extension ExtPose

Keyword: stop

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
74,747 (+1.8% / +1,342)
3.6087(+0.0000) (46+0 votes)
216,681 (-0.1% / -298)
4.7859(+0.0005) (836+2 votes)
66,372 (-0.4% / -242)
4.8798(+0.0000) (366+0 votes)
47,163 (+0.5% / +217)
4.1231(+0.0000) (65+0 votes)
18,647 (-0.1% / -27)
4.4615(+0.0000) (65+0 votes)
11,811 (+0.1% / +10)
2.7624(+0.0000) (202+0 votes)
24,385 (+0.7% / +163)
2.3463(+0.0000) (410+0 votes)
37,801 (+3.5% / +1,290)
4.562(+0.0000) (532+0 votes)
7,325 (-0.1% / -11)
3.9669(+0.0000) (121+0 votes)
4,036 (+0.6% / +23)
4.8542(+0.0000) (96+0 votes)
57,383 (+0.5% / +297)
3.755(+0.0000) (151+0 votes)
15,036 (-0.6% / -86)
4.2444(+0.0000) (45+0 votes)
10,438 (+0.2% / +18)
3.8308(+0.0000) (65+0 votes)
5,322 (-0.1% / -3)
3.0(+0.0000) (88+0 votes)
1,305 (-0.9% / -12)
3.7727(+0.0000) (22+0 votes)
16
Stop-it
1,336 (-1.8% / -25)
4.5294(+0.0000) (17+0 votes)
6,963 (+0.1% / +6)
4.5818(+0.0000) (55+0 votes)
1,001 (-0.2% / -2)
4.6774(+0.0000) (93+0 votes)
5,214 (+1.1% / +55)
3.1622(+0.0000) (37+0 votes)
26,181 (+0.3% / +68)
4.6706(+0.0000) (1,682+0 votes)
287 (-1.7% / -5)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
3,598 (+0.5% / +18)
3.8229(+0.0000) (96+0 votes)
1,188 (+0.8% / +10)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
332,692 (-0.1% / -211)
4.5971(+0.0002) (39,602+18 votes)
9,644 (+0.3% / +30)
2.7368(+0.0000) (133+0 votes)
72 (+2.9% / +2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
898 (+0.0% / +0)
3.871(+0.0000) (31+0 votes)
3,053 (+0.7% / +21)
4.4262(+0.0000) (61+0 votes)
3,739 (+1.5% / +57)
2.9706(+0.0000) (34+0 votes)
1,140 (-1.3% / -15)
3.1111(+0.0000) (18+0 votes)
278 (-0.4% / -1)
4.4286(+0.0000) (14+0 votes)
15,428 (+5.1% / +743)
3.3132(+0.0000) (182+0 votes)
553 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
99 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
331 (+0.9% / +3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
75,537 (+0.1% / +63)
4.1591(+0.0000) (44+0 votes)
2,632 (-0.8% / -20)
4.685(+0.0000) (127+0 votes)
1,941,908 (+0.4% / +6,793)
4.52(-0.0000) (24,228+10 votes)
11,487 (-0.2% / -18)
3.9619(-0.0098) (105-1 votes)
998 (-0.9% / -9)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
41
MP MEX
54 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,269 (+0.6% / +20)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
29,580 (-0.1% / -21)
4.5(+0.0000) (42+0 votes)
1,632 (-0.1% / -2)
3.875(+0.0000) (32+0 votes)
400 (-0.5% / -2)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
46
Stop
150 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
81 (+2.5% / +2)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
867 (+1.2% / +10)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
220 (-6.8% / -16)
2.5789(+0.0000) (19+0 votes)
67 (+3.1% / +2)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
152 (-1.3% / -2)
3.35(+0.0000) (20+0 votes)
84 (-1.2% / -1)
68 (+1.5% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
57 (+1.8% / +1)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
3,822 (+0.6% / +24)
4.1091(+0.0000) (110+0 votes)
7,670 (+4.7% / +346)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
40,419 (-0.4% / -150)
4.1453(+0.0000) (179+0 votes)
459 (+0.4% / +2)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
284 (+1.4% / +4)
4.1071(+0.0000) (28+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
281 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
258 (-0.8% / -2)
4.12(+0.0000) (25+0 votes)
87 (-1.1% / -1)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
31,124 (+0.7% / +207)
4.0833(+0.0000) (24+0 votes)
82 (+3.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,997 (-0.0% / -7)
4.1395(+0.0000) (43+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
77 (+2.7% / +2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,727 (+0.1% / +5)
4.1017(+0.0000) (59+0 votes)
32,477 (+0.3% / +112)
4.9181(+0.0002) (476+1 votes)
92 (+1.1% / +1)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
239 (-0.8% / -2)
