extension ExtPose

Keyword: style

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,520,240 (+0.0% / +488)
4.2881(+0.0001) (16,660+2 votes)
56,395 (+0.3% / +163)
4.7822(+0.0000) (909+0 votes)
5,989 (-0.2% / -10)
3.375(+0.0000) (40+0 votes)
61,692 (+0.3% / +185)
4.6947(+0.0000) (524+0 votes)
2,357 (-0.6% / -14)
4.0656(+0.0000) (61+0 votes)
6
Stylus
342,989 (+0.1% / +351)
4.6889(+0.0000) (675+0 votes)
5,352 (-1.2% / -65)
4.35(+0.0000) (20+0 votes)
21,560 (+0.0% / +6)
3.8333(+0.0000) (330+0 votes)
952 (+1.6% / +15)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
14,158 (+1.6% / +224)
4.6316(+0.0000) (209+0 votes)
6,951 (-0.2% / -14)
3.3182(+0.0000) (44+0 votes)
29,483 (-0.1% / -32)
4.4884(+0.0000) (86+0 votes)
18,848 (+0.1% / +18)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,964 (+0.0% / +1)
3.5(+0.0000) (28+0 votes)
11,493 (-0.6% / -69)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
16
Alt CSS
4,405 (+0.6% / +25)
3.7692(+0.0000) (13+0 votes)
1,558 (+0.6% / +10)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,941 (+0.0% / +0)
4.2121(+0.0000) (33+0 votes)
96,754 (+7.3% / +6,584)
4.9696(+0.0000) (1,544+0 votes)
3,247 (+2.2% / +69)
4.3882(+0.0000) (85+0 votes)
156 (+4.0% / +6)
9,337 (-0.1% / -7)
4.8438(+0.0000) (32+0 votes)
23,934 (-0.1% / -14)
4.5899(+0.0000) (317+0 votes)
24
APNG
33,697 (-0.3% / -90)
4.0126(+0.0000) (318+0 votes)
2,174 (+0.1% / +2)
4.2632(+0.0000) (19+0 votes)
18,447 (+0.2% / +44)
4.6822(+0.0000) (450+0 votes)
798 (+4.5% / +34)
10,077 (+0.7% / +70)
4.8421(+0.0000) (19+0 votes)
745 (+0.1% / +1)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
30
Lingofy
2,287 (+0.6% / +13)
3.2667(+0.0000) (15+0 votes)
203 (-4.7% / -10)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
214,207 (-0.3% / -644)
4.2738(+0.0000) (14,569+0 votes)
6,718 (+7.7% / +479)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
54,695 (+0.6% / +339)
4.4644(+0.0010) (519+1 votes)
132 (-2.2% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,408 (+9.7% / +480)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
575 (+1.2% / +7)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
228 (+1.3% / +3)
4.5882(+0.0000) (17+0 votes)
2,255 (-0.3% / -7)
4.25(+0.0000) (28+0 votes)
727 (-0.5% / -4)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,088 (+2.7% / +54)
4.5932(-0.0102) (59+1 votes)
1,048 (-0.2% / -2)
4.7857(+0.0000) (14+0 votes)
605 (-0.8% / -5)
3.1875(+0.0000) (16+0 votes)
156 (+0.0% / +0)
2,137 (+0.4% / +8)
4.8511(+0.0000) (47+0 votes)
105,791 (-0.1% / -115)
4.6304(+0.0003) (1,461+1 votes)
36 (-2.7% / -1)
5,376 (+0.7% / +40)
4.0833(+0.0000) (24+0 votes)
4,030 (+1.0% / +39)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
123 (-0.8% / -1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
513 (+5.1% / +25)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
66 (-4.3% / -3)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
33,406 (+0.1% / +23)
4.3713(+0.0000) (501+0 votes)
3,143 (+0.4% / +12)
4.8125(+0.0000) (16+0 votes)
56 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
438 (-0.9% / -4)
4.3023(+0.0000) (43+0 votes)
31,818 (+1.4% / +424)
2.873(+0.0000) (126+0 votes)
544,200 (+0.4% / +2,332)
4.719(+0.0005) (1,096+2 votes)
2,081 (-0.3% / -7)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
860,568 (+0.0% / +102)
3.5761(+0.0000) (2,036+0 votes)
85,736 (-0.1% / -58)
4.2795(+0.0000) (229+0 votes)
53 (+8.2% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
81,177 (-0.7% / -593)
4.0748(+0.0000) (214+0 votes)
1,062 (-0.3% / -3)
4.4194(+0.0000) (31+0 votes)
6,407 (+0.9% / +57)
4.28(+0.0058) (125+1 votes)
537 (+0.8% / +4)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
25 (-10.7% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
196,465 (+0.3% / +669)
4.5382(+0.0007) (706+1 votes)
191 (+1.6% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
228 (+2.7% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
129,346 (+2.9% / +3,682)
4.0937(+0.0000) (2,253+0 votes)
416 (+5.9% / +23)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
312 (-1.3% / -4)
