extension ExtPose

Keyword: speech to text -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
536,843 (+0.9% / +4,678)
4.3(+0.0000) (1,949+5 votes)
808,235 (+0.1% / +431)
4.5(+0.0000) (937+4 votes)
89,681 (+1.0% / +887)
4.8(+0.0000) (825+2 votes)
497,887 (+3.4% / +16,288)
4.4(+0.0000) (1,368+4 votes)
566,270 (+0.0% / +200)
4.8(+0.0000) (352+0 votes)
120,265 (+7.9% / +8,786)
3.8(+0.0000) (70+0 votes)
299,300 (+1.4% / +4,048)
3.0(+0.0000) (71+1 votes)
60,641 (+1.7% / +1,033)
4.4(+0.0000) (29-1 votes)
1,593,922 (-0.0% / -67)
4.8(+0.0000) (3,952+15 votes)
1,405,455 (-0.0% / -366)
4.8(+0.0000) (518+3 votes)
1,120,384 (-0.0% / -180)
4.8(+0.0000) (495+42 votes)
1,561,037 (+0.1% / +1,012)
4.9(+0.0000) (387+19 votes)
1,198,764 (+0.0% / +111)
4.5(+0.0000) (1,655+6 votes)
700,444 (+0.0% / +327)
4.9(+0.0000) (198+0 votes)
44,412 (+1.6% / +699)
3.9(+0.0000) (203+1 votes)
24,034 (+1.3% / +306)
3.6(+0.0000) (50+0 votes)
44,492 (+0.4% / +175)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
3,244 (+5.0% / +154)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
7,495 (+1.4% / +101)
3.7(+0.0000) (23+1 votes)
157,215 (+0.1% / +166)
4.6(+0.0000) (41+0 votes)
146,956 (-0.1% / -216)
4.6(+0.0000) (85+0 votes)
1,244 (+4.6% / +55)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
1,324 (+5.8% / +72)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
96,468 (+1.9% / +1,838)
3.9(+0.0000) (85+0 votes)
2,277 (-0.1% / -2)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,462 (+0.5% / +7)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,093 (-1.6% / -34)
24,157 (+0.4% / +86)
3.7(+0.0000) (45+0 votes)
9,833 (+1.2% / +118)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
225,091 (+0.7% / +1,568)
4.2(+0.0000) (148+3 votes)
62,578 (-0.4% / -233)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
392 (+5.7% / +21)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
634 (+2.4% / +15)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
310,840 (-0.9% / -2,744)
4.4(+0.0000) (493+0 votes)
3,619 (-0.6% / -22)
2.8(+0.0000) (15+0 votes)
608 (+0.3% / +2)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
37,028 (+0.7% / +246)
4.6(-0.1000) (37+1 votes)
3,871 (+0.3% / +13)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
1,030 (+0.7% / +7)
653,590 (-0.9% / -5,764)
2.9(+0.0000) (106+0 votes)
23,730 (+0.1% / +33)
4.0(+0.0000) (75+0 votes)
168,709 (-1.5% / -2,529)
4.5(+0.0000) (131+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (1,790+0 votes)
1,278,014 (+0.1% / +1,901)
4.5(+0.0000) (10,688+13 votes)
15,264 (+1.1% / +164)
4.7(+0.1000) (35+1 votes)
3,638 (+1.2% / +43)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
38,913 (+0.6% / +228)
3.5(-0.1000) (50+1 votes)
11,628 (+0.9% / +100)
3.5(+0.0000) (30+0 votes)
4,102 (+12.0% / +440)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
661 (+0.6% / +4)
4.3(+0.1000) (6+1 votes)
9,773 (+0.4% / +35)
3.7(-0.2000) (17+1 votes)
8,869 (+1.1% / +93)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
8,471 (+0.4% / +31)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
81,731 (+1.1% / +905)
4.6(+0.0000) (456+5 votes)
54,894 (+0.3% / +188)
4.2(+0.0000) (80+0 votes)
6,083 (+2.5% / +150)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
1,040 (+2.8% / +28)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
2,879 (+1.1% / +31)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,525 (+0.4% / +10)
3.4(+0.0000) (13+0 votes)
112,627 (+0.2% / +203)
4.2(+0.0000) (771+0 votes)
601 (-1.3% / -8)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
11,551 (+0.1% / +17)
3.6(+0.0000) (36+0 votes)
504,240 (+0.7% / +3,411)
4.7(+0.0000) (349+0 votes)
11,630 (+0.9% / +101)
4.1(+0.0000) (102+0 votes)
805 (+1.1% / +9)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
111 (-1.8% / -2)
2,326,321 (+2.3% / +53,105)
4.7(+0.0000) (143+1 votes)
113 (-3.4% / -4)
5,245 (+0.2% / +11)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
