extension ExtPose

Keyword: voice to text -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (695+6 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (47+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (25+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (143+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (75+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,368+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (331+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,217+1 votes)
4.6(+0.0000) (8,622-1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (49+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (154+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (30+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (8,873+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (32+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (159-1 votes)
971 (+0.7% / +7)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
3.1(+0.0000) (115+0 votes)
5,000 (+25.0% / +1,000)
4.7(-0.1000) (26+3 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (133+0 votes)
3.5(+0.0000) (2,073-1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,283+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (2,688+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (4,857+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (91+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
229 (+2.7% / +6)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (770+0 votes)
49 (+4.3% / +2)
210 (+2.4% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (97+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (208+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
853 (+0.2% / +2)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (60+0 votes)
985 (+0.4% / +4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
77 (+2.7% / +2)
6,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (8+0 votes)
569 (+0.7% / +4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (11+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.1000) (10+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
4.4(+0.1000) (7+1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (495+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (38+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
227 (+0.4% / +1)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (76+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (17+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+1 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (13+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (15,227+8 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (34+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
67
VCAT
85 (+3.7% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
406 (-1.0% / -4)
3.4(+0.0000) (17+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (120+2 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (15+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (58+0 votes)
229 (+1.3% / +3)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
428 (+0.5% / +2)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
191 (+3.8% / +7)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
157 (+0.6% / +1)
3.4(+0.4000) (5+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
1.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (383+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (36+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (65+0 votes)
125 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (28+0 votes)
282 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (239+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (63+0 votes)
3.9(+0.0000) (138-1 votes)
700,000 (+16.7% / +100,000)
4.1(+0.0000) (7,867-1 votes)
523 (+0.2% / +1)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
146 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (3,173+0 votes)
975 (+0.1% / +1)
3.9(+0.0000) (66+0 votes)
99
vx
433 (+1.6% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (44+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10,062+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (69+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23,802+2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (42+0 votes)
106
Speechy
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
161 (+11.8% / +17)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (371+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
300,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (3,170+15 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (58+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (890+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (335+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (16+0 votes)
342 (+1.2% / +4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
119
Lingofy
3,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (16+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (703+2 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (10+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (47+0 votes)
46 (-4.2% / -2)
20,000
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
275 (+1.5% / +4)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (95+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (81+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
128 (-0.8% / -1)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (45+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (31+0 votes)
200 (+3.1% / +6)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
140
Astro
80,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (275+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
145
TransOver
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,680+0 votes)
806 (+1.0% / +8)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (12+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (8+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11,496+2 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
749 (+0.9% / +7)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
522 (+1.0% / +5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
17 (+13.3% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (173+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
100 (-1.0% / -1)
5,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (56+0 votes)
655 (+0.2% / +1)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (595+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
300 (+36.4% / +80)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (3,905+49 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
309 (-1.0% / -3)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
41 (+7.9% / +3)
49 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
170
Ausum
134 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
317 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
104 (-13.3% / -16)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (136+0 votes)
1.4(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (34+0 votes)
135 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
178
gSpeak
261 (+0.8% / +2)
3.1(+0.0000) (9+0 votes)
179
Augnito
515 (-0.8% / -4)
3,000 (+0.0% / +0)
3.2(-0.1000) (14+1 votes)
17 (+0.0% / +0)
182
MyLOFT
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
59 (+3.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
516 (+1.4% / +7)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
186
VOiZiT
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
187
3asyR
119 (-2.5% / -3)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.1000) (41-1 votes)
230 (-2.5% / -6)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
140 (+0.0% / +0)
78 (+18.2% / +12)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (87+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
195
Co:Writer
2.8(+0.0000) (118+0 votes)
208 (+0.5% / +1)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (44+0 votes)
4.0(+0.0000) (615+0 votes)
135 (+2.3% / +3)
4,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
2.3(-0.2000) (12+1 votes)
230 (+0.9% / +2)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
106 (-0.9% / -1)
34 (+6.2% / +2)
562 (+0.2% / +1)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
208
Read Text
15 (-6.2% / -1)
48 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
243 (-0.8% / -2)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (97+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
100 (-2.0% / -2)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
639 (+0.6% / +4)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
49 (-3.9% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
156 (+2.0% / +3)
947 (-0.4% / -4)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
9,000 (+12.5% / +1,000)
3.8(+0.1000) (60-1 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
345 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
8 (+0.0% / +0)
90,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (658+1 votes)
225
csTimer+
9,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
460 (-1.1% / -5)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (715+0 votes)
169 (-0.6% / -1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
208 (+0.0% / +0)
176 (+2.9% / +5)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (258+0 votes)
4.5(+0.0000) (59+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
237
rs-speech
6 (+20.0% / +1)
264 (+3.5% / +9)
31 (+0.0% / +0)
77 (+0.0% / +0)
60 (+1.7% / +1)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (50+0 votes)
687 (+1.5% / +10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (169+0 votes)
245
voix
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (285+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
282 (+1.1% / +3)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
251
Speak It!
2.8(+0.0000) (129+0 votes)
252
Luminous
52 (-5.5% / -3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,181+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
22 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (104+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (31+0 votes)
381 (-2.8% / -11)
60,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (54+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
230 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
7,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (18+0 votes)
269
TabSpeech
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
270
KeepUp
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (60+0 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (34,028-1 votes)
11 (-8.3% / -1)
274
Speak It
60,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (66+0 votes)
365 (+93.1% / +176)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
276
rikaikun
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,220+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (77+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (54+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
10 (+11.1% / +1)
87 (+1.2% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
479 (+0.2% / +1)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,511+3 votes)
257 (+1.6% / +4)
288
EasySpeak
8 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
289
Speak
81 (+0.0% / +0)
66 (+1.5% / +1)
9,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (52+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (16+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
263 (+1.5% / +4)
859 (+1.4% / +12)