extension ExtPose

Keyword: webpage -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
116,812 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (164+0 votes)
1,633,968 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14,700+0 votes)
358,354 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (538+0 votes)
143,595 (+1.4% / +2,030)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
78,716 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (498+0 votes)
7,059 (+0.3% / +20)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
89,897 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (61+0 votes)
3,022,612 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (31,683+0 votes)
76,047 (+0.1% / +42)
3.1(+0.0000) (39+0 votes)
31,924 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (83+0 votes)
870,923 (+0.0% / +138)
4.4(+0.0000) (4,833+0 votes)
211,402 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (794+0 votes)
2,106 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
112,916 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (290+0 votes)
18,363 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (31+0 votes)
159,117 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (135+0 votes)
57,052 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
16,916 (+0.2% / +27)
4.6(+0.0000) (97+0 votes)
235,008 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (440+0 votes)
20
Zoom it
3,899 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (12+0 votes)
97,062 (+0.0% / +18)
4.3(+0.0000) (527+0 votes)
246,755 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10,654+0 votes)
27,884 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (163+0 votes)
228,783 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9,161+0 votes)
9,894 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
22,747 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (69+0 votes)
280,464 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,186+0 votes)
16,402 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (161+0 votes)
599 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
15,471 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (30+0 votes)
6,347 (+0.3% / +16)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
4,161 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
42,606 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (14+0 votes)
2,406 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
16,601 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (37+0 votes)
62,445 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (158+0 votes)
18,108 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (141+0 votes)
2,196 (-0.2% / -4)
2.7(+0.0000) (13+0 votes)
145,556 (+0.1% / +83)
4.5(+0.0000) (719+0 votes)
3,874,477 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (132,453+0 votes)
1,539 (-0.7% / -11)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
7,762 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (104+0 votes)
210,624 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,338+0 votes)
556 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (15+0 votes)
15,114 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (50+0 votes)
11,163 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
1,340 (+4.0% / +52)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
215,194 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (948+0 votes)
1,970 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
11,580 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (186+0 votes)
124 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
169 (+0.0% / +0)
327 (+0.3% / +1)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
367,321 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,270+0 votes)
101 (+0.0% / +0)
891 (+1.2% / +11)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
727 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
690 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
49,356 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (57+0 votes)
2,558 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (96+0 votes)
361 (+0.0% / +0)
1,194 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
718 (+0.1% / +1)
2.8(+0.0000) (11+0 votes)
2,678 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
162,329 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (83+0 votes)
3,191 (-0.6% / -20)
2.7(+0.0000) (7+0 votes)
1,420 (+0.0% / +0)
1.6(+0.0000) (17+0 votes)
651 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
1,193 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
825 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
102 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
677 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
4,415 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
6,356 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
90,230 (+0.0% / +0)
11,573 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (38+0 votes)
20,139 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (87+0 votes)
4,287 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (15+0 votes)
3,333 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
81
Ruler
45,395 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (101+0 votes)
82
dotEPUB
38,157 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (301+0 votes)
142 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
27,965 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (40+0 votes)
13,402 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (32+0 votes)
363 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
184 (+0.0% / +0)
1,752 (+15.0% / +228)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
57,831 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (117+0 votes)
39,697 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (399+0 votes)
91
AdHalt
1,269 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
349 (+0.0% / +0)
16,116 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (85+0 votes)
89,583 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
153,294 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (442+0 votes)
229 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
5,363 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (26+0 votes)
1,443 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (25+0 votes)
179 (+0.0% / +0)
100
Epiverse
1,592 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (24+0 votes)
7,790 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
102
Send URL
7,641 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (19+0 votes)
301,787 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (307+0 votes)
104
Abridge
601 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,353 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
291 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
253 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
63,455 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (32+0 votes)
1,190 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
60,744 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (24+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
706 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
2,609 (+0.1% / +2)
76,608 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (39+0 votes)
154,873 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,422+0 votes)
12,391 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
676 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (14+0 votes)
259,861 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,119+0 votes)
240,643 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
352 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
738 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (16+0 votes)
97 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
123
Asana
128,277 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (278+0 votes)
6,765 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
433 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,374 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
284 (+0.0% / +0)
314 (+0.0% / +0)
9,738 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (22+0 votes)
63 (+5.0% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,217 (+0.0% / +0)
1,720 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (44+0 votes)
415 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
134
Getcolor
97,109 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
4,243 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
218,370 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (537+0 votes)
92,497 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
254 (+0.0% / +0)
196 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
4,330 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (11+0 votes)
1,197 (-0.8% / -10)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
3,033 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
