extension ExtPose

Keyword: view

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
20,296 (+3.0% / +599)
4.5689(-0.0128) (689+22 votes)
128,311 (+0.0% / +0)
4.6659(+0.0007) (464+1 votes)
290,746 (+0.9% / +2,707)
4.4429(+0.0000) (2,188+0 votes)
3,230 (+8.1% / +242)
4.7167(-0.0155) (60+4 votes)
620,459 (+0.6% / +3,771)
4.3691(-0.0051) (6,335+19 votes)
27,605 (+0.3% / +91)
4.2398(+0.0000) (246+0 votes)
1,060,862 (+0.0% / +0)
4.1442(+0.0000) (5,167+0 votes)
42,834 (+1.3% / +548)
4.3861(+0.0000) (158+0 votes)
24,326 (+1.4% / +343)
3.6774(+0.0000) (31+0 votes)
51,566 (+0.0% / +0)
3.506(+0.0000) (583+0 votes)
74,941 (+0.6% / +457)
4.5936(+0.0000) (342+0 votes)
832 (+3.5% / +28)
4.6081(+0.0000) (74+0 votes)
3,559 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (37+0 votes)
562,696 (+0.7% / +4,062)
4.4884(-0.0085) (2,277+11 votes)
114,869 (+1.2% / +1,371)
4.2062(+0.0000) (514+0 votes)
4,696 (+2.1% / +95)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
48,387 (+1.4% / +649)
3.3107(+0.0000) (692+0 votes)
56,315 (+1.0% / +550)
4.5326(+0.0011) (1,089+26 votes)
12,379 (-1.5% / -192)
4.2673(+0.0000) (101+0 votes)
4,805 (+1.4% / +65)
3.2941(+0.0000) (17+0 votes)
19,902 (+1.8% / +361)
4.6075(-0.0020) (107+2 votes)
7,051 (+1.2% / +82)
3.0781(+0.0000) (64+0 votes)
33,152 (+2.7% / +886)
4.7318(-0.0075) (384+12 votes)
12,156 (+1.2% / +142)
3.1652(+0.0000) (115+0 votes)
14,404 (+1.2% / +175)
4.6692(-0.0126) (133+1 votes)
4,869 (+0.3% / +13)
3.7083(+0.0000) (24+0 votes)
13,139 (+0.0% / +0)
4.4422(+0.0000) (147+0 votes)
15,739 (+4.3% / +647)
4.3056(+0.0000) (36+0 votes)
17,242 (+5.1% / +832)
4.7263(+0.0111) (179+7 votes)
2,206 (+1.6% / +34)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,382 (+0.8% / +28)
3.6154(+0.0000) (52+0 votes)
104,939 (+0.4% / +440)
4.0311(+0.0002) (5,330+2 votes)
9,755 (+1.6% / +152)
4.8293(+0.0000) (41+0 votes)
16,800 (+1.0% / +174)
3.8919(+0.0000) (37+0 votes)
5,851 (+1.4% / +80)
4.2(+0.0000) (50+0 votes)
913 (+0.2% / +2)
4.6809(+0.0000) (47+0 votes)
226,813 (+0.0% / +0)
3.5446(+0.0000) (4,214+0 votes)
4,848 (+0.5% / +25)
4.7143(+0.0000) (21+0 votes)
2,321,396 (+0.9% / +21,193)
3.9793(+0.0000) (1,404+0 votes)
6,003 (-3.5% / -218)
4.5714(+0.0000) (14+0 votes)
15,308 (+1.0% / +147)
4.1158(+0.0000) (95+0 votes)
7,517 (+6.7% / +469)
4.447(+0.0139) (132+5 votes)
12,418 (-2.1% / -263)
4.0556(+0.0000) (54+0 votes)
3,804 (+0.7% / +28)
4.4688(+0.0000) (32+0 votes)
11,647 (+1.4% / +160)
4.0252(+0.0000) (159+0 votes)
12,223 (+0.4% / +45)
3.9048(+0.0000) (21+0 votes)
1,360 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,787 (+1.4% / +132)
4.0638(+0.0000) (47+0 votes)
651 (+0.6% / +4)
4.1613(+0.0000) (62+0 votes)
2,145 (+1.0% / +21)
4.8511(+0.0000) (47+0 votes)
359 (+2.6% / +9)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
7,574 (+0.9% / +68)
4.7692(-0.0085) (26-1 votes)
53
MyIPCam
68,722 (+0.8% / +543)
3.7776(-0.0037) (742+1 votes)
4,075 (+1.5% / +59)
3.8261(+0.0261) (46+1 votes)
517 (+4.2% / +21)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
726 (+3.3% / +23)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
382 (+3.0% / +11)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
81,533 (+0.0% / +9)
4.4737(+0.0000) (57+0 votes)
337,052 (+0.8% / +2,537)
4.1644(+0.0000) (809+0 votes)
5,093 (+1.2% / +59)
4.3333(+0.0000) (72+0 votes)
5,454 (+0.9% / +49)
4.4762(+0.0000) (42+0 votes)
