extension ExtPose

Keyword: organize

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
906,212 (+0.2% / +1,618)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
651,338 (+0.2% / +1,030)
4.6457(+0.0000) (46,297+7 votes)
19,177 (+0.1% / +24)
3.7457(+0.0000) (468+0 votes)
59,435 (+0.3% / +164)
4.7225(-0.0059) (573+6 votes)
1,266 (+0.7% / +9)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,305 (+0.6% / +45)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
18,385 (+0.6% / +103)
4.6672(-0.0027) (625+1 votes)
2,019 (+0.5% / +11)
3.25(+0.0000) (16+0 votes)
71,339 (+0.1% / +95)
4.1044(-0.0035) (900+1 votes)
133 (-1.5% / -2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,245 (+0.4% / +19)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
85 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
164,414 (+0.3% / +460)
3.7269(+0.0000) (465+0 votes)
15,351 (+0.3% / +41)
4.3333(+0.0000) (75+0 votes)
1,512 (+1.0% / +15)
4.7778(+0.0000) (18+0 votes)
101 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
260,271 (+0.2% / +640)
4.3966(+0.0007) (2,678+0 votes)
6,574 (+0.3% / +18)
4.675(+0.0000) (40+0 votes)
19
Workona
61,835 (+0.4% / +229)
4.7664(+0.0002) (1,327+1 votes)
76,962 (-0.4% / -298)
4.6745(+0.0000) (384+0 votes)
4,445 (+0.3% / +14)
4.15(+0.0000) (40+0 votes)
359,477 (+0.3% / +1,145)
4.3743(+0.0034) (187+1 votes)
39,059 (-0.3% / -116)
4.3046(+0.0000) (197+0 votes)
329 (+1.9% / +6)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
16,121 (+0.2% / +40)
4.2836(+0.0000) (67+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
27
Folio
46,111 (+0.3% / +140)
4.7129(+0.0000) (209+0 votes)
6,376 (+0.3% / +21)
4.9762(+0.0000) (42+0 votes)
3,672 (+0.7% / +26)
3.8889(+0.0000) (18+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,861 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,896 (+0.5% / +18)
4.6842(+0.0000) (19+0 votes)
1,724 (+0.2% / +3)
4.75(+0.0000) (48+0 votes)
34
LINE
2,227,043 (+0.2% / +4,345)
3.8317(+0.0001) (6,300-1 votes)
2,211,602 (+0.1% / +1,692)
3.991(+0.0000) (1,892+0 votes)
278 (+0.4% / +1)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
427 (-0.5% / -2)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,461 (+0.5% / +12)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
476 (+0.6% / +3)
4.7867(+0.0000) (75+0 votes)
568,722 (+0.1% / +812)
4.0023(-0.0000) (884+1 votes)
1,965 (+0.2% / +4)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
167,437 (-0.1% / -185)
4.4299(+0.0000) (6,373+0 votes)
43
Sortify
2,628 (+0.1% / +2)
4.4737(+0.0000) (19+0 votes)
155,113 (+0.2% / +368)
4.4236(+0.0006) (1,015+1 votes)
45
Snip It
3,927 (+0.5% / +18)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
677 (+1.3% / +9)
4.6071(+0.0000) (28+0 votes)
761 (+1.5% / +11)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
71 (+2.9% / +2)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
111,400 (+0.0% / +0)
4.0967(+0.0000) (424+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
207,669 (+0.7% / +1,385)
1.7805(+0.0000) (41+0 votes)
5,983 (-0.1% / -3)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
69,381 (+0.4% / +301)
4.5044(+0.0006) (789+1 votes)
615 (+1.3% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
129 (+1.6% / +2)
56
Voblet
437 (+0.0% / +0)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
197 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
58
Athena
114 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
89,519 (+2.2% / +1,951)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
31 (+6.9% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
22,601
4.6944(-0.0007) (445+222 votes)
58,277 (+0.5% / +312)
3.5217(+0.0000) (69+0 votes)
33,510 (+0.4% / +128)
4.5902(+0.0000) (205+0 votes)
3,994,363 (-0.2% / -9,864)
4.7252(+0.0000) (132,801-3 votes)
284 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
66
NewsTab
8,883 (+0.6% / +57)
4.7233(+0.0000) (365+0 votes)
11,028 (+0.8% / +87)
4.6546(+0.0011) (304+1 votes)
12,519 (+0.4% / +50)
4.3889(+0.0000) (36+0 votes)
13,187 (+0.2% / +26)
4.4375(+0.0000) (16+0 votes)
213 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,699 (+0.1% / +11)
