extension ExtPose

Keyword: enter

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
355,254 (+0.0% / +23)
4.2105(+0.0000) (8,869+0 votes)
196,465 (+0.3% / +669)
4.5382(+0.0007) (706+1 votes)
918 (+0.3% / +3)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
1,446 (+0.3% / +4)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
5
Utime
15,858 (+0.2% / +34)
4.5263(+0.0000) (76+0 votes)
1,994 (-0.3% / -5)
4.6316(+0.0000) (19+0 votes)
6,133 (+0.2% / +15)
4.3684(+0.0000) (76+0 votes)
9,652 (+0.1% / +10)
4.9268(+0.0000) (164+0 votes)
9
isear
3,578 (+0.4% / +14)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
19,504 (+0.6% / +113)
4.6019(+0.0000) (103+0 votes)
355 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
420 (+3.4% / +14)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
22,476 (+0.0% / +9)
3.9833(+0.0000) (120+0 votes)
107 (+0.9% / +1)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
153 (+2.7% / +4)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
8,684 (+6.5% / +531)
4.0(+0.0769) (14+1 votes)
19,360 (+0.5% / +102)
4.397(+0.0000) (335+0 votes)
43,713 (+0.0% / +19)
3.7934(+0.0000) (121+0 votes)
2,869 (-0.7% / -20)
3.9429(+0.0000) (35+0 votes)
3,022 (+0.5% / +14)
4.8438(+0.0000) (32+0 votes)
21
Vimium
343,922 (+0.2% / +574)
4.7959(-0.0008) (4,611+1 votes)
11,149 (+0.8% / +90)
4.7179(+0.0000) (39+0 votes)
1,176 (-0.8% / -10)
4.2093(+0.0000) (43+0 votes)
150,757 (+0.0% / +55)
4.6826(+0.0000) (731+0 votes)
25
Saka
2,161 (-0.4% / -9)
4.5652(+0.0000) (23+0 votes)
26
RestMan
6,048 (-0.2% / -12)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
27
sez
174 (+1.8% / +3)
852 (+24.0% / +165)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
216 (-2.7% / -6)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
1,548 (+0.0% / +0)
3.5484(+0.0000) (31+0 votes)
50 (-5.7% / -3)
1,639 (+3.6% / +57)
4.058(+0.0000) (69+0 votes)
12,651 (-0.2% / -31)
4.3077(+0.0000) (39+0 votes)
1,952 (-1.0% / -19)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
91,946 (-0.4% / -339)
4.7726(+0.0000) (831+0 votes)
2,055 (+1.2% / +24)
3.85(+0.0000) (20+0 votes)
17,481 (+0.1% / +23)
4.9565(+0.0000) (46+0 votes)
957 (-0.4% / -4)
3.9231(+0.0000) (39+0 votes)
21,285 (+0.3% / +68)
3.7917(+0.0000) (24+0 votes)
75,398 (-1.2% / -917)
3.8839(+0.0000) (353+0 votes)
17,997 (-0.0% / -7)
4.1395(+0.0000) (43+0 votes)
710 (+1.1% / +8)
4.3737(+0.0000) (99+0 votes)
16,230 (-0.3% / -49)
3.7297(+0.0000) (37+0 votes)
239 (+4.8% / +11)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
53 (-3.6% / -2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
9,344 (-0.5% / -47)
4.4091(+0.0000) (66+0 votes)
9,097 (+0.6% / +55)
4.4054(+0.0000) (74+0 votes)
48
wasavi
5,644 (+0.2% / +9)
4.7381(+0.0000) (126+0 votes)
563 (+0.4% / +2)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
831 (-0.8% / -7)
1.6452(+0.0000) (31+0 votes)
107,123 (+1.0% / +1,014)
4.4321(+0.0000) (9,741+0 votes)
7,114 (-0.2% / -12)
4.4556(+0.0000) (90+0 votes)
165 (+3.1% / +5)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
366 (-1.3% / -5)
4.8621(+0.0000) (29+0 votes)
55
Texmage
6,340 (+0.2% / +11)
4.44(+0.0000) (100+0 votes)
6,533 (+0.3% / +21)
4.3544(+0.0000) (79+0 votes)
5,640 (-1.7% / -95)
4.1717(+0.0000) (99+0 votes)
20,614 (-0.4% / -84)
4.4684(+0.0000) (158+0 votes)
5,483 (+2.4% / +128)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
3,658 (+0.4% / +15)
4.5(+0.0000) (82+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
265 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
389 (+1.6% / +6)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
15,593 (+3.2% / +478)
3.6267(+0.0000) (150+0 votes)
274 (-1.4% / -4)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
3,932,671 (-0.0% / -651)
3.4343(+0.0000) (198+0 votes)
4,739 (+1.8% / +86)
1.7064(+0.0000) (109+0 votes)
2,675 (+1.1% / +29)
4.0556(+0.0000) (36+0 votes)
258 (-0.8% / -2)
4.12(+0.0000) (25+0 votes)
89 (-3.3% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,023 (+14.4% / +381)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
72
EZProxy
6,705 (-0.3% / -21)
4.3721(+0.0000) (43+0 votes)
806,288 (+0.5% / +3,797)
