extension ExtPose

Keyword: domain

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
93,184 (+0.2% / +205)
3.8854(+0.0000) (96+0 votes)
111,365 (-0.0% / -54)
4.4444(+0.0000) (603+0 votes)
87,994 (+0.8% / +672)
4.8171(+0.0000) (82+0 votes)
85,672 (-0.2% / -207)
4.2125(+0.0000) (367+0 votes)
7,620 (+0.4% / +30)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
5,952 (+0.4% / +26)
3.4865(+0.0420) (37+1 votes)
3,925 (+0.2% / +6)
4.0(+0.0000) (55+0 votes)
16,995 (-0.2% / -37)
2.9394(+0.0000) (33+0 votes)
8,519 (-0.2% / -17)
4.8108(+0.0000) (37+0 votes)
1,180 (+0.9% / +10)
2.8(+0.0000) (10+0 votes)
21,022 (+0.1% / +29)
4.6113(+0.0000) (319+0 votes)
11,039 (+0.3% / +37)
2.5714(+0.0000) (14+0 votes)
7,342 (+0.3% / +19)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
17,340 (+0.0% / +1)
4.35(+0.0000) (20+0 votes)
5,465 (-0.4% / -20)
2.5263(+0.0000) (19+0 votes)
5,134 (+0.2% / +9)
4.5556(+0.0000) (18+0 votes)
17
Zoom it
1,792,339 (+0.2% / +3,712)
4.5312(+0.0000) (32+0 votes)
2,039 (-0.1% / -2)
4.7308(+0.0000) (26+0 votes)
10,860 (+0.1% / +11)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
808,786 (-0.0% / -193)
4.3958(+0.0001) (4,704+1 votes)
2,421,989 (-0.0% / -57)
4.697(+0.0095) (33+1 votes)
3,664 (-0.6% / -21)
2.6429(+0.0000) (14+0 votes)
724,626 (+0.0% / +204)
4.5756(+0.0025) (172+1 votes)
30,837 (+0.0% / +0)
4.3007(+0.0000) (153+0 votes)
2,835 (+1.1% / +31)
4.5333(+0.0333) (15+1 votes)
1,232 (-0.3% / -4)
4.1538(+0.0000) (13+0 votes)
4,364 (+0.2% / +8)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
137 (-1.4% / -2)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,469 (-1.7% / -26)
4.2105(+0.0000) (19+0 votes)
150 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
895 (+0.8% / +7)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
1,163 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
31,769 (-0.2% / -58)
3.7197(+0.0000) (132+0 votes)
1,072,046 (+0.1% / +559)
4.4048(-0.0004) (1,576-1 votes)
106,507 (+0.1% / +142)
4.4167(+0.0000) (12+0 votes)
3,570 (-0.1% / -3)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
21,018 (+0.1% / +13)
3.4362(+0.0000) (94+0 votes)
81 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,074 (-1.2% / -13)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
120 (+0.0% / +0)
18,310 (+0.0% / +9)
4.3188(+0.0000) (138+0 votes)
1,904,581 (+19.5% / +310,489)
4.5769(-0.1431) (26+1 votes)
1,845,798 (+1.6% / +28,563)
4.2239(+0.0000) (67+0 votes)
16,075 (-0.1% / -21)
4.3885(+0.0000) (139+0 votes)
23,079 (+0.1% / +22)
4.7566(+0.0000) (189+0 votes)
1,798,724 (+0.2% / +2,962)
4.25(+0.0000) (20+0 votes)
2,479 (+0.2% / +5)
4.4865(+0.0000) (74+0 votes)
1,216,988 (-0.0% / -149)
4.125(+0.0000) (24+0 votes)
1,215,250 (+0.0% / +96)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
154 (+2.0% / +3)
3.25(+0.0000) (8+0 votes)
33,096 (+0.1% / +31)
3.9826(-0.0149) (402+7 votes)
238 (-1.7% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,342 (-0.5% / -7)
4.84(+0.0000) (25+0 votes)
235 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
900 (+1.7% / +15)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
135,675 (+0.3% / +343)
4.5045(+0.0045) (111+1 votes)
54 (+5.9% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
816 (+0.9% / +7)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
229,848 (-0.2% / -555)
3.9338(+0.0000) (1,767+0 votes)
67 (-1.5% / -1)
6,810 (+0.1% / +4)
4.7941(+0.0000) (102+0 votes)
45 (+2.3% / +1)
243 (+2.1% / +5)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
157 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
65
EZProxy
6,624 (+0.1% / +9)
4.3721(+0.0000) (43+0 votes)
295 (+2.1% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11,358 (-0.0% / -2)
4.1091(-0.0010) (110+1 votes)
948 (+0.1% / +1)
3.75(+0.0000) (20+0 votes)
499 (-0.8% / -4)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,898 (+0.9% / +109)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
1,053 (-0.3% / -3)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,171 (-0.3% / -18)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
