extension ExtPose

Keyword: voice -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
500,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (123+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (5,747+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7,885+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,191+5 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (401+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (3,178+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,471+1 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (65-1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (299+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (150+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (89+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (126+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (46+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (62+1 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (47+0 votes)
6,000 (-14.3% / -1,000)
4.4(+0.1000) (25+2 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (38+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (45+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (75+4 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (66+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (517+3 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
20,000 (-33.3% / -10,000)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (33+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (33+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (296+3 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (170+0 votes)
921 (-1.7% / -16)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
874 (+0.8% / +7)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
669 (+0.8% / +5)
3.4(+0.0000) (17+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (161+0 votes)
584 (-1.7% / -10)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
341 (+1.8% / +6)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (130+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,390+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (22+0 votes)
413 (+0.7% / +3)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
394 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
557 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (66+0 votes)
379 (-2.6% / -10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (139+0 votes)
546 (+1.3% / +7)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
403 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (23+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
688 (-2.1% / -15)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (51+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
331 (+0.9% / +3)
935 (+0.4% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (42+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (41+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (207+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
319 (-4.2% / -14)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (112+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
124 (-4.6% / -6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
169 (-1.7% / -3)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (11+0 votes)
129 (-1.5% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
281 (+1.1% / +3)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
464 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (9+0 votes)
401 (+1.5% / +6)
3.6(+0.0000) (13+0 votes)
6,000,000 (+20.0% / +1,000,000)
4.6(+0.0000) (8,583+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (18+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
304 (-0.7% / -2)
64 (+1.6% / +1)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (60+0 votes)
132 (+0.8% / +1)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
212 (-2.8% / -6)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
528 (+0.4% / +2)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (38+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,301+0 votes)
150 (+0.7% / +1)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (8,850+0 votes)
122 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
124 (-1.6% / -2)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
76 (+1.3% / +1)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
180 (-2.7% / -5)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
166 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (773+0 votes)
109
H2R Speak
241 (-2.8% / -7)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
77 (+4.1% / +3)
510 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (87+0 votes)
113
Writer
70,000 (-12.5% / -10,000)
4.6(+0.0000) (52+0 votes)
114
Say Play
179 (-5.3% / -10)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
107 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
23 (-8.0% / -2)
24 (-4.0% / -1)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (89+0 votes)
350 (-1.7% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (136+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
152 (+4.8% / +7)
44 (-4.3% / -2)
22 (-4.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.1000) (23+1 votes)
129
Augnito
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
95 (+2.2% / +2)
3.5(+0.0000) (30+0 votes)
23 (+9.5% / +2)
150 (+4.2% / +6)
4.9(+0.0000) (15+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(-0.1000) (50+2 votes)
135
SOUS
168 (-2.9% / -5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
232 (-1.7% / -4)
137
VCAT
80 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
132 (+0.0% / +0)
144 (+1.4% / +2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
616 (-0.3% / -2)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
45 (+0.0% / +0)
40 (-9.1% / -4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (33,700+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (24,894+13 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
286 (+0.7% / +2)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (4,916+0 votes)
153
Neo
79 (+1.3% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (44+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,249+2 votes)
157
Chartnote
236 (+1.7% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (62+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
14 (+0.0% / +0)
400,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (184+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
54 (-6.9% / -4)
9 (-10.0% / -1)
653 (-1.5% / -10)
163 (+5.2% / +8)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (308+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
1.4(+0.0000) (5+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (2,674+0 votes)
309 (-1.6% / -5)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
56 (-1.8% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (+13.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.1000) (5,348-1 votes)
178
Astro
90,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5,881+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (216+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (252-1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (140+0 votes)
28 (+3.7% / +1)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (22+0 votes)
71 (-5.3% / -4)
12 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3,420+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (228+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
174 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (43+0 votes)
337 (-0.9% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (45+0 votes)
199
SCS Voice
9 (+0.0% / +0)
8 (+33.3% / +2)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (32+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (47+0 votes)
168 (+2.4% / +4)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (4,036+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
84 (-6.7% / -6)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
114 (+6.5% / +7)
72 (-1.4% / -1)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
14 (+7.7% / +1)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
221
Lingofy
3,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (16+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (97+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
882 (-0.9% / -8)
3.8(+0.0000) (65+0 votes)
955 (-3.6% / -36)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
952 (-1.2% / -12)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
950 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
615 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
705 (+0.4% / +3)
3.6(+0.0000) (12+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
247
Take note
463 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
248
vx
490 (-1.0% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
570 (+2.3% / +13)
474 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
351 (-0.6% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
344 (-0.3% / -1)
3.5(+0.0000) (15+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
255 (-0.8% / -2)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
290 (-1.4% / -4)
2 (+0.0% / +0)
269 (+0.4% / +1)
244 (-0.4% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
207 (-1.0% / -2)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
172 (-2.8% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
130 (+2.4% / +3)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
216 (-1.4% / -3)
160 (-1.8% / -3)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
153 (-1.9% / -3)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
268
VOiZiT
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (48+0 votes)
142 (-3.4% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
159 (-2.5% / -4)
161 (+2.5% / +4)
13 (-13.3% / -2)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
141 (+0.0% / +0)
110 (-0.9% / -1)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
93 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (-50.0% / -1,000)
3.6(+0.0000) (34+0 votes)
100 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
55 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
79 (+1.3% / +1)
74 (+1.4% / +1)
9 (+0.0% / +0)
287
Rango
58 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
6 (-25.0% / -2)
291
101LINK
41 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
39 (-2.5% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
293
Luminous
48 (+4.3% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
49 (-3.9% / -2)
7 (+0.0% / +0)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
305 (+2.0% / +6)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (910+0 votes)
299
orange
38 (-2.6% / -1)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)