extension ExtPose

Keyword: zoom -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
378,302 (+0.1% / +409)
4.2(+0.0000) (1,648+0 votes)
7,324,886 (+0.3% / +18,993)
4.0(+0.0000) (868+0 votes)
122,145 (+0.0% / +41)
2.4(+0.0000) (13+0 votes)
10,367 (+1.5% / +153)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)
31,619 (+0.1% / +32)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
85,670 (-0.0% / -10)
3.8(+0.0000) (103+0 votes)
1,653 (+0.6% / +10)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
163,436 (-4.9% / -8,478)
3.1(+0.0000) (20+0 votes)
121,592 (+0.1% / +182)
3.6(+0.0000) (2,800+0 votes)
9,872 (-0.2% / -21)
3.9(+0.0000) (152+0 votes)
11
EZ Zoom
3,704 (+0.8% / +31)
3.9(+0.0000) (70+0 votes)
218,547 (+0.1% / +130)
4.0(+0.0000) (5,198+0 votes)
8,488 (+0.2% / +18)
4.1(+0.0000) (101+0 votes)
4,684 (+0.7% / +31)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
29,778 (+0.3% / +96)
4.8(+0.0000) (324+0 votes)
9,215 (+0.2% / +14)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
7,936 (+0.4% / +28)
4.5(+0.0000) (56+0 votes)
61,926 (-13.0% / -9,260)
2.0(+0.0000) (5+1 votes)
188,528 (-4.8% / -9,437)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
6,878 (+0.6% / +39)
4.1(+0.1000) (31+1 votes)
9,945 (-0.2% / -17)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
90,837 (+0.3% / +280)
3.4(+0.0000) (173+0 votes)
23
W Zoom
5,988 (+0.4% / +24)
3.7(+0.0000) (47+0 votes)
6,531 (+0.0% / +2)
3.6(+0.0000) (204+0 votes)
817 (+0.9% / +7)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,498 (+1.5% / +22)
3.8(+0.0000) (21+0 votes)
113,083 (+0.4% / +404)
3.9(+0.0000) (202+0 votes)
2,105 (+0.7% / +14)
2.5(+0.0000) (35+1 votes)
7,481 (+0.2% / +14)
3.6(+0.0000) (198+0 votes)
686 (+0.0% / +0)
626 (+0.6% / +4)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
1,555 (-0.1% / -2)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
10,042 (+0.4% / +42)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
34
Zoom +
1,413 (+0.8% / +11)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
27,137 (+0.7% / +196)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
2,459 (+0.3% / +8)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
476 (+3.5% / +16)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
3,210 (+0.2% / +6)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
4,903 (+0.5% / +25)
1.8(+0.0000) (12+0 votes)
4,921,102 (+0.4% / +20,306)
4.9(+0.0000) (54,629+21 votes)
118,650 (-7.2% / -9,262)
2.0(+0.0000) (10+0 votes)
20,418 (+0.6% / +114)
4.8(+0.0000) (53+1 votes)
3,268 (+0.2% / +7)
2.8(+0.0000) (34+0 votes)
2,689,297 (+0.3% / +6,727)
4.4(+0.0000) (11,492+0 votes)
1,268 (-0.5% / -7)
3.8(+0.0000) (17+0 votes)
224,170 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,015+0 votes)
562 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
867 (+0.8% / +7)
4.6(+0.0000) (35+0 votes)
13,623 (+0.2% / +29)
4.1(+0.0000) (23+0 votes)
231 (-0.4% / -1)
452 (+0.9% / +4)
640,866 (-2.2% / -14,552)
4.0(-0.1000) (22+1 votes)
46,343 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (122+0 votes)
482 (+1.0% / +5)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
40,611 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (18+0 votes)
1,835 (-0.1% / -1)
359 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
248,649 (+0.6% / +1,586)
4.2(+0.2000) (5-1 votes)
341,313 (+0.2% / +755)
4.0(+0.0000) (1,197+0 votes)
2,386 (-0.2% / -4)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
1,918 (-0.2% / -4)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,787 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
2,636 (+3.5% / +90)
309 (-1.0% / -3)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
60,648 (+0.4% / +252)
3.9(+0.0000) (80+0 votes)
18,071 (+0.4% / +77)
3.7(+0.0000) (53+0 votes)
1,155 (+0.7% / +8)
4.3(+0.0000) (61+0 votes)
888 (+0.7% / +6)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
1,215 (-0.3% / -4)
3.2(+0.0000) (26+0 votes)
70
iZoom
3,382 (+0.5% / +16)
3.7(+0.0000) (87+0 votes)
843 (+2.1% / +17)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,373 (+0.3% / +8)
4.8(+0.1000) (20+1 votes)
1,196 (+0.4% / +5)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
807 (+0.1% / +1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
75
In Zoom
1,639 (-0.4% / -6)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
461 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
234,390 (+2.7% / +6,157)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
78
Sky map
15,229 (+0.4% / +63)
3.3(+0.0000) (29+0 votes)
346 (+2.7% / +9)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
735 (+0.3% / +2)
3,519 (-0.5% / -16)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
436 (+0.5% / +2)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
7,694 (+0.3% / +21)
4.5(+0.0000) (73+0 votes)
115 (+1.8% / +2)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
947 (+1.2% / +11)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,021 (+0.8% / +8)
188 (+0.5% / +1)
1,128 (+1.3% / +14)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,529 (+1.4% / +21)
1,549 (+0.8% / +12)
3.6(+0.0000) (54+0 votes)
