extension ExtPose

Keyword: enter

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
331,931 (-0.0% / -28)
4.2108(+0.0000) (8,882+0 votes)
205,880 (+2.8% / +5,513)
4.5307(+0.0029) (863-1 votes)
4,009 (+0.6% / +22)
4.7083(+0.0000) (24+0 votes)
1,756 (-0.1% / -2)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
1,285 (-0.2% / -2)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
806 (-1.3% / -11)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
7
Utime
15,997 (+0.2% / +26)
4.5063(+0.0000) (79+0 votes)
10,477 (+0.3% / +32)
4.9257(+0.0000) (175+0 votes)
34,696 (+0.4% / +152)
4.711(+0.0000) (173+0 votes)
10
isear
4,530 (+0.3% / +14)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
304 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
25,002 (-0.1% / -19)
3.9274(+0.0000) (124+0 votes)
72 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
17,918 (-0.4% / -80)
4.3934(+0.0000) (333+0 votes)
98 (-2.0% / -2)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
51,067 (+0.2% / +104)
3.7426(+0.0000) (136+0 votes)
4,192 (+0.2% / +8)
4.6829(+0.0000) (41+0 votes)
2,679 (+1.1% / +30)
3.9429(+0.0000) (35+0 votes)
19
Vimium
372,018 (+0.1% / +364)
4.7989(-0.0000) (4,694-1 votes)
11,802 (-0.3% / -31)
4.7381(+0.0000) (42+0 votes)
865 (+3.3% / +28)
92 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,199 (+0.8% / +9)
4.1364(+0.0000) (44+0 votes)
415 (-1.2% / -5)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
25
RestMan
9,726 (+0.7% / +70)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
201 (-1.0% / -2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
27
Saka
2,229 (-0.6% / -14)
4.5556(+0.0000) (27+0 votes)
121 (+1.7% / +2)
67 (+6.3% / +4)
73,798 (+0.3% / +246)
5.0(+0.0000) (73+0 votes)
1,406 (-0.1% / -2)
3.5484(+0.0000) (31+0 votes)
75,721 (+0.3% / +256)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
74,079 (+0.4% / +263)
5.0(+0.0000) (33+0 votes)
73,541 (+0.3% / +255)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
73,539 (+0.3% / +247)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
73,712 (+0.4% / +261)
4.9677(+0.0000) (31+0 votes)
73,658 (+0.3% / +252)
4.9333(+0.0000) (30+0 votes)
73,493 (+0.3% / +250)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
73,784 (+0.4% / +274)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
73,748 (+0.4% / +269)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
73,598 (+0.3% / +247)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
73,550 (+0.4% / +266)
4.9655(+0.0000) (29+0 votes)
73,531 (+0.4% / +261)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
73,932 (+0.4% / +280)
4.9643(+0.0000) (28+0 votes)
73,569 (+0.3% / +245)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
73,888 (+0.3% / +245)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
73,769 (+0.4% / +271)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
73,648 (+0.4% / +292)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
73,632 (+0.3% / +254)
4.8519(+0.0000) (27+0 votes)
74,605 (+0.4% / +283)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
73,521 (+0.4% / +262)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
73,006 (-0.9% / -651)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
73,035 (-0.5% / -368)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
73,563 (+0.3% / +255)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
73,556 (+0.3% / +256)
4.9615(+0.0000) (26+0 votes)
72,864 (-0.9% / -660)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
73,512 (+0.4% / +268)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
73,479 (+0.3% / +229)
4.9615(+0.0000) (26+0 votes)
73,603 (+0.3% / +246)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
73,770 (+0.3% / +250)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
73,603 (+0.3% / +242)
4.92(+0.0000) (25+0 votes)
73,586 (+0.4% / +257)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
73,576 (+0.4% / +258)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
73,835 (+0.4% / +268)
4.96(+0.0000) (25+0 votes)
73,555 (+0.4% / +261)
4.84(+0.0000) (25+0 votes)
73,516 (+0.4% / +278)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
73,490 (+0.3% / +234)
4.96(+0.0000) (25+0 votes)
73,448 (+0.3% / +256)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
73,632 (+0.3% / +237)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
73,509 (+0.3% / +246)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
73,713 (+0.3% / +241)
4.9583(+0.0000) (24+0 votes)
73,677 (+0.4% / +259)
4.9583(+0.0000) (24+0 votes)
73,675 (+0.3% / +230)
4.9583(+0.0000) (24+0 votes)
73,624 (+0.4% / +259)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
73,604 (+0.4% / +266)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
74,308 (+0.3% / +241)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
73,586 (+0.3% / +251)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
73,577 (+0.3% / +241)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
73,576 (+0.3% / +215)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
73,571 (+0.4% / +269)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
73,564 (+0.4% / +291)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
73,531 (+0.4% / +276)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
73,528 (+0.3% / +243)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
73,517 (+0.3% / +247)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
73,487 (+0.3% / +252)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
73,478 (+0.3% / +234)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
73,455 (+0.3% / +240)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
73,585 (+0.4% / +257)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
73,585 (+0.4% / +258)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
74,773 (+0.3% / +251)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
73,562 (+0.4% / +281)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
73,810 (+0.3% / +253)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
73,758 (+0.4% / +274)
4.8261(+0.0000) (23+0 votes)
73,687 (+0.3% / +237)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
73,916 (+0.4% / +285)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
73,612 (+0.3% / +250)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
73,605 (+0.3% / +239)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
73,601 (+0.3% / +246)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
73,599 (+0.3% / +247)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
73,555 (+0.3% / +248)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
73,541 (+0.4% / +264)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
73,531 (+0.4% / +259)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
73,513 (+0.4% / +262)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
72,847 (-0.9% / -660)
4.913(+0.0000) (23+0 votes)
73,501 (+0.4% / +260)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
73,491 (+0.3% / +241)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
