extension ExtPose

Keyword: auto

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
385,048 (+0.5% / +2,094)
4.7934(+0.0000) (1,157+0 votes)
103,801 (+0.5% / +486)
4.8909(+0.0000) (504+0 votes)
317,462 (+0.0% / +0)
34,521 (+0.0% / +0)
3.8591(+0.0000) (220+0 votes)
395,846 (-0.3% / -1,204)
4.2373(+0.0000) (2,225+0 votes)
25,558 (+0.0% / +0)
4.4595(+0.0000) (74+0 votes)
15,490 (+0.9% / +135)
4.5417(+0.0000) (24+0 votes)
171,577 (-0.2% / -368)
4.4533(+0.0000) (5,059+0 votes)
847,643 (+1.6% / +13,104)
111,175 (+1.4% / +1,571)
4.994(+0.0000) (663+0 votes)
773,480 (+1.4% / +10,663)
4.8182(+0.0000) (33+0 votes)
884,666 (+5.0% / +42,391)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
881,992 (+5.0% / +42,108)
879,171 (+5.0% / +42,065)
871,252 (+5.4% / +44,911)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
871,115 (+5.5% / +45,072)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
870,530 (+5.4% / +44,844)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
869,393 (+5.4% / +44,804)
868,944 (+5.3% / +43,880)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
20
Bump.io
868,795 (+5.4% / +44,662)
868,098 (+5.4% / +44,615)
866,691 (+5.4% / +44,387)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
866,088 (+5.5% / +44,837)
865,842 (+5.5% / +44,807)
865,726 (+5.5% / +44,793)
865,306 (+5.3% / +43,869)
868,595 (+5.5% / +45,257)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
867,520 (+5.4% / +44,512)
866,891 (+5.4% / +44,624)
13,198 (+3.8% / +489)
5.0(+0.0000) (309+0 votes)
825,025 (+0.3% / +2,858)
5.0(+0.0000) (304+0 votes)
237,741 (+13.1% / +27,571)
5,964 (+0.7% / +40)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
200,697 (+1.3% / +2,615)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
1,006,974 (+0.6% / +5,796)
4.9976(+0.0000) (420+0 votes)
8,540 (+2.1% / +174)
4.9688(+0.0000) (32+0 votes)
73,587 (+0.4% / +270)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
73,542 (+0.3% / +252)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
69,675 (+0.5% / +316)
4.4091(+0.0010) (2,515-1 votes)
19,894 (+0.5% / +92)
4.0(+0.0000) (55+0 votes)
574,852 (+0.3% / +1,718)
3.9935(-0.0005) (1,852-1 votes)
370,487 (+8.3% / +28,380)
1,233,285 (+9.9% / +110,619)
1,416,410 (+6.8% / +90,467)
4.75(+0.0000) (20+0 votes)
25,124 (+0.0% / +4)
4.4348(+0.0000) (23+0 votes)
1,038,055 (+8.3% / +79,396)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,051,254 (+8.2% / +80,086)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
438,352 (+3.6% / +15,032)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
106,936 (+0.3% / +293)
869,584 (+8.2% / +65,692)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
828,485 (+8.2% / +63,095)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
443,533 (+1.8% / +7,855)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
443,651 (+1.5% / +6,468)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
996,007 (+8.3% / +76,757)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28,490 (+0.2% / +50)
4.019(+0.0000) (158+0 votes)
17,038 (+6.3% / +1,007)
5.0(+0.0000) (165+0 votes)
852,389 (+8.4% / +66,040)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
109,341 (+0.2% / +271)
3.0833(+0.0000) (24+0 votes)
89,081 (+1.1% / +960)
4.7604(+0.0000) (8,878+0 votes)
