extension ExtPose

Keyword: highlight -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
400,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (5,262+22 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (292+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (32+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.1000) (20-1 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,320+8 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (11+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (642+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (64+2 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,071+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (32+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
80,000 (+14.3% / +10,000)
4.2(-0.1000) (45+2 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (177+4 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
681 (+0.4% / +3)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (161+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (300+3 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26+0 votes)
593 (+1.2% / +7)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (107+0 votes)
749 (-0.5% / -4)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (51+1 votes)
367 (+0.3% / +1)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
989 (-1.1% / -11)
4.6(-0.1000) (41+1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
435 (-3.8% / -17)
4.8(+0.0000) (31+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (115-1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (981+2 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (222+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (73+0 votes)
218 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
298 (+4.2% / +12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (68+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
323 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
420 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (29+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
48
Yawas
6,000 (+20.0% / +1,000)
3.5(+0.0000) (215+2 votes)
220 (-0.9% / -2)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
932 (+0.9% / +8)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (40+0 votes)
238 (+4.4% / +10)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
188 (+4.4% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (141+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (59+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (43,885+0 votes)
552 (+1.8% / +10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,197+2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.1(-0.1000) (60+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (104+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (39+0 votes)
219 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (19+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (17+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (180+0 votes)
96 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
313 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
258 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (391+3 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (1,675+4 votes)
161 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
443 (-0.2% / -1)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
354 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (38+0 votes)
97 (+1.0% / +1)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (113+0 votes)
588 (+1.4% / +8)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
733 (-1.2% / -9)
4.3(-0.3000) (11+1 votes)
194 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
510 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
138 (-2.8% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (33+0 votes)
77 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (68+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(-0.1000) (161+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (123+0 votes)
68 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
230 (+0.4% / +1)
3.4(+0.0000) (14+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (301+5 votes)
431 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
175 (-2.8% / -5)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (285+2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (2,860+17 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
464 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (12+0 votes)
899 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (43+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
874 (+0.9% / +8)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
106
ReTorn
491 (+1.2% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
383 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (9+0 votes)
234 (-1.3% / -3)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
182 (+2.8% / +5)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
637 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (12+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
127 (-1.6% / -2)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
637 (+0.5% / +3)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
365 (-0.8% / -3)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
118
OneLine
3,000 (+50.0% / +1,000)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
242 (+1.3% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (3,018+11 votes)
289 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
125
Qikipedia
905 (-0.9% / -8)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
24 (+9.1% / +2)
38 (+2.7% / +1)
257 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
130
Flip this
40,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (156+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
681 (+2.4% / +16)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (519+5 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (120+0 votes)
240 (-3.2% / -8)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
486 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (99+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (46+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (129+0 votes)
141
Alt+Tabs
649 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (69+1 votes)
288 (+0.0% / +0)
198 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
145
Kanjidex
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (54+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
185 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
95 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (31+2 votes)
107 (-1.8% / -2)
64 (-3.0% / -2)
89 (+0.0% / +0)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (131,890+34 votes)
68 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
32 (-3.0% / -1)
70,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (501+3 votes)
6,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,584+32 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
861 (+1.1% / +9)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (45+0 votes)
175 (+4.2% / +7)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
615 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
9,000 (+12.5% / +1,000)
2.5(+0.0000) (377+0 votes)
147 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+1 votes)
30 (+0.0% / +0)
172
Emotesly
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (46+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (86+0 votes)
307 (+0.7% / +2)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
176
Bridgit
65 (+3.2% / +2)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
210 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
222 (+1.4% / +3)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
159 (+0.6% / +1)
632 (+0.3% / +2)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (57+0 votes)
158 (-1.2% / -2)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
185
Memex
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(-0.1000) (85+1 votes)
186
MentiPlus
707 (+0.3% / +2)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
188
Trove
2,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (20+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
358 (+1.4% / +5)
2.9(+0.0000) (8+0 votes)
469 (-2.1% / -10)
3.1(+0.0000) (9+0 votes)
33 (+3.1% / +1)
29 (-9.4% / -3)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (47+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
687 (+0.4% / +3)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (37+0 votes)
737 (-0.8% / -6)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
200
UF tools
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
972 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (46+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(-0.1000) (146+3 votes)
16 (-11.1% / -2)
8 (+0.0% / +0)
300,000 (+50.0% / +100,000)
3.9(+0.0000) (421+5 votes)
497 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
201 (+2.0% / +4)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
946 (+0.1% / +1)
4.0(+0.0000) (30+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,202+5 votes)
7 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (507+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (107+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
385 (-1.5% / -6)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
1.2(+0.0000) (6+0 votes)
711 (-0.6% / -4)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (113+0 votes)
596 (+0.5% / +3)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
45 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (4-1 votes)
286 (+3.2% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
113 (+2.7% / +3)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (406+2 votes)
237
AirBridge
86 (+2.4% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
507 (+7.2% / +34)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (72+3 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (114+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
58 (+1.8% / +1)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
39 (-2.5% / -1)
42 (+0.0% / +0)
30 (+11.1% / +3)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (219+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
381 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
42 (-8.7% / -4)
969 (+2.9% / +27)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (113+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (89+0 votes)
182 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (26+0 votes)
507 (+1.4% / +7)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
621 (+0.0% / +0)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
268
Quickfind
285 (-2.7% / -8)
3.6(+0.3000) (7+1 votes)
146 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (32+0 votes)
121 (-1.6% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (32+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.1000) (240+3 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (170+0 votes)
400 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
145 (-2.0% / -3)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
428 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
343 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
279
readwme
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (16+0 votes)
281
Charlotte
13 (+0.0% / +0)
41 (+2.5% / +1)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
354 (+4.1% / +14)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
357 (-2.2% / -8)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (159+4 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (20+0 votes)
473 (+3.1% / +14)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
184 (+1.7% / +3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
271 (-0.4% / -1)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
397 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (100+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
295
Riffling
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
155 (+4.0% / +6)
3.2(+0.1000) (17+1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (65+1 votes)
9 (+0.0% / +0)