73,485 (+0.3% / +229)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
73,460 (+0.3% / +255)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
73,707 (+0.4% / +259)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
73,925 (+0.4% / +267)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
73,748 (+0.3% / +255)
4.9545(+0.0000) (22+0 votes)
73,671 (+0.3% / +255)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
73,004 (-0.8% / -623)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
73,588 (+0.4% / +264)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
73,572 (+0.3% / +247)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
73,556 (+0.4% / +261)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
73,552 (+0.4% / +262)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
73,545 (+0.3% / +229)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
73,542 (+0.3% / +252)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
73,528 (+0.4% / +261)
4.9545(+0.0000) (22+0 votes)
73,523 (+0.0% / +0)
4.9545(+0.0000) (22+0 votes)
73,500 (+0.3% / +236)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
73,490 (+0.4% / +260)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
74,196 (+0.4% / +290)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
73,564 (+0.3% / +232)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
74,028 (+0.0% / +0)
4.9048(+0.0000) (21+0 votes)
73,526 (+0.4% / +276)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
73,980 (+0.3% / +255)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
73,700 (+0.4% / +275)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
73,674 (+0.3% / +255)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
73,635 (+0.4% / +269)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
73,634 (+0.3% / +253)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
73,615 (+0.4% / +257)
4.9524(+0.0000) (21+0 votes)
73,604 (+0.3% / +230)
4.8571(+0.0000) (21+0 votes)
73,601 (+0.4% / +262)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
73,595 (+0.4% / +267)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
73,570 (+0.3% / +247)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
73,568 (+0.4% / +286)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
73,538 (+0.4% / +258)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
73,511 (+0.3% / +237)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
73,510 (+0.4% / +282)
4.9048(+0.0000) (21+0 votes)
73,496 (+0.3% / +225)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
73,476 (+0.3% / +249)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
75,110 (+0.3% / +230)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
73,678 (+0.4% / +278)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
72,925 (-0.6% / -407)
4.9524(+0.0000) (21+0 votes)
73,577 (+0.4% / +289)
4.9048(+0.0000) (21+0 votes)
73,484 (+0.4% / +271)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
73,878 (+0.4% / +259)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
73,855 (+0.4% / +272)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
73,854 (+0.4% / +275)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
73,849 (+0.4% / +294)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
73,729 (+0.4% / +260)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
73,724 (+0.4% / +272)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
2,363 (+0.3% / +7)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
73,617 (+0.4% / +262)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
73,593 (+0.3% / +255)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
73,589 (+0.4% / +274)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
73,588 (+0.3% / +243)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
73,588 (+0.4% / +281)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
73,570 (+0.4% / +260)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
73,564 (+0.3% / +237)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
73,560 (+0.3% / +255)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
73,548 (+0.3% / +244)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
73,535 (+0.3% / +218)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
73,534 (+0.3% / +254)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
73,518 (+0.3% / +246)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
73,509 (+0.4% / +287)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
73,504 (+0.4% / +265)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
73,492 (+0.3% / +246)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
73,485 (+0.4% / +262)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
73,476 (+0.3% / +227)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
72,853 (-0.8% / -607)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
73,617 (+0.4% / +275)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
73,586 (+0.3% / +249)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
73,754 (+0.4% / +266)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
73,687 (+0.3% / +257)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
73,676 (+0.3% / +228)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
73,643 (+0.4% / +269)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
73,598 (+0.3% / +245)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
72,953 (-0.9% / -627)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
73,577 (+0.3% / +253)
4.8947(+0.0000) (19+0 votes)
73,566 (+0.4% / +261)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
73,555 (+0.4% / +267)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
73,547 (+0.3% / +254)
4.9474(+0.0000) (19+0 votes)
73,526 (+0.3% / +248)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
73,524 (+0.4% / +270)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
73,511 (+0.4% / +291)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
72,822 (-0.9% / -652)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
72,984 (-0.9% / -632)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
73,557 (+0.4% / +272)
4.9474(+0.0000) (19+0 votes)
73,550 (+0.4% / +281)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
73,502 (+0.3% / +251)
4.9474(+0.0000) (19+0 votes)
74,051 (+0.4% / +281)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
73,734 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
73,662 (+3.1% / +2,222)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
73,610 (+0.4% / +271)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
73,597 (+0.4% / +261)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
73,594 (+0.4% / +268)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
73,586 (+0.3% / +242)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
73,563 (+0.4% / +268)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
73,561 (+0.3% / +237)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
73,515 (+0.3% / +256)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
73,496 (+0.3% / +228)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
