extension ExtPose

Keyword: voice to text -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,593,424 (-0.0% / -498)
4.8(+0.0000) (3,961+9 votes)
808,302 (-0.0% / -294)
4.5(+0.0000) (951+10 votes)
538,232 (+0.3% / +1,389)
4.3(+0.0000) (1,954+5 votes)
566,487 (+0.1% / +416)
4.8(+0.0000) (355+1 votes)
1,562,799 (+0.0% / +357)
4.9(+0.0000) (436+22 votes)
1,405,166 (-0.0% / -25)
4.8(+0.0000) (522+2 votes)
1,120,766 (-0.0% / -109)
4.8(+0.0000) (559+6 votes)
1,199,474 (+0.0% / +417)
4.5(+0.0000) (1,668+3 votes)
90,750 (+0.2% / +210)
4.8(+0.0000) (830+3 votes)
700,729 (-0.1% / -377)
4.9(+0.0000) (198+0 votes)
503,217 (-0.1% / -504)
4.4(+0.0000) (1,376+4 votes)
148,946 (+22.0% / +26,895)
3.8(+0.0000) (71+0 votes)
70,371 (+12.8% / +8,005)
4.4(+0.0000) (29+0 votes)
156,794 (-0.3% / -464)
4.6(+0.0000) (43+1 votes)
146,789 (-0.2% / -260)
4.6(+0.0000) (86+0 votes)
299,768 (-0.5% / -1,442)
3.0(+0.0000) (71+0 votes)
24,180 (+0.6% / +146)
3.6(+0.0000) (51+1 votes)
44,752 (+0.1% / +27)
3.9(+0.0000) (204+0 votes)
3,688 (+11.3% / +373)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
1,447 (+7.0% / +95)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,331 (+5.1% / +65)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
39,058 (+0.0% / +11)
3.5(+0.0000) (50+0 votes)
10,125 (+1.4% / +141)
3.6(+0.1000) (19+1 votes)
7,588 (+0.7% / +55)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
1,453 (-1.4% / -20)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
9,667 (-1.3% / -123)
3.7(+0.0000) (17+0 votes)
54,697 (-0.7% / -400)
4.2(+0.0000) (80+0 votes)
56,616 (+8.3% / +4,321)
4.6(+0.0000) (127+14 votes)
1,034 (+0.4% / +4)
440 (+7.6% / +31)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
226,829 (+0.1% / +213)
4.2(+0.0000) (149+0 votes)
61,934 (-0.8% / -526)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
44,887 (+0.3% / +155)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
5,135 (+18.2% / +789)
4.8(-0.1000) (12+2 votes)
24,106 (-0.6% / -146)
3.7(+0.0000) (45+0 votes)
3,841 (-0.6% / -25)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
2,285 (+0.4% / +9)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
37,464 (+0.2% / +83)
4.5(-0.1000) (38+1 votes)
169,564 (-0.4% / -742)
4.5(+0.0000) (134+3 votes)
23,716 (-0.1% / -28)
4.0(+0.0000) (75+0 votes)
277,894 (-8.4% / -25,386)
4.4(+0.0000) (493+0 votes)
9,035 (+1.5% / +130)
4.7(+0.0000) (17+0 votes)
645 (+4.7% / +29)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,363,351 (+1.6% / +37,030)
4.7(+0.0000) (143+0 votes)
81,920 (+0.2% / +145)
4.6(+0.0000) (465+5 votes)
15,492 (+0.7% / +104)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
97,165 (+0.3% / +293)
3.9(+0.0000) (85+0 votes)
1,267,664 (-0.8% / -10,159)
4.5(+0.0000) (10,710+18 votes)
11,804 (+0.3% / +37)
3.5(+0.0000) (30+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (1,787-4 votes)
663,651 (+0.4% / +2,802)
2.9(+0.0000) (106+0 votes)
3,614 (-0.1% / -5)
2.8(+0.0000) (15+0 votes)
11,471 (-1.1% / -127)
4.1(+0.0000) (102+0 votes)
8,496 (-0.3% / -24)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
2,202 (-0.8% / -18)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
2,162 (+2.3% / +49)
119 (+0.0% / +0)
6,203 (-0.2% / -14)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
638 (-2.0% / -13)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
623 (+1.6% / +10)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
2,912 (+0.2% / +6)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,562 (+1.2% / +30)
3.4(+0.0000) (13+0 votes)
6,222 (+2.3% / +139)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
5,277 (+0.1% / +3)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
3,611 (-0.2% / -9)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
7,562 (+0.5% / +40)
4.5(+0.0000) (32+0 votes)
794 (-1.7% / -14)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
112,834 (-0.2% / -193)
4.2(+0.0000) (771+0 votes)
2,828 (+1.1% / +32)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
