extension ExtPose

Keyword: delete

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
332,485 (-0.1% / -207)
4.5971(+0.0000) (39,617+15 votes)
132,884 (-0.2% / -230)
3.8038(+0.0000) (4,221+0 votes)
66,336 (+0.4% / +271)
4.6835(+0.0000) (395+0 votes)
54,571 (+0.2% / +85)
4.8115(+0.0000) (122+0 votes)
2,724,433 (+0.0% / +1,048)
4.7676(-0.0001) (63,764+3 votes)
227,386 (+0.0% / +66)
4.4106(-0.0006) (1,018-1 votes)
23,404 (+0.0% / +7)
4.4211(+0.0000) (691+0 votes)
261,275 (-0.1% / -288)
4.3997(-0.0005) (13,959+2 votes)
3,798 (+1.6% / +58)
4.7891(-0.0093) (128+4 votes)
5,720 (+0.4% / +25)
4.55(+0.0000) (40+0 votes)
7,857 (-0.7% / -56)
4.5043(+0.0000) (117+0 votes)
13,692 (-0.0% / -1)
4.5122(+0.0000) (41+0 votes)
2,010 (+0.5% / +10)
2.5926(+0.0000) (27+0 votes)
6,303 (+0.5% / +32)
2.7222(+0.0000) (36+0 votes)
16,566 (+0.5% / +81)
3.6364(+0.0000) (11+0 votes)
1,163 (-1.0% / -12)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
1,152 (+1.9% / +21)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
360 (+2.0% / +7)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,662 (+0.7% / +19)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
52,922 (+0.3% / +184)
4.3361(+0.0000) (244+0 votes)
999 (+0.2% / +2)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
6,287 (+0.1% / +7)
3.8714(+0.0000) (70+0 votes)
468 (-1.9% / -9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
83,518 (-0.1% / -89)
4.2411(+0.0000) (419+0 votes)
169 (-0.6% / -1)
4.0278(+0.0000) (36+0 votes)
20,846 (+0.3% / +57)
3.3308(+0.0000) (133+0 votes)
1,273 (+0.9% / +11)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
469 (+4.9% / +22)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
15,917 (+0.3% / +44)
4.3125(+0.0000) (48+0 votes)
2,946 (+1.4% / +42)
3.4286(-0.2381) (7+1 votes)
689 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
545 (+0.7% / +4)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,988 (-19.8% / -736)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,388 (-0.5% / -54)
2.9626(+0.0000) (107+0 votes)
32,867 (+0.2% / +64)
4.0(+0.0000) (49+0 votes)
790 (-1.1% / -9)
3.9412(+0.0000) (17+0 votes)
429 (+0.0% / +0)
137 (+3.0% / +4)
2.5714(+0.0000) (7+0 votes)
117 (+0.9% / +1)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
456 (+0.2% / +1)
2.0769(+0.0000) (13+0 votes)
3,284 (+0.1% / +4)
3.4167(+0.0000) (12+0 votes)
10,042 (+0.2% / +17)
4.9459(+0.0000) (74+0 votes)
13,585 (+0.4% / +48)
4.3333(+0.0000) (30+0 votes)
124 (+0.8% / +1)
151,507 (+0.5% / +750)
4.6826(+0.0000) (731+0 votes)
850 (+2.2% / +18)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
736 (-0.7% / -5)
4.0(+0.0000) (25+0 votes)
5,058 (-1.7% / -85)
3.093(+0.0000) (43+0 votes)
3,073 (-0.3% / -10)
4.2336(+0.0000) (107+0 votes)
59,516 (+0.4% / +223)
4.6349(+0.0000) (5,716+0 votes)
86 (-1.1% / -1)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,069 (-0.3% / -18)
3.5782(+0.0000) (211+0 votes)
171 (+1.2% / +2)
1.5(+0.0000) (4+0 votes)
473,655 (+0.0% / +109)
4.2057(+0.0000) (282+0 votes)
70 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
157 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
13,228 (+0.1% / +10)
4.4808(+0.0000) (156+0 votes)
15,122 (+0.4% / +58)
3.4668(+0.0000) (754+0 votes)