4.3048(+0.0000) (899+0 votes)
24 (+9.1% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
676,790 (-0.1% / -496)
4.551(-0.0007) (833+1 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,453 (+0.8% / +11)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
1,435 (+0.6% / +8)
4.4545(+0.0000) (22+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
4,356 (+0.7% / +30)
4.4857(+0.0000) (35+0 votes)
957 (-2.0% / -20)
4.7241(+0.0000) (29+0 votes)
201 (+4.7% / +9)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
897 (-0.3% / -3)
4.84(+0.0000) (25+0 votes)
259,189 (+1.8% / +4,664)
4.759(+0.0000) (249+0 votes)
866,729 (+1.9% / +16,153)
2.5417(+0.0000) (24+0 votes)
1,131 (+0.5% / +6)
4.2857(+0.0000) (21+0 votes)
510 (+1.8% / +9)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
9 (+28.6% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,859 (+0.8% / +30)
3.3516(+0.0000) (128+0 votes)
997 (-0.3% / -3)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
1,338 (+5.4% / +69)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
115 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
725 (-0.8% / -6)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
799 (+1.4% / +11)
3.9412(+0.0000) (17+0 votes)
85 (+6.2% / +5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
12 (+33.3% / +3)
910 (-1.1% / -10)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
400 (+0.5% / +2)
2.0(+0.0000) (9+0 votes)
779 (-0.8% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
545 (-0.9% / -5)
4.3103(+0.0000) (29+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
39 (+0.0% / +0)
729 (+0.3% / +2)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,974 (+0.6% / +12)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
1,601 (-0.7% / -11)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
107
MyIPCam
68,149 (+0.0% / +19)
3.7814(+0.0016) (741+1 votes)
2,263 (+0.4% / +8)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
56,221 (+1.3% / +713)
4.5189(+0.0000) (663+0 votes)
54,695 (+0.6% / +339)
4.4644(+0.0010) (519+1 votes)
93,478 (-0.1% / -114)
3.2905(+0.0000) (210+0 votes)
14 (-12.5% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
62,068 (+3.0% / +1,820)
4.0606(+0.0000) (132+0 votes)
38,743 (+0.6% / +244)
4.844(+0.0000) (141+0 votes)
46,871 (+0.0% / +12)
4.035(+0.0000) (200+0 votes)
77 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
36,194 (+0.0% / +3)
3.9738(+0.0000) (382+0 votes)
39,752 (+0.7% / +275)
4.5511(+0.0000) (176+0 votes)
43,665 (-0.4% / -185)
4.2581(+0.0000) (62+0 votes)
270 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
32,564 (-0.2% / -81)
4.0(+0.0036) (277+1 votes)
867 (+1.2% / +10)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
22,462 (+0.1% / +14)
4.6986(+0.0000) (146+0 votes)
30,519 (+8.1% / +2,274)
4.8519(+0.0057) (27+1 votes)
289 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
61 (+3.4% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
29,986 (+3.4% / +995)
4.0339(+0.0000) (59+0 votes)
24,948 (-0.3% / -65)
4.2317(+0.0000) (82+0 votes)
30,088 (+0.4% / +134)
3.2084(+0.0000) (523+0 votes)
49 (-9.3% / -5)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
219 (+0.5% / +1)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
245 (+2.5% / +6)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
15,887 (-0.2% / -39)
4.6944(+0.0000) (36+0 votes)
17,511 (-0.0% / -7)
4.4369(+0.0000) (103+0 votes)
567 (+0.5% / +3)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
136
VCAT
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
603 (+0.5% / +3)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
16,770 (-0.5% / -92)
4.2586(+0.0000) (58+0 votes)
19,011 (-0.5% / -100)
3.6313(+0.0000) (198+0 votes)
140
Breeze++
160 (-0.6% / -1)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
15,375 (+4.5% / +656)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
10,406 (-0.0% / -3)
3.9837(+0.0000) (246+0 votes)
14,749 (+4.4% / +615)
4.1304(-0.0514) (23+1 votes)
11,487 (-0.2% / -18)
3.9619(-0.0098) (105-1 votes)
14,895 (-0.2% / -26)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
