extension ExtPose

Keyword: image to text -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
95,269 (+1.2% / +1,165)
2.5(+0.0000) (81+0 votes)
42,387 (+0.3% / +111)
3.5(+0.0000) (40+0 votes)
50,149 (+0.3% / +131)
4.2(+0.0000) (79+0 votes)
26,694 (+0.4% / +95)
4.8(+0.0000) (519+14 votes)
163,619 (+1.8% / +2,877)
4.3(+0.0000) (117+0 votes)
8,251 (+0.9% / +76)
4.8(+0.0000) (177+8 votes)
47,886 (+0.8% / +361)
4.6(+0.0000) (95+0 votes)
19,885 (+1.3% / +252)
4.2(+0.0000) (69+0 votes)
21,247 (+1.1% / +223)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
4,003 (+5.2% / +197)
3.9(+0.1000) (9+1 votes)
8,416 (+1.6% / +132)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
11,845 (+2.6% / +300)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
13,837 (+3.8% / +507)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
6,232 (+0.8% / +51)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
5,553 (+2.3% / +125)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
95,482 (+1.4% / +1,343)
4.7(+0.0000) (254+0 votes)
9,461 (+1.4% / +134)
5.0(+0.0000) (10+1 votes)
622 (+4.9% / +29)
2,041 (+1.2% / +24)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
1,978 (+1.4% / +28)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
168,109 (+0.8% / +1,291)
3.8(+0.0000) (144+0 votes)
303,441 (+0.1% / +288)
4.6(+0.0000) (262+0 votes)
567,533 (+0.0% / +167)
4.8(+0.0000) (334+3 votes)
1,250 (+0.6% / +8)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
7,646 (+1.0% / +76)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
840 (-0.4% / -3)
1,183,029 (+0.1% / +1,208)
4.4(+0.0000) (1,431+8 votes)
2,704 (+2.7% / +72)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
409 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
798,055 (+0.2% / +1,738)
4.5(+0.0000) (742+7 votes)
1,562,845 (+0.1% / +1,825)
4.9(+0.0000) (3,638+11 votes)
4,401 (+0.9% / +38)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
47,273 (+2.1% / +966)
3.8(+0.0000) (39+0 votes)
369 (+0.0% / +0)
3,284 (+0.6% / +20)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
3,359 (+0.7% / +22)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
2,175 (+4.7% / +98)
427,443 (+0.0% / +75)
4.5(+0.0000) (107+2 votes)
501,350 (+17.0% / +72,852)
4.8(+0.0000) (121+4 votes)
893 (+1.6% / +14)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
223,293 (+0.1% / +182)
4.6(+0.0000) (526+5 votes)
781 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
1,888,629 (+1.1% / +20,406)
3.6(+0.0000) (2,354+0 votes)
205,710 (+0.8% / +1,575)
4.6(+0.0000) (213+0 votes)
1,257,955 (+0.8% / +9,724)
4.5(+0.0000) (10,190+18 votes)
726,071 (+0.1% / +460)
4.6(+0.0000) (308+1 votes)
576,658 (+0.2% / +1,313)
4.5(+0.0000) (1,863+14 votes)
5,327 (+0.1% / +3)
4.5(+0.0000) (34+0 votes)
146,601 (+0.2% / +255)
4.6(+0.0000) (77+0 votes)
154,498 (+0.2% / +339)
4.6(+0.0000) (40+0 votes)
237 (+8.2% / +18)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,220 (+0.0% / +0)
3.5(-0.8000) (4+1 votes)
77,612 (+214.1% / +52,902)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
44,809 (+0.4% / +186)
4.9(+0.0000) (1,228+0 votes)
29,547 (+0.5% / +149)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
41,624 (+0.6% / +253)
4.3(+0.0000) (96+0 votes)
572,508 (+0.1% / +327)
4.8(+0.0000) (261+0 votes)
888 (-0.7% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,005,699 (+0.0% / +400)
4.9(+0.0000) (217+0 votes)
11,060 (+1.3% / +147)
3.7(+0.0000) (83+0 votes)
12,363 (+0.1% / +9)
4.5(+0.0000) (27+0 votes)
30,141 (+0.8% / +230)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
715 (-0.6% / -4)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
86,693 (+1.4% / +1,166)
2.3(+0.0000) (7+0 votes)
261 (+16.0% / +36)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
183 (+0.0% / +0)
6,401 (+0.4% / +28)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
68,881 (+0.9% / +640)
4.5(+0.1000) (308+4 votes)
247,533 (+0.9% / +2,168)
4.7(+0.0000) (10,484+4 votes)
29,396 (+0.7% / +191)
4.7(+0.0000) (48+2 votes)
738,479 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (280+0 votes)
267,382 (+0.9% / +2,320)
4.1(+0.0000) (7,288+1 votes)