807,233 (+8.3% / +61,870)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,551 (-0.1% / -5)
3.4545(+0.0000) (11+0 votes)
745,899 (+8.3% / +57,295)
2,874 (+0.1% / +4)
4.5303(+0.0000) (66+0 votes)
5,564 (+1.4% / +79)
5.0(+0.0000) (110+0 votes)
185,273 (+0.1% / +272)
3.9971(+0.0000) (684+0 votes)
66
IE Tab
4,345,180 (-0.1% / -4,610)
4.3393(+0.0000) (20,693+0 votes)
25,623 (+0.0% / +0)
4.995(+0.0000) (397+0 votes)
1,328,202 (+0.2% / +2,752)
4.7437(-0.0000) (129,645-1 votes)
36,080 (+0.3% / +110)
4.3987(+0.0000) (760+0 votes)
56,181 (+0.4% / +216)
3.5887(+0.0000) (513+0 votes)
895,187 (+9.1% / +74,826)
5.0(+0.0000) (428+0 votes)
413 (-0.5% / -2)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
10,816 (+0.0% / +4)
4.5676(+0.0000) (37+0 votes)
20,975 (-0.5% / -109)
3.9777(+0.0000) (269+0 votes)
779 (+0.0% / +0)
4.3667(+0.0000) (30+0 votes)
30,366 (+0.7% / +219)
3.2174(+0.0000) (23+0 votes)
20,587 (+0.0% / +0)
4.6471(+0.0000) (51+0 votes)
1,037 (-0.7% / -7)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
192,132 (+0.4% / +751)
4.4768(+0.0000) (4,249+0 votes)
3,502 (-0.2% / -6)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
101,264 (+1.5% / +1,501)
5.0(+0.0000) (422+0 votes)
421 (-0.9% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,318,702 (+9.1% / +110,137)
3.9524(+0.0000) (21+0 votes)
23,456 (+1.9% / +427)
4.5677(+0.0000) (3,049+0 votes)
2,224 (-0.8% / -19)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,166 (-0.7% / -16)
2.625(+0.0000) (8+0 votes)
1,120 (+0.1% / +1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,382 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
22,058 (+0.3% / +58)
4.6985(+0.0000) (471+0 votes)
2,805 (-0.8% / -24)
3.5789(+0.0000) (19+0 votes)
76,321 (+0.0% / +0)
4.5389(+0.0000) (7,992+0 votes)
290 (+7.0% / +19)
38,490 (+0.0% / +0)
4.2963(+0.0000) (27+0 votes)
143,544 (+0.2% / +339)
4.5(-0.0006) (798-1 votes)
32,389 (+0.1% / +36)
4.5766(+0.0000) (111+0 votes)
814 (-0.7% / -6)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
9,502 (+0.9% / +83)
4.8548(+0.0000) (62+0 votes)
3,256 (+0.3% / +9)
4.2667(+0.0000) (15+0 votes)
2,645 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
340 (+0.0% / +0)
122,264 (+0.3% / +320)
4.0088(+0.0000) (227+0 votes)
93,004 (-0.6% / -519)
4.6364(+0.0000) (22+0 votes)
53,403 (-0.6% / -308)
3.8204(+0.0000) (746+0 votes)
4,124 (+0.0% / +0)
2,121 (+0.3% / +6)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
781 (-0.5% / -4)
16,924 (-0.3% / -54)
4.6596(+0.0000) (47+0 votes)
48,645 (+0.3% / +155)
4.0583(+0.0000) (343+0 votes)
206,572 (+1.2% / +2,523)
1.4898(+0.0000) (1,366+0 votes)
556 (-2.6% / -15)
561 (+3.5% / +19)
6,853 (+1.0% / +69)
4.7794(+0.0000) (467+0 votes)
113
unMute
2,631 (+0.0% / +1)
4.9231(+0.0000) (13+0 votes)
18,765 (+0.1% / +11)
3.4375(+0.0000) (80+0 votes)
1,936 (+1.1% / +21)
4.2273(+0.0000) (22+0 votes)
6,964 (-0.0% / -1)
4.6759(+0.0000) (145+0 votes)
117
Cars
825,728 (+0.4% / +2,903)
5.0(+0.0000) (644+0 votes)
14,468 (+0.5% / +72)
3.6349(+0.0000) (63+0 votes)
9,140 (-0.1% / -6)
4.4(+0.0000) (130+0 votes)
14,129 (+0.0% / +2)
3.56(+0.0000) (50+0 votes)
3,606 (+0.5% / +19)
4.0526(+0.0000) (19+0 votes)
8,379 (+0.9% / +72)
3.8581(+0.0000) (155+0 votes)
9,407 (+0.5% / +45)
4.1475(+0.0000) (61+0 votes)
25,720 (+0.0% / +0)
4.144(+0.0000) (257+0 votes)
