extension ExtPose

Keyword: take -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
76,436 (+0.4% / +297)
4.1(+0.0000) (48+0 votes)
298,563 (+0.4% / +1,213)
4.6(+0.0000) (491+0 votes)
27,763 (+0.2% / +42)
4.6(+0.0000) (130+0 votes)
2,975,135 (+0.8% / +24,503)
4.7(+0.0000) (31,287+0 votes)
58,298 (+0.7% / +420)
4.6(+0.0000) (406+0 votes)
10,698 (-0.3% / -31)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
31,944 (+0.1% / +25)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
7,815 (+7.1% / +520)
4.6(+0.0000) (51+0 votes)
345,635 (+1.1% / +3,873)
4.5(+0.0000) (164+0 votes)
165,301 (+1.1% / +1,746)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
18,980 (+0.6% / +111)
4.2(+0.0000) (80+0 votes)
3,626 (+0.0% / +1)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
1,888 (+0.4% / +7)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
2,413 (+0.8% / +20)
1,001 (-0.4% / -4)
7,806 (+11.5% / +805)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
1,330 (-0.7% / -10)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
8,492 (+0.4% / +33)
4.0(+0.0000) (38+0 votes)
9,896,516 (+0.1% / +7,129)
4.3(+0.0000) (165,460+0 votes)
3,972,018 (+0.3% / +11,636)
4.7(+0.0000) (132,489+0 votes)
112,269 (+0.8% / +913)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
1,707 (+0.2% / +3)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
49,298 (-0.2% / -92)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
23,419 (+1.4% / +333)
4.5(+0.0000) (47+0 votes)
3,028 (+0.4% / +11)
3.3(+0.0000) (11+0 votes)
2,146 (+0.9% / +19)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
10,726 (+4.8% / +489)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
5,299,677 (-0.0% / -483)
4.4(+0.0000) (1,597+0 votes)
2,965 (+2.8% / +82)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
164,356 (+0.1% / +182)
3.1(+0.0000) (129+0 votes)
263 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,811 (+0.3% / +12)
4.4(+0.0000) (33+0 votes)
500 (+0.6% / +3)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
343,991 (-0.3% / -1,103)
4.6(+0.0000) (43,240+0 votes)
6,263 (+5.4% / +321)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
544 (-0.2% / -1)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
584 (+0.9% / +5)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
347,052 (+0.1% / +321)
3.7(+0.0000) (2,158+0 votes)
109 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
678 (+19.2% / +109)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
175,934 (+2.6% / +4,448)
4.7(+0.0000) (612+0 votes)
42
Hugo
8,418 (+0.2% / +15)
4.7(+0.0000) (24+0 votes)
406 (+1.5% / +6)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
74,398 (-0.0% / -32)
3.9(+0.0000) (261+0 votes)
612 (+2.3% / +14)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
71,525 (+0.1% / +73)
4.3(+0.0000) (37+0 votes)
3,964 (-0.1% / -5)
4.7(+0.0000) (42+0 votes)
274 (+1.5% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
125 (+2.5% / +3)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
68 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,632 (+0.4% / +20)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
69,958 (+0.7% / +507)
4.4(+0.0000) (62+0 votes)
208 (+1.5% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,843 (+4.9% / +226)
173,590 (+0.1% / +240)
4.3(+0.0000) (1,938+0 votes)
547 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
12,007 (-0.3% / -40)
4.5(+0.0000) (187+0 votes)
1,057,039 (+0.0% / +493)
3.5(+0.0000) (679+0 votes)
362 (+1.4% / +5)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
346 (+5.5% / +18)
19,634 (+0.0% / +5)
159 (-1.9% / -3)
248 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,256,167 (+0.0% / +228)
