extension ExtPose

Keyword: organize

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
22,061 (+1.5% / +333)
3.765(-0.0038) (468+1 votes)
676,241 (+0.0% / +270)
4.6445(+0.0000) (45,976+11 votes)
8,400 (+0.6% / +51)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
1,235 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,652 (+0.2% / +40)
4.664(+0.0000) (634+0 votes)
6,519 (-2.1% / -141)
3.25(+0.0000) (16+0 votes)
124,673 (+0.1% / +103)
4.6518(+0.0000) (112+0 votes)
79,203 (+0.0% / +27)
4.1081(+0.0000) (897+0 votes)
164 (-3.0% / -5)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,817 (-0.5% / -18)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
177,199 (-0.1% / -175)
3.7173(+0.0000) (467+0 votes)
12,632 (+0.4% / +47)
4.4085(+0.0000) (71+0 votes)
1,299 (+0.0% / +0)
4.9375(+0.0000) (16+0 votes)
57 (+1.8% / +1)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
95 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
242,013 (+0.2% / +507)
4.4119(+0.0000) (2,634+0 votes)
7,751 (+0.7% / +55)
4.675(+0.0000) (40+0 votes)
77,409 (+0.6% / +471)
4.6571(-0.0096) (382+1 votes)
19
Workona
56,987 (+0.2% / +135)
4.7586(-0.0032) (1,197+5 votes)
4,974 (-0.2% / -8)
4.1282(+0.0000) (39+0 votes)
261,473 (+0.2% / +513)
4.4578(-0.0056) (166+2 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
361 (-0.8% / -3)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
29,057 (+2.9% / +807)
4.3161(+0.0000) (193+0 votes)
13,415 (+0.8% / +100)
4.2836(-0.0194) (67+1 votes)
26
Folio
49,370 (-0.2% / -101)
4.6957(+0.0000) (207+0 votes)
56,128 (+1.4% / +790)
4.2193(+0.0000) (114+0 votes)
3,300 (-0.4% / -13)
3.8889(+0.0000) (18+0 votes)
3,930 (-0.2% / -6)
4.9756(+0.0000) (41+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,106 (+0.5% / +22)
4.6842(+0.0000) (19+0 votes)
32
+OVOQ
320 (+0.6% / +2)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
338 (-0.9% / -3)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
1,636 (+1.0% / +16)
4.7447(+0.0000) (47+0 votes)
35
LINE
1,981,223 (+0.2% / +4,289)
3.8467(+0.0004) (6,198+2 votes)
2,224,811 (+0.3% / +6,172)
3.9878(+0.0005) (1,885+1 votes)
37
Sortify
10,744 (-0.1% / -13)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
2,189 (+0.8% / +18)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
574,567 (+0.3% / +1,522)
4.6368(+0.0000) (2,263+3 votes)
1,833 (+0.5% / +10)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
1,789,743 (+2.3% / +39,680)
1.7273(+0.0000) (44+0 votes)
289 (+2.1% / +6)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
385 (-0.3% / -1)
4.8378(+0.0000) (74+0 votes)
782 (+6.1% / +45)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,390 (-0.6% / -8)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
197,398 (-0.2% / -455)
4.4296(+0.0004) (6,373+4 votes)
47
Snip It
4,369 (-0.1% / -5)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,089 (+2.0% / +21)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
553 (+1.7% / +9)
4.72(+0.0000) (25+0 votes)
50
Gyazo
164,132 (+0.2% / +353)
3.9575(+0.0000) (212+0 votes)
774 (-1.0% / -8)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
122,484 (+0.3% / +313)
4.4091(+0.0064) (902+3 votes)
76 (+1.3% / +1)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
261,753 (+1.0% / +2,528)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
211,160 (+3.5% / +7,109)
3.5(+0.0714) (68-2 votes)
99,278 (+0.3% / +324)
4.0788(+0.0023) (406+1 votes)
6,340 (+0.4% / +24)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
58
Athena
135 (-1.5% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
66,582 (+0.2% / +151)
4.5142(+0.0000) (776+0 votes)
60
Voblet
502 (+0.4% / +2)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,576 (-0.6% / -15)
4.3939(+0.0000) (33+0 votes)
4,188,778 (+0.0% / +2,030)
4.7254(+0.0000) (132,952+1 votes)
32,253 (+0.2% / +55)
4.6078(+0.0000) (204+0 votes)
291 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
126 (+2.4% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
16,895 (-0.1% / -11)
3.8616(+0.0000) (159+0 votes)
69
NewsTab
9,095 (+0.1% / +7)
4.7164(+0.0000) (342+0 votes)
29,335 (+0.2% / +66)
2.1626(+0.0000) (203+0 votes)
15,239 (-0.1% / -9)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
16,546 (+0.5% / +88)
3.1569(+0.0369) (51+1 votes)
11,202 (+0.9% / +105)
4.3889(+0.0000) (36+0 votes)
