extension ExtPose

Keyword: style

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,870,246 (+0.3% / +4,723)
4.2912(+0.0003) (16,847+12 votes)
50,795 (+0.3% / +128)
4.7837(+0.0000) (943+0 votes)
3,844,142 (-0.0% / -163)
4.3235(+0.0000) (34+0 votes)
1,481 (+5.7% / +80)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,779 (+0.5% / +26)
3.375(+0.0000) (40+0 votes)
74,980 (+0.0% / +0)
4.6958(+0.0004) (812+1 votes)
2,149 (-0.8% / -17)
4.05(+0.0000) (60+0 votes)
8
Stylus
355,179 (-0.1% / -241)
4.6601(+0.0000) (715+0 votes)
7,115 (+0.0% / +1)
4.3913(+0.0000) (23+0 votes)
18,957 (+0.1% / +17)
3.823(+0.0000) (339+0 votes)
861 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,580 (-0.1% / -3)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
6,253 (-0.3% / -18)
3.1778(+0.0000) (45+0 votes)
15,366 (+0.1% / +22)
4.4559(-0.0516) (68+1 votes)
27,967 (+0.1% / +30)
4.4943(+0.0000) (87+0 votes)
8,115 (+0.4% / +35)
4.6333(+0.0000) (210+0 votes)
10,236 (+0.6% / +58)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,542 (+0.3% / +17)
4.3333(+0.0000) (30+0 votes)
19
Alt CSS
3,069 (+0.3% / +8)
3.7857(+0.0000) (14+0 votes)
1,485 (-0.7% / -11)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
4,908 (+2.2% / +108)
4.4(+0.0667) (10+1 votes)
1,307 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
70,814 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
8,529 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
476 (-99.5% / -86,911)
26,267 (+0.2% / +44)
4.65(+0.0000) (40+0 votes)
1,772 (-0.3% / -5)
4.2353(+0.0000) (34+0 votes)
64,519 (+0.9% / +572)
4.9479(+0.0000) (1,671+0 votes)
7,704 (-0.2% / -13)
4.8485(+0.0000) (33+0 votes)
419 (+1.5% / +6)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,295 (+0.4% / +85)
4.6101(+0.0000) (318+0 votes)
371 (+2.5% / +9)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
120 (-3.2% / -4)
18,975 (+0.3% / +60)
4.6983(+0.0000) (474+0 votes)
35
APNG
29,911 (+0.1% / +36)
4.0125(+0.0000) (319+0 votes)
26,872 (+1.0% / +265)
4.375(+0.0000) (24+0 votes)
11,028 (+0.8% / +87)
4.6546(+0.0011) (304+1 votes)
38
Lingofy
2,424 (+0.8% / +19)
3.375(+0.0000) (16+0 votes)
620 (-0.3% / -2)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
10,254 (-31.7% / -4,755)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
10,346 (-88.8% / -82,264)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,043 (-98.8% / -87,788)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,613 (-75.3% / -4,916)
1,142 (-80.7% / -4,770)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
634 (-88.3% / -4,771)
213,985 (-1.6% / -3,449)
4.8434(+0.0000) (8,141+0 votes)
3,472 (+2.8% / +93)
4.7143(+0.0220) (28+2 votes)
89,597 (-5.3% / -5,000)
4.0667(-0.0583) (15-1 votes)
1,411 (+0.4% / +5)
4.6667(+0.0000) (18+0 votes)
13,673 (+0.7% / +97)
4.6585(+0.0000) (41+0 votes)
775 (+1.3% / +10)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
495 (+2.1% / +10)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,976 (-0.2% / -3)
4.25(+0.0000) (28+0 votes)
12,091 (+2.3% / +277)
4.0(+0.0000) (40+0 votes)
55
Charset
77,452 (-3.7% / -2,975)
4.7816(+0.0000) (87+0 votes)
629 (+1.9% / +12)
3.1875(+0.0000) (16+0 votes)
811 (-2.3% / -19)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
7,712 (-38.4% / -4,802)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,016 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (52+0 votes)
138 (-1.4% / -2)
105,776 (+0.1% / +107)
4.6273(+0.0000) (1,516+0 votes)
7,884 (-37.5% / -4,740)
3.5556(+0.0000) (9+0 votes)
5,601 (+0.2% / +10)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
3,707 (-56.6% / -4,828)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
69 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,066 (-96.6% / -87,733)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,705 (-63.9% / -4,793)
1.3333(+0.0000) (3+0 votes)
79 (+6.8% / +5)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
2,102 (-69.9% / -4,872)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,499 (+0.0% / +0)
71
Bump.io