7,455 (+0.2% / +12)
4.5(+0.0000) (32+0 votes)
546 (-0.9% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,228 (+0.3% / +19)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
537 (+1.7% / +9)
89,486 (+0.4% / +335)
2.8(+0.0000) (270+0 votes)
5,079 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
115,047 (+0.7% / +756)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
41 (+10.8% / +4)
2,180 (+0.5% / +10)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
40 (+14.3% / +5)
756 (-0.8% / -6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,731 (+0.6% / +16)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
9,567 (+1.2% / +109)
3.7(+0.0000) (60+0 votes)
1,893 (+0.9% / +16)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
5,111 (+0.9% / +48)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
2,220 (-0.4% / -8)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
1,952 (+1.4% / +27)
3.2(+0.0000) (23+0 votes)
74,501 (+10.5% / +7,101)
405,221 (+0.4% / +1,647)
2.7(+0.0000) (2,684+0 votes)
61,144 (+0.6% / +383)
4.2(+0.0000) (84+0 votes)
5,476,047 (+0.1% / +7,852)
4.2(-0.1000) (2,781+5 votes)
7,514 (+3.5% / +254)
3.2(+0.0000) (41+0 votes)
29,800 (+1.2% / +355)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
528,908 (+1.7% / +8,728)
2.8(+0.0000) (46+0 votes)
632 (+4.3% / +26)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
121 (+2.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,917 (+1.1% / +20)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
836 (+2.1% / +17)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
151 (+2.0% / +3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
285 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
103 (+6.2% / +6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
102
Speak
884 (+1.0% / +9)
6,957 (-0.4% / -30)
4.2(+0.0000) (34+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
10,293 (+0.7% / +67)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
600 (+0.2% / +1)
4.2(+0.0000) (12+0 votes)
223 (+1.4% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
252 (-2.3% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
109
SayAI
123 (+2.5% / +3)
54 (-1.8% / -1)
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
324 (+0.9% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
82 (+20.6% / +14)
992,505 (+0.6% / +6,205)
4.2(+0.0000) (1,208+3 votes)
54,860 (+0.7% / +360)
3.6(+0.0000) (154+0 votes)
51,416 (-0.1% / -43)
3.7(+0.0000) (177+0 votes)
117
TransOver
191,658 (+0.2% / +381)
4.6(+0.0000) (1,744+0 votes)
118
Augnito
12,177 (+0.1% / +10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
23,976 (+1.8% / +430)
2.6(+0.0000) (15+0 votes)
107,796 (+0.3% / +307)
3.8(+0.0000) (185+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
573 (+1.4% / +8)
344 (+1.2% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
124
Notulensi
131 (-2.2% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
125
Say, Pi
41 (+13.9% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
42 (-6.7% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,084 (+0.2% / +2)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
6,986 (+2.6% / +179)
3.7(+0.0000) (20+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
448,319 (-0.0% / -69)
3.4(+0.0000) (275+0 votes)
383,411 (+1.0% / +3,975)
3.6(+0.0000) (650+0 votes)
14,915 (+2.1% / +305)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
3,275 (+0.4% / +13)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
274,374 (+0.4% / +1,050)
4.2(+0.1000) (223+1 votes)
26 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
35 (-2.8% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
968 (+0.9% / +9)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
52 (+23.8% / +10)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
23,911 (-0.3% / -79)
13 (+0.0% / +0)
10,727 (-0.2% / -18)
3.6(+0.0000) (18+0 votes)
588 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