39,285 (+0.1% / +55)
4.6591(+0.0000) (220+0 votes)
1,569 (+0.5% / +8)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
40,196 (+2.1% / +818)
4.5625(+0.0000) (16+0 votes)
7,705 (+0.3% / +23)
4.1122(+0.0000) (98+0 votes)
1,913 (+0.9% / +18)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
45 (-2.2% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
117,321 (+0.2% / +213)
4.5721(-0.0020) (215-1 votes)
1,636 (-0.2% / -4)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
19,779 (+0.4% / +73)
4.2976(+0.0000) (168+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
73 (-5.2% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
70
Tempo
8,891 (+0.2% / +16)
2.7143(+0.0000) (28+0 votes)
18,757 (+0.1% / +28)
4.1058(+0.0000) (104+0 votes)
13,285 (-0.1% / -16)
3.7318(+0.0000) (343+0 votes)
1,276 (-0.3% / -4)
4.0(+0.0000) (32+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
4,028 (+0.6% / +23)
3.8(+0.0000) (45+0 votes)
1,485 (+0.7% / +10)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
1,229 (+0.2% / +2)
4.125(+0.0000) (16+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
784 (+0.4% / +3)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
3,880,051 (+0.0% / +1,421)
4.8423(+0.0000) (39,083+11 votes)
914 (-0.1% / -1)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
8,416 (-0.0% / -4)
4.3404(+0.0000) (47+0 votes)
83
UnXSS
526 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
897 (-1.4% / -13)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
159 (-0.6% / -1)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
5,517 (+0.0% / +1)
4.5833(+0.0000) (24+0 votes)
488 (-0.4% / -2)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,714,504 (+0.1% / +2,989)
4.4234(+0.0001) (11,194+1 votes)
1,234,709 (+0.1% / +1,189)
4.6864(+0.0001) (12,056+3 votes)
13,526 (+0.1% / +15)
4.6517(+0.0000) (89+0 votes)
11,464 (-0.2% / -23)
3.9619(+0.0000) (105+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,401 (-0.1% / -3)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
2,108 (+0.5% / +11)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
276 (-1.8% / -5)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
245,371 (+0.7% / +1,787)
4.6815(+0.0017) (3,441+28 votes)
1,289 (+0.3% / +4)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
356,038 (+0.2% / +784)
4.2105(+0.0000) (8,869+0 votes)
205,991 (+0.2% / +448)
4.9989(+0.0000) (3,696+0 votes)
163 (-1.8% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
119,131 (-0.1% / -126)
4.6842(+0.0000) (4,345+0 votes)
146,397 (+0.1% / +181)
4.9975(+0.0000) (1,620+0 votes)
103
Tabsets
1,031 (+0.0% / +0)
4.6316(+0.0205) (19+1 votes)
196,507 (+0.0% / +42)
4.5382(+0.0000) (706+0 votes)
946 (+0.1% / +1)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
93,461 (-0.3% / -289)
4.9969(+0.0000) (1,278+0 votes)
83,827 (+0.3% / +235)
5.0(+0.0000) (1,570+0 votes)
73,266 (+0.3% / +242)
5.0(+0.0000) (1,510+0 votes)
86,440 (+0.1% / +51)
3.6916(+0.0000) (1,232+0 votes)
89,217 (+0.3% / +248)
4.4455(+0.0000) (413+0 votes)
68,235 (+0.3% / +195)
5.0(+0.0000) (122+0 votes)
38,083 (+0.6% / +216)
4.9962(+0.0000) (1,063+0 votes)
37,585 (+0.1% / +53)
5.0(+0.0000) (704+0 votes)
583 (+3.6% / +20)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
