extension ExtPose

Keyword: document -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
877,636 (-0.3% / -2,423)
2.3(+0.0000) (133+0 votes)
567,106 (-0.0% / -125)
4.5(+0.0000) (302+0 votes)
24,085 (-0.2% / -44)
4.2(+0.0000) (265+0 votes)
27,506 (-0.3% / -90)
3.8(+0.0000) (31+0 votes)
57,976 (-0.3% / -168)
3.0(+0.0000) (207+0 votes)
8,329 (-0.1% / -12)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,628+0 votes)
28,279 (+0.1% / +39)
3.1(+0.0000) (162+0 votes)
90,017 (-0.3% / -312)
4.0(+0.0000) (254+0 votes)
168,267 (-0.2% / -290)
2.7(+0.0000) (600+1 votes)
4,958 (+8.9% / +404)
107,907 (-0.4% / -429)
3.9(+0.0000) (64+0 votes)
38,967 (+0.2% / +97)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
241,563 (-0.0% / -68)
4.4(+0.0000) (1,284+0 votes)
2,177 (-1.5% / -34)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
27,120 (+0.2% / +67)
4.6(+0.0000) (230+0 votes)
7,776 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
41,240 (-0.5% / -191)
4.6(+0.0000) (455+0 votes)
20,485 (+0.0% / +8)
3.4(+0.0000) (132+0 votes)
69,015 (-0.5% / -371)
3.5(+0.0000) (119+0 votes)
7,122 (-0.3% / -21)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
72,988 (-0.2% / -156)
3.8(+0.0000) (160+0 votes)
2,710 (-0.7% / -20)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
4,358 (+23.1% / +818)
4.7(+0.1000) (15+1 votes)
4,290 (+0.4% / +17)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
257 (+2.8% / +7)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
4,099 (+0.3% / +11)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
6,776 (-0.4% / -28)
3.3(+0.0000) (13+0 votes)
1,856 (-0.2% / -3)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
4,407 (-0.3% / -13)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
68,329 (-0.2% / -162)
3.8(+0.0000) (57+0 votes)
32
Web PKI
1,044,317 (+0.3% / +2,855)
3.9(+0.1000) (85+1 votes)
1,194 (+0.1% / +1)
11,070 (+0.1% / +8)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
65,948 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
199,011 (-0.2% / -368)
4.7(+0.0000) (660+0 votes)
24,676 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (24+0 votes)
9,748 (-0.1% / -7)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
36,849 (+0.6% / +217)
7,215 (+0.5% / +34)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
77,041 (+1.3% / +974)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
4,250 (-0.1% / -5)
5.0(+0.0000) (43+6 votes)
1,896 (+2.0% / +38)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
15,433 (+0.0% / +2)
4.9(+0.0000) (42+0 votes)
9,288 (-0.2% / -17)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
23,916 (+0.4% / +91)
4.6(+0.0000) (463+3 votes)
34,517 (-0.0% / -8)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
16,332 (-0.2% / -37)
3.2(+0.0000) (26+0 votes)
7,917 (-0.2% / -14)
3.5(+0.0000) (340+0 votes)
4,880 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (16+0 votes)
1,168 (+0.4% / +5)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
37,766 (+0.0% / +7)
2.4(+0.0000) (85+0 votes)
6,340,057 (-0.2% / -15,624)
4.0(+0.0000) (4,672+0 votes)
100,138 (+0.2% / +232)
3.9(+0.0000) (270+1 votes)
706 (+0.3% / +2)
42,007 (+0.4% / +185)
4.5(+0.0000) (44+0 votes)
130,966 (-0.2% / -231)
4.2(+0.0000) (495+0 votes)
10,577 (-0.3% / -34)
3.6(+0.0000) (23+0 votes)
1,283 (+0.1% / +1)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
14,735 (-0.3% / -44)
3.6(+0.0000) (18+0 votes)
4,086 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
62
WiseFax
14,961 (-0.3% / -46)
4.0(+0.0000) (186+0 votes)
78,247 (-0.0% / -33)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
367 (-2.1% / -8)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
864 (-1.9% / -17)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11,064 (-0.6% / -66)
4.0(+0.0000) (15+0 votes)
769 (+1.1% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
50,877 (-0.2% / -97)
3.2(+0.0000) (95+0 votes)
1,574 (-0.7% / -11)
29,397 (-0.0% / -6)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
32,665 (-0.2% / -61)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
2,828 (+0.7% / +21)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
4,369 (-0.1% / -6)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
78 (-6.0% / -5)
2,216 (+0.6% / +13)
255 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
3,608 (-0.8% / -28)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
81,133 (-0.4% / -301)
3.2(+0.0000) (53+0 votes)
3,662 (-0.1% / -2)
4.7(+0.0000) (49+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,295 (+0.2% / +10)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
113 (-0.9% / -1)
30,928 (-0.8% / -255)
2.9(+0.0000) (122+0 votes)
633 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
3,172,036 (-0.2% / -7,520)
4.7(+0.0000) (2,825+0 votes)
86
Bestlaw
2,846 (+0.1% / +3)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
153 (-2.5% / -4)
475 (-2.5% / -12)
1,778 (+0.1% / +1)
