extension ExtPose

Keyword: i -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (57,632+23 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (40,861+55 votes)
8,110,338 (+0.8% / +66,475)
4.7(+0.0000) (33,382+16 votes)
6,550,936 (+83.9% / +2,987,799)
4.4(+0.0000) (294,452+35 votes)
2,975,728 (+0.4% / +12,952)
4.8(+0.0000) (10,053+1 votes)
4,960,480 (+0.4% / +18,258)
4.1(+0.0000) (53,729+8 votes)
6,171,401 (+0.4% / +24,394)
4.3(+0.0000) (1,997+1 votes)
2,506,545 (+0.4% / +9,549)
4.7(+0.0000) (3,826+2 votes)
1,316,790 (+0.7% / +9,180)
4.8(+0.0000) (12,074+44 votes)
1,645,032 (+0.1% / +1,320)
4.7(+0.0000) (9,413+0 votes)
3,374,086 (+0.5% / +15,242)
4.7(+0.0000) (26,898+7 votes)
1,137,912 (+0.4% / +3,991)
4.8(+0.0000) (139,279+35 votes)
2,215,691 (+0.1% / +3,089)
4.7(+0.0000) (12,747+21 votes)
2,027,267 (+0.0% / +865)
4.9(+0.0000) (365+1 votes)
1,989,356 (+0.1% / +1,445)
4.8(+0.0000) (1,784+1 votes)
2,792,659 (+0.3% / +8,758)
4.4(+0.0000) (11,178+0 votes)
8,818,474 (+0.0% / +1,788)
4.5(+0.0000) (2,444-1 votes)
2,997,541 (+0.0% / +1,327)
4.8(+0.0000) (205+0 votes)
1,257,343 (+0.7% / +8,234)
4.8(+0.0000) (8,204+1 votes)
2,128,953 (+0.0% / +62)
4.8(+0.0000) (1,016+51 votes)
1,431,802 (-0.0% / -97)
4.7(+0.0000) (746+4 votes)
1,392,322 (+1.2% / +16,748)
4.9(+0.0000) (9,468+113 votes)
3,507,683 (+1.3% / +43,441)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
3,281,335 (+0.4% / +12,655)
4.6(+0.0000) (2,865+0 votes)
2,343,616 (+0.0% / +398)
4.4(-0.1000) (749+5 votes)
2,493,849 (-0.2% / -4,203)
4.5(+0.0000) (645+3 votes)
982,452 (+0.6% / +5,619)
4.6(+0.0000) (18,582+1 votes)
1,694,969 (+0.1% / +1,755)
4.4(+0.0000) (27,647+19 votes)
1,226,746 (+0.1% / +957)
4.8(+0.0000) (411+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (926+1 votes)
2,085,243 (+0.0% / +148)
4.9(+0.0000) (530+0 votes)
3,383,665 (+0.4% / +12,560)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
897,245 (+1.2% / +10,458)
4.9(+0.0000) (13,721+151 votes)
3,553,049 (+0.4% / +14,604)
4.0(+0.0000) (168+1 votes)
1,120,384 (-0.0% / -180)
4.8(+0.0000) (495+42 votes)
2,167,703 (+0.0% / +702)
4.6(+0.0000) (538+1 votes)
4,258,498 (+0.0% / +1,789)
4.6(+0.0000) (281+0 votes)
760,500 (+0.3% / +2,416)
4.8(+0.0000) (10,022+43 votes)
1,282,496 (+0.1% / +1,605)
4.7(+0.0000) (500+20 votes)
1,322,860 (+0.1% / +1,498)
4.8(+0.0000) (386+0 votes)
2,362,270 (+1.0% / +22,913)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
1,198,764 (+0.0% / +111)
4.5(+0.0000) (1,655+6 votes)
1,297,630 (+0.1% / +686)
4.7(-0.1000) (374+13 votes)
2,684,169 (+0.1% / +1,825)
4.4(+0.0000) (327+2 votes)
2,001,632 (-0.0% / -371)
4.8(+0.0000) (146+0 votes)
1,405,455 (-0.0% / -366)
4.8(+0.0000) (518+3 votes)
1,440,138 (+0.0% / +206)
4.6(+0.0000) (539+1 votes)
1,159,120 (+0.1% / +1,292)