224 (+0.0% / +0)
12,519 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (183+0 votes)
10,385 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (27+0 votes)
146
Tweak
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
3,429 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
2,447 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (64+0 votes)
636 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,048 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
640 (+0.0% / +0)
5,691 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
755 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,883 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (30+0 votes)
1,769,044 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,130+0 votes)
658 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
470 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
2,769,291 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11,469+0 votes)
4,726 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
163
Adkrig
112 (+0.9% / +1)
15 (+0.0% / +0)
165
WordQuake
60 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
556 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
14,640 (+0.2% / +28)
4.2(+0.0000) (12+0 votes)
95,496 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (70+0 votes)
169
AI Reader
586 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
311 (+0.0% / +0)
171
break🔴
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
637 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
11,162 (+0.4% / +48)
4.5(+0.0000) (52+0 votes)
2,928 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
175
Point
6,605 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (129+0 votes)
10,638 (+0.1% / +14)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
3,185 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
16,297 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (200+0 votes)
528 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
856 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
280 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
311,967 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (4,171+0 votes)
184
gSpeak
255 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (9+0 votes)
2,700 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,212 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,015 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
264 (+2.3% / +6)
38,177 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (38+0 votes)
2,305 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
191
My Page
147 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
149 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
217,025 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (440+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5,356 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
196
Colorgrab
42 (+0.0% / +0)
197
Trove
1,296 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
771 (-2.3% / -18)
1.8(+0.0000) (186+0 votes)
455,238 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (137+0 votes)
200
Copy X
97 (+2.1% / +2)
26 (+0.0% / +0)
1,307 (-1.0% / -13)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
748,161 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,125 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
205
Stylebot
214,984 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,789+0 votes)
366,669 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (2,578+0 votes)
1,032 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
375 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
872 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
375 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
872 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
407 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
471 (-2.1% / -10)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
214
Nimbufy
1,291 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
205 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
906 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
4,869 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
127 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
72,786 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (230+0 votes)
235,469 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (589+0 votes)
134 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
151,909 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (123+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
413 (+0.0% / +0)
225
Keplr
66,419 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
786 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
274 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
589 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
230
JS Digger
642 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
99,368 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (170+0 votes)
293 (+0.0% / +0)
451 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
35 (+0.0% / +0)
1,379 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
55,289 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (448+0 votes)
73,283 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (67+0 votes)
38,604 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (177+0 votes)
51,097 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (395+0 votes)
119,613 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,062 (-0.7% / -8)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
411 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
60,115 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (78+0 votes)
234 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
248
Tab-Snap
22,963 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (131+0 votes)
249
Stackup
26,217 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (43+0 votes)
250
Adpanda
252 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
403 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
847 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
253
EdPage
375 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
32,350 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (502+0 votes)
40,133 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (109+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
68 (+0.0% / +0)
51,725 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (131+0 votes)
260
Ace Jump
293 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
56,321 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (36+0 votes)
367 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
155 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
264
SFL
51,112 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
265
FontMe
925 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,465 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (18+0 votes)
267
MakeAside
277 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
26,359 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (197+0 votes)
269
Scroller
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
26,356 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (163+0 votes)
332 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
272
Lenz
163 (-0.6% / -1)
27,406 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (139+0 votes)
595 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
374 (+0.0% / +0)
237 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
13,445 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (40+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
13,536 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (320+0 votes)
1,222 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (9+0 votes)
21,495 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (127+0 votes)
679 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
31,026 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (43+0 votes)
7,778 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (425+0 votes)
25,241 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
22,172 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (40+0 votes)
287
Detect
165 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
725 (+2.4% / +17)
860 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
18,555 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
200 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
35,156 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (121+0 votes)
571 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (25+0 votes)
294
Utime
15,990 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (81+0 votes)
23,346 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (34+0 votes)
1,273 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
101 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
6,718 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (79+0 votes)
586 (+0.0% / +0)