extension ExtPose

Keyword: highlighting -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
64,537 (-0.2% / -142)
4.3(+0.0000) (234+0 votes)
409,751 (+1.1% / +4,398)
3.9(+0.0000) (270+1 votes)
541,414 (+0.6% / +3,364)
4.4(+0.0000) (1,708+15 votes)
119,683 (+1.9% / +2,191)
3.6(+0.0000) (509+0 votes)
15,782 (+7.1% / +1,047)
9,079 (+0.5% / +48)
4.1(+0.0000) (242+0 votes)
18,123 (+0.2% / +41)
3.3(+0.0000) (171+0 votes)
26,047 (-0.9% / -229)
3.6(+0.0000) (16+0 votes)
5,113 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (54+0 votes)
582 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
12,288 (-0.2% / -28)
4.6(+0.0000) (98+0 votes)
3,942 (-1.1% / -44)
187 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
10,143 (+1.1% / +114)
4.7(+0.0000) (46+0 votes)
543 (+0.6% / +3)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
9,105 (+0.3% / +31)
4.5(+0.0000) (48+0 votes)
256 (+1.6% / +4)
3.4(+0.0000) (14+0 votes)
9,255 (+0.4% / +38)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
353 (+0.9% / +3)
2.4(+0.0000) (10+0 votes)
86,439 (+0.1% / +121)
4.6(+0.0000) (360+0 votes)
2,035 (+0.3% / +7)
3.4(+0.0000) (17+0 votes)
772 (+1.3% / +10)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
21,459 (+1,300.7% / +19,927)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
4,530 (+4.2% / +182)
3.6(+0.0000) (13+0 votes)
782 (+0.4% / +3)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
4,651 (+0.5% / +24)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
855,935 (+0.2% / +1,932)
3.9(+0.0000) (288+0 votes)
903 (-0.6% / -5)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,560 (+0.5% / +8)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
162,011 (+1.0% / +1,595)
4.4(+0.0000) (493+29 votes)
1,034,510 (+0.3% / +3,066)
4.6(+0.0000) (930+2 votes)
177 (-2.7% / -5)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
1,729 (+0.5% / +9)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
2,429 (+1.7% / +41)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
6,049 (+1.1% / +67)
4.7(+0.0000) (24+0 votes)
164,982 (+2.7% / +4,363)
3.0(+0.0000) (67+0 votes)
37
Oogle
13,151 (+0.3% / +36)
4.5(+0.0000) (96+0 votes)
1,110 (+1.9% / +21)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
16,554 (+1.0% / +169)
4.6(+0.0000) (59+1 votes)
472 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,040 (+0.4% / +4)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
371 (-1.6% / -6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
60 (-1.6% / -1)
261 (-1.1% / -3)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
50 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
294 (+0.7% / +2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
256 (-1.2% / -3)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
54,047 (+45.2% / +16,821)
139 (+2.2% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
489 (+1.5% / +7)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,201 (-0.2% / -2)
4.7(+0.1000) (29+1 votes)
86,754 (+0.6% / +476)
4.3(+0.0000) (394+8 votes)
177 (+1.7% / +3)
384 (-0.5% / -2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
157 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
13,513 (+0.5% / +72)
4.4(+0.0000) (32+1 votes)
31 (+14.8% / +4)
1,671 (-1.1% / -19)
827 (+3.5% / +28)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
60
Saka
2,047 (-0.7% / -15)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
2,176 (+5.0% / +104)
3.5 (2 votes)
250 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
92 (-6.1% / -6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
189 (+0.5% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,324 (+1.1% / +14)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
3,894 (+0.6% / +23)
2.6(+0.0000) (30+0 votes)
37 (+5.7% / +2)
3,142 (-0.1% / -2)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
3,300 (+0.9% / +28)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
2,483 (+0.2% / +5)
3.3(+0.0000) (13+0 votes)
174,484 (+0.3% / +515)
3.8(+0.0000) (1,462+0 votes)
1,037 (+0.8% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
75
Eklegu!