56,354 (+0.2% / +133)
4.5189(+0.0000) (663+0 votes)
116
WikiTree+
53 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
55,986 (+0.3% / +175)
4.3234(+0.0000) (235+0 votes)
30,843 (+0.2% / +56)
5.0(+0.0000) (425+0 votes)
22,596 (-0.3% / -60)
4.9707(+0.0000) (682+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27,357 (+0.1% / +29)
4.7602(+0.0000) (246+0 votes)
33,377 (+0.0% / +14)
4.3713(+0.0000) (501+0 votes)
123
aCompass
24 (-4.0% / -1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
66 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
23,810 (-0.5% / -128)
4.0806(+0.0000) (335+0 votes)
23,074 (+0.0% / +9)
4.5612(+0.0000) (376+0 votes)
37 (-2.6% / -1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
12,744 (+0.1% / +14)
4.9969(+0.0000) (318+0 votes)
12,246 (+1.2% / +150)
5.0(+0.0000) (258+0 votes)
10,209 (+2.4% / +235)
4.988(+0.0000) (499+0 votes)
19,536 (+0.2% / +32)
4.6058(+0.0038) (104+1 votes)
10,990 (-0.0% / -3)
4.9915(+0.0000) (235+0 votes)
16,827 (+0.0% / +2)
3.7861(+0.0000) (173+0 votes)
9,672 (+1.3% / +128)
5.0(+0.0000) (223+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
14,537 (+0.5% / +76)
4.2297(+0.0000) (209+0 votes)
14,853 (+0.9% / +128)
4.6875(+0.0000) (32+0 votes)
31,228 (-0.2% / -71)
2.1262(+0.0000) (206+0 votes)
16,890 (+0.0% / +2)
4.1724(+0.0000) (58+0 votes)
14,270 (+0.0% / +3)
4.5324(+0.0000) (139+0 votes)
29,308 (-0.3% / -100)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
13,226 (+2.4% / +311)
5.0(+0.0000) (33+0 votes)
11,389 (-0.3% / -35)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
10,991 (-2.6% / -290)
5.0(+0.0000) (36+0 votes)
245 (+2.9% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,469 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (296+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
15,806 (+0.0% / +0)
2.6953(+0.0181) (128+1 votes)
11,027 (-0.1% / -14)
3.7419(+0.0000) (124+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,825 (+2.4% / +139)
5.0(+0.0000) (352+0 votes)
6,134 (+0.0% / +1)
4.9815(+0.0000) (271+0 votes)
6,056 (-0.2% / -10)
5.0(+0.0000) (266+0 votes)
5,450 (+0.5% / +27)
5.0(+0.0000) (330+0 votes)
6,456 (-1.2% / -79)
4.9586(+0.0000) (145+0 votes)
420 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
159
Jewels HD
8,692 (-0.4% / -32)
3.8095(+0.0000) (105+0 votes)
160
wasavi
5,684 (+0.7% / +40)
4.7381(+0.0000) (126+0 votes)
8,889 (+0.5% / +48)
3.8039(+0.0000) (51+0 votes)
6,606 (-0.0% / -3)
3.7843(+0.0000) (357+0 votes)
8,846 (+0.2% / +22)
4.3043(+0.0000) (46+0 votes)
4,620 (-0.1% / -6)
5.0(+0.0000) (161+0 votes)
9,076 (+0.1% / +9)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
7,004 (+1.0% / +72)
4.6667(+0.0000) (18+0 votes)
5,528 (+0.5% / +27)
5.0(+0.0000) (41+0 votes)
168
Yawas
8,277 (+0.1% / +5)
3.4689(+0.0000) (209+0 votes)
5,561 (+1.5% / +80)
5.0(+0.0000) (33+0 votes)
4,017 (-3.0% / -125)
5.0(+0.0000) (115+0 votes)
3,625 (+1.7% / +60)
5.0(+0.0000) (181+0 votes)
3,720 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (96+0 votes)
4,135 (-1.3% / -54)
4.8519(+0.0000) (54+0 votes)
273 (-1.4% / -4)
3.3333(+0.0000) (12+0 votes)
175
RestMan
6,433 (+6.4% / +385)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
176
CookieJar
