extension ExtPose

Keyword: enter -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
12,420 (+1.6% / +192)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
360,309 (+1.3% / +4,660)
4.7(+0.0000) (837+0 votes)
271,632 (+0.7% / +1,859)
4.1(+0.0000) (7,290+0 votes)
10,616 (+0.5% / +55)
4.8(+0.0000) (85+0 votes)
42,040 (-3.2% / -1,376)
4.8(+0.0000) (312+1 votes)
6
isear
18,223 (+0.2% / +38)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
17,478 (+1.0% / +167)
4.2(+0.0000) (31+0 votes)
548 (+0.7% / +4)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
2,121 (+1.7% / +36)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
2,102 (+3.9% / +79)
72 (-4.0% / -3)
12
Utime
16,217 (+0.7% / +113)
4.6(+0.0000) (78+0 votes)
99 (+1.0% / +1)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
551 (+1.7% / +9)
49,084 (+0.7% / +337)
3.9(+0.0000) (172+0 votes)
817,660 (+0.1% / +914)
4.6(+0.0000) (1,450+0 votes)
296 (+1.4% / +4)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
186 (+0.5% / +1)
4,717 (-0.2% / -10)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
14,873 (+0.9% / +126)
4.9(+0.0000) (236+0 votes)
440,663 (+0.6% / +2,487)
4.4(+0.0000) (211+0 votes)
6,539 (+0.5% / +33)
4.8(+0.0000) (248-1 votes)
308 (+2.0% / +6)
1.7(-0.3000) (3+1 votes)
53 (-1.9% / -1)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
241,769 (+0.2% / +389)
3.7(+0.0000) (1,145+1 votes)
45 (+2.3% / +1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
159,679 (+0.3% / +447)
3.8(+0.0000) (240+0 votes)
1,883 (+0.6% / +12)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
1,439,411 (+0.1% / +1,222)
4.6(+0.0000) (538+2 votes)
14,195 (+2.8% / +386)
4.5 (2 votes)
367 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,205 (+1.7% / +69)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
33
RestMan
53,960 (+0.6% / +342)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
816 (+1.0% / +8)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,794 (+0.9% / +34)
3.8(+0.0000) (39+0 votes)
473 (+0.9% / +4)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
37
Vimium
494,348 (+0.5% / +2,456)
4.8(+0.0000) (4,360+1 votes)
114 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
16,857 (+0.2% / +26)
4.5(+0.0000) (45+0 votes)
40
VCAT
124 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
194 (+3.2% / +6)
550 (+4.2% / +22)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
116,346 (+1.2% / +1,389)
4.6(+0.0000) (312+20 votes)
1,293 (+1.0% / +13)
4.1(+0.0000) (48+0 votes)
470,147 (+0.1% / +469)
4.4(+0.0000) (318+0 votes)
1,024 (+0.3% / +3)
4.1(+0.0000) (47+0 votes)
214 (-2.7% / -6)
5.0(+0.0000) (6+1 votes)
5,150 (+0.9% / +45)
5.0(+0.0000) (62+0 votes)
6,843 (+1.0% / +67)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
236,730 (+1.0% / +2,304)
4.5(+0.0000) (443+0 votes)
120,266 (+0.5% / +628)
4.8(+0.0000) (1,017+0 votes)
5,175 (+0.0% / +1)
4.5(+0.0000) (47+0 votes)
1,188 (-0.1% / -1)
3,332 (+1.9% / +61)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
13,569 (+4.5% / +587)
4.9(+0.0000) (336+1 votes)
3,516 (+0.5% / +18)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
55 (-1.8% / -1)
115 (-2.5% / -3)
28 (+16.7% / +4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
123 (+4.2% / +5)
38,043 (+0.2% / +69)
4.9(+0.0000) (197+0 votes)
63
Enter
14 (+7.7% / +1)
154 (+5.5% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,864 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
42,005 (+1.9% / +779)
4.5(+0.0000) (146+1 votes)
67
FlowGPT
456 (+4.6% / +20)
1,401 (-0.3% / -4)
3.8(+0.0000) (48+0 votes)
1,540 (+1.2% / +18)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
2,409 (+0.3% / +7)
1.6(+0.0000) (33+0 votes)
38,844 (-2.6% / -1,033)
3.6(+0.0000) (44+0 votes)
8,750 (+94.7% / +4,256)
20,653 (+0.7% / +146)
4.8(+0.0000) (51+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
651 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
76
Saka
1,778 (+1.4% / +24)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