1,415 (-77.4% / -4,844)
5.0 (1 votes)
191 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
443 (+0.0% / +0)
4.3469(+0.0000) (49+0 votes)
419 (-92.2% / -4,921)
3,059 (-0.0% / -1)
4.6471(+0.0000) (17+0 votes)
83 (-5.7% / -5)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
77
Zoom it
1,622,886 (+11.1% / +161,607)
2.5(-2.2000) (2-8 votes)
788 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,840 (-0.1% / -2)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
939,211 (+0.1% / +609)
3.6046(+0.0000) (2,084+0 votes)
404,808 (+0.4% / +1,570)
4.5723(+0.0000) (1,384+0 votes)
667 (-0.3% / -2)
92,976 (+0.0% / +30)
4.6509(+0.0000) (169+0 votes)
2,167 (-68.0% / -4,612)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
87,165 (+0.0% / +0)
4.2735(+0.0000) (234+0 votes)
91 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
464 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13,438 (-0.5% / -68)
4.88(+0.0000) (50+0 votes)
520 (+1.2% / +6)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,068 (-2.2% / -24)
4.4474(+0.0000) (38+0 votes)
92
Ditto
55 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
194,379 (-0.1% / -291)
4.5263(+0.0000) (895+0 votes)
220 (+0.9% / +2)
241 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,033 (+0.4% / +26)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
6,657 (-0.0% / -2)
4.6821(+0.0000) (151+0 votes)
73,612 (+0.2% / +150)
4.6749(+0.0009) (1,870+5 votes)
965 (+0.6% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
98 (+1.0% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
289 (+0.0% / +0)
156 (-1.3% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
84,284 (+0.1% / +75)
4.0938(+0.0000) (2,272+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,065 (+0.1% / +1)
2.7143(+0.0000) (7+0 votes)
168 (-0.6% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
66,774 (+0.6% / +371)
4.3605(+0.0003) (613+5 votes)
91 (-3.2% / -3)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
2,321 (+0.6% / +14)
4.75(-0.1167) (16+1 votes)
102,422 (+0.5% / +470)
2.8387(+0.0000) (62+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
45,030 (+0.3% / +153)
4.6911(+0.0000) (123+0 votes)
77,194 (+1.1% / +861)
3.1324(+0.0086) (438+2 votes)
51,095 (-0.5% / -282)
4.3876(+0.0000) (209+0 votes)
49,272 (-0.0% / -3)
4.38(+0.0000) (250+0 votes)
68 (+1.5% / +1)
4.7826(+0.0000) (23+0 votes)
117
Code Cola
28,285 (-0.0% / -6)
4.6798(+0.0000) (253+0 votes)
44 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
521 (+1.4% / +7)
75 (-3.8% / -3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
143,325 (+0.7% / +1,050)
4.0174(-0.0012) (862+1 votes)
1,186 (+0.9% / +11)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
5,156 (+0.1% / +6)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
15,159 (-0.0% / -7)
4.6173(+0.0000) (162+0 votes)
125
VK Style
298 (-2.6% / -8)
2.4(+0.0000) (15+0 votes)
270 (-0.7% / -2)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
234 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,437 (+0.1% / +4)
4.0256(+0.0000) (39+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5763(-0.0000) (38,377-1 votes)
130
Stylebot
183,207 (+0.2% / +399)
4.4047(+0.0000) (1,705+0 votes)
146 (-0.7% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
6,596 (-0.4% / -26)
3.4219(+0.0000) (128+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
202 (+3.1% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
7,344 (+0.5% / +40)
4.4286(+0.0000) (56+0 votes)
617 (+1.1% / +7)
3.8333(+0.0000) (18+0 votes)
138
Smart CSS
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
50 (-2.0% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
130,150 (+0.3% / +422)
4.3598(+0.0000) (453+0 votes)
141
Creeper
148 (+1.4% / +2)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
142
Texmage
4,904 (+0.3% / +14)
4.4286(+0.0000) (98+0 votes)
11,955 (+0.6% / +68)
4.8273(+0.0043) (249+6 votes)
2,049 (+0.1% / +2)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
652 (-1.2% / -8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,169 (-0.6% / -7)
