extension ExtPose

Keyword: auto -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
5,846,035 (+0.2% / +12,171)
3.9(+0.0000) (36+0 votes)
3,556,643 (+0.0% / +322)
4.8(+0.0000) (59+0 votes)
851,826 (+0.8% / +6,770)
4.9(+0.0000) (10,085+43 votes)
3,198,929 (+1.0% / +31,745)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
1,438,997 (+0.1% / +989)
4.7(+0.0000) (532+2 votes)
683,973 (+0.8% / +5,647)
4.3(+0.0000) (2,335-1 votes)
687,978 (+3.6% / +23,603)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
750,211 (+2.1% / +15,462)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
294,536 (-0.0% / -144)
4.7(+0.0000) (160+0 votes)
231,760 (+47.0% / +74,072)
4.8(-0.1000) (72+10 votes)
352,090 (-2.8% / -9,987)
4.2(+0.0000) (369+0 votes)
181,093 (+0.4% / +687)
4.2(+0.0000) (1,020+0 votes)
125,092 (+3.3% / +4,020)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
178,575 (+1.7% / +2,944)
4.0(+0.0000) (256+0 votes)
33,839 (+1.9% / +617)
4.9(+0.0000) (198+3 votes)
50,338 (+6.0% / +2,858)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
95,658 (+0.2% / +176)
4.7(+0.0000) (258+4 votes)
47,745 (+1.0% / +472)
3.8(+0.0000) (39+0 votes)
63,946 (+1.5% / +971)
4.9(+0.0000) (1,147-1 votes)
768,022 (+0.4% / +3,098)
4.7(+0.0000) (734+0 votes)
28,874 (+2.8% / +783)
2.5(+0.0000) (92+0 votes)
14,501 (+1.6% / +233)
3.8(+0.0000) (86+0 votes)
9,315 (+1.8% / +162)
4.2(+0.0000) (354+2 votes)
198,803 (+0.2% / +298)
3.4(+0.0000) (191+0 votes)
7,639 (+0.8% / +62)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
1,409,488 (+0.5% / +6,340)
3.9(+0.0000) (1,943-1 votes)
12,608 (-0.3% / -42)
3.2(+0.0000) (22+0 votes)
7,375 (+2.2% / +158)
4.3(+0.0000) (103+0 votes)
17,774 (-12.9% / -2,636)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
12,009 (+0.3% / +39)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
189,005 (+0.9% / +1,714)
3.7(+0.0000) (775+0 votes)
35,188 (+1.5% / +519)
3.6(+0.0000) (465+0 votes)
86,624 (+0.1% / +80)
3.0(+0.0000) (252+1 votes)
149,578 (+0.9% / +1,291)
4.1(+0.0000) (248+0 votes)
6,658 (+2.8% / +181)
3.6(+0.0000) (27+0 votes)
117,343 (+0.7% / +842)
4.1(+0.0000) (693+1 votes)
58,073 (+0.9% / +537)
4.8(+0.0000) (1,270+1 votes)
3,786 (+0.5% / +19)
4.6(+0.0000) (25+1 votes)
13,837 (+3.8% / +507)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
4,571 (-0.5% / -25)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,429 (+3.7% / +87)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
73,018 (+0.9% / +659)
3.9(+0.0000) (162+0 votes)
9,440 (+0.8% / +75)
3.9(+0.0000) (169+0 votes)
3,062 (+5.4% / +156)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,415 (+9.4% / +207)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
57,745 (+0.7% / +394)
4.6(+0.0000) (76+1 votes)
20,112 (-1.7% / -354)
4.0(+0.0000) (46+0 votes)
198,013 (+0.7% / +1,412)
3.9(+0.0000) (535+0 votes)
1,596 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
2,704 (+2.7% / +72)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
102,854 (+0.9% / +868)
4.8(+0.0000) (429+2 votes)
22,276 (-0.6% / -144)
4.8(+0.0000) (274+0 votes)
2,550 (+1.0% / +24)
3.0(+0.0000) (9+0 votes)
181,902 (-0.1% / -156)
3.6(+0.0000) (262+0 votes)
1,795 (+1.1% / +19)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
12,450 (+0.7% / +87)
4.5(+0.0000) (28+1 votes)
1,983 (-0.8% / -16)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
129,551 (+0.9% / +1,119)
3.9(+0.0000) (67+0 votes)
1,718 (+1.4% / +23)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
3,523 (+1.0% / +35)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,796 (-0.2% / -3)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,142 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (39+0 votes)
3,687 (+1.3% / +47)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
1,180 (+1.6% / +19)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,328 (+2.5% / +33)
1.1(+0.0000) (22+0 votes)
1,444 (+96.5% / +709)
1,326 (+4.2% / +54)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,874 (+0.2% / +4)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
11,753 (+1.6% / +183)
4.4(+0.0000) (163+0 votes)
1,027 (-1.2% / -13)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,684 (+3.3% / +118)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
209,005 (+31.4% / +49,964)
4.9(+0.0000) (81+12 votes)
66,774 (+1.0% / +678)
3.1(+0.0000) (24+0 votes)
1,668 (-1.4% / -24)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
144,191 (+1.0% / +1,400)
3.6(+0.0000) (514+0 votes)
4,887 (+1.3% / +61)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
