extension ExtPose

Keyword: tab background -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
100,020 (+0.1% / +111)
4.5(+0.0000) (728+0 votes)
144,027 (+0.0% / +67)
4.1(+0.0000) (530+0 votes)
259,571 (+0.2% / +424)
4.5(+0.0000) (1,233+0 votes)
33,389 (+0.7% / +229)
4.6(+0.0000) (237+0 votes)
4,741 (-0.2% / -8)
4.0(+0.0000) (47+0 votes)
43,179 (+0.2% / +97)
4.6(+0.0000) (574+0 votes)
26,670 (+0.4% / +95)
4.9(+0.0000) (832+3 votes)
14,214 (+0.1% / +21)
4.7(+0.0000) (559+0 votes)
79,926 (+0.3% / +240)
4.7(+0.0000) (406+0 votes)
814 (+1.4% / +11)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
1,350 (+1.7% / +22)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
967,010 (+0.1% / +977)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
105,492 (+0.2% / +161)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
17,614 (+0.3% / +49)
4.7(+0.0000) (167+0 votes)
21,966 (+0.4% / +85)
4.0(+0.0000) (202+0 votes)
9,819 (+0.4% / +42)
3.6(+0.0000) (36+0 votes)
1,335 (-0.6% / -8)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
698 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
389 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
18,739 (+0.2% / +42)
4.6(+0.0000) (323+0 votes)
47,147 (+0.2% / +110)
4.0(+0.0000) (223+0 votes)
2,373 (+0.2% / +5)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
437 (+1.9% / +8)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
360,703 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
412,695 (+0.3% / +1,059)
2.9(+0.0000) (12+0 votes)
9,440 (+0.5% / +47)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
38,891 (+0.2% / +78)
4.4(+0.0000) (117+0 votes)
229 (+2.2% / +5)
786 (+1.9% / +15)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
34,812 (-0.1% / -23)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
190 (-1.6% / -3)
3,803 (+0.4% / +14)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
31,901 (-0.2% / -68)
4.7(+0.0000) (1,034+0 votes)
34
MuteTab
30,365 (+0.2% / +64)
4.1(+0.0000) (87+0 votes)
25,521 (+0.6% / +149)
4.1(+0.0000) (143+0 votes)
431 (-0.7% / -3)
1,144,699 (+0.3% / +3,961)
4.7(+0.0000) (12,340+1 votes)
83,169 (+0.5% / +434)
3.2(+0.0000) (6,552+0 votes)
34,262 (+0.3% / +92)
3.6(+0.0000) (84+0 votes)
96,488 (+0.3% / +264)
4.6(+0.0000) (881+0 votes)
110,231 (+0.5% / +596)
3.8(+0.0000) (440+0 votes)
98 (+1.0% / +1)
50,988 (+0.3% / +135)
4.5(+0.0000) (567+0 votes)
681,007 (+0.0% / +221)
4.5(+0.0000) (10,404+2 votes)
68,344 (+0.6% / +412)
5.0(+0.0000) (521+0 votes)
1,814 (+0.2% / +4)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)
30,205 (+1.5% / +434)
5.0(+0.0000) (354+0 votes)
117 (+0.0% / +0)
28,146 (+0.3% / +73)
4.7(+0.0000) (504+0 votes)
179 (+0.6% / +1)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
3,182 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
2,940 (-0.1% / -4)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
91 (+2.2% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,995 (+2.3% / +471)
5.0(+0.0000) (314+1 votes)
104 (+1.0% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
742,810 (+0.2% / +1,577)
4.5(+0.0000) (10,662+2 votes)
19,578 (+2.3% / +434)
4.9(+0.0000) (216+0 votes)
260,084 (-0.8% / -2,024)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
430 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
4,288 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
669 (-1.5% / -10)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
45,887 (+1.9% / +844)
5.0(+0.0000) (121+0 votes)
31,444 (+1.4% / +430)
4.9(+0.0000) (338+0 votes)
1,091 (-0.9% / -10)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
24,033 (+2.0% / +460)
5.0(+0.0000) (77+1 votes)
79 (+2.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,597 (-0.1% / -6)
4.0(+0.0000) (78+0 votes)
8,794 (+0.1% / +6)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)
18,064 (+2.7% / +470)
2.3(+0.0000) (4,831+0 votes)
75 (-2.6% / -2)
138 (+1.5% / +2)
10,307 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
20,823 (+5.7% / +1,127)
3.4(+0.0000) (10,339-1 votes)
16,275 (-1.9% / -313)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
228 (-3.4% / -8)
27,168 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (171+0 votes)
