extension ExtPose

Keyword: record

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
105,103 (+2.9% / +2,993)
3.0(+0.1000) (41+4 votes)
74,039 (+1.5% / +1,064)
3.8(+0.0000) (36+0 votes)
243,855 (+0.9% / +2,163)
4.3(+0.0000) (126+2 votes)
4,365 (+0.2% / +9)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
85,673 (+1.2% / +988)
4.8(+0.0000) (618+14 votes)
6,250 (+0.8% / +47)
23,690 (+1.0% / +225)
4.5(+0.0000) (118+0 votes)
350,712 (+0.4% / +1,547)
4.5(+0.0000) (335+1 votes)
120,803 (+1.7% / +1,991)
4.5(+0.0000) (121+0 votes)
1,532,511 (-0.6% / -8,703)
4.6(+0.0000) (12,878+9 votes)
1,233 (+0.9% / +11)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
67,138 (+1.1% / +699)
4.1(+0.1000) (233+3 votes)
87,484 (+0.0% / +24)
4.4(+0.0000) (139+0 votes)
3,482,039 (+1.5% / +49,852)
4.8(+0.0000) (10,031+0 votes)
845 (+3.4% / +28)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,850 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
4,914 (-0.1% / -6)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
445,987 (+0.0% / +52)
4.0(+0.0000) (861+1 votes)
378,514 (+0.5% / +1,860)
4.0(+0.0000) (661+12 votes)
19,321 (-21.2% / -5,191)
2.4(+0.0000) (20+0 votes)
1,603 (+5.6% / +85)
4.9(+0.0000) (17+2 votes)
42,171 (+1.9% / +797)
3.3(+0.1000) (30+1 votes)
55,785 (+0.4% / +219)
4.1(+0.0000) (689+0 votes)
3,266 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
7,158 (-0.1% / -10)
1,671 (+0.6% / +10)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
51,892 (+2.0% / +1,038)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
97,928 (+0.3% / +275)
3.6(+0.0000) (214+0 votes)
79 (+5.3% / +4)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
32,258 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (106+0 votes)
851 (-0.4% / -3)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
58,691 (+0.8% / +457)
4.7(+0.0000) (143+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11,155+7 votes)
2,130 (+0.0% / +0)
137,684 (+0.4% / +600)
3.0(+0.0000) (161+0 votes)
1,534 (+2.5% / +37)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
888 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
528 (-1.7% / -9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
234,350 (+0.1% / +211)
4.5(+0.0000) (982+1 votes)
7,077 (+0.8% / +53)
3.4(+0.0000) (51+0 votes)
2,321 (+2.3% / +53)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,751 (-0.1% / -4)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)
18,475 (+0.3% / +57)
4.8(+0.0000) (332+0 votes)
11,725 (-0.7% / -79)
28,597 (-3.0% / -890)
4.1(+0.0000) (201+0 votes)
156,226 (+0.6% / +930)
3.1(+0.0000) (531+1 votes)
140 (-2.8% / -4)
13,240 (+0.1% / +10)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
251,426 (+0.4% / +953)
4.3(+0.0000) (1,052+4 votes)
21,916 (+0.7% / +149)
4.2(+0.0000) (72+1 votes)
837 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
132,745 (+0.8% / +1,035)
4.2(+0.0000) (1,511+1 votes)
12,396 (+0.5% / +57)
3.9(+0.0000) (59+0 votes)
136,770 (-0.1% / -78)
4.5(+0.0000) (189+0 votes)
2,941 (-0.1% / -3)
4.5(+0.0000) (52+0 votes)
592 (+0.3% / +2)
312 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
2,915 (+0.0% / +0)
2,773 (-1.6% / -44)
22,194 (+0.2% / +42)
4.1(+0.0000) (24+0 votes)
929 (+1.4% / +13)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,055 (+1.0% / +10)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,263 (-0.2% / -3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,865,834 (+0.7% / +13,181)
4.6(+0.0000) (22,150+15 votes)
241 (+0.8% / +2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
201 (+2.0% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
18,525 (+0.0% / +9)
4.9(+0.0000) (57+0 votes)
54 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12,987 (-0.1% / -16)
4.7(+0.0000) (42+0 votes)
165 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
411,782 (-0.0% / -92)
4.6(+0.0000) (42,987+19 votes)
629 (+1.8% / +11)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
383,225 (+0.4% / +1,396)
3.8(+0.0000) (363+3 votes)
1,876 (+0.2% / +4)
2.3(+0.0000) (7+0 votes)
3,100 (+0.6% / +17)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
125 (-0.8% / -1)
294,039 (+1.6% / +4,730)
4.4(+0.0000) (390+0 votes)
11,105 (-0.3% / -35)
3.6(+0.0000) (53+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
273 (+0.7% / +2)
59 (-3.3% / -2)
18,660 (+2.5% / +457)
2.0(+0.0000) (57+0 votes)
1,181 (+3.3% / +38)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
6,256 (-0.0% / -2)
3.5(+0.0000) (17+0 votes)
295 (+1.4% / +4)
905 (+0.7% / +6)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
328,500 (-0.1% / -279)
4.8(+0.0000) (6,748+1 votes)
1,360 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
96 (+1.1% / +1)
20 (+5.3% / +1)
1,394 (+1.1% / +15)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
835 (+0.4% / +3)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
41,833 (-0.0% / -12)
4.8(+0.0000) (151+0 votes)
557 (+4.9% / +26)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
