extension ExtPose

Keyword: organize -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
22,418 (+0.0% / +3)
3.7(+0.0000) (468+0 votes)
804,522 (-0.3% / -2,150)
4.7(+0.0000) (48,482+0 votes)
23,971 (+33.7% / +6,039)
3.1(+0.0000) (39+0 votes)
43,279 (+0.1% / +37)
4.2(+0.0000) (172+0 votes)
101,078 (-0.1% / -65)
4.5(+0.0000) (709+0 votes)
1,488 (-1.2% / -18)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,242 (-1.6% / -166)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
116,487 (-0.2% / -249)
4.8(+0.0000) (2,216+0 votes)
17,300 (-0.3% / -53)
4.7(+0.0000) (615+0 votes)
31,162 (+0.2% / +52)
4.6(+0.0000) (230+0 votes)
4,090 (-3.9% / -165)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
456,639 (+0.2% / +1,040)
4.4(+0.0000) (474+0 votes)
10,314 (-0.5% / -48)
4.5(+0.0000) (42+0 votes)
185 (-1.1% / -2)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
205 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
81,719 (-0.1% / -99)
4.1(+0.0000) (932+0 votes)
7,586 (-0.1% / -4)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
21,785 (+0.3% / +67)
4.4(+0.0000) (472+0 votes)
376 (-2.8% / -11)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
140 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
176,504 (-0.2% / -353)
3.7(+0.0000) (467+0 votes)
1,777 (-0.8% / -15)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
2,292 (-0.0% / -1)
4.3(+0.0000) (40+0 votes)
355,855 (-0.3% / -1,039)
4.4(+0.0000) (2,819+0 votes)
218 (+3.3% / +7)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
102,977 (-0.7% / -692)
4.7(+0.0000) (386+0 votes)
27
Gyazo
171,357 (-0.1% / -247)
3.9(+0.0000) (214+0 votes)
5,229 (+0.2% / +10)
4.1(+0.0000) (42+0 votes)
836,215 (-0.1% / -506)
3.9(+0.0000) (300+0 votes)
132 (-6.4% / -9)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
31
Flowbar
2,550 (+0.0% / +1)
3.8(+0.0000) (53+0 votes)
37,714 (-0.5% / -200)
4.3(+0.0000) (73+0 votes)
150 (+3.4% / +5)
53,460 (-0.0% / -12)
4.3(+0.0000) (222+0 votes)
15,001 (-0.3% / -44)
4.9(+0.0000) (43+0 votes)
130,390 (-0.1% / -138)
4.2(+0.0000) (503+0 votes)
324 (-0.6% / -2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
36 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
48,842 (-0.1% / -72)
4.2(+0.0000) (91+0 votes)
40
Folio
45,828 (-0.2% / -105)
4.7(+0.0000) (213+0 votes)
77 (+1.3% / +1)
4,482 (-0.3% / -14)
3.7(+0.0000) (20+0 votes)
11,357 (+0.5% / +53)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
3,442 (-0.6% / -22)
4.7(+0.0000) (49+0 votes)
30,658 (-1.2% / -379)
4.3(+0.0000) (119+0 votes)
906 (-1.4% / -13)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
7,611 (-0.1% / -7)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
48
Bublup
6,232 (+0.2% / +10)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
209 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,797 (-0.2% / -5)
392 (+0.8% / +3)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
3,897 (-0.2% / -9)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
53
LINE
2,840,258 (-0.0% / -812)
3.8(+0.0000) (6,601+0 votes)
3,119,562 (-0.3% / -7,982)
4.0(+0.0000) (1,935+0 votes)
4,098 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,136 (+0.4% / +13)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
1,512 (+0.1% / +1)
4.8(+0.0000) (55+0 votes)
495 (-0.4% / -2)
4.7(+0.0000) (71+0 votes)
577,896 (-0.1% / -616)
4.4(+0.0000) (1,811+0 votes)
1,912 (-1.2% / -23)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
129 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
64
Snip It
6,177 (-1.1% / -69)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
799,681 (-5.6% / -47,782)
1.6(+0.0000) (56+0 votes)
66
Sortify
2,874 (-0.6% / -16)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
952 (+1.0% / +9)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
138,053 (-0.1% / -99)
4.4(+0.0000) (6,389+0 votes)
2,059 (-1.1% / -23)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
782 (+0.4% / +3)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
171,774 (-0.2% / -284)
4.1(+0.0000) (472+0 votes)
117 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
126 (+0.0% / +0)
220,814 (-4.9% / -11,372)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
780 (-2.0% / -16)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,681 (-0.1% / -4)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
670 (-0.7% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
81,857 (-0.3% / -236)
4.5(+0.0000) (814+1 votes)
35 (-5.4% / -2)
80,505 (-0.4% / -299)
4.0(+0.0000) (461+0 votes)
130,563 (-6.7% / -9,423)
3.4(+0.0000) (70+0 votes)
571 (-2.2% / -13)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
54 (-1.8% / -1)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
2,536 (-0.8% / -20)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
342 (+1.5% / +5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
43,604 (-0.3% / -146)
4.4(+0.0000) (140+0 votes)
87
Athena
102 (+1.0% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,911,146 (-0.3% / -10,119)
4.7(+0.0000) (132,454+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
1,667 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (42+0 votes)
876 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27 (-6.9% / -2)
27 (+3.8% / +1)
328 (+1.2% / +4)
10,152 (-0.2% / -20)
4.7(+0.0000) (383+0 votes)
38 (+8.6% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
18,771 (-0.5% / -100)