8,372 (-0.1% / -5)
4.0(+0.0000) (350+0 votes)
9,204 (+2.1% / +185)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
15,544 (+4.4% / +657)
156,803 (-1.2% / -1,977)
4.3(+0.0000) (1,022+2 votes)
507 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
2,928 (+1.0% / +29)
4.8(+0.0000) (26+0 votes)
50,215 (+0.6% / +296)
4.7(+0.0000) (121+0 votes)
6,950 (+1.3% / +86)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
936 (+2.5% / +23)
316,119 (+1.5% / +4,636)
3.6(+0.0000) (293+0 votes)
848,165 (+0.8% / +6,779)
4.0(+0.0000) (702+5 votes)
1,481 (+3.9% / +55)
4.6(+0.0000) (49+1 votes)
7,386 (+1.0% / +74)
4.2(+0.0000) (42+0 votes)
235,691 (+12.6% / +26,443)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,369 (+2.6% / +35)
8,109 (+1.0% / +80)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
978,453 (-0.9% / -8,965)
4.7(+0.0000) (128,437-2 votes)
24,253 (+0.4% / +102)
4.5(+0.0000) (45+0 votes)
153,503 (+1.1% / +1,730)
4.0(+0.0000) (414+8 votes)
119,128 (+0.5% / +599)
4.1(+0.0000) (62+0 votes)
5,016 (+0.6% / +30)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
7,004 (-4.1% / -297)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
38,844 (+1.0% / +388)
4.2(+0.0000) (138+0 votes)
7,081 (+6.4% / +425)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,367 (+0.7% / +36)
4.5(+0.0000) (25+0 votes)
7,009 (+0.3% / +20)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
605 (+0.8% / +5)
4,612 (+5.5% / +241)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
55,408 (+0.8% / +459)
4.5(+0.0000) (137+1 votes)
11,270 (+0.8% / +94)
3.9(+0.0000) (28+0 votes)
72,475 (+2.0% / +1,433)
2.7(+0.0000) (65+0 votes)
1,065 (+1.4% / +15)
3.1(+0.0000) (15+0 votes)
305,667 (+1.5% / +4,379)
3.9(+0.0000) (92+0 votes)
3,080 (-0.2% / -5)
3.7(+0.0000) (31+0 votes)
9,740 (+1.0% / +99)
4.0(+0.0000) (35+0 votes)
175,838 (+0.8% / +1,318)
3.8(+0.0000) (938+0 votes)
1,232 (+1.2% / +15)
4.4(+0.0000) (38+0 votes)
299 (+1.4% / +4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
3,202 (+1.8% / +58)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
7,646 (+1.0% / +76)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
3,309 (+0.9% / +31)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
38,034 (+1.4% / +515)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
13,510 (+1.1% / +150)
4.7(+0.0000) (791+0 votes)
628,344 (+1.2% / +7,659)
4.3(+0.0000) (877+5 votes)
308 (-1.3% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25,081 (+2.0% / +494)
4.0(+0.0000) (81+0 votes)
123
Auto CCM
187 (-6.5% / -13)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,042 (+0.0% / +1)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
360,614 (+0.7% / +2,422)
4.5(+0.0000) (6,428+1 votes)
6,836 (+1.8% / +121)
3.1(+0.0000) (12+0 votes)
23,084 (+0.9% / +211)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
93,615 (+0.9% / +861)
4.5(+0.0000) (140+0 votes)
515,846 (+4.7% / +23,128)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
3,273 (+1.3% / +41)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
155,048 (+1.8% / +2,701)
4.2(+0.0000) (148+0 votes)
103,573 (+1.6% / +1,581)
4.6(+0.0000) (1,632+1 votes)
72,843 (+0.7% / +527)
4.6(+0.0000) (246+0 votes)
844 (+1.2% / +10)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
18,541 (-0.6% / -113)
4.1(+0.0000) (26+0 votes)
16,913 (-0.1% / -11)
3.7(+0.0000) (44+0 votes)
269,485 (+0.8% / +2,100)
2.3(+0.0000) (539+1 votes)
1,562,845 (+0.1% / +1,825)
4.9(+0.0000) (3,638+11 votes)
27,695 (+1.6% / +436)
2.0(+0.0000) (24+0 votes)
12,452 (+2.0% / +243)
1,279 (+1.0% / +13)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
4,441 (-0.4% / -18)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
5,005 (+2.7% / +130)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,553 (+2.0% / +49)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
13,672 (-1.7% / -231)
4.3(+0.1000) (17+2 votes)
8,802 (+1.0% / +85)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
18,905 (+1.0% / +185)
1.7(+0.0000) (35+0 votes)
3,981 (-0.5% / -18)
4.8(+0.0000) (42+0 votes)
65,974 (+0.4% / +257)
4.2(+0.0000) (222+0 votes)
7,471 (+1.8% / +135)
4.8(+0.0000) (37+0 votes)
11,739 (+1.0% / +115)
3.3(+0.0000) (127+0 votes)
12,128 (+0.7% / +80)
3.2(+0.0000) (73+0 votes)
10,727 (+0.5% / +50)
3.7(+0.0000) (17+0 votes)
80,383 (+1.4% / +1,129)
4.8(+0.0000) (627+2 votes)
15,008 (+1.8% / +265)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
3,452 (+1.7% / +57)
3.9(+0.0000) (195+1 votes)
5,114 (+1.7% / +84)
4.6(+0.0000) (12+1 votes)
158
Speak!