245 (+2.5% / +6)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
110,957 (+0.2% / +264)
4.5(+0.0000) (358+1 votes)
125,485 (+0.6% / +742)
4.6(+0.0000) (231+51 votes)
163 (-2.4% / -4)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
998 (+2.3% / +22)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
5,316 (+0.2% / +11)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
2,812 (+69.0% / +1,148)
119 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,423 (+0.3% / +4)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
84
OneLine
4,032 (+0.4% / +18)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
1,131 (+0.1% / +1)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
4,060 (+4.1% / +160)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
62,181 (+0.6% / +373)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
552 (-0.4% / -2)
4.8(+0.0000) (106+0 votes)
90
Feedbro
29,161 (+0.6% / +165)
4.6(+0.0000) (383+0 votes)
653 (+5.0% / +31)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
66,948 (+9.0% / +5,505)
2.2(+0.0000) (24+0 votes)
86 (-1.1% / -1)
207 (+0.5% / +1)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
137 (-2.1% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
453 (+1.1% / +5)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
379 (-1.6% / -6)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
1,329 (+1.6% / +21)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
123 (+0.8% / +1)
63 (+5.0% / +3)
5 (+0.0% / +0)
1,148 (-0.1% / -1)
3.5(+0.0000) (52+0 votes)
10,522 (+0.5% / +49)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
197 (+3.1% / +6)
188 (-2.1% / -4)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
4,006 (+0.1% / +4)
5.0(+0.0000) (101+0 votes)
370 (+0.5% / +2)
61 (+7.0% / +4)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
7,705 (-0.0% / -3)
3.6(+0.0000) (34+0 votes)
7,491 (+0.3% / +21)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
5,404 (+0.1% / +7)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
6,445 (+0.6% / +41)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
450 (-0.2% / -1)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
3,276 (+0.2% / +7)
4.1(+0.0000) (135+0 votes)
167 (-1.8% / -3)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
248,630 (+0.3% / +624)
4.1(+0.0000) (1,881+0 votes)
131 (-0.8% / -1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
119
3asyR
114 (+1.8% / +2)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
2,813 (-0.1% / -2)
3.0(+0.0000) (17+0 votes)
2,056 (+0.4% / +8)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
1,882 (-0.5% / -10)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
1,760 (-1.0% / -17)
3.6(+0.0000) (20+0 votes)
99 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
197 (-2.0% / -4)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
1,160 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
1,301 (+4.9% / +61)
3.5(+0.0000) (228+16 votes)
879 (-2.2% / -20)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
1,086 (+0.8% / +9)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
131
Dualsub
47,143 (+0.3% / +131)
4.3(+0.0000) (187+1 votes)
43,796 (+0.0% / +18)
4.6(+0.0000) (184+1 votes)
36,482 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (533+0 votes)
134
Totalizer
1,002 (+1.6% / +16)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
636 (-2.0% / -13)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
31,210 (+0.2% / +75)
4.0(+0.0000) (137+0 votes)
738 (-1.2% / -9)
3.3(+0.0000) (28+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
153 (-0.6% / -1)
1.6(+0.0000) (5+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
820,948 (+1.4% / +11,258)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
145
CodeArea
420 (-2.1% / -9)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
65 (+6.6% / +4)
26,471 (+0.3% / +71)
2.7(+0.0000) (118+0 votes)
19,304 (+0.2% / +43)
4.7(+0.0000) (75+0 votes)
149
mp3 it
455 (+4.4% / +19)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
517 (-0.6% / -3)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
31 (-6.1% / -2)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
17,412 (+0.2% / +32)
3.7(+0.0000) (58+0 votes)
15,832 (+0.3% / +52)
4.2(+0.0000) (97+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
470 (+0.9% / +4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
156
Priv3+
421 (+1.2% / +5)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
587 (+1.9% / +11)
105 (+2.9% / +3)
279 (-1.1% / -3)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
100 (+0.0% / +0)
336 (+0.9% / +3)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
11,040 (+0.9% / +97)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
9,047 (+0.6% / +52)
4.9(+0.0000) (32-1 votes)
26 (-3.7% / -1)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,545 (+0.1% / +8)
5.0(+0.0000) (43+0 votes)
7,615 (+0.3% / +20)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
78 (+1.3% / +1)
7,392 (+0.4% / +26)
4.3(+0.0000) (27+0 votes)
170
TL;DR
7,556 (+1.0% / +72)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
8,991 (+0.5% / +49)
4.6(+0.0000) (222+0 votes)
196 (+1.6% / +3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
314 (+0.0% / +0)
6,960 (+0.3% / +23)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
216 (-4.4% / -10)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
190 (-3.6% / -7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
245 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
178
monospace
39 (+2.6% / +1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
188 (+2.2% / +4)
3.1(+0.0000) (11+0 votes)
1,414,395 (+1.2% / +16,265)
4.3(+0.0000) (1,098+0 votes)
182
DejaVue
