extension ExtPose

Keyword: audio

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
79,879 (+0.3% / +201)
3.6639(-0.0111) (241+1 votes)
153,638 (+0.1% / +100)
3.0355(+0.0000) (141+0 votes)
41,959 (+0.9% / +358)
4.4044(+0.0000) (136+0 votes)
426,959 (+0.2% / +761)
4.5187(-0.0021) (3,054+1 votes)
18,168 (+1.0% / +175)
4.4615(+0.0000) (39+0 votes)
13,532 (+0.8% / +109)
4.7454(+0.0000) (271+0 votes)
19,707 (+0.1% / +12)
4.7353(+0.0000) (3,268+0 votes)
36,764 (+0.0% / +0)
3.2807(+0.0000) (114+0 votes)
42,041 (+0.5% / +190)
3.4444(+0.0000) (18+0 votes)
225,980 (+0.1% / +209)
4.0538(+0.0000) (2,750+0 votes)
24,646 (+0.4% / +94)
4.7509(+0.0000) (558+0 votes)
3,749 (+0.5% / +18)
3.5152(+0.0000) (33+0 votes)
143,698 (+0.4% / +617)
4.4509(+0.0000) (947+0 votes)
61,721 (+0.8% / +465)
4.2989(+0.0000) (746+0 votes)
14,111 (-0.1% / -21)
2.6531(+0.0000) (49+0 votes)
9,688 (+0.0% / +0)
3.4571(+0.0000) (35+0 votes)
23,414 (+0.5% / +120)
3.75(+0.0000) (48+0 votes)
63,468 (+0.3% / +202)
4.2779(-0.0024) (529+1 votes)
143,971 (+0.3% / +469)
3.0932(+0.0000) (515+0 votes)
7,235 (+0.2% / +11)
1.9712(+0.0000) (139+0 votes)
7,878 (+0.4% / +33)
4.5965(+0.0000) (57+0 votes)
76,994 (-0.0% / -6)
4.4139(+0.0000) (418+0 votes)
53,342 (-0.0% / -13)
4.5066(+0.0000) (379+0 votes)
3,966 (+0.0% / +0)
4.1852(+0.0000) (27+0 votes)
3,526 (+0.7% / +26)
3.8378(+0.0000) (37+0 votes)
11,446 (+0.0% / +0)
3.5789(+0.0000) (19+0 votes)
20,639 (+0.0% / +4)
3.9942(+0.0000) (171+0 votes)
9,390 (-0.0% / -3)
3.7027(+0.0000) (74+0 votes)
358,811 (+0.2% / +646)
4.1826(+0.0000) (679+0 votes)
230,119 (+0.2% / +483)
3.7778(+0.0000) (324+0 votes)
2,511 (+1.4% / +35)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
18,855 (+0.4% / +81)
3.5122(+0.0000) (41+0 votes)
133,632 (+1.1% / +1,400)
2.8916(+0.0000) (166+0 votes)
6,597 (+0.0% / +3)
4.5888(+0.0000) (197+0 votes)
16,523 (+0.1% / +16)
4.4436(+0.0000) (257+0 votes)
35,460 (+0.3% / +123)
2.6408(+0.0000) (206+0 votes)
1,239 (-0.1% / -1)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
74,068 (+0.1% / +71)
4.1533(+0.0000) (300+0 votes)
233 (+0.9% / +2)
4.0714(+0.0000) (14+0 votes)
3,793 (+0.2% / +9)
3.2581(+0.0000) (31+0 votes)
5,213 (+0.1% / +7)
4.8824(+0.0000) (17+0 votes)
9,574 (+0.0% / +0)
4.8219(-0.0114) (73+1 votes)
44,231 (+0.3% / +145)
4.135(+0.0000) (274+0 votes)
2,249 (+0.0% / +0)
3.7273(+0.0000) (33+0 votes)
55,157 (+0.5% / +299)
4.3949(+0.0000) (195+0 votes)
20,378 (+1.2% / +247)
4.9888(-0.0003) (537-17 votes)
16,315 (+0.5% / +76)
3.9111(+0.0000) (45+0 votes)
3,704 (+0.0% / +1)
3.5806(+0.0000) (31+0 votes)
537 (+1.5% / +8)
1,874 (+0.5% / +9)
396,191 (-0.0% / -46)
3.1176(+0.0000) (17+0 votes)
2,623 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
11,038 (-0.4% / -42)
4.5538(+0.0000) (130+0 votes)
4,381 (+0.1% / +4)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
432 (+1.6% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
655,302 (-0.3% / -2,221)
4.4031(+0.0000) (11,337+0 votes)
7,855 (-0.7% / -52)
4.5333(+0.0000) (60+0 votes)
144 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
513 (-1.2% / -6)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
9,682 (+0.2% / +24)
2.9714(+0.0000) (35+0 votes)
1,162 (-0.3% / -4)
4.5556(+0.0000) (18+0 votes)
4,281 (+0.4% / +15)
2.3(+0.0000) (10+0 votes)
12,080 (-0.5% / -58)
1.7126(+0.0000) (87+0 votes)
8,137 (+1.5% / +120)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
1,178 (+0.3% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,423 (+0.9% / +13)
3.9818(+0.0000) (55+0 votes)
46,275 (+0.2% / +71)
4.1811(-0.0094) (127+1 votes)
740 (+2.6% / +19)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
33,138 (+0.9% / +287)
4.5917(+0.0000) (218+0 votes)
4,264 (+0.1% / +5)
3.7917(+0.0000) (24+0 votes)
969 (+0.0% / +0)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
1,553 (+0.8% / +12)
3.6(+0.0000) (15+0 votes)
3,965 (+0.3% / +11)
3.5(+0.0000) (48+0 votes)
4,157 (-0.2% / -9)