3,460 (+1.8% / +61)
77,955 (-5.2% / -4,240)
4.8(+0.0000) (286+0 votes)
7,672 (+0.8% / +59)
4.9(+0.0000) (51+0 votes)
267 (+2.3% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
29,170 (+2.0% / +569)
4.7(+0.0000) (232+0 votes)
49,773 (+1.8% / +899)
4.3(+0.0000) (95+0 votes)
164
Autofill
867,196 (+1.1% / +9,443)
3.9(+0.0000) (1,572+0 votes)
165
Auto Copy
57,490 (+0.8% / +455)
3.5(+0.0000) (524+0 votes)
950 (-0.7% / -7)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
152 (+3.4% / +5)
6,370 (+0.7% / +45)
4.5(+0.0000) (38+0 votes)
7,213 (+1.3% / +95)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
7,031 (+1.2% / +81)
3.0(+0.0000) (99+0 votes)
1,807 (+3.3% / +58)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
76,116 (+0.1% / +62)
4.6(+0.0000) (229+0 votes)
4,976 (-1.0% / -51)
174
AutoCogs
612 (+0.7% / +4)
775 (+18.1% / +119)
4,754 (+0.3% / +14)
893 (-0.2% / -2)
1.1(+0.0000) (197+0 votes)
2,217 (+1.6% / +35)
1.9(+0.0000) (20+0 votes)
45,494 (+1.2% / +537)
2.9(+0.0000) (30+0 votes)
436 (-2.2% / -10)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
419 (-1.9% / -8)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
2,933 (+2.1% / +61)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
183
ProKeys
61,392 (+1.3% / +762)
4.4(+0.0000) (222+0 votes)
362,850 (+0.2% / +618)
5.0(+0.0000) (290+1 votes)
111 (+8.8% / +9)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
38,436 (+0.8% / +287)
2.7(+0.0000) (56+1 votes)
3,501 (+20.6% / +597)
4.7(+0.0000) (18+1 votes)
196,835 (+2.2% / +4,230)
4.9(+0.0000) (1,512+20 votes)
6,343 (+0.7% / +45)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,320 (+0.2% / +3)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
5,072 (+1.7% / +83)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,241 (+0.6% / +8)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
366 (-0.5% / -2)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
427,603 (+0.0% / +160)
4.5(+0.0000) (108+1 votes)
196
Auto Type
38,077 (+0.9% / +332)
2.3(+0.0000) (461+0 votes)
40,252 (+4.1% / +1,596)
3.9(+0.0000) (198+0 votes)
2,583 (+1.2% / +31)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
28,398 (+0.7% / +197)
3.1(+0.0000) (17+0 votes)
342,464 (-3.5% / -12,324)
4.5(+0.0000) (180-1 votes)
69 (+7.8% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,991 (-1.5% / -47)
4.5(+0.0000) (31+0 votes)
30,151 (+2.6% / +755)
4.7(+0.0000) (50+2 votes)
3,767 (+0.2% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,277 (-0.1% / -3)
1,172 (+3.2% / +36)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
9,241 (+1.7% / +153)
4.7(+0.0000) (71+0 votes)
3,198 (+2.3% / +73)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,859 (+1.0% / +28)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
37 (+5.7% / +2)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
2,249 (+0.5% / +12)
4.0(+0.0000) (32+0 votes)
14,049 (+0.5% / +74)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
2,376 (+1.7% / +39)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
3,020 (+1.2% / +35)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
29,915 (+1.2% / +368)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
17,154 (-0.7% / -116)
3.4(+0.0000) (13+0 votes)
442 (+4.2% / +18)
163,619 (+1.8% / +2,877)
4.3(+0.0000) (117+0 votes)
13,295 (+1.5% / +201)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
7,022 (+2.5% / +168)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
9,357 (+0.6% / +60)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,710 (+0.4% / +6)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)
377 (+4.7% / +17)
224
PJe+R
21,182 (+2.8% / +569)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
478 (+1.5% / +7)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
120,786 (+0.5% / +647)
4.1(+0.0000) (126+1 votes)
130 (-0.8% / -1)
709 (+1.4% / +10)
2.9(+0.0000) (9+0 votes)
10,326 (+0.7% / +72)
3.1(+0.0000) (92+0 votes)
95,169 (+3.7% / +3,432)