3,940 (+0.7% / +29)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
183
Journal
175 (+5.4% / +9)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
142 (-2.7% / -4)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
185
Epic Pen
21 (-4.5% / -1)
3,088 (-0.2% / -5)
4.5(+0.0000) (25+1 votes)
2,816 (+0.7% / +20)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
188
OctoEdit
180 (-0.6% / -1)
3,145 (-0.3% / -8)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
171 (+6.2% / +10)
165 (+3.8% / +6)
192
WordUp
2,274 (+0.5% / +12)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
119 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
32 (-3.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
196
ChromeLL
1,489 (+1.4% / +21)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
2,088 (+0.6% / +13)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,698 (+1.0% / +17)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
2,277 (-1.0% / -24)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,288 (+4.4% / +96)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,341 (-0.4% / -9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,182 (-0.3% / -6)
3.5(+0.0000) (17+0 votes)
44,024 (+2.4% / +1,039)
1.7(+0.0000) (3+0 votes)
88 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
122 (+0.8% / +1)
207
TagAmara
120 (+0.0% / +0)
234,873 (+0.4% / +921)
4.0(+0.0000) (945+1 votes)
1,943 (+0.2% / +3)
74 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
97 (-3.0% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,900 (+2.9% / +53)
2 (+0.0% / +0)
26,182 (+11.2% / +2,628)
1,378 (-0.9% / -13)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
216
Annotate
1,540 (+0.2% / +3)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
91 (+1.1% / +1)
219
Goose
90 (-1.1% / -1)
1,421 (+0.8% / +11)
2.1(+0.0000) (16+0 votes)
73 (-3.9% / -3)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,084 (+0.1% / +1)
3.6(+0.0000) (13+0 votes)
223
Flowlingo
972 (-1.8% / -18)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
76,642 (+0.5% / +349)
4.7(+0.0000) (356+0 votes)
225
VoiceRead
941 (+1.2% / +11)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
17 (+6.2% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
26,103 (+4.4% / +1,097)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
66 (-2.9% / -2)
361 (-1.6% / -6)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
597 (+2.4% / +14)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
234
Markie
46 (-4.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
235
selectURL
10 (-9.1% / -1)
515 (+0.6% / +3)
4.3(+0.1000) (15+1 votes)
547 (-0.2% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
238
BetterTTV
4,461,500 (+0.5% / +22,517)
4.7(+0.0000) (9,910+12 votes)
1,514 (+7.5% / +105)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
382 (+0.3% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
386 (+2.4% / +9)
242
Backnote
35 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (2,118+2 votes)
7,875 (+7.3% / +537)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,851 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
357,763 (-0.2% / -896)
4.4(+0.0000) (2,254+2 votes)
6,728 (-0.0% / -1)
3.2(+0.0000) (29+0 votes)
271 (+1.1% / +3)
85,810 (+2.1% / +1,771)
4.1(+1.0000) (63+39 votes)
2,742,578 (+0.2% / +5,240)
4.3(+0.0000) (7,611+4 votes)
29 (-9.4% / -3)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
253
kmdr
291 (+1.4% / +4)
13 (+8.3% / +1)
29 (-6.5% / -2)
2,729,709 (+0.1% / +3,508)
4.3(+0.0000) (2,050+5 votes)
7 (+0.0% / +0)
173 (+2.4% / +4)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,711,925 (+0.7% / +27,007)
4.0(+0.0000) (133+0 votes)
260
SEC Live
209 (+3.0% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,345 (+0.8% / +11)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
191 (+1.1% / +2)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
261 (+1.6% / +4)
29 (+7.4% / +2)
331 (+0.6% / +2)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
29 (+7.4% / +2)
26 (+0.0% / +0)
27 (+3.8% / +1)
1,341,290 (+0.4% / +5,253)
4.6(+0.0000) (1,735+0 votes)
270
HotLog
150 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
212 (+2.9% / +6)
2.0(+0.0000) (6+0 votes)
19,936 (+2.3% / +457)
4.6(+0.0000) (404+7 votes)
25 (+0.0% / +0)
143 (-0.7% / -1)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
275
LIGHT
20 (-13.0% / -3)
707,796 (+0.1% / +813)
4.1(+0.0000) (3,400+0 votes)
682 (+2.1% / +14)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
92,878 (+0.5% / +444)
3.9(+0.0000) (263+4 votes)
279
Autofill
628,381 (+0.2% / +1,497)
3.9(+0.0000) (1,536+2 votes)
21 (+0.0% / +0)
983 (-0.9% / -9)
3.8(+0.0000) (19+0 votes)
105 (-2.8% / -3)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
180 (+20.0% / +30)
1,031 (+0.3% / +3)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
97,342 (+0.2% / +151)
3.2(+0.0000) (556+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
105 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
839 (+23.7% / +161)
3.7(-0.3000) (3+1 votes)
133 (+1.5% / +2)
290
Goose-GA
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,539 (+1.0% / +15)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
5,613 (+0.9% / +52)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
155 (+18.3% / +24)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
439 (-1.1% / -5)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
110 (-8.3% / -10)
712 (+0.7% / +5)
3.8(+0.0000) (14+0 votes)
110 (-4.3% / -5)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
96 (-2.0% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,014,392 (-0.0% / -1,531)
4.4(+0.0000) (132+2 votes)
40,589 (-2.9% / -1,223)
3.7(+0.0000) (140+0 votes)