107 (+0.9% / +1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
5,514 (+0.6% / +31)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
6,326 (+0.3% / +16)
3.5926(+0.0000) (54+0 votes)
4,111 (+0.2% / +10)
4.2468(+0.0000) (77+0 votes)
3,294 (-0.5% / -16)
5.0(+0.0000) (43+0 votes)
2,457 (+1.2% / +30)
5.0(+0.0000) (151+0 votes)
4,567 (+0.5% / +23)
3.8(+0.0000) (30+0 votes)
183
MyMenu
3,709 (-0.9% / -32)
4.6569(+0.0000) (102+0 votes)
5,420 (+1.0% / +56)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
3,899 (-0.7% / -27)
4.4468(+0.0000) (47+0 votes)
2,808 (-0.4% / -10)
4.9286(+0.0000) (42+0 votes)
2,479 (-0.2% / -5)
5.0(+0.0000) (72+0 votes)
4,678 (-0.9% / -44)
2.7705(+0.0000) (61+0 votes)
2,706 (+1.6% / +43)
5.0(+0.0000) (39+0 votes)
2,531 (-1.6% / -42)
5.0(+0.0000) (49+0 votes)
2,529 (-1.9% / -48)
5.0(+0.0000) (49+0 votes)
2,543 (+4.3% / +105)
4.9149(+0.0000) (47+0 votes)
2,515 (+1.5% / +38)
5.0(+0.0000) (50+0 votes)
2,428 (+2.0% / +48)
5.0(+0.0000) (47+0 votes)
2,505 (+0.1% / +3)
5.0(+0.0000) (39+0 votes)
2,525 (+2.2% / +54)
5.0(+0.0000) (37+0 votes)
2,397 (+0.5% / +11)
5.0(+0.0000) (46+0 votes)
2,346 (-1.1% / -27)
4.94(+0.0000) (50+0 votes)
2,394 (+5.0% / +113)
5.0(+0.0000) (45+0 votes)
2,403 (-1.1% / -27)
5.0(+0.0000) (44+0 votes)
2,437 (+2.5% / +60)
5.0(+0.0000) (40+0 votes)
2,445 (+0.9% / +21)
5.0(+0.0000) (39+0 votes)
2,332 (-1.2% / -28)
5.0(+0.0000) (47+0 votes)
2,342 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (46+0 votes)
2,355 (-0.9% / -21)
5.0(+0.0000) (43+0 votes)
2,317 (-1.9% / -45)
5.0(+0.0000) (44+0 votes)
2,429 (+2.7% / +65)
4.8421(+0.0000) (38+0 votes)
2,343 (+0.8% / +18)
5.0(+0.0000) (45+0 votes)
2,275 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (49+0 votes)
2,243 (-2.6% / -61)
5.0(+0.0000) (51+0 votes)
2,227 (-0.9% / -20)
5.0(+0.0000) (50+0 votes)
2,380 (-0.8% / -18)
5.0(+0.0000) (37+0 votes)
2,405 (-2.0% / -49)
5.0(+0.0000) (35+0 votes)
2,277 (+1.2% / +28)
5.0(+0.0000) (44+0 votes)
2,437 (-0.7% / -16)
5.0(+0.0000) (32+0 votes)
3,384 (-0.4% / -15)
4.15(+0.0000) (20+0 votes)
2,407 (+1.0% / +24)
5.0(+0.0000) (32+0 votes)
2,373 (-0.2% / -4)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,287 (-0.7% / -15)
5.0(+0.0000) (39+0 votes)
2,292 (+2.0% / +44)
5.0(+0.0000) (38+0 votes)
4,044 (+0.6% / +23)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
223
Cookiebro
3,542 (+0.2% / +6)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
2,326 (-0.5% / -11)
5.0(+0.0000) (33+0 votes)
2,279 (+0.8% / +19)
5.0(+0.0000) (33+0 votes)
2,888 (+0.7% / +19)
3.9429(+0.0000) (35+0 votes)
3,230 (+0.7% / +22)
4.0667(+0.0000) (15+0 votes)
2,915 (-0.4% / -12)
4.5455(+0.0000) (22+0 votes)
3,076 (+0.3% / +10)
4.3333(+0.0000) (15+0 votes)
3,346 (-0.1% / -2)
3.6154(+0.0000) (52+0 votes)
3,796 (-0.2% / -6)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
2,830 (+0.6% / +17)
3.8421(+0.0000) (19+0 votes)
3,527 (+3.3% / +114)
3.6154(+0.0000) (13+0 votes)
2,353 (-1.0% / -23)
4.0851(+0.0000) (47+0 votes)
2,340 (-0.3% / -6)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
3,041 (+0.5% / +14)
3.5909(+0.0000) (22+0 votes)
2,104 (+0.8% / +16)
4.5932(+0.0000) (59+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
2,932 (-0.0% / -1)
