extension ExtPose

Keyword: voice to text -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
100,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (43+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,370+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7,271+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (17+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (91+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (34+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,566+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,546+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (426+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (13+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (95+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (174+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (19+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (645+0 votes)
968 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (511+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (231+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (109+0 votes)
183 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (13+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (171+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (1,948+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (8,848+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (144+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (774+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (172+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (210+0 votes)
4.4(+0.0000) (795+0 votes)
905 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (2,678+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
603 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (54+0 votes)
662 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (129+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (63+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (4,936+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (243+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
381 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (499+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (22+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (56+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (33+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
496 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
748 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (46+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
1.4(+0.0000) (5+0 votes)
184 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (275+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (42+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (34+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (18+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (25,358+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (62+0 votes)
338 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
399 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
90,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (27+0 votes)
439 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
179 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16,608+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,612+0 votes)
4.5(+0.0000) (53+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
146 (+0.0% / +0)
4,000,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (122+0 votes)
235 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,402+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (121+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (425+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (381+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (73+0 votes)
379 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
870 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
98
VCAT
140 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,005+0 votes)
100
vx
542 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
890 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (65+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (417+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (75+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (3,181+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (95+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
970 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
112
Lingofy
3,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (17+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (118+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,314+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (23+0 votes)
245 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (66+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (4,160+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (58+0 votes)
121
Astro
90,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (37+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (32+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (10+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (47+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,405+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (299+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
292 (+0.0% / +0)
302 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (24+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (122+0 votes)
461 (+0.0% / +0)
174 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11,551+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
141
Ausum
443 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (626+0 votes)
916 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (362+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
822 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
152
Augnito
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
589 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
70,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (178+0 votes)
593 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (112+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
461 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (33+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (18+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7,887+0 votes)
254 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
880 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (58+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (24+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
47 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
125 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
173
MyLOFT
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
174
TransOver
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,748+0 votes)
175
3asyR
127 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
540 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
177
VOiZiT
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (41+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,844+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
221 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
451 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (29+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (98+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (42+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
352 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (53+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (620+0 votes)
3.7(+0.0000) (55+0 votes)
442 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
196
Co:Writer
2,000,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (113+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
573 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (62+0 votes)
140 (+0.0% / +0)
24 (+0.0% / +0)
300,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (50+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
203 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
90 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
917 (+0.0% / +0)
90,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (67+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
525 (+0.0% / +0)
218 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (51+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
202 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
447 (+0.0% / +0)
289 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
763 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (12+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (62+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (47+0 votes)
381 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
228 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
302 (+0.0% / +0)
128 (+0.0% / +0)
90 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (777+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
300,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (867+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
236
BrainPal
17 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
90,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (500+0 votes)
272 (+0.0% / +0)
241
SpyBuster
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
125 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
815 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (255+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (52+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
109 (+0.0% / +0)
249
Speak It!
20,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (130+0 votes)
250
csTimer+
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (48+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
595 (+0.0% / +0)
255
rs-speech
5 (+0.0% / +0)
83 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
271 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,365+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (64+0 votes)
125 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
263
Speak
279 (+0.0% / +0)
264
Luminous
46 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
265
Readsy
238 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (23+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
268
TabSpeech
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (18+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (31+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (590+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
273
KeepUp
1,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (9+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (120+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (63+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
225 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,899+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (67+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (927+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
289
rikaikun
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,240+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (621+0 votes)
291
EasySpeak
9 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
292
Jisū
1,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (58+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
295
Speak It
50,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (70+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (24+0 votes)
298
Automic
4 (+0.0% / +0)
6,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
9 (+0.0% / +0)