extension ExtPose

Keyword: computer -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
391,072 (+8.4% / +30,437)
292,153 (+0.5% / +1,463)
4.2(+0.0000) (8,880+0 votes)
702,032 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (9,420+0 votes)
60,439 (+0.7% / +426)
4.4(+0.0000) (390+0 votes)
173,639 (+0.2% / +339)
3.0(+0.0000) (144+0 votes)
88,939 (+4.1% / +3,462)
2.8(+0.0000) (177+0 votes)
258,274 (-0.9% / -2,241)
64,138 (+0.5% / +289)
3.6(+0.0000) (381+0 votes)
313,077 (+2.5% / +7,531)
4.3(+0.0000) (133+0 votes)
3,320 (+0.2% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
383,152 (+0.2% / +802)
3.6(+0.0000) (3,003+12 votes)
105,577 (+0.4% / +422)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
356 (-0.6% / -2)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
11,348 (+1.4% / +155)
1.0(+0.0000) (8+0 votes)
11,895 (+0.4% / +53)
4.7(+0.0000) (64+0 votes)
36,489 (-1.1% / -403)
3.9(+0.0000) (114+0 votes)
84,302 (+0.6% / +518)
2.4(+0.0000) (41+0 votes)
212,129 (+0.5% / +1,060)
3.1(+0.0000) (390+0 votes)
873,969 (+0.5% / +4,032)
4.5(+0.0000) (5,269+0 votes)
147,673 (+0.3% / +370)
4.5(+0.0000) (1,394+0 votes)
119,371 (+0.3% / +368)
1,024,190 (+0.4% / +3,842)
4.4(+0.0000) (898+2 votes)
150,117 (+2.2% / +3,294)
3.6(+0.0000) (677+0 votes)
9,563,263 (+0.4% / +39,881)
4.3(+0.0000) (187,347+0 votes)
37,636 (+12.7% / +4,247)
4.6(+0.0000) (237+0 votes)
26,065 (+1.0% / +256)
4.6(+0.0000) (46+0 votes)
47,304 (+0.9% / +413)
3.4(+0.0000) (52+0 votes)
108,496 (+0.5% / +488)
4.3(+0.0000) (2,746+0 votes)
28,915 (-0.1% / -31)
3.9(+0.0000) (242+0 votes)
29,319 (+0.4% / +121)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
277,804 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (7+0 votes)
170,004 (+3.7% / +6,054)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
68,046 (-1.1% / -750)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
615,495 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,442+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (29,808+0 votes)
36
Loudly
403,800 (-16.1% / -77,771)
3.8(+0.0000) (32+0 votes)
130,850 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
22,387 (+0.2% / +35)
4.5(+0.0000) (131+0 votes)
31,485 (+0.8% / +251)
3.3(+0.0000) (127+0 votes)
127 (+1.6% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
411 (-2.6% / -11)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
559,361 (-10.0% / -62,306)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
1,890 (-0.5% / -9)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
66 (-1.5% / -1)
227,040 (+0.4% / +952)
4.3(+0.0000) (3,686+0 votes)
817 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
555,094 (-10.2% / -62,934)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
511,437 (-8.2% / -45,773)
3.6(+0.0000) (35+0 votes)
260,566 (+1.0% / +2,463)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
95,593 (+0.5% / +467)
4.5(+0.0000) (569+0 votes)
154,029 (-5.8% / -9,407)
3.1(+0.0000) (20+0 votes)
567,348 (-2.8% / -16,483)
3.8(+0.0000) (40+0 votes)
384 (+1.1% / +4)
2.9(+0.0000) (8+0 votes)
96,765 (+0.3% / +282)
4.0(+0.0000) (68+0 votes)
86,957 (+0.1% / +92)
4.4(+0.0000) (109+0 votes)
45,979 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (191+0 votes)
80,221 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
55,263 (+0.1% / +53)
4.3(+0.0000) (190+0 votes)
2,635 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,530 (+1.3% / +46)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
121,134 (+0.4% / +452)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
42,032 (+0.6% / +267)
4.2(+0.0000) (85+0 votes)
62,578 (+3.3% / +2,009)
4.6(+0.0000) (34+0 votes)
391,100 (-14.0% / -63,558)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,566,206 (+0.5% / +7,452)
4.6(+0.0000) (14,936+6 votes)
3,368 (+0.9% / +29)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
58,515 (+0.6% / +338)
4.3(+0.0000) (228+0 votes)
21,249 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (465+0 votes)
31,825 (-21.6% / -8,786)
3.4(+0.0000) (18+0 votes)
23,670 (+0.7% / +154)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
29,798 (+1.0% / +283)
3.1(+0.0000) (31+0 votes)
344 (-1.4% / -5)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
