extension ExtPose

Keyword: audio

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
390,710 (+0.1% / +289)
4.6334(-0.0020) (311+1 votes)
160,932 (+7.2% / +10,818)
3.0362(+0.0000) (138+0 votes)
77,201 (+0.1% / +102)
3.6838(+0.0000) (234+0 votes)
395,857 (+0.7% / +2,669)
4.5285(-0.0002) (3,020-1 votes)
9,385 (+1.6% / +148)
4.7692(+0.0000) (26+0 votes)
20,924 (+0.1% / +27)
4.7357(+0.0000) (3,269+0 votes)
52,772 (+15.3% / +7,022)
3.9333(+0.0000) (15+0 votes)
42,379 (+3.9% / +1,590)
3.2832(+0.0000) (113+0 votes)
235,941 (+0.0% / +83)
4.0521(+0.0000) (2,743+0 votes)
3,975 (+0.4% / +17)
3.5152(+0.0000) (33+0 votes)
23,796 (+0.6% / +150)
4.7404(+0.0010) (497+2 votes)
147,219 (+0.9% / +1,358)
4.4423(-0.0005) (893+1 votes)
65,995 (+1.6% / +1,041)
4.329(+0.0000) (693+0 votes)
15,021 (+6.7% / +940)
2.6531(+0.0000) (49+0 votes)
12,504 (+5.9% / +692)
3.4571(+0.0000) (35+0 votes)
61,016 (+0.3% / +181)
4.266(+0.0000) (470+0 votes)
21,860 (+1.1% / +236)
3.675(+0.0000) (40+0 votes)
176,076 (+4.2% / +7,162)
3.0652(+0.0000) (506+0 votes)
7,149 (+0.2% / +16)
1.9854(+0.0000) (137+0 votes)
26,543 (+3.4% / +866)
4.4804(+0.0000) (102+0 votes)
78,150 (-0.1% / -65)
4.4244(+0.0014) (410+1 votes)
8,763 (+1.4% / +122)
4.7927(+0.0011) (193+1 votes)
5,686 (+0.5% / +29)
4.6538(+0.0000) (52+0 votes)
55,555 (+0.1% / +51)
4.481(+0.0000) (343+0 votes)
4,006 (-0.5% / -21)
4.3077(+0.0000) (26+0 votes)
3,332 (+1.2% / +41)
3.8824(+0.0000) (34+0 votes)
9,924 (+0.4% / +43)
3.5789(+0.0000) (19+0 votes)
20,842 (+0.4% / +83)
3.976(+0.0000) (167+0 votes)
7,453 (-0.1% / -5)
3.7101(+0.0000) (69+0 votes)
21,344 (+4.2% / +864)
3.4872(-0.0128) (39+1 votes)
2,272 (-0.8% / -18)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
404,572 (+44.8% / +125,206)
5.0 (1 votes)
16,500 (+0.9% / +140)
3.6512(+0.0000) (43+0 votes)
26,986 (+2.3% / +598)
4.4414(+0.0000) (256+0 votes)
83,312 (-0.1% / -82)
4.0979(+0.0000) (756+0 votes)
153,161 (+5.6% / +8,090)
2.858(+0.0000) (169+0 votes)
6,589 (+0.6% / +41)
4.6031(+0.0021) (194+1 votes)
40,059 (+2.3% / +910)
2.6275(+0.0000) (204+0 votes)
138,920 (+1.0% / +1,403)
3.6283(+0.0061) (226+1 votes)
243 (-0.4% / -1)
4.0714(+0.0000) (14+0 votes)
68,701 (+0.1% / +35)
4.1779(+0.0000) (253+0 votes)
3,874 (+0.5% / +21)
3.4138(+0.0000) (29+0 votes)
9,674 (-0.5% / -45)
4.8451(+0.0000) (71+0 votes)
1,046 (+0.6% / +6)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
49,733 (+0.8% / +402)
4.5917(+0.0000) (289+0 votes)
2,334 (+1.4% / +32)
3.7273(+0.0000) (33+0 votes)
18,847 (+0.2% / +46)
4.9935(+0.0000) (930+0 votes)
38,162 (+0.1% / +40)
4.1638(-0.0094) (232+1 votes)
3,688 (+1.3% / +49)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
31,139 (-0.1% / -34)
4.4449(+0.0000) (481+0 votes)
53,618 (+1.9% / +1,013)
4.4886(+0.0000) (176+0 votes)
14,868 (+0.2% / +37)
3.878(+0.0000) (41+0 votes)
3,598 (+0.4% / +16)
3.5806(+0.0000) (31+0 votes)
2,199 (+3.7% / +79)
6,067 (+1.7% / +102)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
10,160 (+0.4% / +38)
4.541(+0.0000) (122+0 votes)
310,428 (+0.3% / +924)
2.6667(+0.0000) (6+0 votes)
2,227 (+1.1% / +25)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
717,993 (-0.2% / -1,229)
4.409(-0.0001) (11,306-1 votes)
7,532 (+0.6% / +48)
4.5(+0.0000) (54+0 votes)
490 (-0.2% / -1)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
11,091 (+0.4% / +40)
1.747(-0.0091) (83+1 votes)
246 (+2.5% / +6)
130 (+10.2% / +12)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,593 (+3.8% / +131)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,188 (+0.8% / +10)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
263 (+1.2% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
348,202 (+0.3% / +936)
4.2562(-0.0004) (601+1 votes)
1,771 (+3.4% / +59)
3.7143(+0.0000) (14+0 votes)
1,396 (-0.3% / -4)
3.9434(+0.0000) (53+0 votes)
34,743 (+0.4% / +152)
4.2703(+0.0066) (111+1 votes)
684 (+2.1% / +14)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
911 (-0.9% / -8)
4.75(+0.0000) (20+0 votes)
2,366 (-0.2% / -4)
