extension ExtPose

Keyword: policy -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
45,021 (+0.6% / +266)
3.8(+0.0000) (58+0 votes)
504 (+0.6% / +3)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
858,040 (+0.6% / +4,833)
4.8(+0.0000) (2,753+0 votes)
2,247 (-0.2% / -5)
2.4(+0.0000) (8+0 votes)
1,426,787 (+0.2% / +2,521)
4.1(+0.0000) (782+0 votes)
4,555 (+0.6% / +25)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
347,052 (+0.1% / +321)
3.7(+0.0000) (2,158+0 votes)
852 (+0.9% / +8)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
106,825 (+1.0% / +1,024)
3.9(+0.0000) (64+0 votes)
36,799 (-0.1% / -42)
4.0(+0.0000) (101+0 votes)
1,462 (-0.3% / -4)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
76,845 (+0.7% / +548)
4.6(+0.0000) (95+0 votes)
784 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
151,061 (+1.1% / +1,591)
4.2(+0.0000) (167+0 votes)
49,522 (+0.4% / +202)
4.0(+0.0000) (148+0 votes)
119,138 (+0.0% / +29)
3.8(+0.0000) (263+0 votes)
35,089 (+0.3% / +88)
4.9(+0.0000) (2,421+0 votes)
58,298 (+0.7% / +420)
4.6(+0.0000) (406+0 votes)
15,758 (+1.0% / +162)
4.5(+0.0000) (103+0 votes)
896 (-1.5% / -14)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
393,035 (+0.5% / +2,102)
3.9(+0.0000) (206+0 votes)
5,299,677 (-0.0% / -483)
4.4(+0.0000) (1,597+0 votes)
14,795 (+0.4% / +63)
3.4(+0.0000) (130+0 votes)
8,772 (-0.0% / -2)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (40,426+0 votes)
164,356 (+0.1% / +182)
3.1(+0.0000) (129+0 votes)
17,512 (-2.5% / -442)
7,475 (-0.7% / -54)
1.1(+0.0000) (9+0 votes)
1,078 (+0.8% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30
IE Tab
4,725,604 (+0.4% / +17,400)
4.3(+0.0000) (21,011+0 votes)
31
Keplr
70,884 (+0.2% / +145)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
4,039 (-0.3% / -12)
4.4(+0.0000) (156+0 votes)
297 (+0.7% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,508 (+0.2% / +22)
4.7(+0.0000) (557+0 votes)
39,774 (-0.0% / -14)
3.1(+0.0000) (226+0 votes)
1,312 (-0.5% / -7)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
144,037 (+0.8% / +1,082)
4.7(+0.0000) (3,369+0 votes)
27,697 (-0.0% / -5)
4.0(+0.0000) (43+0 votes)
1,177,272 (+0.1% / +1,294)
4.6(+0.0000) (1,479+0 votes)
23,119 (+0.3% / +80)
4.4(+0.0000) (43+0 votes)
2,645 (+0.2% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
31,213 (+0.7% / +212)
4.5(+0.0000) (93+0 votes)
247,320 (+1.3% / +3,113)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
37,547 (-0.1% / -47)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
497,299 (+0.2% / +1,075)
4.4(+0.0000) (8,041+0 votes)
194 (-0.5% / -1)
1,078,768 (-0.0% / -224)
2.7(+0.0000) (1,194+0 votes)
443,183 (+0.3% / +1,182)
4.1(+0.0000) (726+0 votes)
17,313 (-2.3% / -416)
304,032 (-0.2% / -512)
3.7(+0.0000) (4,206+0 votes)
5,414 (+0.4% / +20)
4.9(+0.0000) (141+0 votes)
52
IRIS
14,887 (-0.0% / -7)
1.2(+0.0000) (48+0 votes)
520,592 (+0.1% / +713)
3.0(+0.0000) (208+0 votes)
298,563 (+0.4% / +1,213)
4.6(+0.0000) (491+0 votes)
1,028 (+11.6% / +107)
7,806 (+11.5% / +805)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
209,472 (+0.2% / +332)
