extension ExtPose

Keyword: free -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
7,909,419 (+1.0% / +76,064)
4.7(+0.0000) (33,329+7 votes)
6,336,387 (-0.1% / -5,656)
4.7(+0.0000) (12,377+86 votes)
4,906,109 (+0.0% / +949)
4.1(+0.0000) (53,692+13 votes)
3,499,611 (+0.5% / +18,872)
4.0(+0.0000) (165+0 votes)
4,455,018 (+0.6% / +25,174)
4.0(+0.0000) (154+0 votes)
1,277,460 (+0.3% / +4,263)
4.8(+0.0000) (11,869+37 votes)
2,500,325 (-0.4% / -9,882)
4.5(+0.0000) (629+0 votes)
957,505 (-0.1% / -1,081)
4.6(+0.0000) (18,579+2 votes)
977,108 (-0.3% / -2,708)
4.4(+0.0000) (29,891-1 votes)
1,591,928 (+0.0% / +19)
4.8(+0.0000) (3,898+10 votes)
1,293,001 (+0.0% / +21)
4.8(+0.0000) (341+0 votes)
1,130,696 (+0.1% / +1,118)
4.8(+0.0000) (382+1 votes)
1,154,733 (+2.3% / +25,421)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,207,162 (+0.0% / +525)
4.0(+0.0000) (1,275+2 votes)
2,233,772 (+1.6% / +35,178)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
2,222,951 (+1.0% / +21,941)
3.9(+0.0000) (51+0 votes)
599,033 (+0.3% / +1,559)
4.2(+0.0000) (1,797+21 votes)
1,196,869 (-0.0% / -468)
4.5(+0.0000) (1,630+8 votes)
993,083 (+1.8% / +17,640)
4.2(+0.0000) (53+0 votes)
1,404,917 (-0.0% / -347)
4.8(-0.1000) (504+6 votes)
608,024 (+0.2% / +1,506)
4.5(+0.0000) (2,409+2 votes)
744,747 (+0.1% / +722)
4.3(+0.0000) (375+3 votes)
816,746 (-0.0% / -233)
4.6(+0.0000) (1,450+0 votes)
1,035,840 (+1.6% / +16,446)
4.4(+0.0000) (49+1 votes)
690,816 (+0.0% / +34)
4.5(+0.0000) (668+2 votes)
428,523 (-7.3% / -33,727)
4.3(+0.0000) (1,932+6 votes)
469,678 (+0.2% / +801)
4.4(+0.0000) (318+0 votes)
318,364 (+0.0% / +126)
4.3(+0.0000) (1,477+16 votes)
559,944 (+0.4% / +2,243)
4.6(+0.0000) (265+0 votes)
448,574 (-0.1% / -642)
4.2(+0.0000) (338+10 votes)
700,459 (+0.1% / +699)
4.9(+0.0000) (197+0 votes)
387,614 (+0.2% / +631)
3.8(+0.0000) (241+0 votes)
143,871 (+1.3% / +1,870)
4.6(+0.0000) (807+1 votes)
318,034 (+0.1% / +207)
4.4(+0.0000) (199+0 votes)
1,120,863 (+0.1% / +918)
4.6(-0.1000) (399+4 votes)
114,957 (+0.4% / +427)
4.6(+0.0000) (292+0 votes)
220,020 (+1.3% / +2,837)
4.3(+0.0000) (143+0 votes)
320,407 (+0.1% / +244)
4.3(+0.0000) (299+0 votes)
169,719 (+14.9% / +22,032)
4.2(+0.0000) (40+0 votes)
208,109 (+0.6% / +1,283)
4.2(+0.0000) (315+0 votes)
923,318 (-0.1% / -465)
4.7(+0.0000) (2,132+10 votes)
1,269,511 (+3.7% / +45,201)
4.8(+0.0000) (406+1 votes)
1,163,113 (+0.5% / +6,074)
4.0(+0.0000) (93+0 votes)
113,123 (+19.4% / +18,363)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
108,752 (+22.2% / +19,743)
3.8(-0.1000) (72+1 votes)
116,923 (+17.7% / +17,623)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
108,610 (+80.7% / +48,513)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
119,885 (+16.9% / +17,337)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
103,722 (+111.3% / +54,632)
3.6(+0.0000) (20+0 votes)
37,974 (-0.0% / -6)
4.9(+0.0000) (197+0 votes)
465,928 (+0.1% / +439)
4.3(+0.0000) (220+0 votes)
62,983 (+0.1% / +63)
4.5(+0.0000) (77+0 votes)
45,181 (+2.1% / +923)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
253,099 (+0.2% / +533)
4.6(+0.0000) (2,473+7 votes)
53,719 (+0.1% / +60)
4.2(+0.0000) (80+0 votes)
41,323 (-0.7% / -300)
4.1(+0.0000) (64+0 votes)
38,183 (+0.2% / +92)
4.8(+0.0000) (39+0 votes)
60,209 (+80.8% / +26,905)
4.6(+0.0000) (35+0 votes)
27,411 (-0.4% / -107)
4.6(+0.0000) (122+0 votes)
61,066 (-0.2% / -131)
