extension ExtPose

Keyword: functionality

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
20,139 (+0.3% / +59)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
40,808 (-0.0% / -17)
4.1(+0.0000) (110+0 votes)
7,577 (+0.4% / +32)
4.7308(+0.0000) (26+0 votes)
397,050 (-0.4% / -1,586)
4.2373(+0.0000) (2,225+0 votes)
2,399,874 (-0.2% / -3,966)
4.7662(+0.0000) (63,954+0 votes)
5,290 (+0.1% / +3)
4.0702(+0.0000) (57+0 votes)
839,859 (+0.0% / +176)
4.9735(+0.0000) (1,889+0 votes)
21,184 (-0.0% / -10)
4.4488(+0.0000) (127+0 votes)
999,813 (-0.1% / -765)
4.7718(+0.0000) (1,775+0 votes)
11,264 (+0.1% / +11)
4.655(+0.0000) (258+0 votes)
1,057 (-0.8% / -9)
4.1569(+0.0000) (102+0 votes)
263,038 (-0.0% / -58)
3.2327(-0.0070) (318+1 votes)
136,270 (-0.0% / -62)
4.1325(+0.0000) (853+0 votes)
56,071 (-0.2% / -116)
4.7875(+0.0000) (941+0 votes)
15
RDS Bar
70,642 (+0.3% / +201)
4.2634(+0.0000) (725+0 votes)
421 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
2,538 (+0.3% / +7)
3.7143(+0.0000) (21+0 votes)
60,558 (+0.2% / +132)
4.3247(+0.0000) (77+0 votes)
1,645 (+1.5% / +24)
4.0625(+0.0000) (16+0 votes)
1,963 (+1.1% / +21)
11,199 (+0.0% / +1)
4.1796(+0.0000) (167+0 votes)
8,994 (+1.7% / +149)
4.875(+0.0000) (24+0 votes)
11,458 (-5.0% / -603)
3.9048(+0.0000) (21+0 votes)
7,536 (+0.5% / +40)
4.22(+0.0000) (50+0 votes)
8,495 (+0.1% / +9)
3.6528(+0.0000) (72+0 votes)
133 (+3.1% / +4)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,509 (+0.1% / +4)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
28
Decibel
4,274 (+0.6% / +24)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
2,212,150 (+0.0% / +0)
4.4603(+0.0000) (4,182+0 votes)
240 (+0.8% / +2)
4.4667(+0.0000) (15+0 votes)
2,136 (-0.3% / -7)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
275 (+2.2% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,525 (-0.7% / -17)
3.3387(+0.0000) (124+0 votes)
219 (+0.5% / +1)
3.1765(+0.0000) (34+0 votes)
573,574 (+0.0% / +0)
4.4214(+0.0000) (6,469+0 votes)
292,485 (+0.2% / +561)
4.784(-0.0000) (6,536-1 votes)
1,682 (+0.0% / +0)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
1,271 (+0.0% / +0)
4.0857(+0.0000) (35+0 votes)
1,460 (-0.3% / -4)
3.4231(+0.0000) (26+0 votes)
1,076 (+0.5% / +5)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
243,609 (+0.1% / +234)
3.9337(+0.0000) (1,766+0 votes)
128 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,004 (-0.3% / -3)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
252,523 (+0.6% / +1,440)
4.24(+0.0070) (175-1 votes)
18 (-5.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
177,555 (-0.1% / -168)
4.2432(+0.0000) (148+0 votes)
726 (+0.1% / +1)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
168,668 (+0.3% / +467)
4.0192(+0.0000) (104+0 votes)
39 (-4.9% / -2)
119,725 (+0.2% / +199)
4.1964(+0.0000) (331+0 votes)
140,547 (-1.3% / -1,907)
4.1765(-0.0080) (102-1 votes)
648 (+1.7% / +11)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
597 (-1.0% / -6)
3.9412(+0.0000) (17+0 votes)
97,197 (+0.3% / +319)
4.2525(+0.0000) (697+0 votes)
33,030 (+0.1% / +20)
4.8628(+0.0000) (2,368+0 votes)
90,074 (+0.3% / +259)
4.1139(+0.0000) (79+0 votes)
87,221 (+0.2% / +214)
4.2619(+0.0000) (42+0 votes)
36,449 (+0.0% / +10)
4.9156(+0.0000) (557+0 votes)
432 (-1.1% / -5)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
431 (-1.8% / -8)
3.3158(+0.0000) (19+0 votes)
10,783 (+4.1% / +420)
4.999(+0.0000) (6,018+0 votes)
29,749 (-0.2% / -63)
4.3725(+0.0000) (153+0 votes)
30,083 (-1.2% / -366)
4.3671(+0.0000) (79+0 votes)
331 (+0.3% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
35,762 (-0.5% / -178)
3.3246(+0.0000) (114+0 votes)
20,837 (-0.5% / -95)
4.9038(+0.0000) (52+0 votes)
300 (+2.4% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19,310 (-0.2% / -41)
4.2238(+0.0000) (143+0 votes)
195 (-1.5% / -3)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
44 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,456 (-0.4% / -18)
4.9925(+0.0000) (4,287+0 votes)
27,581 (-2.6% / -737)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
12,940 (-0.1% / -7)
4.4906(+0.0000) (159+0 votes)
22,787 (+0.3% / +64)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,310 (+0.2% / +41)
3.3393(+0.0000) (168+0 votes)
19,386 (+0.6% / +116)
3.1795(+0.0000) (39+0 votes)
11,573 (-0.0% / -2)
4.1864(+0.0000) (59+0 votes)
78
Dapper
15,744 (-0.2% / -24)
3.0(+0.0000) (46+0 votes)
9,219 (+0.2% / +17)
4.1(+0.0000) (190+0 votes)
10,474 (+0.0% / +0)
4.1515(+0.0000) (66+0 votes)
9,434 (+0.6% / +58)
4.2745(+0.0000) (51+0 votes)
129 (-2.3% / -3)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
176 (-1.7% / -3)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
84
MyAwin
9,570 (+0.1% / +5)
4.1724(+0.0000) (29+0 votes)
11,026 (-0.1% / -10)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
15,530 (+1.7% / +266)
7,447 (+0.4% / +29)
4.1122(+0.0000) (98+0 votes)
6,950 (+0.0% / +2)
4.5524(+0.0000) (105+0 votes)
7,509 (+0.0% / +2)
4.1525(+0.0000) (59+0 votes)
13,565 (+0.4% / +50)
1.8214(+0.0000) (84+0 votes)
133 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
94 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
5,361 (+0.4% / +19)
4.3333(+0.0000) (123+0 votes)
7,575 (+0.2% / +15)
3.6667(+0.0000) (12+0 votes)
5,537 (-0.9% / -51)