4.5(+0.0000) (2,197+0 votes)
389,216 (+1.0% / +3,976)
3.0(+0.0000) (152+0 votes)
301,473 (-0.3% / -1,014)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
141,610 (-0.0% / -16)
3.9(+0.0000) (562+0 votes)
137,705 (+0.0% / +41)
3.4(+0.0000) (210+0 votes)
168,214 (-0.3% / -434)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
20,232 (+0.2% / +36)
4.7(+0.0000) (162+0 votes)
164,934 (-0.2% / -332)
2.5(+0.0000) (580+0 votes)
47,061 (+0.0% / +15)
4.5(+0.0000) (2,091+0 votes)
24,236 (+0.1% / +23)
4.9(+0.0000) (2,239+0 votes)
36,802 (-0.1% / -37)
4.9(+0.0000) (226+0 votes)
47,966 (-0.0% / -12)
4.2(+0.0000) (393+0 votes)
78,096 (-0.1% / -78)
3.3(+0.0000) (42+0 votes)
392,683 (-0.1% / -507)
3.6(+0.0000) (679+0 votes)
528 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
29,399 (+1.4% / +394)
4.6(+0.0000) (116+0 votes)
1,226 (+1.1% / +13)
4.5(+0.0000) (51+0 votes)
34,104 (+0.1% / +37)
3.6(+0.0000) (379+0 votes)
1,181 (+0.3% / +4)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
15,803 (+0.5% / +82)
4.8(+0.0000) (181+0 votes)
2,114 (+14.7% / +271)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
41,197 (-0.4% / -159)
24,246 (+0.1% / +14)
3.7(+0.0000) (34+0 votes)
40,395 (-0.2% / -67)
1.0(+0.0000) (12+0 votes)
27,700 (-0.0% / -9)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
20,016 (+0.0% / +10)
4.1(+0.0000) (95+0 votes)
52 (-1.9% / -1)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
1,509 (-0.3% / -5)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
5,604 (-0.1% / -5)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,432 (+0.3% / +4)
26,900 (-0.3% / -71)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
30,578 (-0.3% / -89)
2,578 (+14.3% / +322)
91,067 (-0.2% / -142)
3.6(+0.0000) (479+0 votes)
75,935 (+0.5% / +343)
4.6(+0.0000) (60+0 votes)
15,105 (+0.0% / +4)
4.2(+0.0000) (40+0 votes)
25,718 (-0.3% / -70)
89 (+0.0% / +0)
13,388 (-0.2% / -26)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
16,763 (-0.3% / -53)
3.4(+0.0000) (116+0 votes)
13,565 (-0.2% / -29)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
23,136 (+0.3% / +59)
1.8(+0.0000) (4+0 votes)
23,399 (-0.0% / -11)
4.7(+0.0000) (1,138+0 votes)
19,697 (-0.1% / -26)
32 (+0.0% / +0)
17,465 (-0.3% / -45)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
20,496 (+46.5% / +6,504)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
10,046 (+0.2% / +17)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (25,893+0 votes)
12,860 (+0.0% / +3)
2.7(+0.0000) (26+0 votes)
872 (-1.1% / -10)
15,812 (-0.5% / -83)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (11,455+0 votes)
14,246 (-7.2% / -1,105)
14,970 (-0.1% / -12)
12,505 (-0.1% / -7)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
113
Polisis
1,040 (+0.5% / +5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
7,815 (+7.1% / +520)
4.6(+0.0000) (51+0 votes)
12,196 (-0.0% / -2)
1,855,725 (+0.2% / +3,165)
4.8(+0.0000) (63,928+0 votes)
4,526,335 (+0.2% / +9,242)
3.9(+0.0000) (38,537+0 votes)
9,057 (-0.1% / -13)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (11,379+0 votes)