31,302 (+0.9% / +278)
4.7(+0.0000) (151+0 votes)
594 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
152,200 (+0.5% / +779)
3.1(+0.0000) (534-1 votes)
238,021 (+0.1% / +334)
4.5(+0.0000) (440+1 votes)
64,155 (-1.7% / -1,080)
4.7(+0.0000) (54+0 votes)
48,582 (+0.9% / +444)
2.7(+0.0000) (214+0 votes)
247,980 (-0.7% / -1,693)
4.5(+0.0000) (901+2 votes)
80
Texmage
6,119 (-0.0% / -1)
4.5(+0.0000) (112+0 votes)
87,778 (+0.6% / +502)
4.5(+0.0000) (553+0 votes)
254,200 (+6.4% / +15,257)
6,474 (+1.4% / +89)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
3,076 (+1.1% / +34)
4.1(+0.0000) (17+0 votes)
209,005 (+31.4% / +49,964)
4.9(+0.0000) (81+12 votes)
1,014 (+3.3% / +32)
294 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,580 (+0.6% / +67)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
58,073 (+0.9% / +537)
4.8(+0.0000) (1,270+1 votes)
1,410,124 (+0.0% / +527)
4.7(+0.2000) (579+163 votes)
119 (+14.4% / +15)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
909,597 (+0.2% / +2,205)
4.7(+0.0000) (1,969+5 votes)
688 (-0.1% / -1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
706,928 (+16.3% / +98,882)
4.7(+0.0000) (425+34 votes)
1,782 (+0.4% / +7)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
301,005 (+0.1% / +313)
4.6(+0.0000) (269+2 votes)
2,999 (+1.4% / +41)
4.3(-0.7000) (4+1 votes)
252 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,621 (+1.4% / +171)
3.4(+0.0000) (184+0 votes)
179,138 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (101+0 votes)
1,099 (-0.5% / -5)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
139,492 (+0.5% / +690)
4.2(+0.0000) (1,135+0 votes)
303,325 (+0.1% / +222)
4.7(+0.1000) (52+1 votes)
1,448,157 (+11.4% / +147,932)
4.9(+0.0000) (234+21 votes)
2,518 (+1.2% / +31)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
3,434,006 (+0.3% / +11,589)
4.7(+0.0000) (38,184+35 votes)
31,956 (+0.8% / +250)
4.3(+0.0000) (124+0 votes)
5,030 (+0.4% / +19)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
84,749 (+1.1% / +889)
4.7(+0.0000) (148+0 votes)
3,207 (-15.8% / -603)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
644 (+0.8% / +5)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,559,515 (+0.1% / +1,727)
4.7(+0.0000) (9,400+1 votes)
672 (+0.4% / +3)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
40,589 (+0.8% / +325)
4.6(+0.0000) (254+0 votes)
656,795 (+0.7% / +4,510)
4.0(+0.0000) (745+0 votes)
65 (+10.2% / +6)
479,824 (+1.6% / +7,516)
4.4(+0.0000) (1,850+1 votes)
56,682 (+6.3% / +3,348)
4.1(+0.0000) (65+0 votes)
1,892 (+0.8% / +15)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
784 (+1.3% / +10)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
77,955 (-5.2% / -4,240)
4.8(+0.0000) (286+0 votes)
122
Pic info
3,888 (+0.8% / +29)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
123
My Page
228 (-0.9% / -2)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,980 (+2.3% / +45)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
114,582 (+0.5% / +545)
4.8(+0.0000) (229+0 votes)
381 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
14,350 (+1.6% / +232)
5.0(+0.0000) (124+0 votes)
413,146 (+0.9% / +3,835)
4.9(+0.0000) (6,687+173 votes)
220 (+3.3% / +7)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
180 (-1.6% / -3)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
15,543 (+0.9% / +140)
3.6(+0.0000) (54+0 votes)
441,287 (-0.1% / -244)
3.7(+0.0000) (255+0 votes)
693 (+1.6% / +11)
135,625 (+0.7% / +948)
4.5(+0.0000) (129+0 votes)
246,430 (+0.2% / +503)
3.7(+0.0000) (1,133+0 votes)
863 (+1.6% / +14)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
16,842 (+0.0% / +6)
4.0(+0.0000) (132+0 votes)
3,566 (+0.5% / +17)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
139
Text Zoom
88,289 (+40.2% / +25,333)
5.0(+0.0000) (106+15 votes)
26,698 (+0.4% / +98)
5.0(+0.0000) (91+0 votes)
481 (+1.5% / +7)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
53,382 (+0.8% / +416)
4.0(+0.0000) (108+0 votes)
1,850,078 (+0.7% / +13,066)
4.6(+0.0000) (17,026+3 votes)
3,828 (+3.5% / +131)
2.9(+0.0000) (12+0 votes)
6,349 (+0.7% / +44)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