5,892 (+1.1% / +65)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,483 (+0.7% / +18)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
38,413 (-3.7% / -1,491)
4.9338(+0.0010) (136+2 votes)
443 (+0.2% / +1)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
146 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
414 (+1.0% / +4)
4.1538(+0.0000) (13+0 votes)
214,993 (+0.9% / +1,871)
4.337(+0.0000) (549+0 votes)
1,377 (+2.5% / +33)
4.1538(+0.0000) (13+0 votes)
780 (+1.0% / +8)
2.9375(+0.0000) (16+0 votes)
336 (+7.3% / +23)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
462 (+0.7% / +3)
4.5(+0.0000) (48+0 votes)
2,585 (-0.2% / -5)
4.25(+0.0000) (28+0 votes)
69,512 (+3.5% / +2,338)
4.8686(+0.0008) (944+6 votes)
26,123 (-1.8% / -468)
4.2188(+0.0000) (32+0 votes)
574,277 (+0.6% / +3,443)
4.8437(-0.0000) (93,486-2 votes)
1,947 (+1.7% / +32)
4.1356(+0.0000) (59+0 votes)
381 (+4.1% / +15)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
99,618 (+0.5% / +449)
3.9213(+0.0000) (356+0 votes)
1,007 (+2.2% / +22)
4.7727(-0.0368) (22+1 votes)
261 (-15.8% / -49)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
344 (+10.3% / +32)
86,675 (+1.9% / +1,630)
4.2922(+0.0000) (154+0 votes)
775 (-1.0% / -8)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
2,135 (-59.0% / -3,078)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,613 (+1.1% / +18)
4.0667(+0.0000) (15+0 votes)
1,606 (+3.5% / +54)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
469 (+3.5% / +16)
4.6875(+0.0000) (16+0 votes)
1,053,651 (+3.4% / +34,234)
4.541(+0.0002) (8,053+6 votes)
777 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,551 (+3.0% / +45)
3.1304(+0.0000) (23+0 votes)
10,238 (+1.0% / +103)
4.2222(+0.0000) (18+0 votes)
39,333 (+1.8% / +678)
4.3692(+0.0000) (214+0 votes)
160 (-4.8% / -8)
4.9107(+0.0000) (549+0 votes)
1,274 (+2.1% / +26)
3.4(+0.0000) (15+0 votes)
24,490 (+1.3% / +303)
4.7075(+0.0000) (106+0 votes)
1,268 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
363,817 (-0.6% / -2,109)
4.6236(-0.0003) (3,637+0 votes)
1,074 (+0.7% / +7)
4.5294(+0.0000) (17+0 votes)
203 (+1.5% / +3)
4.3333(+0.0000) (15+0 votes)
159 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
298 (+3.1% / +9)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
103
Breeze++
171 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
1,220 (+0.0% / +0)
1.9048(+0.0000) (21+0 votes)
23,343 (+0.0% / +0)
4.659(+0.0000) (217+0 votes)
106
Feedbro
18,844 (+1.0% / +191)
4.5789(+0.0000) (323+0 votes)
714,003 (-3.0% / -21,844)
2.25(-0.0833) (4+1 votes)
108
Augury
308,064 (+0.0% / +0)
3.7725(+0.0000) (233+0 votes)
109
ChroPath
152,828 (+0.0% / +0)
4.6821(+0.0000) (733+0 votes)
1,897 (+2.4% / +44)
4.8182(+0.0000) (22+0 votes)
2,136 (-0.9% / -20)
4.4545(+0.0000) (44+0 votes)
135 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
786 (+1.2% / +9)
3.5556(+0.0000) (9+0 votes)
804 (-0.5% / -4)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
16,120 (+2.1% / +332)
4.9231(+0.0000) (26+0 votes)
196,816 (+0.3% / +583)
4.5388(+0.0005) (709+3 votes)
13,718 (+1.4% / +188)
4.9348(+0.0000) (46+0 votes)
1,373 (+1.6% / +21)
4.381(+0.0000) (21+0 votes)
14,117 (+0.3% / +48)
3.7108(+0.0000) (166+0 votes)
564 (+5.2% / +28)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,842 (+0.3% / +6)
4.4615(+0.0000) (13+0 votes)
251 (-0.8% / -2)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
