extension ExtPose

Keyword: domain -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
132,387 (+0.3% / +446)
4.5(+0.0000) (571+0 votes)
50,149 (+0.3% / +131)
4.2(+0.0000) (79+0 votes)
47,276 (-0.0% / -20)
4.1(+0.0000) (55+0 votes)
24,105 (+0.4% / +94)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
131,872 (+0.3% / +407)
4.2(+0.0000) (386+0 votes)
8,297 (+0.9% / +72)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
40,264 (+0.4% / +153)
4.6(+0.0000) (254+0 votes)
477,552 (-0.0% / -148)
4.6(+0.0000) (307+3 votes)
778 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
4,188 (+0.1% / +4)
2.5(+0.0000) (19+0 votes)
464,210 (+0.1% / +540)
4.4(+0.0000) (306+0 votes)
8,393 (+0.4% / +31)
4.3(-0.1000) (40+1 votes)
604 (+1.5% / +9)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
7,295 (+0.4% / +26)
2.8(+0.0000) (15+0 votes)
10,908 (-0.2% / -22)
4.7(+0.0000) (82+0 votes)
542 (+2.1% / +11)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
484 (+0.4% / +2)
434 (+0.7% / +3)
15,174 (+0.3% / +48)
3.7(+0.0000) (28+0 votes)
1,405 (+2.0% / +28)
1,371 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
170 (+2.4% / +4)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
10,580 (+0.6% / +67)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
6,167 (-0.0% / -1)
4.7(+0.0000) (17+0 votes)
2,639 (+0.6% / +16)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
592,690 (+0.2% / +1,155)
3.5(+0.0000) (259+0 votes)
1,140,883 (+0.1% / +1,604)
4.4(+0.0000) (4,990+2 votes)
37,995 (-0.0% / -14)
4.7(+0.0000) (196+0 votes)
129 (+6.6% / +8)
1,561,020 (+0.0% / +655)
4.9(+0.0000) (3,627+8 votes)
33,222 (+1.2% / +382)
4.9(+0.0000) (195+0 votes)
663 (+0.6% / +4)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
116 (-0.9% / -1)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
18,188 (+0.6% / +106)
3.3(+0.0000) (101+0 votes)
1,398 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,706 (-0.1% / -1)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
555 (-0.4% / -2)
3.2(+0.0000) (13+0 votes)
38
Web23
487 (+1.5% / +7)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
191 (+3.2% / +6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,588 (+0.8% / +12)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,254 (+0.6% / +13)
4.6(+0.0000) (26+0 votes)
245,927 (+0.1% / +343)
3.7(+0.0000) (1,133+0 votes)
5,543 (+2.5% / +137)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
61 (+1.7% / +1)
51,740 (+0.3% / +150)
3.9(+0.0000) (184+0 votes)
2,243 (+0.2% / +5)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
231 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
8,180 (+0.4% / +33)
4.8(+0.0000) (106+0 votes)
61,872 (+0.1% / +92)
4.8(+0.0000) (66+0 votes)
787,772 (+0.2% / +1,400)
4.7(+0.0000) (1,453+1 votes)
17,340 (+0.2% / +38)
4.4(+0.0000) (150+0 votes)
427,443 (+0.0% / +75)
4.5(+0.0000) (107+2 votes)
60,820 (-0.2% / -95)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
11,595 (+0.3% / +31)
4.3(+0.0000) (137+0 votes)
3,034 (+0.2% / +5)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
329 (-1.2% / -4)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,164 (+2.6% / +29)
5.0(+0.0000) (59+0 votes)
2,090 (-0.8% / -16)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
44,862 (-0.6% / -272)
4.8(+0.0000) (94+0 votes)
760 (+0.1% / +1)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
10,293 (-0.3% / -33)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
62 (+3.3% / +2)
4,260,503 (+0.0% / +213)
4.8(+0.0000) (278+1 votes)
24 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
866 (-0.5% / -4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
21 (+10.5% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
12,464 (+0.2% / +28)
4.3(+0.0000) (174+0 votes)
580 (+0.3% / +2)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
393 (-1.5% / -6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
569 (-0.4% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
930 (+0.1% / +1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,458 (+1.0% / +66)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
19 (+11.8% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,683,472 (+0.1% / +1,743)
4.2(+0.0000) (66+2 votes)
49 (+0.0% / +0)
115 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
190,996 (+0.3% / +545)
3.9(+0.0000) (1,707+0 votes)
207 (+2.0% / +4)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
55 (+3.8% / +2)
79,640 (-0.0% / -7)
4.4(+0.0000) (133+0 votes)
21,559 (+0.0% / +6)
4.2(+0.0000) (290+0 votes)
804 (+0.6% / +5)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
200 (+3.1% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,322 (-0.8% / -11)
4.3(+0.0000) (28+0 votes)
458 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
63,137 (+0.4% / +229)
3.1(+0.0000) (69+0 votes)
362,232 (-0.0% / -5)
5.0(+0.0000) (289+0 votes)
85,527 (-1.3% / -1,101)
2.3(+0.0000) (7+0 votes)
74 (-3.9% / -3)
1,515 (-0.3% / -4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,783 (+0.4% / +143)
4.3(+0.0000) (61+0 votes)
455 (+1.1% / +5)
30 (+3.4% / +1)
29,372 (-2.3% / -683)
