extension ExtPose

Keyword: voice -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,564,503 (+0.1% / +1,658)
4.9(+0.0000) (3,643+5 votes)
2,055,709 (+0.1% / +2,954)
4.7(+0.0000) (138+0 votes)
1,184,192 (+0.1% / +1,163)
4.4(+0.0000) (1,439+8 votes)
479,824 (+1.6% / +7,516)
4.4(+0.0000) (1,850+1 votes)
1,053,558 (+3.4% / +34,814)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
798,055 (+0.2% / +1,738)
4.5(+0.0000) (742+7 votes)
442,266 (+0.2% / +979)
3.7(+0.0000) (255+0 votes)
567,533 (+0.0% / +167)
4.8(+0.0000) (334+3 votes)
449,315 (+1.7% / +7,317)
4.4(+0.0000) (1,223+5 votes)
539,745 (+7.7% / +38,395)
4.8(+0.0000) (125+4 votes)
482,690 (+0.1% / +396)
4.2(+0.0000) (316+1 votes)
427,603 (+0.0% / +160)
4.5(+0.0000) (108+1 votes)
295,933 (+11.8% / +31,142)
5.0(+0.0000) (5+1 votes)
146,458 (-0.1% / -143)
4.6(+0.0000) (77+0 votes)
154,643 (+0.1% / +145)
4.6(+0.0000) (40+0 votes)
55,252 (-2.5% / -1,430)
4.1(+0.0000) (65+0 votes)
1,257,954 (-0.0% / -1)
4.5(+0.0000) (10,226+36 votes)
49,760 (+0.4% / +183)
4.2(+0.0000) (76+0 votes)
44,130 (-0.4% / -172)
3.4(+0.0000) (302+0 votes)
400,916 (+0.5% / +2,144)
4.1(+0.0000) (5,785+0 votes)
80,241 (+2.8% / +2,161)
4.9(+0.0000) (729+2 votes)
40,252 (+4.1% / +1,596)
3.9(+0.0000) (198+0 votes)
33,340 (+0.4% / +138)
3.6(+0.0000) (45+0 votes)
110,806 (+1.4% / +1,478)
3.6(+0.0000) (2,446+0 votes)
11,753 (+0.4% / +46)
4.8(+0.0000) (166+0 votes)
14,111 (+2.0% / +274)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
11,254 (-0.1% / -10)
4.1(+0.0000) (102+0 votes)
15,567 (+1.4% / +213)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
6,921 (+0.6% / +41)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
5,380 (+2.5% / +133)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
21,790 (+0.3% / +59)
3.4(+0.0000) (17+0 votes)
5,565 (-0.1% / -4)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
675,380 (+1.3% / +8,740)
4.0(+0.0000) (6,287+0 votes)
10,273 (+0.5% / +56)
4.3(+0.0000) (150+0 votes)
7,528 (+2.3% / +166)
3.6(+0.0000) (46+0 votes)
4,507 (+0.4% / +19)
4.2(+0.0000) (35+0 votes)
7,022 (+2.5% / +168)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
35,625 (+1.7% / +584)
4.8(+0.0000) (122+1 votes)
90,435 (+0.1% / +88)
3.1(+0.0000) (86+0 votes)
2,025 (+2.7% / +53)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
245,882 (+0.5% / +1,172)
4.2(+0.0000) (199+1 votes)
68,814 (-0.1% / -67)
4.5(+0.0000) (311+3 votes)
3,644 (+1.5% / +53)
4.9(+0.0000) (66+0 votes)
11,345 (-0.1% / -6)
5.0(+0.0000) (111+0 votes)
39,560 (+0.6% / +248)
2.7(+0.0000) (12+0 votes)
555 (+1.3% / +7)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
52,070 (+0.1% / +43)
3.7(+0.0000) (176+0 votes)
844 (+7.2% / +57)
64,364 (+0.8% / +494)
2.1(+0.0000) (164+1 votes)
943 (+0.1% / +1)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
46,808 (-0.3% / -164)
3.4(+0.0000) (46+0 votes)
1,042 (+2.8% / +28)
1,430 (+3.6% / +50)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
5,082,278 (+1.3% / +67,037)
4.3(+0.0000) (2,726+0 votes)
256,136 (-0.3% / -675)
3.2(+0.0000) (63+0 votes)
1,527 (-0.5% / -7)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
51,036 (+1.8% / +887)
4.2(+0.0000) (79+0 votes)
159,552 (-2.0% / -3,176)
3.0(+0.0000) (125+0 votes)
3,684 (+3.3% / +118)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
671 (+2.8% / +18)
27,154 (+0.8% / +222)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
922,669 (-0.3% / -2,528)
4.2(+0.0000) (1,096+5 votes)
2,370 (+1.8% / +42)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
490 (-1.0% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
76,317 (-0.3% / -203)
3.6(+0.0000) (46+0 votes)
415 (-1.2% / -5)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,311 (-2.8% / -38)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
2,423 (+1.4% / +33)
4.2(+0.0000) (14+0 votes)
6,146 (+0.4% / +26)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
