extension ExtPose

Keyword: record -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
378,307 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (570+0 votes)
95,126 (+0.4% / +406)
4.5(+0.0000) (569+1 votes)
1,566,206 (+0.5% / +7,452)
4.6(+0.0000) (14,936+6 votes)
504,460 (+0.4% / +2,206)
4.4(+0.0000) (606+0 votes)
154,029 (-5.8% / -9,407)
3.1(+0.0000) (20+0 votes)
53,337 (-13.9% / -8,589)
2.0(+0.0000) (5+0 votes)
113,083 (+0.4% / +404)
3.9(+0.0000) (202+0 votes)
20,662 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (163+0 votes)
320,749 (+1.8% / +5,601)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
2,635 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,562 (-0.1% / -3)
3.5(-0.1000) (35+1 votes)
16,558 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (36+0 votes)
4,879 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (37+0 votes)
103,925 (+1.5% / +1,527)
3.7(+0.0000) (261+0 votes)
2,480 (+0.9% / +21)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
147,412 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,066 (+2.9% / +30)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
96,483 (+0.2% / +226)
4.0(+0.0000) (68+0 votes)
41,765 (+0.5% / +192)
4.2(+0.0000) (85+0 votes)
120,122 (+0.3% / +333)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
391,100 (-14.0% / -63,558)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
121,134 (+0.4% / +452)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
857 (+1.7% / +14)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
302,591 (+0.3% / +957)
3.8(+0.0000) (564+0 votes)
6,312,886 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11,650+0 votes)
2,186 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
170,004 (+3.7% / +6,054)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,941,015 (+0.3% / +6,611)
4.6(+0.0000) (23,619+1 votes)
740 (+1.0% / +7)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
3,075 (+1.5% / +46)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
100,392 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (143+0 votes)
32,701 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (44+0 votes)
12,997 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
85,818 (+0.1% / +63)
4.4(+0.0000) (151+0 votes)
11,809 (+0.8% / +96)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
1,506 (-0.3% / -4)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
6,752 (+0.5% / +34)
4.9(+0.0000) (83+0 votes)
55,922 (+0.3% / +156)
4.1(+0.0000) (689+0 votes)
1,260,368 (+0.4% / +5,216)
3.8(+0.0000) (1,065+1 votes)
6,885 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
3,792,731 (+0.5% / +19,624)
4.7(+0.0000) (10,068+0 votes)
4,409 (+0.9% / +40)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
35,261 (+0.8% / +294)
2.9(+0.0000) (47+0 votes)
1,170,954 (+2.0% / +22,637)
3.6(+0.0000) (601+0 votes)
43,026 (+3.2% / +1,331)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
807 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
293,409 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (141+0 votes)
403,053 (+0.3% / +1,334)
4.3(+0.0000) (1,205+0 votes)
877 (+2.6% / +22)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
1,107 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,204 (+0.8% / +18)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
119,542 (+0.2% / +188)
26,759 (+0.6% / +159)
4.2(+0.0000) (32+0 votes)
440 (-0.5% / -2)
9,205 (+0.5% / +45)
4.0(+0.0000) (80+0 votes)
37,266 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (107+0 votes)
43,277 (+0.5% / +235)
2.8(+0.0000) (12+0 votes)
12,349 (-0.0% / -6)
3.7(+0.0000) (72+0 votes)
8,592 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
29,927 (+0.5% / +149)
4.8(+0.0000) (324+0 votes)
353 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,279 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
220,530 (+0.3% / +743)
3.1(+0.0000) (196+0 votes)
880 (+0.9% / +8)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
20,392 (+0.2% / +46)
2.1(+0.0000) (58+0 votes)
37,536 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (269+0 votes)
13,791 (+0.3% / +46)
3.1(+0.0000) (21+0 votes)
6,326 (+0.1% / +9)
5,448 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
259,571 (+0.2% / +424)
4.5(+0.0000) (1,233+0 votes)
14,463 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (14+0 votes)
5,678 (-0.2% / -13)
3.4(+0.0000) (51+0 votes)
2,472 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
7,079 (+1.3% / +94)
3.4(+0.0000) (34+0 votes)
9,945 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
316 (-0.3% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
20,329 (+0.4% / +77)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
18,188 (+0.4% / +64)
4.7(+0.0000) (347+0 votes)
5,969 (+0.1% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,043 (+3.5% / +272)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
32,227 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (116+0 votes)
24,563 (+0.4% / +104)
4.0(+0.0000) (90+0 votes)
105,337 (+0.4% / +378)
3.1(+0.0000) (533+0 votes)
4,462 (+1.1% / +47)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
752 (+1.8% / +13)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,352 (+0.9% / +20)
