extension ExtPose

Keyword: style

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
78,834 (+1.3% / +1,033)
4.5355(+0.0028) (1,408+19 votes)
222,671 (+0.4% / +962)
4.3515(+0.0085) (13,290-103 votes)
611,748 (+0.2% / +928)
4.6641(-0.0007) (1,322+6 votes)
18,553 (+1.9% / +344)
5.0(+0.0000) (604-7 votes)
26,681 (+1.1% / +299)
4.6597(-0.0081) (288+5 votes)
43,661 (+0.6% / +248)
4.6905(+0.0016) (546+6 votes)
139,979 (+0.1% / +209)
2.6767(+0.0266) (399-4 votes)
67,347 (+0.3% / +178)
4.6951(+0.0015) (610+3 votes)
182,307 (+0.1% / +178)
3.4201(+0.0130) (557-3 votes)
36,196 (+0.5% / +175)
4.4018(+0.0000) (9,067+0 votes)
142,221 (+0.1% / +165)
2.5322(+0.0045) (342-1 votes)
171,531 (+0.1% / +162)
4.6695(+0.0000) (118+0 votes)
87,775 (+0.2% / +159)
4.8391(+0.0002) (814+1 votes)
107,637 (+0.1% / +153)
4.966(+0.0000) (1,646+0 votes)
104,532 (+0.1% / +133)
4.6315(-0.0015) (1,479+2 votes)
10,623 (+0.9% / +95)
4.8571(+0.0000) (21+0 votes)
35,184 (+0.3% / +91)
4.7478(+0.0000) (115+0 votes)
28,146 (+0.3% / +90)
3.9577(+0.0000) (71+0 votes)
12,009 (+0.7% / +83)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
47,650 (+0.2% / +81)
4.3979(+0.0006) (940+1 votes)
8,405 (+0.9% / +71)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
57,343 (+0.1% / +45)
4.6634(-0.0003) (1,307+2 votes)
29,021 (+0.1% / +42)
2.8862(+0.0000) (123+0 votes)
2,977 (+1.0% / +30)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
31,757 (+0.1% / +23)
4.3693(+0.0000) (501+0 votes)
11,965 (+0.2% / +23)
4.5862(+0.0000) (29+0 votes)
27
Linguix
3,948 (+0.5% / +21)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
38,787 (+0.1% / +20)
4.8092(+0.0000) (786+0 votes)
3,091 (+0.7% / +20)
4.5577(+0.0000) (52+0 votes)
30
Lingofy
2,233 (+0.9% / +19)
3.2667(+0.0000) (15+0 votes)
4,258 (+0.4% / +18)
4.6098(+0.0000) (123+0 votes)
6,416 (+0.3% / +17)
4.8148(+0.0000) (27+0 votes)
4,254 (+0.4% / +16)
3.75(+0.0000) (68+0 votes)
3,270 (+0.5% / +16)
4.8589(+0.0000) (241+0 votes)
1,159 (+1.3% / +15)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
9,125 (+0.2% / +15)
4.2394(+0.0041) (188+1 votes)
2,792 (+0.5% / +15)
2.52(+0.0000) (25+0 votes)
3,706 (+0.4% / +14)
4.4667(+0.0000) (105+0 votes)
4,019 (+0.3% / +12)
4.4331(+0.0000) (471+0 votes)
4,787 (+0.3% / +12)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
1,369 (+0.9% / +12)
4.7879(+0.0000) (33+0 votes)
42
Texmage
5,908 (+0.2% / +12)
4.44(+0.0000) (100+0 votes)
837 (+1.5% / +12)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
697 (+1.6% / +11)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
7,234 (+0.1% / +10)
4.6821(+0.0000) (151+0 votes)
684 (+1.5% / +10)
3.9412(+0.0000) (17+0 votes)
28,584 (+0.0% / +10)
4.5(+0.0000) (88+0 votes)
5,074 (+0.2% / +9)
3.9412(+0.0000) (34+0 votes)
1,023 (+0.9% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,043 (+0.9% / +9)
3.9444(+0.0000) (18+0 votes)
11,024 (+0.1% / +9)
4.6555(+0.0000) (119+0 votes)
5,665 (+0.2% / +9)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
7,226 (+0.1% / +7)
4.7692(+0.0000) (26+0 votes)
352 (+2.0% / +7)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,323 (+0.3% / +7)
4.6316(+0.0000) (19+0 votes)
2,150 (+0.3% / +7)
4.8511(+0.0000) (47+0 votes)
121 (+5.2% / +6)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
610 (+1.0% / +6)
3.1875(+0.0000) (16+0 votes)
3,485 (+0.2% / +6)
4.8728(+0.0000) (228+0 votes)
1,796 (+0.3% / +6)
2.7143(+0.0000) (7+0 votes)
5,852 (+0.1% / +6)
3.7656(+0.0000) (64+0 votes)
630 (+0.8% / +5)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
2,115 (+0.2% / +5)
3.9286(+0.0000) (42+0 votes)
308 (+1.7% / +5)
2.4(+0.0000) (15+0 votes)
1,316 (+0.4% / +5)
4.963(+0.0000) (27+0 votes)
1,020 (+0.4% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
191 (+2.1% / +4)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
