extension ExtPose

Keyword: blocked -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
4,142,861 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0105) (96+1 votes)
2,192,098 (+0.0% / +0)
4.5142(+0.0008) (636+1 votes)
1,649,280 (+0.0% / +0)
4.4408(+0.0002) (28,372+15 votes)
1,004,767 (+0.0% / +0)
4.6174(+0.0011) (941+8 votes)
472,688 (+0.0% / +0)
4.3716(+0.0052) (837+10 votes)
760,744 (+0.0% / +0)
4.0945(+0.0000) (455+0 votes)
7
Adkrig
3,313,626 (+0.0% / +0)
4.2407(+0.0000) (54+0 votes)
246,821 (+0.0% / +0)
2.8039(+0.0000) (51+0 votes)
137,690 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
1,335,387 (+0.0% / +0)
4.7939(+0.0001) (143,359+84 votes)
2,836,211 (+0.0% / +0)
4.7679(-0.0000) (81,073+4 votes)
776,859 (+0.0% / +0)
4.3278(+0.0028) (485+2 votes)
4,254,530 (+0.0% / +0)
3.8736(+0.0000) (174+0 votes)
9,999,963 (+0.0% / +0)
4.4445(+0.0001) (310,863+188 votes)
38,976 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
24,296 (+0.0% / +0)
3.6535(+0.0000) (1,036+0 votes)
17,169 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
13,037 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
75,698 (+0.0% / +0)
4.3887(-0.0014) (692+5 votes)
770,127 (+0.0% / +0)
4.4578(+0.0000) (308+0 votes)
8,124 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
22
uMatrix
99,610 (+0.0% / +0)
4.7049(+0.0000) (803+0 votes)
658,092 (+0.0% / +0)
3.8618(+0.0000) (644+0 votes)
4,193 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
16,980 (+0.0% / +0)
3.4853(-0.0147) (68+2 votes)
83,430 (+0.0% / +0)
4.359(+0.0000) (234+0 votes)
874,849 (+0.0% / +0)
4.1489(+0.0006) (1,269+2 votes)
2,562 (+0.0% / +0)
3.9333(+0.0000) (15+0 votes)
2,779 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,183 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
44,725 (+0.0% / +0)
4.6023(+0.0046) (88+1 votes)
2,216,823 (+0.0% / +0)
4.7941(-0.0012) (2,803+3 votes)
2,263 (+0.0% / +0)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5047(-0.0004) (287,689+56 votes)
2,409,871 (+0.0% / +0)
3.9412(+0.0000) (34+0 votes)
1,039,134 (+0.0% / +0)
4.6343(-0.0000) (18,643+1 votes)
115,644 (+0.0% / +0)
3.8858(+0.0000) (2,584+0 votes)
33,013 (+0.0% / +0)
4.8955(-0.0003) (201+9 votes)
187,545 (+0.0% / +0)
3.9012(+0.0011) (1,710-1 votes)
2,250,813 (+0.0% / +0)
4.6887(+0.0000) (20,674+2 votes)
7,797 (+0.0% / +0)
3.52(+0.0000) (25+0 votes)
26,075 (+0.0% / +0)
4.773(+0.0000) (185+0 votes)
2,870 (+0.0% / +0)
2.9412(+0.0000) (17+0 votes)
3,387,287 (+0.0% / +0)
4.26(+0.0000) (50+0 votes)
25,345 (+0.0% / +0)
4.3968(+0.0000) (126+0 votes)
382 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
18,215 (+0.0% / +0)
4.8472(+0.0002) (1,538+2 votes)
9,692 (+0.0% / +0)
4.5646(+0.0060) (147+2 votes)
1,951 (+0.0% / +0)
3.7037(+0.0000) (27+0 votes)
59,236 (+0.0% / +0)
3.934(+0.0000) (197+0 votes)
616,238 (+0.0% / +0)
4.2348(-0.0012) (3,054+33 votes)
147,941 (+0.0% / +0)
4.433(+0.0023) (485+2 votes)
4,894 (+0.0% / +0)
2.2222(+0.0000) (9+0 votes)
612,943 (+0.0% / +0)
4.1116(+0.0004) (27,873+23 votes)
43,616 (+0.0% / +0)
3.375(+0.0000) (8+0 votes)
335 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,448 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,033 (+0.0% / +0)
4.64(+0.0000) (25+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.83(-0.0017) (200-2 votes)
6,773 (+0.0% / +0)
3.7009(+0.0000) (107+0 votes)
824,009 (+0.0% / +0)
4.4885(+0.0000) (872+0 votes)
1,923 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
150,839 (+0.0% / +0)
3.965(-0.0079) (1,087+14 votes)
9,642 (+0.0% / +0)
4.2553(+0.0000) (47+0 votes)
2,894,788 (+0.0% / +0)
3.9867(+0.0000) (75+0 votes)
174 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
655,470 (+0.0% / +0)
4.814(+0.0001) (15,303+7 votes)
3,398 (+0.0% / +0)
3.875(+0.0000) (16+0 votes)
1,833 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
68,013 (+0.0% / +0)
2.7178(+0.0000) (404+0 votes)
2,638 (+0.0% / +0)
2.7407(+0.0000) (27+0 votes)
25,675 (+0.0% / +0)
4.313(+0.0000) (131+0 votes)