13,008 (+0.1% / +13)
3.4375(+0.0000) (16+0 votes)
3,188 (+1.2% / +39)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
127
Auto Zoom
1,386 (+0.7% / +10)
3.9444(+0.0000) (18+0 votes)
7,501 (+0.5% / +39)
3.9766(+0.0000) (128+0 votes)
1,633 (+0.6% / +10)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
10,575 (+0.1% / +11)
3.2857(+0.0000) (63+0 votes)
3,715 (+0.1% / +4)
3.3333(+0.0000) (9+0 votes)
132
Auto Copy
51,766 (-0.5% / -244)
3.5159(+0.0000) (599+0 votes)
1,417,796 (+7.0% / +92,466)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,323 (-0.2% / -3)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
1,578,047 (+6.2% / +92,662)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
497 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
10,348 (-1.7% / -176)
3.5455(+0.0000) (11+0 votes)
3,481 (+0.1% / +3)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
139
Autofill
538,367 (-0.6% / -2,993)
3.9376(+0.0000) (1,475+0 votes)
5,377 (-0.5% / -26)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
1,638 (+0.1% / +2)
4.7353(+0.0000) (34+0 votes)
24,748 (+0.7% / +170)
4.4545(+0.0000) (22+0 votes)
967,908 (+8.2% / +73,190)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
844,829 (+8.3% / +64,708)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
911,351 (+8.3% / +69,984)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
146
AutoCogs
1,005 (+0.4% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
27,416 (-1.4% / -394)
4.2921(+0.0000) (89+0 votes)
26,198 (+0.3% / +80)
4.3457(+0.0000) (81+0 votes)
23,919 (+0.4% / +104)
4.5683(+0.0000) (139+0 votes)
15,447 (+0.7% / +114)
4.6(+0.0000) (85+0 votes)
6,125 (-0.5% / -31)
3.3679(+0.0000) (106+0 votes)
70,610 (+0.1% / +47)
3.6449(+0.0000) (138+0 votes)
6,956 (+0.4% / +31)
2.5732(+0.0000) (82+0 votes)
38,510 (+0.2% / +60)
4.6105(+0.0000) (172+0 votes)
495 (+1.9% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,633 (+0.7% / +72)
4.0625(+0.0000) (96+0 votes)
1,089 (+0.0% / +0)
4.4583(+0.0000) (72+0 votes)
595,585 (+8.3% / +45,670)
159
ProKeys
29,873 (-0.2% / -61)
4.4976(+0.0000) (209+0 votes)
160
Auto Type
26,713 (-1.4% / -392)
2.6507(+0.0000) (335+0 votes)
25,773 (-0.1% / -28)
2.2097(+0.0000) (62+0 votes)
580 (+0.3% / +2)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
111,134 (+0.0% / +0)
4.9945(+0.0000) (363+0 votes)
111,362 (+1.2% / +1,366)
5.0(+0.0000) (310+0 votes)
101,227 (+1.1% / +1,090)
4.9906(+0.0000) (424+0 votes)
1,291 (+1.0% / +13)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13,435 (+0.7% / +98)
3.9048(+0.0000) (21+0 votes)
2,633 (+2.3% / +60)
4.3704(+0.0000) (27+0 votes)
1,256 (+0.5% / +6)
2.7692(+0.0000) (13+0 votes)
24,590 (+0.1% / +24)
4.5588(+0.0000) (68+0 votes)
101,883 (+0.0% / +0)
4.9922(+0.0000) (128+0 votes)
104,221 (+0.0% / +0)
4.9901(+0.0000) (101+0 votes)
1,062 (-0.6% / -6)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
78,852 (+1.6% / +1,247)
4.9701(+0.0000) (335+0 votes)
306 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
92,498 (+1.0% / +916)
4.7067(+0.0000) (75+0 votes)
11,833 (+0.2% / +20)
3.4889(+0.0000) (45+0 votes)
10,393 (+0.2% / +25)
3.0595(+0.0000) (84+0 votes)
588 (+0.2% / +1)
55,714 (+2.6% / +1,423)
5.0(+0.0000) (358+0 votes)
202,140 (+0.0% / +0)
1.3716(+0.0000) (1,106+0 votes)