19,120 (+1.1% / +211)
3.8(+0.0000) (42+0 votes)
1,153 (+3.4% / +38)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
69 (+3.0% / +2)
15,890 (-0.1% / -17)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
778 (+0.3% / +2)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
12,573 (+1.6% / +203)
4.1(+0.0000) (54+0 votes)
1,398 (+2.2% / +30)
3.2(+0.0000) (25+0 votes)
174 (+1.2% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
9,153 (+0.4% / +41)
4.1(+0.0000) (127+0 votes)
9,717 (+0.2% / +18)
4.3(+0.0000) (72+0 votes)
597 (-1.3% / -8)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
88
wasavi
4,915 (+0.9% / +44)
4.8(+0.0000) (136+0 votes)
715 (+2.0% / +14)
7,855 (+0.7% / +56)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
7,616 (+0.8% / +59)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
92
Texmage
6,203 (+1.6% / +96)
4.5(+0.0000) (112-1 votes)
7,577 (+0.4% / +30)
3.8(+0.0000) (24+0 votes)
8,452 (+1.0% / +85)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,896 (+5.2% / +93)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4,746 (+0.9% / +44)
4.2(+0.0000) (125+0 votes)
6,663 (+6.7% / +416)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
332 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
126 (+5.9% / +7)
3,337 (+4.5% / +143)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
101
Obsignals
4,165 (+2.0% / +80)
4.5(+0.0000) (54+1 votes)
402 (+3.6% / +14)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,246 (+35.9% / +329)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
108 (+3.8% / +4)
397 (+1.3% / +5)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
4,177 (+0.4% / +15)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,495,613 (+0.6% / +21,646)
3.9(+0.0000) (74+1 votes)
5 (-16.7% / -1)
3,536,034 (+0.0% / +122)
4.6(+0.0000) (60+0 votes)
2,595 (+0.2% / +5)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
501 (-2.5% / -13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,223 (+3.4% / +305)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
1,998 (-0.1% / -3)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
2,164,555 (-0.0% / -1,037)
4.6(+0.0000) (537+6 votes)
135,106 (+0.0% / +42)
3.1(+0.0000) (14+0 votes)
1,783,362 (-1.8% / -33,526)
4.5(+0.0000) (1,036+0 votes)
1,224,481 (+0.2% / +2,290)
4.8(+0.0000) (410+1 votes)
83 (-3.5% / -3)
101,317 (+1.0% / +1,035)
3.4(+0.0000) (83+0 votes)
3,876 (+0.4% / +15)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,701 (+1.3% / +47)
2.3(+0.0000) (15+0 votes)
592,220 (+6.5% / +36,139)
4.9(+0.0000) (3,637+3 votes)
123
KDP Miner
7,904 (+0.5% / +36)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
1,795,551 (+1.4% / +24,803)
4.8(+0.0000) (23+1 votes)
245 (+3.4% / +8)
2.6(+0.0000) (7+0 votes)
43,850 (+0.7% / +298)
4.5(+0.0000) (531+0 votes)
123 (+4.2% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
859,854 (+0.1% / +847)
4.9(+0.0000) (341+1 votes)
611,619 (+1.2% / +7,314)
4.7(+0.0000) (1,087+6 votes)
41,828 (+3.1% / +1,267)
3.9(+0.0000) (202+0 votes)
2,899 (+6.7% / +181)
871,673 (+2.3% / +19,595)
4.3(+0.0000) (897+0 votes)
1,006 (+11.0% / +100)
4.9(+0.1000) (147+76 votes)
758,381 (+0.1% / +840)
4.6(+0.0000) (454+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
419,105 (+0.4% / +1,602)
4.1(+0.0000) (7,610+1 votes)
8 (-11.1% / -1)
487,483 (+13.8% / +58,960)
4.3(+0.0000) (1,935+3 votes)
1,253 (+1.5% / +18)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
141
rikaikun
245,526 (+0.5% / +1,253)
4.7(+0.0000) (1,825+0 votes)
1,097 (+5.9% / +61)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
1,105 (+1.9% / +21)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
450,119 (+0.1% / +374)
4.6(+0.0000) (229+4 votes)
1,206 (+0.7% / +8)
4.5(-0.1000) (12+1 votes)
370,288 (+0.3% / +1,201)
4.5(+0.0000) (480+1 votes)
212,004 (+1.3% / +2,673)
4.7(+0.0000) (8,592-1 votes)
862 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
147 (-1.3% / -2)