2.9615(+0.0000) (26+0 votes)
3,406 (-0.4% / -15)
3.4762(+0.0000) (42+0 votes)
3,597 (-0.1% / -4)
3.8333(+0.0000) (12+0 votes)
981 (-0.6% / -6)
4.5556(+0.0000) (18+0 votes)
720 (-1.2% / -9)
3,186 (+0.1% / +3)
3.7222(+0.0000) (18+0 votes)
66 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,256,166 (+0.5% / +6,632)
4.7525(+0.0006) (3,963+9 votes)
16,865 (+0.8% / +141)
4.6496(+0.0026) (137+1 votes)
2,662 (-0.2% / -6)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
902 (-1.0% / -9)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
74,562 (+0.7% / +541)
4.639(-0.0029) (1,011+3 votes)
15,299 (+0.6% / +85)
4.283(+0.0000) (106+0 votes)
2,029 (+0.2% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
12,247 (+1.2% / +150)
4.1754(+0.0000) (57+0 votes)
606 (+1.2% / +7)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
54,750 (+0.0% / +25)
4.3101(+0.0000) (316+0 votes)
1,678 (+1.1% / +19)
2.9167(+0.0000) (36+0 votes)
1,762 (+0.8% / +14)
3.4375(+0.0000) (16+0 votes)
1,405 (+1.6% / +22)
4.5556(+0.0000) (18+0 votes)
8,641 (+0.8% / +67)
3.8649(+0.0000) (37+0 votes)
1,619 (-0.4% / -7)
2.5333(+0.0000) (15+0 votes)
35,085 (+0.3% / +104)
4.2971(+0.0051) (138+1 votes)
6,517 (+1.0% / +67)
4.4565(+0.0000) (46+0 votes)
23,862 (+0.7% / +161)
4.246(+0.0000) (817+0 votes)
652,671 (+9.1% / +54,623)
2.9723(+0.0000) (2,817+0 votes)
4,859 (+0.2% / +8)
4.549(+0.0000) (51+0 votes)
1,027 (-0.7% / -7)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
164 (-0.6% / -1)
5,997 (+0.5% / +28)
3.5938(+0.0000) (64+0 votes)
222,997 (-0.1% / -291)
3.8953(+0.0000) (764+0 votes)
2,207 (+9.3% / +188)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
325,712 (+0.5% / +1,509)
3.8571(+0.0000) (14+0 votes)
111,163 (+0.2% / +270)
3.8942(+0.0046) (482+2 votes)
95,983 (+0.3% / +244)
4.3577(+0.0006) (1,093+1 votes)
10,085 (+2.1% / +204)
4.3521(+0.0000) (71+0 votes)
11,328 (+0.4% / +44)
4.3929(+0.0000) (28+0 votes)
7,335 (-0.6% / -42)
4.6939(+0.0000) (49+0 votes)
398 (+0.5% / +2)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
2,220 (+0.4% / +9)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
1,419 (-0.2% / -3)
4.8696(+0.0000) (23+0 votes)
115
Sample
1,528 (+0.3% / +5)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
83,919 (+3.2% / +2,612)
3.5597(+0.0000) (134+0 votes)
9,249 (+5.8% / +511)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
761 (+0.1% / +1)
4.4375(+0.0000) (16+0 votes)
2,065 (+22.0% / +372)
4.6129(+0.4129) (31+16 votes)
1,246 (-1.0% / -12)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
561 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
64,883 (+2.9% / +1,828)
2.4337(+0.0000) (362+0 votes)
27,954 (-0.1% / -40)
3.8152(+0.0000) (92+0 votes)
772 (+4.3% / +32)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
128 (-1.5% / -2)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
49 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
519 (+0.6% / +3)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
410 (+2.2% / +9)
3.8333(+0.0000) (12+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
93 (+0.0% / +0)
10,877 (+2.4% / +260)
3.8819(+0.0000) (127+0 votes)
11,075 (+0.2% / +17)
4.3333(+0.0000) (63+0 votes)
158 (+0.0% / +0)
279 (+0.4% / +1)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
190 (+0.5% / +1)
4.6667(+0.0000) (18+0 votes)
10,717 (+0.2% / +25)
3.266(+0.0000) (94+0 votes)
1,854 (+1.0% / +19)
2.3846(+0.0000) (13+0 votes)
569 (+2.7% / +15)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,063 (+0.4% / +4)
4.1034(+0.0000) (29+0 votes)
193,308 (+0.3% / +498)
4.4532(+0.0000) (6,181+0 votes)
25 (+8.7% / +2)
6,561 (+1.0% / +65)
2.8857(+0.0000) (245+0 votes)
225 (-1.7% / -4)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
293,477 (+0.5% / +1,540)
3.1939(+0.0000) (330+0 votes)
135 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
192 (+3.2% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,220 (-0.5% / -23)
4.5238(+0.0000) (21+0 votes)
548 (+0.7% / +4)
4.3958(+0.0000) (48+0 votes)