4.9(+0.0000) (887+1 votes)
1,414,371 (+0.0% / +356)
4.8(+0.0000) (614+20 votes)
1,134,058 (+0.1% / +617)
4.8(+0.0000) (476+23 votes)
993,002 (-0.0% / -43)
4.8(+0.0000) (460+3 votes)
1,845,783 (+1.1% / +19,595)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
929,105 (+0.0% / +213)
4.7(+0.0000) (2,148+6 votes)
2,522,756 (+1.8% / +45,435)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
967,990 (+0.1% / +1,216)
4.5(+0.0000) (10,497-1 votes)
1,072,076 (+0.1% / +536)
4.9(+0.0000) (264+0 votes)
1,646,968 (+0.4% / +6,429)
4.2(+0.0000) (2,032+13 votes)
1,213,706 (+0.2% / +2,141)
4.0(+0.0000) (1,302+7 votes)
1,070,922 (+0.0% / +4)
4.7(+0.0000) (441+0 votes)
909,408 (+0.0% / +358)
4.8(+0.0000) (509+2 votes)
877,047 (-0.0% / -156)
4.8(+0.0000) (514+1 votes)
748,307 (-0.0% / -120)
4.8(+0.0000) (475+5 votes)
848,978 (+0.1% / +426)
4.9(+0.0000) (342+17 votes)
1,602,707 (+1.1% / +18,178)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
789,858 (+0.2% / +1,544)
4.8(+0.0000) (485+2 votes)
601,994 (-0.1% / -473)
4.4(+0.0000) (6,012+5 votes)
1,119,759 (-0.0% / -230)
4.8(+0.0000) (474+21 votes)
863,617 (+0.2% / +1,323)
4.9(+0.0000) (371+5 votes)
982,759 (+0.0% / +438)
4.8(+0.0000) (298+10 votes)
1,335,961 (-0.0% / -103)
4.2(+0.0000) (112+0 votes)
1,039,142 (+0.0% / +359)
4.8(+0.0000) (507+0 votes)
1,170,867 (+0.3% / +2,965)
3.9(+0.0000) (95+0 votes)
817,756 (-0.0% / -46)
4.6(+0.0000) (1,451+1 votes)
791,018 (+0.1% / +836)
4.7(+0.0000) (776+0 votes)
866,282 (+0.0% / +225)
4.2(+0.0000) (1,091+2 votes)
1,479,621 (+0.8% / +11,734)
4.2(+0.0000) (84+0 votes)
818,829 (+0.1% / +773)
4.6(+0.0000) (685+0 votes)
722,777 (-0.1% / -443)
4.7(+0.0000) (497+0 votes)
1,007,547 (+0.1% / +1,253)
4.0(+0.0000) (172+0 votes)
979,315 (+0.0% / +330)
4.9(+0.0000) (335+28 votes)
269,144 (+1.1% / +2,924)
4.9(+0.0000) (1,892+7 votes)
719,686 (+0.1% / +468)
4.7(+0.0000) (172+0 votes)
664,149 (+0.0% / +304)
4.7(+0.0000) (527+1 votes)
565,406 (-0.0% / -213)
4.7(+0.0000) (165+0 votes)
563,703 (+0.1% / +355)
4.7(+0.0000) (191+1 votes)
691,129 (+0.0% / +46)
4.6(+0.0000) (728+21 votes)
738,135 (+0.2% / +1,449)
4.6(+0.0000) (209+1 votes)
852,689 (+0.4% / +3,059)
4.5(+0.0000) (2,345+8 votes)
1,027,667 (+0.7% / +7,113)
4.8(+0.0000) (6,749+67 votes)
602,430 (+0.1% / +853)
4.2(+0.0000) (1,872+17 votes)
810,189 (+0.2% / +2,011)
4.5(+0.0000) (824-1 votes)
592,188 (-0.0% / -69)
4.5(+0.0000) (2,209+7 votes)
3,344,516 (+0.6% / +18,725)
4.8(+0.0000) (6,256+27 votes)
613,797 (+0.1% / +567)
4.1(+0.0000) (1,728+2 votes)
1,117,357 (-0.0% / -332)
4.8(+0.0000) (471+37 votes)
532,165 (+2.6% / +13,442)
4.3(+0.0000) (1,944+8 votes)
747,049 (-0.0% / -42)
4.3(+0.0000) (382+1 votes)
1,529,763 (+0.4% / +5,641)
4.5(+0.0000) (655+24 votes)
570,330 (+0.0% / +258)
4.8(+0.0000) (242+0 votes)