4.5538(+0.0000) (65+0 votes)
5,162 (-0.2% / -9)
4.0588(+0.0000) (34+0 votes)
7,041 (+0.4% / +30)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
133 (+2.3% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,201 (+0.2% / +8)
4.0769(+0.0000) (13+0 votes)
125 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,519 (-0.4% / -9)
4.8041(+0.0000) (97+0 votes)
3,978 (-0.5% / -18)
4.0256(+0.0000) (39+0 votes)
2,972 (+0.0% / +0)
4.6757(+0.0000) (37+0 votes)
117 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,451 (-0.0% / -1)
4.5(+0.0000) (82+0 votes)
3,053 (+0.3% / +10)
4.7727(+0.0000) (22+0 votes)
5,639 (+0.1% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,930 (+0.2% / +6)
4.1579(+0.0000) (38+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
99 (+3.1% / +3)
82 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,331 (-1.1% / -37)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
3,282 (+0.2% / +8)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
3,393 (+0.7% / +23)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
91 (-1.1% / -1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,817 (+0.1% / +4)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
1,996 (+1.1% / +22)
4.7273(+0.0000) (22+0 votes)
3,691 (-0.1% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,222 (+0.1% / +2)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,722 (-0.6% / -11)
4.05(+0.0000) (80+0 votes)
2,676 (-0.0% / -1)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
2,312 (-0.4% / -10)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
123
Epiverse
1,738 (+0.1% / +2)
3.8421(+0.0000) (19+0 votes)
2,509 (-0.4% / -10)
1,636 (-0.6% / -10)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
1,394 (+0.8% / +11)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
1,058 (+0.1% / +1)
4.6538(+0.0000) (26+0 votes)
872 (-0.6% / -5)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,360 (+3.7% / +48)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,347 (+0.4% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
885 (-1.3% / -12)
4.3429(+0.0000) (35+0 votes)
1,196 (+1.4% / +16)
3.25(+0.0000) (12+0 votes)
1,360 (-1.1% / -15)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,111 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
769 (-0.8% / -6)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,356 (+0.4% / +6)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
137
Scale Up
722 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (15+0 votes)
138
MadStats
619 (-0.6% / -4)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
764 (+1.5% / +11)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,032 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,113 (+0.3% / +3)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
636 (+0.3% / +2)
4.9333(+0.0000) (15+0 votes)
1,160 (+3.0% / +34)
144
Reactime
818 (+1.2% / +10)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
570 (-2.1% / -12)
3.6667(+0.0000) (48+0 votes)
658 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
992 (+0.2% / +2)
721 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
607 (+0.5% / +3)
4.0833(+0.0000) (24+0 votes)
556 (+0.4% / +2)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
683 (+0.6% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
728 (+1.4% / +10)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
153
bro/q
599 (-1.0% / -6)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
627 (+1.8% / +11)
3.2472(+0.0000) (89+0 votes)
575 (-1.0% / -6)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
156
Amachete
623 (+1.5% / +9)
3.5882(+0.0000) (17+0 votes)
580 (+0.5% / +3)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
581 (+0.7% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
540 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
689 (-0.6% / -4)
2.4483(+0.0000) (29+0 votes)
419 (+2.4% / +10)
4.4091(+0.0000) (22+0 votes)
463 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
406 (-1.0% / -4)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
318 (+1.6% / +5)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
379 (-1.6% / -6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
377 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
437 (+0.2% / +1)
2.6923(+0.0000) (13+0 votes)
409 (+2.0% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
319 (-3.3% / -11)
4.2857(+0.0000) (21+0 votes)
17 (-10.5% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
432 (+1.6% / +7)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
387 (-0.5% / -2)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
240 (-2.4% / -6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
24 (+4.3% / +1)
364 (-0.3% / -1)
179
AsanaTabs
271 (+0.7% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
293 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
237 (-0.4% / -1)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
283 (+0.4% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
322 (-0.3% / -1)
236 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
230 (+1.3% / +3)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
185 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
314 (+0.6% / +2)
1.8889(+0.0000) (9+0 votes)
188
Grab Tabs
259 (-0.8% / -2)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
