extension ExtPose

Keyword: image to text -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
59,908 (-0.0% / -5)
4.0(+0.0000) (123+0 votes)
5,145 (+0.3% / +16)
4.1(+0.0000) (21+0 votes)
122,248 (-0.0% / -57)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
370,531 (+0.1% / +196)
4.4(+0.0000) (561+0 votes)
146,819 (+0.4% / +529)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
94,613 (-0.0% / -8)
4.0(+0.0000) (65+0 votes)
1,025 (+0.0% / +0)
68,153 (+0.0% / +27)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
93,358 (-0.0% / -37)
4.5(+0.0000) (548+0 votes)
119,726 (+0.1% / +104)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
120,576 (-0.1% / -168)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
789,693 (+3.7% / +27,904)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
40,531 (+0.1% / +22)
4.2(+0.0000) (84+0 votes)
154,148 (+0.7% / +1,034)
1,015,629 (+0.2% / +1,930)
3.6(+0.0000) (2,223-1 votes)
104,297 (+0.1% / +88)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
19,413 (+0.3% / +58)
4.7(+0.0000) (146+3 votes)
25,079 (-17.0% / -5,150)
3.5(+0.0000) (33+0 votes)
1,141,749 (+0.3% / +3,293)
4.7(+0.0000) (12,336+0 votes)
27,938 (-0.0% / -13)
4.3(+0.0000) (75+0 votes)
26,089 (+0.2% / +48)
4.9(+0.0000) (819+2 votes)
12,783 (+0.3% / +35)
3.5(+0.0000) (763+0 votes)
120,369 (-0.0% / -36)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
122,294 (-0.2% / -257)
117,818 (-0.1% / -151)
6,172 (+0.4% / +23)
3.8(+0.0000) (65+0 votes)
27
Zoom it
121,670 (+0.0% / +15)
2.4(+0.0000) (13+0 votes)
1,343 (+1.2% / +16)
841,200 (+5.1% / +41,141)
4.4(+0.0000) (143+1 votes)
211 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
289,526 (-0.1% / -216)
4.2(+0.0000) (8,880+0 votes)
470 (-1.3% / -6)
1,534,990 (-0.0% / -4)
4.6(+0.0000) (14,877+0 votes)
18,756 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (323+0 votes)
30,209 (-0.0% / -4)
4.2(+0.0000) (38+0 votes)
170,004 (+3.7% / +6,054)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
163,475 (-0.1% / -102)
4.0(+0.0000) (568+1 votes)
7,655 (+0.6% / +44)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
11,144 (+0.4% / +45)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
218,135 (-0.1% / -267)
4.7(+0.0000) (9,240+0 votes)
278,756 (-0.8% / -2,166)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
630,853 (+0.4% / +2,350)
3.6(+0.0000) (692+0 votes)
2,875 (-3.3% / -97)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
42,338 (+0.5% / +220)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
40 (+14.3% / +5)
5,072 (+0.2% / +10)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
376,486 (-0.0% / -131)
4.0(+0.0000) (72+0 votes)
102,880 (-0.2% / -211)
3.1(+0.0000) (533+0 votes)
368 (-0.3% / -1)
30,797 (+0.1% / +19)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
40,353 (+0.8% / +324)
2.7(+0.0000) (214+0 votes)
55,078 (-0.2% / -86)
4.7(+0.0000) (120+0 votes)
100,384 (+0.6% / +566)
3.7(+0.0000) (259+0 votes)
54
Texmage
7,266 (-0.2% / -14)
4.5(+0.0000) (112+0 votes)
270,326 (+2.5% / +6,577)
3.7(+0.0000) (10+1 votes)
6,195 (+3.8% / +229)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
57
Dusk
1,347 (+0.2% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
519 (+0.6% / +3)
18,949 (+0.9% / +173)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
202,099 (-0.1% / -111)
4.8(+0.0000) (2,669+0 votes)
2,418 (-9.4% / -252)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
32,105 (+0.4% / +115)
4.6(+0.0000) (237+0 votes)
747 (+1.8% / +13)
1,184 (-0.3% / -3)
165,782 (-0.1% / -117)
3.8(+0.0000) (1,472+0 votes)
1,844 (-0.1% / -2)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
4,183,238 (-0.2% / -8,021)
4.6(+0.0000) (8,624+0 votes)
68
Byond
9,053 (-0.2% / -22)
3.5(+0.0000) (47+0 votes)
86 (+6.2% / +5)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
236 (-1.3% / -3)
352,271 (-0.1% / -454)
4.4(+0.0000) (2,278+0 votes)
286,477 (-0.2% / -677)
4.9(+0.0000) (2,032+7 votes)
152,013 (+0.3% / +523)
4.2(+0.0000) (1,412-1 votes)