790,815 (-0.1% / -416)
4.5(+0.0000) (401+1 votes)
560,806 (-0.1% / -477)
4.9(+0.0000) (288+0 votes)
587,815 (-0.0% / -103)
4.9(+0.0000) (104+0 votes)
365,863 (+0.1% / +337)
4.8(-0.1000) (283+1 votes)
1,209,010 (+1.3% / +15,208)
4.1(+0.0000) (22+0 votes)
330,261 (+0.1% / +234)
4.7(+0.0000) (373+0 votes)
766,011 (+0.1% / +960)
4.5(+0.0000) (288+2 votes)
482,404 (+0.5% / +2,263)
4.5(+0.0000) (597+0 votes)
317,020 (+0.0% / +157)
4.7(+0.0000) (1,265+1 votes)
451,142 (+0.0% / +104)
4.6(+0.0000) (232+1 votes)
668,500 (-0.1% / -611)
3.9(+0.0000) (614+2 votes)
532,409 (+0.1% / +447)
4.6(+0.0000) (246+1 votes)
970,404 (+1.6% / +15,309)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,277,263 (+1.8% / +22,089)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
758,682 (-0.0% / -158)
4.6(+0.0000) (455+0 votes)
466,409 (-0.0% / -197)
4.3(+0.0000) (220+0 votes)
471,030 (+0.2% / +731)
4.4(+0.0000) (318+0 votes)
446,925 (+0.3% / +1,494)
4.5(+0.0000) (2,801+15 votes)
310,897 (+0.2% / +617)
4.7(+0.0000) (279+0 votes)
423,156 (-0.1% / -341)
4.2(+0.0000) (321+0 votes)
382,461 (-0.0% / -79)
4.7(+0.0000) (210+0 votes)
425,676 (-0.7% / -3,135)
3.9(+0.0000) (483+10 votes)
389,424 (+0.1% / +461)
3.8(+0.0000) (242+0 votes)
371,935 (+0.3% / +1,226)
4.5(+0.0000) (483+3 votes)
304,713 (-1.3% / -4,152)
4.0(+0.0000) (283+1 votes)
2,901,996 (+0.1% / +3,950)
4.8(+0.0000) (80,937+1 votes)
280,682 (-0.0% / -99)
4.9(+0.0000) (110+0 votes)
281,202 (+0.1% / +247)
4.9(+0.0000) (125+1 votes)
308,730 (+0.3% / +818)
4.5(+0.0000) (1,895+3 votes)
229,940 (+0.1% / +267)
4.6(+0.0000) (689+3 votes)
169,725 (-0.1% / -234)
4.6(+0.0000) (1,555+0 votes)
1,120,868 (+0.0% / +112)
4.6(+0.0000) (494+46 votes)
311,726 (-0.0% / -16)
4.5(+0.0000) (48+0 votes)
288,656 (+0.0% / +124)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
321,217 (-0.0% / -154)
4.3(+0.0000) (300+0 votes)
1,268,099 (+1.2% / +15,554)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
421,097 (-0.0% / -126)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
266,567 (+0.1% / +165)
4.8(-0.1000) (281+1 votes)
253,989 (+0.3% / +841)
4.3(+0.0000) (1,527+3 votes)
306,909 (+0.1% / +247)
4.6(+0.0000) (258+0 votes)
424,841 (+0.0% / +124)
4.9(+0.0000) (1,757+3 votes)
3,536,492 (+0.0% / +425)
4.6(+0.0000) (60+0 votes)
371,324 (+69.9% / +152,723)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
432,501 (+0.1% / +409)
4.6(+0.0000) (3,186-2 votes)
322,010 (+0.1% / +162)
4.6(+0.0000) (167+0 votes)
448,319 (-0.0% / -69)
3.4(+0.0000) (275+0 votes)
302,427 (+1.1% / +3,198)
3.8(+0.0000) (306+0 votes)
3,699,785 (-0.0% / -333)
4.4(+0.0000) (376-1 votes)
89,681 (+1.0% / +887)
4.8(+0.0000) (825+2 votes)
189,972 (+0.2% / +378)
4.5(+0.0000) (593+2 votes)
168,709 (-1.5% / -2,529)