10,737 (-0.1% / -9)
3.7551(+0.0000) (98+0 votes)
37 (+5.7% / +2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,657,402 (+0.1% / +2,009)
4.7873(+0.0001) (73,450+32 votes)
213 (+0.9% / +2)
2.28(+0.0000) (25+0 votes)
149 (+8.8% / +12)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
54 (+1.9% / +1)
59 (+1.7% / +1)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16,770 (-0.5% / -92)
4.2586(+0.0000) (58+0 votes)
1,046,048 (-0.0% / -272)
4.6997(-0.0001) (16,127+2 votes)
98 (+3.2% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
98 (+2.1% / +2)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
278 (+2.6% / +7)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
275 (-3.5% / -10)
4.3571(+0.0000) (14+0 votes)
5,594 (-0.3% / -19)
2.3197(+0.0000) (122+0 votes)
2,270,350 (+9.6% / +199,793)
4.3016(+0.0000) (1,542+0 votes)
14,784 (+0.6% / +83)
2.4545(+0.0000) (11+0 votes)
83 (+7.8% / +6)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
861,138 (-0.1% / -1,254)
4.4243(-0.0003) (2,154-1 votes)
29 (-3.3% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
81 (-2.4% / -2)
1.625(+0.0000) (8+0 votes)
79 (-3.7% / -3)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,868 (+0.5% / +9)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
538,887 (-0.2% / -1,151)
3.9951(+0.0000) (1,849+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,305 (-1.5% / -20)
4.425(+0.0000) (40+0 votes)
64 (-4.5% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16,626 (+4.0% / +645)
3.8785(+0.0000) (181+0 votes)
101
reminDO
1,568 (-0.7% / -11)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
695,253 (+6.5% / +42,582)
2.9727(+0.0004) (2,818+1 votes)
62 (+10.7% / +6)
1.25(+0.0000) (4+0 votes)
1,890 (+6.8% / +121)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,137 (+2.1% / +23)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
106
Reload
1,108 (+0.5% / +6)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
107
ChroPath
150,702 (+0.2% / +323)
4.6826(+0.0009) (731+2 votes)
108
Augury
291,483 (+0.3% / +842)
3.7802(+0.0000) (232+0 votes)
109
Blur
172,692 (-0.2% / -386)
4.3171(+0.0000) (4,503+0 votes)
50 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (-20.0% / -2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
506,996 (-1.6% / -8,288)
1,123 (+1.8% / +20)
2.0(+0.0000) (10+0 votes)
673 (-1.0% / -7)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
115
Race City
126,089 (-1.5% / -1,899)
5.0(+0.0000) (39+0 votes)
55,763 (+0.5% / +293)
4.9909(+0.0000) (1,100+0 votes)
204 (-3.3% / -7)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
579 (+0.7% / +4)
3.6957(+0.0000) (23+0 votes)
128,447 (+4.8% / +5,829)
4.04(+0.0130) (75+1 votes)
108,792 (+0.1% / +101)
3.6693(+0.0000) (127+0 votes)
211,717 (-1.9% / -4,183)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
50,041 (+7.7% / +3,592)
5.0(+0.0000) (906+1 votes)
37 (+5.7% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
611 (+5.5% / +32)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
545 (+0.0% / +0)
2.6923(+0.0000) (13+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
74,729 (-0.7% / -508)
3.8958(+0.0000) (48+0 votes)
22,914 (+0.6% / +135)
5.0(+0.0000) (2,271+0 votes)
92 (-6.1% / -6)
73 (-2.7% / -2)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
47,090 (+0.1% / +42)
4.4167(+0.0000) (192+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
24 (-4.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
135
Time Stop
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
65,448 (+0.9% / +571)
3.4229(+0.0000) (175+0 votes)
275 (-3.8% / -11)
4.8571(+0.0000) (14+0 votes)
18,199 (-3.3% / -621)
5.0(+0.0000) (924+0 votes)
17,310 (-3.8% / -687)
5.0(+0.0000) (872+0 votes)
140
Maikr
17,497 (+0.9% / +151)
4.8327(+0.0002) (819+1 votes)
16,862 (-3.2% / -554)
4.9943(+0.0000) (704+0 votes)
17,331 (+2.2% / +376)
4.9942(+0.0000) (693+0 votes)
17,635 (+4.0% / +686)
4.99(+0.0000) (701+0 votes)
742 (+1.1% / +8)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
18,088 (-0.2% / -34)