3.6(+0.0000) (203+0 votes)
3,334,771 (+0.5% / +16,860)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
35,716 (+1.2% / +415)
4.7(+0.0000) (34+0 votes)
72,588 (+0.4% / +270)
3.9(+0.0000) (316+2 votes)
29,854 (+0.5% / +151)
3.6(+0.0000) (39+0 votes)
1,632,399 (+0.1% / +1,139)
4.7(+0.0000) (9,410+1 votes)
422,109 (-0.0% / -169)
4.2(+0.0000) (321+0 votes)
1,118,918 (+0.0% / +60)
4.8(+0.0000) (395+4 votes)
1,036,962 (+0.1% / +777)
4.8(+0.0000) (504+2 votes)
24,869 (+2.2% / +545)
4.0(+0.0000) (52+0 votes)
706,329 (+0.1% / +434)
4.1(+0.0000) (559+0 votes)
132,219 (+221.8% / +91,132)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
11,687 (+4.5% / +508)
4.8(+0.0000) (344+4 votes)
875,009 (+0.0% / +342)
4.8(+0.0000) (512+0 votes)
35,354 (+0.6% / +217)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
5,412,215 (+0.0% / +2,194)
4.5(+0.0000) (25,777+15 votes)
12,575 (+0.3% / +43)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
22,842 (+0.4% / +87)
3.6(+0.0000) (47+0 votes)
1,429,335 (+0.0% / +277)
4.7(+0.0000) (736+0 votes)
1,411,998 (+0.0% / +288)
4.8(+0.0000) (562+1 votes)
844,724 (+0.5% / +4,176)
4.2(+0.0000) (1,064+6 votes)
228,450 (+0.7% / +1,561)
4.6(+0.0000) (672+10 votes)
1,316,430 (-0.0% / -232)
4.8(+0.0000) (386+0 votes)
22,351 (+0.1% / +19)
3.7(+0.0000) (127+1 votes)
17,242 (+5.0% / +823)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
15,410 (+0.7% / +100)
4.6(+0.0000) (41+0 votes)
16,842 (+3.1% / +505)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
26,954 (-0.5% / -146)
4.3(+0.0000) (335+0 votes)
13,409 (+0.9% / +118)
4.5(+0.0000) (29+0 votes)
140,027 (+0.0% / +39)
3.8(+0.0000) (1,065+0 votes)
2,079,250 (+5.6% / +110,014)
4.8(+0.0000) (872+0 votes)
14,814 (+1.7% / +241)
4.6(+0.0000) (34+0 votes)
3,960,402 (+0.7% / +28,894)
3.9(+0.0000) (163+1 votes)
13,214 (-0.7% / -96)
3.0(+0.0000) (132+0 votes)
279,979 (+9.1% / +23,341)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
5,115 (-2.2% / -117)
4.7(+0.0000) (175+1 votes)
1,409,482 (-0.0% / -285)
4.7(+0.0000) (722+0 votes)
565,957 (-0.0% / -8)
4.8(+0.0000) (351+0 votes)
13,745 (-0.1% / -7)
25,462 (+0.0% / +11)
4.1(+0.0000) (34+0 votes)
7,460 (+1.7% / +126)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
212,920 (+5.1% / +10,285)
3.8(+0.0000) (46+0 votes)
11,411 (+0.9% / +107)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,792 (+2.9% / +357)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,092 (+3.1% / +246)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
8,487 (+0.7% / +60)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
30,162 (-0.5% / -138)
3.6(+0.0000) (16+0 votes)
1,222,191 (+0.2% / +1,935)
4.8(+0.0000) (409+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (179,926+13 votes)
39,201 (+0.1% / +25)
3.8(+0.5000) (96-21 votes)
626,504 (-1.2% / -7,292)
4.8(+0.0000) (4,224+2 votes)
551,554 (-0.1% / -735)
4.7(+0.0000) (5,938+3 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (27,563+1 votes)
15,812 (-0.5% / -82)
3.8(+0.0000) (45+0 votes)
6,061 (+0.9% / +55)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
7,640 (-0.1% / -8)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,661 (+10.6% / +1,121)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
6,495 (-6.0% / -415)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,441 (-0.5% / -25)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