4.5(+0.0000) (131+0 votes)
172,547 (-0.0% / -3)
4.3(+0.0000) (1,068+0 votes)
138,150 (-0.1% / -142)
4.6(+0.0000) (277+0 votes)
5,683,228 (+0.0% / +1,525)
4.9(+0.0000) (952+2 votes)
160,089 (+3.2% / +5,023)
4.6(+0.0000) (869+20 votes)
358,358 (+0.5% / +1,813)
2.9(+0.0000) (180+0 votes)
2,457,039 (+0.6% / +15,525)
4.8(+0.0000) (25,001+46 votes)
234,524 (+0.2% / +541)
2.6(+0.0000) (23+0 votes)
72,960 (+0.4% / +314)
4.9(+0.0000) (588+9 votes)
427,900 (+0.1% / +337)
4.9(+0.0000) (308+1 votes)
319,318 (+0.0% / +109)
4.3(+0.0000) (1,512+10 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26,194-1 votes)
1,167,359 (+1.1% / +12,841)
4.8(+0.0000) (26+0 votes)
1,955,343 (+0.0% / +103)
5.0(+0.0000) (519+0 votes)
153,807 (+0.1% / +190)
4.6(+0.0000) (63+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (70,919-2 votes)
102,014 (+2.0% / +2,014)
4.1(+0.0000) (130+1 votes)
255,322 (-0.4% / -967)
4.5(+0.0000) (51+0 votes)
134,215 (+0.9% / +1,259)
3.1(+0.0000) (185+0 votes)
169
paint
306,594 (+0.1% / +434)
4.5(+0.0000) (137+0 votes)
1,683,216 (+0.5% / +7,597)
4.6(+0.0000) (2,613+1 votes)
122,124 (+0.4% / +478)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
84,837 (+0.5% / +408)
4.4(+0.0000) (309+0 votes)
150,332 (+0.2% / +335)
4.6(+0.0000) (233+0 votes)
993,996 (-0.0% / -335)
4.3(+0.0000) (161+0 votes)
137,234 (-0.4% / -611)
3.1(+0.0000) (534+0 votes)
307,139 (+0.0% / +69)
4.5(+0.0000) (268+0 votes)
560,808 (-0.1% / -439)
4.9(+0.1000) (303+10 votes)
58,384 (+0.8% / +469)
3.9(+0.0000) (486+1 votes)
38,450 (+0.5% / +175)
4.8(+0.0000) (198+1 votes)
38,784 (+0.9% / +329)
4.9(+0.0000) (708+26 votes)
68,154 (+0.1% / +80)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
69,709 (-0.2% / -144)
4.2(+0.0000) (108+0 votes)
297,537 (+0.0% / +3)
4.7(+0.0000) (151+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (396+5 votes)
51,856 (+0.1% / +45)
4.4(+0.0000) (82+0 votes)
1,180,627 (+1.3% / +15,578)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
61,205 (+0.6% / +373)
3.5(+0.0000) (216+0 votes)
362,594 (+0.3% / +1,078)
4.5(+0.0000) (3,712+0 votes)
174,032 (-0.2% / -367)
4.8(+0.0000) (576+3 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (27,742+22 votes)
566,270 (+0.0% / +200)
4.8(+0.0000) (352+0 votes)
2,016,191 (+0.2% / +4,317)
4.6(+0.0000) (33,474+0 votes)
193
SnapTrans
1,017,622 (+2.4% / +24,237)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,000,735 (+1.5% / +15,122)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
146,956 (-0.1% / -216)
4.6(+0.0000) (85+0 votes)
32,772 (+0.6% / +201)
4.6(+0.0000) (641+0 votes)
504,240 (+0.7% / +3,411)
4.7(+0.0000) (349+0 votes)
69,283 (+0.3% / +221)
3.1(+0.0000) (549+0 votes)
208,407 (+0.4% / +903)
4.2(+0.0000) (1,177+1 votes)
708,102 (+0.1% / +696)
4.1(+0.0000) (559+0 votes)