4.4(+0.0000) (2,878+0 votes)
116 (-0.9% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
229 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
937 (+0.6% / +6)
3.8(+0.0000) (43+0 votes)
68
Adpanda
147 (+10.5% / +14)
869 (+1.4% / +12)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
124 (-1.6% / -2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,550 (+13.9% / +554)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
170 (+3.7% / +6)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
132 (+15.8% / +18)
20,496 (+46.5% / +6,504)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,406 (+0.7% / +10)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
143,870 (+0.1% / +134)
4.6(+0.0000) (444+0 votes)
10,172 (-0.3% / -26)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
79
AdHalt
91 (-2.2% / -2)
74,274 (+11.3% / +7,513)
4.8(+0.0000) (118+0 votes)
127,028 (+0.1% / +145)
3.7(+0.0000) (244+0 votes)
150 (+14.5% / +19)
88 (+2.3% / +2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
246,714 (-0.1% / -173)
4.6(+0.0000) (8,338+0 votes)
59,232 (+0.2% / +112)
4.3(+0.0000) (223+0 votes)
807 (+0.2% / +2)
2,432 (+0.3% / +7)
3.4(+0.0000) (22+0 votes)
112,676 (+0.1% / +109)
4.0(+0.0000) (188+0 votes)
38,023 (+0.1% / +42)
4.4(+0.0000) (45+0 votes)
90
Adbear
2,041 (+4.2% / +82)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
91
StopAds
53 (+23.3% / +10)
92
Adkrig
52 (+2.0% / +1)
25,627 (-0.2% / -46)
4.7(+0.0000) (24+0 votes)
1,824 (-0.2% / -3)
4.2(+0.0000) (38+0 votes)
120 (-1.6% / -2)
4.9(+0.0000) (103+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
27,561 (+0.1% / +27)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,124 (-0.2% / -2)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
19,284 (+0.1% / +23)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
187 (+1.6% / +3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
38 (-2.6% / -1)
11,896 (+0.2% / +24)
4.0(+0.0000) (83+0 votes)
10,140 (+0.3% / +30)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
11,458 (-0.1% / -6)
4.5(+0.0000) (40+0 votes)
12,131 (+0.1% / +18)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
11,778 (-0.1% / -11)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
107
TabNotes
700 (+0.3% / +2)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
190 (+0.5% / +1)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
7,333 (+0.4% / +26)
4.8(+0.0000) (26+0 votes)
36,082 (+0.2% / +83)
4.0(+0.0000) (108+0 votes)
124 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
8,757 (-0.1% / -8)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
8,859 (+0.7% / +64)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
7,844,763 (+0.1% / +11,540)
4.2(+0.0000) (7,417+0 votes)
7,760 (+0.6% / +44)
4.6(+0.0000) (35+0 votes)
19 (+90.0% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,870 (-0.1% / -10)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
17 (+21.4% / +3)
495 (-0.2% / -1)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
5,324 (+0.4% / +22)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
8,003 (-0.3% / -27)
3.2(+0.0000) (13+0 votes)
7,533 (+0.0% / +2)
3.1(+0.0000) (23+0 votes)
1,772,165 (+0.1% / +2,093)
4.7(+0.0000) (19,019+0 votes)
33,862 (-0.1% / -40)
1.9(+0.0000) (1,086+0 votes)
2,553,375 (+0.1% / +3,512)
4.5(+0.0000) (7,144+0 votes)
5,873 (-0.1% / -8)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
127
PDF Merge
6,377 (+4.6% / +283)
530 (-0.4% / -2)
3,904 (-0.1% / -4)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
131
TubeBuddy
1,528,547 (+0.3% / +4,895)
4.6(+0.0000) (7,782+0 votes)
2,494 (+0.1% / +3)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
