extension ExtPose

Keyword: salesforce

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
204,481 (+0.9% / +1,750)
4.3057(+0.0017) (952-2 votes)
12,745 (-0.1% / -16)
4.3056(+0.0000) (36+0 votes)
12,008 (-0.1% / -7)
4.2708(+0.0000) (48+0 votes)
31,998 (+0.3% / +104)
4.8544(+0.0009) (158+1 votes)
10,093 (-0.3% / -27)
4.2054(+0.0000) (297+0 votes)
98,860 (+0.3% / +307)
4.8957(+0.0000) (163+0 votes)
17,782 (+0.4% / +76)
4.6562(+0.0000) (32+0 votes)
9,119 (-0.2% / -17)
4.7059(+0.0000) (34+0 votes)
39,031 (+0.3% / +124)
4.8456(+0.0000) (149+0 votes)
590 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
23,722 (+0.5% / +113)
4.5833(+0.0000) (24+0 votes)
12,062 (+1.1% / +126)
4.6522(+0.0000) (46+0 votes)
766 (+0.4% / +3)
4.9412(+0.0000) (17+0 votes)
59,674 (+0.6% / +367)
3.2778(+0.0000) (108+0 votes)
843 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,967 (+0.4% / +25)
4.7368(+0.0000) (19+0 votes)
5,690 (+0.7% / +40)
3.1176(+0.0000) (17+0 votes)
1,830 (+0.4% / +8)
3.7917(+0.0000) (24+0 votes)
2,331 (+0.8% / +18)
3.3077(+0.0000) (13+0 votes)
20
Spekit
3,206 (+0.8% / +27)
4.7714(+0.0000) (35+0 votes)
4,311 (+0.3% / +15)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
4,841 (+0.9% / +45)
3.5833(+0.0000) (12+0 votes)
7,560 (+0.5% / +40)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
2,759 (+0.3% / +8)
4.8636(+0.0000) (22+0 votes)
2,914 (+0.6% / +17)
4.5385(+0.0000) (52+0 votes)
1,225 (+0.2% / +3)
4.9048(+0.0000) (42+0 votes)
4,026 (+0.2% / +9)
4.7647(+0.0000) (34+0 votes)
1,278 (+1.1% / +14)
4.4545(+0.0000) (22+0 votes)
9,613 (+0.1% / +6)
4.3111(+0.0157) (45+1 votes)
3,713 (+0.5% / +18)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
329 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,009 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
877 (+0.3% / +3)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
20,584 (+0.8% / +165)
4.6393(+0.0000) (61+0 votes)
1,915 (+0.4% / +7)
4.9524(+0.0000) (21+0 votes)
159 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
337 (-0.9% / -3)
4.8235(+0.0000) (17+0 votes)
10,399 (+0.6% / +59)
4.1515(+0.0000) (66+0 votes)
2,429 (+1.0% / +23)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,361 (+0.2% / +3)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
2,677 (+1.2% / +31)
4.7857(+0.0000) (14+0 votes)
3,296 (+1.0% / +34)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
38,665 (+0.5% / +183)
4.3083(+0.0000) (120+0 votes)
4,987 (+1.0% / +47)
4.8421(+0.0000) (38+0 votes)
265 (+1.5% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,663 (+0.5% / +103)
4.6735(+0.0000) (147+0 votes)
1,835 (-0.1% / -2)
4.9375(+0.0000) (16+0 votes)
448 (+1.4% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,993 (+0.8% / +31)
4.7273(+0.0000) (66+0 votes)
2,784 (+1.6% / +45)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,757 (+1.4% / +25)
5.0(+0.0000) (12+1 votes)
3,037 (+0.0% / +1)
2.6038(+0.0000) (53+0 votes)
18,176 (+0.1% / +21)
4.7059(+0.0000) (68+0 votes)
954 (-1.1% / -11)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
1,287 (+0.5% / +6)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
192 (+2.7% / +5)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
35,411 (+0.8% / +288)
3.9764(+0.0000) (212+0 votes)
4,105 (+0.6% / +23)
4.3529(+0.0000) (17+0 votes)
3,960 (+0.4% / +15)
3.25(+0.0000) (8+0 votes)
540 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (38+0 votes)
218 (+4.3% / +9)
319 (+1.6% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,658 (+0.6% / +10)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
357 (+0.6% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
155 (+1.3% / +2)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
324 (-0.6% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,484 (+0.7% / +11)
4.1667(-0.0333) (6+1 votes)
204 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
127 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (16+0 votes)
4,255 (+0.3% / +11)
4.5833(+0.0000) (24+0 votes)
151 (+0.0% / +0)
1,229 (+1.2% / +14)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,647 (+1.3% / +34)
4.6471(+0.0000) (17+0 votes)
29,426 (+0.5% / +141)
4.2273(+0.0000) (220+0 votes)
1,084 (+0.8% / +9)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
68 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
797 (+1.7% / +13)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
3,378 (+0.8% / +28)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
863 (+0.9% / +8)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
137 (-0.7% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,417 (+1.2% / +40)
4.9846(+0.0000) (65+0 votes)
2,327 (+0.6% / +13)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,509 (+1.1% / +17)
4.9661(+0.0000) (59+0 votes)
184 (+1.7% / +3)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
142 (+5.2% / +7)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
666 (+1.8% / +12)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
1,603 (-0.1% / -1)
4.2222(+0.0000) (18+0 votes)
451 (+0.4% / +2)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
496 (+1.2% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
234 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,372 (+0.1% / +2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
424 (+1.2% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
79 (+2.6% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,074 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,135 (+1.7% / +19)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
110 (-1.8% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
173 (-1.7% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,921 (+0.6% / +49)
4.5143(+0.0000) (35+0 votes)
356 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
54 (+1.9% / +1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
73,613 (+0.9% / +643)
4.3269(+0.0000) (52+0 votes)
949 (-0.3% / -3)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
73 (-1.4% / -1)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
57 (+1.8% / +1)
105 (-1.9% / -2)
73 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,247 (-0.8% / -10)
3.8065(+0.0000) (31+0 votes)
282 (-1.4% / -4)
4.3571(+0.0000) (14+0 votes)
103 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
353 (-0.6% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
744 (+0.7% / +5)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
763 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
199 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
136 (+2.3% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
76 (-2.6% / -2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
410 (-2.4% / -10)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
281 (+1.8% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
304 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
131 (+3.1% / +4)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
2,594 (-0.4% / -10)
4.4242(+0.0000) (33+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
64 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,941 (+0.9% / +166)
4.7742(+0.0000) (31+0 votes)
11,241 (+0.8% / +87)
4.954(+0.0000) (87+0 votes)
781 (-0.4% / -3)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