4.2549(+0.0000) (51+0 votes)
7,185 (-0.1% / -7)
4.3415(+0.0000) (41+0 votes)
7,446 (+0.4% / +30)
4.5455(+0.0000) (33+0 votes)
74
POGO.io
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
260 (+2.8% / +7)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
4,851 (+0.2% / +10)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
3,229 (+0.7% / +22)
4.4247(+0.0000) (146+0 votes)
3,807 (-0.3% / -10)
4.0938(+0.0000) (32+0 votes)
79
Sheetgo
3,971 (-0.4% / -15)
4.5714(+0.0000) (21+0 votes)
84 (-1.2% / -1)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
3,007 (+0.2% / +5)
3.6667(+0.0000) (72+0 votes)
3,693 (-0.2% / -8)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
2,234 (-0.3% / -6)
4.5666(+0.0000) (413+0 votes)
84
Webskan
39 (-2.5% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
169 (-1.2% / -2)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
86
Clip
20 (+5.3% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
46 (+27.8% / +10)
4.5(+0.2500) (6+2 votes)
2,293 (+0.6% / +13)
4.8438(+0.0000) (32+0 votes)
2,715 (+0.6% / +15)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
1,902 (+0.2% / +4)
4.6829(+0.0000) (41+0 votes)
3,419 (+0.6% / +20)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
3,666 (+1.8% / +66)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,278 (+0.2% / +2)
4.6961(+0.0000) (102+0 votes)
2,107 (+0.8% / +17)
3.963(+0.0000) (27+0 votes)
2,318 (-0.3% / -8)
4.0(+0.0000) (15+0 votes)
2,633 (+0.6% / +16)
3.1111(+0.0000) (27+0 votes)
1,462 (+0.6% / +8)
4.5085(+0.0000) (118+0 votes)
1,899 (-0.6% / -12)
3.6571(+0.0000) (35+0 votes)
1,349 (-0.1% / -1)
4.7059(+0.0000) (17+0 votes)
2,013 (+0.1% / +2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
101
NoteOn
1,260 (+0.3% / +4)
4.6333(+0.0000) (60+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
103
Tixio
1,240 (+1.0% / +12)
4.6471(+0.0000) (34+0 votes)
104
+ GGather
1,275 (-0.2% / -2)
4.3889(+0.0000) (18+0 votes)
1,157 (+1.7% / +19)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
788 (+0.6% / +5)
4.9412(+0.0000) (17+0 votes)
32,730 (+0.7% / +227)
4.712(+0.0032) (184+2 votes)
47 (+2.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
109
Basket
752 (+2.2% / +16)
4.15(+0.0000) (40+0 votes)
44,401 (+0.1% / +49)
4.44(+0.0000) (250+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
754 (+1.2% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
831 (+1.0% / +8)
114
LinkEmu
10 (-9.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
115
Unakite
36 (+0.0% / +0)
116
REClike
574 (+0.2% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
117
Automark
29 (+0.0% / +0)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
21,329 (+0.5% / +106)
4.5147(+0.0000) (68+0 votes)
119
Minilogs
384 (+1.9% / +7)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
517 (+1.6% / +8)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
121
Dog Ear
345 (-0.3% / -1)
4.8125(+0.0000) (16+0 votes)
14,090 (+0.1% / +12)
4.4262(+0.0000) (244+0 votes)
123
Tag Yeti
44 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
13,863 (-0.5% / -69)
4.6048(+0.0000) (167+0 votes)
401 (+3.1% / +12)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
126
Kurator
321 (+1.6% / +5)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
12,210 (-0.1% / -15)
3.898(+0.0000) (49+0 votes)
9,055 (+0.8% / +72)
4.7027(+0.0000) (37+0 votes)
353 (-0.6% / -2)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
130
Taskforce
8,918 (+0.0% / +1)
3.7406(+0.0000) (212+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
304 (+1.0% / +3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
362 (+1.7% / +6)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
134
NAK
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
248 (+0.0% / +0)
4.56(+0.0000) (25+0 votes)
7,726 (+0.2% / +13)
4.6574(+0.0000) (108+0 votes)
329 (-0.6% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
237 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
7,154 (-0.4% / -26)
4.52(+0.0000) (50+0 votes)
140
Tab Team
278 (-1.1% / -3)
3.0(+0.0000) (16+0 votes)
7,509 (+1.1% / +81)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