208,009 (+31.0% / +49,275)
4.9(-0.1000) (62+9 votes)
52,111 (+1.2% / +630)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
78 (-6.0% / -5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,800 (+1.3% / +50)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
150
AirBridge
89 (+1.1% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
44,998 (-1.4% / -661)
4.7(+0.0000) (68-1 votes)
311 (+4.0% / +12)
153
Clipt
106,607 (+1.1% / +1,183)
3.5(+0.0000) (163+0 votes)
79,158 (+0.9% / +719)
4.7(+0.0000) (295+1 votes)
4,866 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (258+0 votes)
450,682 (+0.3% / +1,144)
3.6(+0.0000) (1,758+0 votes)
157
TextGrab
30,679 (+1.8% / +541)
4.1(+0.0000) (72+0 votes)
1,155 (+2.2% / +25)
3.2(+0.0000) (34+0 votes)
2,698 (+1.3% / +35)
4.4(+0.0000) (75+1 votes)
450,108 (+0.0% / +115)
4.4(+0.0000) (386+0 votes)
583,059 (+0.3% / +1,962)
4.9(+0.0000) (3,504+3 votes)
18,071 (+1.4% / +244)
4.2(+0.0000) (80+1 votes)
162,433 (+11.7% / +17,025)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
51,465 (-1.4% / -726)
3.9(+0.0000) (44+0 votes)
165
Lemon X
289 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
96 (+2.1% / +2)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
38 (+15.2% / +5)
206 (+5.6% / +11)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
5,432 (+1.0% / +53)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
7,144 (+1.1% / +76)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
741,506 (+46.8% / +236,485)
4.9(+0.0000) (133+17 votes)
616 (-0.6% / -4)
1,137 (-2.5% / -29)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
2,331,119 (+0.0% / +509)
4.5(+0.0000) (406-1 votes)
7,786 (+1.6% / +120)
3.6(+0.0000) (79+1 votes)
18,192 (+0.8% / +139)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,038 (+0.9% / +19)
4.8(-0.1000) (113+6 votes)
68 (+7.9% / +5)
82,788 (+0.6% / +524)
3.3(+0.0000) (44+0 votes)
8,414 (+0.9% / +76)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
29,190 (+0.4% / +123)
3.6(+0.0000) (95+1 votes)
7,398,836 (+0.9% / +67,265)
4.9(+0.0000) (70,504+38 votes)
111 (+5.7% / +6)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
199,004 (+0.1% / +295)
4.8(+0.0000) (2,869+0 votes)
2,585 (+0.3% / +9)
3.0(+0.0000) (38+0 votes)
388 (-0.5% / -2)
306,497 (+0.4% / +1,158)
4.7(+0.0000) (174+0 votes)
32,820 (+1.2% / +386)
4.5(+0.0000) (81+0 votes)
850 (+1.7% / +14)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
3,305,122 (+0.5% / +17,823)
4.7(+0.0000) (26,649+8 votes)
4,352 (-0.6% / -26)
5.0(+0.0000) (92+0 votes)
267 (+0.0% / +0)
58,138 (+0.8% / +453)
3.6(+0.0000) (176+0 votes)
106,547 (+0.6% / +639)
4.6(+0.0000) (771+0 votes)
8,430 (+0.4% / +32)
2.3(+0.0000) (14+0 votes)
101,425 (+0.7% / +683)
4.5(+0.0000) (418+1 votes)
19,712 (+1.7% / +330)
4.3(+0.0000) (35+0 votes)
261,980 (+0.6% / +1,625)
2.3(+0.0000) (766+0 votes)
1,095 (+3.9% / +41)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
45 (-2.2% / -1)
61,193 (+1.6% / +971)
4.6(+0.0000) (464+0 votes)
1,917 (+2.4% / +45)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,640 (+0.3% / +11)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
3,625 (+0.9% / +31)
4.7(+0.0000) (42+0 votes)
57,745 (+0.7% / +394)
4.6(+0.0000) (76+1 votes)
32,091 (-30.8% / -14,313)
160 (+7.4% / +11)
209
Snap&Read
4,400,857 (+1.3% / +56,877)
2.8(+0.0000) (120+0 votes)
255,865 (+7.3% / +17,506)
4.8(+0.0000) (380+0 votes)
645 (+11.4% / +66)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
6,241 (+0.5% / +31)
3.8(+0.0000) (29+0 votes)
1,024,601 (+0.1% / +1,137)
4.9(+0.0000) (544+0 votes)
6,956 (+1.2% / +83)
3.1(+0.0000) (19+0 votes)
79,674 (+1.0% / +757)
3.3(+0.0000) (63+0 votes)
216
Demoji
31 (-3.1% / -1)
2,549 (-0.5% / -12)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
656,409 (+3.7% / +23,385)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
33,839 (+1.9% / +617)
4.9(+0.0000) (198+3 votes)
5,543 (+2.5% / +137)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
125,092 (+3.3% / +4,020)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
254 (+0.0% / +0)
1,515 (+1.3% / +20)
4.7(-0.2000) (21+1 votes)
