extension ExtPose

Keyword: voice

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
54,779 (+1.6% / +861)
5.0(+0.0000) (495-6 votes)
1,952,841 (+0.3% / +5,946)
4.295(+0.0000) (1,627+0 votes)
1,194,869 (+0.1% / +1,190)
4.6885(+0.0000) (12,080+0 votes)
87,357 (+0.3% / +266)
3.7644(+0.0000) (208+0 votes)
7,659 (+0.8% / +63)
4.2551(+0.0000) (196+0 votes)
42,041 (+0.5% / +190)
3.4444(+0.0000) (18+0 votes)
54,457 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (522-5 votes)
116,278 (+42.0% / +34,378)
4.9737(+0.0000) (76+0 votes)
111,347 (-0.1% / -82)
3.7561(+0.0000) (3,181+0 votes)
650,047 (+0.1% / +617)
4.1021(+0.0004) (7,799-1 votes)
11,215 (-0.2% / -21)
3.9817(+0.0000) (109+0 votes)
70,297 (+0.2% / +170)
4.2993(+0.0000) (598+0 votes)
1,577 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (8+0 votes)
7,167 (+0.5% / +36)
4.9286(+0.0000) (28+0 votes)
73,614 (+0.6% / +449)
4.0981(+0.0000) (5,507+0 votes)
9,219 (+11.4% / +945)
5.0(+0.0000) (555+0 votes)
4,452 (+0.1% / +5)
4.525(+0.0000) (40+0 votes)
8,198 (-0.1% / -9)
4.2806(+0.0000) (139+0 votes)
281,949 (+0.2% / +580)
4.4411(+0.0000) (2,197+0 votes)
34,655 (+0.1% / +18)
3.9223(+0.0000) (386+0 votes)
7,855 (+0.5% / +38)
4.0(+0.0000) (55+0 votes)
4,266 (+0.2% / +10)
3.7436(+0.0000) (39+0 votes)
254,182 (+0.4% / +989)
3.6667(+0.0000) (12+0 votes)
218,309 (+0.2% / +382)
2.984(+0.0000) (125+0 votes)
1,374 (+0.4% / +6)
3.7353(+0.0000) (34+0 votes)
156,950 (-0.0% / -56)
3.6304(+0.0000) (46+0 votes)
661 (+0.5% / +3)
19,038 (+1.0% / +183)
3.5122(+0.0000) (41+0 votes)
22,924 (+0.1% / +17)
4.0538(+0.0000) (93+0 votes)
2,292 (+0.2% / +4)
2.7692(+0.0000) (13+0 votes)
12,716 (+0.1% / +14)
3.6154(+0.0000) (13+0 votes)
442 (+0.5% / +2)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
17,089 (+0.6% / +105)
4.5652(+0.0000) (23+0 votes)
633 (+0.5% / +3)
3.5333(+0.0000) (15+0 votes)
21,130 (+0.3% / +71)
3.7064(+0.0000) (109+0 votes)
4,105 (-0.5% / -20)
4.4828(+0.0000) (29+0 votes)
3,625 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
294 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
2,128 (+0.1% / +2)
4.5614(+0.0000) (57+0 votes)
779 (+0.3% / +2)
3.4375(+0.0000) (16+0 votes)
3,358 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (36+0 votes)
883 (+0.8% / +7)
3.1538(+0.0000) (13+0 votes)
3,063 (+1.2% / +36)
4.0345(+0.0000) (29+0 votes)
719 (+1.0% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
151,039 (+7.5% / +10,566)
3.0141(+0.0000) (71+0 votes)
2,693 (+0.7% / +19)
4.0435(+0.0000) (23+0 votes)
10,640 (-0.1% / -9)
3.6038(+0.0000) (106+0 votes)
10,022 (+2.7% / +259)
4.0556(+0.0000) (18+0 votes)
308 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
322 (+2.2% / +7)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,223 (+1.5% / +32)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
130 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
574 (+0.3% / +2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
103,943 (+0.6% / +647)
2.4828(+0.0000) (203+0 votes)
413 (-1.9% / -8)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
3.5333(+0.0000) (30+0 votes)
227 (+0.0% / +0)
2.8333(+0.0000) (6+0 votes)
36,290 (+0.1% / +50)
4.2276(+0.0000) (123+0 votes)
1,563 (-0.8% / -13)
4.6957(+0.0000) (23+0 votes)
702 (+1.6% / +11)
2.9444(+0.0000) (18+0 votes)
548 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
533 (+0.8% / +4)
3.6154(+0.0000) (13+0 votes)
132,739 (+0.3% / +409)
3.875(+0.0000) (96+0 votes)
1,410 (+0.8% / +11)
4.5556(+0.0000) (18+0 votes)
44 (+12.8% / +5)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,378 (+0.7% / +9)
3.2593(+0.0000) (27+0 votes)
1,192 (+1.4% / +17)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
81,888 (+0.0% / +11)
4.4561(+0.0000) (57+0 votes)
335 (+2.1% / +7)
3.3333(+0.0000) (9+0 votes)
63 (+3.3% / +2)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