17,365 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
284 (+1.4% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15,146 (+1.0% / +150)
3.3(+0.0000) (106+0 votes)
31,689 (+0.3% / +102)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
17,742 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (142+0 votes)
1,066 (+2.9% / +30)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
378,307 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (570+0 votes)
1,155 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
81
IRIS
15,390 (+0.0% / +0)
1.2(+0.0000) (50+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
185,083 (+0.4% / +822)
4.0(+0.0000) (6,856+3 votes)
6,554 (+0.1% / +7)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
234 (+2.6% / +6)
221,848 (+0.6% / +1,318)
3.1(+0.0000) (196+0 votes)
582 (+3.2% / +18)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,659 (-0.7% / -39)
3.0(+0.0000) (14+0 votes)
616,028 (+0.4% / +2,676)
4.5(+0.0000) (7,380+0 votes)
25,890 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (29+0 votes)
146,021 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (240+0 votes)
267 (-0.7% / -2)
93
tabby
1,959 (+0.9% / +17)
4.9(+0.0000) (33+0 votes)
293 (+0.7% / +2)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,982 (+1.6% / +79)
1.8(+0.0000) (13+1 votes)
335,151 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
263,753 (+6.6% / +16,292)
1.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,443 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
610 (+0.0% / +0)
93,576 (+0.5% / +480)
1.8(+0.0000) (149+0 votes)
2,323 (+0.8% / +18)
5.0(+0.0000) (61+0 votes)
2,298 (+0.7% / +15)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,123 (+0.5% / +17)
320,749 (+1.8% / +5,601)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
43 (+4.9% / +2)
2,144 (+1.0% / +21)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
94 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,814 (+0.6% / +11)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
2,743 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
120,973 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
32,091 (+1.4% / +438)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
3,026 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
356 (+0.0% / +0)
6,574 (+0.7% / +43)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
3,228 (-0.1% / -3)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
278 (+0.4% / +1)
3.8(+0.0000) (16+0 votes)
24,019 (+0.2% / +52)
3.2(+0.0000) (191+0 votes)
6,761 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (106+0 votes)
17,824 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (75+0 votes)
120
Amplify
1,074 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,723 (-0.1% / -4)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
1,078 (-0.6% / -7)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
123
Utime
15,595 (+0.3% / +42)
4.6(+0.0000) (82+0 votes)
24,584 (+0.8% / +205)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
125
Everest
240 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
20,805 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (23+0 votes)
15,921 (+0.3% / +41)
3.1(+0.0000) (12+0 votes)
1,579 (+0.0% / +0)
1,019 (-0.6% / -6)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
13,347 (+1.4% / +183)
4.5(+0.0000) (33+0 votes)
749 (+0.3% / +2)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
4,265 (+0.1% / +6)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,008 (+3.1% / +30)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
20,392 (+0.2% / +46)
2.1(+0.0000) (58+0 votes)
676 (+1.5% / +10)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
852 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
19,783 (+0.4% / +87)
2.5(+0.0000) (18+0 votes)
138
iSpeedUp
7,625 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (51+0 votes)
10,935 (+0.7% / +71)
4.3(+0.0000) (62+0 votes)
3,748 (+0.1% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
856 (+0.5% / +4)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
1,051 (+1.2% / +12)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,039 (+0.6% / +46)
3.7(+0.0000) (126+0 votes)
281 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