3.8333(+0.0000) (12+0 votes)
2,221 (-0.1% / -3)
2.9615(+0.0000) (26+0 votes)
1,212 (+1.1% / +13)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
3,303 (+0.6% / +19)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
30,199 (+1.2% / +356)
4.096(+0.0073) (125+1 votes)
63 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
975,536 (-0.2% / -1,517)
4.7472(+0.0000) (4,423+0 votes)
85,044 (+0.5% / +444)
4.6434(+0.0000) (1,203+0 votes)
12,716 (+0.1% / +14)
3.6154(+0.0000) (13+0 votes)
15,556 (+0.5% / +85)
4.178(+0.0000) (118+0 votes)
2,436 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
14,678 (+0.0% / +0)
4.0984(+0.0000) (61+0 votes)
617 (-1.1% / -7)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
59,388 (+0.2% / +94)
4.3333(+0.0020) (327+1 votes)
11,566 (+0.9% / +101)
3.9412(+0.0000) (51+0 votes)
1,280 (+0.1% / +1)
4.4737(+0.0000) (19+0 votes)
1,569 (+0.1% / +2)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
37,741 (+0.5% / +177)
4.2715(+0.0000) (151+0 votes)
6,925 (+0.0% / +0)
4.4737(+0.0000) (57+0 votes)
1,508 (-0.9% / -14)
2.5333(+0.0000) (15+0 votes)
8,653 (+0.3% / +25)
3.6197(+0.0000) (71+0 votes)
197 (-1.0% / -2)
22,463 (+0.0% / +10)
4.25(+0.0000) (816+0 votes)
579,701 (+1.0% / +5,704)
4.15(+0.0000) (40+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
218,642 (+0.2% / +433)
3.8934(+0.0000) (769+0 votes)
147,204 (+0.5% / +753)
3.8269(+0.0000) (618+0 votes)
3,400 (-0.5% / -16)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
102,255 (+0.1% / +111)
4.3712(+0.0018) (1,215+5 votes)
12,186 (+0.3% / +34)
4.4(+0.0000) (30+0 votes)
7,606 (+0.2% / +15)
4.7037(+0.0000) (54+0 votes)
855 (+2.8% / +23)
4.8182(+0.0087) (22+1 votes)
11,604 (+0.4% / +51)
2.8(+0.0000) (10+0 votes)
107
Sample
1,671 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
364 (-0.3% / -1)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
1,357 (-0.4% / -5)
4.8696(+0.0000) (23+0 votes)
925 (+1.1% / +10)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
85,083 (+1.1% / +958)
3.5369(+0.0000) (149+0 votes)
1,158 (+1.8% / +21)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
718 (+1.6% / +11)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
856 (-0.1% / -1)
3.6364(+0.0000) (22+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
58,265 (+0.4% / +240)
2.4414(+0.0000) (367+0 votes)
1,387 (+0.6% / +8)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
134 (+1.5% / +2)
683 (-0.3% / -2)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
51 (-5.6% / -3)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
26,432 (+0.0% / +0)
3.6566(+0.0000) (99+0 votes)
510 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
93 (-1.1% / -1)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
12,695 (+0.5% / +67)
4.194(+0.0000) (67+0 votes)
174 (+1.2% / +2)
9,500 (+0.9% / +89)
3.8906(+0.0000) (128+0 votes)
270 (+0.7% / +2)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
12,268 (-0.3% / -34)
3.4911(+0.0000) (112+0 votes)
179 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (18+0 votes)
199,869 (+0.6% / +1,190)
4.4551(+0.0000) (6,230+0 votes)
1,718 (-0.2% / -4)
2.3846(+0.0000) (13+0 votes)
990 (-0.2% / -2)
4.1034(+0.0000) (29+0 votes)
238 (+3.0% / +7)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
6,229 (+0.0% / +0)
2.8838(+0.0000) (241+0 votes)
256,388 (+0.1% / +226)
3.2037(+0.0000) (324+0 votes)
4,933 (+0.0% / +0)
4.55(+0.0000) (40+0 votes)
132 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
153 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
527 (-1.9% / -10)
4.4792(+0.0000) (48+0 votes)
19,715 (+0.1% / +19)
4.1862(+0.0000) (247+0 votes)
188 (+1.6% / +3)
497 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
3,686 (+1.2% / +45)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
542 (-0.7% / -4)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,554 (+0.0% / +0)
4.2778(+0.0000) (36+0 votes)
65,768 (+0.2% / +106)