9,239 (+0.5% / +50)
1.8191(+0.0000) (94+0 votes)
272 (-1.4% / -4)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
193 (+0.5% / +1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
448 (-1.3% / -6)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
69 (+1.5% / +1)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
794,700 (+0.1% / +1,165)
4.3952(+0.0000) (4,651+0 votes)
2,081 (+0.4% / +8)
3.6923(+0.0000) (52+0 votes)
896 (-0.1% / -1)
332,432 (+0.1% / +241)
4.2102(+0.0000) (8,878+0 votes)
150 (+2.7% / +4)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
112 (-2.6% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
294 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
85 (+1.2% / +1)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
1,217 (+0.0% / +0)
3.0714(+0.0000) (42+0 votes)
1,898 (+0.5% / +9)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
95 (-1.0% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
41 (-4.7% / -2)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
200 (-1.5% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
883 (+1.3% / +11)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
89,884 (-0.3% / -234)
4.2078(+0.0000) (765+0 votes)
577 (+5.5% / +30)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
82 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,364 (+0.5% / +12)
4.6471(+0.0000) (17+0 votes)
112 (-5.9% / -7)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
461 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
67 (-2.9% / -2)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,282 (+1.6% / +36)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,786 (-0.4% / -8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
101
Dictanote
259 (-2.3% / -6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
345 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
73 (-1.4% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
105
Pronounce
11,205 (+0.4% / +44)
4.2373(+0.0000) (59+0 votes)
659 (-1.1% / -7)
4.25(+0.0000) (16+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
203 (+3.0% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,364 (+1.2% / +88)
3.9194(+0.0000) (62+0 votes)
159 (+0.6% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
7,891 (+0.3% / +20)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
8,391,189 (+0.0% / +3,762)
3.3867(+0.0002) (34,119+2 votes)
19 (+5.6% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
412 (-1.0% / -4)
3.8333(+0.0000) (12+0 votes)
3,221,923 (+0.1% / +3,858)
4.5895(-0.0000) (8,476-1 votes)
462 (+0.9% / +4)
2,704 (+7.3% / +183)
4.0227(+0.0000) (44+0 votes)
119
Qordoba
205 (+2.5% / +5)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
120
Dubjoy
259 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
1,350 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
464 (+1.8% / +8)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
530 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
389 (+0.5% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
128
VCAT
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
133,632 (+1.1% / +1,400)
2.8916(+0.0000) (166+0 votes)
133
iFree
569 (-0.9% / -5)
3.4815(+0.0000) (27+0 votes)
20 (+11.1% / +2)
45,220 (+0.2% / +88)
4.3975(-0.0021) (473+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
9,088 (+0.0% / +0)
4.7003(+0.0000) (3,434+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
314 (+0.0% / +0)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
12,671 (+1.1% / +143)
4.6839(+0.0000) (193+0 votes)
21,378 (+0.2% / +41)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
236 (-2.5% / -6)
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12,538 (+0.1% / +18)
3.9333(+0.0000) (15+0 votes)
148
Speechy
371 (+1.1% / +4)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