558 (+0.9% / +5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,233 (+0.4% / +8)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
399,736 (-0.0% / -58)
3.5(+0.0000) (2,418+0 votes)
171 (+1.2% / +2)
139 (+2.2% / +3)
262 (+1.2% / +3)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
9,843 (+0.0% / +3)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
33 (+3.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
171 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
17,830 (+0.3% / +56)
4.8(+0.0000) (181+0 votes)
1,812 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
242 (+2.1% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
30,641 (+2.3% / +696)
3.5(+0.0000) (42+1 votes)
1,477 (+1.7% / +24)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,501 (+0.8% / +12)
3.0(+0.0000) (50+0 votes)
28,152 (+1.3% / +371)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
24,449 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (82+0 votes)
134 (-2.9% / -4)
24 (+4.3% / +1)
18,443 (+0.1% / +21)
4.4(+0.0000) (31+0 votes)
1,055 (+1.1% / +11)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
20,447 (-0.2% / -43)
2.8(+0.0000) (17+0 votes)
119
XtendIn
738 (+0.4% / +3)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
3,411 (+0.5% / +16)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
7,087 (+0.1% / +10)
4.8(+0.0000) (39+0 votes)
5,022 (-0.2% / -12)
1.9(+0.0000) (15+0 votes)
123
Take note
589 (-0.7% / -4)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
408 (+7.9% / +30)
506 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
54 (+3.8% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
14,252 (+0.4% / +50)
2.2(+0.0000) (13+0 votes)
588 (+1.4% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
237 (+0.0% / +0)
1,151 (+1.3% / +15)
486 (-2.4% / -12)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
134
Wildfire
21,914 (-0.1% / -18)
4.1(+0.0000) (68+0 votes)
2,023 (-0.6% / -12)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
274 (+3.8% / +10)
5,290 (+0.5% / +27)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
5,024 (+0.8% / +42)
3.4(+0.0000) (24+0 votes)
366 (+0.5% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
493 (-0.2% / -1)
12 (+9.1% / +1)
105 (+0.0% / +0)
13,657 (+0.3% / +41)
3.4(+0.0000) (51+0 votes)
3,793 (+0.6% / +23)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
495 (+2.1% / +10)
68 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,707 (+0.8% / +67)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,001 (-0.6% / -6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
43 (-4.4% / -2)
5,985 (-0.3% / -17)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
152
Joind
2,301 (-0.4% / -10)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
2,616 (-0.5% / -13)
4.5(+0.0000) (74+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
63 (-3.1% / -2)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
310 (+0.3% / +1)
159
Accordium
108 (-2.7% / -3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,313 (-0.4% / -5)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
273 (+3.0% / +8)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
329 (+1.2% / +4)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
454,845 (+0.0% / +128)
3.4(+0.0000) (210+0 votes)
1,016 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,320 (+1.3% / +17)
2.7(+0.0000) (11+0 votes)
2,630 (+0.2% / +5)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
177,798 (+0.2% / +319)
4.2(+0.0000) (1,402+0 votes)
946 (-1.7% / -16)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
909 (+0.3% / +3)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
135 (+0.7% / +1)
201 (+2.6% / +5)
44 (+0.0% / +0)
2,709 (+0.4% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
120 (-0.8% / -1)
128 (+0.8% / +1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
108,674 (+0.2% / +200)
3.9(+0.0000) (181+0 votes)
53,140 (+0.1% / +64)
4.8(+0.0000) (659+0 votes)
616 (-1.0% / -6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,564 (-1.1% / -17)
3.8(+0.0000) (28+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
183
Whereby
117,705 (+0.6% / +650)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
8 (+0.0% / +0)
122 (+0.0% / +0)
1,754 (+2.8% / +47)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,249 (-0.4% / -5)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
35 (-7.9% / -3)
56,698 (+0.2% / +112)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
2,749 (-0.5% / -15)
4.4(+0.0000) (28+0 votes)
357 (+2.9% / +10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
733 (-0.4% / -3)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
245 (-0.4% / -1)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
760 (+0.4% / +3)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
23,433 (+0.4% / +83)
4.2(+0.0000) (203+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
28,566 (+0.6% / +180)
3.7(+0.2000) (24+3 votes)
350 (+1.4% / +5)
