extension ExtPose

Keyword: language -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
500,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (84+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,511+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (32+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (697+2 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (4,857+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (435+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(-0.1000) (28+2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (49+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (154+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5,184+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (568+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,680+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (208+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (133+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (38+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (39+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (2,398+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (260+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (658+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (6,403+1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (46+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (32+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (41+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (23+0 votes)
751 (+0.1% / +1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
319 (+0.9% / +3)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (83+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (16+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (143+0 votes)
218 (+0.5% / +1)
609 (+0.7% / +4)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
37
Charset
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (103+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (59+0 votes)
9,000 (+12.5% / +1,000)
3.8(+0.1000) (60-1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (22+0 votes)
343 (+1.2% / +4)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (75+0 votes)
974 (-0.4% / -4)
4.1(+0.0000) (24+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (49+0 votes)
311 (-0.3% / -1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,283+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
240 (+0.8% / +2)
10,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (116+0 votes)
616 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (109+1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (38+0 votes)
166 (+3.1% / +5)
508 (-1.2% / -6)
3.8(+0.0000) (45+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (43,652+1 votes)
63 (+1.6% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (882+0 votes)
336 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
217 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (45,432+4 votes)
115 (+0.9% / +1)
82 (+6.5% / +5)
1.0(+0.0000) (14+0 votes)
388 (-0.3% / -1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
367 (-0.5% / -2)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (371+0 votes)
555 (-0.4% / -2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (952+3 votes)
587 (-0.7% / -4)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (175+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (252+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (96+0 votes)
266 (+0.4% / +1)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
489 (-1.0% / -5)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
81
alugha
377 (+0.5% / +2)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
33 (+22.2% / +6)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (54+0 votes)
684 (+1.6% / +11)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (77+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (245+0 votes)
246 (+0.8% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (25+0 votes)
227 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
408 (+0.2% / +1)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
195 (+1.6% / +3)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (63+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (73+0 votes)
82 (+1.2% / +1)
97
Lexios
800 (+1.3% / +10)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
59 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (41+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (9+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (190+0 votes)
388 (-1.8% / -7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
369 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (165+0 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3,399+0 votes)
112
kasahorow
119 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
140 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
376 (+1.3% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (43,172-2 votes)
116
Flixlingo
154 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
263 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (296+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
120
Wordology
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
121
Azbuka
428 (+1.9% / +8)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
646 (+1.1% / +7)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
178 (+2.9% / +5)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (30+0 votes)
52 (-5.5% / -3)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (133+0 votes)
776 (-0.1% / -1)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
721 (+0.1% / +1)
834 (-0.1% / -1)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (1,322+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (36+0 votes)
128 (+2.4% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
127 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (42+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (75+0 votes)
587 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
35 (-2.8% / -1)
138 (-1.4% / -2)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
121 (+2.5% / +3)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (3,905+49 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
148
bLeengo
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
145 (-2.0% / -3)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
152 (+1.3% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
315 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
74 (-1.3% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
518 (+2.0% / +10)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (21+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (5,867+1 votes)
586 (-1.0% / -6)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
484 (-0.4% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
623 (+1.6% / +10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
199 (-1.5% / -3)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
785 (+1.6% / +12)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
25 (-7.4% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
167
vx
437 (+0.9% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (16+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
171
Flewent
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (33+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
406 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (17+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (943+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
98 (+1.0% / +1)
600 (+2.9% / +17)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (47+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
181
Language!
44 (+2.3% / +1)
41 (-2.4% / -1)
6,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (47+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (505+0 votes)
55 (+1.9% / +1)
24 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (95+0 votes)
188
Langly
208 (+1.0% / +2)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
104 (-13.3% / -16)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
258 (+0.4% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (66+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (66+0 votes)
482 (+0.4% / +2)
40 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
197
Translate
854 (+0.6% / +5)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
198
VIT Go
548 (-0.7% / -4)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
33 (+6.5% / +2)
345 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
201
Hanzisize
172 (-1.1% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
624 (-0.6% / -4)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
609 (+1.5% / +9)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (197+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (345+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (90+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (71+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (131+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (102+0 votes)
445 (-1.5% / -7)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
718 (+2.4% / +17)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
914 (-1.1% / -10)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
218
H2R Speak
226 (-0.4% / -1)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
219
Langyfier
43 (-2.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,368+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5,773+26 votes)
135 (+3.8% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
431 (-0.2% / -1)
2.3(+0.0000) (13+0 votes)
325 (-0.6% / -2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
62 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
230
csTimer+
9,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
231
Penpaland
126 (+2.4% / +3)
104 (+1.0% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
89 (-1.1% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
982 (-0.4% / -4)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
237
DuoListen
78 (-2.5% / -2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (67+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
400,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,403+0 votes)
140 (+0.0% / +0)
300,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (3,179+9 votes)
222 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
221 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
92 (+5.7% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
248
Letra
252 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
197 (+2.1% / +4)
174 (-2.8% / -5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
13 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
63 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
260
Qwerto
338 (+2.7% / +9)
4.9(+0.0000) (29+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (72+0 votes)
175 (-1.1% / -2)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
264
LTR-RTL
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (331+0 votes)
956 (-0.1% / -1)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (17+0 votes)
51 (+8.5% / +4)
269
Unitrans
3,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (47+0 votes)
158 (+1.3% / +2)
154 (+4.1% / +6)
742 (+1.0% / +7)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (578+1 votes)
923 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
386 (-0.8% / -3)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
134 (+4.7% / +6)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
69 (-1.4% / -1)
310 (-1.0% / -3)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
724 (-1.1% / -8)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (770+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (471+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (47+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (167+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
535 (+0.2% / +1)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
498 (+0.4% / +2)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
549 (+0.9% / +5)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (30+0 votes)
297
BabelFrog
82 (+2.5% / +2)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
90,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (715+0 votes)