142
AverPoint
194 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
143
TabMan
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
204 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
145
HealthTag
20 (+11.1% / +2)
146
MOOCnager
274 (-2.5% / -7)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
147
TabPlus
204 (+3.0% / +6)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
148
Hyperbook
176 (-1.7% / -3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
3,834 (-0.4% / -14)
4.5634(+0.0000) (142+0 votes)
151
Save Code
253 (+0.0% / +0)
182 (+4.6% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
169 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
154
Keeppy
187 (+3.3% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,504 (+0.3% / +12)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
4,297 (-0.5% / -23)
4.2308(+0.0000) (13+0 votes)
3,630 (-0.2% / -6)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
181 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
113 (-5.8% / -7)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
128 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,221 (+8.1% / +242)
4.5(+0.1000) (6+1 votes)
2,302 (-1.5% / -36)
4.4865(+0.0000) (37+0 votes)
164
Airfolder
7 (+0.0% / +0)
165
Hiro
117 (+3.5% / +4)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
166
Doit.im
1,766 (-0.1% / -2)
4.3197(+0.0000) (122+0 votes)
128 (-1.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
136 (-0.7% / -1)
1.625(+0.0000) (8+0 votes)
169
Klart
103 (+1.0% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
170
Flowbar
1,601 (+0.4% / +6)
4.24(+0.0000) (25+0 votes)
63 (-1.6% / -1)
4.8824(+0.0000) (17+0 votes)
172
inTrello
114 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
173
net
116 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
174
TabMan
79 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
115 (-0.9% / -1)
94 (+2.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
938 (+1.8% / +17)
4.8148(+0.0000) (27+0 votes)
180
ShortTabs
101 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
978 (-0.7% / -7)
4.15(+0.0000) (20+0 votes)
182
Index
1,025 (-1.3% / -13)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
645 (-0.8% / -5)
4.913(+0.0000) (23+0 votes)
601 (+1.7% / +10)
4.7667(+0.0000) (30+0 votes)
81 (+2.5% / +2)
186
da Vinci
8 (+300.0% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
187
RevealIt
41 (-2.4% / -1)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
72 (+1.4% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
189
tabzen
644 (+0.5% / +3)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
52 (-1.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
511 (-1.2% / -6)
4.4286(+0.0000) (21+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
12 (-7.7% / -1)
196
Hooly
6 (+0.0% / +0)
197
Tab Shelf
482 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
198
Taaab
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
9,192,196 (+0.1% / +10,594)
4.5419(-0.0000) (29,133-1 votes)
220 (+2.8% / +6)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
202
Found
33 (-2.9% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
267 (+1.1% / +3)
4.1176(+0.0000) (17+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
311 (+6.1% / +18)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,303,445 (+0.1% / +893)
4.8073(+0.0001) (61,320+14 votes)
2,884,281 (+0.6% / +16,812)
4.0347(-0.0000) (4,607+2 votes)
619,692 (-0.0% / -239)
4.7277(-0.0000) (112,746+6 votes)
619,692 (-0.0% / -239)
4.7277(-0.0000) (112,746+6 votes)
25 (+4.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30 (+7.1% / +2)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,355,531 (-0.1% / -1,620)
4.3131(-0.0002) (3,932+2 votes)
216
Lit
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
145 (+1.4% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
220
Tagizmo
24 (+0.0% / +0)
178 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
462,748 (-1.1% / -5,047)
4.7339(+0.0000) (3,656+0 votes)
23
5.0 (1 votes)
175 (+1.7% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
299,795 (+0.0% / +0)