4.1602(+0.0000) (181+0 votes)
147
HoverPlay
473 (-0.6% / -3)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
3,071 (+0.2% / +5)
2.7143(+0.0000) (7+0 votes)
38 (+5.6% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
28 (-6.7% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
151
Arkadin
42,462 (+0.0% / +0)
4.8621(+0.0000) (29+0 votes)
125 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
380 (+0.3% / +1)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
154
One Sound
45 (-2.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,990 (+0.1% / +2)
2.625(+0.0000) (8+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
36,132 (-0.6% / -207)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
19,065 (-0.1% / -13)
4.1951(+0.0000) (82+0 votes)
11,968 (+0.8% / +92)
4.7053(+0.0000) (95+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
3.5(-0.5000) (6+1 votes)
20,381 (+0.1% / +30)
3.5364(+0.0000) (151+0 votes)
263 (-0.8% / -2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
258 (+0.0% / +0)
14,950 (+0.1% / +21)
3.9333(+0.0000) (15+0 votes)
10,276 (+0.2% / +17)
4.0634(+0.0000) (142+0 votes)
11,251 (+0.9% / +103)
4.375(+0.0000) (64+0 votes)
177 (+2.9% / +5)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
929 (+2.4% / +22)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
206 (+21.2% / +36)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
17,383 (+0.3% / +59)
1.8299(+0.0000) (241+0 votes)
14,858 (+0.9% / +130)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
9,005 (+1.3% / +117)
4.1017(+0.0000) (59+0 votes)
6,585 (+1.1% / +70)
4.6667(+0.0000) (33+0 votes)
8,297,278 (+0.6% / +49,723)
3.9803(+0.0000) (10,662+0 votes)
7,860 (+0.2% / +18)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
7,052 (-0.2% / -14)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,519 (+0.3% / +18)
3.7955(+0.0000) (44+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,918 (-0.2% / -11)
3.7778(+0.0000) (18+0 votes)
116 (+1.8% / +2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
403 (+0.2% / +1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
41 (-2.4% / -1)
41 (+2.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,514 (-0.5% / -13)
4.9355(+0.0000) (62+0 votes)
6,390 (+0.5% / +33)
2.5294(+0.0000) (51+0 votes)
348 (+0.3% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,346 (+0.6% / +31)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,248 (-0.6% / -14)
4.4317(+0.0000) (139+0 votes)
1,771,708 (+0.2% / +3,836)
3.9013(+0.0000) (314+0 votes)
192
Lecjoa
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,787 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,064 (+0.8% / +8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
195
Noisetab
184 (-0.5% / -1)
3.7778(+0.0000) (9+0 votes)
1,828 (-0.1% / -2)
4.1429(+0.0000) (14+0 votes)
2,154 (+3.5% / +72)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
208 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,047 (+0.9% / +9)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
1,587 (+0.8% / +12)
3.0588(+0.0000) (17+0 votes)
206
Elocance
1,412 (+1.5% / +21)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
242,407 (+0.1% / +148)
3.9331(+0.0000) (1,764+0 votes)
59 (+7.3% / +4)
59 (+7.3% / +4)
18 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,073 (+0.8% / +8)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,091 (+0.3% / +3)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,349 (-0.7% / -10)
2.1429(+0.0000) (7+0 votes)
14 (-12.5% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
276,393 (+0.2% / +656)
3.4044(+0.0000) (1,004+0 votes)
885 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
35 (-2.8% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
254,182 (+0.4% / +989)
3.6667(+0.0000) (12+0 votes)
124 (-0.8% / -1)
218,309 (+0.2% / +382)
2.984(+0.0000) (125+0 votes)
424 (-0.9% / -4)
5.0(+0.0000) (33+0 votes)
912 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