9,999 (+0.2% / +19)
4.4(+0.0000) (67+0 votes)
27,049 (-0.1% / -27)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
6,660 (+0.7% / +46)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
899 (+0.4% / +4)
3.4(+0.0000) (17+0 votes)
15,257 (-0.6% / -89)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
3,821 (+1.0% / +37)
2.3(+0.0000) (19+0 votes)
1,137,822 (+0.1% / +1,421)
4.9(+0.0000) (7,353+49 votes)
23,011 (+0.4% / +99)
4.8(+0.0000) (53+0 votes)
475 (+3.0% / +14)
8,391 (+1.7% / +141)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
8,989 (-0.3% / -31)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
351 (-0.3% / -1)
112 (-2.6% / -3)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
802 (-1.1% / -9)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
2,584 (-0.0% / -1)
3.0(+0.0000) (38+0 votes)
726,197 (+0.0% / +126)
4.6(+0.0000) (308+0 votes)
50,548 (+0.0% / +13)
3.6(+0.0000) (152+0 votes)
85 (+30.8% / +20)
3,077 (+1.1% / +32)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
632 (+2.4% / +15)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
64 (+4.9% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
492 (+3.4% / +16)
10,638 (+0.8% / +80)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
134,899 (-0.5% / -726)
4.5(+0.0000) (129+0 votes)
1,119,366 (+0.3% / +2,838)
4.7(+0.0000) (12,413-2 votes)
605 (+3.1% / +18)
4.2(+0.0000) (16+0 votes)
2,846 (+1.9% / +52)
2.4(-0.1000) (24-1 votes)
2,234 (+1.5% / +32)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
52 (-1.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,292 (+0.4% / +5)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
512 (+2.0% / +10)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,901 (+0.8% / +53)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
7,773 (+0.5% / +42)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
567 (-1.9% / -11)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
123,568 (+0.8% / +981)
2.5(+0.0000) (212+0 votes)
321 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
61,539 (+1.2% / +719)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
7,639 (-0.1% / -7)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
424 (+2.2% / +9)
1,302 (+1.2% / +16)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
3,242 (+0.3% / +9)
4.5(+0.0000) (41+0 votes)
30 (+7.1% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
112
AI Voice
142 (+4.4% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40 (+5.3% / +2)
3,531 (+1.3% / +45)
2.9(+0.0000) (14+0 votes)
38,738 (+2.5% / +962)
3.5(+0.0000) (22+0 votes)
29,099 (-30.1% / -12,521)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,701 (+1.9% / +31)
4.2(+0.0000) (16+0 votes)
11,816 (+1.6% / +191)
4.8(+0.0000) (342-1 votes)
29,915 (+1.2% / +368)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
988 (+2.8% / +27)
17,054 (+0.7% / +118)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
1,996 (+1.1% / +22)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
2,025 (+0.2% / +5)
3.7(+0.0000) (19+0 votes)
573 (+1.1% / +6)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
246,164 (+0.8% / +1,869)
3.3(+0.0000) (64+0 votes)
1,081 (+6.6% / +67)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
165,180 (+1.0% / +1,561)
4.3(+0.0000) (117+0 votes)
470 (-1.7% / -8)
6,548 (+1.1% / +74)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
385 (-1.8% / -7)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
144 (+9.1% / +12)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
132
Say Play
362 (+1.4% / +5)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
85,341 (+3.1% / +2,553)
3.3(+0.0000) (44+0 votes)
34,183 (+0.6% / +208)
4.8(+0.0000) (106+0 votes)
47,706 (-0.4% / -180)
4.6(+0.0000) (95+0 votes)
223 (-0.9% / -2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,208 (+8.3% / +170)
4.8(+0.0000) (117+4 votes)
139
Dictanote