375 (+0.3% / +1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
68 (-5.6% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
423 (+1.2% / +5)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
84 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
294 (+1.4% / +4)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
111 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
101 (+2.0% / +2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
386 (-0.5% / -2)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,090 (+0.7% / +45)
4.2812(+0.0000) (32+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,495 (+1.3% / +84)
4.1111(+1.1111) (9+5 votes)
1,032 (+1.0% / +10)
2.8889(+0.0000) (9+0 votes)
193 (-1.0% / -2)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
80 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
91 (+2.2% / +2)
182 (+2.8% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
75,187 (+14.7% / +9,636)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
46 (+2.2% / +1)
155 (-1.3% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
66 (-1.5% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
72 (-1.4% / -1)
580 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
140 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
145 (+1.4% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
46 (-2.1% / -1)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
463 (-0.6% / -3)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
116 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
36,380 (-0.2% / -85)
4.1866(+0.0000) (209+0 votes)
124 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
157 (+2.6% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40 (+5.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
109 (+1.9% / +2)
1,871 (+0.5% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
41 (-2.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
350 (+1.4% / +5)
2.5833(+0.0000) (12+0 votes)
30,610 (+0.5% / +157)
3.1364(+0.0000) (22+0 votes)
4,726 (+0.5% / +24)
4.2128(+0.0000) (47+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
65 (-1.5% / -1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
886 (-0.1% / -1)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
74 (+1.4% / +1)
13,193 (+0.8% / +111)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
192 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
236 (-1.7% / -4)
33 (+6.5% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
70 (+7.7% / +5)
170 (+3.7% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,325 (-0.0% / -2)
4.6522(+0.0000) (23+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
191
Sendoso
8,428 (+0.8% / +64)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
94 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
50 (+4.2% / +2)
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
363 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
196
Grey Tab
4,262 (+0.9% / +37)
4.8421(+0.0000) (19+0 votes)
197
Engagio
5,420 (+1.2% / +63)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,972 (+0.9% / +45)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
1,720 (+0.1% / +2)
3.5714(+0.0000) (14+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
39 (+5.4% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,028 (+1.1% / +42)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
43 (+4.9% / +2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,614 (+0.5% / +13)
4.1842(+0.0000) (38+0 votes)
2,690 (+1.3% / +34)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,673 (+0.2% / +4)
4.7222(+0.0000) (36+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,673 (+0.2% / +4)
4.7222(+0.0000) (36+0 votes)
164 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
28 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
57 (+1.8% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21 (+10.5% / +2)
12 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
43 (+4.9% / +2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,029 (+1.2% / +12)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
11 (+10.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
127 (-3.1% / -4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
123,249 (+0.3% / +339)
4.2148(+0.0000) (1,150+0 votes)
232
ZenForce
994 (+1.6% / +16)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
654 (-1.5% / -10)
4.5789(+0.0000) (19+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
77,339 (+0.5% / +360)
4.4451(+0.0000) (519+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
386 (+0.5% / +2)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
245
RevealIt
41 (-2.4% / -1)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
471 (+1.3% / +6)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+1 votes)
58,917 (+1.2% / +677)
2.96(+0.0000) (25+0 votes)
23,206 (+0.2% / +39)
3.8035(+0.0000) (458+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
187 (+1.6% / +3)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
51 (-1.9% / -1)
299 (+0.7% / +2)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21,149 (+0.4% / +78)
3.2778(+0.0000) (72+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
260 (+2.8% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12,030 (+0.3% / +35)
4.0671(+0.0000) (164+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
6 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
6 (+0.0% / +0)
158 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,511 (-0.6% / -33)
4.8312(+0.0000) (77+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,657 (+0.0% / +3)
4.3854(+0.0000) (96+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,807 (+0.2% / +11)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
144 (+0.7% / +1)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
275
S1 Demo
4,123 (+0.3% / +14)
4.1154(+0.0000) (26+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
4,144 (+0.8% / +32)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
278
Capture!
3,193 (+1.0% / +31)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,885 (+0.5% / +10)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
1,898 (+0.9% / +17)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,872 (+0.2% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,142 (+1.4% / +30)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
288
Gemnote
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,677 (-0.4% / -7)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
1,722 (+0.3% / +6)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,736 (+0.1% / +1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
939 (+0.8% / +7)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
293
Dooly
1,302 (+0.2% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
294
Copy FLS
933 (+0.2% / +2)
4.8571(+0.0000) (14+0 votes)
1,283 (-0.7% / -9)
3.2083(+0.0000) (24+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
297
Notify!
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
298
WorkRamp
1,211 (+2.3% / +27)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
496 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (32+0 votes)
743 (+1.0% / +7)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)