6,843 (+1.2% / +80)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
5,945 (+1.0% / +57)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
17,045 (-0.6% / -104)
2.8(+0.0000) (29+0 votes)
3,695,026 (+1.0% / +37,604)
4.8(+0.0000) (5,659+5 votes)
2,901 (+2.6% / +73)
4.9(+0.0000) (65+1 votes)
7,232 (-0.4% / -26)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (15,211+6 votes)
21,892 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (86+0 votes)
6,664 (+0.8% / +55)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
4,916 (+1.0% / +51)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
2,244,931 (+0.0% / +1,050)
4.7(+0.0000) (20,546+2 votes)
6,425 (+0.5% / +30)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,326 (+0.8% / +64)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
7,254 (+0.9% / +66)
4.5(+0.0000) (32+0 votes)
5,219 (+0.6% / +32)
2.2(+0.0000) (9+0 votes)
2,165,592 (+0.1% / +2,431)
4.6(+0.0000) (531+5 votes)
5,244 (+0.6% / +31)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
3,101,317 (+0.6% / +17,994)
4.8(+0.0000) (12+1 votes)
6,345 (+10.8% / +619)
92,474 (+35.9% / +24,443)
5.0(+0.0000) (44+0 votes)
68,437 (+0.0% / +34)
3.1(+0.0000) (548+0 votes)
10,563 (-0.3% / -28)
3.5(+0.0000) (62+0 votes)
490,487 (-0.6% / -2,973)
4.5(+0.0000) (338+1 votes)
119,480 (+21.1% / +20,812)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
13,426 (-0.2% / -28)
4.3(+0.0000) (89+0 votes)
3,247 (-0.7% / -23)
4.6(+0.0000) (52+1 votes)
449,745 (-0.0% / -101)
4.6(+0.0000) (225+2 votes)
2,834 (+0.7% / +21)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
82,383 (-3.7% / -3,206)
4.1(+0.0000) (258+0 votes)
859,007 (+0.1% / +1,095)
4.9(+0.0000) (340+0 votes)
2,554 (-0.3% / -7)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
1,833 (+8.2% / +139)
4.8(+0.0000) (43+3 votes)
11,276 (+0.6% / +62)
3.6(-0.1000) (29+1 votes)
1,667,405 (+0.5% / +7,971)
4.8(+0.0000) (1,270+3 votes)
12,527 (-1.1% / -143)
4.3(+0.0000) (35+0 votes)
39,080 (+0.4% / +152)
4.4(+0.0000) (85+0 votes)
11,082 (+0.3% / +32)
4.5(+0.0000) (73+0 votes)
10,335 (+3.0% / +304)
4.6(-0.2000) (18+1 votes)
79,797 (+27.2% / +17,067)
4.6(+0.0000) (35+0 votes)
3,521 (+0.9% / +32)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
98,623 (+0.4% / +397)
3.5(+0.0000) (236+0 votes)
1,896 (-0.5% / -10)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
1,814 (+2.5% / +44)
5.0(+0.0000) (88+1 votes)
19,814 (+0.5% / +89)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
12,982 (+5.6% / +693)
4.9(+0.0000) (335-3 votes)
446,983 (+0.1% / +539)
3.4(+0.0000) (274+2 votes)
4,610 (-0.7% / -34)
1.7(+0.0000) (3+0 votes)
115,489 (+20.9% / +19,999)
4.7(+0.0000) (31+0 votes)
814,969 (+0.0% / +89)
4.6(+0.0000) (683+1 votes)
168
FastSave
1,002,660 (-0.1% / -1,232)
3.9(+0.0000) (169+0 votes)
61,352 (+0.3% / +155)
4.4(+0.0000) (138+0 votes)
3,367 (-0.6% / -21)
4.9(+0.0000) (89+0 votes)
113,887 (+74.7% / +48,701)
4.9(+0.0000) (33+0 votes)
272,879 (+5.9% / +15,170)
3.8(+0.0000) (306+0 votes)
50,375 (-1.2% / -614)
4.3(+0.0000) (244+0 votes)
1,704 (+8.4% / +132)
4.8(+0.1000) (40+6 votes)
2,320 (+7.8% / +167)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
8,671 (+0.5% / +46)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,100 (-1.7% / -53)
3.2(+0.0000) (33+0 votes)
52,729 (+0.3% / +138)
4.6(+0.0000) (75+0 votes)
10,020 (-1.3% / -137)
3.4(+0.0000) (141+0 votes)