10,642 (-0.3% / -29)
1.0(+0.0000) (140+0 votes)
9,974 (-0.3% / -31)
1,220,005 (-0.4% / -4,745)
4.7(+0.0000) (129,707+0 votes)
1,181,251 (-0.1% / -977)
4.8(+0.0000) (133,457+0 votes)
507 (+1.8% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
125
Media Tab
9,959 (+7.8% / +720)
2,293,814 (+0.6% / +13,099)
4.8(+0.0000) (4,609+0 votes)
127
Varnam
413 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
2,950,237 (-0.0% / -223)
4.2(+0.0000) (17,825+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
7,325 (-0.4% / -27)
128 (-1.5% / -2)
4,090 (+3.5% / +137)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
2,060,520 (+0.4% / +7,846)
4.6(+0.0000) (23,303+0 votes)
648,601 (+0.1% / +515)
4.7(+0.0000) (114,935+0 votes)
1,778,791 (+0.3% / +5,875)
4.6(+0.0000) (14,478+0 votes)
5,845 (-0.2% / -13)
4,355 (+0.1% / +5)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
2,704,009 (-0.1% / -2,979)
4.4(+0.0000) (147+0 votes)
2,494 (+0.1% / +3)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
5,078 (-0.7% / -36)
3,674 (-0.2% / -9)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
4,790 (+0.8% / +37)
4,743 (-0.9% / -43)
3,595 (+0.0% / +1)
3.3(+0.0000) (42+0 votes)
4,686 (+0.0% / +2)
3,930 (-0.1% / -5)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,846,161 (-0.0% / -1,401)
3.6(+0.0000) (604+0 votes)
1,095,908 (-0.1% / -1,310)
4.7(+0.0000) (492+0 votes)
490,215 (+0.2% / +891)
4.7(+0.0000) (12,273+0 votes)
40,502 (-0.4% / -167)
4.0(+0.0000) (155+0 votes)
1,263,766 (-0.1% / -739)
4.4(+0.0000) (1,644+0 votes)
3,839,175 (+0.1% / +3,520)
2.2(+0.0000) (718+0 votes)
9,642 (+0.2% / +17)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
90 (-1.1% / -1)
1,012,790 (+0.2% / +2,087)
4.0(+0.0000) (1,889+0 votes)
3,318 (-0.4% / -12)
157
SEOquake
724,657 (-0.1% / -431)
4.6(+0.0000) (2,561+0 votes)
750,109 (+0.1% / +871)
4.2(+0.0000) (2,032+0 votes)
784,116 (+0.3% / +2,579)
4.5(+0.0000) (1,466+0 votes)
689,579 (+0.1% / +545)
4.5(+0.0000) (2,798+0 votes)
1,765 (-0.3% / -5)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
754,276 (+1.0% / +7,120)
4.5(+0.0000) (855+0 votes)
1,300,674 (+0.2% / +2,141)
3.4(+0.0000) (352+0 votes)
164
anonymoX
496,762 (-0.5% / -2,475)
4.4(+0.0000) (6,489+0 votes)
2,226 (-0.2% / -4)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
1,037,028 (-0.3% / -3,223)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
2,517 (+0.3% / +7)
168
Stylus
499,939 (+0.3% / +1,614)
4.6(+0.0000) (815+0 votes)
553,960 (-0.1% / -348)
4.4(+0.0000) (356+0 votes)
202,224 (+0.5% / +1,069)
4.9(+0.0000) (4,171+0 votes)
2,195 (-0.3% / -7)
211,521 (+0.3% / +723)
4.8(+0.0000) (1,833+0 votes)
338,902 (-0.0% / -59)
4.6(+0.0000) (2,080+0 votes)
246,714 (-0.1% / -173)
4.6(+0.0000) (8,338+0 votes)
1,853 (+0.1% / +1)
1,614 (-0.2% / -3)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
186,403 (+0.1% / +99)
4.5(+0.0000) (20,764+0 votes)
266,503 (+0.1% / +236)
4.5(+0.0000) (1,179+0 votes)
1,675 (+58.8% / +620)
233,118 (-0.1% / -122)
4.0(+0.0000) (1,854+0 votes)
231,543 (+0.1% / +190)
3.9(+0.0000) (1,610+0 votes)
765 (+0.8% / +6)
4.9(+0.0000) (26+0 votes)