4.6842(+0.0000) (38+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
3,931 (+1.0% / +40)
4.537(+0.0000) (54+0 votes)
3,770 (+0.2% / +7)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
192 (+1.6% / +3)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
151
Tansa
4,828 (+2.7% / +126)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
523,096 (+0.1% / +685)
4.844(+0.0000) (93,414+1 votes)
32 (-3.0% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
70 (-2.8% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,818 (+0.3% / +6)
4.7222(+0.0000) (54+0 votes)
67 (-5.6% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
158
My cursor
3,130,135 (+11.3% / +318,364)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
171 (-2.3% / -4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
761,374 (+12.9% / +86,937)
5.0(+0.0000) (1,175-1 votes)
869,557 (+14.5% / +110,075)
5.0(+0.0000) (430+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
170 (-0.6% / -1)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
82 (+12.3% / +9)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
918,783 (+0.1% / +928)
4.5(+0.0000) (34+0 votes)
139 (-1.4% / -2)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
68 (-1.4% / -1)
169
osu! koko
998 (+0.1% / +1)
4.9474(+0.0000) (19+0 votes)
1,017 (+1.4% / +14)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,842 (-0.2% / -4)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
251,305 (-0.3% / -633)
4.3324(+0.0000) (4,134+21 votes)
693 (+0.4% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
176
Augury
295,329 (+0.2% / +452)
3.6653(+0.0000) (245+0 votes)
54 (-1.8% / -1)
175,883 (+0.1% / +104)
4.4863(+0.0008) (4,382+9 votes)
113,377 (+0.4% / +484)
4.8427(+0.0000) (1,055+0 votes)
634 (+0.0% / +0)
4.88(+0.0000) (25+0 votes)
111,923 (-4.2% / -4,925)
4.9821(+0.0000) (671+0 votes)
772 (+0.3% / +2)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
136,590 (+0.2% / +273)
4.7023(+0.0000) (215+0 votes)
83 (+2.5% / +2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
134,174 (+0.5% / +729)
4.5078(+0.0024) (1,225+8 votes)
186
Get Style
43 (-4.4% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
3.8571(+0.0000) (14+0 votes)
95 (+2.2% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
363 (+1.7% / +6)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
33,406 (-8.7% / -3,178)
4.9787(+0.0000) (7,716+0 votes)
111,677 (+0.1% / +66)
4.197(+0.0000) (330+0 votes)
1,655 (+0.1% / +1)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
70,512 (+0.7% / +516)
4.5672(+0.0007) (640+1 votes)
64,151 (+0.0% / +0)
4.4047(+0.0000) (1,097+0 votes)
531 (+1.7% / +9)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
110 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
61,093 (-0.2% / -134)
3.8108(+0.0000) (444+0 votes)
58,080 (+0.2% / +122)
4.1969(+0.0000) (320+0 votes)
14 (-12.5% / -2)
1,880 (-73.3% / -5,168)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
843 (+0.0% / +0)
3.9444(+0.0000) (18+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
30,187 (+0.9% / +270)
3.75(+0.0109) (232+2 votes)
29,394 (-0.1% / -25)
4.6566(+0.0021) (166+1 votes)
206
Nicomm
296 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
38,673 (+2.1% / +807)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21,889 (-0.4% / -90)
4.0988(+0.0000) (172+0 votes)
38,673 (+2.1% / +807)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21,889 (-0.4% / -90)
4.0988(+0.0000) (172+0 votes)
25 (+8.7% / +2)
213
Feedbro
18,345 (-0.2% / -40)
4.5723(+0.0000) (346+0 votes)
294 (+0.3% / +1)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
53 (+8.2% / +4)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
11,745 (-42.6% / -8,722)
4.25(+0.0000) (24+0 votes)
14,826 (+0.2% / +26)
4.6374(+0.0020) (182+1 votes)
214 (-1.8% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
199 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
221
GoUp
168 (+1.8% / +3)
4.625(+0.0000) (16+0 votes)
222
Oogle
12,671 (+0.1% / +10)
4.4583(+0.0000) (96+0 votes)