12,565 (+0.6% / +76)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
51,735 (-11.0% / -6,379)
4.1(+0.0000) (57+0 votes)
441,531 (+0.2% / +1,001)
4.5(+0.0000) (2,751+16 votes)
1,514 (-0.7% / -10)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
2,238 (+1.1% / +25)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
9,986 (-2.5% / -251)
3.1(+0.0000) (36+0 votes)
161,253 (+18.6% / +25,302)
4.9(+0.0000) (63+0 votes)
161,699 (+19.9% / +26,831)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
7,518 (+0.1% / +6)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,558,688 (+0.0% / +238)
4.9(+0.0000) (338+0 votes)
84,954 (+1.1% / +917)
4.9(+0.0000) (815+2 votes)
2,052 (+28.4% / +454)
4.8(-0.2000) (5+1 votes)
4,761 (+4.4% / +199)
2,761 (+11.5% / +284)
8,516,402 (-1.6% / -137,003)
4.8(+0.0000) (13,046+24 votes)
77,555 (+0.3% / +210)
4.8(+0.0000) (743+3 votes)
33,025 (+0.6% / +195)
4.0(+0.0000) (180+0 votes)
1,635 (-2.7% / -46)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
147,969 (-0.0% / -10)
4.0(+0.0000) (199+0 votes)
1,007,241 (+0.6% / +5,697)
3.8(+0.0000) (828+2 votes)
2,455 (+0.5% / +11)
3.4(+0.0000) (13+0 votes)
119,543 (+22.6% / +22,021)
4.7(+0.0000) (72+0 votes)
5,146 (+0.7% / +36)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
43,729 (-1.3% / -563)
3.6(+0.0000) (143+0 votes)
41,179 (+2.6% / +1,053)
4.5(+0.0000) (85+2 votes)
3,292 (-14.0% / -537)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
126,528 (+116.7% / +68,138)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
9,391 (+3.0% / +274)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
745,208 (-0.1% / -400)
4.8(+0.0000) (445+7 votes)
668,935 (+0.0% / +167)
3.9(+0.0000) (609+1 votes)
13,386 (-3.7% / -516)
5.0(+0.0000) (297+0 votes)
1,313 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
35,133 (-0.1% / -44)
3.3(+0.0000) (28+0 votes)
1,852 (+10.9% / +182)
24,220 (+0.9% / +226)
4.2(+0.0000) (63+0 votes)
1,649 (-0.5% / -9)
1,273 (-6.7% / -91)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
119,638 (-0.1% / -61)
4.8(+0.0000) (1,017+1 votes)
805,777 (+0.0% / +192)
4.5(+0.0000) (923+7 votes)
126,266 (+0.5% / +615)
3.4(+0.0000) (48+0 votes)
6,293,369 (-0.1% / -4,078)
4.9(+0.0000) (360,230+20 votes)
1,272 (+4.9% / +59)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
77,129 (-0.1% / -86)
3.8(+0.0000) (139+0 votes)
1,540 (+7.6% / +109)
563,180 (+0.1% / +344)
4.7(+0.0000) (188+1 votes)
17,273 (+0.1% / +17)
4.6(+0.0000) (110+0 votes)
1,371 (+0.4% / +5)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,935 (-7.3% / -153)
3,194 (+0.6% / +20)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
1,117 (+2.0% / +22)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
798 (-2.7% / -22)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
52,696 (+0.8% / +412)
3.8(+0.0000) (542+0 votes)
270,910 (-0.1% / -235)
4.7(+0.0000) (4,621+2 votes)
30,863 (-4.1% / -1,304)
2.5(+0.0000) (17+0 votes)
3,798,128 (+0.7% / +26,036)
3.9(+0.0000) (89+0 votes)
5,543 (-1.0% / -57)
4.7(+0.0000) (84+0 votes)
1,279 (-0.7% / -9)
1.1(+0.0000) (22+0 votes)
420,209 (-0.1% / -443)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
1,065 (-3.2% / -35)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
932 (+3.7% / +33)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
4,108 (+0.4% / +18)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
23,509 (+0.8% / +189)
4.0(+0.0000) (75+0 votes)