15,807 (+3.0% / +467)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
447 (+0.4% / +2)
2.9412(+0.0000) (34+0 votes)
9,942 (-0.2% / -23)
4.2206(+0.0000) (204+0 votes)
15,007 (+7.6% / +1,063)
3.7692(+0.0000) (13+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
151 (-1.3% / -2)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
113 (+2.7% / +3)
35 (-5.4% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,317 (-0.6% / -43)
4.7529(+0.0000) (85+0 votes)
210 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
156
Mailfixer
173 (+2.4% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,588 (-0.0% / -2)
4.1071(+0.0000) (28+0 votes)
6,833 (+0.6% / +38)
4.4472(+0.0000) (360+0 votes)
12,303 (+0.1% / +8)
3.28(+0.0000) (25+0 votes)
33 (-2.9% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
103 (-3.7% / -4)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
116 (-3.3% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,830 (-0.4% / -30)
4.2093(+0.0000) (43+0 votes)
5,961 (+0.9% / +55)
4.7368(+0.0000) (19+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
9,375 (+0.5% / +43)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
168
HashMaps
105 (+1.9% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,650 (-0.6% / -39)
3.9444(+0.0000) (18+0 votes)
4,724 (-1.0% / -47)
4.7097(+0.0000) (31+0 votes)
26 (-3.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25 (-16.7% / -5)
2.8333(+0.0000) (12+0 votes)
5,407 (-0.5% / -28)
4.0588(+0.0000) (34+0 votes)
3,674 (-0.1% / -3)
4.8364(+0.0000) (55+0 votes)
4,553 (+0.2% / +8)
4.4706(+0.0000) (85+0 votes)
84 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
5,961 (+0.7% / +43)
2.6602(+0.0000) (103+0 votes)
104 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,821 (-0.1% / -5)
3.8449(+0.0000) (187+0 votes)
4,068 (-0.2% / -9)
4.9167(+0.0000) (24+0 votes)
117 (+2.6% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
5,260 (+1.7% / +87)
3.6379(+0.0000) (58+0 votes)
4,005 (-0.2% / -7)
3.8(+0.0000) (45+0 votes)
275 (+5.0% / +13)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,473 (-0.4% / -16)
4.381(+0.0000) (21+0 votes)
5,109 (+4.5% / +220)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
267,910 (-2.4% / -6,468)
4.7234(+0.0000) (1,128+0 votes)
3,268 (+12.6% / +366)
4.75(+0.0000) (20+0 votes)
111 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
84 (+1.2% / +1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
192
Dev Tabs
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,223 (+1.3% / +41)
4.2258(+0.0000) (31+0 votes)
3,496 (-0.9% / -31)
4.6471(+0.0000) (17+0 votes)
3,502 (+9.3% / +298)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
3,987 (-1.6% / -64)
3.6429(+0.0000) (14+0 votes)
170 (+1.8% / +3)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
198
529andYou
2,686 (-0.4% / -10)
4.5641(+0.0000) (39+0 votes)
199
Internote
11 (-8.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,348 (-1.1% / -37)
3.6154(+0.0000) (52+0 votes)
201
Falcon
2,071 (-0.1% / -3)
4.7419(+0.0000) (31+0 votes)
2,979 (+0.1% / +2)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
203
fullURL
21 (-4.5% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,275 (+0.1% / +6)
91 (-6.2% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
22 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,956 (+0.2% / +3)
4.7308(+0.0000) (26+0 votes)
2,320 (+1.4% / +31)
4.5789(+0.0000) (38+0 votes)
2,088 (+2.7% / +54)
4.5932(-0.0102) (59+1 votes)
1,682 (+0.4% / +7)
4.4463(+0.0000) (121+0 votes)
212
NCUE Plus
1,164 (+0.0% / +0)
4.8862(+0.0000) (123+0 votes)
2,098 (+0.3% / +6)
4.3846(+0.0000) (26+0 votes)
1,803 (-0.3% / -5)
3.7143(+0.0000) (70+0 votes)
2,367 (+0.5% / +12)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
1,778 (+3.1% / +53)
4.175(+0.0000) (40+0 votes)
217
Text Fu
159 (-9.1% / -16)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,698 (+0.2% / +3)
3.7556(+0.0000) (45+0 votes)
2,332 (+1.4% / +32)
3.3448(+0.0000) (29+0 votes)
1,469 (+0.0% / +0)
4.7333(+0.0000) (15+0 votes)
70 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,344 (+0.5% / +7)
3.8947(+0.0000) (95+0 votes)
1,074 (-0.6% / -6)
4.75(+0.0000) (48+0 votes)
