extension ExtPose

Keyword: policy -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
50,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (65+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6,092+7 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
700,000 (+16.7% / +100,000)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (89+0 votes)
50,000
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
942 (+1.9% / +18)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (61+0 votes)
729 (-0.5% / -4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
761 (-0.5% / -4)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (54+0 votes)
448 (-0.9% / -4)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,465+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
6,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,875+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (141+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (41,637-1 votes)
22
IE Tab
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (21,251+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
385 (+11.9% / +41)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (155+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,237+3 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (246+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (391+1 votes)
974 (+0.8% / +8)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (27+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (93+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (8,356+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (604+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (752+1 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (335+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (26+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (4,187+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (3,013+3 votes)
370 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (854+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (176+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (563+0 votes)
200,000
3.1(+0.0000) (143+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (505+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (379+0 votes)
934 (-0.5% / -5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4.8(+0.0000) (80+0 votes)
200,000
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
90,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (2,372+1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (165+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,093+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (57+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (579+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
551 (+2.6% / +14)
60,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (41+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (674+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (53+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
213 (-1.4% / -3)
70,000 (+0.0% / +0)
70,000 (+16.7% / +10,000)
50,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (205+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (169+0 votes)
372 (+3.3% / +12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (38+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (26+0 votes)
107
RememBear
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (99+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (89+0 votes)
316 (-1.2% / -4)
30,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (35+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
113 (-4.2% / -5)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (51+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
824 (-1.0% / -8)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
119
PDF2DOCS
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
70,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (477+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (38+0 votes)
974
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
33 (+3.1% / +1)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26,309-1 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
133
Venus Tab
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11,653+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (29+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
142
Snake
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
146
Terry
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
152
Qwik Bee
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (45,596+46 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
157
Polisis
965 (+0.5% / +5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
159
Gloopy
10,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (63,721+0 votes)
51 (-1.9% / -1)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
135 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,661+1 votes)
83 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
9,000 (+125.0% / +5,000)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (129,548-2 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (18,078+3 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (134,479-1 votes)
6,000 (-14.3% / -1,000)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
533 (+1.1% / +6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (88+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
187
Varnam
392 (+0.5% / +2)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (24,660+1 votes)
517 (+0.6% / +3)
7,000 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(-0.1000) (39+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (116,106+2 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (22+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (160+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18,505+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (17+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (24+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,316+0 votes)
237 (+5.3% / +12)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (160+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7,638+28 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (822+3 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,676+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,931+0 votes)
211
CSPRO
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
305 (+2.0% / +6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (42+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3,772+8 votes)
1.3(+0.0000) (1,411+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (699+0 votes)
1.1(+0.0000) (497+1 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,020+2 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (570+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
223
SEOquake
800,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,573+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
500,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (12,229+0 votes)
227
Autofill
700,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,604+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,993+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (4,783+1 votes)
66 (+1.5% / +1)
235
Stylus
500,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (890+1 votes)
236
anonymoX
400,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (6,475+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
36 (+2.9% / +1)
700,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (3,998+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (33+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (842+1 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (364+1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (3,089+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (628+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
247
Keplr
600,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (81+0 votes)
961 (+1.9% / +18)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
166 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (112+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (620+3 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (802+10 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
186 (-1.6% / -3)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (20,667+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,476+0 votes)
257
Smarty
400,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (71+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,632+2 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,319+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1,845+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (55+0 votes)
172 (+1.2% / +2)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (661+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (366+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
1.6(+0.0000) (42+0 votes)
266
Grepper
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (278+2 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1,782+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (242+0 votes)
269
Stealthy
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (1,597+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (59+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (983+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (347+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (891+0 votes)
275
Blur
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4,482+0 votes)
812 (-1.3% / -11)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (4,260+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (131+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (185+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (185+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (749+0 votes)
404 (-1.2% / -5)
5.0(+0.0000) (133+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (864+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (231+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (895+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,539+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (489+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (198+0 votes)
469 (-0.4% / -2)
4.9(+0.0000) (33+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (278+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (536+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (159+0 votes)
831 (+0.1% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (197+0 votes)
297
ESPN
176 (+1.1% / +2)
966 (+1.8% / +17)
127 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)