11,594 (+0.2% / +20)
3.6(+0.0000) (36+0 votes)
1,953 (+1.6% / +30)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
277,074 (-0.7% / -1,844)
4.1(+0.0000) (7,288+0 votes)
574 (+1.4% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
553 (+2.2% / +12)
823 (-1.0% / -8)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
1,001 (-0.7% / -7)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
5,219 (+1.0% / +52)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
89,716 (-0.1% / -115)
2.8(+0.0000) (270+0 votes)
122 (-1.6% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
108 (+4.9% / +5)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
36,604 (-0.3% / -111)
4.2(+0.1000) (17+1 votes)
61,302 (-0.3% / -192)
4.2(+0.0000) (84+0 votes)
1,936 (+1.0% / +20)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
507,551 (-0.0% / -76)
4.7(+0.0000) (349+0 votes)
638 (+0.9% / +6)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
613 (+2.5% / +15)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
5,495,505 (-0.2% / -10,079)
4.2(+0.0000) (2,786+3 votes)
112 (+0.9% / +1)
51 (-3.8% / -2)
10,656 (+3.0% / +308)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
114,772 (-0.2% / -239)
1.8(+0.0000) (4+0 votes)
48 (+14.3% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,939 (+5.7% / +425)
3.2(+0.0000) (41+0 votes)
4,006 (+1.1% / +43)
4.9(+0.1000) (117+6 votes)
24 (+20.0% / +4)
169 (+8.3% / +13)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
448,179 (+0.0% / +72)
3.4(+0.0000) (275+0 votes)
404,997 (-0.5% / -1,983)
2.7(+0.0000) (2,684+0 votes)
2,206 (-0.7% / -16)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
51,149 (-0.6% / -309)
3.7(+0.0000) (177+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
9,606 (-0.3% / -26)
3.7(+0.0000) (60+0 votes)
44 (+2.3% / +1)
988,716 (-0.7% / -6,777)
4.2(+0.0000) (1,222+9 votes)
116 (+34.9% / +30)
17,185 (+0.7% / +127)
4.8(+0.0000) (363-1 votes)
1,038,735 (-0.1% / -794)
4.8(+0.0000) (508+0 votes)
286 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
741 (-2.0% / -15)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,131,566 (+0.1% / +1,731)
4.9(+0.0000) (1,136+58 votes)
111
SayAI
115 (-0.9% / -1)
56 (+3.7% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
577 (-2.0% / -12)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
54,787 (-0.4% / -204)
3.6(+0.0000) (154+0 votes)
13 (+18.2% / +2)
117
Augnito
12,131 (-0.7% / -87)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
104 (+16.9% / +15)
1,995 (+0.7% / +13)
3.2(+0.0000) (23+0 votes)
58 (+1.8% / +1)
570 (-0.7% / -4)
274,078 (-0.3% / -913)
4.2(+0.0000) (227+2 votes)
3,028 (+14.3% / +378)
4.9(+0.0000) (68+2 votes)
2,243 (+6.9% / +144)
4.7(+0.0000) (54+3 votes)
12 (-14.3% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
169,742 (-0.1% / -240)
4.6(+0.0000) (1,556+0 votes)
29,862 (+0.2% / +62)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
128
Say, Pi
81 (+14.1% / +10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30,424 (+0.9% / +276)
5.0(+0.0000) (109+0 votes)
1,201,102 (-0.6% / -7,075)
4.4(+0.0000) (4,992+0 votes)
117,024 (-3.2% / -3,851)
4.9(+0.0000) (30-1 votes)
2,775 (-1.3% / -37)
3.0(+0.0000) (38+0 votes)
1,068 (-1.3% / -14)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
134
Speak
894 (+0.9% / +8)
24,460 (-0.3% / -69)
2.6(+0.0000) (15+0 votes)
11,749 (-0.1% / -12)
5.0(+0.0000) (112+0 votes)
4,959 (-0.4% / -18)
3.3(+0.0000) (66+0 votes)
584 (-2.7% / -16)
4.2(+0.0000) (12+0 votes)
276 (+1.5% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,309 (+0.2% / +8)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
110,056 (-0.0% / -21)
3.8(+0.0000) (185+0 votes)
142
NoteSense
23 (+0.0% / +0)
143
VoiceType
57 (+42.5% / +17)
5.0 (2 votes)
1,712 (+0.7% / +12)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
45 (+15.4% / +6)
310 (-2.5% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
350 (-2.0% / -7)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