36,725 (+0.6% / +235)
4.1(+0.0000) (108+0 votes)
10,600 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (64+0 votes)
546 (+1.7% / +9)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
148
ShortTabs
188 (+3.9% / +7)
8,003 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (31+0 votes)
595 (+1.4% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,835 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (164+0 votes)
8,326 (+0.3% / +25)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
3,115 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
916 (+0.3% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
57 (+5.6% / +3)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
410 (-1.7% / -7)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,898 (+0.2% / +13)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
6,506 (+0.8% / +53)
3.9(+0.0000) (32+0 votes)
7,423 (+0.3% / +19)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
227 (+1.8% / +4)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
585 (+1.6% / +9)
4.0(+0.0000) (44+0 votes)
7,430,342 (+0.8% / +57,890)
3.4(+0.0000) (34,063+0 votes)
1,338,288 (+0.7% / +9,035)
4.8(+0.0000) (64,616+0 votes)
416 (-0.7% / -3)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
1,852 (+0.8% / +15)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,893 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,631 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
6,159 (+0.5% / +31)
3.3(+0.0000) (20+0 votes)
1,929 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
171
AdHalt
7,001 (+1.4% / +95)
4.0(-0.2000) (7+1 votes)
5,393 (+0.9% / +47)
3.1(+0.0000) (46+0 votes)
173
OneTab
2,370,760 (+0.6% / +13,087)
4.5(+0.0000) (13,155+0 votes)
1,781 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,281 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,016 (+0.6% / +12)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,804 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,823 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,412 (+2.1% / +29)
3.5(+0.0000) (77+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,535 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,673 (+0.0% / +0)
5,203,655 (+0.4% / +18,822)
2.5(+0.0000) (303+0 votes)
1,363 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
798,294 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8,068+0 votes)
4,514 (+1.2% / +52)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
573 (+1.6% / +9)
2,986 (-0.5% / -16)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
999 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,694 (+0.1% / +4)
2.2(+0.0000) (26+0 votes)
771 (+1.7% / +13)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
4,659 (+0.3% / +12)
4.9(+0.0000) (112+0 votes)
962 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,192 (+0.2% / +5)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
244 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,004 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,479 (+0.2% / +6)
3.5(+0.0000) (56+0 votes)
3,296 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,109 (-0.1% / -1)
1,920 (+0.1% / +1)
3.8(+0.0000) (24+0 votes)
663,823 (+0.4% / +2,412)
4.5(+0.0000) (2,802+0 votes)
3,348 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,599 (+0.4% / +10)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,740 (+1.0% / +17)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
568,779 (+0.7% / +3,797)
4.4(+0.0000) (1,876+0 votes)
884 (+0.9% / +8)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
7,023 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
860 (+1.5% / +13)
1,757 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
568,779 (+0.7% / +3,797)
4.4(+0.0000) (1,876+0 votes)
884 (+0.9% / +8)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
7,023 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
860 (+1.5% / +13)
1,757 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
1,275 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (100+0 votes)
282,212 (+1.0% / +2,760)
4.8(+0.0000) (2,421+0 votes)
272,772 (+1.1% / +2,855)
4.7(+0.0000) (3,457+0 votes)
771 (+0.0% / +0)
1,245 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