443 (+3.5% / +15)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
7,685 (-0.1% / -8)
4.7812(+0.0000) (32+0 votes)
8,546 (+0.5% / +42)
4.0769(+0.0000) (52+0 votes)
152
Phone Spy
366 (-1.6% / -6)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
10,746 (+0.4% / +42)
3.3867(+0.0000) (75+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
9,968 (+0.3% / +31)
2.5714(+0.0000) (7+0 votes)
7,244 (-0.5% / -33)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
103 (+1.0% / +1)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
4,115 (+0.9% / +38)
3.2222(+0.0000) (27+0 votes)
3,155 (+0.6% / +19)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
48 (+2.1% / +1)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
2,067 (+0.1% / +3)
4.1875(+0.0000) (16+0 votes)
163
Lingofy
2,216 (+0.2% / +4)
3.2667(+0.0000) (15+0 votes)
2,370 (-0.2% / -5)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
1,170 (+3.3% / +37)
4.6957(+0.0000) (23+0 votes)
1,464 (-0.3% / -4)
3.9231(+0.0000) (13+0 votes)
1,107 (-0.7% / -8)
3.8636(+0.0000) (66+0 votes)
1,597 (-0.1% / -2)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
1,626 (+0.4% / +7)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
170
Hentag
53 (-3.6% / -2)
8 (+0.0% / +0)
1,681 (+0.8% / +14)
2.1667(+0.0000) (6+0 votes)
173
Callee
1,276 (-0.3% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
174
Dialr
1,287 (-0.1% / -1)
3.3(+0.0000) (20+0 votes)
1,535 (+0.9% / +13)
49 (-2.0% / -1)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,056 (+0.2% / +2)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
94,089 (+6.1% / +5,417)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
977 (+1.2% / +12)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
1,158 (+2.1% / +24)
2.625(+0.0000) (24+0 votes)
501 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
183
Take note
619 (+0.0% / +0)
4.3077(+0.0000) (13+0 votes)
912 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
816 (+0.9% / +7)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
558 (+1.1% / +6)
3.5455(+0.0000) (11+0 votes)
647 (+1.4% / +9)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
504 (+0.4% / +2)
3.5294(+0.0000) (17+0 votes)
396 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
504 (+1.0% / +5)
306 (-1.0% / -3)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
280 (-0.7% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
212 (+0.5% / +1)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
195
Pia
264 (-1.5% / -4)
3.7692(+0.0000) (13+0 votes)
10,792 (+0.1% / +13)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
331 (+0.9% / +3)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
4,877 (+0.6% / +27)
4.75(+0.0058) (44+1 votes)
33 (+3.1% / +1)
213 (+2.4% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
237 (+1.7% / +4)
153 (-1.3% / -2)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
170 (+2.4% / +4)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
140 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,249 (+0.0% / +0)
3.7273(+0.0000) (33+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
148 (+0.0% / +0)
209
Spyper
5 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
210
Spyper
5 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
85 (+1.2% / +1)
4.4643(+0.0000) (28+0 votes)
101 (-1.0% / -1)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
2,192 (+0.6% / +13)
3.0833(+0.0000) (12+0 votes)
119 (-2.5% / -3)
1,802 (-0.2% / -4)
3.0556(+0.0000) (36+0 votes)
91 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
93 (+2.2% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
82 (+2.5% / +2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,120 (+0.4% / +5)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
57 (+1.8% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
79 (+3.9% / +3)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
