extension ExtPose

Keyword: toggle

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
23,925 (-0.3% / -77)
4.5899(+0.0000) (317+0 votes)
103,374 (-0.2% / -232)
4.1439(+0.0000) (132+0 votes)
3,612 (-0.0% / -1)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
16,443 (-0.0% / -5)
3.6349(+0.0000) (63+0 votes)
1,539 (-1.3% / -20)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
3,431 (+0.2% / +6)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
4,314 (+0.2% / +7)
4.5536(+0.0000) (56+0 votes)
16,015 (-0.0% / -7)
4.0562(+0.0000) (89+0 votes)
2,600 (+0.5% / +12)
4.3839(+0.0000) (112+0 votes)
693 (+1.5% / +10)
4.1724(+0.0000) (29+0 votes)
1,032 (-0.2% / -2)
4.2381(+0.0000) (21+0 votes)
2,198,145 (+0.1% / +1,151)
4.0468(+0.0002) (4,932+0 votes)
13
Tape
16,701 (-0.3% / -50)
4.6133(+0.0000) (150+0 votes)
17,133 (-0.2% / -33)
3.4179(+0.0000) (67+0 votes)
926 (+0.7% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
417 (+1.0% / +4)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
2,469 (+0.2% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
5,499 (-0.3% / -18)
4.5833(+0.0000) (24+0 votes)
2,969 (-0.4% / -12)
4.7297(+0.0000) (37+0 votes)
4,356 (-1.0% / -45)
4.4898(+0.0000) (49+0 votes)
1,283 (-1.6% / -21)
4.8667(+0.0000) (15+0 votes)
7,363 (-0.2% / -13)
4.0964(+0.0000) (83+0 votes)
182 (+3.4% / +6)
2.7143(+0.0000) (14+0 votes)
285 (-2.4% / -7)
3.0833(+0.0000) (12+0 votes)
1,777,750 (-0.8% / -13,832)
4.6085(+0.0000) (35,367+0 votes)
734 (-1.3% / -10)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
759 (+1.5% / +11)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
128 (-3.0% / -4)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
82 (+5.1% / +4)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1,286 (+0.1% / +1)
4.0556(+0.0000) (18+0 votes)
337 (-0.9% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
804 (+0.6% / +5)
4.6081(+0.0000) (74+0 votes)
261 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
650 (+0.6% / +4)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
3,542 (-0.8% / -30)
4.6522(+0.0000) (46+0 votes)
128,849 (+0.1% / +157)
4.0395(+0.0000) (76+0 votes)
49 (+2.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
76,195 (-0.5% / -369)
4.5083(+0.0000) (600+0 votes)
572 (-1.2% / -7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
64,825 (+0.0% / +20)
4.6467(+0.0000) (150+0 votes)
8,955 (-0.6% / -58)
4.538(+0.0000) (184+0 votes)
1,202 (+0.4% / +5)
4.9783(+0.0000) (46+0 votes)
286 (-0.3% / -1)
4.125(+0.0000) (16+0 votes)
93 (-1.1% / -1)
52 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,360 (-0.5% / -18)
3.1364(+0.0000) (22+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
33 (+3.1% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
102 (-3.8% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,346 (+0.1% / +1)
4.1081(+0.0000) (37+0 votes)
2,484 (+0.0% / +1)
3.3889(+0.0000) (18+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
196 (+0.5% / +1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
189 (-5.0% / -10)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
112 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
8,576 (+0.7% / +58)
3.8519(+0.0000) (27+0 votes)
1,669,039 (-0.5% / -8,740)
4.7464(-0.0000) (129,529+0 votes)
45 (+2.3% / +1)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
721 (-5.9% / -45)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
411 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
121 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,340 (+0.1% / +2)
3.1562(+0.0000) (64+0 votes)
111 (-1.8% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,899 (+0.4% / +11)
3.9429(+0.0000) (35+0 votes)
71
Reticle
2,284 (-0.7% / -15)
4.6667(+0.0000) (27+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
283 (+2.9% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
22 (-12.0% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,079 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,276 (+0.8% / +64)
4.4595(+0.0000) (37+0 votes)
1,781 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
6,102 (-0.8% / -52)
3.9576(+0.0000) (165+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,413 (-0.8% / -11)
4.6842(+0.0000) (38+0 votes)
16 (-20.0% / -4)
50 (-5.7% / -3)
3.7692(+0.0000) (13+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
3,569 (+0.7% / +25)
4.2955(+0.0000) (44+0 votes)
249,708 (+0.1% / +218)
4.0263(+0.0000) (1,860+0 votes)
268,911 (-0.2% / -670)
4.3412(+0.0000) (762+0 votes)
1,144 (+0.2% / +2)
3.1111(+0.0000) (18+0 votes)
44 (-6.4% / -3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
120,513 (+0.6% / +664)
4.6638(+0.0022) (461+3 votes)
953 (+0.5% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
123 (+1.7% / +2)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
44 (-2.2% / -1)
130,486 (-0.1% / -118)
4.1903(-0.0047) (683+1 votes)
155,611 (-0.3% / -539)
3.568(+0.0000) (2,829+0 votes)
104 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
96,747 (-0.2% / -224)
4.513(+0.0000) (347+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