309 (+9.2% / +26)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
29 (+3.6% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,533 (+0.3% / +27)
3.6(+0.0000) (38+0 votes)
4,158 (+1.0% / +42)
3.9(+0.0000) (67+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
39,489 (+0.2% / +82)
4.1(+0.0000) (124+0 votes)
16,833 (+0.6% / +95)
4.8(+0.0000) (363+3 votes)
1,204,541 (+0.4% / +4,523)
4.4(+0.0000) (4,991-1 votes)
217 (+1.4% / +3)
2,988 (+2.9% / +84)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
130 (-0.8% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,003 (+0.4% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
57 (+5.6% / +3)
4,999 (+1.6% / +79)
3.3(+0.0000) (66+0 votes)
2,815 (+1.2% / +33)
3.0(+0.0000) (38+0 votes)
2,258 (-0.3% / -7)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
23,969 (+0.1% / +22)
38 (-5.0% / -2)
362 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
162
Textify
1,535 (+0.1% / +1)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
164 (-0.6% / -1)
165
Talk GPT
88 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
2,267 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (34+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
278,509 (+0.6% / +1,776)
4.1(+0.0000) (7,288-1 votes)
72,960 (+0.4% / +314)
4.9(+0.0000) (588+9 votes)
170
Ability
33 (-8.3% / -3)
171
Co:Writer
4,444,438 (+0.6% / +27,282)
2.9(+0.0000) (99+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
36,614 (+0.4% / +129)
4.1(-0.2000) (16+1 votes)
1,209,010 (+1.3% / +15,208)
4.1(+0.0000) (22+0 votes)
751 (+0.7% / +5)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
4,074 (-0.1% / -4)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
105,205 (+0.5% / +553)
4.7(+0.0000) (1,071+1 votes)
10 (-16.7% / -2)
179
Jisū
1,578 (+2.1% / +32)
714 (+0.4% / +3)
789 (+0.8% / +6)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
368 (+0.8% / +3)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
183
Inscribe
10 (-9.1% / -1)
100 (+2.0% / +2)
265,974 (+0.1% / +254)
3.2(+0.0000) (65+0 votes)
863,617 (+0.2% / +1,323)
4.9(+0.0000) (371+5 votes)
326,093 (+0.9% / +2,955)
3.8(+0.0000) (96+0 votes)
10,162 (+0.5% / +49)
4.1(+0.0000) (43+0 votes)
189
NoteSense
23 (+0.0% / +0)
87 (-3.3% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
301 (+2.4% / +7)
2,560 (+6.2% / +150)
4.9(+0.1000) (60+3 votes)
303 (+3.1% / +9)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
13,658 (-0.4% / -50)
4.1(+0.0000) (246+0 votes)
2,582 (+0.9% / +22)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
6,295 (+0.2% / +10)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
1,955 (+4.3% / +81)
4.7(+0.0000) (48+1 votes)
374 (+0.5% / +2)
117 (-0.8% / -1)
1,661 (+0.9% / +15)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
943,592 (+0.6% / +6,055)
4.9(+0.0000) (11,218+27 votes)
12,900 (+0.2% / +22)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
1,155 (-2.3% / -27)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
163,588 (+9.7% / +14,407)
5.0(+0.0000) (57+1 votes)
10,702 (+0.9% / +97)
4.4(+0.0000) (68+0 votes)
831 (+0.0% / +0)
608 (+6.3% / +36)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
1,500 (-1.1% / -16)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
4,762 (+0.2% / +9)
4.2(+0.0000) (35+0 votes)
2,128,953 (+0.0% / +62)
4.8(+0.0000) (1,016+51 votes)
174,624 (+6.7% / +10,998)
4.2(+0.0000) (39+0 votes)
169,918 (+0.2% / +258)
4.6(+0.0000) (847+0 votes)
781 (+1.7% / +13)
2.9(+0.0000) (39+0 votes)
358 (-2.2% / -8)
347,402 (+0.0% / +158)
4.7(+0.0000) (955+0 votes)
448 (-2.4% / -11)
1,973 (+0.5% / +9)
4.8(+0.0000) (25+1 votes)
1,786 (-0.3% / -5)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
222
VoiceType
32 (+77.8% / +14)
3,849 (+0.2% / +9)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
262,435 (+0.6% / +1,612)
3.6(+0.0000) (231+1 votes)
3,449 (+1.4% / +49)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
109,022 (-0.6% / -622)