147,991 (-4.2% / -6,458)
5.0(+0.0000) (57+1 votes)
13,067 (+0.3% / +36)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
6,950 (-0.5% / -36)
3.7(+0.0000) (20+0 votes)
3,228 (+4.6% / +141)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
161,769 (-3.4% / -5,620)
4.2(+0.0000) (39+0 votes)
18 (+12.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
154
TalkGPT
1,135 (+0.1% / +1)
360 (+1.1% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
216 (-2.3% / -5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
157
SlidesPro
76,508 (+0.3% / +227)
50,882 (-1.0% / -523)
4.3(+0.0000) (58+0 votes)
2,197 (-1.7% / -38)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
1,200,310 (-1.0% / -11,607)
4.1(+0.0000) (22+0 votes)
6,962 (-0.0% / -2)
4.2(+0.0000) (34+0 votes)
1,432,440 (+0.0% / +248)
4.7(+0.0000) (757+5 votes)
10,712 (-0.2% / -24)
4.4(+0.0000) (68+0 votes)
164
TransOver
191,403 (-0.4% / -762)
4.6(+0.0000) (1,746+2 votes)
3,480 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
7,420 (-0.2% / -16)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,040 (+1.8% / +18)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
700 (-1.5% / -11)
2,323,615 (-0.0% / -495)
4.4(+0.0000) (410+0 votes)
2,093 (-0.1% / -2)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
4,710 (-1.1% / -50)
4.2(+0.0000) (35+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
5 (-16.7% / -1)
15,162 (+1.4% / +205)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
13,467 (-1.1% / -150)
4.1(+0.0000) (247+0 votes)
4,144 (-0.3% / -12)
3.8(+0.0000) (68+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
342 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
179
Talk GPT
81 (-4.7% / -4)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
13,062 (-0.0% / -6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
181
Autofill
1,006,388 (-0.4% / -4,518)
3.9(+0.0000) (1,581+1 votes)
3,927 (+1.3% / +49)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
40,389 (-0.2% / -67)
4.1(+0.0000) (124+0 votes)
23,949 (+0.1% / +19)
185
Notulensi
134 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
109 (+3.8% / +4)
12 (+0.0% / +0)
1,829 (+10.2% / +169)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
50,655 (-0.5% / -275)
4.5(+0.0000) (103+0 votes)
992 (+1.8% / +18)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
9,210 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
4,109 (-1.2% / -50)
2.2(+0.0000) (21+0 votes)
807 (+0.4% / +3)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
354 (-1.1% / -4)
16 (-5.9% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
266,138 (-0.6% / -1,688)
3.2(+0.0000) (65+0 votes)
4,029 (-0.5% / -22)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
199
VCAT
121 (+2.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,887 (-0.0% / -3)
3.6(+0.0000) (46+0 votes)
2,213 (-2.8% / -63)
3.6(+0.0000) (34+0 votes)
3,352,293 (-0.8% / -25,750)
4.7(+0.0000) (26,915+4 votes)
931,077 (+0.0% / +141)
4.7(+0.0000) (2,159+6 votes)
13 (+0.0% / +0)
6,045 (+7.0% / +395)
4.6(+0.0000) (47+0 votes)
306 (+0.7% / +2)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
1,368 (-1.2% / -16)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
23,627 (-0.5% / -112)
1,859,946 (-1.2% / -22,869)
4.6(+0.0000) (17,106+9 votes)
708 (+1.9% / +13)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,231 (-1.6% / -37)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
577 (-0.7% / -4)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
34,926 (-1.7% / -601)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
8,549 (+0.1% / +12)
3.6(+0.0000) (38+0 votes)
383,313 (-0.7% / -2,728)
3.6(+0.0000) (652+2 votes)
728 (-2.8% / -21)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
126 (+0.8% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
240,130 (-0.5% / -1,100)
4.5(+0.0000) (443+0 votes)
240 (-0.8% / -2)
647 (+3.7% / +23)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
36,078 (-0.6% / -201)
4.8(+0.0000) (106+0 votes)