59 (-1.7% / -1)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
27,319 (+0.0% / +11)
4.1407(+0.0000) (398+0 votes)
148 (+0.7% / +1)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
595 (-0.8% / -5)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
65,389 (+0.1% / +91)
4.602(+0.0000) (98+0 votes)
172 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
148 (+2.8% / +4)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,722 (+1.0% / +36)
4.7727(+0.0000) (22+0 votes)
312 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
304 (+0.0% / +0)
83
Skrapp
95,503 (-0.3% / -285)
4.246(+0.0000) (443+0 votes)
123 (+3.4% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
85
Gotanda
180 (+0.6% / +1)
23,659 (+0.0% / +4)
4.1429(+0.0000) (126+0 votes)
31 (-6.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
31 (-3.1% / -1)
172 (-3.4% / -6)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
2,986 (+0.1% / +3)
2.9167(+0.0000) (12+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
291 (+0.3% / +1)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,911 (+0.8% / +16)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
72 (-4.0% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,323 (-0.4% / -19)
4.0968(+0.0000) (31+0 votes)
56,932 (-0.0% / -20)
3.2031(+0.0000) (64+0 votes)
98 (+1.0% / +1)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
19,844 (+6.0% / +1,123)
4.7553(+0.0081) (94+3 votes)
4,726 (+0.5% / +24)
4.087(+0.0000) (23+0 votes)
861 (-0.7% / -6)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
26,470 (+0.0% / +6)
4.6765(+0.0000) (34+0 votes)
23,376 (-0.5% / -107)
4.2407(+0.0000) (54+0 votes)
18,839 (+0.1% / +16)
3.7049(+0.0000) (1,003+0 votes)
20,864 (+0.0% / +10)
4.5926(+0.0000) (54+0 votes)
60,032 (-0.1% / -79)
3.6091(+0.0000) (110+0 votes)
240,348 (+2.3% / +5,361)
3.9514(+0.0000) (144+0 votes)
2,790 (-1.0% / -27)
3.5082(+0.0000) (61+0 votes)
2,353 (+0.4% / +9)
4.7188(+0.0000) (32+0 votes)
67 (+1.5% / +1)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
88 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
16,998 (+0.1% / +20)
3.1584(+0.0000) (101+0 votes)
2,672 (-0.8% / -22)
3.9231(+0.0000) (13+0 votes)
17 (-10.5% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
84 (-1.2% / -1)
379 (+1.6% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
116
PinPatrol
411 (-0.5% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
95 (-3.1% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
118
Copy-URL
169 (+3.7% / +6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
119
IDN Safe
3,038 (-0.3% / -8)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
45 (+4.7% / +2)
832 (-0.5% / -4)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
122
uMatrix
119,852 (+0.1% / +91)
4.7237(-0.0004) (760-1 votes)
196,116 (-0.1% / -179)
3.9941(+0.0000) (673+0 votes)
27 (+17.4% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
933 (+1.0% / +9)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
19 (+5.6% / +1)
129
Domainr
279 (-1.1% / -3)
4.4762(+0.0000) (21+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
127,809 (+0.0% / +61)
4.6164(+0.0012) (318+1 votes)
4,036 (-0.2% / -9)
4.0256(+0.0000) (39+0 votes)
106,651 (-0.1% / -143)
3.9762(+0.0000) (421+0 votes)
20 (-9.1% / -2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
53 (+3.9% / +2)
88 (+1.1% / +1)
3,918 (+0.1% / +2)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
1,182 (-0.5% / -6)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
771 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
33,418 (+17.4% / +4,944)
2.125(-0.3750) (8+2 votes)
2,730 (-0.5% / -13)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
63,958 (+0.0% / +26)
4.4662(+0.0000) (148+0 votes)
53,717 (-0.0% / -18)
4.5516(+0.0000) (446+0 votes)
892 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
147
Panlatin
281 (+1.1% / +3)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
148
WhoisMind
687 (+0.0% / +0)
3.3182(+0.0000) (22+0 votes)
