extension ExtPose

Keyword: speech to text -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
60,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (38+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,181+3 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (9+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (72+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,584-2 votes)
200,000 (+100.0% / +100,000)
3.1(+0.0000) (106-1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (159+0 votes)
658 (-1.8% / -12)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (87+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,470+2 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (216+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (113+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (400+1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (513+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (1,982-1 votes)
504 (-0.6% / -3)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (11+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (2,672+0 votes)
920 (+0.3% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (773+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (170+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (621+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (6,618+2 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (139+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (136+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (45+0 votes)
60,000 (+50.0% / +20,000)
24 (+33.3% / +6)
4.9(+0.0000) (24+0 votes)
211 (-0.5% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (4,916+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (112+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (178+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (57+0 votes)
40,000 (+33.3% / +10,000)
2.5(+0.0000) (207+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (32+0 votes)
494 (-1.4% / -7)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
490 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (291+2 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
728 (+1.3% / +9)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,737+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (49+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (108+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,157+7 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (34+0 votes)
30,000 (+50.0% / +10,000)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
12 (+20.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
611 (+3.2% / +19)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (112+0 votes)
297 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (499-1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
388 (-0.8% / -3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
250 (-0.4% / -1)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.1000) (66-1 votes)
395 (+0.3% / +1)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
115 (-0.9% / -1)
158 (+1.3% / +2)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (53+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (210+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
177 (+0.0% / +0)
105 (+1.0% / +1)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (753+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (834+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
1.4(+0.0000) (5+0 votes)
155 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (51+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
642 (-0.2% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (60+0 votes)
670 (-1.5% / -10)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
94 (-3.1% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (27+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (255+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
99
Speak
234 (-1.3% / -3)
233 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (52+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (18+0 votes)
80 (+1.3% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (22+0 votes)
886 (+0.2% / +2)
3.8(+0.0000) (65+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (399+2 votes)
107
vx
508 (+2.6% / +13)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (23+0 votes)
30,000 (+50.0% / +10,000)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
111
Speak It!
7,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (130+0 votes)
90,000 (+12.5% / +10,000)
3.8(+0.0000) (3,178+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (48+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (22+0 votes)
116
TabSpeech
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
117
H2R Speak
244 (+0.4% / +1)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
63 (-3.1% / -2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
821 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
121
Jisū
1,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (63+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
903 (-1.8% / -17)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
125
Speak It
30,000 (+50.0% / +10,000)
2.6(+0.0000) (68+0 votes)
749 (+3.2% / +23)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,390+1 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (21+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (18+0 votes)
62 (-3.1% / -2)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,354+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
313 (-0.9% / -3)
600,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (64+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (490+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (114+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (27+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (91+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
141
Ausum
296 (+1.4% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,821+2 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (61+0 votes)
144
rikaikun
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,233+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (57+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (618+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
148
SlidesPro
3,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)
261 (-1.1% / -3)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (10+0 votes)
152
gSpeak
212 (-1.9% / -4)
3.1(+0.0000) (9+0 votes)
827 (+1.2% / +10)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
157
Notulensi
26 (-3.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (42+0 votes)
630 (+1.3% / +8)
2.2(+0.0000) (10+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
51 (+8.5% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
163
iRead4u
767 (+1.1% / +8)
2.0(+0.0000) (12+0 votes)
121 (+0.8% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (38+0 votes)
166
VCAT
80 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
168
Read Easy
123 (+4.2% / +5)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
215 (+3.4% / +7)
77 (-4.9% / -4)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
174
ReTorn
481 (+1.1% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (32+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (103+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (84+0 votes)
179
SpeakIt
10,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (54+0 votes)
180
MyLOFT
80,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
181
한본어
161 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (8,850+0 votes)
166 (-2.9% / -5)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
161 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
80 (+2.6% / +2)
668 (+0.1% / +1)
2.9(+0.0000) (38+0 votes)
187
Augnito
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
209 (-1.4% / -3)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,947+16 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (123+0 votes)
49 (-3.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
604 (+0.5% / +3)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
193
IntoWords
80,000 (+33.3% / +20,000)
3.0(+0.0000) (139+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (51+1 votes)
652 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
196
3asyR
101 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
389 (-0.3% / -1)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
130 (-0.8% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
476 (-1.0% / -5)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
200
rs-speech
7 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
8 (+0.0% / +0)
14 (-12.5% / -2)
7 (-12.5% / -1)
4 (+0.0% / +0)
89 (+2.3% / +2)
208
VoiceRead
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
209
Talkify
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
53 (-1.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
248 (+1.6% / +4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
149 (+0.7% / +1)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (60+0 votes)
122 (-2.4% / -3)
73 (+0.0% / +0)
217
Chartnote
205 (+9.0% / +17)
5.0 (2 votes)
13 (+8.3% / +1)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (143+0 votes)
726 (+0.6% / +4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
222
Speak-Out
17 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
829 (+1.0% / +8)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (45+0 votes)
357 (+0.8% / +3)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
228
Reforge
3 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
17 (+30.8% / +4)
147 (+4.3% / +6)
233
Textify
886 (+1.0% / +9)
2 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
28 (-6.7% / -2)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (970+1 votes)
600,000 (+50.0% / +200,000)
4.5(+0.0000) (38+0 votes)
85 (+4.9% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
13 (-13.3% / -2)
50,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (211+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (24,853+9 votes)
460 (-0.2% / -1)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
110 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
136 (+4.6% / +6)
3 (+0.0% / +0)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,301+0 votes)
252
Zoho Show
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16,380+6 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
257
Someity
78 (+8.3% / +6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
258
Autofill
600,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,609-1 votes)
763 (-0.7% / -5)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
260
Charlotte
18 (-5.3% / -1)
327 (+1.2% / +4)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (140+0 votes)
263
Luminous
44 (+7.3% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (248+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (87+1 votes)
267
Sms77.io
22 (-4.3% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (14+0 votes)
269
Natiq
1 (+0.0% / +0)
270
OrbitNote
900,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (126+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
385 (+1.0% / +4)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
273
FLOW PAGE
8 (+14.3% / +1)
8 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (381-1 votes)
277
SpeakPC
3 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (131+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (2,294+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (354+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (21+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (398+1 votes)
284
LNMTL-TTS
44 (+2.3% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (91+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (539+0 votes)
287
ProKeys
50,000 (+25.0% / +10,000)
4.4(+0.0000) (216+0 votes)
355 (+4.4% / +15)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (25+0 votes)
85 (-2.3% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
291
MEMRISE+
164 (-1.8% / -3)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (252+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (253+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (16+0 votes)
157 (+3.3% / +5)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (74+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (94+0 votes)
298
audiotts
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)