1,608 (+0.4% / +7)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
674 (+1.8% / +12)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
653 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
223
Web Paint
642,470 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (693+0 votes)
1,688 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
225
Moto Key
1,033 (-0.9% / -9)
4.1(+0.0000) (44+0 votes)
676 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
528 (-0.8% / -4)
3.0(+0.0000) (39+0 votes)
1,795 (+4.4% / +76)
1,138 (+1.0% / +11)
4.1(+0.0000) (26+0 votes)
230
Web paint
226,221 (+2.8% / +6,064)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
216,394 (+0.4% / +909)
4.7(+0.0000) (9,263+0 votes)
218,030 (+0.2% / +512)
4.6(+0.0000) (8,388+2 votes)
555 (+1.6% / +9)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
162 (-3.6% / -6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
142 (+2.2% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,867 (+0.5% / +9)
2.1(+0.0000) (23+0 votes)
1,637 (+1.6% / +25)
260,407 (+0.3% / +836)
4.5(+0.0000) (1,233+0 votes)
214,054 (+0.4% / +888)
4.6(+0.0000) (6,021+0 votes)
1,148 (+0.3% / +4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
241
Shurbit
1,297 (+0.5% / +7)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
606 (+0.3% / +2)
624 (+1.0% / +6)
230,753 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,443+0 votes)
4,357 (+1.0% / +45)
3.1(+0.0000) (28+0 votes)
596 (+0.0% / +0)
1,370 (+1.3% / +17)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
292,726 (+0.4% / +1,100)
4.3(+0.0000) (149+0 votes)
203,797 (+0.4% / +742)
4.3(+0.0000) (2,223+3 votes)
218,098 (+0.3% / +708)
4.1(+0.0000) (575+0 votes)
796 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
166,222 (+0.3% / +515)
3.8(+0.0000) (1,473+0 votes)
469 (+0.0% / +0)
174,517 (+0.3% / +507)
4.1(+0.0000) (704+1 votes)
402 (-1.7% / -7)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
346 (+15.7% / +47)
257
PortClip
107 (-4.5% / -5)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
258
WAToolkit
64,604 (+0.6% / +373)
4.7(+0.0000) (3,930+0 votes)
140 (+13.8% / +17)
252,462 (+0.7% / +1,820)
2.9(+0.0000) (332+0 votes)
261
TabCloud
128,635 (+0.4% / +533)
4.5(+0.0000) (2,402+0 votes)
262
CTabs
226,658 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
144,229 (+0.1% / +202)
4.1(+0.0000) (530+0 votes)
121,635 (+0.2% / +216)
4.6(+0.0000) (122+0 votes)
79,926 (+0.3% / +240)
4.7(+0.0000) (406+0 votes)
173,646 (+0.8% / +1,396)
3.8(+0.0000) (44+0 votes)
260,272 (+1.3% / +3,314)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
268
LogMote
78 (-2.5% / -2)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
2,808 (+1.3% / +37)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
357 (+0.0% / +0)
270,638 (+2.4% / +6,373)
1.9(+0.0000) (306+0 votes)
378 (+0.0% / +0)
358 (+0.0% / +0)
349 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,157 (+0.0% / +0)
161,245 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (167+0 votes)
69,642 (+0.3% / +239)
4.4(+0.0000) (1,151+0 votes)
267 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
779 (-0.5% / -4)
315 (+0.0% / +0)
307 (+0.0% / +0)
68,559 (+0.4% / +302)
4.2(+0.0000) (450+0 votes)
89,959 (+0.8% / +683)
4.3(+0.0000) (135+0 votes)
284
Papercuts
3,635 (+0.3% / +11)
4.4(+0.0000) (147+0 votes)
127,289 (+1.3% / +1,654)
3.0(+0.0000) (26+0 votes)
78,779 (+0.7% / +560)
3.7(+0.0000) (125+0 votes)
857 (+1.7% / +14)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
288
Share Url
558 (+0.5% / +3)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
588 (+1.2% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
55 (+10.0% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
62 (-1.6% / -1)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
162,661 (+0.0% / +0)
79 (+3.9% / +3)
352,885 (-0.2% / -578)
1.2(+0.0000) (6+0 votes)
83,572 (+0.2% / +135)
3.4(+0.0000) (116+2 votes)
55,251 (+0.3% / +156)
4.6(+0.0000) (121+0 votes)
536 (+1.5% / +8)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
43,179 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (574+0 votes)
64,289 (+1.0% / +612)
4.1(+0.0000) (46+0 votes)
63,602 (+2.2% / +1,356)
3.0(+0.0000) (68+0 votes)