88 (+3.5% / +3)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
73,306 (+0.1% / +69)
3.6479(+0.0000) (142+0 votes)
388 (-1.3% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,641 (+0.2% / +7)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
338 (+0.9% / +3)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
252,208 (-0.0% / -112)
4.2344(+0.0000) (192+0 votes)
34,996 (+0.1% / +30)
3.8914(+0.0000) (405+0 votes)
347 (+3.6% / +12)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
360 (+1.4% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,478 (+0.7% / +10)
4.4091(+0.0000) (22+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,679 (-0.7% / -11)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
32 (-5.9% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,707 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16,893 (+0.5% / +80)
4.6818(+0.0074) (44+1 votes)
103 (-1.9% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
236 (+3.1% / +7)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
95,494 (-0.1% / -141)
3.9104(+0.0000) (67+0 votes)
258 (+2.0% / +5)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
9,184 (+0.3% / +26)
4.6701(+0.0000) (194+0 votes)
1,007 (+0.2% / +2)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
69,379 (+0.0% / +24)
4.6433(+0.0000) (157+0 votes)
12,467 (+0.3% / +42)
4.2754(+0.0000) (207+0 votes)
60 (+3.4% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
33 (+6.5% / +2)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11,890 (-0.1% / -15)
4.5542(+0.0000) (83+0 votes)
6,552,612 (-0.0% / -341)
4.687(+0.0001) (49,037+13 votes)
11,357 (+0.2% / +24)
4.6575(+0.0000) (73+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
162 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,134 (+0.6% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
184
GNC Whois
16 (+14.3% / +2)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
745 (-0.4% / -3)
2,232,316 (-0.1% / -2,272)
4.7656(-0.0000) (63,984+4 votes)
310 (-0.3% / -1)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
3,859 (+0.6% / +22)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
402 (+0.2% / +1)
4.5588(+0.0000) (34+0 votes)
1,002 (-1.1% / -11)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,879 (+0.0% / +1)
4.1081(+0.0000) (37+0 votes)
192
SerpWorx
5,268 (+0.1% / +5)
4.439(+0.0000) (41+0 votes)
391 (-1.0% / -4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
18,826 (+0.0% / +4)
4.284(+0.0000) (169+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
23 (+9.5% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
8,527 (-0.1% / -9)
2.3103(+0.0000) (116+0 votes)
3,143 (-0.1% / -3)
4.92(+0.0000) (50+0 votes)
37 (-5.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,071 (+0.1% / +5)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
805 (-0.1% / -1)
1.4474(+0.0000) (38+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
4,235,569 (+2.5% / +103,452)
4.3281(-0.0528) (64+1 votes)
702 (+1.4% / +10)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
100 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,683 (+0.0% / +0)
3.7222(+0.0000) (18+0 votes)
108 (-0.9% / -1)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
211
Dusk
3,667,776 (+0.0% / +1,528)
4.1739(+0.0000) (23+0 votes)
234 (-0.4% / -1)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
42 (+2.4% / +1)
8,527 (-0.2% / -14)
3.6438(+0.0000) (73+0 votes)
215
RWeb
400 (+1.0% / +4)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
36 (+5.9% / +2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
419,566 (-0.1% / -590)
4.7203(+0.0000) (12,078+1 votes)
12 (+20.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
453 (+1.3% / +6)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
219 (-1.8% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
81 (+1.2% / +1)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
8,823 (-1.4% / -126)
3.85(+0.0000) (20+0 votes)
3,385 (+0.4% / +15)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
735,691 (-0.0% / -272)