192 (+13.6% / +23)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
36 (-7.7% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
525 (-1.5% / -8)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,016 (+2.0% / +60)
4.2778(+0.0000) (36+0 votes)
15,399 (-0.1% / -19)
4.4703(+0.0000) (219+0 votes)
158 (-1.2% / -2)
155
HoverPlay
482 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
58,596 (+0.1% / +73)
4.4085(+0.0000) (164+0 votes)
35 (-7.9% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
445 (-0.4% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
107 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,858 (+1.6% / +45)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
161
Arkadin
47,456 (-0.4% / -203)
4.8621(+0.0000) (29+0 votes)
420 (+0.7% / +3)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,082 (-0.3% / -6)
2.625(+0.0000) (8+0 votes)
38,867 (+0.2% / +77)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
166
One Sound
37 (-9.8% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,201 (+0.3% / +31)
4.7191(+0.0000) (89+0 votes)
14,941 (+0.1% / +14)
4.3506(+0.0000) (77+0 votes)
18,708 (-0.1% / -28)
3.5714(+0.0000) (140+0 votes)
18,799 (+0.4% / +68)
3.3101(+0.0000) (129+0 votes)
1,283 (+2.2% / +28)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
246 (-1.6% / -4)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,912 (-0.2% / -20)
4.0634(+0.0000) (142+0 votes)
14,015 (+0.9% / +119)
3.7333(+0.0000) (15+0 votes)
52 (+2.0% / +1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
19,780 (+2.2% / +430)
1.8299(+0.0034) (241-1 votes)
155 (+1.3% / +2)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.9764(+0.0001) (10,611+1 votes)
6,846 (+0.8% / +51)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
6,162 (+0.5% / +33)
3.8293(+0.0000) (41+0 votes)
9,118 (+0.2% / +19)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
544 (+2.4% / +13)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
121 (+2.5% / +3)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
4,720 (-0.2% / -11)
3.9375(+0.0000) (80+0 votes)
44 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
188
Lecjoa
8 (+33.3% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
378 (-0.5% / -2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
5,092 (+2.1% / +103)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
6,629 (-0.2% / -16)
2.5769(+0.0000) (52+0 votes)
2,621 (-0.1% / -3)
4.9344(+0.0000) (61+0 votes)
5,239 (+0.1% / +7)
3.7059(+0.0000) (17+0 votes)
10 (-16.7% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,292 (+1.4% / +44)
4.0732(+0.0000) (41+0 votes)
5,180 (+0.2% / +12)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,355 (-0.1% / -2)
4.4179(+0.0000) (134+0 votes)
1,735,496 (+0.8% / +13,615)
3.8994(+0.0000) (308+0 votes)
1,918 (+0.8% / +16)
4.75(+0.0000) (28+0 votes)
200
Noisetab
219 (+4.3% / +9)
3.7778(+0.0000) (9+0 votes)
29 (+20.8% / +5)
1,752 (+0.5% / +9)
4.1429(+0.0000) (14+0 votes)
222 (+1.4% / +3)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
864 (+2.2% / +19)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
23 (-8.0% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,037 (+0.9% / +9)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
419,433 (+1.3% / +5,198)
4.4394(+0.0086) (66+1 votes)
253,423 (+0.2% / +432)
3.9271(+0.0000) (1,757+0 votes)
211
Elocance
1,328 (-0.3% / -4)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
988 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
165 (+10.7% / +16)
1,335 (+0.3% / +4)
1.6667(+0.0000) (6+0 votes)
291,050 (-0.0% / -32)
3.3972(+0.0000) (1,002+0 votes)
986 (-0.2% / -2)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
1,291 (+3.2% / +40)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
771 (+1.0% / +8)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
256,815 (-1.0% / -2,711)
3.6667(+0.0000) (12+0 votes)
226,723 (-0.8% / -1,738)
2.984(+0.0000) (125+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
