extension ExtPose

Keyword: domain

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
169,583 (+2.0% / +3,394)
4.7745(-0.0001) (674+4 votes)
76,312 (+0.0% / +0)
4.1522(+0.0000) (46+0 votes)
137,942 (+0.8% / +1,150)
4.4338(+0.0000) (604+0 votes)
87,382 (+2.1% / +1,798)
4.2155(+0.0000) (362+0 votes)
4,153 (+0.0% / +0)
4.0185(+0.0000) (54+0 votes)
17,457 (+0.0% / +0)
3.1111(-0.1746) (9+2 votes)
1,135 (-0.4% / -4)
2.8(+0.0000) (10+0 votes)
24,174 (+1.0% / +249)
4.5899(+0.0000) (317+0 votes)
7,491 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
15,130 (+0.0% / +0)
4.1875(+0.0000) (16+0 votes)
6,298 (+0.0% / +0)
2.6111(+0.0000) (18+0 votes)
6,901 (+0.0% / +0)
4.6271(+0.0000) (59+0 votes)
1,603 (+2.8% / +43)
2.0833(+0.0000) (12+0 votes)
4,062 (+1.1% / +43)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
3,984 (+84.9% / +1,829)
4.2105(+0.0000) (19+0 votes)
1,993 (+1.3% / +26)
4.7308(+0.0000) (26+0 votes)
11,155 (+0.8% / +86)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
832,898 (+0.0% / +0)
4.3951(+0.0000) (4,611+0 votes)
3,374 (+3.4% / +112)
2.6154(+0.0000) (13+0 votes)
32,232 (+1.6% / +508)
4.3007(+0.0000) (153+0 votes)
135 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
161 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,006 (-1.8% / -18)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,014 (+1.7% / +17)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
112 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
33,702 (+0.0% / +0)
3.7328(+0.0000) (131+0 votes)
1,038 (+2.2% / +22)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
67,091 (+0.0% / +0)
4.1636(+0.0000) (1,021+0 votes)
1,058,693 (+0.0% / +0)
4.397(+0.0004) (1,539+1 votes)
24,337 (+0.0% / +0)
3.4725(+0.0000) (91+0 votes)
23,560 (+0.4% / +99)
4.3139(+0.0000) (137+0 votes)
2,959 (+0.0% / +0)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
16,098 (+0.8% / +120)
4.3881(+0.0000) (134+0 votes)
2,782 (+0.0% / +0)
4.4865(+0.0000) (74+0 votes)
963 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,769 (-0.8% / -147)
4.7701(+0.0000) (187+0 votes)
1,199 (+0.0% / +0)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
1,594 (+0.0% / +0)
4.9524(+0.0000) (21+0 votes)
232 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
139 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (8+0 votes)
258,099 (+1.5% / +3,720)
3.9271(-0.0006) (1,757-1 votes)
849 (-1.3% / -11)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
1,126 (+1.8% / +20)
4.913(+0.0000) (23+0 votes)
48 (-5.9% / -3)
6,913 (+0.2% / +16)
4.7921(-0.0020) (101-1 votes)
5,598 (+1.6% / +88)
3.5932(+0.0000) (59+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
158 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
50
EZProxy
6,761 (+0.4% / +24)
4.3721(+0.0000) (43+0 votes)
3,639 (+0.0% / +0)
4.55(+0.0000) (20+0 votes)
64,400 (+0.0% / +0)
1.0588(+0.0000) (51+0 votes)
1,185 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
211 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
912 (-1.4% / -13)
3.75(+0.0000) (20+0 votes)
29,703 (+1.1% / +328)
4.1432(+0.0000) (398+0 votes)
75,474 (+0.6% / +435)
4.5895(+0.0000) (95+0 votes)
151 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4,747 (+0.3% / +15)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
495 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
120 (+0.8% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
320 (+2.2% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
40 (-2.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
280 (+4.9% / +13)
114 (+7.5% / +8)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,479 (-0.2% / -5)
4.75(+0.0000) (20+0 votes)
34,618 (+0.0% / +0)
4.6562(+0.0000) (32+0 votes)
68
Skrapp
77,740 (+0.0% / +0)
4.16(+0.0000) (375+0 votes)
94 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
541,031 (+0.0% / +0)
4.8341(+0.0000) (4,780+0 votes)
3,615 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
379 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
175 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
94 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,507 (+0.0% / +0)
3.4762(+0.0000) (21+0 votes)
50,921 (+0.0% / +0)
3.1167(+0.0000) (60+0 votes)
3,817 (+0.0% / +0)
4.08(+0.0000) (25+0 votes)
5,634 (+0.0% / +0)
4.087(+0.0000) (23+0 votes)
1,545 (+0.5% / +8)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
4,194 (+0.6% / +27)
3.4516(+0.0000) (62+0 votes)
896 (+1.1% / +10)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
78 (-7.1% / -6)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
51,215 (-0.1% / -49)
3.7835(+0.0000) (97+0 votes)
23,508 (+0.7% / +155)
4.1961(+0.0000) (51+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
18,011 (+1.0% / +171)
3.7143(-0.0013) (1,001-1 votes)
34,183 (+0.0% / +0)
4.2765(+0.0000) (405+0 votes)
19,006 (+0.9% / +168)
4.2407(+0.0000) (54+0 votes)
18,761 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (28+0 votes)
126 (+3.3% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
157,453 (+2.8% / +4,356)
4.0714(+0.0000) (126+0 votes)
20 (+11.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
60 (+3.4% / +2)
2,250 (+0.0% / +0)
4.5517(+0.0000) (29+0 votes)
14,796 (+0.0% / +0)
3.102(+0.0000) (98+0 votes)
