extension ExtPose

Keyword: functionality

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
11,560 (+3.2% / +354)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
7,611 (+0.5% / +37)
4.7692(+0.0000) (26+0 votes)
21,327 (-0.5% / -104)
3.9518(+0.0000) (83+0 votes)
474,589 (+0.8% / +3,989)
4.2005(+0.0000) (2,219+0 votes)
2,756,327 (+1.0% / +28,587)
4.7675(-0.0000) (63,787+3 votes)
4,518 (+2.9% / +126)
3.9565(+0.0000) (23+0 votes)
21,048 (+0.6% / +118)
4.472(+0.0000) (125+0 votes)
18,904 (-0.0% / -7)
3.5033(+0.0000) (300+0 votes)
633 (+1.3% / +8)
4.0(-0.4286) (8+1 votes)
1,115 (+3.5% / +38)
4.15(+0.0000) (100+0 votes)
297,725 (+1.3% / +3,906)
3.1939(+0.0000) (330+0 votes)
142,546 (+0.9% / +1,243)
4.1276(+0.0000) (854+0 votes)
57,672 (+0.6% / +351)
4.7827(+0.0000) (911+0 votes)
14
RDS Bar
72,911 (+1.8% / +1,290)
4.261(+0.0000) (728+0 votes)
2,371 (+1.0% / +24)
4.5846(+0.0000) (65+0 votes)
72,472 (-0.2% / -113)
4.3467(+0.0000) (75+0 votes)
67,436 (+0.9% / +606)
3.85(+0.0000) (20+0 votes)
1,621 (+1.5% / +24)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
11,920 (+2.7% / +319)
4.1747(+0.0000) (166+0 votes)
10,196 (+1.1% / +107)
4.875(+0.0000) (24+0 votes)
10,740 (+0.1% / +16)
4.2553(+0.0000) (47+0 votes)
7,246 (+1.2% / +83)
3.8088(+0.0000) (68+0 votes)
4,462 (+0.1% / +5)
4.9518(+0.0000) (83+0 votes)
134 (+1.5% / +2)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,274,784 (+1.5% / +34,030)
4.454(+0.0000) (4,145+0 votes)
26
Decibel
3,937 (+0.7% / +27)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
288 (+2.9% / +8)
4.4667(+0.0000) (15+0 votes)
4,038 (+12.5% / +449)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
313 (+3.0% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
268 (+0.0% / +0)
3.1765(+0.0000) (34+0 votes)
2,963 (-0.6% / -18)
3.3387(+0.0000) (124+0 votes)
3,501 (+0.1% / +3)
3.375(+0.0000) (8+0 votes)
1,828 (+2.3% / +41)
4.8095(+0.0000) (21+0 votes)
768,082 (+2.3% / +17,281)
4.4731(+0.0000) (8,607+0 votes)
630,813 (+2.1% / +12,961)
4.4182(-0.0001) (6,437+1 votes)
411,165 (-0.0% / -196)
5.0(+0.0000) (921+0 votes)
261,241 (+2.4% / +6,121)
4.7828(+0.0001) (6,202+2 votes)
1,790 (+2.6% / +45)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
1,278 (+0.7% / +9)
4.0857(+0.0000) (35+0 votes)
262,340 (+0.7% / +1,739)
3.9271(+0.0000) (1,757+0 votes)
1,284 (+0.8% / +10)
3.5417(+0.0000) (24+0 votes)
837 (+2.8% / +23)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
251,235 (+0.5% / +1,148)
4.0192(+0.0000) (104+0 votes)
230,292 (+1.7% / +3,890)
2.8421(+0.0000) (152+0 votes)
129,024 (+1.2% / +1,560)
4.2012(+0.0000) (333+0 votes)
143,638 (+0.9% / +1,251)
4.2612(+0.0000) (134+0 votes)
623 (+3.1% / +19)
4.4706(+0.0000) (17+0 votes)
643 (-1.2% / -8)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
567 (-1.6% / -9)
3.9412(+0.0000) (17+0 votes)
83 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
491 (-1.4% / -7)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
65,978 (-2.7% / -1,865)
4.361(-0.0025) (554+1 votes)
76,258 (-0.1% / -54)
4.1522(+0.0000) (46+0 votes)
475 (+3.7% / +17)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
33,246 (+0.7% / +243)
4.9193(+0.0000) (483+0 votes)
22,250 (+1.9% / +408)
4.8717(+0.0001) (2,159+1 votes)
340 (+2.7% / +9)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
444 (+0.0% / +0)
3.3158(+0.0000) (19+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
39,506 (+6.1% / +2,271)
4.1333(+0.0000) (30+0 votes)
44,798 (+1.8% / +786)
3.2832(+0.0000) (113+0 votes)
36,030 (+0.8% / +286)
4.3889(+0.0000) (36+0 votes)
58,229 (+1.6% / +892)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
34,811 (+0.8% / +286)
3.3097(+0.0000) (113+0 votes)
50 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,669 (-1.8% / -212)
4.3257(+0.0000) (11,849+0 votes)
19,757 (+1.1% / +214)
4.2214(+0.0000) (140+0 votes)
22,089 (+1.8% / +401)
3.3193(+0.0000) (166+0 votes)
13,555 (+2.2% / +294)
4.4841(+0.0000) (157+0 votes)
18,929 (+1.5% / +286)
3.1143(+0.0000) (175+0 votes)
258 (-2.3% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
166 (-2.9% / -5)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