84,665 (+1.7% / +1,395)
4.8473(+0.0004) (740+2 votes)
7,515 (+0.9% / +69)
4.6579(+0.0000) (152+0 votes)
935 (-0.5% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
359 (+2.0% / +7)
186 (-1.1% / -2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
51 (+6.2% / +3)
202,328 (+0.0% / +76)
4.4068(+0.0003) (1,701+1 votes)
55,486 (+0.1% / +31)
4.6561(+0.0009) (1,105+3 votes)
84
Charset
48,709 (+0.5% / +220)
4.7711(+0.0000) (83+0 votes)
2,907 (+0.2% / +5)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
135,186 (+5.1% / +6,546)
2.2182(+0.0117) (307+2 votes)
94 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
52,738 (+0.2% / +88)
4.3361(+0.0000) (244+0 votes)
59,509 (+4.6% / +2,606)
4.6115(+0.0000) (139+0 votes)
53,618 (+1.9% / +1,013)
4.4886(+0.0000) (176+0 votes)
29,799 (+0.3% / +94)
4.664(+0.0000) (253+0 votes)
69 (+3.0% / +2)
4.7826(+0.0000) (23+0 votes)
242,950 (+5.0% / +11,650)
4.0514(+0.0000) (817+0 votes)
32,809 (-0.7% / -222)
4.75(+0.0000) (112+0 votes)
23,152 (-0.7% / -155)
4.6727(+0.0000) (110+0 votes)
89 (-6.3% / -6)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
334 (-1.8% / -6)
2.4(+0.0000) (15+0 votes)
36 (-12.2% / -5)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
273 (+3.4% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,677 (-0.4% / -19)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
300 (+2.0% / +6)
102
Klepto
17 (+13.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
229 (+1.8% / +4)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
8,889 (-0.4% / -36)
3.4341(+0.0000) (129+0 votes)
161 (-4.2% / -7)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
3,636 (-1.2% / -43)
4.0(+0.0000) (37+0 votes)
799 (+1.4% / +11)
3.9412(+0.0000) (17+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5807(+0.0002) (37,522+10 votes)
451 (+3.9% / +17)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
29 (+3.6% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (+14.3% / +2)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,177 (+3.8% / +43)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
182 (-2.2% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,786 (+1.8% / +120)
4.4194(+0.0047) (124+1 votes)
116
Texmage
6,340 (+0.2% / +11)
4.44(+0.0000) (100+0 votes)
126,478 (+0.1% / +168)
4.3653(+0.0000) (449+0 votes)
23,995 (+0.8% / +194)
3.8172(+0.0000) (93+0 votes)
1,427 (-0.2% / -3)
4.6842(+0.0000) (38+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
121
Creeper
127 (+0.8% / +1)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
42 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
126 (-4.5% / -6)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
36,362 (-1.9% / -701)
4.8024(-0.0011) (759+1 votes)
125
Tansa
5,863 (-0.1% / -6)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
86 (-2.3% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,626 (+1.3% / +47)
4.58(+0.0000) (50+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
572,838 (-0.1% / -749)
4.8437(+0.0000) (93,489+1 votes)
12,071 (+1.4% / +167)
4.6173(+0.0048) (81+1 votes)
2,122 (-0.7% / -15)
4.717(+0.0000) (53+0 votes)
132
WML
2,159 (-0.9% / -19)
4.4516(+0.0000) (31+0 votes)
3,023 (+8.2% / +228)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
65 (+3.2% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
178 (+1.7% / +3)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
136
Smart CSS
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
120 (-0.8% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
76 (+4.1% / +3)
1,012 (+8.5% / +79)
13 (-7.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
142
Linguix
3,820 (-0.3% / -12)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
510,270 (+2.3% / +11,432)
4.9091(+0.0000) (22+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
240,487 (+0.4% / +1,065)
4.4232(+0.0281) (3,431+204 votes)
146
Augury
291,483 (+0.3% / +842)
3.7802(+0.0000) (232+0 votes)
125 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
148
osu! koko
946 (+0.6% / +6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
