extension ExtPose

Keyword: esta -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
39,731 (+0.2% / +65)
4.0(+0.0000) (108+0 votes)
45,562 (+0.8% / +352)
4.8(+0.0000) (160+0 votes)
207,665 (-0.2% / -423)
3.3(+0.0000) (177+0 votes)
151,685 (-0.3% / -425)
4.3(+0.0000) (111+0 votes)
116,932 (+0.1% / +151)
4.7(+0.0000) (776+0 votes)
410,994 (-0.3% / -1,242)
3.8(+0.0000) (284+0 votes)
60,558 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (318+0 votes)
120,200 (-0.1% / -116)
2.7(+0.0000) (235+0 votes)
135,025 (+0.0% / +43)
3.8(+0.0000) (747+0 votes)
53,880 (+0.3% / +142)
3.2(+0.0000) (121+0 votes)
21,098 (+0.0% / +8)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
7,646 (+2.4% / +177)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
1,186,005 (+0.1% / +1,068)
4.8(+0.0000) (5,062+0 votes)
914 (+5.9% / +51)
9,907,584 (+0.0% / +153)
4.3(+0.0000) (179,151+0 votes)
228,306 (+0.1% / +165)
4.1(+0.0000) (352+0 votes)
81,266 (-0.2% / -177)
3.6(+0.0000) (1,702+0 votes)
18
Dusk
562 (+5.0% / +27)
410,511 (+0.1% / +209)
4.3(+0.0000) (1,194+0 votes)
138,453 (+0.2% / +282)
3.5(+0.0000) (657+0 votes)
127,546 (-0.2% / -303)
2.9(+0.0000) (560+0 votes)
33,773 (-0.0% / -16)
4.3(+0.0000) (37+0 votes)
3,001,095 (+0.1% / +2,305)
4.6(+0.0000) (1,355+0 votes)
5,496 (-0.1% / -7)
4.6(+0.0000) (48+0 votes)
292,931 (+0.2% / +579)
3.9(+0.0000) (147+0 votes)
10,385 (+0.1% / +6)
4.5(+0.0000) (27+0 votes)
245,837 (+0.1% / +169)
4.2(+0.0000) (142+0 votes)
225,136 (+0.3% / +611)
4.4(+0.0000) (195+0 votes)
57,052 (-0.1% / -62)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
7,790 (-0.2% / -16)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
196,887 (-0.5% / -995)
2.8(+0.0000) (415+0 votes)
29,562 (-0.3% / -98)
4.4(+0.0000) (222+0 votes)
43,009 (+1.1% / +483)
3.2(+0.0000) (133+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (67,874+0 votes)
117,927 (-0.1% / -78)
3.9(+0.0000) (192+0 votes)
36,205 (+0.1% / +31)
3.5(+0.0000) (733+0 votes)
652,147 (+0.2% / +1,342)
4.5(+0.0000) (7,943+0 votes)
22,388 (+0.1% / +16)
3.7(+0.0000) (472+0 votes)
201 (+4.1% / +8)
11,609 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
9,598 (-0.1% / -11)
4.1(+0.0000) (39+0 votes)
466,218 (+0.5% / +2,237)
4.0(+0.0000) (9,202+0 votes)
29,258 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (37+0 votes)
39,464 (+0.2% / +85)
4.5(+0.0000) (2,035+0 votes)
58,834 (+0.2% / +130)
4.0(+0.0000) (122+0 votes)
10,660 (+0.4% / +41)
2.4(+0.0000) (73+0 votes)
77,827 (+0.0% / +35)
3.6(+0.0000) (60+0 votes)
4,259 (+0.3% / +14)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
48,308 (+0.0% / +18)
4.2(+0.0000) (91+0 votes)
199,645 (+0.1% / +282)
4.6(+0.0000) (6,018+0 votes)
192,269 (+0.0% / +59)
4.0(+0.0000) (6,368+0 votes)
12,827 (+1.0% / +128)
4.3(+0.0000) (37+0 votes)
4,989 (-0.2% / -8)
4.9(+0.0000) (466+0 votes)
211,402 (+0.4% / +919)
4.2(+0.0000) (794+0 votes)
193,853 (+13.5% / +22,989)
4.6(+0.0000) (899+0 votes)
38,399 (+0.8% / +311)
4.6(+0.0000) (47+0 votes)
192,753 (+0.1% / +206)
3.9(+0.0000) (613+0 votes)
41,234 (+0.2% / +101)
3.6(+0.0000) (88+0 votes)
21,545 (-0.0% / -5)
4.8(+0.0000) (76+0 votes)
2,170,262 (+0.0% / +14)
4.6(+0.0000) (35,767+0 votes)
42,606 (+0.9% / +376)
2.6(+0.0000) (14+0 votes)