19,697 (+0.4% / +87)
3.1795(+0.0000) (39+0 votes)
24,977 (+1.0% / +258)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12,039 (+2.3% / +276)
4.1724(+0.0000) (58+0 votes)
11,013 (+3.4% / +358)
4.1515(+0.0000) (66+0 votes)
8,727 (+0.5% / +41)
4.0695(+0.0000) (187+0 votes)
4,764 (-1.6% / -79)
4.2296(+0.0000) (6,184+0 votes)
106 (+9.3% / +9)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
178 (+5.3% / +9)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
150 (+2.7% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,740 (+1.6% / +136)
4.28(+0.0000) (50+0 votes)
7,873 (+1.6% / +123)
4.1122(+0.0000) (98+0 votes)
6,789 (+1.6% / +108)
4.9655(+0.0000) (29+0 votes)
85
MyAwin
8,675 (+1.2% / +101)
4.2963(+0.0000) (27+0 votes)
13,328 (+0.9% / +116)
1.7922(+0.0000) (77+0 votes)
6,239 (+0.0% / +3)
4.3684(+0.0000) (76+0 votes)
5,963 (+1.4% / +80)
4.5699(+0.0047) (93+1 votes)
5,580 (+0.5% / +26)
4.3333(+0.0000) (123+0 votes)
108 (+3.8% / +4)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
5,618 (+0.3% / +17)
4.2(-0.0449) (50+1 votes)
4,520 (+0.8% / +37)
4.8571(+0.0000) (35+0 votes)
5,613 (+2.5% / +138)
4.0588(+0.0000) (34+0 votes)
4,479 (+4.1% / +177)
4.7917(+0.0000) (24+0 votes)
3,086 (-0.1% / -4)
4.8041(+0.0000) (97+0 votes)
3,675 (+1.4% / +49)
4.5(+0.0000) (82+0 votes)
121 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,783 (+1.1% / +62)
2.75(+0.0000) (8+0 votes)
4,594 (+1.5% / +67)
4.0833(+0.0000) (12+0 votes)
4,800 (+1.7% / +81)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
3,045 (+0.9% / +26)
4.3211(+0.0000) (109+0 votes)
3,563 (+0.1% / +4)
4.0(+0.0000) (37+0 votes)
3,653 (+0.4% / +14)
4.55(+0.0000) (20+0 votes)
104
Jazz-MIDI
4,719 (+4.1% / +187)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
5,246 (+0.4% / +22)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
104 (+2.0% / +2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
2,951 (+0.3% / +10)
4.1111(+0.0000) (36+0 votes)
2,531 (+1.2% / +31)
4.75(+0.0000) (20+0 votes)
2,151 (+3.5% / +73)
4.6667(+0.0000) (36+0 votes)
3,032 (+0.9% / +26)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,625 (+1.1% / +38)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,089 (-0.3% / -8)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
4,125 (-1.6% / -66)
74 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,957 (+1.2% / +24)
4.8095(+0.0000) (21+0 votes)
2,967 (+1.0% / +28)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
1,991 (+3.3% / +64)
4.0909(+0.0000) (77+0 votes)
3,247 (+0.3% / +10)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
82 (+1.2% / +1)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,827 (+1.5% / +43)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
122
Epiverse
1,933 (+2.0% / +37)
3.7059(+0.0000) (17+0 votes)
1,727 (+4.6% / +76)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
1,768 (+0.5% / +9)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,577 (+0.8% / +13)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
1,798 (+0.3% / +5)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,928 (+1.2% / +23)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,617 (+1.7% / +27)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
8 (-27.3% / -3)
991 (+2.9% / +28)
4.3429(+0.0000) (35+0 votes)
1,366 (+3.0% / +40)
3.25(+0.0000) (12+0 votes)
132
Scale Up
853 (+1.8% / +15)
4.6667(+0.0000) (15+0 votes)
133
MadStats
738 (+2.8% / +20)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
1,502 (+0.2% / +3)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,389 (+1.2% / +16)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
680 (+2.9% / +19)
4.9333(+0.0000) (15+0 votes)
137
Reactime
924 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
841 (-0.1% / -1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
593 (-0.2% / -1)
3.6667(+0.0000) (48+0 votes)
631 (+4.5% / +27)
4.0833(+0.0000) (24+0 votes)
784 (-1.8% / -14)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
704 (+1.6% / +11)
3.2472(+0.0000) (89+0 votes)
754 (+0.7% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
644 (+0.9% / +6)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