736 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
31 (-6.1% / -2)
3.8571(+0.0000) (14+0 votes)
47 (-2.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
771 (+0.5% / +4)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
122,316 (+0.0% / +49)
4.7028(+0.0000) (212+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,018 (+5.9% / +57)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
553 (+23.2% / +104)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
377 (+1.9% / +7)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
167,596 (+4.8% / +7,745)
4.6481(+0.0000) (108+0 votes)
159
Get Style
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
126,816 (-0.2% / -200)
4.2012(+0.0000) (333+0 votes)
92,659 (+0.5% / +442)
4.4695(+0.0000) (2,586+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
120,432 (-1.8% / -2,154)
5.0(+0.0000) (39+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
38 (-2.6% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
513 (-0.8% / -4)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
499 (+1.0% / +5)
4.6389(+0.0000) (36+0 votes)
40 (+5.3% / +2)
1,879 (-0.7% / -13)
3.25(+0.0000) (16+0 votes)
1,421 (+1.4% / +19)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
55,670 (+1.1% / +607)
4.5335(+0.0030) (1,059+11 votes)
73,757 (+0.3% / +233)
4.2887(+0.0000) (142+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
59,081 (+0.2% / +113)
3.8089(+0.0000) (403+0 votes)
34 (+3.0% / +1)
51,586 (+1.6% / +829)
4.3867(+0.0014) (905+2 votes)
35,684 (+2.2% / +758)
4.299(+0.0000) (9,369+0 votes)
144,301 (+4.9% / +6,720)
2.2935(+0.0000) (402+0 votes)
1,223 (+1.2% / +15)
3.9444(+0.0000) (18+0 votes)
31,841 (+1.0% / +322)
4.7398(+0.0014) (369+2 votes)
13 (-13.3% / -2)
8 (+0.0% / +0)
31,745 (+0.1% / +26)
4.4884(+0.0000) (86+0 votes)
184
Nicomm
313 (+1.6% / +5)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
129 (+8.4% / +10)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
16,091 (+1.7% / +273)
4.716(+0.0017) (169+1 votes)
20 (+5.3% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
21,664 (-0.2% / -52)
4.2012(+0.0000) (164+0 votes)
257 (-1.2% / -3)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
190
Feedbro
18,695 (+0.4% / +67)
4.5789(+0.0000) (323+0 votes)
23,501 (+2.1% / +478)
4.1961(+0.0000) (51+0 votes)
192
GoUp
196 (-2.5% / -5)
4.625(+0.0000) (16+0 votes)
49 (-3.9% / -2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
194
Oogle
13,776 (+0.5% / +72)
4.4632(+0.0000) (95+0 votes)
10,150 (+1.9% / +193)
4.7113(+0.0030) (97+1 votes)
16,432 (+5.9% / +918)
4.2143(-0.0450) (28+1 votes)
251 (+1.6% / +4)
7 (+16.7% / +1)
21,793 (-0.1% / -12)
1.4(+0.0000) (30+0 votes)
10,245 (+8.0% / +756)
4.875(+0.0000) (16+0 votes)
10,454 (+0.0% / +3)
4.25(+0.0000) (60+0 votes)
13,725 (+1.0% / +135)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
7,498 (-0.2% / -16)
4.7778(+0.0000) (27+0 votes)
178 (-1.7% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
205
DummyText
6,394 (-0.4% / -26)
4.75(+0.0000) (28+0 votes)
206
Traviz
165 (-0.6% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
207
LJMine
32 (+3.2% / +1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
208
WhatFont
1,217,942 (+0.1% / +859)
4.0831(+0.0000) (1,792+0 votes)
14,629 (+5.6% / +770)
1.3367(+0.0000) (300+0 votes)
3,643 (-0.6% / -22)
4.8728(+0.0000) (228+0 votes)
3,473 (+0.2% / +8)
4.8589(+0.0000) (241+0 votes)
6,853 (-0.3% / -18)
4.625(+0.0000) (40+0 votes)
169 (+6.3% / +10)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,048 (-0.0% / -2)
3.7656(+0.0000) (64+0 votes)
8,561 (-0.1% / -5)
3.6(+0.0000) (40+0 votes)
43 (-2.3% / -1)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,957 (-0.1% / -5)
2.9804(+0.0000) (51+0 votes)
4,206 (-0.1% / -5)
4.4331(+0.0000) (471+0 votes)
4,967 (+0.4% / +20)
3.7404(+0.0000) (104+0 votes)
5,177 (-0.3% / -18)
3.7333(+0.0000) (60+0 votes)
9,645 (+0.4% / +42)
2.2932(+0.0000) (133+0 votes)
10,323 (+5.5% / +536)
2.25(+0.0000) (28+0 votes)
5,186 (+0.7% / +38)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
4,669 (+0.2% / +8)
3.75(+0.0000) (68+0 votes)