3,057 (+0.1% / +4)
4.4762(+0.0000) (21+0 votes)
69
Creeper
142 (+2.9% / +4)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
355 (+1.1% / +4)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
5,919 (+0.1% / +4)
3.375(+0.0000) (40+0 votes)
213 (+1.4% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
744 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,056 (+0.1% / +3)
4.75(+0.0000) (12+0 votes)
84 (+3.7% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
76
Nicomm
311 (+1.0% / +3)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
42 (+5.0% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,068 (+0.2% / +2)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
131 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
61 (+3.4% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
124 (+1.6% / +2)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
20 (+11.1% / +2)
25 (+8.7% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
155 (+1.3% / +2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
4,300 (+0.0% / +2)
3.2459(+0.0000) (122+0 votes)
72 (+2.9% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
119 (+1.7% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,992 (+0.0% / +2)
4.6098(+0.0000) (41+0 votes)
206 (+1.0% / +2)
177 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
59 (+1.7% / +1)
56 (+1.8% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
36 (+2.9% / +1)
2,033 (+0.0% / +1)
4.7222(+0.0000) (54+0 votes)
41 (+2.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
152 (+0.7% / +1)
67 (+1.5% / +1)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
4,892 (+0.0% / +1)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
82 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
103
Klepto
19 (+5.6% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
50,355 (+0.0% / +1)
4.6(+0.0000) (145+0 votes)
944 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
210 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
12 (+9.1% / +1)
62 (+1.6% / +1)
4.7826(+0.0000) (23+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,705 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
116,837 (+0.0% / +0)
4.0946(+0.0000) (2,261+0 votes)
14,631 (+0.0% / +0)
4.4413(+0.0028) (247+3 votes)
305 (+0.0% / +0)
482 (+0.0% / +0)
259 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5808(+0.0000) (37,855+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
605 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
125
Tansa
5,863 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
122 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
202 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
129
Smart CSS
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
60 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
137
Qordoba
137 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,655 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
751 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
142
Get Style
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
60 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,103 (+0.0% / +0)
3.8929(+0.0000) (28+0 votes)
913 (+0.0% / +0)
4.0476(+0.0000) (21+0 votes)
1,835 (+0.0% / +0)
4.2121(+0.0000) (33+0 votes)
149
Clearly
25,715 (+0.0% / +0)
4.846(+0.0004) (396+1 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
152
Traviz
159 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
16,233 (+0.0% / +0)
1.5951(+0.0021) (284-1 votes)
7 (+0.0% / +0)
51 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
173 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
129 (-0.8% / -1)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
132 (-0.8% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
26 (-3.7% / -1)
171 (-0.6% / -1)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