356 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
372 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,972 (+0.0% / +0)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
100
IDN Safe
3,425 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
101
CsFire
386 (+2.9% / +11)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
103
uMatrix
128,691 (+1.3% / +1,674)
4.7253(+0.0007) (750+2 votes)
199,289 (+0.7% / +1,343)
3.9985(+0.0000) (666+0 votes)
927 (+3.2% / +29)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
106
Copy-URL
124 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
107
Domainr
295 (+1.7% / +5)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
116,728 (+0.0% / +0)
3.9808(+0.0000) (417+0 votes)
118,333 (+0.0% / +0)
4.5674(+0.0000) (215+0 votes)
3,694 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (33+0 votes)
1,346 (+0.7% / +10)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
599 (+0.2% / +1)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
3,559 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (37+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
115 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
2,173 (+0.0% / +0)
4.9574(+0.0000) (47+0 votes)
3,021 (+0.0% / +0)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
734 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
119
WhoisMind
763 (+0.0% / +0)
3.3182(+0.0000) (22+0 votes)
54,030 (+0.0% / +0)
4.5578(+0.0000) (441+0 votes)
61,085 (+1.3% / +766)
4.4667(+0.0000) (150+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
872 (+0.8% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
125
Panlatin
272 (+1.1% / +3)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
61 (+0.0% / +0)
275 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
36,160 (+8.3% / +2,783)
3.896(+0.0000) (404+0 votes)
321 (-1.8% / -6)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
143 (-4.7% / -7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
45,947 (+1.5% / +681)
3.2368(+0.0000) (114+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,463 (+0.9% / +13)
4.4375(+0.0000) (16+0 votes)
1,711 (+0.9% / +15)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
339 (+4.6% / +15)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
172,881 (+0.0% / +0)
3.6146(-0.0037) (602+2 votes)
321 (-2.4% / -8)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
140
gPass
260 (+4.8% / +12)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19,236 (+0.6% / +118)
4.587(+0.0000) (138+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
113,269 (+0.0% / +0)
3.9706(+0.0000) (68+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13,101 (+1.6% / +203)
4.26(+0.0000) (200+0 votes)
10,619 (+1.3% / +134)
4.6716(+0.0000) (67+0 votes)
66,216 (+2.1% / +1,391)
4.6467(+0.0000) (150+0 votes)
6,878,765 (+0.0% / +0)
4.6826(+0.0000) (47,648+5 votes)
151
Like Tabs
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
9,202 (+1.4% / +129)
4.6387(+0.0000) (191+0 votes)
9,603 (+0.0% / +0)
4.5867(+0.0000) (75+0 votes)
779 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
186 (+2.8% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,474 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
57,998 (+4.7% / +2,597)
3.3223(+0.0000) (242+0 votes)
390 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
2,727,740 (+0.0% / +0)
4.7675(+0.0000) (63,784+4 votes)
1,160 (+2.4% / +27)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
433 (-2.3% / -10)
4.5588(+0.0000) (34+0 votes)
721 (+2.0% / +14)
9,594 (+0.9% / +86)
2.313(+0.0000) (115+0 votes)
167
SerpWorx
5,534 (+0.0% / +0)
4.3947(+0.0000) (38+0 votes)
19,676 (-0.0% / -5)
4.2976(+0.0000) (168+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
5,860 (+1.2% / +72)
3.7222(+0.0000) (18+0 votes)
5,220 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
4,188 (+2.5% / +101)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
461 (+0.0% / +0)
250 (+0.0% / +0)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
10 (+25.0% / +2)
7,163 (+0.0% / +0)
3.8088(+0.0000) (68+0 votes)
177
RWeb
428 (+0.0% / +0)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
105 (-1.9% / -2)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
3,519 (+9.2% / +297)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
102 (+0.0% / +0)
23 (+4.5% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,016,828 (+0.0% / +0)
3.9874(+0.0000) (6,912+0 votes)
375,850 (+0.0% / +0)
4.717(-0.0000) (11,903-1 votes)
4 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
424 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
410 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
77 (+4.1% / +3)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
90 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
192
GNC Whois
10 (-28.6% / -4)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
184 (+5.1% / +9)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
194
MozBar
670,294 (+0.0% / +0)
3.8845(-0.0005) (1,913+1 votes)
548,820 (+0.0% / +0)
3.7676(+0.0000) (2,160+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
202 (+8.6% / +16)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
117 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