30,823 (+0.0% / +0)
4.6071(+0.0000) (168+0 votes)
231 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
183 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,145 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,008 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,368,164 (+0.0% / +0)
4.7326(-0.0011) (13,787+15 votes)
11,042 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
12,531 (+0.0% / +0)
4.3069(+0.0037) (189+1 votes)
920,564 (+0.0% / +0)
4.6724(-0.0000) (26,244-1 votes)
4,469,335 (+0.0% / +0)
3.7273(-0.0432) (121-1 votes)
546 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
118,880 (+0.0% / +0)
4.2638(+0.0017) (436+1 votes)
101,726 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
2,543 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4362(-0.0003) (181,775+63 votes)
322,402 (+0.0% / +0)
4.6136(+0.0011) (352+1 votes)
113 (+0.0% / +0)
4.9691(+0.0010) (162+5 votes)
67,291 (+0.0% / +0)
4.4485(+0.0000) (165+0 votes)
2,411 (+0.0% / +0)
4.1789(+0.0000) (123+0 votes)
3,853 (+0.0% / +0)
9,268 (+0.0% / +0)
4.661(+0.0000) (59+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6922(+0.0001) (59,256+27 votes)
6,259 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,395 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0357) (21+1 votes)
18,673 (+0.0% / +0)
4.0645(+0.0000) (93+0 votes)
102,451 (+0.0% / +0)
4.1721(-0.0051) (494+3 votes)
69,655 (+0.0% / +0)
4.9023(+0.0000) (768+0 votes)
17,518 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
19,052 (+0.0% / +0)
4.7835(+0.0000) (97+0 votes)
13,133 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
304 (+0.0% / +0)
4.8235(+0.0000) (17+0 votes)
15,826 (+0.0% / +0)
134,313 (+0.0% / +0)
3.9387(+0.0000) (163+0 votes)
1,476 (+0.0% / +0)
4.7222(+0.0000) (36+0 votes)
5,920,283 (+0.0% / +0)
4.2783(-0.0016) (2,030+1 votes)
2,740 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (77+0 votes)
78,862 (+0.0% / +0)
4.8318(+0.0004) (785+2 votes)
575,062 (+0.0% / +0)
4.4686(-0.0001) (7,476+8 votes)
1,540,036 (+0.0% / +0)
4.7455(-0.0002) (46,678+3 votes)
4,855 (+0.0% / +0)
3.4386(+0.0000) (57+0 votes)
1,142 (+0.0% / +0)
4.2353(+0.0000) (17+0 votes)
351,377 (+0.0% / +0)
4.3223(+0.0000) (2,119+6 votes)
24,666 (+0.0% / +0)
4.08(+0.0000) (25+0 votes)
25,121 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (18+0 votes)
197,293 (+0.0% / +0)
4.3895(+0.0007) (855+1 votes)
180 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,709 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
12,497 (+0.0% / +0)
3.2105(+0.0000) (38+0 votes)
937,441 (+0.0% / +0)
4.4399(+0.0002) (3,510+44 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.3863(+0.0029) (1,908+4 votes)
9,233 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (91+0 votes)
373 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,574 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.9842(+0.0000) (1,011+1 votes)
2,656 (+0.0% / +0)
3.76(+0.0000) (25+0 votes)
3,206 (+0.0% / +0)
3.2222(+0.0000) (45+0 votes)
69,585 (+0.0% / +0)
4.3478(+0.0000) (138+0 votes)
14,182 (+0.0% / +0)
3.7333(+0.0000) (30+0 votes)
1,085 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
321 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
154 (+0.0% / +0)
3.6364(+0.0000) (11+0 votes)
4,567 (+0.0% / +0)
3.881(+0.0000) (42+0 votes)
8,462 (+0.0% / +0)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
389 (+0.0% / +0)
2.875(+0.0000) (8+0 votes)
7,129 (+0.0% / +0)
3.1692(+0.0000) (65+0 votes)
140,805 (+0.0% / +0)
4.5953(+0.0000) (556+0 votes)
23,423 (+0.0% / +0)
4.2525(+0.0000) (305+0 votes)
10,394 (+0.0% / +0)
4.08(+0.0383) (25+1 votes)
243,800 (+0.0% / +0)
4.2103(+0.0132) (485+8 votes)
161 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
123 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
662 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
3,620 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
136,634 (+0.0% / +0)
4.6352(+0.0032) (455+4 votes)