206 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
75
POGO.io
38 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,184 (+0.4% / +34)
4.3415(+0.0000) (41+0 votes)
5,993 (+2.9% / +170)
4.6463(+0.0004) (164+3 votes)
283 (-0.7% / -2)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
79
Clip
26 (-10.3% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
250 (+1.2% / +3)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
6,054 (+0.1% / +7)
4.5333(+0.0000) (30+0 votes)
8,124 (+0.2% / +20)
3.4545(+0.0000) (11+0 votes)
3,678 (+0.7% / +25)
4.4207(+0.0000) (145+0 votes)
84
Webskan
45 (-2.2% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
282 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
92 (+1.1% / +1)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
4,656 (+0.0% / +2)
4.4667(+0.0000) (15+0 votes)
3,980 (-0.1% / -4)
4.0938(+0.0000) (32+0 votes)
3,416 (-0.3% / -11)
3.6667(+0.0000) (72+0 votes)
4,239 (+0.1% / +5)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
2,394 (+0.8% / +20)
4.585(+0.0000) (412+0 votes)
4,007 (-0.3% / -11)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
93
Sheetgo
3,297 (+0.6% / +20)
4.5909(+0.0000) (22+0 votes)
2,856 (-0.1% / -2)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
2,139 (+1.1% / +23)
4.8438(+0.0000) (32+0 votes)
3,938 (+0.1% / +3)
3.2222(+0.0000) (9+0 votes)
3,062 (+0.1% / +4)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
2,582 (+0.0% / +0)
4.1538(+0.0000) (13+0 votes)
2,164 (-0.0% / -1)
4.0417(+0.0000) (24+0 votes)
1,243 (+1.0% / +12)
4.734(+0.0000) (94+0 votes)
1,660 (+0.8% / +13)
4.4463(+0.0000) (121+0 votes)
2,639 (+0.9% / +24)
3.12(+0.0000) (25+0 votes)
2,164 (+0.7% / +15)
4.2778(+0.0000) (18+0 votes)
104
NoteOn
1,457 (+0.3% / +4)
4.6333(+0.0000) (60+0 votes)
2,013 (+0.1% / +2)
3.6571(+0.0000) (35+0 votes)
2,159 (-0.5% / -11)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,505 (-0.1% / -1)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
108
Tixio
1,317 (-0.5% / -7)
4.6471(+0.0000) (34+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
110
+ GGather
1,293 (+1.6% / +20)
4.3889(+0.0000) (18+0 votes)
111
Unakite
56 (-1.8% / -1)
112
Basket
894 (-0.2% / -2)
4.225(+0.0000) (40+0 votes)
818 (+0.4% / +3)
4.9375(+0.0000) (16+0 votes)
114
LinkEmu
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
115
Meetin.gs
706 (+0.6% / +4)
4.7059(+0.0000) (17+0 votes)
39,493 (+0.4% / +138)
4.4357(+0.0000) (241+0 votes)
23,702 (+0.6% / +147)
4.6642(+0.0000) (137+0 votes)
40 (+5.3% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
119
Automark
30 (-3.2% / -1)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
120
REClike
518 (-1.3% / -7)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
121
Minilogs
439 (+0.0% / +0)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
610 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19,114 (+0.0% / +7)
4.5806(+0.0000) (62+0 votes)
14,570 (+0.2% / +27)
4.4829(+0.0000) (234+0 votes)
125
Dog Ear
344 (+0.9% / +3)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
353 (-1.1% / -4)
4.56(+0.0000) (25+0 votes)
458 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
374 (-0.8% / -3)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
12,398 (+0.1% / +8)
3.9149(+0.0000) (47+0 votes)
130
Taskforce
9,692 (+0.1% / +12)
3.7406(+0.0000) (212+0 votes)
131
Kurator
280 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
132
Tag Yeti
39 (+2.6% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
9,331 (+0.4% / +33)
4.6373(+0.0000) (102+0 votes)
8,300 (+2.7% / +216)
4.6944(+0.0000) (36+0 votes)
277 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
136
Tab Team
282 (+2.9% / +8)
3.0667(+0.0000) (15+0 votes)
248 (+1.2% / +3)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
215 (-0.9% / -2)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
139
Hyperbook
188 (-1.6% / -3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
205 (+1.5% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
143
NAK
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
285 (+1.8% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
145
TabPlus
208 (-0.5% / -1)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
146
MOOCnager
274 (+1.5% / +4)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,014 (-0.5% / -22)