170 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,311 (+0.6% / +14)
3.44(+0.0000) (25+0 votes)
127 (+2.4% / +3)
916 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
11,264 (+0.1% / +11)
4.655(+0.0000) (258+0 votes)
578 (-0.9% / -5)
4.5789(+0.0000) (38+0 votes)
515 (+3.0% / +15)
1.0663(+0.0000) (196+0 votes)
57 (+7.5% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
964,389 (-0.2% / -2,024)
4.0199(+0.0000) (7,576+0 votes)
63 (-3.1% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
834,371 (-0.1% / -1,194)
4.3967(-0.0001) (4,674-1 votes)
1,300 (-0.6% / -8)
4.0741(+0.0000) (27+0 votes)
194
Swiperino
1,837 (-1.2% / -23)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
28,285 (-5.9% / -1,773)
5.0(+0.0000) (363+0 votes)
189 (+16.7% / +27)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,333 (-0.4% / -5)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
834 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
193 (+1.6% / +3)
1.6667(+0.0000) (3+0 votes)
329,971 (-0.1% / -251)
4.7575(+0.0000) (3,109+0 votes)
7,587 (+0.1% / +10)
4.7308(+0.0000) (26+0 votes)
25,897 (+5.3% / +1,302)
4.9968(+0.0000) (311+0 votes)
1,310 (+0.5% / +7)
4.4348(+0.0000) (23+0 votes)
559 (+1.5% / +8)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
36,390 (-0.1% / -23)
4.1959(+0.0000) (342+0 votes)
211 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
409 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
208
DownAlbum
472,918 (+0.0% / +156)
4.0148(+0.0003) (3,236+1 votes)
1,015 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (21+0 votes)
6,640 (+0.0% / +0)
4.2569(+0.0000) (109+0 votes)
709,977 (+0.0% / +0)
4.6188(+0.0000) (160+0 votes)
28,526 (+0.1% / +30)
4.0166(+0.0000) (421+0 votes)
1,003,859 (+0.6% / +5,788)
5.0(+0.0000) (412+0 votes)
37,498 (+0.4% / +140)
4.5714(+0.0000) (42+0 votes)
3,131 (+0.2% / +5)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
3,049 (+0.7% / +20)
3.88(+0.0000) (25+0 votes)
253 (-1.2% / -3)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,192 (+0.2% / +8)
4.6829(+0.0000) (41+0 votes)
844 (-0.5% / -4)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
220
MixrElixr
19,620 (-0.3% / -65)
4.7193(+0.0000) (57+0 votes)
20,004 (+0.2% / +43)
4.646(+0.0000) (339+0 votes)
832 (+0.8% / +7)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
874 (-0.3% / -3)
2.7931(+0.0000) (29+0 votes)
724 (-0.3% / -2)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
255 (+2.4% / +6)
1,600 (+0.7% / +11)
4.4043(+0.0000) (47+0 votes)
44,573 (+7.2% / +2,976)
452 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
42,535 (+0.0% / +0)
2.2667(+0.0000) (30+0 votes)
792 (+1.4% / +11)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
37,136 (+49.3% / +12,266)
817 (+0.2% / +2)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
177 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
425 (-0.9% / -4)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
17,541 (-0.1% / -21)
4.0508(+0.0000) (59+0 votes)
14,355 (+0.8% / +120)
4.4454(+0.0000) (119+0 votes)
1,466 (+0.3% / +5)
4.0(+0.0000) (97+0 votes)
13,718 (+0.2% / +24)
3.9737(+0.0000) (114+0 votes)
520 (+1.2% / +6)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
265 (+0.4% / +1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
11,279 (+1.5% / +164)
