extension ExtPose

Keyword: esta -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
70,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (7,711+6 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (243,470+114 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,021+20 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (17,703+12 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (11,680+30 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,377+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (372+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (426+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (201+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (308+0 votes)
12
uMatrix
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (794+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (740+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (757+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (162+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (634+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (66+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (69,616+1 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (636+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (209+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (402+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (459+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5,172+8 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (602+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (64+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (602+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (70+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (159+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
90,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (74+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (3,135+2 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (486+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (101+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10,580+13 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (193+1 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (1,692+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (95+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (122+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (213+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (218+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (197+12 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,904+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (950+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (613+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (199+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (548+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (236+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12,469+4 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (382+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (870+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (65+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,682+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,879+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (124+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (109+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (116+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (348+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (58+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (613+2 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (242+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (148+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (77+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,189+2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (48+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (41+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (573+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
1.4(+0.0000) (84+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (27+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (436+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (43+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (259+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
50,000 (+25.0% / +10,000)
4.1(+0.0000) (413+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,369+19 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (235+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,316+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,163+3 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (39+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (678+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (64+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (180+2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (207+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (272+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (85+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (151+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (33+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (123+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,210+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (324+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (94+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,754+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (360+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (536+2 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (172+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (69+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (285+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (31+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
107
2048
300,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2,061+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (51+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (150+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (674+0 votes)
6,000 (-25.0% / -2,000)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (381+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (132+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (28+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (3,509-1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (41+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (54+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (675+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
125
Mind Map
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (22+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (48+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (16+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (37,134+24 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (179,754+47 votes)
132
Dark Mode
3.0(-0.2000) (10+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (57+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (172+0 votes)
137
Earth 3D
10,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (10+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,239+9 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (40+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (82+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3,895+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (661+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (194+1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (165+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (190+0 votes)
151
DrIgo
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (140+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (44+0 votes)
153
Pied VPN
3,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (534+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
7,000 (+16.7% / +1,000)
4.1(+0.0000) (53+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (513+2 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (40+0 votes)
162
TabMerger
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (298+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (254+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (148+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (216+0 votes)
100,000 (+11.1% / +10,000)
2.6(+0.0000) (248+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (51+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (187+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (186+0 votes)
179
Web Paint
2,000 (+100.0% / +1,000)
180
Split PDF
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (44+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (136+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (62+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (17+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,760+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (98+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,390+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (22+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (95+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (26,237+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (25,725+8 votes)
813 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (112+1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (29+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (73+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (260+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (266+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (74+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (1,019+0 votes)
203
WhatsHide
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
967 (+1.2% / +11)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (73+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (54+0 votes)
210
MemoRISE
697 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (115+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (312+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (46+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12,141+0 votes)
938 (+3.2% / +29)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (910+2 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,385+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (14+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (98+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (83+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (153+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (348+1 votes)
224
csTimer+
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (41+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
700,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (489+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (2,660+2 votes)
619 (+0.3% / +2)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
229
Mute Tabs
816 (+0.2% / +2)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
620 (+1.1% / +7)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (2,814+8 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(-0.1000) (189+2 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (13+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (22+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (169+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (41+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7(-0.1000) (1,259+8 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (52+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (189+1 votes)
517 (-1.9% / -10)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
246
Sky map
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (33+0 votes)
627 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
794 (+1.0% / +8)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (88+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (51+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (196+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (510+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
642 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
457 (+1.6% / +7)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (31+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (3,156+0 votes)
469 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
269
Date Time
2,000 (+0.0% / +0)
764 (-0.8% / -6)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (19+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (19+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (38+0 votes)
276
Dark Mode
7,000 (-12.5% / -1,000)
4.1(+0.0000) (65+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (66+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (39+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (43+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (114+0 votes)
530 (-2.8% / -15)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (72+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,131-1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,109+0 votes)
422 (+0.2% / +1)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (274-1 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (625+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (33+0 votes)
453 (+1.1% / +5)
5,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (79+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (249+0 votes)
761 (+0.8% / +6)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (7+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (133+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (507+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)