36,609 (+0.7% / +256)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
772,615 (+0.0% / +375)
4.5(+0.0000) (196+0 votes)
26,562 (+0.6% / +168)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
19,840 (-1.6% / -314)
4.7(+0.0000) (423+0 votes)
714,486 (+0.1% / +373)
4.6(+0.0000) (255+1 votes)
28,151 (+0.5% / +133)
4.1(+0.0000) (678+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (286,614+24 votes)
3,683,024 (+0.3% / +10,568)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
759,489 (+2.2% / +16,175)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
36,376 (+0.2% / +79)
4.5(+0.0000) (151+0 votes)
338,037 (+0.3% / +873)
4.0(+0.0000) (358+0 votes)
155,008 (+0.3% / +413)
4.8(+0.0000) (1,189+0 votes)
129,457 (+0.2% / +287)
4.8(+0.0000) (259+0 votes)
51,088 (+0.1% / +72)
3.0(+0.0000) (207+0 votes)
182,587 (+0.9% / +1,605)
4.0(+0.0000) (258+0 votes)
1,122,336 (+0.0% / +113)
4.9(+0.0000) (838+0 votes)
16,052 (-0.8% / -123)
4.9(+0.0000) (1,491-1 votes)
1,088,449 (+0.1% / +564)
4.6(+0.0000) (14,894-2 votes)
9,688,937 (+0.0% / +3,835)
4.4(+0.0000) (11,740+0 votes)
583,052 (+0.2% / +886)
4.5(+0.0000) (3,389+1 votes)
53,195 (+0.2% / +131)
4.4(+0.0000) (71+0 votes)
136,982 (+0.5% / +672)
4.1(+0.0000) (273+0 votes)
25,066 (+1.1% / +272)
4.4(+0.0000) (80+0 votes)
88,523 (+0.5% / +454)
4.9(+0.1000) (291+5 votes)
876,717 (+1.6% / +13,819)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
5,195,752 (+0.1% / +3,611)
4.8(+0.0000) (3,909+21 votes)
1,593,989 (+0.1% / +1,116)
4.8(+0.0000) (3,937+16 votes)
34,708 (+0.4% / +127)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
681,911 (+0.8% / +5,546)
4.1(+0.0000) (26,707+40 votes)
18,675 (+0.8% / +151)
4.6(+0.0000) (461+1 votes)
27,517 (+0.0% / +9)
3.2(+0.0000) (1,022+1 votes)
55,054 (+0.3% / +187)
4.1(+0.0000) (207+0 votes)
15,237 (+0.5% / +70)
4.9(+0.0000) (337+0 votes)
3,742,985 (+0.2% / +7,821)
4.8(+0.0000) (5,683+7 votes)
164,396 (+9.9% / +14,834)
4.9(+0.0000) (63+0 votes)
10,910 (+0.0% / +1)
4.8(+0.0000) (119+0 votes)
82,454 (+1.3% / +1,081)
5.0(+0.0000) (138+1 votes)
10,083 (+1.0% / +97)
5.0(+0.0000) (498+1 votes)
144,844 (+0.2% / +227)
4.5(+0.0000) (464+1 votes)
1,903,006 (+0.0% / +389)
4.7(+0.0000) (329+1 votes)
134,401 (+0.5% / +704)
4.4(+0.0000) (688+0 votes)
66,994 (+0.6% / +367)
3.1(+0.0000) (251+1 votes)
17,837 (-0.3% / -53)
4.2(+0.0000) (52+0 votes)
37,452 (+16.6% / +5,320)
4.1(+0.0000) (23+0 votes)
22,617 (+0.2% / +44)
4.2(+0.0000) (89+1 votes)
1,561,037 (+0.1% / +1,012)
4.9(+0.0000) (387+19 votes)
1,031,320 (+1.5% / +15,368)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
100,147 (+0.5% / +500)
4.3(+0.0000) (1,400+0 votes)
73,294 (+0.4% / +312)
4.4(+0.0000) (397+0 votes)
566,273 (-0.0% / -230)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