60 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
225
Luminous
66 (+8.2% / +5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
58 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
367 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
50 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
230
101LINK
40 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
231
Handsfree
34 (-5.6% / -2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
31 (+10.7% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.3553(+0.0000) (2,204+0 votes)
2,438,086 (+0.1% / +2,697)
4.4262(-0.0001) (11,238+2 votes)
3 (+0.0% / +0)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,837,135 (+0.1% / +1,435)
4.5446(+0.0000) (112+0 votes)
239
Voibro
26 (-3.7% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,771,708 (+0.2% / +3,836)
3.9013(+0.0000) (314+0 votes)
1,710,805 (+0.6% / +10,352)
3.8464(+0.0000) (293+0 votes)
25 (-10.7% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
243
gSpeak
166 (-2.4% / -4)
3.1111(+0.0000) (9+0 votes)
244
SkipShout
17 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
211,578 (-0.3% / -707)
4.4676(+0.0000) (3,933+0 votes)
109,666 (-0.1% / -123)
4.6712(+0.0000) (4,358+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
259,074 (+0.8% / +2,164)
4.3836(+0.0000) (305+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
230,119 (+0.2% / +483)
3.7778(+0.0000) (324+0 votes)
199,156 (+0.2% / +366)
4.5226(+0.0000) (796+0 votes)
199,307 (+0.2% / +317)
4.1601(+0.0000) (612+0 votes)
184,317 (+1.4% / +2,469)
4.9574(+0.0000) (94+0 votes)
339,150 (+4.8% / +15,633)
3.127(+0.0000) (126+0 votes)
142,808 (+0.1% / +175)
4.3124(+0.0016) (2,087-1 votes)
15 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
345,184 (+0.2% / +525)
1.7674(+0.0000) (43+0 votes)
276,250 (+0.6% / +1,649)
3.5556(+0.0000) (9+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (-16.7% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (+14.3% / +2)
242,295 (+0.3% / +678)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
66,886 (+0.1% / +66)
4.2489(+0.0000) (5,395+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
100,372 (+0.1% / +134)
4.4955(+0.0000) (220+0 votes)
154,007 (+0.2% / +369)
3.0355(+0.0000) (141+0 votes)
78,452 (-0.0% / -23)
4.4862(+0.0000) (724+0 votes)
67,717 (+0.2% / +139)
4.51(+0.0000) (598+0 votes)
157,606 (+0.2% / +259)
2.6445(+0.0000) (886+0 votes)
66,091 (+2.1% / +1,367)
4.5591(+0.0040) (220+2 votes)
276
Shout
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
36,656 (+0.4% / +147)
4.3965(+0.0000) (5,912+0 votes)
25,166 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,345-17 votes)
279
Clearly
28,281 (+1.0% / +273)
4.8416(+0.0000) (423+0 votes)
55,688 (+0.5% / +281)
3.7733(+0.0000) (75+0 votes)
63,458 (-0.1% / -44)
3.5515(+0.0000) (379+0 votes)
34,724 (+0.0% / +0)
4.1116(+0.0000) (690+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
33,138 (+0.9% / +287)
4.5917(+0.0000) (218+0 votes)
25,094 (-0.2% / -42)
3.7594(+0.0000) (532+0 votes)
30,199 (+1.2% / +356)
4.096(+0.0073) (125+1 votes)
18,267 (+0.7% / +127)
4.7154(+0.0000) (123+0 votes)
20,032 (+0.4% / +70)
4.2399(+0.0000) (396+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
291
101VOICE
10 (+11.1% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
32,634 (+0.1% / +34)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
33,964 (+0.5% / +172)
3.6104(+0.0000) (77+0 votes)
42 (+5.0% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
36,132 (-0.6% / -207)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,639 (+0.0% / +4)
3.9942(+0.0000) (171+0 votes)
20,102 (-0.6% / -127)
4.2025(+0.0000) (163+0 votes)
19,407 (+0.0% / +0)
4.2798(+0.0000) (168+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
13,069 (-0.4% / -48)
4.8108(+0.0000) (148+0 votes)