4.5664(+0.0000) (143+0 votes)
183 (+4.6% / +8)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
150
Keeppy
183 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
151
HealthTag
17 (-10.5% / -2)
157 (+0.6% / +1)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
212 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
139 (+2.2% / +3)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
130 (+6.6% / +8)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
162 (+8.7% / +13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,236 (+0.2% / +6)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
2,372 (+0.4% / +10)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
159
AverPoint
111 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
124 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,339 (+0.6% / +15)
4.4722(+0.0000) (36+0 votes)
162
Doit.im
1,901 (+0.7% / +13)
4.3197(+0.0000) (122+0 votes)
163
Airfolder
7 (-12.5% / -1)
152 (-1.3% / -2)
1.625(+0.0000) (8+0 votes)
165
TabMan
105 (-1.9% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
166
Hiro
106 (+1.0% / +1)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
75 (-1.3% / -1)
4.8824(+0.0000) (17+0 votes)
168
Klart
106 (-0.9% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,548 (-0.2% / -3)
4.52(+0.0000) (50+0 votes)
170
Flowbar
1,445 (+0.7% / +10)
4.25(+0.0000) (20+0 votes)
1,767 (+0.1% / +1)
3.3077(+0.0000) (13+0 votes)
172
RevealIt
59 (+0.0% / +0)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
173
Taaab
16 (+6.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
174
inTrello
96 (+6.7% / +6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
175
Partizion
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
940 (+1.0% / +9)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
177
Index
1,224 (+0.1% / +1)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
1,021 (+0.1% / +1)
4.15(+0.0000) (20+0 votes)
745 (-1.7% / -13)
4.913(+0.0000) (23+0 votes)
88 (-3.3% / -3)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
54 (+10.2% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
576 (+0.2% / +1)
4.7667(+0.0000) (30+0 votes)
688 (-0.3% / -2)
4.5909(+0.0000) (22+0 votes)
59 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
185
tabzen
687 (+0.6% / +4)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
63 (+3.3% / +2)
62 (-4.6% / -3)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
188
Lit
53 (-10.2% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
524 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (21+0 votes)
46 (+2.2% / +1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
191
Tab Shelf
473 (+0.4% / +2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
41 (+57.7% / +15)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
36 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5469(-0.0003) (29,056+6 votes)
30 (+3.4% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
290 (+0.0% / +0)
4.1176(+0.0000) (17+0 votes)
35 (-2.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,704,951 (+3.5% / +195,126)
4.0337(+0.0011) (4,568+2 votes)
1,527,967 (+0.4% / +6,195)
4.8051(+0.0001) (60,085+31 votes)
36 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
25 (-7.4% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
202
ShortTabs
35 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
197 (+1.0% / +2)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
678,944 (+0.1% / +368)
4.7274(-0.0000) (112,287+9 votes)
893,849 (+0.2% / +1,867)
4.8198(+0.0000) (24,260+2 votes)
117 (-3.3% / -4)
5.0(+0.0000) (35+0 votes)
220 (+1.9% / +4)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
209
HintHint
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
210
HintHint
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
211
Linkz
26 (+13.0% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
212
Tagizmo
26 (-3.7% / -1)
1,242,320 (+0.0% / +478)
4.315(+0.0005) (3,803+3 votes)
26 (-3.7% / -1)
215
TCSL
25 (-3.8% / -1)
216
Onedepth
24 (-4.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
217
Knowably
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,263,657 (+2.7% / +59,060)
2.7891(+0.0240) (147-2 votes)
481,100 (+0.0% / +0)
4.7294(+0.0001) (3,603+1 votes)
136 (-2.9% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
575,716 (+0.1% / +466)