121,025 (-2.3% / -2,883)
4.6144(+0.0013) (459-1 votes)
591 (+1.9% / +11)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
68,467 (+3.1% / +2,053)
4.6775(-0.0060) (400+5 votes)
2,319 (+1.9% / +43)
4.9091(+0.0000) (33+0 votes)
449 (+0.7% / +3)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
12,242 (+0.6% / +67)
2.8125(+0.0000) (128+0 votes)
86 (+7.5% / +6)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
515 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,443 (-0.3% / -4)
2.7576(+0.0000) (33+0 votes)
132
WebCache
10,306 (+0.4% / +43)
3.6154(+0.0000) (39+0 votes)
54,970 (+0.6% / +334)
4.8115(+0.0000) (122+0 votes)
134
Sky map
9,994 (-0.5% / -51)
3.25(+0.0000) (24+0 votes)
167 (+3.1% / +5)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,672,628 (+1.1% / +50,565)
4.4109(-0.0004) (16,465+2 votes)
294 (+3.9% / +11)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,289 (-0.9% / -12)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
30,398 (+4.8% / +1,383)
4.9057(+0.0039) (541+1 votes)
140
GoodGantt
2,072 (+1.3% / +27)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
8,029 (+0.0% / +0)
3.6176(+0.0000) (34+0 votes)
1,020 (-0.8% / -8)
4.825(+0.0000) (40+0 votes)
184 (-4.7% / -9)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
376 (-0.3% / -1)
2.0909(+0.0000) (11+0 votes)
68,362 (+0.9% / +593)
3.5789(+0.0000) (152+0 votes)
314 (+1.9% / +6)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,297 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
659 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
844 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,923 (+0.0% / +0)
3.5714(+0.0000) (56+0 votes)
33,496 (+0.0% / +0)
4.3713(+0.0000) (501+0 votes)
152
Petapator
2,719 (+0.4% / +11)
4.7083(+0.0000) (96+0 votes)
158 (+0.6% / +1)
2.2727(+0.0000) (11+0 votes)
135 (+2.3% / +3)
4.9091(+0.0000) (44+0 votes)
233 (-3.7% / -9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
29,480 (+0.7% / +204)
4.319(-0.0064) (464+3 votes)
306 (+1.3% / +4)
2.3023(+0.0000) (43+0 votes)
6,510 (-0.2% / -10)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
43,419 (+0.4% / +187)
3.5(+0.0000) (116+0 votes)
160
Dark View
2,519 (-0.4% / -9)
4.7021(+0.0000) (47+0 votes)
75 (+4.2% / +3)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
162
Asana2Go
4,447 (+1.4% / +62)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
533 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,570 (-0.5% / -12)
4.411(+0.0000) (73+0 votes)
165
Bid view
553 (+1.5% / +8)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
641 (+2.9% / +18)
4.8571(+0.0000) (14+0 votes)
167
PlugPro
2,080 (+0.0% / +0)
3.9328(+0.0000) (134+0 votes)
2,525 (+0.5% / +12)
4.5312(+0.0000) (32+0 votes)
169
Feedpon
847 (+3.3% / +27)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14,788 (-0.5% / -68)
3.8393(+0.0000) (336+0 votes)
27,227 (+0.7% / +202)
3.0909(+0.0000) (33+0 votes)
494 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,689,516 (+1.2% / +20,477)
4.7461(-0.0003) (129,543+14 votes)
11,035 (+0.6% / +70)
3.9426(+0.0001) (767+1 votes)
398 (+0.8% / +3)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
2,663 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (12+0 votes)
177 (+0.6% / +1)
17,290 (+0.9% / +157)
3.4179(+0.0000) (67+0 votes)
2,233 (+0.4% / +8)
3.4615(+0.0000) (13+0 votes)
401 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (6+0 votes)