414 (+1.0% / +4)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
33 (-8.3% / -3)
38,953 (-0.1% / -46)
4.8017(+0.0000) (237+0 votes)
59,043 (+0.2% / +116)
4.2133(+0.0000) (150+0 votes)
68,520 (-0.2% / -171)
4.2973(+0.0000) (37+0 votes)
107
2048 Hack
5,549 (-0.6% / -32)
2.4051(+0.0000) (158+0 votes)
397 (-0.3% / -1)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
33,377 (+0.0% / +14)
4.3713(+0.0000) (501+0 votes)
344 (-0.3% / -1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
30,088 (-0.3% / -77)
4.3271(-0.0014) (480-1 votes)
348 (+0.0% / +0)
2.8333(+0.0000) (12+0 votes)
25 (+8.7% / +2)
24 (-7.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
23,353 (-0.5% / -120)
4.1961(+0.0000) (51+0 votes)
604 (+3.1% / +18)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
12,125 (+0.3% / +33)
4.8914(+0.0000) (175+0 votes)
35,534 (-2.0% / -715)
2.5789(+0.0000) (19+0 votes)
49 (+2.1% / +1)
20 (+17.6% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
690 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
181 (+1.1% / +2)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
125
JS Toggle
4 (+0.0% / +0)
11,927 (-0.4% / -51)
4.3134(+0.0000) (268+0 votes)
14,077 (-0.0% / -4)
4.2222(+0.0000) (54+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
469 (+0.6% / +3)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
130
IMDb Age
145 (-2.0% / -3)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
11,135 (-0.0% / -1)
4.5417(+0.0000) (144+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
11,213 (+0.3% / +35)
4.6232(+0.0000) (69+0 votes)
12,608 (-0.3% / -34)
4.15(+0.0000) (20+0 votes)
11,534 (-1.6% / -186)
4.4615(+0.0000) (26+0 votes)
144 (+5.9% / +8)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
53 (+1.9% / +1)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
7,833 (-0.8% / -64)
4.1721(+0.0000) (122+0 votes)
178 (-5.3% / -10)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,703 (-0.1% / -14)
3.2118(+0.0000) (85+0 votes)
141
XPather
7,562 (+0.5% / +35)
4.1842(+0.0000) (38+0 votes)
277 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,520 (-0.7% / -49)
4.6327(+0.0000) (49+0 votes)
5,511 (+0.6% / +34)
4.3034(+0.0000) (145+0 votes)
146
EZProxy
6,737 (-0.5% / -32)
4.3721(+0.0000) (43+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,998 (+0.1% / +4)
4.1207(+0.0000) (58+0 votes)
150
Initab
4,400 (-0.3% / -15)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
25 (+8.7% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,509 (-0.3% / -9)
4.0312(+0.0000) (32+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
155
InCognito
2,585 (+0.1% / +3)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
2,843 (+0.5% / +14)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
2,154 (+5.0% / +103)
4.8333(+0.0000) (18+0 votes)
158
Wireframe
2,750 (+0.4% / +10)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
2,087 (+0.1% / +3)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,990 (-0.4% / -8)
4.6316(+0.0000) (19+0 votes)
1,537 (+0.8% / +12)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
163
DomFlags
1,910 (-0.8% / -16)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
1,624 (+0.6% / +9)
3.8857(+0.0000) (35+0 votes)
1,676 (+0.8% / +14)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
166
Lyrical
1,617 (+0.6% / +10)
4.1304(+0.0000) (23+0 votes)
1,621 (+0.2% / +4)
4.65(+0.0000) (20+0 votes)
168
nightTab
1,244 (+1.9% / +23)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
1.6667(+0.0000) (3+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
2,112 (+0.7% / +15)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
172
Tabtics
1,417 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
1,474 (-2.4% / -37)
4.35(+0.0000) (20+0 votes)
1,257 (-0.8% / -10)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,696 (+0.1% / +2)
3.5217(+0.0000) (23+0 votes)
1,526 (+0.7% / +10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,125 (+0.1% / +1)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
44 (+4.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
51 (-5.6% / -3)
181
Batter Up
805 (-0.5% / -4)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
77 (+2.7% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
183
Cato
710 (-0.6% / -4)
4.84(+0.0000) (25+0 votes)
184
Totalizer
942 (+0.0% / +0)
3.8235(+0.0000) (17+0 votes)
865 (-0.7% / -6)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
69 (-4.2% / -3)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
534 (-0.9% / -5)
4.875(+0.0000) (16+0 votes)
576 (-1.5% / -9)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
67 (-2.9% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
700 (+0.7% / +5)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
906 (-0.4% / -4)
2.5652(+0.0000) (23+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
646 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
590 (-0.5% / -3)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
797 (-1.2% / -10)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
540 (-0.6% / -3)