4.7843(+0.0000) (6,583+1 votes)
226
TCSL
21 (-4.5% / -1)
563,654 (+0.2% / +894)
4.3808(+0.0000) (7,020+0 votes)
137 (-2.8% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
229
Bookmarks
21 (+0.0% / +0)
230
Knowably
14 (-6.7% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
231
Autofill
497,426 (+0.0% / +118)
3.9378(+0.0000) (1,478+0 votes)
91 (-1.1% / -1)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
424,826 (+0.5% / +2,146)
3.7686(+0.0000) (2,165+0 votes)
234
Onedepth
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
145,726 (+0.3% / +396)
4.7457(+0.0001) (6,264+6 votes)
236
TabRecall
16 (-5.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
291,687 (+0.1% / +187)
4.627(+0.0001) (3,681+1 votes)
238
Linkz
17 (-5.6% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
91,804 (-3.6% / -3,456)
4.9824(+0.0000) (10,539+0 votes)
240
HintHint
17 (-5.6% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
242
Blink
107 (+3.9% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
201,605 (+0.0% / +32)
4.2369(+0.0000) (2,419+0 votes)
85 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
79,009 (-5.6% / -4,672)
4.9876(+0.0000) (7,735+0 votes)
104,742 (+0.1% / +137)
4.9009(+0.0001) (1,857+2 votes)
18 (+12.5% / +2)
249
Snap&Read
356,240 (+2.1% / +7,161)
2.8723(+0.0000) (141+0 votes)
85,216 (+0.3% / +275)
4.7083(+0.0000) (2,228+0 votes)
62,072 (-5.8% / -3,829)
4.9819(-0.0000) (7,582-1 votes)
252
gInbox
93 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
59,168 (+1.4% / +832)
4.9833(+0.0000) (6,952+0 votes)
254
Jibebuy
5 (+0.0% / +0)
255
Avaproxy
15 (+0.0% / +0)
88 (+23.9% / +17)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
82 (-4.7% / -4)
38,970 (-8.6% / -3,677)
4.9807(-0.0000) (7,256-1 votes)
259
Xout
68 (-1.4% / -1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
91,259 (+0.0% / +0)
4.8158(+0.0000) (152+0 votes)
127,808 (-0.1% / -123)
4.5083(+0.0000) (181+0 votes)
103,705 (+0.3% / +265)
4.3407(+0.0000) (590+0 votes)
89,120 (+0.1% / +101)
4.2441(-0.0017) (717+1 votes)
61 (+3.4% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
168,238 (+0.1% / +134)
3.1053(-0.1170) (19+1 votes)
28,135 (+2.1% / +592)
4.9843(-0.0000) (7,628-1 votes)
84,315 (+0.5% / +406)
3.9361(+0.0000) (360+0 votes)
87,685 (+0.2% / +200)
4.1847(+0.0000) (157+0 votes)
271
NCapture
141,670 (+0.0% / +14)
3.3784(+0.0000) (37+0 votes)
92,203 (+0.4% / +375)
4.3385(-0.0648) (65+3 votes)
90,328 (+0.7% / +631)
4.6207(-0.0043) (58+2 votes)
22,832 (+4.3% / +938)
4.9835(+0.0000) (8,129+0 votes)
10 (-16.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
55,159 (-0.1% / -48)
4.6366(+0.0000) (699+0 votes)
18,246 (-6.7% / -1,319)
4.9994(+0.0000) (8,514+0 votes)
49,327 (+0.2% / +121)
4.7375(+0.0000) (80+0 votes)
16,973 (-5.6% / -1,013)
4.9759(+0.0000) (8,435+0 votes)
30,636 (+0.3% / +84)
4.7816(+0.0000) (577+0 votes)
40,054 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (73+0 votes)
49,672 (+0.5% / +250)
4.3177(+0.0036) (192+1 votes)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
284
Mix
61,999 (+0.5% / +279)
3.7879(+0.0000) (33+0 votes)
40,207 (-14.4% / -6,761)
5.0(+0.0000) (33+0 votes)
39,745 (-14.6% / -6,776)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
39,925 (-14.5% / -6,771)
4.9355(+0.0000) (31+0 votes)
13,000 (-3.8% / -515)
4.998(+0.0000) (8,672+0 votes)
39,773 (-14.5% / -6,758)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
39,833 (-14.6% / -6,784)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
291
plugilo
3 (-25.0% / -1)
39,732 (-14.5% / -6,762)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
39,834 (-14.6% / -6,793)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
41,159 (+3.2% / +1,265)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
40,251 (-14.4% / -6,772)
4.92(+0.0000) (25+0 votes)
41,074 (+3.2% / +1,269)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
39,804 (-14.5% / -6,762)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
39,762 (-14.5% / -6,762)
4.9615(+0.0000) (26+0 votes)
41,093 (-11.9% / -5,542)
4.84(+0.0000) (25+0 votes)
39,833 (-14.6% / -6,790)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)