4.3839(+0.0002) (6,999-1 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
268,239 (+0.3% / +669)
4.786(+0.0000) (6,375+0 votes)
224
Avaproxy
21 (+5.0% / +1)
129 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
503,597 (-0.1% / -426)
3.7655(+0.0000) (2,162+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
228
Autofill
520,123 (+0.3% / +1,777)
3.9329(-0.0007) (1,460+0 votes)
229
Jibebuy
6 (+0.0% / +0)
118 (+1.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
336,636 (+0.2% / +765)
4.6254(+0.0010) (3,660-1 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
233
Slash Tab
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
234
gInbox
131 (-2.2% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
126,555 (+0.0% / +55)
4.7358(+0.0209) (9,237-52 votes)
110,450 (+2.7% / +2,908)
4.7115(+0.0270) (11,335-84 votes)
96,601 (+4.0% / +3,699)
4.742(+0.0207) (8,262-48 votes)
109 (-2.7% / -3)
239
Bookmarks
17 (-5.6% / -1)
215,167 (+0.1% / +263)
4.2329(+0.0000) (2,422+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
80,790 (+0.5% / +370)
4.736(+0.0229) (8,096-52 votes)
84 (-2.3% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
102,957 (+0.1% / +146)
4.895(-0.0004) (1,590+4 votes)
245
Xout
84 (-2.3% / -2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
247
TabRecall
13 (-13.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
248
TabSync
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
98,940 (+0.2% / +176)
4.4375(+0.0005) (9,783+1 votes)
68,602 (+0.3% / +190)
4.7061(+0.0004) (2,096+3 votes)
49,008 (+9.0% / +4,062)
4.7399(+0.0205) (8,151-45 votes)
253
NCapture
260,969 (+4.0% / +10,151)
3.3784(+0.0000) (37+0 votes)
43,204 (+9.8% / +3,859)
4.7131(+0.0286) (8,748-68 votes)
226,534 (+0.3% / +611)
3.7273(+0.0000) (11+0 votes)
39,327 (+11.5% / +4,058)
4.73(+0.0194) (9,146-49 votes)
39,606 (+0.8% / +307)
4.704(+0.0231) (9,078-58 votes)
77,578 (+4.7% / +3,511)
4.6805(+0.0277) (8,251-114 votes)
115,415 (-1.1% / -1,242)
4.3435(+0.0000) (588+0 votes)
132,721 (+0.0% / +38)
4.4775(+0.0000) (178+0 votes)
90,344 (+2.8% / +2,481)
4.8121(+0.0000) (149+0 votes)
95,644 (+0.7% / +708)
3.9216(+0.0000) (357+0 votes)
58,391 (-0.2% / -118)
4.688(+0.0281) (8,360-122 votes)
104,701 (+1.3% / +1,296)
4.1883(+0.0000) (154+0 votes)
185,064 (-0.2% / -392)
3.5(+0.0000) (12+0 votes)
70,978 (+0.2% / +132)
4.2893(-0.0091) (605+5 votes)
86,983 (-0.0% / -17)
4.1849(+0.0000) (146+0 votes)
63,722 (-0.0% / -25)
4.6571(+0.0000) (697+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
82,042 (+0.0% / +41)
4.4561(+0.0000) (57+0 votes)
48,141 (+0.1% / +71)
4.7375(+0.0000) (80+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13,933 (-2.2% / -315)
4.7491(+0.0244) (9,284-62 votes)
14,493 (+0.7% / +102)
4.734(+0.0177) (8,166-40 votes)
11 (+10.0% / +1)
40,005 (-10.6% / -4,768)
5.0(+0.0000) (49+1 votes)
277
Found
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
39,718 (-0.1% / -30)
3.7176(+0.0000) (262+0 votes)
43,115 (+0.0% / +20)
4.0175(+0.0000) (114+0 votes)
42,862 (-0.0% / -20)
4.2069(+0.0000) (116+0 votes)
36,580 (+0.3% / +104)
4.766(+0.0000) (47+0 votes)
47,343 (-0.1% / -42)
3.6852(+0.0000) (54+0 votes)
39,889 (-10.7% / -4,770)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
39,833 (-10.7% / -4,781)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
285
SciShare
9 (-10.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
39,997 (-10.7% / -4,771)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
39,865 (-10.7% / -4,776)
5.0(+0.0000) (17+1 votes)
41,412 (-10.3% / -4,749)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
22,152 (+0.3% / +58)
4.8429(-0.0033) (210+2 votes)
9,545 (+0.3% / +29)
4.7283(+0.0265) (8,230-60 votes)
36,608 (-8.3% / -3,307)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
40,047 (-10.6% / -4,765)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
39,975 (-10.7% / -4,768)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
39,840 (-10.7% / -4,773)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
36,602 (-8.2% / -3,287)
4.9231(+0.0064) (13+1 votes)
30,000 (-32.8% / -14,662)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
37,096 (-8.2% / -3,305)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
40,050 (-10.7% / -4,784)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)