3.9896(+0.0000) (6,899+0 votes)
2,138 (-0.0% / -1)
4.55(+0.0000) (20+0 votes)
2,388 (+0.8% / +19)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
229
Like Tabs
9 (+12.5% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
230
MozBar
717,098 (-0.2% / -1,286)
3.8569(+0.0000) (1,971+0 votes)
5,999 (-0.4% / -22)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
7,101 (+0.5% / +33)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
350 (-0.6% / -2)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
234
Dark Mode
1,052,576 (+0.2% / +2,374)
3.5375(+0.0032) (1,241+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
8 (+14.3% / +1)
1,801 (-0.3% / -5)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
4,919 (+0.3% / +14)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
5,432 (-0.1% / -6)
4.5417(+0.0000) (24+0 votes)
1,722 (-0.3% / -6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
113 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
455,128 (+0.0% / +191)
3.7686(+0.0000) (2,165+0 votes)
1,217 (-0.1% / -1)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
2,693 (+0.0% / +1)
3.8077(+0.0000) (26+0 votes)
1,204 (+0.8% / +10)
3.8696(+0.0000) (23+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,588 (-0.3% / -10)
4.4468(+0.0000) (47+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
249
Etools
759 (+0.0% / +0)
4.8276(+0.0000) (29+0 votes)
421 (+2.9% / +12)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
3,444 (-0.5% / -16)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
53 (+3.9% / +2)
108,701 (-1.4% / -1,500)
4.7041(-0.0056) (615+2 votes)
254
Watchdog
140 (+2.9% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
147,643 (-0.7% / -997)
4.5876(-0.0001) (1,552+2 votes)
133 (+1.5% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,003 (+0.8% / +8)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
2,462 (+1.0% / +24)
3.8824(+0.0000) (17+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
188 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
2,524 (+0.4% / +10)
3.4783(+0.0000) (23+0 votes)
100,669 (+0.1% / +126)
4.2431(+0.0012) (1,481+1 votes)
633 (+0.5% / +3)
4.5714(+0.0000) (14+0 votes)
1,744 (+0.2% / +3)
4.087(+0.0000) (23+0 votes)
619 (-1.0% / -6)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
62 (-4.6% / -3)
100 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
270
Printix
2,190 (-0.3% / -7)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
114 (+1.8% / +2)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
413 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
88,501 (+0.4% / +386)
4.4151(-0.1049) (53+3 votes)
551 (-1.4% / -8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,426 (-0.3% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
476 (-0.8% / -4)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
1,168 (-0.2% / -2)
3.7143(+0.0000) (21+0 votes)
53,013 (+0.1% / +65)
4.5435(+0.0012) (368+1 votes)
37,297 (+0.0% / +5)
4.7293(+0.0000) (229+0 votes)
1,528 (-0.7% / -11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
219 (+0.0% / +0)
2.8824(+0.0000) (17+0 votes)
66,257 (-0.1% / -74)
3.96(+0.0000) (50+0 votes)
284
IntoWords
76,188 (+0.1% / +79)
3.0128(+0.0000) (156+0 votes)
222 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
47,055 (+0.1% / +63)
4.6098(+0.0000) (123+0 votes)
23,373 (-0.1% / -14)
4.6947(-0.0006) (475-1 votes)
47,931 (-0.3% / -146)
4.2923(+0.0000) (65+0 votes)
39,602 (-0.2% / -61)
4.1217(+0.0000) (189+0 votes)
360 (+2.6% / +9)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
35,668 (-0.3% / -108)
3.8947(+0.0000) (133+0 votes)
291 (-3.3% / -10)
3.6667(+0.0000) (15+0 votes)
29,156 (-0.0% / -14)
4.5759(+0.0000) (158+0 votes)
33,572 (-0.2% / -64)
4.3019(+0.0000) (53+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
23,740 (-0.0% / -9)
4.2829(+0.0000) (304+0 votes)
30,834 (-0.3% / -96)
4.5(+0.0000) (50+0 votes)
26,318 (-0.0% / -4)
4.5683(+0.0000) (139+0 votes)
1,929 (+0.1% / +1)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)