100,299 (+0.1% / +120)
4.2(+0.0000) (597+0 votes)
83 (+1.2% / +1)
4,039 (+0.0% / +2)
3.8(+0.0000) (373+0 votes)
77 (+5.5% / +4)
2,102 (-1.5% / -33)
4.7(+0.0000) (51+0 votes)
73,263 (+0.4% / +274)
4.9(+0.0000) (90+0 votes)
13,498 (-0.1% / -11)
4.1(+0.0000) (195+0 votes)
338 (+8.7% / +27)
548,990 (+0.0% / +123)
4.7(+0.0000) (10,323+0 votes)
2,910 (+0.2% / +7)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
80,830 (+0.2% / +183)
4.6(+0.0000) (166+0 votes)
64,351 (+0.0% / +9)
3.8(+0.0000) (569+0 votes)
12,401 (-0.1% / -12)
4.0(+0.0000) (82+0 votes)
75,546 (+0.3% / +208)
3.7(+0.0000) (112+0 votes)
66,848 (-0.1% / -91)
4.1(+0.0000) (210+0 votes)
57,751 (-0.0% / -24)
4.3(+0.0000) (306+0 votes)
51,006 (+0.4% / +178)
4.6(+0.0000) (675+0 votes)
50,735 (+0.3% / +127)
4.6(+0.0000) (683+0 votes)
20,705 (+0.0% / +5)
1.2(+0.0000) (22+0 votes)
1,851 (+0.4% / +8)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
5,356 (+0.4% / +20)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
10,734 (+0.1% / +16)
4.0(+0.0000) (39+0 votes)
15,023 (-0.5% / -71)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
68,897 (+0.0% / +10)
3.1(+0.0000) (261+0 votes)
58 (+5.5% / +3)
34,655 (-0.0% / -3)
4.1(+0.0000) (559+0 votes)
577,033 (-0.1% / -314)
4.4(+0.0000) (1,823+0 votes)
9,846 (-0.4% / -37)
3.6(+0.0000) (74+0 votes)
13,431 (+0.4% / +50)
2,368 (+0.3% / +8)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
7,831 (-0.2% / -12)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
48,453 (-0.7% / -333)
3.4(+0.0000) (140+0 votes)
505,551 (+0.3% / +1,363)
4.3(+0.0000) (266+0 votes)
11,083 (+0.5% / +50)
1.1(+0.0000) (33+0 votes)
366 (+0.3% / +1)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
378,968 (+0.1% / +376)
4.4(+0.0000) (761+0 votes)
362 (-0.3% / -1)
33,969 (-0.1% / -37)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
9,626 (-0.1% / -12)
4.9(+0.0000) (1,486+0 votes)
350,676 (+0.0% / +98)
4.3(+0.0000) (362+0 votes)
8,932 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (20+0 votes)
4,900 (-0.2% / -10)
4.0(+0.0000) (46+0 votes)
104
2048
420,652 (-0.1% / -218)
3.5(+0.0000) (2,103+0 votes)
23,750 (-0.1% / -13)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)
1,942 (+1.4% / +26)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
398,780 (-0.8% / -3,101)
3.9(+0.0000) (18+0 votes)
140 (-0.7% / -1)
22,276 (+0.0% / +2)
3.7(+0.0000) (24+0 votes)
217,185 (+0.0% / +93)
4.0(+0.0000) (674+0 votes)
1,438 (+0.5% / +7)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
4,224 (+0.0% / +2)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
3,234 (+0.5% / +17)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
1,946 (+0.5% / +9)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
27,584 (+0.3% / +71)
2.1(+0.0000) (67+0 votes)
406,136 (-0.1% / -238)
2.3(+0.0000) (651+0 votes)
15,477 (-0.1% / -22)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
17,388 (+0.6% / +108)
3.4(+0.0000) (125+0 votes)
10,144 (-0.3% / -31)
3.8(+0.0000) (342+0 votes)
1,366 (-0.6% / -8)
3.2(+0.0000) (33+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (296,162+0 votes)
15,209 (-0.5% / -73)
3.6(+0.0000) (151+0 votes)
123
Mind Map
17,801 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (174,184+0 votes)