52 (-1.9% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
164
LJMine
24 (-4.0% / -1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
906 (-0.1% / -1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
31 (-3.1% / -1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
747 (-0.1% / -1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
3.8571(+0.0000) (14+0 votes)
1,364 (-0.1% / -1)
4.6842(+0.0000) (38+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
634 (-0.2% / -1)
4.9333(+0.0000) (15+0 votes)
173
CSS Spy
1,327 (-0.1% / -1)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
90 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
62 (-3.1% / -2)
1,951 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
407 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
179
S-CSS-P
1,949 (-0.1% / -2)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
968 (-0.2% / -2)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
7 (-22.2% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
33 (-5.7% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
24 (-7.7% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,684 (-0.0% / -2)
3.7524(+0.0000) (105+0 votes)
233 (-0.9% / -2)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
88 (-3.3% / -3)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,019 (-0.3% / -3)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
6,639 (-0.0% / -3)
3.2667(+0.0000) (45+0 votes)
150 (-2.0% / -3)
115 (-2.5% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
378 (-0.8% / -3)
188 (-1.6% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,087 (-0.1% / -3)
3.625(+0.0000) (16+0 votes)
9,232 (-0.0% / -4)
2.2932(+0.0000) (133+0 votes)
195
GoUp
193 (-2.0% / -4)
4.625(+0.0000) (16+0 votes)
1,106 (-0.4% / -4)
4.5294(+0.0000) (17+0 votes)
210 (-1.9% / -4)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
9,102 (-0.1% / -5)
2.2963(+0.0000) (27+0 votes)
773 (-0.6% / -5)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
279 (-1.8% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,453 (-0.3% / -5)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
1,117 (-0.5% / -6)
4.7857(+0.0000) (14+0 votes)
5,422 (-0.1% / -6)
4.3636(+0.0000) (22+0 votes)
1,795 (-0.3% / -6)
3.25(+0.0000) (16+0 votes)
21,037 (-0.0% / -6)
1.4(+0.0000) (30+0 votes)
3,050 (-0.2% / -6)
4.6471(+0.0000) (17+0 votes)
425 (-1.6% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,579 (-0.1% / -7)
4.0833(+0.0000) (24+0 votes)
730 (-0.9% / -7)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
525 (-1.3% / -7)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
498 (-1.4% / -7)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,015 (-0.4% / -8)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
8,355 (-0.1% / -8)
3.6(+0.0000) (40+0 votes)
1,521 (-0.5% / -8)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,503 (-0.3% / -9)
4.0(+0.0000) (38+0 votes)
216
My Style
2,302 (-0.4% / -9)
4.0656(+0.0000) (61+0 votes)
1,799 (-0.5% / -9)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
218
osu! koko
902 (-1.1% / -10)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
11,351 (-0.1% / -10)
4.699(+0.0000) (103+0 votes)
220
DummyText
6,109 (-0.2% / -10)
4.75(+0.0000) (28+0 votes)
2,551 (-0.4% / -11)
3.4324(+0.0000) (37+0 votes)
445 (-2.4% / -11)
4.6389(+0.0000) (36+0 votes)
223
WML
2,067 (-0.5% / -11)
4.4062(+0.0000) (32+0 votes)
406 (-2.9% / -12)
4.3478(+0.0000) (46+0 votes)
3,599 (-0.3% / -12)
3.9355(+0.0000) (31+0 votes)
819 (-1.6% / -13)
3.2069(+0.0000) (29+0 votes)
227
Alt CSS
4,050 (-0.3% / -14)
3.7692(+0.0000) (13+0 votes)
228
StyleURL
2,841 (-0.5% / -14)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
471 (-3.1% / -15)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
11,257 (-0.1% / -15)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,733 (-0.9% / -15)
