) (211+1 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.654(-0.0000) (27,488+5 votes)
847 (+1.0% / +8)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
114
FancyGPT
10,000 (+0.0% / +0)
4.3667(+0.0000) (30+0 votes)
110 (+5.8% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.7241(+0.0000) (29+0 votes)
758 (+2.2% / +16)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
118
Bestlaw
2,000 (+0.0% / +0)
3.9688(+0.0000) (32+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.32(+0.0000) (25+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3429(+0.0000) (35+0 votes)
247 (-5.4% / -14)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.2368(+0.0000) (38+0 votes)
628 (-0.8% / -5)
3.8333(+0.0000) (12+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5909(+0.0000) (44+0 votes)
590 (-6.1% / -38)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.1458(-0.0073) (432+1 votes)
50,000 (-16.7% / -10,000)
3.1136(+0.0000) (44+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
205 (+0.5% / +1)
10,000 (+0.0% / +0)
4.558(-0.0032) (138-1 votes)
216 (-0.9% / -2)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0272(+0.0040) (1,470+6 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
2.5294(+0.0000) (17+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9922(+0.0230) (129-1 votes)
718 (+1.8% / +13)
4.9333(+0.0000) (15+0 votes)
68 (-6.8% / -5)
139
QweTab
9,000 (-10.0% / -1,000)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6086(-0.0005) (17,253+4 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4318(+0.0000) (264+0 votes)
582 (+4.7% / +26)
4.6667(+0.0000) (24+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6949(+0.0000) (59+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6333(+0.0000) (240+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4483(+0.0000) (29+0 votes)
148
Black Box
10,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
129 (+6.6% / +8)
6,000 (+0.0% / +0)
4.7222(+0.0000) (54+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
152
Matter
20,000 (+0.0% / +0)
4.1923(+0.0000) (26+0 votes)
206 (+3.0% / +6)
3.5323(-0.0017) (1,533+1 votes)
295 (-9.5% / -31)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.988(+0.0000) (499+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.5789(+0.0000) (19+0 votes)
52 (+4.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
159
EdPage
331 (-5.7% / -20)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
713 (+0.6% / +4)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.9341(+0.0000) (425+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.2194(+0.0013) (3,004+5 votes)
163
WiseFax
8,000 (+0.0% / +0)
3.9727(+0.0000) (183+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.8997(+0.0001) (1,176+1 votes)
787 (-2.8% / -23)
4.0(+0.0000) (25+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (12+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5532(+0.0000) (94+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3427(+0.0000) (496+0 votes)
39 (+8.3% / +3)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.1143(+0.0000) (35+0 votes)
535 (-0.2% / -1)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3686(+0.0000) (472+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.1667(+0.0000) (6+0 votes)
227 (-1.7% / -4)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
639 (+0.3% / +2)
3.2308(+0.0000) (13+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
363 (+4.3% / +15)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5833(+0.0000) (180+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.3529(+0.0000) (34+0 votes)
569 (+0.9% / +5)
4.25(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2432(+0.0000) (37+0 votes)
295 (+2.1% / +6)
5.0(+0.0000) (6+1 votes)
386 (-2.0% / -8)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6142(+0.0000) (267+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.6207(+0.0000) (58+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8375(+0.0000) (80+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.6364(+0.0000) (11+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
1.7857(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.1111(+0.0000) (9+0 votes)
160 (+0.6% / +1)
826 (-0.8% / -7)
4.5714(+0.0000) (14+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.5455(+0.0000) (55+0 votes)
198
WebSketch
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
245 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.875(+0.0000) (8+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5959(-0.0000) (33,543+3 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
203
Read Pro
1,000 (+0.0% / +0)
4.3913(+0.0000) (23+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.572(+0.0000) (236+0 votes)
187 (-1.6% / -3)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7866(+0.0013) (164+1 votes)
209
TLDR
71 (+4.4% / +3)
80,000 (+0.0% / +0)
3.3939(+0.0000) (490+0 votes)
26 (-13.3% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
947 (+1.5% / +14)
4.2632(+0.0000) (19+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.481(+0.0009) (1,318+10 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5237(+0.0005) (13,242+31 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.8749(-0.0002) (8,936+140 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5217(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7799(-0.0210) (209-2 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.3918(+0.0000) (194+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
221
Omnivore
40,000 (+0.0% / +0)
4.7381(+0.0000) (42+0 votes)
142 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
310 (+3.0% / +9)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6296(-0.0370) (54-6 votes)
225
FYI
10,000 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.9107(+0.0033) (56+2 votes)
228
JustLines
407 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8033(+0.0000) (61+0 votes)
31 (-6.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,000 (+25.0% / +1,000)
4.4444(-0.0556) (54-6 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.434(+0.0000) (106+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (64+0 votes)
234
A1Office
89 (+9.9% / +8)
400,000 (+0.0% / +0)
4.644(+0.0000) (382+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.413(+0.0000) (46+0 votes)
237
BLUF
2,000 (+0.0% / +0)
4.4667(+0.0000) (15+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.3385(+0.0000) (65+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8396(+0.0111) (106+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4033(+0.0084) (724+10 votes)
242
Notezy
12 (-14.3% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.821(+0.0000) (486+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4462(+0.0000) (65+0 votes)
465 (+2.2% / +10)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.5102(+0.0000) (49+0 votes)
505 (+1.4% / +7)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8259(-0.0004) (8,698+8 votes)
384 (+0.3% / +1)
4.8095(+0.0000) (21+0 votes)
70 (+6.1% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.9667(+0.0000) (30+0 votes)
107 (+1.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
934 (-1.4% / -13)
3.875(+0.0000) (16+0 votes)
256
Peek
15 (+15.4% / +2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.9444(+0.0000) (72+0 votes)
773 (+1.0% / +8)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
114 (+4.6% / +5)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
362 (-1.9% / -7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
539 (-0.9% / -5)
179 (-2.2% / -4)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7277(-0.0000) (129,847-2 votes)
730 (-0.3% / -2)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
426 (-0.2% / -1)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (21+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0946(+0.0013) (687+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.087(+0.0000) (46+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3487(+0.0000) (347+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (160+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.72(+0.0000) (25+0 votes)
272
Merge PDF
100,000 (+0.0% / +0)
3.5571(+0.0000) (70+0 votes)
64 (-1.5% / -1)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.517(+0.0000) (265+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5625(-0.1708) (16+1 votes)
277
Cosmonote
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
278
Split PDF
20,000 (+0.0% / +0)
4.1481(+0.0000) (27+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.6154(+0.0000) (13+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.7667(+0.0000) (30+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.0598(+0.0000) (184+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.5556(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0938(+0.0000) (96+0 votes)
286
Casper AI
20,000 (+0.0% / +0)
4.8816(+0.0000) (245+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.2724(+0.0000) (514+0 votes)
191 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
290
nimdone
38 (-5.0% / -2)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (42+0 votes)