3.8571(+0.0000) (14+0 votes)
514 (-2.5% / -13)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
29,636 (+0.4% / +104)
3.2376(+0.0000) (202+0 votes)
348 (+0.0% / +0)
4.7879(+0.0000) (33+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
659 (+0.6% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
12,216 (+0.7% / +80)
4.8426(+0.0015) (108+1 votes)
442 (+0.2% / +1)
2.9412(+0.0000) (34+0 votes)
209
Locksmith
557 (+0.7% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
515 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
392 (+2.1% / +8)
3.4565(+0.0000) (46+0 votes)
10,909 (+0.2% / +19)
4.0634(+0.0000) (142+0 votes)
213
Columns
358 (-0.8% / -3)
3.2143(+0.0000) (14+0 votes)
288 (+1.4% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
310 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
258 (+3.6% / +9)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
248 (-2.0% / -5)
3.8462(+0.0000) (13+0 votes)
5,778 (-1.3% / -79)
4.1341(+0.0000) (82+0 votes)
245 (+1.7% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
214 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
221
DropFlowy
19 (+5.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
32 (+6.7% / +2)
129 (-1.5% / -2)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
224
Flexer
203 (-1.0% / -2)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
176 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,605 (-0.8% / -28)
4.0(+0.0000) (37+0 votes)
192 (+6.7% / +12)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
159 (-0.6% / -1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
230
WIS Plus
138 (-2.1% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
231
Quick 3FM
137 (+1.5% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
135 (+3.8% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
233
Pelican
137 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
126 (+1.6% / +2)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
235
TUBETUBE
171 (-1.2% / -2)
2,695 (-0.6% / -16)
4.2353(+0.0000) (17+0 votes)
165 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
238
plugCubed
2,131 (-0.8% / -17)
4.1875(+0.0000) (16+0 votes)
2,229 (-2.6% / -60)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
111 (+3.7% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
132 (-2.9% / -4)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
245
Meet Mute
113 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
246
Unstyler
125 (-1.6% / -2)
120 (+6.2% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
248
TimePilot
12 (-7.7% / -1)
112 (+1.8% / +2)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
107 (+0.9% / +1)
1,054 (-0.4% / -4)
4.8125(+0.0000) (16+0 votes)
73 (+7.4% / +5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
253
TabZolo
899 (-3.1% / -29)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
1,045 (+0.9% / +9)
4.3077(+0.0000) (13+0 votes)
255
LPTables
63 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
75 (-2.6% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
257
ZeptoIt
69 (+3.0% / +2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
258
ImageX
763 (-1.3% / -10)
4.2273(+0.0000) (22+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
260
UF tools
53 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
261
Domquest
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
56 (-1.8% / -1)
3.3333(+0.0000) (6+0 votes)
263
Newtab
59 (+3.5% / +2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
264
Chronos
45 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
741 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
44 (-4.3% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
48 (-2.0% / -1)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
448 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
40 (+2.6% / +1)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
334 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
7 (-12.5% / -1)
4 (+0.0% / +0)
44 (-2.2% / -1)
324 (-0.6% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
3,101,235 (-0.2% / -7,184)
4.7008(+0.0000) (34,594+1 votes)
280
Eludim
36 (-5.3% / -2)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
295 (+3.1% / +9)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
31 (-3.1% / -1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
278 (-3.1% / -9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
1.6667(+0.0000) (3+0 votes)
227 (-1.3% / -3)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
289
ZapFixed
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
290
Obliviate
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,937,019 (-0.3% / -4,971)
4.5201(+0.0000) (24,247+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
570,834 (-0.4% / -2,126)
4.8437(+0.0000) (93,488+0 votes)
29 (+7.4% / +2)
295
Breeze++
159 (-0.6% / -1)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
1,515,548 (-0.4% / -5,624)
4.288(+0.0000) (16,659+0 votes)
189 (+8.0% / +14)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
1,368,711 (+0.2% / +3,094)
3.8519(+0.0001) (1,715+1 votes)