3.4375(+0.0000) (32+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
2,384 (-0.6% / -14)
2.7174(+0.0000) (46+0 votes)
1,719 (-0.1% / -2)
4.1273(+0.0000) (55+0 votes)
2,101 (+0.4% / +8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,653 (+0.4% / +7)
3.9375(+0.0000) (48+0 votes)
1,638 (+0.0% / +0)
4.64(+0.0000) (50+0 votes)
126 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
247
Timyo
1,783 (+0.3% / +6)
3.8889(+0.0000) (27+0 votes)
2,895 (+0.6% / +16)
2,098 (-0.0% / -1)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,110 (+0.0% / +0)
2.9828(+0.0000) (58+0 votes)
2,069 (+0.3% / +7)
2.75(+0.0000) (32+0 votes)
1,657 (-0.7% / -11)
4.1429(+0.0000) (21+0 votes)
54 (+10.2% / +5)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,219 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
255
Re-newtab
958 (+2.4% / +22)
4.9362(+0.0000) (47+0 votes)
85,508 (+0.3% / +265)
4.5629(+0.0000) (867+0 votes)
1,665 (-0.4% / -6)
3.6078(+0.0000) (51+0 votes)
2,212 (-1.0% / -22)
1,547 (+0.7% / +10)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,738 (-0.2% / -3)
2.8182(+0.0000) (11+0 votes)
1,326 (+0.5% / +6)
3.6842(+0.0000) (19+0 votes)
2,038 (+0.2% / +4)
2.2857(+0.0000) (14+0 votes)
263
Shrek Tab
1,579 (-0.3% / -5)
3.3043(+0.0000) (23+0 votes)
1,458 (-0.1% / -1)
2.8684(+0.0000) (38+0 votes)
1,351 (-2.7% / -38)
3.4068(+0.0000) (59+0 votes)
1,468 (+0.3% / +5)
3.4375(+0.0000) (16+0 votes)
267
Drake Tab
1,384 (-0.5% / -7)
3.0857(+0.0000) (35+0 votes)
268
+ GGather
1,156 (+1.9% / +21)
4.3889(+0.0000) (18+0 votes)
1,146 (-0.2% / -2)
3.7647(+0.0000) (17+0 votes)
98,190 (+0.0% / +31)
3.5286(+0.0000) (700+0 votes)
54 (-1.8% / -1)
272
Emoji Tab
1,356 (-1.2% / -17)
2.85(+0.0000) (20+0 votes)
15 (+50.0% / +5)
918 (+0.0% / +0)
3.6957(+0.0000) (46+0 votes)
1,104 (-0.1% / -1)
4.2308(+0.0000) (13+0 votes)
1,126 (+1.2% / +13)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
1,192 (-1.3% / -16)
2.8409(+0.0000) (44+0 votes)
1,201 (+0.3% / +4)
3.1081(+0.0000) (37+0 votes)
899 (+1.1% / +10)
4.1143(+0.0000) (35+0 votes)
1,527 (-0.1% / -1)
1.5592(+0.0000) (338+0 votes)
48,206 (-0.3% / -155)
4.4832(+0.0000) (716+0 votes)
1,187 (-0.2% / -2)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
855 (-0.6% / -5)
3.9545(+0.0000) (44+0 votes)
53,837 (+0.3% / +153)
4.6485(+0.0000) (202+0 votes)
898 (-0.1% / -1)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
286
FNAF Tab
990 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
1,017 (+0.5% / +5)
3.125(+0.0000) (64+0 votes)
48 (+2.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,178 (-0.6% / -7)
2.7143(+0.0000) (7+0 votes)
1,155 (+0.4% / +5)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
949 (-0.7% / -7)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
1,197 (+0.8% / +9)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,036 (-0.9% / -9)
2.9048(+0.0000) (21+0 votes)
1,302 (-0.2% / -2)
2.25(+0.0000) (8+0 votes)
863 (+1.4% / +12)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
296
Queen Tab
1,032 (-0.1% / -1)
3.4211(+0.0000) (19+0 votes)
710 (-0.7% / -5)
3.8367(+0.0000) (49+0 votes)
971 (+0.4% / +4)
3.1034(+0.0000) (29+0 votes)
1,249 (-0.2% / -2)
2.4474(+0.0000) (38+0 votes)
888 (+0.7% / +6)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)