2.2(+0.0000) (30+0 votes)
4,354 (+1.3% / +57)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
91 (-4.2% / -4)
12,984 (+0.6% / +77)
2.7(+0.0000) (31+0 votes)
230
Trainn
1,502 (+0.1% / +1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
7,756 (+4.9% / +365)
4.3(+0.0000) (26+1 votes)
289 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
51,027 (+0.2% / +115)
4.5(+0.0000) (103+0 votes)
85 (+2.4% / +2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
4,169 (+0.4% / +16)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
10,854 (-0.4% / -46)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
121,681 (+8.8% / +9,813)
4.7(+0.0000) (72+0 votes)
239
FLOW PAGE
81 (-1.2% / -1)
4,294 (+0.7% / +29)
2.8(+0.0000) (17+0 votes)
13,067 (+0.0% / +4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
13,405 (+0.1% / +10)
3.8(+0.0000) (256+0 votes)
4,156 (+1.2% / +49)
2.2(+0.0000) (21+0 votes)
11,759 (+0.1% / +17)
5.0(+0.0000) (112+0 votes)
120,875 (+0.4% / +461)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
8,920 (-2.5% / -232)
1.3(+0.0000) (6+0 votes)
247
Assist Me
21 (-4.5% / -1)
51,282 (+0.2% / +96)
4.3(+0.0000) (58+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
12,266 (+0.4% / +47)
4.7(+0.0000) (73+0 votes)
1,039,142 (+0.0% / +359)
4.8(+0.0000) (507+0 votes)
21,747 (+0.6% / +121)
2.9(+0.0000) (52+0 votes)
2,001,632 (-0.0% / -371)
4.8(+0.0000) (146+0 votes)
254
TalkGPT
1,134 (-1.4% / -16)
14,821 (+0.6% / +83)
4.9(+0.0000) (93+0 votes)
256
vx
817 (+6.7% / +51)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
257
ReTorn
939 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
250,959 (-0.4% / -1,057)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
259
Readsy
806 (-0.9% / -7)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
117,135 (+1.2% / +1,369)
3.6(+0.0000) (2,446+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
950 (+1.1% / +10)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
450 (-0.7% / -3)
3.4(+0.0000) (14+0 votes)
560,808 (-0.1% / -439)
4.9(+0.1000) (303+10 votes)
16 (-11.1% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,037 (-0.5% / -51)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,663 (+2.1% / +34)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
3,088 (-0.2% / -6)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
35,412 (-0.0% / -6)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,113,851 (+0.9% / +9,993)
4.3(+0.0000) (63+0 votes)
356 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,680 (+0.5% / +9)
4.7(+0.1000) (6+1 votes)
2,242 (-1.0% / -22)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
3,848 (+0.5% / +19)
4.9(+0.0000) (109+0 votes)
89 (+4.7% / +4)
1,387 (+1.3% / +18)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
25,353 (+0.7% / +165)
4.8(+0.0000) (50+0 votes)
888 (-0.8% / -7)
3.7(+0.0000) (52+0 votes)
280
Reforge
13 (+0.0% / +0)
35,838 (+0.3% / +118)
4.2(+0.1000) (137-1 votes)
282
Speak It!
24,148 (+2.2% / +510)
2.8(+0.0000) (129+0 votes)
765 (+0.3% / +2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
284
VCAT
127 (+4.1% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
107,264 (+0.5% / +481)
4.8(+0.0000) (3,151+0 votes)
207,371 (+0.1% / +163)
2.3(+0.0000) (215+0 votes)
7,860 (+0.4% / +32)
3.6(+0.0000) (46+0 votes)
1,344 (-0.8% / -11)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
4,832 (+0.8% / +36)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
12,531 (+0.5% / +60)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
1,121,083 (+0.1% / +661)
4.7(+0.0000) (12,489+3 votes)
4,516 (+0.2% / +9)
5.0(+0.0000) (91+0 votes)
1,242 (+1.4% / +17)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
26,055 (+0.5% / +129)
3.4(+0.0000) (59+0 votes)
20,171 (-0.1% / -14)
3.6(+0.0000) (32+0 votes)
3,716 (-0.4% / -14)
2.8(+0.0000) (25+0 votes)
498 (+2.0% / +10)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
272,460 (+0.7% / +1,845)
4.5(+0.0000) (973+2 votes)