652 (+0.3% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,163 (+0.0% / +12)
4.0(+0.0000) (267+0 votes)
2,847 (-0.0% / -1)
84,908 (+0.1% / +56)
3.0(+0.0000) (130+0 votes)
25,259 (+0.0% / +5)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
2,338 (-0.2% / -4)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
96
RECAP
20,695 (-0.4% / -92)
4.7(+0.0000) (34+0 votes)
37,885 (-0.1% / -38)
4.3(+0.0000) (73+0 votes)
3,516 (+0.4% / +13)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
90 (+2.3% / +2)
4,207 (+0.4% / +16)
4.4(+0.0000) (36+0 votes)
174 (+3.0% / +5)
1,340 (-0.1% / -1)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
194 (+0.5% / +1)
390,227 (-0.0% / -154)
4.0(+0.0000) (71+0 votes)
587 (-1.5% / -9)
1.8(+0.0000) (24+0 votes)
7,681 (+0.1% / +4)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
377 (+2.2% / +8)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
762 (+0.3% / +2)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
877,904 (+0.0% / +33)
3.9(+0.0000) (294+0 votes)
1,910 (+0.3% / +5)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
246,873 (-0.0% / -100)
1.8(+0.0000) (321+0 votes)
3,842 (+2.6% / +98)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
601 (+1.9% / +11)
46 (+4.5% / +2)
488,311 (-0.3% / -1,462)
3.4(+0.0000) (935+0 votes)
44,956 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
258 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
318 (+1.3% / +4)
39,750 (+1.4% / +564)
4.7(+0.0000) (27+1 votes)
180,821 (+0.3% / +581)
4.3(+0.0000) (603+4 votes)
204 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
123
Safe Doc
380,833 (-0.1% / -430)
1.7(+0.0000) (7+0 votes)
2,888 (+2.3% / +65)
3,269 (-0.3% / -10)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
320 (+1.3% / +4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,090 (-1.5% / -17)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
2,920 (-1.0% / -30)
2.2(+0.0000) (6+0 votes)
6,384 (-0.2% / -10)
4.4(+0.0000) (31+0 votes)
129 (+0.0% / +0)
131
Skimcast
329 (+2.2% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
132
Haystack
375 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (26+0 votes)
10,283 (-0.4% / -42)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
134
SignNow
598 (-0.7% / -4)
84 (-3.4% / -3)
5 (+66.7% / +2)
491 (-1.6% / -8)
5.0(+0.0000) (36+0 votes)
11,331 (+0.4% / +40)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
111,254 (+0.2% / +209)
4.3(+0.0000) (598+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
7,726 (+1.2% / +92)
3.1(+0.0000) (19+0 votes)
4,777 (+0.4% / +19)
4.7(+0.0000) (19+1 votes)
22,009 (-0.7% / -160)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
146
bluecheck
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,015,772 (-0.2% / -5,045)
4.6(+0.0000) (1,354+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
14 (+0.0% / +0)
38 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
10,462 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
2,255 (+0.5% / +12)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
2,746 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
11,204 (-1.0% / -112)
17 (+0.0% / +0)
738 (-0.7% / -5)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
671 (-3.0% / -21)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
1,396 (-1.3% / -19)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
499,806 (-0.0% / -132)
3.9(+0.0000) (962+0 votes)
5,096 (+1.1% / +54)
3.8(+0.0000) (21+0 votes)
55 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
112 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
55 (+0.0% / +0)
6,687 (+0.3% / +18)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
186 (+0.0% / +0)
3,217 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
3,444 (+0.4% / +14)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
12,967 (+0.5% / +69)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
2,997 (-0.1% / -3)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
321,952 (-0.1% / -340)
4.1(+0.0000) (81+0 votes)
156,092 (-0.4% / -590)
4.8(+0.0000) (402+0 votes)
7,668 (-0.1% / -6)
4.7(+0.0000) (71+0 votes)
144 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
281 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
172,907 (-0.2% / -397)
3.8(+0.0000) (1,465+0 votes)
2,283 (-0.9% / -21)
4.7(+0.0000) (17+0 votes)
7,811 (+0.1% / +6)
4.5(+0.0000) (102+0 votes)
2,690 (-0.4% / -11)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
6 (-33.3% / -3)
140 (+4.5% / +6)
186
ReadLater
875 (+0.7% / +6)
3.3(+0.0000) (20+0 votes)
2,892 (-1.0% / -28)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
189
VIT Go
560 (-0.9% / -5)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
1,538 (-1.3% / -20)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
171,908 (-0.6% / -1,001)
3.3(+0.0000) (16+0 votes)
192
Tag-a-Doc
101 (+3.1% / +3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,879 (-0.2% / -3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