4.3(+0.0000) (37+0 votes)
355 (+0.0% / +0)
133,183 (+0.2% / +321)
4.2(+0.0000) (1,637+0 votes)
8,342 (+0.7% / +54)
3.5(+0.0000) (17+0 votes)
165 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,091 (+1.1% / +33)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
4,559 (+0.1% / +6)
5.0(+0.0000) (615+0 votes)
1,174 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
2,775 (+0.7% / +19)
4.5(+0.0000) (53+0 votes)
95
Bonjoro
5,070 (+0.2% / +11)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
513 (+0.6% / +3)
247 (+0.8% / +2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
14,409 (+0.3% / +50)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
110 (+4.8% / +5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,304 (-0.2% / -7)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
393 (+2.1% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
244 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
18,090 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (31+0 votes)
1,024 (+0.5% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
444 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19,040 (+1.1% / +206)
3.4(+0.0000) (44+0 votes)
11,790 (+0.5% / +63)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
24,530 (+2.1% / +512)
4.9(+0.0000) (62+0 votes)
588 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
42,289 (+0.6% / +251)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
960 (+0.0% / +0)
3,404 (+0.5% / +16)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
59,185 (+0.2% / +143)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
2,593 (-0.3% / -8)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
4,380 (+1.6% / +68)
5.0(+0.0000) (41+0 votes)
3,570 (-0.2% / -7)
2.9(+0.0000) (11+0 votes)
4,224 (+1.0% / +40)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
118
Highlight
177 (+2.3% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,975 (+0.1% / +2)
612 (+0.0% / +0)
1,133 (+0.4% / +4)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
45 (-2.2% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,325 (+0.8% / +82)
4.8(+0.0000) (47+0 votes)
378 (+0.0% / +0)
306,616 (+0.2% / +545)
4.6(+0.0000) (43,203+1 votes)
1,998 (+1.0% / +19)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
36 (-2.7% / -1)
132 (+2.3% / +3)
700 (+0.6% / +4)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
1,641 (+0.6% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4,278 (+0.5% / +23)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
758 (+2.4% / +18)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
3,761 (+0.4% / +16)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
135
Sample
44,764 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (147+0 votes)
136
SplashID
1,555 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (7+0 votes)
625 (+0.3% / +2)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
34 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
12,339 (+0.4% / +52)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
17,585 (+0.9% / +159)
2.8(+0.0000) (20+0 votes)
10,549 (+0.4% / +39)
3.6(+0.0000) (53+0 votes)
234 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
173 (+3.0% / +5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,763 (+0.6% / +11)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
1,651 (+1.2% / +20)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
144 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
101 (+0.0% / +0)
136,967 (+0.4% / +591)
4.4(+0.0000) (201+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
1,912 (+0.4% / +8)
2.7(+0.0000) (12+0 votes)
400 (+0.5% / +2)
4.0(+0.3000) (4+1 votes)
69 (+6.2% / +4)
205 (-1.0% / -2)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
573 (+1.6% / +9)
86 (+7.5% / +6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
61 (-4.7% / -3)
504 (+1.0% / +5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
48,698 (+0.4% / +190)
4.8(+0.0000) (156+0 votes)
70 (+1.4% / +1)
138 (+1.5% / +2)
299 (+2.0% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
544,526 (+0.6% / +3,189)
3.4(+0.0000) (221+0 votes)
402,209 (+0.8% / +3,195)
3.4(+0.0000) (2,453+0 votes)
82 (-2.4% / -2)
3,291 (+0.4% / +13)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
147 (+1.4% / +2)
197 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
127 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,723 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (9+0 votes)
10,275 (+0.1% / +11)
4.9(+0.0000) (24+0 votes)
12,172 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35+0 votes)
173
Take note
434 (+1.4% / +6)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
151 (+0.0% / +0)
29,515 (+0.7% / +207)
3.1(+0.0000) (31+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21,848 (+0.8% / +169)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
272 (+0.4% / +1)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
154 (+3.4% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
656 (-0.6% / -4)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
26,995 (+0.4% / +113)
4.5(+0.0000) (79+0 votes)
5,122 (+0.1% / +6)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