717 (-1.0% / -7)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
653,830 (+2.4% / +15,233)
4.0(+0.1000) (14+1 votes)
475 (+1.3% / +6)
597 (+3.8% / +22)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,912,265 (+0.0% / +190)
4.6(+0.0000) (23,595+6 votes)
240,573 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
850 (-11.5% / -110)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
155,444 (+0.1% / +204)
2.6(+0.0000) (608+0 votes)
48,873 (+1.0% / +477)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
340 (-2.9% / -10)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
646 (+0.5% / +3)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
17,733 (+0.0% / +2)
4.6(+0.0000) (72+0 votes)
2,038 (-5.9% / -128)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
1,879 (+0.2% / +3)
2.8(+0.0000) (8+0 votes)
304 (-32.4% / -146)
1,650 (+0.5% / +9)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
485,845 (+0.2% / +849)
3.9(+0.0000) (990+0 votes)
10,343 (-0.2% / -19)
4.0(+0.0000) (133+0 votes)
85,269 (+0.5% / +428)
4.0(+0.0000) (167+0 votes)
524 (-0.4% / -2)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
4,707 (+0.0% / +2)
1.5(+0.0000) (11+0 votes)
47,296 (+0.6% / +274)
3.4(+0.0000) (59+0 votes)
99 (+4.2% / +4)
59,860 (+0.4% / +214)
3.9(+0.0000) (80+1 votes)
102 (+1.0% / +1)
111 (-0.9% / -1)
100
AirBridge
99 (+2.1% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
101
Web paint
176,064 (+3.6% / +6,127)
143,921 (+0.0% / +71)
4.5(+0.0000) (884+10 votes)
13,182 (+0.2% / +23)
3.8(+0.0000) (58+0 votes)
3,496 (+0.4% / +15)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
948,091 (+5.8% / +51,750)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
2,345 (+0.3% / +6)
4.9(+0.0000) (41+1 votes)
55,281 (+0.4% / +218)
3.7(+0.0000) (16+0 votes)
108
RiteTag
33,737 (+0.2% / +68)
4.3(+0.0000) (67+0 votes)
901 (-0.4% / -4)
504 (-0.6% / -3)
3.8(+0.0000) (21+0 votes)
183,191 (+0.5% / +827)
4.0(+0.0000) (975+1 votes)
1,059 (-0.7% / -8)
3.2(+0.0000) (34+0 votes)
101,426 (-0.1% / -63)
4.1(+0.0000) (263+0 votes)
367 (+0.5% / +2)
916 (+0.1% / +1)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
877 (-0.3% / -3)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
716 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
118
Stencil
22,414 (-0.3% / -66)
3.9(+0.0000) (122+0 votes)
112,138 (-0.1% / -132)
3.9(+0.0000) (200+0 votes)
2,761 (+0.3% / +8)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
121
Lemon X
228 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28,433 (+3.4% / +930)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
113,963 (+1.1% / +1,229)
4.1(+0.0000) (78+0 votes)
16,101 (-0.4% / -66)
3.4(+0.0000) (132+0 votes)
2,428 (-0.0% / -1)
3.6(+0.0000) (22+0 votes)
2,589 (-0.6% / -16)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
27,218 (-0.1% / -15)
4.1(+0.0000) (85+0 votes)
128
Code Cola
30,761 (+0.4% / +133)
4.7(+0.0000) (253+0 votes)
36,790 (+0.3% / +112)
4.3(+0.0000) (269+0 votes)
2,941 (+0.4% / +13)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
131
Pikiz
97 (+2.1% / +2)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
356 (-1.4% / -5)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
79 (+1.3% / +1)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
413 (-25.3% / -140)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,701 (+0.1% / +7)
3.1(+0.0000) (31+0 votes)
151 (+1.3% / +2)
1,209 (+1.0% / +12)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
971 (+1.4% / +13)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
139
Gyazo
164,853 (+0.0% / +9)
3.9(+0.0000) (214+0 votes)
5,983 (+0.6% / +34)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
46,573 (-0.3% / -126)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
18,002 (-0.0% / -6)
3.8(+0.0000) (50+0 votes)
143
Pdf AKM
1,566 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
35,912 (-3.7% / -1,375)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
14,102 (+0.7% / +94)