4,706 (+0.9% / +40)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
4,631 (+0.2% / +7)
3.4(+0.0000) (65+0 votes)
5,045 (+0.8% / +42)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
142
VCAT
129 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
3,286 (+1.5% / +47)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
22 (+15.8% / +3)
1,025,585 (+0.1% / +984)
4.9(+0.0000) (544+0 votes)
22,388 (+1.4% / +299)
3.8(+0.0000) (44+0 votes)
22,348 (+5.2% / +1,101)
4.7(-0.1000) (32+2 votes)
19,915 (+0.2% / +30)
4.2(+0.0000) (69+0 votes)
429,360 (+3.9% / +16,214)
4.9(+0.0000) (6,891+204 votes)
20,258 (+1.3% / +266)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
28,777 (-2.4% / -696)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
11,843 (-0.0% / -2)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
122 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
156
Chess Pro
13,059 (+0.5% / +66)
4.0(+0.0000) (68+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
134 (-3.6% / -5)
98 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
389,778 (+0.5% / +1,948)
4.4(+0.0000) (2,011-1 votes)
33 (-2.9% / -1)
162
Reacti AI
211 (-2.3% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
268,018 (+0.2% / +636)
4.1(+0.0000) (7,288+0 votes)
8,677 (+3.1% / +261)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
8,695 (+1.6% / +135)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
11,560 (-1.1% / -125)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
71 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,375 (+2.3% / +143)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
5,449 (+2.3% / +122)
4.5(+0.0000) (34+0 votes)
167,499 (+0.2% / +283)
4.6(+0.0000) (1,582+0 votes)
1,029 (+0.7% / +7)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,704 (+2.7% / +72)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
308 (+2.7% / +8)
144 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
186,463 (-2.6% / -4,954)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
127 (+8.5% / +10)
3.6(+0.0000) (29+0 votes)
768 (-1.8% / -14)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
151,068 (+12.8% / +17,084)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
77 (-2.5% / -2)
107,285 (+1.0% / +1,105)
4.2(+0.0000) (771+0 votes)
58,073 (+0.9% / +537)
4.8(+0.0000) (1,270+1 votes)
71 (-1.4% / -1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
120,227 (+54.9% / +42,615)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
47,863 (-18.0% / -10,504)
4.7(+0.0000) (31+0 votes)
95,037 (+0.7% / +650)
4.2(+0.0000) (142+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
2,550 (+3.2% / +80)
4.7(+0.1000) (35+1 votes)
30 (+3.4% / +1)
190
Augnito
3,343 (+1.3% / +43)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
90,254 (-30.3% / -39,144)
4.7(-0.1000) (35+1 votes)
114 (-5.0% / -6)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,775 (+12.6% / +199)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
13,358 (+0.0% / +2)
4.1(+0.0000) (245+0 votes)
2,728 (+13.0% / +313)
5.0(+0.0000) (3-1 votes)
44,936 (-0.1% / -62)
4.7(+0.0000) (68+0 votes)
57,929 (+0.3% / +184)
4.6(+0.0000) (76+0 votes)
1,729 (+6.3% / +102)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
51,978 (+0.2% / +79)
4.6(+0.0000) (103+0 votes)
2,042 (+0.0% / +1)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
55,925 (+1.5% / +801)
4.4(+0.0000) (26+0 votes)
251 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
261 (+16.0% / +36)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
47,745 (+1.0% / +472)
3.8(+0.0000) (39+0 votes)
2,123 (-0.1% / -2)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
206
Gmail-GPT
1,732 (+1.1% / +19)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
2,017 (+2.0% / +39)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
32 (+6.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,459 (-17.3% / -306)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