4.8077(+0.0000) (234+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
267 (-0.7% / -2)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
3,110,223 (+0.0% / +1,131)
4.7008(+0.0000) (34,592+0 votes)
17,388 (+2.7% / +454)
4.4642(+0.0000) (1,590+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
24,582 (+0.0% / +9)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
30,088 (+0.4% / +134)
3.2084(+0.0000) (523+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
25,613 (-0.4% / -97)
4.4348(+0.0000) (46+0 votes)
31,670 (-0.2% / -72)
3.45(+0.0000) (20+0 votes)
156
UBC Zap
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,232 (+10.6% / +1,360)
3.9375(+0.0000) (48+0 votes)
158
Stop Me!
8 (-11.1% / -1)
11,614 (+1.0% / +114)
3.7679(+0.0000) (56+0 votes)
9,667 (-0.1% / -9)
4.8182(+0.0000) (22+0 votes)
161
Spell Bee
13,427 (+0.5% / +71)
3.4653(+0.0000) (101+0 votes)
8,064 (+0.6% / +48)
4.8788(+0.0000) (33+0 votes)
7,303 (-0.0% / -3)
4.3643(+0.0000) (420+0 votes)
9,571 (+0.1% / +12)
3.6923(+0.0000) (52+0 votes)
8,487 (+0.3% / +25)
4.28(+0.0000) (50+0 votes)
36 (+5.9% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
9,367 (-0.5% / -49)
3.3516(+0.0000) (128+0 votes)
2,654 (-5.4% / -152)
4.9956(+0.0000) (906+0 votes)
3,624 (+0.0% / +1)
4.9888(+0.0000) (178+0 votes)
118 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
171
StoPlay
188 (-3.6% / -7)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
1,368,330 (+0.3% / +4,147)
4.35(+0.0082) (80+1 votes)
5,851 (+7.0% / +384)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
6,298 (-0.0% / -1)
4.3636(+0.0000) (22+0 votes)
4,529 (+0.7% / +33)
3.9595(+0.0071) (148+1 votes)
6,271 (-0.1% / -9)
2.7222(+0.0000) (36+0 votes)
4,847 (-0.5% / -23)
4.3333(+0.0000) (27+0 votes)
4,754 (+0.5% / +25)
3.7241(+0.0000) (29+0 votes)
4,706 (+0.1% / +5)
4.0667(+0.0000) (30+0 votes)
109 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,086,169 (+0.3% / +3,732)
3.4331(+0.0000) (127+0 votes)
271 (-3.6% / -10)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,008 (+0.7% / +21)
4.8438(+0.0000) (32+0 votes)
4,850 (+5.4% / +248)
3.7778(+0.0000) (9+0 votes)
3,544 (-0.3% / -9)
4.1818(+0.0000) (33+0 votes)
2,834 (-1.0% / -28)
4.4643(+0.0000) (168+0 votes)
209 (-1.4% / -3)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
5,873 (+1.9% / +107)
2.47(+0.0000) (100+0 votes)
189
Next Bus
74 (+2.8% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,413 (-0.5% / -18)
2.7033(+0.0000) (91+0 votes)
191
FlashGet
2,912 (-0.2% / -5)
4.1818(+0.0000) (22+0 votes)
96 (+1.1% / +1)
2,833 (+0.4% / +10)
3.7143(+0.0000) (21+0 votes)
72 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
18 (+12.5% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,403 (-0.2% / -4)
4.5(+0.0000) (40+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,511 (-0.6% / -14)
4.2105(+0.0000) (19+0 votes)
2,088 (+2.7% / +54)
4.5932(-0.0102) (59+1 votes)
2,074 (+0.2% / +5)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
3,023 (+14.4% / +381)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
2,084 (+0.6% / +13)
3.913(+0.0000) (23+0 votes)
183,496 (-0.1% / -115)
4.5083(+0.0000) (240+0 votes)
1,792 (-0.4% / -7)
4.2391(+0.0000) (46+0 votes)
147,219 (+0.9% / +1,358)
4.4423(-0.0005) (893+1 votes)
3,104 (-0.5% / -15)
2.375(+0.0000) (16+0 votes)
4 (-33.3% / -2)
72 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,140 (-0.7% / -16)
3.44(+0.0000) (25+0 votes)
115 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
2,308 (+1.9% / +42)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,193 (+0.7% / +15)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
215
TabSpeech
1,181 (+0.3% / +3)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
1,002 (-0.7% / -7)
3.1765(+0.0000) (17+0 votes)
713 (-0.6% / -4)
3.7419(+0.0000) (31+0 votes)
850 (+1.4% / +12)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
850 (+1.8% / +15)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
56,605 (+2.0% / +1,119)
3.6433(+0.0000) (328+0 votes)