945 (+0.1% / +1)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
52,303 (+0.1% / +75)
2.9(+0.0000) (136+0 votes)
93
Everest
240 (-2.4% / -6)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
94
ZoomEd
319 (+0.3% / +1)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
35,261 (+0.8% / +294)
2.9(+0.0000) (47+0 votes)
299 (-1.3% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,133 (+1.2% / +25)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
52 (+2.0% / +1)
4.9(+0.0000) (45+0 votes)
293,409 (+0.8% / +2,472)
3.6(+0.0000) (141+0 votes)
529 (+0.4% / +2)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
183 (-2.1% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
182,510 (+0.9% / +1,707)
4.3(+0.0000) (100+0 votes)
591 (+0.2% / +1)
2.9(+0.0000) (12+0 votes)
104
Dark Mode
240,660 (-3.4% / -8,460)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
265 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
189,999 (-4.7% / -9,442)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
124 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
401 (+2.8% / +11)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
442 (-0.2% / -1)
110 (+0.9% / +1)
1,383,101 (+0.4% / +4,829)
4.3(+0.0000) (1,239+0 votes)
7,553 (+0.9% / +65)
4.0(+0.0000) (40+0 votes)
415 (-0.5% / -2)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
114
Clozoom
753 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
25,568 (-26.1% / -9,008)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
162 (+0.0% / +0)
1,039 (-0.8% / -8)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
353,463 (+0.0% / +0)
1.2(+0.0000) (6+0 votes)
10,307 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
194 (+3.7% / +7)
121
Auto Zoom
257 (-1.5% / -4)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
384 (+1.3% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
64 (-1.5% / -1)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
714 (-1.1% / -8)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
5,470 (+0.8% / +43)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
2,095 (+0.9% / +18)
4.8(+0.0000) (33+0 votes)
4,539 (+0.2% / +8)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,148,317 (+0.6% / +7,219)
3.6(+0.0000) (601+0 votes)
410 (-1.9% / -8)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,175 (-0.4% / -9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,438 (+1.2% / +126)
4.8(+0.0000) (39+0 votes)
14,463 (+0.7% / +96)
2.9(+0.0000) (14+0 votes)
311,187 (+1.9% / +5,699)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
272 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
152 (+2.0% / +3)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
23,641 (+2.9% / +674)
4.4(+0.0000) (25+1 votes)
161 (-0.6% / -1)
138
TextZoom
164 (-1.2% / -2)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
123 (+0.0% / +0)
9 (-10.0% / -1)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
142
Dark Mode
7,344 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (28+0 votes)
152 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
308,769 (-2.9% / -9,227)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
166 (+1.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
90 (-1.1% / -1)
4,836 (+0.7% / +34)
43 (+2.4% / +1)
325 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
65,274 (+0.4% / +289)
4.3(+0.0000) (99+0 votes)
92 (+9.5% / +8)
67 (-1.5% / -1)
16 (+6.7% / +1)
26 (-3.7% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
382 (+1.3% / +5)
48,560 (+0.7% / +318)
4.6(+0.0000) (47+0 votes)
71,611 (-10.0% / -7,926)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
1,374 (-0.1% / -1)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
398 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
49 (-2.0% / -1)
43,302 (+0.3% / +128)
3.4(+0.0000) (127+0 votes)
41 (+5.1% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
64 (+8.5% / +5)
7,035 (-56.2% / -9,041)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
172 (-2.8% / -5)
1,566 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
542 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
171
Easy PiP
193,647 (+3.3% / +6,133)
88 (+3.5% / +3)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
16,321 (+0.2% / +27)
4.6(+0.0000) (91+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
1,579 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
177
Earth 3D
16,212 (+0.5% / +82)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
99 (+1.0% / +1)
51 (+2.0% / +1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
39 (+0.0% / +0)
105 (+1.9% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
183
ImageZoom
8,410 (-0.1% / -5)
3.3(+0.0000) (241+0 votes)
7,057 (-0.2% / -16)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
185
Colorgrab
178 (+9.9% / +16)
4,965 (+0.7% / +35)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
4,682 (+1.3% / +58)
4.3(+0.0000) (27+0 votes)
500 (-0.6% / -3)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,144,699 (+0.3% / +3,961)
4.7(+0.0000) (12,340+1 votes)
3,257 (-0.3% / -10)
4.0(+0.0000) (138+0 votes)
425 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4,199 (-0.3% / -14)