96 (+4.3% / +4)
14 (-22.2% / -4)
325 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
39,131 (+1.2% / +455)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
214
Chartnote
1,684 (+0.5% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
93 (+4.5% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
15,705 (-60.4% / -23,928)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
32,434 (+0.0% / +13)
2.9(-0.1000) (73+1 votes)
12,711 (+1.7% / +215)
4.8(-0.1000) (67+2 votes)
25,504 (+0.0% / +11)
3.4(+0.0000) (25+0 votes)
15,475 (-0.3% / -41)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
15,112 (+1.8% / +273)
4.6(+0.0000) (108+0 votes)
246 (+3.4% / +8)
163 (-1.8% / -3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
224
SOUS
149 (+2.1% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
14,884 (+0.9% / +135)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
226
SayAI
83 (+5.1% / +4)
207 (+0.5% / +1)
180 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,450 (+0.7% / +87)
4.5(+0.0000) (28+1 votes)
731 (+3.1% / +22)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (14,933+6 votes)
585 (+2.6% / +15)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
12 (-14.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
14 (-6.7% / -1)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,501+0 votes)
682 (+7.9% / +50)
5.0(+0.0000) (43-1 votes)
660 (+3.6% / +23)
21 (-4.5% / -1)
241
Neo
115 (-0.9% / -1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
431 (+5.4% / +22)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,702 (+0.6% / +29)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
12 (+0.0% / +0)
300 (+2.7% / +8)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
3,301,182 (-0.1% / -3,940)
4.7(+0.0000) (26,659+10 votes)
19 (+0.0% / +0)
5,675 (-0.7% / -40)
3.6(+0.0000) (35+0 votes)
253 (+1.2% / +3)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
3,941 (-0.5% / -19)
4.2(+0.0000) (34+0 votes)
253
Trainn
1,451 (-0.4% / -6)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
3,906 (+1.9% / +73)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
129,702 (+0.0% / +32)
4.5(+0.0000) (56+0 votes)
378 (+2.4% / +9)
1,016 (-0.8% / -8)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
248 (+0.4% / +1)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
32 (+3.2% / +1)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
2,331,119 (+0.0% / +509)
4.5(+0.0000) (406-1 votes)
302 (+3.8% / +11)
10 (-16.7% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,149,595 (+0.8% / +8,712)
4.4(+0.0000) (4,988-2 votes)
265
Speak!
3,460 (+1.8% / +61)
2,267 (+1.5% / +33)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
805,525 (+13.9% / +98,597)
4.7(+0.0000) (453+28 votes)
2,495 (-1.0% / -26)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
3,344 (+0.4% / +12)
901,074 (+0.1% / +735)
4.6(+0.0000) (1,643+3 votes)
271
NoteSense
11 (+0.0% / +0)
1,096,254 (+2.8% / +29,893)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
22 (+0.0% / +0)
1,130,891 (+0.5% / +6,100)
4.1(+0.0000) (22+0 votes)
57 (-3.4% / -2)
277
Truebase
1,160 (-1.3% / -15)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
1,387 (+10.3% / +129)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
299,399 (-0.1% / -441)
3.8(+0.0000) (306+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
238,207 (+0.1% / +186)
4.5(+0.0000) (440+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
35 (+6.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
200 (-1.0% / -2)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
103,066 (+150.0% / +61,839)
5.0(+0.0000) (52+0 votes)
35 (-2.8% / -1)
230 (-3.4% / -8)
4.1(-0.2000) (9+1 votes)
933 (-0.9% / -8)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
24,618 (+0.3% / +73)
3.4(+0.0000) (55+0 votes)
2,292 (+0.3% / +6)
3.8(+0.0000) (45+0 votes)
153 (-0.6% / -1)