extension ExtPose

Keyword: voice -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
471,311 (-1.3% / -6,341)
4.7(+0.0000) (90+0 votes)
97,234 (+0.2% / +189)
4.3(+0.0000) (572+2 votes)
200,967 (+0.5% / +950)
3.7(+0.0000) (325+0 votes)
7,674 (-0.1% / -5)
4.5(+0.0000) (72+0 votes)
1,145,409 (+0.0% / +340)
4.7(+0.0000) (12,338+2 votes)
36,042 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (284+0 votes)
31,844 (+0.7% / +233)
3.2(+0.0000) (44+0 votes)
261,261 (+0.7% / +1,884)
4.1(+0.0000) (5,720+0 votes)
668,559 (+0.1% / +974)
4.1(+0.0000) (7,867+0 votes)
86,179 (+0.2% / +131)
3.8(+0.0000) (3,174+0 votes)
3,243 (+0.3% / +10)
2.8(+0.0000) (13+0 votes)
17,643 (+0.7% / +117)
3.8(+0.0000) (141+0 votes)
222,178 (+0.1% / +322)
4.2(+0.0000) (987+10 votes)
9,109 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (100+0 votes)
9,512 (+0.3% / +33)
4.3(+0.0000) (148+0 votes)
4,309 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (43+0 votes)
122,796 (+0.2% / +245)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
355,633 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,277+0 votes)
62,827 (+0.2% / +140)
3.8(+0.0000) (152+0 votes)
1,348,375 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,155+0 votes)
14,431 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (44+0 votes)
30,897 (+0.1% / +38)
3.9(+0.0000) (395+0 votes)
3,042 (+0.7% / +21)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,458 (+0.5% / +7)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
5,037 (-0.6% / -32)
2.1(+0.0000) (8+0 votes)
2,439 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (59+0 votes)
198,011 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (127+0 votes)
154,633 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (46+0 votes)
25,520 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (82+0 votes)
11,381 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
11,968 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (27+0 votes)
7,782 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
18,515 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (44+0 votes)
895 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
6,804 (+0.5% / +34)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
934,691 (-4.0% / -39,241)
4.6(+0.0000) (27+2 votes)
2,760 (+0.0% / +0)
2.5(-0.1000) (17+1 votes)
13,763 (-0.3% / -35)
3.2(+0.0000) (19+0 votes)
972,286 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (15+0 votes)
46,001 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
39,119 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
308,011 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
43
Loudly
916,887 (-4.2% / -39,901)
3.8(+0.0000) (32+1 votes)
8,460 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
25,168 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (133+0 votes)
15,350 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
5,269 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
1,501 (+0.9% / +14)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,582 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
68,183 (-0.1% / -66)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
1,140 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
2,209 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (9+0 votes)
369 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
385 (-0.3% / -1)
3.4(+0.0000) (17+0 votes)
147 (+3.5% / +5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,281 (-0.2% / -2)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
4,154 (-0.3% / -13)
4.5(+0.0000) (31+0 votes)
722 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (17+0 votes)
3,492 (+0.0% / +0)
1.4(+0.0000) (9+0 votes)
1,088 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
2,375 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,629 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
416 (+0.5% / +2)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
4,330 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (24+0 votes)
135 (+3.1% / +4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
229 (+3.2% / +7)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
11,676 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
565 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,615 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
159 (+0.0% / +0)
662 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
9,974 (+0.5% / +46)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
7,304 (+1.0% / +69)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
63,325 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (68+0 votes)
1,107 (-0.7% / -8)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
109 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
695 (+0.0% / +0)
1.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,877 (+0.7% / +19)
4.8(+0.0000) (31+0 votes)
34,540 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (207+0 votes)
79 (-3.7% / -3)
1,693 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
2,329 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (21+0 votes)
9,504 (+0.6% / +55)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
1,571 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
1,386 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (16+0 votes)
1,078 (-0.6% / -7)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
458 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (13+0 votes)
156 (+2.6% / +4)
205 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,361 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (30+0 votes)
1,220 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
402 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
72 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
3,798 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
251 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
123 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,789 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (58+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
628 (+1.9% / +12)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
117 (+0.0% / +0)
104
Dictanote
3,384 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
839,959 (+0.2% / +1,976)
4.4(+0.0000) (4,842-1 votes)
76 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
173 (+0.0% / +0)
108
Say Play
160 (-1.2% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
140 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
291,033 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (8,879+0 votes)
61 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
112
VCAT
77 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,492 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
85 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
130 (-0.8% / -1)
168 (-0.6% / -1)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
122,959 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (316+0 votes)
81,527 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (770+0 votes)
171 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
266 (+0.0% / +0)
789 (+0.4% / +3)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
188 (+0.0% / +0)
5,162 (+0.0% / +0)
3,203 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
380 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
127
Pronounce
24,110 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (90+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
289 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
26 (-3.7% / -1)
107 (+3.9% / +4)
3.5(+0.0000) (30+0 votes)
263 (+0.0% / +0)
11,829 (+0.1% / +10)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,129 (+0.0% / +0)
29 (+0.0% / +0)
1,200 (+0.9% / +11)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,125 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
151 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
141
Writer
11,991 (+0.5% / +62)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