8,677 (-0.7% / -63)
1.3(+0.0000) (6+0 votes)
4,734 (-0.2% / -11)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
226
Trainn
1,514 (+0.8% / +12)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
7,195 (-0.5% / -36)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
228
FLOW PAGE
92 (+2.2% / +2)
229
Ability
46 (+31.4% / +11)
1,964 (-0.5% / -9)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
231
OrbitNote
6,520,958 (-0.7% / -43,116)
3.5(+0.0000) (119+0 votes)
9,922 (-1.2% / -121)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
10,707 (-0.3% / -34)
3.6(+0.0000) (18+0 votes)
59,184 (-0.4% / -226)
3.6(+0.0000) (376+0 votes)
132,022 (+0.1% / +114)
4.2(+0.0000) (62+0 votes)
1,521 (+0.5% / +8)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
367 (+2.2% / +8)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,113,953 (-0.5% / -5,516)
4.7(+0.0000) (12,494+1 votes)
2,589 (-0.4% / -11)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
12,679 (-0.2% / -25)
4.6(+0.0000) (58+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
51,039 (+0.6% / +308)
4.6(+0.0000) (98+1 votes)
1,732 (-2.5% / -44)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
718,831 (-0.1% / -826)
4.7(+0.0000) (172+0 votes)
105,485 (-2.1% / -2,240)
2.2(+0.0000) (30+0 votes)
342 (+8.2% / +26)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
248
Jisū
1,588 (+0.6% / +10)
448,591 (-0.1% / -300)
4.4(+0.0000) (390+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
3,325,557 (-0.6% / -19,993)
4.5(+0.0000) (497+1 votes)
226 (+1.3% / +3)
40,152 (-4.1% / -1,718)
4.8(+0.0000) (138+1 votes)
23,536 (-1.2% / -297)
4.3(+0.0000) (186+9 votes)
17,966 (-0.5% / -86)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
9,899 (-1.0% / -97)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
313 (+1.6% / +5)
258
vx
835 (+2.2% / +18)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
265,913 (-0.7% / -1,970)
4.5(+0.0000) (1,101+0 votes)
260
Inscribe
10 (+0.0% / +0)
4,657 (+0.2% / +9)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
574 (+2.3% / +13)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,415,440 (+0.1% / +1,069)
4.8(+0.0000) (630+16 votes)
263,875 (-0.1% / -173)
3.6(+0.0000) (234+1 votes)
1,588 (+0.5% / +8)
4.9(+0.0000) (33+0 votes)
841,317 (-0.4% / -3,103)
4.8(+0.0000) (4,534+1 votes)
4,289 (-0.3% / -12)
2.8(+0.0000) (17+0 votes)
98 (+2.1% / +2)
205,763 (-0.3% / -684)
4.0(+0.0000) (440+0 votes)
442 (-2.6% / -12)
3.4(+0.0000) (14+0 votes)
116,965 (-0.6% / -653)
3.6(+0.0000) (2,447+1 votes)
70 (+6.1% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
38,138 (-0.9% / -330)
4.8(+0.0000) (198+0 votes)
274
Textify
1,506 (-1.2% / -19)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
275
GetBot
67 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
170 (+4.9% / +8)
977 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
4,312 (-1.9% / -83)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
52 (-1.9% / -1)
130,254 (-0.3% / -375)
3.8(-0.1000) (67-2 votes)
378 (-0.3% / -1)
206,611 (+24.1% / +40,074)
4.8(+0.0000) (37+3 votes)
890 (+0.5% / +4)
3.7(+0.0000) (52+0 votes)
231,105 (+68.7% / +94,099)
4.7(+0.0000) (29+1 votes)
285
Co:Writer
4,492,192 (+0.1% / +4,211)
2.9(+0.0000) (99+0 votes)
206,007 (+24.3% / +40,218)
4.9(+0.0000) (63+1 votes)
146,015 (+38.2% / +40,342)
4.9(+0.0000) (46+0 votes)
514,003 (-2.3% / -12,174)
2.8(+0.0000) (46+0 votes)
84 (-1.2% / -1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
919,099 (-0.8% / -7,106)
4.6(+0.0000) (1,655+1 votes)
388,094 (-0.9% / -3,495)
4.4(+0.0000) (2,013+1 votes)
972 (+0.4% / +4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
6,308 (-0.2% / -15)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
25,879 (-0.9% / -243)
3.3(-0.1000) (60+1 votes)
20,198 (-0.2% / -35)
3.6(+0.0000) (32+0 votes)
3,689 (-0.4% / -16)
2.8(+0.0000) (25+0 votes)
517 (+2.6% / +13)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,418,772 (+0.6% / +9,126)
4.9(+0.0000) (9,783+114 votes)