4.2(+0.0000) (114+0 votes)
321 (+1.6% / +5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,151,001 (+0.3% / +8,661)
4.3(+0.1000) (18+1 votes)
144 (+1.4% / +2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
68 (-1.4% / -1)
1,181,821 (+0.1% / +935)
4.4(+0.0000) (1,423+2 votes)
15,560 (+0.6% / +94)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
8,671,220 (-0.0% / -747)
4.6(+0.0000) (2,406-1 votes)
6,988 (+0.0% / +1)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
213,498 (+0.3% / +544)
3.5(+0.0000) (152+0 votes)
31,573 (+0.2% / +77)
4.0(+0.0000) (179+0 votes)
841,386 (+0.3% / +2,270)
4.0(+0.0000) (697+3 votes)
199 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
107 (+3.9% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,594 (+0.6% / +21)
4.7(+0.0000) (42+0 votes)
161 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
446 (-2.6% / -12)
4,743 (+0.3% / +15)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
16 (-5.9% / -1)
3,303 (-0.3% / -10)
3.7(+0.0000) (19+0 votes)
46,461 (+0.2% / +75)
4.5(+0.0000) (99+0 votes)
33 (-2.9% / -1)
1,177 (+1.8% / +21)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
252,282 (+0.3% / +670)
4.0(+0.0000) (603+0 votes)
9,032 (+2.5% / +220)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
501 (+0.4% / +2)
4.9(+0.0000) (58+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
202,893 (-0.1% / -152)
4.5(+0.0000) (447+0 votes)
311,483 (+0.7% / +2,234)
3.6(+0.0000) (293+1 votes)
175 (+0.0% / +0)
2,823 (-0.1% / -4)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
128
uMatrix
99,008 (+0.2% / +228)
4.7(+0.0000) (798+0 votes)
323 (+0.6% / +2)
40 (+2.6% / +1)
3,232 (-0.1% / -3)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
4,614 (+0.1% / +4)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
672 (+2.1% / +14)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
23,401 (+0.1% / +30)
3.6(+0.0000) (1,028+0 votes)
153 (+2.0% / +3)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
19,662 (+0.2% / +39)
4.0(+0.0000) (198+0 votes)
86,646 (+0.3% / +258)
4.0(+0.0000) (424+0 votes)
74,174 (+0.1% / +85)
4.5(+0.0000) (43+0 votes)
1,782 (+0.7% / +12)
448 (-2.0% / -9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,039 (+0.5% / +20)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
2,172 (+0.7% / +15)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
51,736 (+0.1% / +49)
4.5(+0.0000) (416+0 votes)
2,260 (+0.5% / +12)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
80,541 (+6.3% / +4,749)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
43,331 (+0.3% / +137)
3.9(+0.0000) (403+0 votes)
59,469 (-0.0% / -15)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
29,823 (+0.8% / +223)
4.9(+0.0000) (244+23 votes)
10 (-9.1% / -1)
2,561 (+1.4% / +36)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
45 (-2.2% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
154
SEO-tools
8,748 (-0.2% / -17)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
18 (-10.0% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
156
SOCMaster
108 (-2.7% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
522 (+1.6% / +8)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
273 (+0.7% / +2)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
41,371 (+0.2% / +75)
4.3(+0.0000) (96+0 votes)
1,756 (+0.2% / +4)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
378 (+1.3% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
40,906 (+0.2% / +87)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
164
IDN Safe
2,814 (+0.1% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,014 (+3.3% / +32)
1,599,796 (+0.0% / +370)
4.6(+0.0000) (5,488+0 votes)
65 (+4.8% / +3)
48 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
207 (+5.1% / +10)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
765 (+0.5% / +4)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
10,223 (+0.3% / +29)
4.7(+0.0000) (233+0 votes)
172
Panlatin
306 (-1.6% / -5)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
18 (-10.0% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
36 (+2.9% / +1)
7,986 (+2.8% / +221)
5.0(+0.0000) (452+2 votes)
23,849 (+0.5% / +114)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
850 (-0.2% / -2)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
14,022 (-0.2% / -32)
4.5(+0.0000) (94+1 votes)
220 (-0.9% / -2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
37 (+5.7% / +2)
196 (+0.5% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
11,063 (-0.9% / -102)
4.2(+0.0000) (186+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (56,630+5 votes)
702 (-1.3% / -9)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
12,362 (+0.1% / +10)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
160 (-1.2% / -2)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
69 (-4.2% / -3)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,325 (+0.8% / +11)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
1,818 (-1.1% / -21)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
193
SerpWorx
6,978 (+0.0% / +3)