148
CxForward
5,009 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
7,257,651 (+0.0% / +0)
4.7291(+0.0013) (17,919+109 votes)
1,102 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0444) (10+1 votes)
69,147 (+0.0% / +0)
4.72(+0.0000) (25+0 votes)
176,827 (+0.0% / +0)
4.6609(+0.0005) (637+1 votes)
8,540,641 (+0.0% / +0)
4.6313(-0.0003) (33,993+3 votes)
5,140 (+0.0% / +0)
3.9697(+0.0000) (33+0 votes)
1,217 (+0.0% / +0)
3.1333(+0.0000) (15+0 votes)
509 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
201 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,295 (+0.0% / +0)
2,415,900 (+0.0% / +0)
4.3665(-0.0027) (775+3 votes)
10,435 (+0.0% / +0)
4.1266(+0.0000) (79+0 votes)
21,332 (+0.0% / +0)
4.3477(+0.0015) (440+1 votes)
201,281 (+0.0% / +0)
4.4817(+0.0000) (301+0 votes)
163
Blockify
778 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,578 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
436 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
394 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
2,206 (+0.0% / +0)
186 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
170
Unspoiler
7,922 (+0.0% / +0)
4.1287(+0.0000) (101+0 votes)
1,383 (+0.0% / +0)
4.5625(+0.0000) (16+0 votes)
317,843 (+0.0% / +0)
4.6807(+0.0000) (285+0 votes)
89,402 (+0.0% / +0)
4.2398(+0.0000) (1,176+0 votes)
24,369 (+0.0% / +0)
4.9077(+0.0029) (65+2 votes)
74 (+0.0% / +0)
123 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
27,044 (+0.0% / +0)
4.6897(+0.0027) (116+1 votes)
20,416 (+0.0% / +0)
4.6104(+0.0000) (77+0 votes)
16,698 (+0.0% / +0)
4.217(+0.0000) (106+0 votes)
63,938 (+0.0% / +0)
4.3398(+0.0000) (103+0 votes)
481,361 (+0.0% / +0)
4.6932(+0.0000) (6,303+4 votes)
182
Maikr
38,290 (+0.0% / +0)
4.6638(+0.0000) (1,526+0 votes)
471 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
16,581 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (72+0 votes)
336 (+0.0% / +0)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
15,684 (+0.0% / +0)
3.6786(+0.0000) (56+0 votes)
9,839 (+0.0% / +0)
4.619(+0.0000) (84+0 votes)
13,315 (+0.0% / +0)
4.5345(+0.0000) (58+0 votes)
853 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (8+0 votes)
882 (+0.0% / +0)
4.6538(+0.0000) (26+0 votes)
6,342,764 (+0.0% / +0)
4.8535(-0.0000) (361,744+21 votes)
4,878 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,946 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
9,112 (+0.0% / +0)
4.0625(+0.0000) (48+0 votes)
355,537 (+0.0% / +0)
3.9884(-0.0033) (602+1 votes)
948 (+0.0% / +0)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
198
AIM
590 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
40,202 (+0.0% / +0)
4.8442(+0.0061) (873+39 votes)
463 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
79,644 (+0.0% / +0)
4.4135(+0.0000) (133+0 votes)
903 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
29,407 (+0.0% / +0)
3.4643(+0.0000) (28+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6295(+0.0000) (3,490+0 votes)
121,033 (+0.0% / +0)
4.2738(-0.0098) (1,165+5 votes)
8,523 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
6,880 (+0.0% / +0)
3.3394(+0.0000) (109+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,131 (+0.0% / +0)
4.6739(+0.0000) (46+0 votes)
14,402 (+0.0% / +0)
4.6492(+0.0014) (248+1 votes)
397 (+0.0% / +0)
3.8235(+0.0000) (17+0 votes)
2,292 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
13,866 (+0.0% / +0)
4.7742(+0.0015) (155+1 votes)
12,880 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
9,138 (+0.0% / +0)
2.4231(+0.0000) (26+0 votes)
216
URL Block
1,756 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
875 (+0.0% / +0)
4.7391(+0.0000) (23+0 votes)
5,636 (+0.0% / +0)
4.847(+0.0011) (281+2 votes)
41,772 (+0.0% / +0)
4.8967(+0.0000) (2,518+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
211 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
583 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22,042 (+0.0% / +0)