73,494 (+0.4% / +262)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
73,489 (+0.3% / +223)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
73,487 (+0.3% / +232)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
73,717 (+0.4% / +259)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
73,619 (+0.3% / +255)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
73,619 (+0.3% / +255)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
73,585 (+0.3% / +253)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
73,552 (+0.3% / +254)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
73,459 (+0.4% / +275)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
73,856 (+0.4% / +264)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
73,695 (+0.3% / +252)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
73,629 (+0.4% / +261)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
73,627 (+0.3% / +251)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
73,610 (+0.3% / +249)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
72,974 (-0.9% / -626)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
72,911 (-0.9% / -678)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
73,579 (+0.3% / +230)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
73,570 (+0.4% / +259)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
73,556 (+0.4% / +270)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
73,555 (+0.3% / +256)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
73,553 (+0.3% / +256)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
73,553 (+0.4% / +296)
4.9412(+0.0000) (17+0 votes)
73,551 (+0.4% / +274)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
73,547 (+0.3% / +235)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
73,541 (+0.3% / +250)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
73,534 (+0.4% / +272)
4.9412(+0.0000) (17+0 votes)
73,626 (+0.4% / +271)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
73,566 (+0.4% / +268)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
73,563 (+0.4% / +282)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
73,507 (+0.4% / +268)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
73,657 (+0.3% / +232)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
73,007 (-0.6% / -404)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
73,574 (+0.3% / +246)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
72,909 (-0.9% / -641)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
73,544 (+0.3% / +242)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
72,875 (-0.5% / -371)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
73,517 (+0.4% / +280)
4.9375(+0.0000) (16+0 votes)
73,608 (+0.4% / +287)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
73,540 (+0.3% / +248)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
73,582 (+0.4% / +272)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
72,943 (-0.9% / -638)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
72,938 (-0.9% / -632)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
73,566 (+0.3% / +243)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
73,547 (+0.4% / +270)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
73,569 (+0.3% / +233)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
73,564 (+0.4% / +277)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
73,550 (+0.4% / +273)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
74,013 (+0.4% / +259)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
73,659 (+0.3% / +248)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
73,610 (+0.4% / +273)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
73,498 (+0.4% / +257)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
73,577 (+0.4% / +279)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
73,695 (+0.4% / +268)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
73,923 (+0.3% / +257)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
73,593 (+0.3% / +241)
4.9231(+0.0000) (13+0 votes)
73,547 (+0.4% / +269)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
73,486 (+0.4% / +262)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
73,460 (+0.3% / +250)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
73,045 (-0.5% / -355)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
73,601 (+0.3% / +245)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
73,579 (+0.3% / +242)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
73,730 (+0.3% / +250)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
73,522 (+0.4% / +280)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
73,497 (+0.3% / +251)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
72,910 (-0.9% / -653)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
73,566 (+0.4% / +277)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
73,567 (+0.4% / +268)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
73,624 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
73,448 (+0.3% / +239)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
73,511 (+0.3% / +241)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
275
sez
112 (+0.0% / +0)
73,646 (+0.4% / +263)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
73,587 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
73,584 (+0.3% / +248)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
73,510 (+0.4% / +263)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
73,497 (+0.4% / +263)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
73,463 (+0.3% / +243)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
73,580 (+0.3% / +225)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
73,495 (+0.4% / +257)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
73,692 (+0.4% / +273)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
73,631 (+0.4% / +270)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
73,583 (+0.4% / +274)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
73,583 (+0.3% / +247)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
73,582 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
73,567 (+0.4% / +262)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
73,563 (+0.4% / +268)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
73,558 (+0.4% / +265)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
73,544 (+0.4% / +259)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
73,542 (+0.4% / +268)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
73,538 (+0.3% / +222)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
73,537 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
73,536 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
72,903 (-0.9% / -633)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
73,529 (+0.4% / +285)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
73,528 (+0.4% / +260)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
73,520 (+0.4% / +263)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)