4.4(+0.0000) (45+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,565 (+0.1% / +2)
4.9(+0.0000) (91+1 votes)
212,230 (+0.1% / +290)
3.8(+0.0000) (186+0 votes)
6,187 (+0.4% / +27)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,607,633 (+0.0% / +728)
4.8(+0.0000) (58,508+0 votes)
7,781 (+0.1% / +4)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
346 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
7,283 (+0.1% / +8)
2.3(+0.0000) (115+0 votes)
5,908 (+4.4% / +251)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
273 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
14,560 (+0.1% / +18)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
80 (+6.7% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
209
Like Tabs
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
204 (+1.0% / +2)
30 (-3.2% / -1)
13 (+0.0% / +0)
82,201 (+0.6% / +472)
4.6(+0.0000) (169+0 votes)
332 (+0.0% / +0)
90 (+1.1% / +1)
658,021 (+0.1% / +830)
4.7(+0.0000) (12,449-1 votes)
2,611 (-0.2% / -5)
4.4(+0.0000) (56+0 votes)
78 (+1.3% / +1)
237 (+2.2% / +5)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
2,900 (+1.1% / +32)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
222
Dark Mode
2,153,907 (+0.0% / +231)
3.6(+0.0000) (1,834+0 votes)
1,438,008 (+0.0% / +49)
4.7(+0.0000) (530+2 votes)
274 (-0.7% / -2)
787,414 (+0.0% / +355)
4.7(+0.0000) (759+0 votes)
226
MozBar
1,093,868 (+0.2% / +1,882)
3.7(+0.0000) (1,991+2 votes)
861,360 (+0.1% / +907)
4.0(+0.0000) (4,164+0 votes)
2,019 (-1.2% / -24)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
4,583 (+0.4% / +16)
4.8(+0.0000) (43+1 votes)
230
Knowmax
2,659 (+9.0% / +220)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,217 (-0.5% / -11)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13 (+18.2% / +2)
302 (+1.0% / +3)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,550 (-0.8% / -12)
3.8(+0.0000) (28+0 votes)
135 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21,117 (-0.1% / -11)
4.7(+0.0000) (224+3 votes)
6 (+20.0% / +1)
307,576 (+0.3% / +852)
4.7(+0.0000) (2,753+4 votes)
69 (-2.8% / -2)
252 (+1.2% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
433,470 (+0.0% / +158)
4.1(+0.0000) (153+0 votes)
1,488 (+0.1% / +2)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
54 (+1.9% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
35,082 (+0.3% / +115)
4.0(+0.0000) (32+0 votes)
567 (+0.9% / +5)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
440 (-5.4% / -25)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
1,233 (+0.7% / +9)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
18,837 (+0.4% / +74)
4.3(+0.0000) (167+0 votes)
250
RWeb
378 (+0.3% / +1)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
290,355 (+0.1% / +287)
4.6(+0.0000) (1,793+1 votes)
252
Printix
35,188 (+0.2% / +81)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
94 (-1.1% / -1)
18,061 (-0.1% / -12)
4.1(+0.0000) (86+0 votes)
45 (+2.3% / +1)
191,920 (+0.3% / +619)
4.8(+0.0000) (429+0 votes)
441 (-0.5% / -2)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
237,687 (-0.1% / -258)
4.5(+0.0000) (439+0 votes)
4 (+33.3% / +1)
455 (+1.8% / +8)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
18,488 (+1.5% / +278)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
237,689 (+0.1% / +328)
4.2(+0.0000) (241+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
230,186 (-0.0% / -84)
4.6(+0.0000) (106+1 votes)
224,297 (+0.3% / +646)
4.4(+0.0000) (74+0 votes)
123,959 (-0.0% / -11)
4.2(+0.0000) (1,639+0 votes)
130 (+1.6% / +2)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
104 (-1.9% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
76,494 (+0.2% / +149)
4.8(+0.0000) (575+1 votes)
5 (+0.0% / +0)
584 (+0.9% / +5)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
9,688 (+0.9% / +90)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
113,549 (+0.2% / +221)
4.1(-0.1000) (155+1 votes)
129,508 (+0.1% / +158)
4.5(+0.0000) (56+0 votes)
102,719 (+0.2% / +181)
4.1(+0.0000) (180+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
116,958 (+0.7% / +794)
3.8(+0.0000) (59+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
83,054 (-0.0% / -17)
3.8(+0.0000) (291+0 votes)
1,328 (+0.3% / +4)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
240 (+0.4% / +1)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
68,538 (-0.0% / -1)
4.5(+0.0000) (700+0 votes)
76,054 (+0.0% / +12)
4.6(+0.0000) (229+0 votes)
8,386 (+0.3% / +26)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
290
LinkFrame
384 (+1.9% / +7)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
7,593 (+0.0% / +3)
3.6(+0.0000) (47+0 votes)
292
WebNmap
32 (-3.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
293
FATRANK
68,835 (+0.4% / +241)
4.1(+0.0000) (216+0 votes)
234 (-3.7% / -9)
49,192 (+3.7% / +1,745)
4.9(+0.0000) (95+0 votes)
67,285 (+0.2% / +124)
4.6(+0.0000) (55+0 votes)
61,463 (+0.1% / +52)
4.3(+0.0000) (99+0 votes)
73 (+4.3% / +3)
973 (-0.6% / -6)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
54,949 (+0.1% / +37)
4.5(+0.0000) (136+0 votes)