5,949,464 (-0.2% / -9,791)
4.7(+0.0000) (27,129+0 votes)
3,535 (+1.3% / +46)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
10,209 (-0.3% / -28)
4.8(+0.0000) (28+0 votes)
3,089 (-0.5% / -14)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
44,853 (+0.1% / +26)
4.8(+0.0000) (3,403+0 votes)
12,421 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26,026+0 votes)
73,574 (-0.1% / -74)
4.3(+0.0000) (3,001+0 votes)
474 (+0.4% / +2)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
9,978 (+0.2% / +19)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
130,630 (-0.1% / -104)
3.1(+0.0000) (534+0 votes)
4,561 (+0.9% / +39)
4.7(+0.0000) (140+0 votes)
8,288 (-0.0% / -1)
3.9(+0.0000) (29+0 votes)
6,593 (-0.5% / -30)
3.9(+0.0000) (113+0 votes)
12,234 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
7,944 (+0.2% / +16)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
409 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (64+0 votes)
7,504 (-0.3% / -20)
3.5(+0.0000) (409+0 votes)
2,060 (+0.7% / +15)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
906 (+0.6% / +5)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
8,506 (+0.2% / +17)
3.2(+0.0000) (29+0 votes)
5,501 (+0.3% / +16)
3.8(+0.0000) (74+0 votes)
8,757 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (8+0 votes)
67,535 (+0.0% / +5)
4.0(+0.0000) (37+0 votes)
47,021 (-0.2% / -102)
4.2(+0.0000) (393+0 votes)
4,698,289 (-0.2% / -7,882)
4.3(+0.0000) (1,707+0 votes)
6,756 (-0.1% / -9)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
887 (+0.6% / +5)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
63,455 (+2.7% / +1,674)
3.7(+0.0000) (32+0 votes)
154
TabMerger
1,044 (+0.4% / +4)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
158 (+1.9% / +3)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
41,009 (-0.0% / -10)
4.0(+0.0000) (403+0 votes)
642 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,575 (+0.3% / +15)
3.8(+0.0000) (65+0 votes)
5,348 (-0.1% / -6)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
3,787 (+0.7% / +27)
4.7(+0.0000) (31+0 votes)
1,740 (-0.5% / -9)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
42,372 (+0.1% / +46)
4.4(+0.0000) (139+0 votes)
1,199,519 (-0.1% / -647)
4.7(+0.0000) (12,321+0 votes)
1,888,010 (-0.1% / -1,166)
4.5(+0.0000) (26,025+0 votes)
1,261 (+0.2% / +3)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
4,411 (-0.4% / -19)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (24,532+0 votes)
346 (+2.7% / +9)
21,849 (-0.2% / -45)
3.7(+0.0000) (1,006+0 votes)
27,942 (-0.4% / -106)
4.1(+0.0000) (188+0 votes)
24,666 (+0.0% / +7)
4.3(+0.0000) (211+0 votes)
5,287,438 (-0.1% / -7,420)
2.5(+0.0000) (303+0 votes)
1,284 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,212,507 (+0.0% / +421)
4.5(+0.0000) (11,969+0 votes)
26,716 (+0.3% / +87)
4.3(+0.0000) (81+0 votes)
50,535 (-0.1% / -30)
2.5(+0.0000) (144+0 votes)
3,055 (+0.2% / +5)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
91 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
179
WhatsHide
906 (+0.1% / +1)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
885 (-0.9% / -8)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
473 (+0.0% / +0)
3,348 (+0.4% / +13)