152 (+0.7% / +1)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
122,324 (+0.2% / +213)
4.5(+0.0000) (447+0 votes)
30,534 (+1.5% / +439)
4.9(+0.0000) (260+1 votes)
161 (-1.2% / -2)
1,329 (+4.5% / +57)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
11,144 (+4.6% / +493)
5.0(+0.0000) (114+0 votes)
83 (-2.4% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,434 (+4.9% / +444)
5.0(+0.0000) (69+0 votes)
15,012 (+3.2% / +460)
2.8(+0.0000) (6,835+0 votes)
30,951 (-0.3% / -102)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
111 (+0.9% / +1)
10,041 (+3.7% / +361)
4.9(+0.0000) (82+0 votes)
145 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
891 (+0.8% / +7)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
3,350 (-0.1% / -4)
5.0(+0.0000) (44+0 votes)
35 (-10.3% / -4)
2,395 (+0.5% / +12)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
8,598 (+5.0% / +413)
5.0(+0.0000) (42+0 votes)
21,186 (+2.0% / +419)
2.2(+0.0000) (3,768+0 votes)
52 (+10.6% / +5)
7,605 (+5.6% / +403)
4.9(+0.0000) (69+0 votes)
7,959 (+6.3% / +473)
5.0(+0.0000) (58+0 votes)
99
xTab
40,695 (-1.0% / -402)
3.9(+0.0000) (95+0 votes)
13,988 (+4.4% / +585)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
610,070 (+0.0% / +304)
4.7(+0.0000) (14,423+1 votes)
24,314 (+0.3% / +82)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
164 (-1.8% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
919 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
102 (+2.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,659 (+5.2% / +428)
5.0(+0.0000) (53+0 votes)
9,491 (+12.3% / +1,042)
4.9(+0.0000) (117+0 votes)
12,202 (+0.4% / +47)
4.2(+0.0000) (215+0 votes)
967 (-1.1% / -11)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
18,507 (+2.6% / +472)
2.1(+0.0000) (3,294+1 votes)
7,565 (+6.0% / +427)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
6,899 (+5.9% / +387)
5.0(+0.0000) (45+0 votes)
63 (+0.0% / +0)
91 (+0.0% / +0)
7,629 (+6.6% / +470)
4.8(+0.0000) (60+0 votes)
5,217 (+6.4% / +316)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
17,171 (+2.8% / +468)
2.1(+0.0000) (3,718+1 votes)
7,972 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (91+0 votes)
6,364 (+7.5% / +445)
4.8(+0.0000) (38+0 votes)
7,295 (+6.8% / +464)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
7,465 (+6.7% / +466)
5.0(+0.0000) (43+0 votes)
6,475 (+7.8% / +466)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
747 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
13,005 (+3.4% / +423)
4.8(+0.0000) (37+0 votes)
1,519 (+1.3% / +19)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
36,522 (+0.4% / +163)
4.3(+0.0000) (75+0 votes)
7,071 (+5.7% / +379)
4.9(+0.0000) (38+0 votes)
566 (+1.4% / +8)
4.9(+0.0000) (23+0 votes)
18,081 (+3.0% / +520)
2.1(+0.0000) (2,689+0 votes)
10,129 (+4.5% / +439)
5.0(+0.0000) (100+0 votes)
7,103 (+6.9% / +457)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
355,223 (+0.5% / +1,648)
4.4(+0.0000) (2,278+0 votes)
6,715 (+6.7% / +424)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
28,875 (+1.6% / +458)
4.9(+0.0000) (124+0 votes)
351 (+0.0% / +0)
475 (+0.2% / +1)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
6,483 (+7.8% / +468)
4.7(+0.0000) (37+0 votes)
6,672 (+7.1% / +445)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
35,723 (+1.1% / +399)
6,422 (+7.1% / +427)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
6,478 (+7.5% / +453)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
5,546 (+9.0% / +456)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
5,914 (+7.4% / +407)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
960 (+1.5% / +14)
3.1(+0.0000) (182+0 votes)
5,420 (+12.1% / +585)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
7,070 (+6.8% / +448)
5.0(+0.0000) (44+0 votes)
9,899 (+4.3% / +411)
2.0(+0.0000) (3,496+0 votes)
304 (+1.3% / +4)
4,372 (-1.4% / -64)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
5,451 (+8.6% / +433)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
141 (-3.4% / -5)
6,232 (+6.9% / +404)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