400 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
907 (+3.3% / +29)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
152
Mr.Sagasu
39 (+5.4% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
24 (-7.7% / -2)
1,024 (+4.6% / +45)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
206,306 (-0.2% / -442)
4.0(+0.0000) (439+0 votes)
12,677 (-0.0% / -2)
4.5(+0.0000) (101+0 votes)
70,271 (+2.0% / +1,368)
4.4(+0.0000) (9,720+0 votes)
392,029 (+0.9% / +3,320)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
802 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
108 (+14.9% / +14)
35 (+0.0% / +0)
169,172 (+0.6% / +1,019)
4.4(+0.0000) (74+0 votes)
502 (+3.5% / +17)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
164
Dev Tabs
276 (+2.2% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
224,729 (+7.1% / +14,899)
2.6(+0.0000) (23+0 votes)
166
Kiwix
8,199 (-0.8% / -70)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
168
Breeze++
506 (-0.2% / -1)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
131,898 (+0.4% / +569)
4.2(-0.2000) (62+3 votes)
156,481 (+1.7% / +2,638)
3.3(+0.0000) (215+0 votes)
105,917 (+9.5% / +9,196)
4.1(+0.0000) (131+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
154,563 (+3.1% / +4,582)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
60,776 (+1.1% / +689)
4.7(+0.0000) (173+0 votes)
86 (-3.4% / -3)
25 (+8.7% / +2)
72,870 (+0.4% / +282)
4.0(+0.1000) (318+2 votes)
52 (+20.9% / +9)
363 (+1.1% / +4)
4.0(+0.0000) (32+0 votes)
81 (-2.4% / -2)
68,174 (+0.5% / +330)
4.4(+0.0000) (251+0 votes)
116,849 (+18.0% / +17,801)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
81 (+1.2% / +1)
6,176 (+1.1% / +70)
3.2(+0.0000) (126+0 votes)
185
MeetBot
220 (+0.0% / +0)
86,392 (+0.6% / +542)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
6,160 (+0.9% / +54)
2.7(+0.0000) (46+0 votes)
359 (+0.8% / +3)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
108 (+9.1% / +9)
367 (+2.2% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,363 (+0.3% / +14)
3.8(+0.0000) (42+0 votes)
54,295 (+1.1% / +576)
4.2(+0.0000) (80+0 votes)
5 (-28.6% / -2)
52,729 (+0.3% / +138)
4.6(+0.0000) (75+0 votes)
440 (+1.1% / +5)
431 (+0.9% / +4)
408 (+4.3% / +17)
61 (+1.7% / +1)
72,673 (+0.5% / +352)
2.5(+0.0000) (62+0 votes)
51 (-12.1% / -7)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
387 (+0.8% / +3)
32,589 (+11.1% / +3,256)
4.9(-0.1000) (21+1 votes)
33,634 (+0.7% / +245)
3.9(+0.0000) (70+0 votes)
204
emojidex
717 (+0.7% / +5)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,022 (-1.5% / -46)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
69,307 (+0.3% / +188)
2.3(+0.0000) (7+0 votes)
237 (+3.5% / +8)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
33,222 (+0.7% / +239)
4.2(+0.0000) (32+0 votes)
36,215 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
18 (+20.0% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
171 (+3.0% / +5)
4.1(+0.0000) (25+0 votes)
212
Ez-Campus
95 (+13.1% / +11)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
308 (-1.9% / -6)
25,250 (+1.2% / +311)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
25,589 (+0.5% / +127)
4.1(+0.0000) (35+1 votes)
48 (+4.3% / +2)
20,650 (+0.7% / +134)
4.1(+0.0000) (83+0 votes)
278 (+6.9% / +18)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,402 (+0.8% / +131)
4.4(+0.0000) (249+0 votes)
220
skUnity
167 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
280 (+8.1% / +21)
27,828 (+0.6% / +167)
2.6(+0.0000) (47+0 votes)
24,074 (+0.4% / +96)
3.6(+0.0000) (212+0 votes)
17,345 (+2.5% / +415)
4.5(+0.0000) (109+0 votes)
12,778 (+1.6% / +203)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
218 (-4.8% / -11)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,530 (+17.5% / +376)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
159 (-0.6% / -1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
185 (+0.5% / +1)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
244 (+3.4% / +8)
13,786 (-0.1% / -10)