1,934 (-0.3% / -6)
3.4167(+0.0000) (36+0 votes)
1,651 (+3.8% / +61)
4.5625(+0.0000) (16+0 votes)
1,478 (+0.4% / +6)
4.375(+0.0000) (32+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,031 (+0.5% / +11)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
17 (+13.3% / +2)
230
reminDO
1,565 (-0.2% / -3)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
231
Quick Ant
1,254 (+0.6% / +7)
4.2143(+0.0000) (42+0 votes)
232
LatLong
1,394 (+7.6% / +98)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
61 (+3.4% / +2)
1,337 (+1.5% / +20)
4.0556(+0.0000) (18+0 votes)
1,412 (+11.9% / +150)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
236
EasyJAV
1,345 (-0.6% / -8)
4.4615(+0.0000) (13+0 votes)
1,430 (-0.9% / -13)
3.6438(+0.0000) (73+0 votes)
1,091 (-1.0% / -11)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
1,580 (+1.7% / +27)
3.5556(+0.0000) (9+0 votes)
240
WebNotes
1,227 (-0.1% / -1)
4.125(+0.0000) (16+0 votes)
57 (-3.4% / -2)
1,100 (-0.5% / -5)
3.9615(+0.0000) (26+0 votes)
1,606 (+0.3% / +5)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,040 (-2.2% / -23)
4.1034(+0.0000) (29+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,636 (+0.9% / +15)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
56,287 (-0.4% / -201)
4.4343(+0.0000) (525+0 votes)
945 (+3.4% / +31)
3.8824(+0.0000) (34+0 votes)
1,229 (+0.4% / +5)
2.9259(+0.0000) (27+0 votes)
1,284 (+0.5% / +6)
3.1111(+0.0000) (9+0 votes)
946 (+1.9% / +18)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
252
Batter Up
802 (+0.1% / +1)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
865 (-0.5% / -4)
4.6429(+0.0000) (28+0 votes)
75 (-2.6% / -2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
68,155 (-0.0% / -4)
3.5423(-0.0012) (378-1 votes)
37,583 (+0.2% / +88)
4.5124(+0.0000) (404+0 votes)
942 (+1.6% / +15)
2.8(+0.0000) (25+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
43 (+4.9% / +2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
581 (+0.3% / +2)
3.875(+0.0000) (48+0 votes)
666 (-0.4% / -3)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
264
T-Rex Tab
955 (+5.3% / +48)
1.3929(+0.0000) (28+0 votes)
701 (-1.7% / -12)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
32,554 (-0.2% / -62)
3.8679(+0.0000) (53+0 votes)
31 (+10.7% / +3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
268
BMX Rider
777 (+2.6% / +20)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
269
zzzap.it
713 (-1.0% / -7)
2.8421(+0.0000) (19+0 votes)
786 (-0.8% / -6)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
272
Wecora
756 (+1.3% / +10)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
631 (-4.5% / -30)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
428 (-0.5% / -2)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
275
URLocker
7 (-12.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
382 (+0.3% / +1)
4.7895(+0.0000) (19+0 votes)
726 (-1.1% / -8)
2.2857(+0.0000) (7+0 votes)
504 (-0.8% / -4)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
30,180 (+3.6% / +1,059)
3.4872(+0.0000) (39+0 votes)
30 (+11.1% / +3)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
282
p2pSearch
709 (-1.1% / -8)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
37,198 (+3.5% / +1,257)
1.4884(+0.0000) (43+0 votes)
611 (-0.5% / -3)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
60 (+1.7% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
505 (+1.2% / +6)
3.1111(+0.0000) (45+0 votes)
528 (-0.8% / -4)
2.9524(+0.0000) (21+0 votes)
399 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
24,249 (+0.2% / +47)
3.4725(+0.0000) (91+0 votes)
20 (-9.1% / -2)
506 (-4.7% / -25)
3.0952(+0.0952) (21+1 votes)
57 (-5.0% / -3)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
406 (-1.0% / -4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
611 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
522 (+27.6% / +113)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
298
Bird View
10 (-9.1% / -1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
299
Focus 45
6,962 (+0.9% / +60)
4.792(+0.0000) (553+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)