extension ExtPose

Keyword: functionality

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
28,527 (+0.7% / +199)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
48,702 (-0.1% / -45)
4.0(+0.0000) (124+0 votes)
7,853 (+0.2% / +14)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
587,170 (+0.2% / +1,144)
4.3(+0.0000) (2,272+1 votes)
2,114,565 (+0.8% / +15,786)
4.8(+0.0000) (64,019+0 votes)
22,119 (+0.1% / +27)
4.4(+0.0000) (127+0 votes)
17,131 (+0.3% / +53)
4.5(+0.0000) (444+1 votes)
1,156 (-0.3% / -3)
4.1(+0.0000) (103+0 votes)
134,552 (+0.1% / +172)
4.1(+0.0000) (854+0 votes)
209,211 (+0.1% / +241)
3.2(+0.0000) (317+0 votes)
54,762 (-0.0% / -13)
4.8(+0.0000) (949+0 votes)
12
RDS Bar
70,274 (+0.2% / +108)
4.3(+0.0000) (725+0 votes)
474 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
2,959 (-0.3% / -10)
3.8(+0.0000) (27+0 votes)
67,237 (+0.3% / +178)
4.3(+0.0000) (77+0 votes)
2,403 (+0.8% / +19)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
43,221 (-0.0% / -8)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
2,384 (-0.6% / -14)
1,967 (+0.0% / +0)
11,198 (-0.0% / -3)
4.2(+0.0000) (167+0 votes)
9,624 (+0.1% / +14)
4.9(+0.0000) (24+0 votes)
9,257 (+0.2% / +14)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
7,987 (+3.1% / +243)
4.2(+0.0000) (51+0 votes)
9,344 (-0.5% / -45)
3.6(+0.0000) (74+0 votes)
135 (+2.3% / +3)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
26
Decibel
4,530 (+0.4% / +19)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
2,264,191 (+0.1% / +3,190)
4.5(+0.0000) (4,202+2 votes)
327 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,533 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
233 (-0.9% / -2)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
263 (-1.1% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,440 (+0.6% / +15)
3.3(+0.0000) (125+0 votes)
215 (+1.4% / +3)
3.2(+0.0000) (34+0 votes)
327,303 (+0.1% / +273)
4.8(+0.0000) (6,757+3 votes)
582,376 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (6,484+0 votes)
567,863 (+0.1% / +505)
4.5(+0.0000) (753+1 votes)
1,666 (-0.2% / -3)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
1,440 (+0.2% / +3)
4.2(+0.0000) (38+0 votes)
1,430 (+0.7% / +10)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,709 (+0.4% / +7)
3.4(+0.0000) (26+0 votes)
21 (-8.7% / -2)
231,189 (-0.1% / -151)
3.9(+0.0000) (1,769+0 votes)
1,005 (-0.7% / -7)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
286,937 (+0.1% / +363)
4.1(+0.0000) (241+0 votes)
884 (-0.3% / -3)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
1,259 (+1.1% / +14)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
222,247 (+0.1% / +294)
4.2(+0.0000) (101+0 votes)
198,648 (+0.2% / +316)
4.2(+0.0000) (156+0 votes)
773 (-0.3% / -2)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
222,822 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (141+0 votes)
107,388 (+0.1% / +96)
4.2(+0.0000) (782+0 votes)
118,419 (+0.2% / +227)
4.2(+0.0000) (330+0 votes)
44 (+2.3% / +1)
645 (+0.8% / +5)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
675 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
607 (-0.3% / -2)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
109,553 (+0.2% / +239)
3.8(+0.0000) (122+0 votes)
848 (+1.7% / +14)
33,912 (+0.6% / +203)
4.9(+0.0000) (2,387+0 votes)
70,279 (+0.3% / +176)
4.6(+0.0000) (574+0 votes)
100,138 (+0.9% / +878)
4.2(+0.0000) (45+0 votes)
60,386 (-0.3% / -173)
4.8(+0.1000) (88+2 votes)
493 (-0.4% / -2)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
44,112 (+0.2% / +79)
4.2(+0.0000) (120+1 votes)
396 (+0.3% / +1)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
45,707 (+0.1% / +67)
3.3(+0.0000) (119+0 votes)
29,889 (+0.3% / +103)
4.4(+0.0000) (160+0 votes)
59,348 (+0.2% / +103)
249 (-0.8% / -2)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
24,832 (+1.9% / +454)
4.5(+0.0000) (118-1 votes)
361 (+0.6% / +2)
36,607 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (16+0 votes)
20,218 (+0.0% / +6)
4.2(+0.0000) (144+0 votes)
39 (-4.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,749 (+0.1% / +16)
4.5(+0.0000) (158+0 votes)
20,528 (-0.2% / -49)
3.2(+0.0000) (41+0 votes)
139 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
22,215 (+0.1% / +18)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,570 (+0.3% / +47)
3.3(+0.0000) (168+0 votes)
12,742 (-0.0% / -3)
4.1(+0.0000) (61+0 votes)
10,565 (+0.3% / +29)
4.1(+0.0000) (195+1 votes)
12,142 (+0.3% / +34)
4.2(+0.0000) (54+0 votes)
230 (+4.5% / +10)
11,002 (+0.5% / +51)
4.2(+0.0000) (66+0 votes)
13,412 (+0.4% / +49)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
9,668 (+0.1% / +12)
4.2(+0.0000) (68+0 votes)
87
MyAwin
10,748 (+0.1% / +14)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
108 (-1.8% / -2)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
7,617 (-0.1% / -4)
4.5(+0.0000) (113+0 votes)
7,320 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (98+0 votes)