4.5(+0.0000) (403+2 votes)
1,462 (+0.2% / +3)
8,236 (+1.3% / +104)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
15,112 (+1.8% / +273)
4.6(+0.0000) (108+0 votes)
8,686 (-16.3% / -1,694)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
81,100 (+2.8% / +2,246)
3.9(+0.0000) (237+0 votes)
11,719 (+0.6% / +69)
1.5(+0.0000) (16+0 votes)
73 (+2.8% / +2)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
11,442 (+0.5% / +52)
2.3(+0.0000) (10+0 votes)
1,254 (-0.1% / -1)
1,601 (+1.1% / +17)
4.2(+0.0000) (31+0 votes)
1,746 (-1.6% / -28)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
1,953 (+1.9% / +36)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,149,595 (+0.8% / +8,712)
4.4(+0.0000) (4,988-2 votes)
1,140 (+0.9% / +10)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
1,104 (+0.6% / +7)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
7,349 (+1.7% / +121)
3.5(+0.0000) (22+0 votes)
95,366 (+1.5% / +1,369)
3.1(+0.0000) (55+0 votes)
4,795 (+0.4% / +21)
3.8(+0.0000) (54+0 votes)
1,382 (+1.9% / +26)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
6,406 (+8.7% / +514)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
52,773 (+0.5% / +241)
4.2(+0.0000) (169+0 votes)
748,391 (+1.0% / +7,313)
4.7(+0.0000) (3,720+0 votes)
6,506 (+2.1% / +131)
3.1(+0.0000) (9+0 votes)
656 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,314 (+2.0% / +26)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
494 (+1.0% / +5)
5,906 (+2.6% / +150)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
4,050 (+2.0% / +78)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
1,212 (+3.0% / +35)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,117 (+0.4% / +20)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
85,387 (+2.4% / +2,007)
2.3(+0.0000) (21+0 votes)
28,110 (+0.7% / +199)
4.7(+0.0000) (106+0 votes)
31 (+14.8% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,093 (+1.5% / +89)
4.2(+0.0000) (102+0 votes)
30,460 (+1.2% / +348)
4.2(+0.0000) (344+0 votes)
1,086 (+4.3% / +45)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
340,463 (+1.0% / +3,365)
4.7(+0.0000) (809+1 votes)
1,079 (+1.2% / +13)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
3,733 (+0.3% / +11)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
188 (-0.5% / -1)
394,482 (+1.1% / +4,116)
4.7(+0.0000) (6,854+1 votes)
1,106 (+1.0% / +11)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
24,482 (+0.5% / +110)
4.9(+0.0000) (96+0 votes)
1,088 (-0.1% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
821 (+1.6% / +13)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
111 (+4.7% / +5)
4,078 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (17+0 votes)
278
DownAlbum
371,614 (+0.8% / +3,004)
3.8(+0.0000) (3,633-1 votes)
5,442 (+0.2% / +10)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
280
Swiperino
7,247 (-1.4% / -101)
3.5(+0.0000) (59+0 votes)
1,060 (+5.4% / +54)
6,064 (-0.4% / -24)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
947 (-2.5% / -24)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,941 (+1.1% / +22)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
4,588 (+1.5% / +66)
2.6(+0.0000) (28+0 votes)
215,081 (+1.1% / +2,402)
4.7(+0.0000) (1,262+2 votes)
635 (-0.5% / -3)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
516,526 (+4.8% / +23,485)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
2,945 (+0.9% / +25)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
290
VCAT
129 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
88 (+10.0% / +8)
33,386 (+0.1% / +23)
3.5(-0.1000) (44+1 votes)
258 (+10.7% / +25)
3.6(+0.0000) (12+0 votes)
2,817 (+1.8% / +50)
3.6(+0.0000) (49+0 votes)
11,672 (+0.7% / +85)
4.8(+0.0000) (272+5 votes)
2,203 (+1.0% / +22)
4.1(+0.0000) (27+0 votes)
39,500 (+1.8% / +688)
3.6(+0.0000) (133+0 votes)
5,195 (+1.2% / +61)
4.6(+0.0000) (141+0 votes)
3,045 (+1.3% / +39)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)