245 (-1.2% / -3)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
57 (+9.6% / +5)
765 (+0.9% / +7)
205
Monosnap
25,830 (+0.6% / +158)
3.5(+0.0000) (23+0 votes)
461 (+1.3% / +6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
207
TeamsID
1,777 (+0.2% / +3)
3.2(+0.0000) (14+0 votes)
208
STermFix
49 (+2.1% / +1)
549 (+0.9% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
210
RenderCan
223 (-1.3% / -3)
2.8(+0.0000) (12+0 votes)
211
RecordRTC
15,512 (+0.7% / +101)
3.8(+0.0000) (60+0 votes)
212
Reactime
1,059 (-0.7% / -8)
4.8(+0.0000) (18+1 votes)
20,850 (+0.6% / +126)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
670 (+0.0% / +0)
22,764 (-9.7% / -2,459)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
216
Point
7,589 (+0.6% / +45)
4.8(+0.0000) (128+0 votes)
199 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
155 (-1.9% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
219
BugReplay
1,063 (-0.6% / -6)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
10,838 (+0.2% / +19)
4.5(+0.0000) (113+0 votes)
10,224 (+0.3% / +32)
3.9(+0.0000) (129+0 votes)
398 (+1.0% / +4)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
223
Litebox
56 (+5.7% / +3)
9,734 (-1.0% / -101)
4.9(+0.0000) (24+0 votes)
433 (+1.4% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,951 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,164 (+0.8% / +59)
5.0(+0.0000) (51+0 votes)
101 (+0.0% / +0)
12,243 (+0.1% / +18)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
8,505 (+0.8% / +64)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
13,338 (+5.8% / +735)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
123 (+3.4% / +4)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
295 (-1.3% / -4)
5.0(+0.0000) (7+1 votes)
10,285 (-0.3% / -30)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
154 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
236
Sample
8,563 (+0.3% / +28)
4.4(+0.0000) (30+0 votes)
273 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
36 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
239
Reasonal
134 (+2.3% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,301 (+0.1% / +10)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
140 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
44 (+4.8% / +2)
149 (+2.1% / +3)
4 (+0.0% / +0)
9,898 (+2.7% / +258)
16 (-5.9% / -1)
8,265 (+2.7% / +219)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,113 (+3.0% / +209)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
249
Logify
321 (-0.9% / -3)
39 (+0.0% / +0)
4,032 (-0.5% / -20)
4.6(+0.0000) (142+0 votes)
252
Grey Tab
4,375 (+0.5% / +23)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
110 (+3.8% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,771 (+0.0% / +0)
3.4(-0.4000) (7+1 votes)
625,161 (+3.1% / +18,865)
4.4(+0.0000) (112+3 votes)
5,761 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,261 (+0.1% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
58 (+1.8% / +1)
4,096 (+1.5% / +62)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
105 (+0.0% / +0)
4,023 (+0.9% / +36)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
3,429 (+0.5% / +16)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
4,814 (+0.4% / +19)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
265
ChroPath
182,111 (+0.6% / +1,042)
4.7(+0.0000) (869+0 votes)
266
Bonjoro
3,079 (+1.2% / +37)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
3,373 (-0.6% / -22)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
3,930 (+0.1% / +2)
3.0(+0.0000) (18+0 votes)
269
Covideo
2,634 (+0.2% / +5)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
2,733 (-0.1% / -4)
4.4(+0.0000) (33+0 votes)
4,488 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (7+0 votes)
2,594 (+1.5% / +39)
3.7(+0.0000) (24+0 votes)
273
Notify!
4 (+0.0% / +0)
3 (-25.0% / -1)
2,857 (+0.1% / +2)
2.7(+0.0000) (12+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
3 (-25.0% / -1)
80 (+1.3% / +1)
279
orange
7 (+0.0% / +0)
37 (+0.0% / +0)
1,969 (+1.5% / +29)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
3,185 (+0.1% / +2)
2.6(+0.0000) (54+0 votes)
2,669 (+0.2% / +4)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
3,010 (+1.7% / +51)
41 (+0.0% / +0)
2,387 (-0.1% / -2)
3.1(+0.0000) (9+0 votes)
2,048 (+6.2% / +120)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
107,438 (-0.0% / -53)
4.2(+0.0000) (782+2 votes)
4 (+0.0% / +0)
1,690 (+0.2% / +3)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
2,018 (+1.6% / +31)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
1,765 (-0.7% / -13)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
40 (+14.3% / +5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,523 (-1.0% / -15)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
1,787 (-0.1% / -1)
2.5(+0.0000) (11+0 votes)
94,384 (+15.1% / +12,359)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,468 (+1.9% / +28)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)