163 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
14,299 (-0.0% / -2)
1.8(+0.0000) (86+0 votes)
136 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,019 (+0.0% / +2)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
168 (+0.0% / +0)
6,927 (-0.1% / -7)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
5,675 (+0.2% / +9)
4.3(+0.0000) (124+0 votes)
150 (+0.0% / +0)
7,757 (+0.6% / +49)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,092 (+0.3% / +18)
4.1(+0.0000) (13+0 votes)
5,096 (+0.1% / +3)
4.1(+0.0000) (34+0 votes)
8,444 (+0.0% / +3)
4,167 (+0.0% / +1)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
4,426 (-0.6% / -25)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
127 (-0.8% / -1)
27 (+0.0% / +0)
5,153 (+0.4% / +20)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
2,463 (+0.1% / +3)
4.8(+0.0000) (97+0 votes)
3,484 (-0.2% / -7)
4.5(+0.0000) (82+0 votes)
5,935 (+0.6% / +34)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,550 (-0.6% / -23)
4.2(+0.0000) (40+0 votes)
3,607 (+0.1% / +2)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
3,362 (+0.2% / +7)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
89 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,521 (+0.0% / +1)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
2,895 (-0.0% / -1)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
2,038 (-0.1% / -2)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
3,185 (+0.8% / +26)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,656 (+0.6% / +16)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,700 (+0.9% / +33)
3,046 (-0.3% / -10)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,629 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (80+0 votes)
2,641 (+0.3% / +8)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,467 (+0.3% / +4)
4.8(+0.0000) (28+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
1,720 (-0.1% / -1)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,195 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
129
Piwaa
1,354 (+1.1% / +15)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,079 (+0.9% / +10)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
1,832 (+0.4% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,195 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,344 (+0.4% / +6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
134
Reactime
1,078 (+0.8% / +9)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
1,352 (+0.1% / +2)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
1,157 (+0.2% / +2)
2.9(+0.0000) (16+0 votes)
813 (+0.2% / +2)
4.3(+0.0000) (35+0 votes)
1,139 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
1,164 (-1.2% / -14)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
141
MadStats
627 (-1.1% / -7)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
142
Scale Up
726 (-0.1% / -1)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
1,077 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,319 (-0.5% / -6)
716 (+0.4% / +3)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
1,298 (+0.9% / +11)
759 (-0.9% / -7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
979 (-0.7% / -7)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
621 (+0.5% / +3)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
40 (-2.4% / -1)
151
bro/q
698 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (12+0 votes)
610 (+0.2% / +1)
4.1(+0.0000) (24+0 votes)
763 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
772 (-0.1% / -1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
546 (+0.7% / +4)
3.7(+0.0000) (48+0 votes)
712 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
646 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
715 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
698 (+0.1% / +1)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
607 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (89+0 votes)
604 (+0.7% / +4)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
767 (+1.1% / +8)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
604 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
471 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
165
Amachete
594 (-0.2% / -1)
3.6(+0.0000) (17+0 votes)
505 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
479 (+1.3% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
658 (+0.3% / +2)
2.4(+0.0000) (30+0 votes)
659 (+0.5% / +3)
532 (-0.7% / -4)
2.7(+0.0000) (13+0 votes)
447 (-1.1% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
585 (+0.0% / +0)
400 (-0.2% / -1)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
311 (-1.3% / -4)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
176
ReReddit
491 (-0.2% / -1)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
348 (+3.0% / +10)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
737 (+51.6% / +251)
479 (+0.2% / +1)
180
TiffOne
475 (+0.4% / +2)
303 (-1.0% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