5.0(+0.0000) (39+0 votes)
27,864 (+0.1% / +14)
4.7(+0.0000) (504-1 votes)
11,955 (-0.2% / -18)
3.1(+0.0000) (112+0 votes)
8,383 (-0.0% / -4)
4.7(+0.0000) (206+0 votes)
127 (+0.0% / +0)
231 (+0.9% / +2)
30 (+0.0% / +0)
10,404 (+0.2% / +25)
4.3(+0.0000) (163+0 votes)
261,725 (+2.3% / +5,852)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
42,814 (-0.2% / -72)
3.7(+0.0000) (172+0 votes)
155
CYSCE
102 (-2.9% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,065 (-0.4% / -13)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
2,503 (-1.0% / -26)
4.2(+0.0000) (52+0 votes)
227 (+2.3% / +5)
159
Album
1,983 (-0.3% / -6)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
1,754,101 (-0.1% / -1,638)
4.5(+0.0000) (26,065+0 votes)
513,416 (+0.5% / +2,787)
4.0(+0.0000) (10,821+140 votes)
38,317 (-0.1% / -27)
4.6(+0.0000) (458+0 votes)
233 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
616 (+1.7% / +10)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
3,959 (+0.9% / +35)
4.1(+0.0000) (25+0 votes)
220,964 (+0.0% / +13)
4.2(+0.0000) (977+18 votes)
1,446 (-0.8% / -11)
4.6(+0.0000) (57+0 votes)
57,513 (+166.3% / +35,915)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
169
Clipt
25,589 (+0.2% / +50)
3.6(+0.0000) (64+0 votes)
170
Dark Mode
262,794 (-2.0% / -5,238)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
45,942 (-0.2% / -106)
4.5(+0.0000) (1,139+0 votes)
4,309 (-0.6% / -24)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
252 (+3.7% / +9)
174
Bridgit
94 (+1.1% / +1)
421 (-0.9% / -4)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
519,702 (-0.0% / -18)
4.2(+0.0000) (2,344+0 votes)
11,497 (+0.1% / +9)
3.8(+0.0000) (337+0 votes)
22,331 (-0.3% / -57)
4.8(+0.0000) (266+0 votes)
89,964 (+4.7% / +3,998)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
784 (+0.3% / +2)
2,658,984 (-0.2% / -4,013)
4.4(+0.0000) (11,491+0 votes)
8,270 (-0.3% / -21)
3.1(+0.0000) (17+0 votes)
123,049 (-0.1% / -97)
4.2(+0.1000) (28+1 votes)
10,749 (-0.1% / -15)
4.8(+0.0000) (76+0 votes)
256,775 (-0.1% / -190)
118,481 (-0.1% / -110)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
580 (+0.5% / +3)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
796 (-0.5% / -4)
2.5 (2 votes)
815,424 (+3.6% / +28,223)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
1,574 (+0.1% / +2)
4.3(+0.0000) (56+0 votes)
192
Convo
375 (+1.1% / +4)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
9,818 (+0.1% / +10)
4.4(+0.0000) (43+0 votes)
131,817 (-0.1% / -73)
4.7(+0.0000) (638+0 votes)
56,238 (-0.5% / -263)
4.7(+0.0000) (130+0 votes)
303 (-0.3% / -1)
681,120 (-0.0% / -155)
4.4(+0.0000) (20,395+0 votes)
2,496 (+8.1% / +187)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,969 (+0.2% / +6)
4.8(+0.0000) (62+0 votes)
200
GeText
2,352 (+0.2% / +5)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
304 (+2.4% / +7)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,862 (+0.8% / +15)
4.9(+0.0000) (70+0 votes)
1,594 (+0.3% / +4)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
426 (+2.2% / +9)
205
Zoho Show
15,364 (+0.0% / +7)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
1,498 (+0.1% / +1)
2,497 (+0.2% / +4)
4.8(+0.0000) (45+0 votes)
170,455 (-0.2% / -299)
4.8(+0.0000) (6,783+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
51 (+0.0% / +0)
2,637 (+1.5% / +38)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
14,027 (-0.1% / -13)
4.6(+0.0000) (91+0 votes)
213
memosnag
289 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
474 (+3.5% / +16)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
133 (+1.5% / +2)
28,941 (-0.5% / -158)
3.9(+0.0000) (2,162-1 votes)
1,106,878 (+0.1% / +1,486)
4.7(+0.0000) (129,736+2 votes)
42 (+2.4% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
89 (+2.3% / +2)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
4,705 (+0.4% / +20)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
308 (+1.0% / +3)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,301 (-0.8% / -11)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