200,703 (+0.7% / +1,355)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
226
xTab
120,229 (-0.3% / -372)
3.9268(+0.0009) (82+1 votes)
98 (+1.0% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
166,080 (-0.4% / -736)
3.6304(+0.0000) (46+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
230
Hewizo
419 (+1.5% / +6)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
64,679 (+0.5% / +346)
4.3679(+0.0012) (549+1 votes)
597 (+0.5% / +3)
3.3636(+0.0000) (11+0 votes)
60,275 (-0.0% / -26)
4.3016(+0.0014) (494+1 votes)
57,345 (+1.6% / +928)
4.1894(+0.0011) (718+1 votes)
9 (+12.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
668 (+0.8% / +5)
1.8571(+0.0000) (35+0 votes)
467 (+1.1% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
238
wrzutaDL
608 (-2.3% / -14)
2.6098(+0.0000) (41+0 votes)
95,829 (+0.3% / +250)
3.4182(+0.0000) (55+0 votes)
70 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
37,738 (+1.4% / +516)
4.0924(+0.0000) (693+0 votes)
548 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
13 (+8.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
259 (-0.8% / -2)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
246
Webreads
23 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
26,127 (-0.1% / -34)
4.0577(+0.0000) (156+0 votes)
248
STermFix
68 (+11.5% / +7)
11 (+0.0% / +0)
54,757 (+9.8% / +4,889)
1.9344(+0.0000) (61+0 votes)
264 (-1.9% / -5)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
30,088 (+0.4% / +134)
3.2084(+0.0000) (523+0 votes)
253
DriveCast
32,233 (+0.9% / +302)
3.5612(+0.0000) (98+0 votes)
254
AudioBud
45 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
255
CocoCut
348 (+2.1% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
337 (+0.9% / +3)
257
Tab Muter
16,144 (+0.7% / +117)
4.7349(+0.0000) (83+0 votes)
225 (-1.3% / -3)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
268 (-2.5% / -7)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
273 (+3.4% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
264 (+1.9% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,519 (-0.9% / -177)
4.0571(+0.0000) (35+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
22 (+4.8% / +1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
265
HushBGone
5 (+0.0% / +0)
19,305 (-0.7% / -136)
4.5652(+0.0000) (23+0 votes)
276 (+4.9% / +13)
15,634 (-0.1% / -20)
4.0513(+0.0000) (39+0 votes)
45 (-2.2% / -1)
182 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
11,667 (-0.4% / -47)
4.4845(+0.0000) (97+0 votes)
11,487 (-0.2% / -18)
3.9619(-0.0098) (105-1 votes)
173 (-2.3% / -4)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
13,401 (+1.0% / +139)
4.3333(+0.0000) (21+0 votes)
14,886 (-0.4% / -65)
3.6027(+0.0000) (73+0 votes)
13,208 (-1.0% / -136)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
10,670 (-0.0% / -3)
4.4167(+0.0000) (36+0 votes)
278
Tab DJ
175 (+4.8% / +8)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
9,185 (+1.7% / +152)
3.68(+0.0000) (100+0 votes)
152 (-1.3% / -2)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
121 (+18.6% / +19)
5.0(+0.0000) (9-7 votes)
282
Equalizer
8,064 (-0.3% / -26)
3.6966(+0.0000) (89+0 votes)
11,488 (+0.3% / +34)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
15,092 (+5.2% / +742)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,328 (-0.0% / -1)
3.0964(+0.0000) (166+0 votes)
40 (+14.3% / +5)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
171 (+1.8% / +3)
8,307 (+1.1% / +91)
4.5333(+0.0000) (15+0 votes)
165 (+0.0% / +0)
13 (-13.3% / -2)
139 (+0.7% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
12,630 (+11.2% / +1,271)
2.4746(+0.0000) (59+0 votes)
4,939 (+0.1% / +7)
4.697(+0.0000) (33+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
296
Music
4,435 (-0.1% / -5)
4.403(+0.0000) (67+0 votes)
68 (+3.0% / +2)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
2,151 (+3.0% / +62)
4.819(+0.0000) (210+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,293 (+0.4% / +18)
3.2927(+0.0000) (41+0 votes)