316 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
190 (+0.0% / +0)
136
MP MEX
45 (-4.3% / -2)
1,496,717 (+0.2% / +2,806)
4.3(+0.0000) (1,234+0 votes)
224 (+0.9% / +2)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
8,036 (+0.3% / +24)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
2,315 (-0.0% / -1)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
2,723 (+0.3% / +7)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
583,404 (+0.3% / +1,886)
4.5(+0.0000) (6,574+0 votes)
2,243 (+0.5% / +12)
3.6(+0.0000) (44+0 votes)
2,250 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
18 (+28.6% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,559 (+0.6% / +9)
4.4(+0.0000) (33+0 votes)
71 (+1.4% / +1)
148
PNotas
166 (+0.6% / +1)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
62 (+1.6% / +1)
23 (+4.5% / +1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
285 (-2.4% / -7)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
373,434 (+0.1% / +378)
4.4(+0.0000) (2,260+0 votes)
317,303 (+0.7% / +2,285)
4.0(+0.0000) (6,235+0 votes)
109,868 (+0.4% / +454)
4.7(+0.0000) (12,241+0 votes)
885 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
214,986 (+0.1% / +122)
4.3(+0.0000) (688+0 votes)
183,004 (+0.1% / +235)
4.2(+0.0000) (1,412+0 votes)
158
Voyager
49 (-2.0% / -1)
238,915 (+0.9% / +2,221)
4.3(+0.0000) (129+0 votes)
1,024 (+0.1% / +1)
3.1(+0.0000) (27+0 votes)
215,866 (-0.1% / -153)
4.0(+0.0000) (181+0 votes)
762 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
171,526 (-0.0% / -21)
4.0(+0.0000) (612+0 votes)
164
Eye Care
191 (-1.0% / -2)
1,006 (-0.4% / -4)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
79,968 (+0.1% / +107)
4.7(+0.0000) (373+0 votes)
1,002 (+1.1% / +11)
886 (+6.2% / +52)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
170
Web Paint
726 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
171
EdShot
2,058 (-0.4% / -8)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
100,620 (+0.1% / +109)
4.5(+0.0000) (703+0 votes)
1,940 (-0.6% / -11)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
174
Take Care
12 (+0.0% / +0)
175
EdPage
640 (-1.2% / -8)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
109,802 (+0.1% / +102)
4.4(+0.0000) (89+0 votes)
118,466 (+0.1% / +92)
3.6(+0.0000) (1,007+0 votes)
726 (-1.4% / -10)
179
SCleaner
318 (-1.5% / -5)
56,549 (+0.2% / +90)
4.8(+0.0000) (116+0 votes)
33,310 (-0.2% / -53)
4.9(+0.0000) (590+0 votes)
628 (+0.2% / +1)
69,450 (-0.0% / -31)
4.1(+0.0000) (45+0 votes)
85 (-2.3% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
53,396 (+0.3% / +149)
4.6(+0.0000) (251+0 votes)
21,616 (+0.2% / +50)
4.9(+0.0000) (1,684+0 votes)
81,835 (+0.3% / +208)
3.3(+0.0000) (73+0 votes)
53,642 (+0.6% / +320)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
68,239 (-0.1% / -48)
3.6(+0.0000) (382+0 votes)
551 (+0.9% / +5)
413 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
34,703 (-0.0% / -7)
4.1(+0.0000) (292+0 votes)
466 (+4.3% / +19)
77,767 (+1.4% / +1,054)
2.4(+0.0000) (9+0 votes)
49,387 (+0.1% / +35)
3.7(+0.0000) (172+0 votes)
38,661 (-0.1% / -47)
4.1(+0.0000) (56+0 votes)
31,452 (+0.0% / +8)
4.2(+0.0000) (216+0 votes)
408 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
426 (-0.5% / -2)
27,091 (+0.1% / +31)
4.6(+0.0000) (230+0 votes)
388 (-3.7% / -15)
203
TabNote
333 (+1.8% / +6)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,733 (-0.3% / -27)
4.8(+0.0000) (1,156+0 votes)
37,189 (+0.2% / +79)
3.6(+0.0000) (83+0 votes)
354 (+0.3% / +1)
22,072 (+0.3% / +68)
3.7(+0.0000) (108+0 votes)
20,463 (+0.3% / +59)
4.3(+0.0000) (159+0 votes)
22,072 (+0.3% / +68)
3.7(+0.0000) (108+0 votes)
20,463 (+0.3% / +59)
4.3(+0.0000) (159+0 votes)
212
GIFit!