126,304 (-0.0% / -19)
3.6(+0.0000) (182+0 votes)
2,183 (-0.6% / -13)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
5,604 (-1.0% / -56)
3.4(+0.0000) (66+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
527 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,778 (+0.4% / +7)
548 (+0.9% / +5)
13 (+0.0% / +0)
90,512 (-0.8% / -761)
73,348 (+0.3% / +186)
3.1(+0.0000) (17+0 votes)
465 (+0.9% / +4)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
949 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
49,968 (-0.3% / -133)
3.6(+0.0000) (21+0 votes)
2,581 (+0.2% / +6)
3.6(+0.0000) (22+0 votes)
52,073 (+0.2% / +94)
2,581 (+0.2% / +6)
3.6(+0.0000) (22+0 votes)
52,073 (+0.2% / +94)
270 (+0.4% / +1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
611 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
47,972 (+20.7% / +8,217)
19,431 (+0.6% / +115)
4.7(+0.0000) (75+0 votes)
24,629 (-0.0% / -1)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
18,165 (+0.5% / +87)
3.8(+0.0000) (140+0 votes)
2,001 (-0.1% / -2)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
220
GTM Sonar
15,647 (+0.2% / +35)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
240 (+0.8% / +2)
236 (+0.0% / +0)
10 (+11.1% / +1)
107 (-1.8% / -2)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
226
Spekit
10,005 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (36+0 votes)
227
PDF4me
129 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
545 (+1.1% / +6)
108 (+1.9% / +2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
230
Gifnope
364 (-0.3% / -1)
2.8(+0.0000) (23+0 votes)
10,319 (-0.2% / -17)
3.3(+0.0000) (76+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
7,866 (+0.2% / +18)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
8,347 (-0.3% / -23)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,549 (-0.1% / -4)
3.8(+0.0000) (36+0 votes)
6,303 (-0.1% / -7)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
237
Page Edit
6,881 (+0.0% / +2)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
78 (-1.3% / -1)
5 (+0.0% / +0)
5,277 (+0.8% / +44)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
242
MarkView
5,193 (-0.4% / -22)
4.0(+0.0000) (44+0 votes)
4,114 (+0.1% / +5)
3.9(+0.0000) (185+0 votes)
5,074 (-0.3% / -13)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
4,770 (+0.2% / +8)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
309 (-0.3% / -1)
8,084 (+0.1% / +7)
5,722 (+0.0% / +1)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
3,347 (-0.1% / -4)
4.7(+0.0000) (34+0 votes)
251
DocuViz
3,931 (+2.1% / +82)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
252
MarkView
3,366 (+0.3% / +10)
4.0(+0.0000) (57+0 votes)
111 (+3.7% / +4)
104 (+1.0% / +1)
3,301 (-0.7% / -22)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
2,828 (+0.1% / +4)
4.6(-0.1000) (43+1 votes)
16 (+0.0% / +0)
66 (-1.5% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,722 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
22 (+0.0% / +0)
22 (+0.0% / +0)
263
Draftback
307,857 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (106+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
87 (+1.2% / +1)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
242,939 (+0.1% / +135)
4.2(+0.0000) (99+0 votes)
423 (-0.7% / -3)
2,173 (-0.4% / -9)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
270
WorksBase
44 (-4.3% / -2)
271
Cliparts
3,194 (+0.4% / +12)
2.0(+0.0000) (6+0 votes)
109 (-0.9% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
273
Quran
1,665 (-0.7% / -12)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
2,015 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
79,120 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (75+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,050 (+1.2% / +24)
117 (+0.0% / +0)
1,886 (+0.0% / +0)
1,346 (-0.4% / -6)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
1,188 (-2.0% / -24)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
77,584 (+0.1% / +92)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
69,209 (+0.2% / +141)
3.7(+0.0000) (95+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
52,555 (-0.1% / -78)
4.0(+0.0000) (396+0 votes)
1,368 (+0.1% / +2)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
934 (+1.9% / +17)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
78,615 (+0.1% / +94)
3.6(+0.0000) (148+0 votes)
1,092 (-0.7% / -8)
3.6(+0.0000) (13+0 votes)
847 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
293
gleanbee
17 (+6.2% / +1)
294
Nimbufy
1,251 (+1.1% / +13)
2 (+0.0% / +0)
1,189 (+1.6% / +19)
297
WhatsWeb
35,445 (+0.6% / +199)
4.3(+0.0000) (178+0 votes)
722 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
299
Kickmoji
834 (-1.7% / -14)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
520 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)