5,986 (+8.0% / +444)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
457 (-1.3% / -6)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,634 (-0.1% / -1)
4.9(+0.0000) (50+0 votes)
5,663 (+8.3% / +436)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
6,139 (+7.3% / +417)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
8,558 (+13.8% / +1,039)
1.7(+0.0000) (2,203+0 votes)
10,589 (+4.7% / +475)
1.5(+0.0000) (1,544+0 votes)
17,742 (+0.5% / +90)
3.8(+0.0000) (142+0 votes)
10,218 (+4.9% / +478)
2.3(+0.0000) (2,588+0 votes)
8,949 (+5.2% / +441)
1.8(+0.0000) (2,160+0 votes)
5,752 (+8.7% / +460)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
8,515 (+5.9% / +474)
1.4(+0.0000) (1,192+0 votes)
5,712 (+8.1% / +428)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
69,320 (+0.6% / +447)
2.7(+0.0000) (4,594+1 votes)
5,591 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,938 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
13,049 (+1.7% / +220)
4.2(+0.0000) (60+0 votes)
8,103 (+6.5% / +497)
1.7(+0.0000) (2,013+0 votes)
8,030 (+6.0% / +453)
1.4(+0.0000) (1,570+0 votes)
11,002 (+4.2% / +439)
1.5(+0.0000) (1,227+0 votes)
5,549 (+7.9% / +405)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,254 (+1.0% / +12)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
7,857 (+5.6% / +419)
1.6(+0.0000) (1,247+0 votes)
9,579 (+5.2% / +475)
2.0(+0.0000) (3,469+0 votes)
949 (+1.3% / +12)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
5,604 (+8.6% / +443)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
45 (-4.3% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
8,990 (+5.6% / +475)
1.7(+0.0000) (374+0 votes)
446 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
11,339 (+10.0% / +1,034)
1.9(+0.0000) (3,194+0 votes)
565 (+0.9% / +5)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
5,577 (+7.5% / +388)
4.9(+0.0000) (50+0 votes)
6,164 (+7.1% / +409)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
7,119 (+6.6% / +440)
1.6(+0.0000) (1,561+0 votes)
18,475 (+2.4% / +428)
2.2(+0.0000) (214+0 votes)
1,923 (+0.1% / +2)
3.8(+0.0000) (75+0 votes)
6,922 (+7.2% / +462)
4.9(+0.0000) (44+0 votes)
216 (+0.0% / +0)
6,829 (+8.1% / +511)
5.0(+0.0000) (44+0 votes)
7,007 (+6.8% / +445)
1.4(+0.0000) (1,204+0 votes)
8,433 (+5.4% / +431)
1.7(+0.0000) (2,724+0 votes)
45,540 (+1.2% / +554)
2.9(+0.0000) (4,635+0 votes)
427 (+1.9% / +8)
1,510 (+0.3% / +4)
5.0(+0.0000) (47+0 votes)
5,717 (-0.5% / -30)
1.4(+0.0000) (1,423+0 votes)
28,221 (+2.9% / +793)
2.2(+0.0000) (3,351+0 votes)
195 (+2.1% / +4)
6,713 (+7.2% / +449)
1.3(+0.0000) (1,134+0 votes)
12,104 (+3.8% / +446)
4.9(+0.0000) (206+0 votes)
10,582 (+3.9% / +393)
1.4(+0.0000) (1,863+0 votes)
6,085 (+7.8% / +439)
3.1(+0.0000) (64+0 votes)
5,588 (+0.2% / +9)
1.7(+0.0000) (365+0 votes)
5,551 (+8.4% / +430)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
5,694 (+7.7% / +406)
1.2(+0.0000) (1,043+0 votes)
47,955 (+1.0% / +469)
4.9(+0.0000) (203+2 votes)
208
Saka
1,935 (-0.1% / -1)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
6,571 (+6.2% / +385)
1.5(+0.0000) (1,789+0 votes)
47,955 (+1.0% / +469)
4.9(+0.0000) (203+2 votes)
211
Saka
1,935 (-0.1% / -1)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
6,571 (+6.2% / +385)
1.5(+0.0000) (1,789+0 votes)
490 (+2.7% / +13)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
7,738 (+5.9% / +429)
1.6(+0.0000) (1,686+0 votes)
30,486 (+1.4% / +412)
1.6(+0.0000) (1,744+0 votes)
5,620 (+7.5% / +393)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
7,445 (+5.7% / +403)
1.6(+0.0000) (1,448+0 votes)
5,078 (-0.9% / -44)
1.2(+0.0000) (1,083+0 votes)
7,264 (+6.5% / +444)
1.7(+0.0000) (1,615+0 votes)
5,666 (+8.5% / +445)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,609 (+7.8% / +406)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
4,991 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
3,689 (-0.6% / -23)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
50,201 (+0.8% / +400)
2.0(+0.0000) (2,801+0 votes)
7,580 (-0.3% / -20)
1.4(+0.0000) (1,592+0 votes)
4,983 (+0.9% / +43)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
5,904 (+9.2% / +499)
1.4(+0.0000) (1,053+0 votes)