4.6(+0.0000) (67+0 votes)
17,316 (-0.1% / -19)
4.1(+0.0000) (43+0 votes)
18,342 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26+0 votes)
179 (-0.6% / -1)
4.1(-0.3000) (9+1 votes)
18,321 (-0.0% / -1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
178 (-1.7% / -3)
7,486 (-0.3% / -20)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
5,150 (+0.6% / +32)
4.6(+0.0000) (424+0 votes)
105
TabMan
22 (+4.8% / +1)
106
Sheetgo
7,354 (+0.1% / +7)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
400,364 (-0.4% / -1,527)
4.8(+0.0000) (7,368+6 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
6,183 (-0.3% / -16)
4.1(+0.0000) (21+0 votes)
80 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
4,666 (+0.3% / +16)
4.7(+0.0000) (93+0 votes)
6,052 (-0.0% / -3)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
123 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
5,094 (-0.5% / -27)
4.1(+0.0000) (33+0 votes)
4,331 (-0.9% / -41)
4.5(+0.0000) (74+0 votes)
116
Papercuts
3,827 (-0.3% / -13)
4.4(+0.0000) (147+0 votes)
5,273 (+2.1% / +108)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
118
POGO.io
26 (-3.7% / -1)
233 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
120
Clip
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,853 (+0.1% / +5)
3.9(+0.0000) (35+0 votes)
193 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
3,836 (-0.4% / -17)
4.1(+0.0000) (17+0 votes)
3,306 (-0.3% / -9)
4.4(+0.0000) (44+0 votes)
3,259 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
3,059 (-0.5% / -14)
4.6(+0.0000) (34+0 votes)
5,098 (+0.5% / +27)
2.5(+0.0000) (17+0 votes)
128
SocialBee
3,947 (-0.4% / -15)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
2,333 (+0.5% / +12)
4.6(+0.0000) (162+0 votes)
3,053 (+0.3% / +9)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
3,070 (-0.2% / -5)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
67 (-4.3% / -3)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
2,550 (-0.2% / -5)
4.1(+0.0000) (17+0 votes)
2,728 (-0.8% / -21)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
135
NoteOn
1,650 (-0.2% / -3)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
136
Hoolynk
16 (+6.7% / +1)
2,519 (-0.2% / -5)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
3,079 (-0.5% / -17)
3.1(+0.0000) (29+0 votes)
2,182 (-0.3% / -7)
4.6(+0.0000) (34+0 votes)
2,463 (-0.6% / -15)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
1,722 (+0.1% / +2)
4.5(+0.0000) (118+0 votes)
66 (+3.1% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
106 (-2.8% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,927 (-0.8% / -15)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
145
+ GGather
1,716 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
82,210 (-0.1% / -102)
4.7(+0.0000) (391+1 votes)
216,170 (-0.0% / -20)
3.5(+0.0000) (535+0 votes)
1,728 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
149
Meetin.gs
1,351 (-0.3% / -4)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
1,893 (+0.2% / +4)
3.7(+0.0000) (35+0 votes)
1,992 (-1.0% / -21)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
152
Notesapp
2,199 (+1.5% / +33)
1,554 (+0.3% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,005 (-0.8% / -8)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
1,172 (+2.2% / +25)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
156
Save Code
1,308 (-0.2% / -3)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
757 (-0.7% / -5)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
51 (+4.1% / +2)
997 (-0.2% / -2)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
886 (-0.3% / -3)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
57,297 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (74+0 votes)
164
Unakite
45 (+0.0% / +0)
165
Automark
37 (-5.1% / -2)
2.8(+0.0000) (8+0 votes)
1,088 (-2.1% / -23)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
501 (-2.1% / -11)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
168
REClike
733 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
670 (+0.6% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
31,001 (-0.2% / -70)
4.5(+0.0000) (74+0 votes)
171
LinkEmu
12 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
517 (+0.6% / +3)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
16,222 (-0.3% / -48)
4.3(+0.0000) (273+0 votes)
176
Dog Ear
361 (-1.6% / -6)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
448 (-0.2% / -1)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
412 (-0.7% / -3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
22,124 (+0.3% / +60)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
180
NAK
44 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
181
Kurator
348 (-1.4% / -5)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
182
Minilogs
345 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
436 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
185
Tag Yeti
43 (-2.3% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
18,054 (-0.1% / -11)
3.6(+0.0000) (57+1 votes)
359 (-2.4% / -9)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
349 (+0.3% / +1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
189
Taskforce
8,556 (+0.3% / +23)
3.7(+0.0000) (207+0 votes)
190
TabPlus
375 (-0.3% / -1)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
191
Anypage
260 (+0.4% / +1)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