5,833 (+0.1% / +6)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
32 (+10.3% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,805 (+1.0% / +37)
3.8488(+0.0000) (86+0 votes)
229
MyMenu
3,741 (+0.8% / +31)
4.6569(+0.0000) (102+0 votes)
230
Homely
2,756 (+0.7% / +20)
4.7167(+0.0000) (60+0 votes)
231
OpenChat
4,672 (+0.5% / +23)
3.2276(+0.0000) (123+0 votes)
4,149 (+4.4% / +173)
3.9524(+0.0000) (21+0 votes)
59 (-1.7% / -1)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,573 (+0.3% / +11)
3.9355(+0.0000) (31+0 votes)
3,646 (-0.2% / -6)
4.4762(+0.0000) (21+0 votes)
3,352 (+2.2% / +71)
3.8125(+0.0000) (32+0 votes)
2,965 (-0.6% / -17)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
4,360 (-0.2% / -7)
3.1429(+0.0000) (7+0 votes)
3,969 (+0.4% / +17)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
3,372 (-0.1% / -4)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
89 (+8.5% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
2,438 (-0.4% / -9)
4.8667(+0.0000) (15+0 votes)
2,083 (+5.0% / +100)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
135 (-1.5% / -2)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
3,182 (+0.1% / +4)
3.625(+0.0000) (16+0 votes)
2,204 (+0.4% / +8)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
2,839 (+0.7% / +21)
3.4324(+0.0000) (37+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,778 (+9.8% / +247)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,161 (+0.4% / +8)
4.625(+0.0000) (24+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
125 (-1.6% / -2)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,994 (-0.3% / -5)
4.6316(+0.0000) (19+0 votes)
1,529 (+0.1% / +2)
4.7895(+0.0000) (19+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
259
S-CSS-P
2,023 (+1.4% / +27)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
2,914 (-0.3% / -9)
2.4167(+0.0000) (24+0 votes)
261
nightTab
1,212 (+1.3% / +15)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
120,263 (-0.1% / -83)
4.4528(+0.0000) (3,021+0 votes)
1,431 (-0.5% / -7)
4.56(+0.0000) (25+0 votes)
1,099 (-0.9% / -10)
4.6818(+0.0000) (22+0 votes)
265
VisBug
74,793 (-0.3% / -226)
4.7752(+0.0000) (129+0 votes)
1,694 (+1.3% / +22)
3.0(+0.0000) (13+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
1,183 (+1.7% / +20)
3.8929(+0.0000) (28+0 votes)
269
CSS Spy
1,322 (-0.2% / -2)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
964 (+0.3% / +3)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
1,429 (+4.4% / +60)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
11 (+22.2% / +2)
1,066 (+0.4% / +4)
4.5294(+0.0000) (17+0 votes)
60,138 (+0.8% / +456)
3.9013(+0.0000) (223+0 votes)
1,175 (-0.5% / -6)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
961 (+0.4% / +4)
4.05(+0.0000) (20+0 votes)
68,255 (+0.0% / +16)
4.1404(+0.0000) (57+0 votes)
45,479 (-0.5% / -246)
4.0625(+0.0000) (336+0 votes)
49 (+2.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
873 (-0.9% / -8)
4.1176(+0.0000) (17+0 votes)
1,313 (-0.5% / -6)
49,262 (-0.6% / -280)
3.7209(+0.0000) (86+0 votes)
283
Clearly
24,838 (+0.3% / +81)
4.8466(-0.0015) (352+3 votes)
657 (-1.1% / -7)
4.9333(+0.0000) (15+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
7 (-12.5% / -1)
870 (-0.3% / -3)
3.2069(+0.0000) (29+0 votes)
40 (+11.1% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16,912 (-0.4% / -72)
5.0(+0.0000) (702+0 votes)
27,645 (-0.9% / -241)
4.2408(+0.0000) (245+0 votes)
764 (+0.8% / +6)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
669 (+1.8% / +12)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
46,808 (+2.2% / +1,008)
3.56(+0.0000) (175+0 votes)
867 (+0.1% / +1)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
600 (-0.5% / -3)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
296
CodeArea
503 (-0.2% / -1)
4.5667(+0.0000) (30+0 votes)
562 (+1.3% / +7)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
298
Linkify
606 (+0.2% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
443 (-0.9% / -4)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
20,006 (+2.6% / +516)
3.8583(+0.0000) (120+0 votes)