22,026 (-0.2% / -39)
4.1(+0.0000) (86+0 votes)
27,449 (+0.5% / +150)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
40,395 (-0.2% / -67)
1.0(+0.0000) (12+0 votes)
31,256 (+0.3% / +80)
3.5(+0.0000) (29+0 votes)
550 (+0.4% / +2)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
27,055 (-0.1% / -22)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
26,339 (+0.1% / +14)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
220
YiNote
19,032 (+0.3% / +48)
4.4(+0.0000) (115+0 votes)
19,792 (+0.2% / +31)
4.2(+0.0000) (55+0 votes)
21,890 (+1.0% / +208)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
21,794 (+0.0% / +10)
3.6(+0.0000) (206+0 votes)
18,381 (-0.3% / -61)
4.4(+0.0000) (28+0 votes)
225
FocusMode
232 (+1.8% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
226
Tab Home
448 (+0.9% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
12,909 (+0.3% / +35)
4.6(+0.0000) (139+0 votes)
13,284 (+0.9% / +120)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
11,079 (+0.3% / +31)
4.7(+0.0000) (46+0 votes)
16,517 (-0.1% / -13)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
16,956 (+0.0% / +7)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
11,467 (-0.2% / -18)
4.4(+0.0000) (162+0 votes)
234
SSSnip!
18,153 (-0.2% / -31)
3.1(+0.0000) (18+0 votes)
17,877 (+0.1% / +16)
3.4(+0.0000) (35+0 votes)
12,899 (+0.0% / +4)
4.0(+0.0000) (39+0 votes)
11,907 (+0.3% / +32)
3.9(+0.0000) (63+0 votes)
17,133 (-0.4% / -66)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
9,975 (+0.0% / +1)
3.8(+0.0000) (236+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
13,545 (+0.0% / +5)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
12,662 (+0.0% / +2)
3.9(+0.0000) (31+0 votes)
20,348 (+0.4% / +76)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
17,631 (+0.1% / +22)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,197 (+0.2% / +14)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
193 (+0.0% / +0)
445 (+1.1% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
124 (-4.6% / -6)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
250
Piwaa
8,066 (-0.3% / -23)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
6,995 (+0.3% / +20)
4.6(+0.0000) (159+0 votes)
9,891 (-0.4% / -42)
3.3(+0.0000) (146+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
4,931 (+0.3% / +13)
4.9(+0.0000) (111+0 votes)
9,498 (-0.1% / -12)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,426,787 (+0.2% / +2,521)
4.1(+0.0000) (782+0 votes)
8,677 (-0.2% / -20)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
258
rbx.cloud
9,896 (-0.4% / -44)
3.4(+0.0000) (30+0 votes)
9,965 (+0.5% / +47)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,512 (+0.2% / +16)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
6,192 (-0.1% / -6)
4.6(+0.0000) (56+0 votes)
32 (+3.2% / +1)
263
LiveHosts
6,768 (+0.7% / +48)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
8,354 (+0.3% / +25)
3.4(+0.0000) (18+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
9,394 (+0.6% / +53)
2.3(+0.0000) (7+0 votes)
4,356 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
7,758 (-0.3% / -24)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
5,717 (-0.2% / -14)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
8,566 (-0.3% / -29)
7,121 (+0.4% / +25)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
5,744 (-0.3% / -17)
2.8(+0.0000) (51+0 votes)
6,341 (-0.1% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,731 (-0.1% / -4)
3.1(+0.0000) (45+0 votes)
4,236 (-0.1% / -4)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
3,801 (+0.4% / +14)
4.6(+0.0000) (60+0 votes)
3,288 (+0.1% / +4)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
3,728 (+0.3% / +10)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
3,960 (+0.0% / +1)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
4,333 (+0.1% / +5)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
282
Zoof
3,118 (+0.3% / +10)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
4,155 (+1.8% / +74)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
4,008 (-0.6% / -24)
3.4(+0.0000) (124+0 votes)
71 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
286
Prodeus
2,947 (+0.1% / +3)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
4,359 (-0.0% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
343,660 (+0.3% / +1,066)
4.5(+0.0000) (710+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
4.7(+0.0000) (16+0 votes)
150,017 (+0.2% / +322)
4.7(+0.0000) (2,919+0 votes)
3,044 (+2.3% / +67)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,854 (+0.1% / +4)
2.5(+0.0000) (16+0 votes)
4,844 (+13.8% / +589)
3,294 (+1.0% / +32)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
2,505 (-0.1% / -3)
3.9(+0.0000) (55+0 votes)
4,282 (-0.3% / -15)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
419 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,585 (-0.7% / -27)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
3,550 (-0.4% / -14)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)