783 (+3.8% / +29)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
544 (-0.7% / -4)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
651 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
148
bro/q
516 (-1.7% / -9)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
551 (+4.0% / +21)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
728 (-0.4% / -3)
2.3548(+0.0000) (31+0 votes)
424 (+1.4% / +6)
5.0(+0.0000) (10+1 votes)
429 (+5.1% / +21)
4.35(+0.0000) (20+0 votes)
18 (+12.5% / +2)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
546 (+1.1% / +6)
2.6923(+0.0000) (13+0 votes)
365 (+4.6% / +16)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
424 (-3.6% / -16)
4.5294(+0.0000) (17+0 votes)
425 (+1.2% / +5)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
344 (+1.8% / +6)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
293 (+2.4% / +7)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
160
Pass box
382 (+163.4% / +237)
3.7273(+0.0000) (11+0 votes)
377 (-6.5% / -26)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
344 (+1.2% / +4)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
369 (+1.1% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
461 (+2.0% / +9)
334 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
272 (+2.3% / +6)
4.2857(+0.0000) (21+0 votes)
332 (-0.9% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
312 (+1.3% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
397 (+2.8% / +11)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
319 (+1.3% / +4)
2.75(+0.0000) (8+0 votes)
285 (-1.0% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
182 (-2.7% / -5)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
349 (+1.2% / +4)
234 (-1.7% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
243 (+2.1% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
177
Grab Tabs
278 (+1.1% / +3)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
280 (+2.6% / +7)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
212 (+5.0% / +10)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
269 (-0.4% / -1)
3.0(+0.0000) (13+0 votes)
326 (+0.3% / +1)
234 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13 (+18.2% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
283 (+3.3% / +9)
2.0(+0.0000) (8+0 votes)
253 (+3.3% / +8)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
271 (+5.9% / +15)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
197 (+0.5% / +1)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
225 (-0.9% / -2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
206 (+6.7% / +13)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
246 (-0.8% / -2)
132 (+0.0% / +0)
4.8667(+0.0000) (15+0 votes)
192
Asana Tab
185 (+2.2% / +4)
4.3333(-0.0667) (6+1 votes)
229 (+1.3% / +3)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
162 (-3.0% / -5)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
194 (+2.6% / +5)
2.7143(+0.0000) (14+0 votes)
192 (-1.0% / -2)
3.5333(+0.0000) (15+0 votes)
197
Aliaser
196 (+5.4% / +10)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
226 (+3.7% / +8)
156 (-4.9% / -8)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
143 (+5.1% / +7)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
193 (+3.2% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
186 (+4.5% / +8)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
181 (+5.2% / +9)
176 (-3.8% / -7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
172 (+0.6% / +1)
206
keyMazony
113 (+4.6% / +5)
3.9333(+0.0000) (15+0 votes)
207
sez
148 (-2.6% / -4)
208
inventia
145 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
139 (+1.5% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+30.0% / +3)
130 (+9.2% / +11)
118 (-0.8% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+33.3% / +3)
116 (+5.5% / +6)
113 (+9.7% / +10)
92 (+4.5% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
77 (-2.5% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
218
Injector
93 (+1.1% / +1)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
103 (-6.4% / -7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