1,647 (+0.9% / +14)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
164 (+5.8% / +9)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
3,343 (+4.6% / +146)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
6,289 (+1.1% / +71)
4.8(+0.0000) (60+0 votes)
125,530 (+1.2% / +1,542)
3.9(+0.0000) (203+0 votes)
14,993 (+4.2% / +611)
3.8(+0.0000) (34+0 votes)
97,108 (+1.4% / +1,317)
4.2(+0.0000) (477+2 votes)
333,137 (+2.2% / +7,232)
4.4(+0.0000) (493+0 votes)
925,197 (+1.1% / +10,336)
4.2(+0.0000) (1,091+10 votes)
233
WebToEpub
40,613 (+0.8% / +337)
4.7(+0.0000) (265+0 votes)
234
Neko Boom
9 (+28.6% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,162 (+0.4% / +8)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
112 (+24.4% / +22)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
50,338 (+6.0% / +2,858)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,112 (+1.2% / +59)
91 (+2.2% / +2)
34,689 (+1.1% / +366)
4.4(+0.0000) (56+0 votes)
241
PromptPal
150 (+0.0% / +0)
1,107 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (58+0 votes)
245 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
12,854 (+0.3% / +33)
4.7(+0.0000) (40+0 votes)
36,152 (+0.5% / +169)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
3,045 (+1.1% / +32)
5.0(+0.0000) (365+9 votes)
3,702 (+1.0% / +38)
4.8(+0.0000) (61+0 votes)
1,806 (+1.1% / +20)
2.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,379 (+1.0% / +13)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
444 (+2.1% / +9)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
252
RiteTag
42,958 (+0.6% / +260)
4.2(+0.0000) (67+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
6,832 (-0.1% / -6)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
49,192 (+3.7% / +1,745)
4.9(+0.0000) (95+0 votes)
302 (+0.3% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
258,225 (+1.0% / +2,499)
4.0(+0.0000) (270+0 votes)
7,738 (+0.4% / +32)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
16,741 (+17.9% / +2,538)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
107,373 (+0.4% / +407)
4.8(+0.0000) (256+0 votes)
191,417 (+25.2% / +38,504)
5.0(+0.0000) (26-1 votes)
104,637 (+1.2% / +1,230)
4.6(+0.0000) (95-1 votes)
222 (+2.8% / +6)
5.0(+0.0000) (57+0 votes)
86,234 (+8.0% / +6,399)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
5,959 (+2.0% / +116)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
81 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
18,680 (+1.3% / +233)
3.2(+0.0000) (121+0 votes)
485,649 (+0.3% / +1,634)
4.8(+0.0000) (354+1 votes)
1,026 (+0.4% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
639 (+2.9% / +18)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
271
paint
300,404 (+0.4% / +1,162)
4.5(+0.0000) (136-1 votes)
272
Stencil
20,724 (+0.8% / +169)
3.9(+0.0000) (121+0 votes)
29,216 (+0.9% / +261)
3.6(+0.0000) (50+0 votes)
1,636 (+0.9% / +15)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
80 (+6.7% / +5)
2,943 (-0.2% / -5)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
4,673 (+0.5% / +21)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,171 (+0.2% / +2)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
41,227 (+51.9% / +14,090)
5.0(+0.0000) (52+0 votes)
220,620 (+1.3% / +2,865)
3.8(+0.0000) (1,183+3 votes)
281
Code Cola
32,332 (+1.1% / +346)
4.6(+0.0000) (189+0 votes)
20,234 (+1.5% / +307)
4.7(+0.0000) (64+0 votes)
203,874 (+1.1% / +2,174)
3.8(+0.0000) (230+0 votes)
20,665 (+1.0% / +214)
3.7(+0.0000) (49+0 votes)
1,978 (+2.3% / +45)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
3,708 (+0.1% / +2)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
1,889 (+1.7% / +32)
4.4(+0.0000) (42+0 votes)
1,173 (+1.8% / +21)
3.8(+0.0000) (30+0 votes)
2,341 (+0.5% / +11)
3.6(+0.0000) (22+0 votes)
6,912 (+0.4% / +27)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
115,958 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
1,594 (+0.4% / +7)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
512 (+1.0% / +5)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (38,766+75 votes)
295
Crosshair
1,473 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)