295,731 (+2.7% / +7,767)
4.4(+0.0000) (227+0 votes)
721 (-0.8% / -6)
4.8(+0.0000) (31+0 votes)
180,147 (+0.2% / +364)
4.6(+0.0000) (6,008+0 votes)
289,487 (+0.1% / +230)
3.9(+0.0000) (233+0 votes)
426,639 (-0.2% / -737)
3.8(+0.0000) (17+0 votes)
533,381 (-0.3% / -1,495)
2.9(+0.0000) (12+0 votes)
298,656 (-0.0% / -143)
3.8(+0.0000) (138+0 votes)
113,722 (+0.2% / +218)
4.8(+0.0000) (2,116+0 votes)
1,187 (+0.8% / +9)
2.9(+0.0000) (16+0 votes)
367,437 (+0.0% / +136)
3.6(+0.0000) (461+0 votes)
128,744 (-0.2% / -209)
4.9(+0.0000) (614+0 votes)
222,251 (+0.5% / +1,005)
4.1(+0.0000) (346+0 votes)
1,075 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
196
Stealthy
171,221 (+0.3% / +447)
3.7(+0.0000) (1,598+0 votes)
197
Blur
144,202 (-0.2% / -244)
4.3(+0.0000) (4,496+0 votes)
16,837 (+0.4% / +60)
2.4(+0.0000) (16+0 votes)
219,908 (-0.1% / -206)
4.1(+0.0000) (142+0 votes)
143,274 (+0.0% / +59)
3.9(+0.0000) (1,527+0 votes)
208,512 (+1.8% / +3,642)
4.3(+0.0000) (128+0 votes)
235,029 (-0.2% / -368)
4.1(+0.0000) (49+0 votes)
85,571 (+0.3% / +218)
4.8(+0.0000) (835+0 votes)
110,667 (+0.2% / +202)
4.7(+0.0000) (4,273+0 votes)
1,103 (-0.5% / -6)
135,912 (+0.5% / +722)
4.6(+0.0000) (610+0 votes)
562 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
188,709 (+0.5% / +1,010)
4.3(+0.0000) (56+0 votes)
124,855 (+0.4% / +507)
4.5(+0.0000) (746+0 votes)
124,855 (+0.4% / +507)
4.5(+0.0000) (746+0 votes)
141,050 (+0.1% / +144)
3.8(+0.0000) (249+0 votes)
116,759 (+0.5% / +541)
4.3(+0.0000) (849+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
94,852 (-0.2% / -144)
4.8(+0.0000) (191+0 votes)
197,179 (+0.0% / +24)
3.2(+0.0000) (342+0 votes)
78,873 (+0.5% / +362)
4.8(+0.0000) (382+0 votes)
126,027 (+0.1% / +163)
4.2(+0.0000) (231+0 votes)
218
Grepper
131,287 (+0.0% / +59)
4.6(+0.0000) (173+0 votes)
129,738 (+0.2% / +195)
3.8(+0.0000) (186+0 votes)
179,971 (+0.0% / +1)
3.6(+0.0000) (417+0 votes)
107,398 (+0.1% / +127)
4.5(+0.0000) (492+0 votes)
184,340 (+0.1% / +189)
2.8(+0.0000) (152+0 votes)
99 (-2.9% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
633 (+0.6% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
458 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
165,714 (-0.3% / -516)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
739 (+0.4% / +3)
2.7(+0.0000) (10+0 votes)
83,344 (+0.3% / +264)
4.7(+0.0000) (106+0 votes)
156,395 (-0.1% / -204)
3.6(+0.0000) (161+0 votes)
79,804 (+0.1% / +100)
4.5(+0.0000) (885+0 votes)
210,340 (+0.4% / +839)
2.3(+0.0000) (19+0 votes)
74,984 (-0.2% / -125)
4.0(+0.0000) (807+0 votes)
57,032 (+0.1% / +67)
4.8(+0.0000) (291+0 votes)
117,017 (-0.1% / -119)
4.2(+0.0000) (35+0 votes)
83,280 (-0.2% / -204)
3.9(+0.0000) (299+0 votes)
236
Play Next
612 (+1.0% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
109 (+1.9% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
74,470 (+0.0% / +25)
4.9(+0.0000) (51+0 votes)
58,889 (+0.2% / +108)
4.1(+0.0000) (1,035+0 votes)
99,275 (-0.4% / -354)
4.3(+0.0000) (27+0 votes)
58,625 (+0.7% / +382)
4.7(+0.0000) (91+0 votes)
106,317 (-0.5% / -535)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