80 (+3.9% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
77 (-6.1% / -5)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
75 (-2.6% / -2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
223
WEBres
89 (-1.1% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
88 (+2.3% / +2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
87 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
82 (+10.8% / +8)
57 (+3.6% / +2)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
79 (+3.9% / +3)
77 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
75 (-2.6% / -2)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
61 (+1.7% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
69 (-2.8% / -2)
234
PushStop
67 (+3.1% / +2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
55 (-6.8% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
63 (+1.6% / +1)
62 (-6.1% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
238
HReCRM
4 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
60 (+1.7% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
45 (-4.3% / -2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
55 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
57 (+9.6% / +5)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
44 (+4.8% / +2)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
244
PinPoint
29 (-6.5% / -2)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
50 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
38 (+8.6% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
33 (-5.7% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
39 (-4.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
45 (+9.8% / +4)
3,917,322 (+1.1% / +42,193)
4.8426(+0.0001) (39,259+15 votes)
6,158,276 (+1.8% / +106,002)
4.1376(+0.0002) (87,421+74 votes)
253
CalliTab
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
33 (+3.1% / +1)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
34 (+9.7% / +3)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.5182(+0.0000) (11,316+0 votes)
259
IE Tab
4,447,530 (+0.9% / +38,823)
4.3391(-0.0002) (20,543+1 votes)
260
Skype
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.4424(+0.0000) (6,596+0 votes)
36 (+12.5% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
35 (+6.1% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
35 (-5.4% / -2)
26 (+18.2% / +4)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
2,220,236 (+2.3% / +50,117)
4.7545(+0.0000) (4,188+0 votes)
34 (-5.6% / -2)
34 (-8.1% / -3)
24 (-7.7% / -2)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
6,864,935 (-0.3% / -22,742)
3.5845(+0.0000) (373+0 votes)
27 (+8.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
31 (-11.4% / -4)
31 (+24.0% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
31 (+24.0% / +6)
1,994,028 (+0.9% / +18,486)
4.5207(+0.0001) (24,277+5 votes)
2,244,139 (+0.3% / +6,542)
4.5777(-0.0005) (6,962+2 votes)
30 (-3.2% / -1)
30 (-3.2% / -1)
585,226 (+0.9% / +5,443)
4.8437(-0.0000) (93,485-1 votes)
974,304 (+3.9% / +36,918)
4.8793(+0.0000) (7,876+0 votes)
2,103,777 (+0.7% / +14,577)
4.432(+0.0000) (2,634+0 votes)
1,558,556 (+1.0% / +14,796)
4.2882(+0.0000) (16,663+0 votes)
1,285,144 (+0.3% / +3,932)
4.7222(+0.0000) (612+0 votes)
283
Corky
27 (+8.0% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
27 (+8.0% / +2)
27 (+0.0% / +0)
23 (-8.0% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
592,666 (+1.4% / +7,981)
4.793(+0.0000) (12,841+0 votes)
1,570,527 (-8.2% / -140,754)
3.8519(+0.0000) (1,715+0 votes)
26 (-3.7% / -1)
26 (+0.0% / +0)
1,730,111 (-0.5% / -7,965)
3.8932(-0.0061) (309+1 votes)
24 (-4.0% / -1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
626,262 (+2.1% / +13,157)
4.9114(+0.0001) (2,766+2 votes)
25 (+13.6% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
296
MetaMask
1,082,026 (+0.3% / +3,575)
3.9277(+0.0000) (1,688+0 votes)
1,075,918 (+2.0% / +21,100)
4.0813(+0.0005) (1,722+1 votes)
3,286,022 (+0.0% / +1,011)
2.5753(+0.0000) (186+0 votes)
567,938 (+0.1% / +299)
4.7198(-0.0010) (2,138+3 votes)
686,194 (+1.3% / +8,542)
3.838(+0.0000) (25,123+0 votes)