2.9(+0.0000) (12+0 votes)
453,462 (+0.3% / +1,238)
4.7(+0.0000) (4,223+0 votes)
2,282 (+0.1% / +3)
3.7(+0.0000) (36+0 votes)
16,349 (+0.2% / +34)
4.6(+0.0000) (161+0 votes)
3,429 (+0.6% / +21)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
21,327 (+0.2% / +50)
3.2(+0.0000) (544+0 votes)
2,071 (+0.5% / +10)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
16,213 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (95+0 votes)
774,328 (+0.0% / +172)
4.2(+0.0000) (2,093+0 votes)
21,327 (-0.0% / -7)
3.6(+0.0000) (162+0 votes)
621,464 (-0.0% / -146)
4.7(+0.0000) (351+0 votes)
404 (-1.0% / -4)
2,406 (+0.2% / +6)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,466 (+1.9% / +27)
3.7(+0.0000) (106+0 votes)
14,604 (+0.2% / +32)
4.5(+0.0000) (33+0 votes)
1,985 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
17,949 (+0.3% / +56)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
990,607 (-0.0% / -102)
3.5(+0.0000) (504+0 votes)
200
Sky map
17,290 (-0.1% / -24)
3.3(+0.0000) (29+0 votes)
188 (+10.6% / +18)
202
MemoRISE
451 (-1.3% / -6)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
500,602 (+0.0% / +176)
3.9(+0.0000) (979+0 votes)
249,535 (+0.3% / +830)
4.8(+0.0000) (2,097+0 votes)
15,125 (+0.3% / +43)
3.4(+0.0000) (92+0 votes)
8,202 (-0.6% / -49)
4.8(+0.0000) (61+0 votes)
2,270 (+0.3% / +6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
9,395 (-0.1% / -8)
4.2(+0.0000) (73+0 votes)
11,375 (+0.3% / +32)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
15,125 (+0.3% / +43)
3.4(+0.0000) (92+0 votes)
8,202 (-0.6% / -49)
4.8(+0.0000) (61+0 votes)
2,270 (+0.3% / +6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
9,395 (-0.1% / -8)
4.2(+0.0000) (73+0 votes)
11,375 (+0.3% / +32)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
12,934 (-0.3% / -43)
3.2(+0.0000) (53+0 votes)
216
csTimer+
7,607 (+0.3% / +22)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
12,710 (-0.3% / -38)
3.0(+0.0000) (30+0 votes)
1,345 (-0.3% / -4)
3.7(+0.0000) (19+0 votes)
1,359 (-0.1% / -1)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
220
MOOCnager
268 (-0.4% / -1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
400 (-1.2% / -5)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
387 (-0.3% / -1)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
9,043 (+0.7% / +62)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
8,142 (+0.2% / +19)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
682 (-0.4% / -3)
13,810 (+0.1% / +13)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
254 (+0.8% / +2)
1,803 (-0.2% / -3)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
8,731 (-0.1% / -9)
3.7(+0.0000) (17+0 votes)
224,725 (+0.2% / +430)
4.5(+0.0000) (2,337+0 votes)
1,131 (-0.5% / -6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
366,669 (+0.1% / +337)
3.6(+0.0000) (2,578+0 votes)
8,942 (+0.6% / +53)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
1,227 (-0.8% / -10)
3.4(+0.0000) (44+0 votes)
212,532 (-0.3% / -685)
4.3(+0.0000) (1,098+0 votes)
11,675 (+0.4% / +50)
1.9(+0.0000) (9+0 votes)
7,161 (+0.3% / +23)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
9,098 (+0.1% / +7)
3.5(+0.0000) (25+0 votes)
356 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