984 (+1.3% / +13)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
785 (+0.8% / +6)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
664 (+1.2% / +8)
3.9231(+0.0000) (13+0 votes)
636 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
545 (-0.9% / -5)
4.3103(+0.0000) (29+0 votes)
543 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (25+0 votes)
228
Copymaker
726 (+0.3% / +2)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
25 (-16.7% / -5)
2.8333(+0.0000) (12+0 votes)
822 (-0.4% / -3)
1.5556(+0.0000) (27+0 votes)
791 (+0.3% / +2)
2.4(+0.0000) (10+0 votes)
551 (+1.1% / +6)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
551 (-0.4% / -2)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
604 (+1.5% / +9)
3.1538(+0.0000) (13+0 votes)
643 (+0.5% / +3)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
444 (-0.2% / -1)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
506 (+1.6% / +8)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
379 (+1.6% / +6)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
24,940 (+0.9% / +213)
4.6818(+0.0024) (132+1 votes)
10,025 (-0.5% / -55)
4.9459(+0.0000) (74+0 votes)
391 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
244
LikeFree
305 (-0.3% / -1)
4.5(+0.0000) (38+0 votes)
470 (+9.0% / +39)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
264 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
12,402 (+1.1% / +131)
4.5778(+0.0000) (45+0 votes)
378 (-0.5% / -2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
325 (-0.6% / -2)
4.3571(+0.0000) (14+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
8,432 (+0.5% / +41)
4.2917(+0.0000) (72+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
269 (+1.1% / +3)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
232 (-4.5% / -11)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
243 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,964 (+0.1% / +10)
3.3784(+0.0000) (37+0 votes)
328 (+1.9% / +6)
8,243 (+1.3% / +105)
2.8571(+0.0000) (42+0 votes)
262
AdBlock
8,937 (+6.4% / +536)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
170 (+0.6% / +1)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
248 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
267
TemplerFX
141 (-2.1% / -3)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
6,092 (+0.4% / +25)
3.8462(+0.0000) (13+0 votes)
268 (-2.2% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
234 (+0.4% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,182 (+3.5% / +140)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
204 (+2.0% / +4)
169 (+4.3% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
186 (-2.6% / -5)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
275
Stop List
4 (+33.3% / +1)
3,023 (-0.1% / -2)
4.3824(+0.0000) (34+0 votes)
146 (+2.8% / +4)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
174 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
134 (-0.7% / -1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
2,920 (-0.4% / -12)
3.4318(+0.0000) (44+0 votes)
167 (+3.1% / +5)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
282
uBlockerz
10 (+0.0% / +0)
110 (+1.9% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
284
Obair
106 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
93 (-3.1% / -3)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
140 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
97 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
85 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
289
UPPward
1,046 (+1.3% / +13)
4.9818(+0.0000) (55+0 votes)
118 (-4.1% / -5)
1,907 (-0.3% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
292
StopFB
98 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
102 (+4.1% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,602 (+0.5% / +8)
3.4419(+0.0000) (43+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
808 (+0.9% / +7)
4.6081(+0.0000) (74+0 votes)
75 (+11.9% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
61 (-3.2% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)