10,914 (+0.5% / +49)
4.1667(+0.0000) (126+0 votes)
1,931 (+0.6% / +11)
3.4776(+0.0000) (67+0 votes)
127 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
184
Tile View
336 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
81 (+12.5% / +9)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,126 (+1.8% / +20)
4.913(+0.0000) (23+0 votes)
310 (-3.4% / -11)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
113 (+0.9% / +1)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
103 (+4.0% / +4)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
950 (-1.1% / -11)
4.8372(+0.0000) (43+0 votes)
690,952 (+1.8% / +12,412)
4.2632(+0.0000) (19+0 votes)
192
Bluefin
1,148 (-0.4% / -5)
4.7857(+0.0000) (14+0 votes)
250,885 (+0.0% / +0)
4.0247(+0.0000) (1,861+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
195
Openure
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,135 (+0.7% / +64)
3.6457(+0.0000) (127+0 votes)
847 (+2.2% / +18)
4.8696(+0.1196) (23+11 votes)
275 (+1.5% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
397,811 (+0.0% / +0)
3.4786(-0.0097) (257+1 votes)
78 (-7.1% / -6)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
5,848 (-0.2% / -9)
4.4146(+0.0000) (82+0 votes)
185,688 (+7.0% / +12,168)
4.8194(+0.0013) (144+1 votes)
153,864 (-5.0% / -8,149)
4.6928(+0.0000) (306+0 votes)
1,243 (-1.1% / -14)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
339,142 (+0.0% / +0)
3.2045(+0.0000) (132+0 votes)
60 (-1.6% / -1)
9,724 (+0.0% / +0)
2.3439(+0.0000) (285+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
365 (+2.2% / +8)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
105 (-22.8% / -31)
191 (-1.5% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
103 (+2.0% / +2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,519 (+0.4% / +20)
4.5833(+0.0000) (24+0 votes)
8,019 (-89.6% / -69,395)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,323 (-0.2% / -7)
4.0833(+0.0000) (48+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
142,445 (+2.5% / +3,438)
4.4783(-0.0285) (230+7 votes)
317 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
11,582 (+1.5% / +166)
3.1333(+0.0000) (15+0 votes)
141,143 (+5.3% / +7,131)
4.3474(+0.0000) (95+0 votes)
87 (-6.5% / -6)
533 (+3.7% / +19)
3.95(+0.0000) (20+0 votes)
180 (+7.1% / +12)
3.3333(+0.0000) (6+0 votes)
225
Wizdler
102,905 (+0.0% / +0)
4.3325(+0.0000) (409+0 votes)
869 (+1.8% / +15)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
194,592 (+2.5% / +4,829)
3.52(+0.0000) (25+0 votes)
96 (+4.3% / +4)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
229
PhotoShow
3,120 (+7.1% / +206)
4.4103(+0.0000) (78+0 votes)
63,685 (+0.5% / +300)
4.8973(+0.0004) (292+1 votes)
231
New Tab
193 (+1.0% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,693 (-0.4% / -16)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
174 (+0.6% / +1)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
187 (+4.5% / +8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
235
WikiPop
63 (+3.3% / +2)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
79,694 (+3.3% / +2,518)
4.5963(+0.0008) (488+1 votes)
3,622 (-0.5% / -19)
3.8333(+0.0000) (12+0 votes)
30 (+11.1% / +3)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,919 (-0.8% / -25)
4.5455(+0.0000) (33+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
3,691 (+0.1% / +4)