4.7857(+0.0000) (112+0 votes)
235 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
5,403,770 (+0.0% / +0)
3.7377(+0.0000) (183+0 votes)
1,064,287 (+0.0% / +0)
4.6776(-0.0003) (32,897+3 votes)
1,465 (+0.0% / +0)
4.7895(+0.0000) (57+0 votes)
109 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (78+0 votes)
801 (+0.0% / +0)
4.1481(+0.0000) (27+0 votes)
3,478 (+0.0% / +0)
4.5443(+0.0000) (79+0 votes)
940 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+1 votes)
2,482 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0000) (40+0 votes)
234
BPuzzle
11,760 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8994(+0.0000) (179+0 votes)
236
Block Ads
3,034 (+0.0% / +0)
4.0769(+0.0000) (13+0 votes)
237
SiteBlock
45 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
13,349 (+0.0% / +0)
4.916(+0.0000) (119+0 votes)
1,787 (+0.0% / +0)
4.8308(+0.0000) (65+0 votes)
236,245 (+0.0% / +0)
4.8554(-0.0005) (8,137+2 votes)
38,974 (+0.0% / +0)
4.5796(+0.0000) (157+0 votes)
2,871 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (20+0 votes)
90 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
307 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (18+0 votes)
1,743 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
1,031 (+0.0% / +0)
1.8(-0.2000) (5+1 votes)
10,688 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
990 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (46+0 votes)
33,353 (+0.0% / +0)
4.031(+0.0000) (226+0 votes)
91 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,611 (+0.0% / +0)
3.9404(+0.0000) (218+0 votes)
1,954 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
22,029 (+0.0% / +0)
4.2041(+0.0000) (98+0 votes)
257
OVPN.com
7,645 (+0.0% / +0)
3.375(+0.0000) (16+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6562(-0.1179) (32+1 votes)
198,393 (+0.0% / +0)
4.7833(+0.0001) (2,917+1 votes)
5,495 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
100 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
263
Morphine
1,230 (+0.0% / +0)
4.5269(+0.0000) (93+0 votes)
187,882 (+0.0% / +0)
4.5939(+0.0007) (618+1 votes)
1,438 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (18+0 votes)
242,094 (+0.0% / +0)
4.188(+0.0023) (351+1 votes)
46,660 (+0.0% / +0)
3.3784(+0.0000) (74+0 votes)
164 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
26,894 (+0.0% / +0)
4.1905(+0.0000) (42+0 votes)
270 (+0.0% / +0)
3.5(+0.1000) (6+1 votes)
3,950 (+0.0% / +0)
4.4167(+0.0000) (60+0 votes)
10,302 (+0.0% / +0)
2.6623(+0.0000) (77+0 votes)
526,631 (+0.0% / +0)
4.5106(+0.0000) (378+0 votes)
2,046 (+0.0% / +0)
4.7333(+0.0000) (15+0 votes)
600 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
276
BusyBee
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,590 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
145 (+0.0% / +0)
129 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (6+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
571 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
215,591 (+0.0% / +0)
4.449(-0.0054) (637+1 votes)
169,280 (+0.0% / +0)
4.2219(-0.0058) (1,104+2 votes)
284
Free VPN
170,418 (+0.0% / +0)
3.6448(+0.0000) (808+0 votes)
829 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
8,486 (+0.0% / +0)
4.6935(+0.0000) (62+0 votes)
10,568 (+0.0% / +0)
4.5048(+0.0048) (105+1 votes)
165 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
599 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
92,881 (+0.0% / +0)
3.66(+0.0000) (350+0 votes)
81 (+0.0% / +0)
5,912 (+0.0% / +0)
4.4461(+0.0000) (204+0 votes)
7,469 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
10,503 (+0.0% / +0)
3.4827(+0.0000) (433+0 votes)
24,014 (+0.0% / +0)
4.8302(-0.0004) (424+5 votes)
2,048 (+0.0% / +0)
4.7073(+0.0000) (41+0 votes)
5,456 (+0.0% / +0)
3.7273(+0.0000) (11+0 votes)
16,661 (+0.0% / +0)
3.2913(+0.0000) (254+0 votes)
3,360 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,636 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)