extension ExtPose

Keyword: identify font -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
2,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (88+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
327 (-0.6% / -2)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (30+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (50+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
745 (+0.5% / +4)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (13+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.1000) (1,939-8 votes)
546 (-0.5% / -3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (635-4 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (11+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (8,851+17 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (296+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (75-1 votes)
767 (+0.4% / +3)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (812+0 votes)
411 (+0.5% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
41 (+2.5% / +1)
300,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (363+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (29+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (38+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
339 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
734 (+0.4% / +3)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (878+0 votes)
77 (-2.5% / -2)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (642+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (95+0 votes)
466 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (61+1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,829-2 votes)
30 (+3.4% / +1)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (137+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (91+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,610-1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4,169-1 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (22+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (18,202-65 votes)
50
CYSCE
102 (-3.8% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (53+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (94+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (180-1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (33+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (420+0 votes)
632 (+2.6% / +16)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
58
Holmes
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (167+0 votes)
247 (-3.1% / -8)
400,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (635+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,737+0 votes)
42 (+5.0% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,776-2 votes)
809 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (137+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (702-4 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16,350-36 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (66+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
182 (+1.1% / +2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (35+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (211+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (94+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (977-9 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (104+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (122+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,259+8 votes)
502 (-1.6% / -8)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (207+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (63+1 votes)
87
Columns
353 (-2.5% / -9)
3.3(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (151+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,023-1 votes)
4,000 (+33.3% / +1,000)
5.0(+0.0000) (52+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (118+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (77+0 votes)
375 (-1.3% / -5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
743 (+0.7% / +5)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
99
Qalam
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
100
Copy X
137 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11,102-33 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
637 (-0.6% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (147-1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (26,161-81 votes)
106
Code Cola
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (253+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (7,727-11 votes)
9 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(-0.1000) (35+2 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,083+10 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (30+0 votes)
58 (+1.8% / +1)
113
Stark
7,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
115
Tansa
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (84+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (93+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17-1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (55+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (592+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (210+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (43+0 votes)
972 (+0.1% / +1)
3.5(+0.0000) (15+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (610-6 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (11+0 votes)
346 (-0.3% / -1)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (96+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (91+0 votes)
426 (-1.6% / -7)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (123+1 votes)
95 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (123+0 votes)
207 (+1.5% / +3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
139
FontMe
758 (+0.4% / +3)
2.8(+0.0000) (13+0 votes)
140
Clipt
50,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (121+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
837 (+0.2% / +2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (224+1 votes)
315 (+1.3% / +4)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (3,007-2 votes)
147
Hanzisize
276 (-3.5% / -10)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (1,671-4 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (113+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,195+4 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (7+0 votes)
647 (+1.7% / +11)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
154
What Font
7 (+0.0% / +0)
80,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (519+1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
157
VCAT
75 (-6.2% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (128-1 votes)
159
WikiMaps
312 (-0.3% / -1)
160
Auto Zoom
357 (+2.0% / +7)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (404-1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
435 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (226+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (20+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,255+1 votes)
174
Fauxbar
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (203+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (35+0 votes)
756 (-0.5% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
715 (+1.0% / +7)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.1000) (160-1 votes)
370 (-0.8% / -3)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (70-2 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (3,279-7 votes)
43 (+10.3% / +4)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (100+0 votes)
37 (-2.6% / -1)
772 (+0.9% / +7)
3.3(+0.0000) (16+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (143+0 votes)
515 (+0.8% / +4)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (113+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (128-1 votes)
34 (-5.6% / -2)
195
AirBridge
86 (+2.4% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
196
3asyR
94 (-2.1% / -2)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
197
zwBlocker
82 (+3.8% / +3)
240 (-3.2% / -8)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
145 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
173 (-2.3% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
201
FindR
4,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.1000) (62-1 votes)
106 (-1.9% / -2)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.1000) (62-2 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (114+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (66,165+29 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (540+1 votes)
122 (+3.4% / +4)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
146 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (24+0 votes)
815 (-0.9% / -7)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.1000) (66+1 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (382+0 votes)
214
Petapator
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (96+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (127+1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
96 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
764 (+1.7% / +13)
4.3(+0.0000) (34+0 votes)
199 (+1.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5,188-14 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (7,750-1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (2,295+1 votes)
485 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
615 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
531 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
6,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,552-31 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (99-3 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (131,856-43 votes)
374 (+0.3% / +1)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
234
ReTorn
485 (+0.8% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
187 (-2.1% / -4)
26 (+8.3% / +2)
844 (-0.7% / -6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (216+3 votes)
100 (+2.0% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
297 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (33+0 votes)
245
Pullquote
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (47+2 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (87+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.1000) (194-2 votes)
971 (+1.1% / +11)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (123+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (260-3 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (63+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (136+0 votes)
73 (+1.4% / +1)
256
Topo
50 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (24+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (17-1 votes)
17 (-5.6% / -1)
241 (+0.4% / +1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
323 (-3.6% / -12)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
739 (+1.2% / +9)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
266
iDissent
89 (+1.1% / +1)
6,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (54+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
369 (+1.9% / +7)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
270
Muse
89 (-2.2% / -2)
70,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (38+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (51+0 votes)
908 (-1.3% / -12)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
65 (-16.7% / -13)
275
Vimium
400,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,925+2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (27+0 votes)
277
0x Watch
163 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (94+1 votes)
151 (+7.1% / +10)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (86+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (34+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
209 (-1.4% / -3)
11 (+10.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
259 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (57+2 votes)
288
Unpaywall
500,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (179-7 votes)
193 (+1.6% / +3)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (203+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+50.0% / +10,000)
3.6(+0.0000) (140+5 votes)
290 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
162 (+1.2% / +2)
297
Rosie
147 (-2.0% / -3)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (23+1 votes)
14 (+0.0% / +0)
365 (-1.6% / -6)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)