220,177 (-0.0% / -78)
4.5(+0.0000) (571+0 votes)
5,001 (+1.9% / +91)
4.6(+0.0000) (216+0 votes)
157,427 (+0.1% / +205)
4.4(+0.0000) (3,435+0 votes)
7,451 (+0.0% / +3)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
9,790 (-0.4% / -37)
245
Dark Mode
5,726 (-0.3% / -19)
4.1(+0.0000) (40+0 votes)
30 (+7.1% / +2)
212,638 (+0.7% / +1,488)
4.0(+0.0000) (198+0 votes)
1,096 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
6,413 (+0.1% / +7)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
424 (+1.2% / +5)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
6,385 (-0.0% / -2)
3.3(+0.0000) (150+0 votes)
7,893 (+0.4% / +28)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
277 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,633 (-0.3% / -12)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
299 (-0.7% / -2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
159,110 (+0.1% / +221)
4.4(+0.0000) (458+0 votes)
895 (-0.7% / -6)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
893 (+1.6% / +14)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
4,211 (+0.4% / +16)
3.7(+0.0000) (68+0 votes)
4,416 (+0.1% / +3)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
236,900 (+0.0% / +72)
3.6(+0.0000) (102+0 votes)
208,965 (+0.1% / +147)
3.1(+0.0000) (368+0 votes)
946 (+0.1% / +1)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
67,885 (+0.5% / +324)
4.8(+0.0000) (770+0 votes)
4,537 (-0.7% / -30)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
4,620 (+0.3% / +12)
4.2(+0.0000) (16+0 votes)
112,280 (+0.1% / +166)
4.4(+0.0000) (607+0 votes)
88,326 (-0.4% / -314)
4.3(+0.0000) (1,430+0 votes)
273 (+1.5% / +4)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
171,136 (+0.0% / +14)
3.0(+0.0000) (138+0 votes)
158 (+3.3% / +5)
3,963 (+0.4% / +14)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
3,644 (+0.5% / +19)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
274
Date Time
902 (-0.1% / -1)
302 (-1.6% / -5)
276
Mute Tabs
138 (+0.7% / +1)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
3,960 (+0.3% / +11)
3.6(+0.0000) (76+0 votes)
3,384 (-0.1% / -2)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
145 (-2.7% / -4)
751 (-0.9% / -7)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
76,819 (-0.0% / -20)
4.4(+0.0000) (448+0 votes)
823 (+0.5% / +4)
2,920 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
4,064 (-0.0% / -2)
3.6(+0.0000) (9+0 votes)
3,220 (+1.1% / +35)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
87,134 (+0.1% / +122)
4.2(+0.0000) (88+0 votes)
4,088 (+0.9% / +35)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
70,069 (+0.1% / +99)
4.3(+0.0000) (282+0 votes)
162,005 (-0.0% / -32)
2.3(+0.0000) (209+0 votes)
2,728 (+0.6% / +17)
3.4(+0.0000) (465+0 votes)
27,937 (+0.3% / +77)
4.8(+0.0000) (1,636+0 votes)
72,790 (+0.1% / +68)
4.2(+0.0000) (98+0 votes)
46,951 (-0.1% / -44)
4.5(+0.0000) (1,613+0 votes)
294
Easy PiP
21 (+5.0% / +1)
3,362 (+0.5% / +17)
3.4(+0.0000) (13+0 votes)
586 (+1.6% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,040 (+0.4% / +13)
2.8(+0.0000) (29+0 votes)
58,304 (+0.0% / +7)
4.4(+0.0000) (206+0 votes)
164 (-1.8% / -3)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
228 (+0.9% / +2)