199
Etools
1,058 (+0.8% / +8)
4.8387(+0.0000) (31+0 votes)
4,797 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
201
Dark Mode
698,228 (+1.3% / +9,238)
3.4951(+0.0027) (1,127+2 votes)
6,127 (+10.5% / +583)
3.2778(+0.0000) (18+0 votes)
3,924 (+0.9% / +34)
4.4468(+0.0000) (47+0 votes)
1,239 (+0.0% / +0)
3.8696(+0.0000) (23+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,387 (-3.3% / -47)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,536 (+1.5% / +51)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,735 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
67 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,356 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
986 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
118,848 (+0.6% / +712)
4.9516(+0.0000) (1,426+0 votes)
952 (-0.3% / -3)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
3,439 (+1.0% / +35)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
131 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
218
IntoWords
373,512 (+0.0% / +0)
3.0255(+0.0000) (157+0 votes)
219
Printix
4,204 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
753 (+0.0% / +0)
4.9231(+0.0000) (13+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
161 (+1.9% / +3)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,597 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
117,763 (+0.0% / +0)
4.5676(+0.0009) (1,390+3 votes)
2,123 (+0.0% / +0)
4.2273(+0.0000) (22+0 votes)
2,638 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (21+0 votes)
705 (+0.0% / +0)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
2,158 (-0.2% / -4)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
673 (+4.7% / +30)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
88,896 (-2.8% / -2,535)
4.291(+0.0001) (1,354+3 votes)
39 (+0.0% / +0)
276 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
233
Watchdog
102 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
578 (+2.3% / +13)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
276 (+0.0% / +0)
2.8824(+0.0000) (17+0 votes)
1,417 (+0.0% / +0)
3.9474(+0.0000) (19+0 votes)
15 (+25.0% / +3)
23 (-4.2% / -1)
100 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
243 (+1.2% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
419 (+1.2% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
37,050 (+0.8% / +287)
4.7708(+0.0012) (192+1 votes)
537 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
50,673 (+0.0% / +0)
3.845(+0.0000) (129+0 votes)
391 (+1.3% / +5)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
40,843 (+1.0% / +413)
4.1453(+0.0000) (179+0 votes)
321 (+2.9% / +9)
3.6667(+0.0000) (15+0 votes)
43,923 (+0.9% / +408)
4.2698(+0.0118) (63+1 votes)
34,072 (+1.6% / +552)
4.5661(+0.0036) (242+2 votes)
53,053 (+2.3% / +1,182)
3.6032(+0.0000) (126+0 votes)
253
Speed Nav
85 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
18,884 (+0.0% / +0)
4.6829(+0.0000) (451+0 votes)
37,538 (+0.0% / +0)
4.3919(+0.0083) (74+1 votes)
288 (+2.5% / +7)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
328 (+3.1% / +10)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
35,486 (+0.6% / +197)
4.3019(+0.0000) (53+0 votes)
344 (-1.1% / -4)
2.8333(+0.0000) (12+0 votes)
25,558 (+0.8% / +192)
4.2914(+0.0000) (302+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,881 (+1.4% / +281)
4.2007(+0.0000) (922+0 votes)
27,519 (+1.3% / +351)
4.4(+0.0000) (120+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
24,027 (+0.0% / +0)
4.5705(+0.0000) (156+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
1,731 (+0.0% / +0)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
24,676 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (65+0 votes)
345 (+0.0% / +0)
263 (+3.5% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19,767 (+0.0% / +0)
3.8321(+0.0000) (137+0 votes)
18,197 (+0.0% / +0)
4.1259(+0.0000) (135+0 votes)
23,049 (+0.6% / +148)
4.5714(+0.0000) (28+0 votes)
533 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
17,917 (+0.0% / +0)
4.4265(+0.0000) (68+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19,994 (+0.0% / +0)
3.4655(+0.0000) (116+0 votes)
583 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
282
Blurr
414 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
283
Alt+Up
200 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
12,226 (+0.0% / +0)
4.3134(+0.0000) (268+0 votes)
17,838 (+0.0% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12,634 (-1.5% / -188)
4.44(+0.0000) (50+0 votes)
2,087,358 (+1.0% / +21,351)
4.1831(+0.0005) (9,835+13 votes)
10,881 (+0.8% / +85)
4.0732(+0.0114) (82+1 votes)
985 (-2.7% / -27)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
394 (+0.0% / +0)
3.5217(+0.0000) (46+0 votes)
10,371 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (32+0 votes)
7,575 (+0.9% / +71)
3.7735(+0.0000) (181+0 votes)
9,162 (+1.5% / +133)
4.2973(+0.0000) (37+0 votes)
842 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
8,070 (+1.4% / +114)
4.52(+0.0000) (50+0 votes)
110 (-1.8% / -2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
78 (-3.7% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,533 (+0.3% / +23)
3.9643(+0.0000) (28+0 votes)
15 (+7.1% / +1)