4.8696(+0.0000) (46+0 votes)
2,652 (+0.7% / +18)
2.5(+0.0000) (18+0 votes)
625 (+0.3% / +2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,639 (+0.4% / +6)
4.5909(+0.0000) (22+0 votes)
307 (+1.3% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,651 (+0.2% / +18)
4.8793(+0.0000) (58+0 votes)
430 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
11,760 (+0.0% / +2)
4.2708(+0.0000) (48+0 votes)
9,978 (-0.6% / -59)
3.7228(+0.0000) (101+0 votes)
1,847 (+1.4% / +25)
3.4545(+0.0000) (11+0 votes)
1,352 (-0.6% / -8)
4.1364(+0.0000) (22+0 votes)
1,306 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,693 (-4.6% / -82)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
1,438 (+0.4% / +6)
4.92(+0.0000) (75+0 votes)
1,486 (+0.0% / +0)
3.4737(+0.0000) (57+0 votes)
497 (+1.4% / +7)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
227 (+1.3% / +3)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,721 (+0.2% / +3)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
259
Web Maker
48,759 (+0.3% / +135)
4.7955(+0.0000) (939+0 votes)
748 (-0.7% / -5)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
528 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
426 (-1.6% / -7)
3.5833(+0.0000) (12+0 votes)
1,232 (-0.2% / -3)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
225 (+1.4% / +3)
47,220 (+0.4% / +191)
4.8244(+0.0000) (262+0 votes)
92 (+3.4% / +3)
7,281 (-1.0% / -76)
4.6522(+0.0000) (46+0 votes)
1,604 (+0.4% / +6)
2.1429(+0.0000) (21+0 votes)
1,238 (+0.6% / +7)
3.2143(+0.0000) (14+0 votes)
9,251 (+0.1% / +12)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
150 (-0.7% / -1)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
491 (+0.4% / +2)
4.84(+0.0000) (75+0 votes)
6,013 (+0.1% / +7)
4.1333(+0.0000) (30+0 votes)
34,696 (+0.4% / +152)
4.711(+0.0000) (173+0 votes)
292 (+1.7% / +5)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
3,360,115 (-2.4% / -82,671)
4.5893(+0.0004) (8,483-2 votes)
380 (+0.3% / +1)
2.3333(+0.0000) (9+0 votes)
733 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
895 (-0.7% / -6)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
848 (+1.0% / +8)
3.6286(+0.0000) (35+0 votes)
247 (-0.4% / -1)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
820 (+0.2% / +2)
3.4865(+0.0000) (37+0 votes)
5,359 (+0.6% / +32)
3.4337(+0.0000) (166+0 votes)
5,424 (+0.9% / +46)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
7,615 (+31.5% / +1,824)
765 (+6.1% / +44)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
205,360 (+0.9% / +1,798)
5.0(+0.0000) (1,842+0 votes)
3,857 (+0.2% / +6)
4.1481(+0.0000) (54+0 votes)
285 (-2.7% / -8)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
766 (+0.8% / +6)
3.625(+0.0000) (16+0 votes)
650 (-1.1% / -7)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
239 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,830 (-0.1% / -2)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
29,607 (+4.2% / +1,186)
5.0(+0.0000) (33+0 votes)
888 (-0.1% / -1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
294 (+2.8% / +8)
237 (-1.2% / -3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
44 (-4.3% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
15,265 (-10.8% / -1,851)
4.987(+0.0000) (308+0 votes)
31,231 (+0.0% / +0)
4.4396(+0.0000) (91+0 votes)