182
AsanaTabs
348 (-1.1% / -4)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
446 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
310 (-0.6% / -2)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
393 (+0.0% / +0)
338 (+1.2% / +4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
267 (+0.4% / +1)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
292 (+0.3% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
207 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
358 (+0.3% / +1)
1.9(+0.0000) (9+0 votes)
303 (+2.0% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
256 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
195
Life
270 (+1.1% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
194 (+2.6% / +5)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
245 (-0.4% / -1)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
271 (+2.7% / +7)
2.8(+0.0000) (10+0 votes)
199
Valerus
321 (+0.3% / +1)
236 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
178 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
294 (-1.3% / -4)
203
Grab Tabs
249 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
229 (-1.3% / -3)
3.0(+0.0000) (13+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
200 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
188 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
206 (+4.0% / +8)
3.5(+0.0000) (15+0 votes)
210 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
210 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
245 (-0.8% / -2)
212 (+2.9% / +6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
202 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
215 (+0.0% / +0)
194 (-1.5% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
216
Aliaser
178 (+2.3% / +4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
170 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
128 (-3.0% / -4)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
195 (+0.0% / +0)
182 (+4.0% / +7)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
157 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
176 (-1.1% / -2)
223
inventia
167 (+0.0% / +0)
165 (+1.2% / +2)
126 (+7.7% / +9)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
156 (+2.0% / +3)
130 (+3.2% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
146 (-0.7% / -1)
229
keyMazony
93 (-2.1% / -2)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
143 (+0.0% / +0)
119 (-1.7% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
232
Pass box
97 (+1.0% / +1)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
138 (-2.1% / -3)
133 (-2.2% / -3)
136 (+0.0% / +0)
139 (+1.5% / +2)
126 (-3.1% / -4)
120 (-5.5% / -7)
94 (+2.2% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
115 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
241
sez
116 (-2.5% / -3)
103 (+1.0% / +1)
11 (+0.0% / +0)
244
Zoom Plus
475 (+71.5% / +198)
77 (+2.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
89 (-1.1% / -1)
90 (+0.0% / +0)
90 (+1.1% / +1)
83 (-4.6% / -4)
84 (-2.3% / -2)
251
WEBres
80 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
87 (+4.8% / +4)
253
Injector
78 (+4.0% / +3)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
79 (-2.5% / -2)
255
Shalin
66 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
68 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
79 (+2.6% / +2)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
53 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
71 (+2.9% / +2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
260
PushStop
72 (-2.7% / -2)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
66 (-1.5% / -1)
55 (+3.8% / +2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
47 (-2.1% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
48 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
47 (+2.2% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
53 (-3.6% / -2)
53 (+0.0% / +0)
53 (+1.9% / +1)
36 (-2.7% / -1)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
6,728,385 (+0.1% / +4,265)
4.8(+0.0000) (18,036+8 votes)
276
PinPoint
28 (+3.7% / +1)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
4,532,897 (+0.2% / +8,628)
4.9(+0.0000) (46,237+18 votes)
41 (-6.8% / -3)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
280
Corky
46 (-2.1% / -1)
7,768,771 (+0.1% / +9,080)
4.2(+0.0000) (120,771+47 votes)
43 (-4.4% / -2)
46 (+0.0% / +0)
45 (+0.0% / +0)
42 (+0.0% / +0)
43 (+2.4% / +1)
25 (-10.7% / -3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
38 (+0.0% / +0)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (11,343+0 votes)
291
IE Tab
4,463,344 (+0.2% / +6,748)
4.3(+0.0000) (20,814+3 votes)
292
Skype
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6,605+0 votes)
6,677,303 (+0.2% / +14,325)
4.1(+0.0000) (801+1 votes)
30 (-3.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
296
CalliTab
19 (-5.0% / -1)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
34 (+3.0% / +1)
33 (+0.0% / +0)