3.1(+0.0000) (11+0 votes)
3,556 (+0.8% / +27)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
195
ZoomR
97 (+0.0% / +0)
50 (+2.0% / +1)
197
Biticker
2,003 (-0.1% / -3)
4.2(+0.0000) (108+0 votes)
198
Dark Mode
363 (+2.8% / +10)
199
Dark Mode
304 (+0.0% / +0)
2,943 (+0.9% / +26)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
201
Saka
1,935 (-0.1% / -1)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
75 (-1.3% / -1)
8 (+14.3% / +1)
315,148 (+2.0% / +6,059)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
591 (+2.1% / +12)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,635 (+1.5% / +39)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,604 (+0.5% / +14)
2,604 (+0.5% / +14)
24 (+4.3% / +1)
97,741 (-0.0% / -5)
4.7(+0.0000) (9,309+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
43 (+2.4% / +1)
182,822 (+0.3% / +549)
4.2(+0.0000) (1,065+27 votes)
216
Zoomba
692 (-0.6% / -4)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
848 (+0.5% / +4)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5,857 (-0.3% / -19)
4.7(+0.0000) (138+0 votes)
47 (+4.4% / +2)
197 (+1.5% / +3)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
224 (+5.2% / +11)
102,398 (+0.5% / +529)
3.7(+0.0000) (261+0 votes)
225
Zoom-
9 (-10.0% / -1)
226
VPN Proxy
121,028 (-6.5% / -8,366)
2.0(-0.3000) (5+1 votes)
123,823 (+0.2% / +211)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,036 (+2.3% / +23)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
87 (+1.2% / +1)
40,962 (-18.4% / -9,223)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
29,284 (+0.3% / +76)
4.8(+0.0000) (312+0 votes)
130 (+3.2% / +4)
7 (+0.0% / +0)
42,800 (-17.4% / -9,001)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
67,361 (+0.2% / +121)
2.3(+0.0000) (62+1 votes)
237
Zoom Now
2 (+0.0% / +0)
32,928 (+0.1% / +25)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
25,809 (+0.2% / +64)
4.6(+0.0000) (46+0 votes)
45,795 (-0.0% / -1)
2.4(+0.0000) (384+0 votes)
430 (+0.2% / +1)
1,570 (+0.3% / +5)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
4,684 (-66.0% / -9,111)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
272 (+1.1% / +3)
245
OK Zoomer
184 (+1.1% / +2)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
56,260 (-0.0% / -3)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
13,946 (+0.2% / +24)
4.3(+0.0000) (104+1 votes)
23,987 (+0.7% / +170)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
170,004 (+3.7% / +6,054)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
28,011 (+1.1% / +316)
3.0(+0.0000) (9+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
19,620 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
14,409 (+0.3% / +50)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
13,030 (+0.5% / +71)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
11,445 (+0.1% / +11)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
257
csTimer+
7,933 (+0.7% / +54)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
116 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
198 (+0.5% / +1)
260
Zoomies
103 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
5,125 (-0.5% / -26)
4.7(+0.0000) (97+0 votes)
262
Web paint
220,157 (+3.2% / +6,859)
5.0 (2 votes)
8,916 (+0.1% / +8)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
4 (-20.0% / -1)
8,054 (+0.6% / +45)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
84 (+10.5% / +8)
4,462 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
270
ZoomStats
12 (+0.0% / +0)
120 (+1.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,003 (-0.0% / -1)
4.5(+0.0000) (123+0 votes)
4,749 (+0.7% / +32)
3.4(+0.0000) (36+0 votes)
7,962 (+1.7% / +135)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
4,227 (+0.1% / +5)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
2,377 (-0.9% / -22)
4.0(+0.0000) (59+0 votes)
65 (+3.2% / +2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
2,795 (+1.8% / +49)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
5,712 (+0.4% / +23)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,862 (+0.8% / +22)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
283
Snippet
2,560 (+0.4% / +10)
2.8(+0.0000) (12+0 votes)
1,504 (-0.1% / -1)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
1,229 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
8,404 (+3.6% / +291)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,423 (+0.6% / +9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
290
Touch20
970 (-0.1% / -1)
4.7(+0.0000) (16+0 votes)
291
Pied VPN
1,870 (-0.8% / -16)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,018 (+7.5% / +71)
4.8(+0.0000) (33+0 votes)
1,914 (-0.3% / -6)
294
My cursor
130,850 (+32.8% / +32,320)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
1,101 (+2.0% / +22)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,432 (-0.1% / -1)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
297
Webmapper
2,086 (+0.1% / +3)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,269 (+0.2% / +3)
1.3(+0.0000) (4+0 votes)
299
What Font
1,510 (+0.5% / +7)
780 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)