3.1463(+0.0000) (41+0 votes)
69,374 (+0.6% / +399)
4.1811(+0.0032) (254+1 votes)
731 (+3.0% / +21)
2.1111(+0.0000) (9+0 votes)
2,959 (-0.5% / -15)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
2,275 (+5.6% / +121)
4.5781(-0.0219) (64+4 votes)
375 (+2.7% / +10)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
355 (-0.6% / -2)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
114 (-1.7% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
38,786 (+0.7% / +270)
4.844(+0.0000) (141+0 votes)
2,445 (+0.0% / +0)
4.4615(+0.0000) (13+0 votes)
14,606 (+0.7% / +104)
3.8261(+0.0000) (46+0 votes)
532 (-0.7% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,795 (+0.8% / +14)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
19 (+35.7% / +5)
50,457 (+0.3% / +143)
3.6852(+0.0000) (54+0 votes)
1,687 (-0.9% / -15)
3.7556(+0.0000) (45+0 votes)
266 (+0.4% / +1)
4.7273(+0.0000) (22+0 votes)
38,652 (+1.1% / +424)
4.1745(+0.0035) (235+1 votes)
1,796 (+0.5% / +9)
4.5769(+0.0000) (26+0 votes)
12,785 (+0.6% / +76)
4.3077(+0.0000) (39+0 votes)
111 (-1.8% / -2)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
31,354 (+0.5% / +155)
4.4426(-0.0025) (488+5 votes)
263
ShowAsIs
1,771 (-3.5% / -64)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
120 (+4.3% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
152,711 (+0.9% / +1,423)
4.5492(+0.0000) (1,566+0 votes)
420 (-1.4% / -6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
148 (+4.2% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
88 (-1.1% / -1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
43 (-6.5% / -3)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
44,453 (+3.7% / +1,603)
3.614(-0.0086) (114+8 votes)
443 (-3.1% / -14)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
273
VIEW
107 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
132 (-0.8% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,204 (+0.8% / +10)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
48 (+2.1% / +1)
80 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
337 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,154 (+1.3% / +15)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
19,948 (+0.0% / +0)
3.7891(+0.0000) (460+0 votes)
938 (+3.2% / +29)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
24,342 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (70+0 votes)
30,626 (+0.6% / +191)
4.3333(+0.0000) (15+0 votes)
20,741 (+3.3% / +660)
3.8583(+0.0000) (120+0 votes)
355 (+3.2% / +11)
20,956 (+0.2% / +48)
4.5625(+0.0000) (64+0 votes)
287
Bird View
9 (-10.0% / -1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,005 (-1.8% / -18)
4.48(+0.0000) (25+0 votes)
239 (+0.4% / +1)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
25 (+8.7% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,413 (+0.0% / +0)
4.0159(+0.0000) (63+0 votes)
24 (-7.7% / -2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
293
Utime
16,036 (+0.0% / +0)
4.5263(+0.0000) (76+0 votes)
13,500 (-0.1% / -17)
4.5628(+0.0000) (183+0 votes)
243 (+1.7% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13,504 (+0.4% / +52)
3.8079(+0.0000) (151+0 votes)
20,158 (+0.9% / +189)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,137 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
11,379 (+0.9% / +98)
4.725(+0.0071) (40+1 votes)
34 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)