680 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
15,652 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (10+0 votes)
3,800,135 (+0.3% / +10,629)
4.7(+0.0000) (10,070-1 votes)
89 (+8.5% / +7)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
7,757 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (38+0 votes)
7,407,992 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (34,066+0 votes)
4,231,513 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,625+0 votes)
390 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
3,647 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
3,525 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
153
Augnito
394 (-1.5% / -6)
40 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
156
Neo
59 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
17,541 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
6 (-14.3% / -1)
9 (+0.0% / +0)
499,811 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (596+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
2,484 (+2.1% / +51)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
166
Dubjoy
200 (+4.7% / +9)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,128 (+0.4% / +5)
4.0(+0.1000) (41+0 votes)
324,646 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (289+0 votes)
1,117 (-0.5% / -6)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
2,021 (+1.1% / +22)
4.7(+0.0000) (57+0 votes)
44 (-2.2% / -1)
223,396 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (2,688+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
959,096 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
569,965 (-15.4% / -104,146)
4.4(+0.0000) (139+0 votes)
3,037 (+0.0% / +0)
1.4(+0.0000) (5+0 votes)
831 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
50,416 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5,367+0 votes)
147,191 (+0.1% / +138)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
872 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
183
iFree
484 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (27+0 votes)
33,812 (+0.1% / +17)
4.4(+0.0000) (5,917+0 votes)
185
Astro
81,488 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
50 (+8.7% / +4)
187
Speechy
1,068 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
616 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
76 (+0.0% / +0)
51,921 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (164+0 votes)
32,642 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (237+0 votes)
119,761 (-0.0% / -24)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
848,070 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
120,742 (+0.2% / +209)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
49,512 (+5.9% / +2,749)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
8,086 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3,422+0 votes)
48,916 (+0.4% / +183)
2.5(+0.0000) (153+0 votes)
20,044 (-0.1% / -25)
4.7(+0.0000) (226+0 votes)
210 (-1.4% / -3)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
18,511 (-0.6% / -119)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
18 (-10.0% / -2)
170,004 (+3.7% / +6,054)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
12,290 (-0.2% / -24)
4.0(+0.0000) (65+0 votes)
21,508 (-0.7% / -153)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
18,051 (-1.1% / -207)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
18,488 (-0.2% / -38)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
11,900 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (34+0 votes)
112 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
18,488 (-0.2% / -38)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
11,900 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (34+0 votes)
112 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
9,622 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (77+0 votes)
7,536 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
215
Hentag
165 (-2.4% / -4)
6,991 (+0.4% / +28)
3.4(+0.0000) (34+0 votes)
6,018 (+0.1% / +5)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
276,877 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (2,800+0 votes)
91 (+7.1% / +6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
111 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
3,191 (-0.6% / -18)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
3,594 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (28+0 votes)
4,705 (+1.1% / +49)
1.6(+0.0000) (14+0 votes)
204 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,259 (-0.2% / -6)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
229
Lingofy
3,420 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (16+0 votes)
3,711 (-0.7% / -28)
2.5(+0.0000) (85+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
108 (+1.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,698 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
2,682 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
277,074 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
2,721 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
2,665 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,153 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
37 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,501 (-0.9% / -13)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
983 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (66+0 votes)
1,185 (-0.3% / -3)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
245
Dialr
1,117 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (19+0 votes)
1,312 (+1.0% / +13)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,013 (+0.5% / +5)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
899 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
836 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
734 (+1.4% / +10)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,084 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
25,858 (+0.9% / +235)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
617 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
557 (-0.7% / -4)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
258
Take note
427 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
577 (+4.3% / +24)
20,725 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
508 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
501 (+0.8% / +4)
401 (-1.0% / -4)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
575 (+3.2% / +18)
1 (+0.0% / +0)
267
vx
404 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
358 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
495 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
500 (+0.0% / +0)
271
Pia
223 (+3.2% / +7)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
6,715 (-0.3% / -23)
3.9(+0.0000) (29+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
261 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
275
VOiZiT
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
215 (-3.2% / -7)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
261 (+0.0% / +0)
209 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
218 (-0.5% / -1)
160 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
160 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
132 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
148 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
181 (-1.6% / -3)
2,931 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (14+0 votes)
2,626 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (36+0 votes)
287
Spyper
5 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,121 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (34+0 votes)
1,392 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (15+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
72 (-1.4% / -1)
90 (+0.0% / +0)
44 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
77 (+0.0% / +0)
72 (-1.4% / -1)
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)