3.9(+0.0000) (118+0 votes)
18,663 (+2.3% / +416)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
12,181 (+0.8% / +95)
4.5(+0.0000) (158+0 votes)
15,834 (+2.8% / +426)
3.2(+0.0000) (514+0 votes)
1,829 (+0.1% / +2)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
151 (+2.0% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
9,741 (+0.4% / +34)
5.0(+0.0000) (55+1 votes)
13,456 (+1.1% / +152)
3.7(+0.0000) (39+0 votes)
15,260 (-0.2% / -29)
4.2(+0.0000) (14+0 votes)
35 (+6.1% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,630 (+1.6% / +25)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
12,933 (+1.4% / +178)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
14,801 (+0.4% / +66)
3.2(+0.0000) (59+0 votes)
32 (-5.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
36 (-5.3% / -2)
9,025 (+0.8% / +69)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
11,977 (+0.9% / +111)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
249
Bird View
30 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
172 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,213 (+1.2% / +144)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
8,831 (+0.5% / +44)
4.2(+0.0000) (48+0 votes)
11,174 (+20.4% / +1,892)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
5,454 (-0.4% / -22)
4.8(+0.0000) (85+0 votes)
255
PitchGPT
122 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
32 (+3.2% / +1)
257
GoTo Tab
7,782 (-0.5% / -37)
4.1(+0.0000) (56+0 votes)
258
Muse
159 (+0.6% / +1)
13,428 (+0.2% / +22)
2.6(+0.0000) (54+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
261
HashMaps
105 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,038 (-0.3% / -13)
5.0(+0.0000) (41+0 votes)
5,628 (+1.1% / +61)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
7,266 (+2.2% / +155)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
9,292 (+0.2% / +21)
3.4(+0.0000) (18+0 votes)
266
Falcon
6,566 (-0.3% / -18)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
4,927 (+0.2% / +11)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
6,416 (+0.1% / +8)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
5,117 (+0.5% / +26)
4.0(+0.0000) (72+0 votes)
7,858 (+0.2% / +13)
3.4(+0.0000) (15+0 votes)
102 (+2.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
272
SFL
133,942 (+0.3% / +387)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
4,211 (+2.5% / +103)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
5,735 (+10.7% / +555)
4.7(+0.1000) (133+33 votes)
4,953 (-0.5% / -23)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
5,468 (+1.2% / +67)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
3,871 (-0.7% / -26)
3.8(+0.0000) (187+0 votes)
4,601 (+1.0% / +46)
4.4(+0.0000) (54+0 votes)
8,021 (+2.7% / +210)
4,424 (+0.1% / +4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
5,029 (+1.7% / +83)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,857 (+0.3% / +13)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
6,537 (+0.2% / +15)
2.2(+0.0000) (46+0 votes)
230 (+1.8% / +4)
103 (+0.0% / +0)
4,412 (+11.6% / +460)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
287
reminDO
4,395 (+0.1% / +3)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
2,270 (+0.4% / +9)
5.0(+0.0000) (64+0 votes)
3,283 (+2.3% / +73)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
3,131 (+2.5% / +76)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
3,119 (+0.7% / +22)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
4,476 (+1.5% / +65)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
4,613 (+0.2% / +9)
294
PS Faker
68 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,392 (+0.9% / +22)
4.6(+0.0000) (67+0 votes)
2,700 (+0.5% / +14)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
3,261 (+15.5% / +437)
4.0(+0.3000) (8-1 votes)
4,423 (+7.0% / +288)
2,789 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
23,602 (+0.4% / +84)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)