189
TiffOne
308 (+0.7% / +2)
298 (+8.8% / +24)
176 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
190 (+3.3% / +6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
222 (+1.8% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
222 (-1.8% / -4)
3.0(+0.0000) (13+0 votes)
274 (-3.5% / -10)
2.5556(+0.0000) (9+0 votes)
220 (-0.9% / -2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
182 (-2.2% / -4)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
167 (-1.2% / -2)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
186 (-3.6% / -7)
3.5333(+0.0000) (15+0 votes)
205 (-1.4% / -3)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
175 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
151 (+0.0% / +0)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
204 (-0.5% / -1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
205
Aliaser
177 (-2.2% / -4)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
208 (+0.5% / +1)
155 (-2.5% / -4)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
189 (-0.5% / -1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
188 (+0.5% / +1)
189 (-0.5% / -1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
188 (+0.5% / +1)
185 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
162 (-1.8% / -3)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
179 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
167 (+1.8% / +3)
138 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
157 (-2.5% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
155 (-1.3% / -2)
219
keyMazony
102 (+3.0% / +3)
3.9333(+0.0000) (15+0 votes)
220
Pass box
102 (-2.9% / -3)
3.7273(+0.0000) (11+0 votes)
221
inventia
148 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
150 (+2.0% / +3)
111 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
137 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
137 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
114 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
119 (-0.8% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
126 (+2.4% / +3)
123 (-0.8% / -1)
113 (+3.7% / +4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
231
sez
112 (+0.0% / +0)
105 (+0.0% / +0)
101 (+2.0% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
97 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
80 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
236
WEBres
86 (+1.2% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
237
Injector
79 (+1.3% / +1)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
73 (+9.0% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
87 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
86 (+3.6% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
74 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
62 (-3.1% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+22.2% / +2)
74 (+5.7% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
59 (+1.7% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
52 (+2.0% / +1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
250
PushStop
64 (-3.0% / -2)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
251
HReCRM
4 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
63 (+3.3% / +2)
49 (-3.9% / -2)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
63 (+5.0% / +3)
60 (-3.2% / -2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
42 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
56 (-1.8% / -1)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
51 (-1.9% / -1)
261
PinPoint
29 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
51 (-1.9% / -1)
36 (+2.9% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
6,712,672 (-0.0% / -104)
4.8287(+0.0000) (17,357+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
51 (+10.9% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
269
BrickPal
145 (+215.2% / +99)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,162,367 (+0.5% / +22,034)
4.8518(-0.0000) (43,350-6 votes)
7 (+0.0% / +0)
6,887,542 (+0.2% / +10,915)
4.2166(-0.0000) (104,463-2 votes)
273
Valerus
38 (+0.0% / +0)
36 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.5232(-0.0001) (11,305-1 votes)
276
Skype
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.4685(-0.0002) (6,595-1 votes)
277
IE Tab
4,349,790 (+0.1% / +4,371)
4.3393(+0.0000) (20,693+0 votes)
35 (-2.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
39 (+5.4% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5,091,399 (+0.2% / +10,501)
4.0486(+0.0048) (638-1 votes)
28 (-3.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
286
CalliTab
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
26 (-3.7% / -1)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
31 (-3.1% / -1)
33 (+3.1% / +1)
5,981,633 (-0.8% / -46,427)
3.5989(+0.0000) (374+0 votes)
32 (+3.2% / +1)
1,177,237 (+0.1% / +1,626)
4.8744(+0.0000) (7,888+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,886,804 (+0.2% / +4,483)
4.2927(-0.0000) (16,719-1 votes)
32 (+6.7% / +2)
31 (+3.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,708,571 (+0.2% / +2,874)
4.5147(-0.0000) (25,019-2 votes)
559,733 (+0.0% / +278)
4.844(-0.0000) (93,421-2 votes)
2,178,573 (+0.2% / +3,967)
4.4488(+0.0000) (2,629+0 votes)
1,003,892 (+0.5% / +4,986)
4.9987(+0.0000) (3,970+0 votes)