15,096 (+0.1% / +14)
4.3(+0.0000) (730+0 votes)
67,828 (+0.1% / +48)
4.2(+0.0000) (438+3 votes)
2,967 (+0.1% / +3)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
43,000 (+0.6% / +268)
4.6(+0.0000) (574+1 votes)
228
Snap&Read
457,274 (-0.2% / -691)
2.9(+0.0000) (146+0 votes)
8,650 (-0.1% / -9)
3.9(+0.0000) (770+0 votes)
523 (-2.4% / -13)
1,841 (+0.5% / +9)
3.9(+0.0000) (59+0 votes)
32,688 (+0.2% / +72)
4.2(+0.0000) (38+0 votes)
24,230 (+5.9% / +1,340)
234
Petapator
2,405 (-0.3% / -8)
4.7(+0.0000) (96+0 votes)
14,443 (-0.0% / -7)
3.0(+0.0000) (54+0 votes)
32,892 (-0.0% / -13)
4.4(+0.0000) (66+0 votes)
309 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,179 (+0.3% / +33)
3.5(+0.0000) (44+0 votes)
113 (+0.0% / +0)
1,679 (+0.1% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
241
LuLuCopy
80 (+1.3% / +1)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
21,896 (+0.1% / +24)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
243
QR Code
12,698 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
21 (-4.5% / -1)
2,509 (-0.4% / -10)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
247
Colorgrab
119 (+13.3% / +14)
503 (+1.0% / +5)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
118 (+1.7% / +2)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
52,187 (+0.0% / +14)
2.9(+0.0000) (136+0 votes)
8,504 (+0.3% / +26)
4.0(+0.0000) (79-1 votes)
32,654 (+0.1% / +18)
4.7(+0.0000) (1,033+0 votes)
9,152 (+0.1% / +6)
3.2(+0.0000) (41+0 votes)
47 (-2.1% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
255
Copy X
97 (-1.0% / -1)
6,379 (+2.8% / +175)
1.6(+0.0000) (7+0 votes)
7,813 (+0.2% / +15)
3.8(+0.0000) (56+0 votes)
14,333 (+0.2% / +34)
4.9(+0.0000) (95+0 votes)
117,305 (-0.1% / -126)
2.6(+0.0000) (232+0 votes)
260
DeckList
182 (-2.2% / -4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,457 (-0.5% / -7)
3.9(+0.0000) (84+0 votes)
2,693 (+0.2% / +6)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
812 (+0.5% / +4)
4.6(+0.0000) (52+0 votes)
264
Text Mode
60,153 (-0.1% / -77)
4.2(+0.0000) (264+0 votes)
58 (+9.4% / +5)
440,381 (+0.0% / +13)
4.1(+0.0000) (733+0 votes)
1,318,279 (-0.1% / -883)
4.8(+0.0000) (64,549+0 votes)
66 (+1.5% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
215,507 (-0.1% / -142)
4.1(+0.0000) (575+0 votes)
270
WebToEpub
18,310 (+0.2% / +28)
4.8(+0.0000) (184+0 votes)
356 (+1.7% / +6)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
12,283 (-0.3% / -31)
2.9(+0.0000) (179+0 votes)
1,359 (+1.1% / +15)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
149 (+1.4% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
494 (+0.0% / +0)
5,885,869 (-0.1% / -5,984)
4.2(+0.0000) (7,447+0 votes)
1,072 (+0.5% / +5)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
279
urlNeXT
798 (+0.1% / +1)
3.9(+0.0000) (32+0 votes)
44,287 (-0.0% / -6)
4.9(+0.0000) (693+0 votes)
2,607 (-0.6% / -16)
3.1(+0.0000) (36+0 votes)
15,792 (+0.3% / +49)
3.9(+0.0000) (130+0 votes)
3,478 (-0.5% / -16)
4.3(+0.0000) (34+0 votes)
284
gifster
66 (-5.7% / -4)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
24,033 (-0.1% / -26)
3.2(+0.0000) (190+1 votes)
81 (+3.8% / +3)
10,415 (+0.1% / +8)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
50,709 (-0.1% / -47)
4.5(+0.0000) (565+0 votes)
970 (-0.2% / -2)
3.5(+0.0000) (17+0 votes)
257,031 (-0.0% / -3)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
89 (-1.1% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,491 (+0.3% / +5)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
137,196 (-0.2% / -339)
4.4(+0.0000) (481+0 votes)
35 (-2.8% / -1)
211 (+1.9% / +4)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
219 (+0.5% / +1)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
76,274 (+0.1% / +50)
3.1(+0.0000) (17+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
966 (+0.4% / +4)
23,553 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (40+0 votes)