3,687,302 (+0.3% / +10,309)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
252
Link VPN
1,086,033 (+1.4% / +14,583)
4.4(+0.0000) (49+0 votes)
1,061,981 (+1.8% / +18,968)
4.1(+0.0000) (54+0 votes)
127,772 (+3.5% / +4,298)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
122,453 (+0.3% / +379)
4.2(+0.0000) (178+0 votes)
18,344 (+0.3% / +55)
4.0(+0.0000) (133+0 votes)
477,552 (+0.2% / +988)
4.9(+0.0000) (24,751+3 votes)
13,658 (-0.4% / -50)
4.1(+0.0000) (246+0 votes)
8,435,497 (-15.6% / -1,564,503)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
39,811 (+1.5% / +584)
4.6(+0.0000) (449-1 votes)
16,999 (+0.7% / +123)
3.4(+0.0000) (183+0 votes)
20,844 (+0.8% / +159)
2.9(-0.1000) (26+1 votes)
11,255 (+0.2% / +25)
4.5(+0.0000) (74+0 votes)
2,413,312 (+0.1% / +3,551)
4.6(+0.0000) (12,876+0 votes)
2,957,375 (+0.1% / +3,182)
4.7(+0.0000) (129,933+1 votes)
64,978 (+0.2% / +153)
4.4(+0.0000) (76+1 votes)
904,050 (+0.3% / +2,484)
4.5(+0.0000) (4,960+1 votes)
976,551 (-0.0% / -263)
4.9(+0.0000) (232+19 votes)
9,770 (-0.4% / -42)
4.3(+0.0000) (369+1 votes)
236,151 (+0.2% / +440)
4.7(+0.0000) (1,225+4 votes)
3,150,105 (+0.4% / +13,794)
4.0(+0.0000) (948+4 votes)
10,862 (+0.2% / +19)
3.8(+0.0000) (33+0 votes)
38,086 (+1.3% / +471)
4.7(+0.0000) (713+2 votes)
12,797 (+0.4% / +57)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
6,983 (+0.5% / +37)
4.8(+0.0000) (119+1 votes)
10,854 (-0.4% / -46)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
2,101,153 (+0.4% / +8,808)
4.3(+0.0000) (3,192+0 votes)
700,444 (+0.0% / +327)
4.9(+0.0000) (198+0 votes)
13,680 (-0.1% / -12)
3.0(+0.0000) (131+0 votes)
808,235 (+0.1% / +431)
4.5(+0.0000) (937+4 votes)
40,498 (+0.3% / +107)
2.8(+0.0000) (202+0 votes)
8,043 (-10.4% / -935)
4.1(+0.0000) (69+0 votes)
16,908 (+2.1% / +352)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
73,375 (+0.2% / +172)
3.6(+0.0000) (1,687+0 votes)
78,746 (-0.5% / -403)
2.4(+0.0000) (380+0 votes)
74,411 (+2.0% / +1,450)
4.3(-0.2000) (24+1 votes)
306,947 (+1.7% / +5,057)
3.9(+0.0000) (233+0 votes)
1,258,292 (+0.1% / +1,182)
4.9(+0.0000) (385+1 votes)
3,193,670 (+0.2% / +5,340)
4.7(+0.0000) (2,749+5 votes)
6,957 (-0.4% / -30)
4.2(+0.0000) (34+0 votes)
122,106 (+0.5% / +564)
4.5(+0.0000) (706+0 votes)
33,668 (+0.2% / +52)
4.3(-0.1000) (228+2 votes)
10,296 (-0.3% / -28)
3.1(+0.0000) (390+0 votes)
502,694 (+0.1% / +513)
4.1(+0.0000) (307+0 votes)
95,872 (+0.6% / +600)
4.9(+0.0000) (7,129+23 votes)
18,709 (+0.5% / +88)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
170,378 (+0.3% / +467)
4.1(+0.0000) (358+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (2,574-1 votes)
46,639 (+0.4% / +187)
4.8(+0.0000) (64+1 votes)
324,946 (+0.1% / +261)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)