3.0(+0.0000) (13+0 votes)
19,429 (-0.1% / -16)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,920 (-0.8% / -16)
4.625(+0.0000) (24+0 votes)
3,712 (-0.5% / -17)
3.5(+0.0000) (28+0 votes)
121,026 (-0.0% / -17)
4.1988(+0.0000) (332+0 votes)
18,787 (-0.1% / -17)
4.6857(+0.0000) (455+0 votes)
4,185 (-0.4% / -18)
3.1429(+0.0000) (7+0 votes)
78,509 (-0.0% / -18)
4.0876(+0.0000) (217+0 votes)
2,817 (-0.6% / -18)
3.8125(+0.0000) (32+0 votes)
11,660 (-0.2% / -19)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
11,705 (-0.2% / -19)
3.7797(+0.0000) (59+0 votes)
5,207 (-0.4% / -20)
4.027(+0.0000) (37+0 votes)
2,145 (-1.0% / -21)
4.25(+0.0000) (28+0 votes)
1,451 (-1.5% / -22)
4.7895(+0.0000) (19+0 votes)
3,520 (-0.7% / -24)
3.8824(+0.0000) (85+0 votes)
23,150 (-0.1% / -24)
4.5938(+0.0000) (320+0 votes)
8,689 (-0.3% / -25)
4.8438(+0.0000) (32+0 votes)
1,091 (-2.5% / -28)
4.6957(+0.0000) (23+0 votes)
2,718 (-1.1% / -31)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
7,911 (-0.4% / -32)
2.9804(+0.0000) (51+0 votes)
2,325 (-1.4% / -34)
4.8667(+0.0000) (15+0 votes)
796 (-4.1% / -34)
4.1176(+0.0000) (17+0 votes)
1,509 (-2.4% / -37)
4.5926(+0.0000) (27+0 votes)
20,692 (-0.2% / -37)
3.8108(+0.0000) (333+0 votes)
255
MyMenu
3,635 (-1.0% / -38)
4.6569(+0.0000) (102+0 votes)
12,084 (-0.3% / -38)
4.6333(+0.0000) (210+0 votes)
1,611 (-2.5% / -41)
22,978 (-0.2% / -50)
3.8298(+0.0000) (94+0 votes)
1,195 (-4.6% / -57)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
54,823 (-0.1% / -57)
4.7839(+0.0000) (921+0 votes)
20,648 (-0.3% / -58)
4.2012(+0.0000) (164+0 votes)
20,384 (-0.3% / -59)
4.6364(+0.0000) (121+0 votes)
1,046 (-5.4% / -60)
4.4706(+0.0000) (34+0 votes)
71,211 (-0.1% / -63)
4.1695(+0.0000) (59+0 votes)
121,761 (-0.1% / -65)
4.3717(+0.0000) (452+0 votes)
21,482 (-0.3% / -65)
4.1961(+0.0000) (51+0 votes)
58,572 (-0.1% / -67)
3.9111(+0.0000) (225+0 votes)
26,199 (-0.3% / -69)
4.2339(+0.0000) (248+0 votes)
51,745 (-0.1% / -70)
4.3648(+0.0000) (244+0 votes)
270
Augury
291,393 (-0.0% / -73)
3.7574(+0.0000) (235+0 votes)
9,732 (-0.8% / -74)
4.25(+0.0000) (60+0 votes)
272
Homely
2,595 (-2.8% / -75)
4.7213(+0.0000) (61+0 votes)
273
Feedbro
18,651 (-0.4% / -82)
4.5719(+0.0000) (327+0 votes)
8,185 (-1.0% / -83)
3.4341(+0.0000) (129+0 votes)
275
Oogle
12,952 (-0.7% / -89)
4.4632(+0.0000) (95+0 votes)
88,452 (-0.1% / -99)
4.4684(+0.0000) (2,596+0 votes)
224,198 (-0.0% / -109)
4.0473(-0.0037) (825+1 votes)
42,935 (-0.3% / -126)
3.56(+0.0000) (175+0 votes)
114,282 (-0.1% / -139)
4.4548(+0.0000) (3,017+0 votes)
30,623 (-0.5% / -139)
4.4725(+0.0000) (91+0 votes)
281
APNG
32,315 (-0.5% / -164)
4.0126(+0.0000) (318+0 votes)
58,593 (-0.3% / -177)
3.811(+0.0029) (418+1 votes)
192,114 (-0.1% / -192)
4.5262(+0.0012) (762+2 votes)
44,497 (-0.5% / -209)
4.0653(+0.0000) (337+0 votes)
119,792 (-0.2% / -224)
4.7042(+0.0000) (213+0 votes)
286
VisBug
74,929 (-0.4% / -276)
4.782(+0.0000) (133+0 votes)
74,931 (-0.4% / -277)
4.3108(+0.0000) (148+0 votes)
288
Code Cola
27,981 (-1.0% / -291)
4.6786(+0.0000) (252+0 votes)
51,978 (-0.6% / -293)
4.455(+0.0000) (189+0 votes)
290
Stylebot
199,689 (-0.2% / -343)
4.4058(+0.0000) (1,703+0 votes)
291
NoFollow
82,298 (-0.6% / -480)
4.2826(+0.0000) (230+0 votes)
292
Stylus
344,981 (-0.2% / -793)
4.6969(+0.0004) (683+1 votes)
214,264 (-0.4% / -794)
4.459(+0.0000) (3,797+2 votes)
294
WhatFont
1,205,689 (-0.1% / -956)
4.0821(+0.0000) (1,803+0 votes)
859,306 (-0.2% / -1,595)
3.5824(+0.0000) (2,057+0 votes)
296
Charset
51,148 (-3.4% / -1,797)
4.7791(+0.0000) (86+0 votes)
539,240 (-0.4% / -2,421)
4.8437(-0.0000) (93,479-1 votes)
1,468,736 (-0.3% / -3,902)
4.2883(+0.0001) (16,682+2 votes)
222,486 (-2.7% / -6,154)
5.0(+0.0000) (39+0 votes)
52,758 (-26.4% / -18,969)
4.7391(+0.0000) (23+0 votes)