extension ExtPose

Keyword: feedback -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (167+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (97+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (36+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (701+0 votes)
254 (-1.6% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (946+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (41+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (63,888+0 votes)
517 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
571 (-1.0% / -6)
316 (-1.2% / -4)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (-33.3% / -1,000)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (42+0 votes)
198 (-2.0% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
80 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
137 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (877+0 votes)
294 (-2.0% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23
Lattice
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (40,987+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (87+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4,716+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (388+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (275+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (131+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
37 (-2.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (70+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (32+0 votes)
38
Roadmap
103 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (27+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (23+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
220 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,252+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (172+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
48
uMatrix
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (781+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (43+0 votes)
448 (-0.7% / -3)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (56+0 votes)
998 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
53
Savio
277 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
596 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (11+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (80+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (23+0 votes)
80,853 (+0.8% / +608)
2.8(+0.0000) (4,820+0 votes)
396 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (23+0 votes)
61
Mix
80,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (42+0 votes)
46,061 (+0.5% / +217)
2.8(+0.0000) (5,230+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (83+0 votes)
50,000 (-28.3% / -19,730)
2.4(+0.0000) (11,218+2 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
53,438 (+8.2% / +4,039)
2.0(+0.0000) (9,310+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
236 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
43 (-2.3% / -1)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (42+0 votes)
895 (+0.8% / +7)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
3.1(+0.0000) (29+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (3,234+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
831 (-1.0% / -8)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,623+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (46+0 votes)
455 (+0.2% / +1)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
95 (-2.1% / -2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (1,833+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (133,976+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
8,000 (-11.1% / -1,000)
1.4(+0.0000) (1,593+0 votes)
45 (-2.2% / -1)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
127 (+1.6% / +2)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (169+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,243+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+20.0% / +2)
101
Alarm
10,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (319+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3,388+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (37+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
3,000
239 (-1.6% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
109
anonymoX
400,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (6,484+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (357+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
113
BrickPal
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (358+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (594+0 votes)
116
Klaus
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
300,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (745+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (942+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (331+0 votes)
121
Qapture
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (163+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,217+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,707+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
300,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (4,268+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (2,322+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (255+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (637+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (299+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (475+0 votes)
669 (+5.0% / +32)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (263+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (81+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (169+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (76+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (363+0 votes)
418 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (50+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (42+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
145
Outliner
569 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (533+0 votes)
80,000
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (569+0 votes)
149
sleekplan
32 (+0.0% / +0)
44 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
79 (+5.3% / +4)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (244+0 votes)
544 (+0.2% / +1)
155
Genus VPN
70,000 (+40.0% / +20,000)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
156
ProKeys
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (212+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (240+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (93+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (342+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (99+0 votes)
162
PhotoShow
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (133+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (396+0 votes)
165
Vemos
40,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (26+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (660+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (125+0 votes)
14 (+16.7% / +2)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,164+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
171
Tabby
215 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (24+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (173+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (70+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
38 (-2.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (101+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (91+0 votes)
36 (-2.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (337+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
182
H2R Speak
226 (+2.3% / +5)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (37+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (151+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (62+0 votes)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (187+0 votes)
189
AboveVTT
9,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (75+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
18 (+5.9% / +1)
9,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (281+0 votes)
195
PoliTools
9,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
184 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
216 (+5.9% / +12)
39 (-2.5% / -1)
10,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (18+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (31+0 votes)
202
FreeKiss
288 (+1.4% / +4)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
191 (+0.5% / +1)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (35+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (68+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
10,000 (+11.1% / +1,000)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (63+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (45+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (25+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (42+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (88+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,807+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (28+0 votes)
222
Sarahah
116 (+2.7% / +3)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
224
Shimasu
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (22+0 votes)
5,000 (+25.0% / +1,000)
4.1(+0.0000) (28+0 votes)
132 (+0.0% / +0)
229
Better3.0
4,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (58+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (104+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
128 (-0.8% / -1)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (115+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (26+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (18+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (33+0 votes)
105 (-3.7% / -4)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
240
Upvoty
76 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (31+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (77+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
247
Noora
21 (-4.5% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (39+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (35+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (32+0 votes)
253
lucid
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)
15 (+15.4% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (41+0 votes)
257
flashkill
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (17+0 votes)
260
WebNote
73 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (63+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (47+0 votes)
66 (+17.9% / +10)
47 (-2.1% / -1)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
273
Lookmark
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
274
Allting
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
275
Deftfax
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (25+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
278
Remind Me
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
279
SSL Grade
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
281
Tabtics
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
970 (+0.1% / +1)
4.6(+0.0000) (36+0 votes)
1,000 (+2.6% / +25)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
36 (+5.9% / +2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
894 (-0.1% / -1)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
748 (-0.9% / -7)
4.0(+0.0000) (38+0 votes)
410 (-1.2% / -5)
4.2(+0.0000) (1,942+0 votes)
798 (-0.6% / -5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
684 (+0.7% / +5)
4.1(+0.0000) (62+0 votes)
874 (+2.0% / +17)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)