16 (-11.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
228
Webreads
35 (+6.1% / +2)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
577 (+5.5% / +30)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
94 (-1.1% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
156,950 (-0.0% / -56)
3.6304(+0.0000) (46+0 votes)
153,102 (+1.0% / +1,475)
3.5946(+0.0000) (37+0 votes)
233
xTab
93,945 (-0.1% / -70)
3.9412(+0.0000) (85+0 votes)
70,297 (+0.2% / +170)
4.2993(+0.0000) (598+0 votes)
235
AudioBud
77 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
719 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
508 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
58,173 (+0.3% / +202)
4.2058(+0.0010) (797+1 votes)
59,995 (+0.1% / +39)
4.3147(+0.0000) (518+0 votes)
551 (+1.3% / +7)
3.3636(+0.0000) (11+0 votes)
96,696 (+0.3% / +274)
3.4182(+0.0000) (55+0 votes)
594 (+0.3% / +2)
1.8824(+0.0000) (34+0 votes)
244
wrzutaDL
570 (+1.6% / +9)
2.6098(+0.0000) (41+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
325 (+0.3% / +1)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
262 (+1.6% / +4)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
351 (-1.7% / -6)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
26,688 (-0.0% / -11)
4.1379(+0.0000) (174+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
251
STermFix
59 (+0.0% / +0)
252
Tab Muter
16,402 (+0.1% / +12)
4.747(+0.0000) (83+0 votes)
24,533 (+0.1% / +34)
3.8958(+0.0000) (48+0 votes)
27,270 (+0.2% / +67)
3.2131(+0.0000) (521+0 votes)
255
DriveCast
29,687 (+0.1% / +21)
3.549(+0.0000) (102+0 votes)
231 (-0.9% / -2)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
328 (-0.3% / -1)
20 (+5.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
269 (+3.9% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21,496 (+0.3% / +65)
4.4643(+0.0000) (28+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
246 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
32,315 (+0.0% / +0)
1.9833(+0.0000) (60+0 votes)
195 (+1.0% / +2)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
17,089 (+0.6% / +105)
4.5652(+0.0000) (23+0 votes)
21,268 (-0.4% / -77)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
267
Tab DJ
189 (+1.1% / +2)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
16,572 (+0.3% / +44)
3.5474(+0.0000) (95+0 votes)
16,168 (+0.5% / +73)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
13,194 (+0.1% / +17)
4.3077(+0.0000) (39+0 votes)
11,215 (-0.2% / -21)
3.9817(+0.0000) (109+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
15,222 (+1.2% / +179)
4.1333(+0.1333) (15+2 votes)
11,232 (+0.1% / +8)
4.4845(+0.0000) (97+0 votes)
167 (+1.2% / +2)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
143 (-0.7% / -1)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
45 (+4.7% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
153 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
11,672 (+0.3% / +36)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
7,777 (+0.1% / +6)
3.703(+0.0000) (101+0 votes)
282
Equalizer
7,684 (+0.2% / +15)
3.6818(+0.0000) (88+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11,263 (+1.6% / +172)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,051 (+0.1% / +8)
3.1243(+0.0000) (169+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
5,280 (+0.4% / +22)
4.7059(+0.0000) (34+0 votes)
159 (+0.0% / +0)
131 (-1.5% / -2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
291
HushBGone
4 (+0.0% / +0)
153 (+1.3% / +2)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,929 (+0.0% / +1)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
7,877 (-0.2% / -15)
2.4746(+0.0000) (59+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
297
Music
4,100 (-0.1% / -4)
4.4118(+0.0000) (68+0 votes)
5,746 (+0.6% / +34)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,362 (+0.2% / +8)
4.8621(+0.0000) (29+0 votes)