18,083 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (77+0 votes)
187
Whereby
146,448 (+1.3% / +1,916)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
21 (+10.5% / +2)
1,158 (+0.1% / +1)
3.0(+0.0000) (50+0 votes)
887 (+0.9% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
37 (+5.7% / +2)
616 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
278 (-1.1% / -3)
13,763 (-0.3% / -35)
3.2(+0.0000) (19+0 votes)
196
XtendIn
636 (+0.8% / +5)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
28 (-6.7% / -2)
4,386 (+0.8% / +33)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
63,633 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (34+0 votes)
4,648 (+0.6% / +30)
1.9(+0.0000) (16+0 votes)
61 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
433 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
204
Litebox
94 (+0.0% / +0)
54 (+0.0% / +0)
137 (+1.5% / +2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
206 (+0.0% / +0)
34,248 (+0.7% / +229)
3.2(+0.0000) (196+0 votes)
210
Wildfire
25,590 (+0.5% / +128)
3.9(+0.0000) (81+0 votes)
96 (+1.1% / +1)
8,416 (+0.5% / +43)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
45 (+4.7% / +2)
453 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
75 (+1.4% / +1)
29,429 (+0.8% / +234)
3.5(+0.0000) (46+0 votes)
4,090 (+0.9% / +35)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
219
RecordRTC
17,953 (+0.4% / +78)
3.8(+0.0000) (66+0 votes)
115 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (40+0 votes)
5,744 (+0.7% / +39)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
14,693 (-0.0% / -2)
4.0(+0.0000) (188+0 votes)
58 (-4.9% / -3)
14 (+16.7% / +2)
17,528 (+11.3% / +1,783)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
226
Realable
12 (+0.0% / +0)
97 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
637 (+0.3% / +2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,434 (+1.5% / +21)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,281 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
836 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
153 (+4.1% / +6)
335 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,303 (+0.4% / +108)
4.2(+0.0000) (218+0 votes)
6,435 (+0.8% / +50)
3.9(+0.0000) (130+1 votes)
27 (+3.8% / +1)
150 (+0.0% / +0)
48 (+2.1% / +1)
15 (-11.8% / -2)
321 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
19,332 (+0.8% / +146)
4.9(+0.0000) (68+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
289 (+0.7% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
929 (+0.0% / +0)
77 (-2.5% / -2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
8,727 (+0.4% / +36)
2.1(+0.0000) (21+0 votes)
2,083 (+0.3% / +6)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
413 (+2.7% / +11)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
68 (+0.0% / +0)
121 (+0.0% / +0)
246 (+0.4% / +1)
430 (+0.7% / +3)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
254
Accordium
109 (-1.8% / -2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
20 (-9.1% / -2)
92 (+0.0% / +0)
61 (+3.4% / +2)
10 (+11.1% / +1)
260
Scribe
4,521 (+0.4% / +19)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,893 (-0.4% / -15)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
185,083 (+0.4% / +822)
4.0(+0.0000) (6,856+3 votes)
193 (+1.6% / +3)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,134 (+3.3% / +69)
4.9(+0.0000) (33+0 votes)
57 (+3.6% / +2)
2,597 (+0.3% / +9)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
248 (-1.6% / -4)
40 (+2.6% / +1)
2,014 (+0.7% / +14)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
452 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
243 (-0.4% / -1)
153,953 (+0.7% / +1,117)
4.2(+0.0000) (1,412+0 votes)
348,212 (+2.8% / +9,516)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
2,943 (+0.5% / +14)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,845 (+1.0% / +19)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
802 (+0.9% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
372 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
154,904 (+1.0% / +1,530)
4.1(+0.0000) (165+0 votes)
2,920 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
410 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
161,960 (+1.3% / +2,120)
4.1(+0.0000) (70+0 votes)
282
BugReplay
1,292 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
284
zipperHQ
625 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
103,505 (+0.4% / +412)
4.6(+0.0000) (516+0 votes)
59,148 (-0.1% / -31)
4.8(+0.0000) (705+0 votes)
107 (-0.9% / -1)
1,884 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (133+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
32 (-3.0% / -1)
1,483 (+0.5% / +8)
3.8(+0.0000) (28+0 votes)
95,804 (+0.3% / +275)
3.9(+0.0000) (182+0 votes)
1,696 (+1.1% / +18)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
190 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
58,907 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (356+0 votes)
698 (+0.1% / +1)
1.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,714 (+1.2% / +21)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
92,907 (+0.7% / +687)
3.2(+0.0000) (13+0 votes)