335 (-2.9% / -10)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
347 (-2.5% / -9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
318 (-1.5% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
196
Tab Team
275 (-1.4% / -4)
3.0(+0.0000) (16+0 votes)
262 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,388 (-0.2% / -16)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
199
Hyperbook
196 (-1.5% / -3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
6,690 (-1.1% / -72)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
201
MOOCnager
280 (-1.1% / -3)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
172 (-1.1% / -2)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
190 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,703 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (141+0 votes)
242 (-1.2% / -3)
4,723 (-0.1% / -3)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
207
Keeppy
173 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
208
HealthTag
18 (+5.9% / +1)
4,666 (-0.3% / -12)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
136 (+0.7% / +1)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
211
ShortTabs
207 (+1.0% / +2)
196 (+1.6% / +3)
19 (-5.0% / -1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
214
Airfolder
7 (+0.0% / +0)
215
Klart
125 (-1.6% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
126 (+2.4% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
217
inTrello
143 (-2.1% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
218
Doit.im
1,647 (+0.2% / +4)
4.3(+0.0000) (123+0 votes)
219
Hiro
106 (+1.9% / +2)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
145 (+0.0% / +0)
75 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
101 (-1.9% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
223
net
140 (+0.0% / +0)
224
TabMan
96 (-4.0% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
104 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
131 (+0.8% / +1)
1.6(+0.0000) (8+0 votes)
22 (+10.0% / +2)
59 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
229
Memento
112 (+0.0% / +0)
230
Blink
1,626 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
101 (-3.8% / -4)
1,890 (-0.3% / -5)
1,163 (+0.5% / +6)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
234
tabzen
1,239 (-0.2% / -2)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
101 (+3.1% / +3)
236
StandNote
58 (-7.9% / -5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
821 (-0.7% / -6)
4.8(+0.0000) (26+0 votes)
238
Taaab
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
241
Bookmarks
81 (+1.2% / +1)
242
Index
886 (+0.8% / +7)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
1,188 (-0.7% / -8)
769 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
247
RevealIt
37 (+5.7% / +2)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
410 (-0.7% / -3)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
52 (-1.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
54 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
584 (+0.9% / +5)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
62 (+1.6% / +1)
524 (+2.3% / +12)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
254
Tab Shelf
569 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (8+1 votes)
58 (+0.0% / +0)
47 (+4.4% / +2)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
636 (+0.8% / +5)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
42 (-10.6% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
41 (+10.8% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
451 (-1.3% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (29,784+0 votes)
263
WordList
45 (+0.0% / +0)
304 (-0.7% / -2)
4.1(+0.0000) (17+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
266
Lit
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
268
TabRecall
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,439,829 (-0.9% / -13,279)
4.8(+0.0000) (64,310+0 votes)
8,671,602 (-0.4% / -33,993)
3.6(+0.0000) (9,362+0 votes)
4,564,395 (-1.7% / -77,359)
4.0(+0.0000) (4,687+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
31 (-6.1% / -2)
274
Avaproxy
33 (+0.0% / +0)
251 (-1.2% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
652,183 (+0.1% / +372)
4.7(+0.0000) (115,053+13 votes)
202 (+2.0% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
279
HomeFlow
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,747,472 (+0.1% / +1,272)
4.3(+0.0000) (4,108+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
4.9(+0.0000) (27+4 votes)
187 (+0.5% / +1)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
171 (-2.8% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
519,715 (-0.3% / -1,678)
4.7(+0.0000) (3,878+0 votes)
704,157 (+0.1% / +636)
4.4(+0.0000) (20,267+0 votes)
169 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
610,531 (-0.2% / -1,246)
4.4(+0.0000) (7,066+0 votes)
106 (-2.8% / -3)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
292
lxi.ai
171 (+1.2% / +2)
293
CTabs
219,445 (+0.7% / +1,503)
5.0(+0.0000) (6+1 votes)
186,681 (-0.0% / -30)
4.8(+0.0000) (34,468+0 votes)
295
Autofill
644,197 (-0.1% / -942)
3.9(+0.0000) (1,544+0 votes)
296
Snap&Read
1,281,364 (-6.4% / -87,839)
2.9(+0.0000) (146+0 votes)
261,125 (+0.2% / +618)
4.9(+0.0000) (2,665+0 votes)
144 (+1.4% / +2)
6 (+0.0% / +0)
186,053 (-0.4% / -816)
4.8(+0.0000) (6,738+0 votes)