1,016 (+1.6% / +16)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
8,133,208 (-0.2% / -12,234)
4.6(+0.0000) (80,399+22 votes)
846 (-0.8% / -7)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
885 (-2.1% / -19)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
6,455 (-3.9% / -261)
4.9(+0.0000) (184+0 votes)
1,015 (+0.7% / +7)
1,001,828 (+0.1% / +1,061)
4.7(+0.0000) (685+8 votes)
4,411 (+0.7% / +30)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
4,368 (+8.4% / +338)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
30,818 (-0.4% / -135)
4.2(+0.0000) (221+0 votes)
305,248 (-0.1% / -283)
4.6(+0.0000) (258+0 votes)
286,958 (-1.3% / -3,706)
2.9(+0.0000) (331+1 votes)
12,822 (-6.2% / -841)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
902 (+0.6% / +5)
5,536 (-0.5% / -28)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
8,494 (-1.2% / -100)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
169,921 (-0.7% / -1,172)
4.2(+0.0000) (348+0 votes)
34,352 (+7.4% / +2,372)
4.0(+0.0000) (56+0 votes)
1,148 (+2.2% / +25)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
5,817 (-0.8% / -46)
2.5(+0.0000) (15+0 votes)
474 (+17.3% / +70)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
1,421 (-0.6% / -9)
4.3(+0.0000) (90+0 votes)
4,829 (+1.2% / +56)
4.8(+0.0000) (106+1 votes)
1,017 (+4.0% / +39)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,811 (+2.2% / +60)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
680 (+7.3% / +46)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,174 (+1.3% / +27)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
26,271 (-1.9% / -511)
3.8(+0.0000) (40+0 votes)
27,013 (-0.0% / -11)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
271
Adkrig
2,342,318 (+1.1% / +24,354)
4.5(+0.0000) (43+0 votes)
714 (+2.6% / +18)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
149,129 (+0.6% / +885)
4.2(+0.0000) (56+0 votes)
53,635 (-0.4% / -216)
4.8(+0.0000) (1,273+0 votes)
788,789 (+0.1% / +892)
4.5(+0.0000) (395+1 votes)
192,243 (-0.5% / -909)
4.3(+0.0000) (175+0 votes)
584,562 (+0.1% / +335)
4.5(+0.0000) (2,183+7 votes)
21,204 (-1.5% / -326)
4.6(+0.0000) (74+0 votes)
1,262 (-0.2% / -3)
4,250 (-0.4% / -18)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,261 (+0.9% / +21)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
35,768 (-0.9% / -335)
2.5(+0.0000) (23+0 votes)
19,095 (+0.2% / +37)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
75,982 (+0.3% / +208)
3.8(+0.0000) (531+0 votes)
5,514 (+0.5% / +27)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
16,615 (-0.3% / -57)
3.9(+0.0000) (37+0 votes)
70,873 (-0.2% / -162)
4.5(+0.0000) (251+1 votes)
74,150 (+224.6% / +51,304)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
20,165 (+0.7% / +137)
3.0(+0.0000) (65+0 votes)
310 (+9.5% / +27)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
21,214 (-0.8% / -171)
3.2(+0.0000) (25+0 votes)
36,667 (+0.1% / +35)
4.4(+0.0000) (58+0 votes)
693,818 (+0.1% / +1,036)
4.1(+0.0000) (825+0 votes)
691,705 (-0.2% / -1,524)
4.0(+0.0000) (755+0 votes)
76,334 (-0.9% / -698)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
609 (-1.0% / -6)
4.9(+0.0000) (58+0 votes)
4,264 (-0.8% / -33)
2.3(+0.0000) (13+0 votes)
501,783 (+0.1% / +577)
4.1(+0.0000) (307+0 votes)
32,193 (+0.7% / +238)
4.8(+0.0000) (898+10 votes)
93,424 (+0.1% / +74)
3.8(+0.0000) (42+0 votes)