72,641 (-0.1% / -42)
3.8(+0.0000) (160+0 votes)
244
Smarty
82,821 (-0.1% / -89)
4.2(+0.0000) (61+0 votes)
124,663 (-0.2% / -199)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
146,606 (+1.4% / +1,996)
2.6(+0.0000) (189+0 votes)
102,665 (-0.1% / -75)
3.5(+0.0000) (107+0 votes)
55,136 (-0.0% / -5)
4.5(+0.0000) (448+0 votes)
88 (-1.1% / -1)
68,948 (-0.1% / -72)
4.2(+0.0000) (88+0 votes)
46,927 (+0.0% / +9)
4.4(+0.0000) (1,096+0 votes)
75,364 (+0.4% / +333)
4.2(+0.0000) (44+0 votes)
52,396 (+0.2% / +90)
4.0(+0.0000) (396+0 votes)
84 (-2.3% / -2)
57,900 (+0.3% / +189)
4.5(+0.0000) (187+0 votes)
67,517 (+0.4% / +297)
3.8(+0.0000) (57+0 votes)
44,629 (+0.7% / +321)
4.6(+0.0000) (561+0 votes)
21,616 (+0.2% / +50)
4.9(+0.0000) (1,684+0 votes)
39,084 (+0.6% / +233)
4.8(+0.0000) (118+0 votes)
79,874 (+0.2% / +194)
3.6(+0.0000) (117+0 votes)
113,619 (-0.3% / -300)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
57,179 (+0.2% / +118)
3.8(+0.0000) (94+0 votes)
46,732 (+0.2% / +93)
4.3(+0.0000) (312+0 votes)
108,288 (-0.2% / -208)
2.0(+0.0000) (9+0 votes)
80,420 (-0.1% / -113)
3.2(+0.0000) (53+0 votes)
184 (+4.0% / +7)
5.0(+0.0000) (133+0 votes)
75,291 (-0.2% / -130)
3.1(+0.0000) (82+0 votes)
45,201 (-0.0% / -15)
4.5(+0.0000) (169+0 votes)
79,467 (+0.9% / +719)
3.3(+0.0000) (14+0 votes)
39,871 (+0.2% / +68)
4.5(+0.0000) (336+0 votes)
93,519 (+0.0% / +19)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
514 (-0.4% / -2)
154,621 (+197.7% / +102,685)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
52,467 (+0.1% / +63)
4.1(+0.0000) (33+0 votes)
65,107 (+0.1% / +70)
3.3(+0.0000) (39+0 votes)
24,968 (+0.6% / +139)
4.8(+0.0000) (229+0 votes)
84,367 (+0.7% / +614)
81,104 (-0.1% / -48)
1.2(+0.0000) (29+0 votes)
60,307 (+0.6% / +366)
2.7(+0.0000) (33+0 votes)
276 (+1.8% / +5)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
70,723 (-0.2% / -174)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
51,809 (-0.2% / -110)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
71,792 (-0.4% / -287)
2.5(+0.0000) (13+0 votes)
38,100 (-0.2% / -75)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
20,718 (-0.4% / -86)
4.8(+0.0000) (227+0 votes)
286
Laser Cat
29,485 (+0.5% / +155)
4.7(+0.0000) (48+0 votes)
35,402 (+0.1% / +36)
4.3(+0.0000) (96+0 votes)
36,082 (+0.2% / +83)
4.0(+0.0000) (108+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (43,510+0 votes)
25,466 (+0.2% / +61)
4.7(+0.0000) (67+0 votes)
44,270 (-0.1% / -57)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
29,903 (-0.3% / -79)
4.5(+0.0000) (167+0 votes)
38,180 (-0.1% / -48)
4.5(+0.0000) (32+0 votes)
294
TVMucho
882 (-0.3% / -3)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
28,085 (-0.5% / -149)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
37,611 (+0.5% / +182)
3.7(+0.0000) (17+0 votes)
54,312 (+0.6% / +333)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
27,598 (-0.4% / -120)
4.6(+0.0000) (117+0 votes)
22,372 (+0.1% / +30)
3.7(+0.0000) (465+0 votes)
44,323 (-0.2% / -71)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)