9,713 (-0.2% / -16)
4.6731(+0.0000) (52+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
226
SnapCss
11 (+0.0% / +0)
20,483 (+0.3% / +55)
1.4(+0.0000) (30+0 votes)
14,323 (+4.6% / +630)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
10,113 (-0.8% / -86)
4.25(+0.0000) (60+0 votes)
7,513 (+0.6% / +44)
4.7308(+0.0000) (26+0 votes)
186 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,350 (-0.2% / -9)
4.8601(+0.0000) (243+0 votes)
8,685 (+1.8% / +157)
4.4286(+0.0000) (21+0 votes)
234
WhatFont
1,300,103 (+0.3% / +3,423)
4.0821(+0.0000) (1,815+0 votes)
235
DummyText
5,913 (+0.0% / +2)
4.7241(+0.0000) (29+0 votes)
163 (-0.6% / -1)
7,535 (+1.8% / +131)
3.9545(+0.0000) (22+0 votes)
33 (+6.5% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,418 (+0.3% / +21)
3.0192(+0.0000) (52+0 votes)
3,134 (+0.5% / +15)
4.8728(+0.0000) (228+0 votes)
7,915 (+0.1% / +10)
3.6(+0.0000) (40+0 votes)
5,416 (+0.4% / +20)
3.7656(+0.0000) (64+0 votes)
243
Traviz
124 (+0.8% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
5,607 (+0.2% / +12)
4.1081(+0.0000) (37+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
8,561 (+0.2% / +21)
2.2963(+0.0000) (135+0 votes)
133 (+0.0% / +0)
4,472 (+0.3% / +13)
3.8(+0.0000) (60+0 votes)
38 (-7.3% / -3)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,133 (-0.0% / -2)
4.1774(+0.0000) (62+0 votes)
3,677 (+0.2% / +9)
4.7308(+0.0000) (26+0 votes)
3,776 (+0.5% / +17)
3.7524(+0.0000) (105+0 votes)
4,503 (+0.8% / +37)
3.8276(+0.0000) (29+0 votes)
3,901 (-0.1% / -4)
3.791(+0.0000) (67+0 votes)
255
Homely
2,779 (+0.0% / +0)
4.7258(+0.0000) (62+0 votes)
256
LJMine
23 (-4.2% / -1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
257
MyMenu
3,259 (+0.2% / +5)
4.6569(+0.0000) (102+0 votes)
1,094 (-82.9% / -5,322)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,528 (+0.2% / +8)
4.7857(+0.0000) (14+0 votes)
3,540 (+0.9% / +33)
4.5(+0.0000) (38+0 votes)
107 (-1.8% / -2)
6 (+20.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,744 (-1.0% / -27)
4.8947(+0.0000) (19+0 votes)
5,237 (-0.2% / -11)
2.25(+0.0000) (28+0 votes)
4,298 (-0.1% / -4)
3.1429(+0.0000) (7+0 votes)
3,410 (-0.7% / -24)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
267
Disney
2,592 (-0.9% / -24)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
5 (+25.0% / +1)
69 (+1.5% / +1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,188 (+0.9% / +19)
3.9032(+0.0000) (31+0 votes)
2,968 (+0.1% / +2)
3.625(+0.0000) (16+0 votes)
132 (+0.8% / +1)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
275
nightTab
1,472 (+0.6% / +9)
4.9189(+0.0000) (37+0 votes)
29 (+3.6% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
69 (-2.8% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
278
S-CSS-P
2,197 (+0.3% / +7)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
2,138 (-2.2% / -49)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,677 (+0.5% / +8)
4.6571(+0.0000) (35+0 votes)
2,395 (-0.1% / -3)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
114 (+4.6% / +5)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,410 (+0.4% / +5)
4.75(+0.0000) (20+0 votes)
1,702 (-0.6% / -10)
4.625(+0.0000) (24+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
2,472 (+0.1% / +3)
2.52(+0.0000) (25+0 votes)
1,646 (+1.5% / +24)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
2,015 (+0.9% / +17)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
289
VisBug
76,255 (+0.0% / +10)
4.8151(+0.0000) (146+0 votes)
290
CSS Spy
1,502 (+0.1% / +2)
3.9231(+0.0000) (13+0 votes)
1,002 (+0.2% / +2)
4.913(+0.0000) (23+0 votes)
89,995 (+0.1% / +64)
4.4616(+0.0000) (3,005+0 votes)
1,121 (-1.5% / -17)
3.7419(+0.0000) (31+0 votes)
1,241 (+0.9% / +11)
4.8333(+0.0333) (6+1 votes)
7 (+16.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
940 (+2.0% / +18)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
86,748 (+0.4% / +318)
4.2097(+0.0000) (62+0 votes)
68,694 (-0.0% / -22)
3.9545(+0.0000) (242+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (-12.5% / -1)