394 (+1.0% / +4)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
41,469 (-1.5% / -622)
4.6(+0.0000) (26+0 votes)
7,994 (+13.4% / +947)
4.8(+0.0000) (62+1 votes)
5,419 (+8.4% / +418)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
196 (-2.5% / -5)
8,187 (+5.7% / +441)
1.8(+0.0000) (1,939+0 votes)
662 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
6,984 (+7.2% / +472)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
75 (-1.3% / -1)
21,583 (+2.2% / +468)
4.9(+0.0000) (384+2 votes)
5,382 (+9.6% / +473)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
25,332 (+1.6% / +388)
4.8(+0.0000) (141+0 votes)
3,916 (-0.2% / -7)
4.9(+0.0000) (71+0 votes)
10,344 (-6.3% / -696)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
7,351 (+6.4% / +443)
1.5(+0.0000) (1,517+0 votes)
5,939 (+8.6% / +469)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
5,608 (+0.0% / +0)
1.4(+0.0000) (299+0 votes)
11,354 (+4.2% / +461)
4.8(+0.0000) (77+0 votes)
41,633 (+4.7% / +1,864)
4.9(+0.0000) (91+0 votes)
247
TabsPlus
28,247 (+0.4% / +105)
4.1(+0.0000) (281+0 votes)
2,569 (+0.7% / +19)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
10,370 (-0.1% / -11)
1.6(+0.0000) (2,755+0 votes)
120 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,899 (+0.2% / +12)
3.7(+0.0000) (71+0 votes)
147 (+0.0% / +0)
6,453 (+7.3% / +439)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
9,503 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (56+0 votes)
725 (-0.1% / -1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
10,461 (-0.2% / -17)
4.6(+0.0000) (176+0 votes)
355 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
1,443 (+1.5% / +22)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
8,414 (+5.1% / +411)
1.7(+0.0000) (1,991+0 votes)
102,924 (+0.3% / +326)
4.3(+0.0000) (13,750+0 votes)
1,182 (+1.3% / +15)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
894 (+0.8% / +7)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
525 (-0.8% / -4)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
10,513 (+4.5% / +453)
5.0(+0.0000) (153+0 votes)
8,535 (+5.5% / +448)
4.9(+0.0000) (60+0 votes)
296 (+1.0% / +3)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
60,577 (+0.7% / +419)
2.9(+0.0000) (5,359+2 votes)
12,635 (+3.5% / +428)
4.8(+0.0000) (73+0 votes)
28,070 (+3.2% / +871)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
29,812 (+1.5% / +453)
5.0(+0.0000) (102+0 votes)
4,873 (+0.0% / +0)
1.2(+0.0000) (1,038+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
21,857 (-2.3% / -513)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
4,649 (+0.1% / +4)
1.3(+0.0000) (1,545+0 votes)
7,110 (+6.9% / +461)
1.4(+0.0000) (1,495+0 votes)
262 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (12+1 votes)
93 (+0.0% / +0)
25,628 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
6,956 (+6.5% / +423)
1.3(+0.0000) (973+0 votes)
251 (-1.2% / -3)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
51,259 (+0.8% / +399)
4.9(+0.0000) (287+1 votes)
5,844 (+0.0% / +1)
1.6(+0.0000) (1,384+0 votes)
26,463 (+1.6% / +428)
3.1(+0.0000) (5,964+0 votes)
6,353 (+7.3% / +434)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
7,481 (+6.1% / +431)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
2,638 (+20.6% / +450)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
22,690 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (118+0 votes)
22,501 (+2.0% / +434)
4.9(+0.0000) (59+0 votes)
16,553 (+2.9% / +471)
2.3(+0.0000) (2,417+0 votes)
287 (+0.3% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
286 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,762 (+0.4% / +7)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
316 (-0.9% / -3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
11,022 (+4.1% / +436)
4.9(+0.0000) (34+1 votes)
1,356 (+2.6% / +34)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
21,446 (+2.1% / +446)
1.9(+0.0000) (2,280+0 votes)
297
TabMerger
1,090 (-0.7% / -8)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
7,937 (+5.4% / +405)
5.0(+0.0000) (35+0 votes)
5,205 (-0.0% / -2)
4.9(+0.0000) (104+0 votes)
929 (+1.0% / +9)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)