extension ExtPose

Keyword: developer tools

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,996,197 (+1.2% / +23,146)
4.1279(-0.0025) (1,228+1 votes)
89,784 (+0.2% / +182)
3.1969(+0.0000) (127+0 votes)
2,209 (-0.4% / -9)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
976 (+0.5% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
820 (+2.4% / +19)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,358 (+0.3% / +17)
3.9167(+0.0000) (12+0 votes)
20,659 (+0.2% / +48)
3.8824(+0.0000) (34+0 votes)
1,844 (+0.2% / +3)
4.9474(+0.0029) (19+1 votes)
4,102 (-0.1% / -6)
3.5333(+0.0000) (15+0 votes)
83,343 (-6.0% / -5,317)
4.102(+0.0000) (147+0 votes)
513 (-1.2% / -6)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
147 (+2.1% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,518 (-0.5% / -8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,100,485 (+0.0% / +238)
4.4708(+0.0000) (3,439+0 votes)
10,318 (+15.3% / +1,372)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
163 (-2.4% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
664 (+2.2% / +14)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
557 (+1.3% / +7)
2.5714(+0.0000) (7+0 votes)
1,030,465 (-0.8% / -8,112)
3.7368(+0.0000) (19+0 votes)
222 (-2.2% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,544 (+0.1% / +6)
4.5652(+0.0000) (23+0 votes)
186 (-4.6% / -9)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,698 (+0.2% / +25)
2.8919(+0.0000) (37+0 votes)
842 (+0.2% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
41,145 (+0.1% / +39)
4.7135(+0.0000) (555+0 votes)
1,770 (-0.3% / -6)
2.0625(+0.0000) (16+0 votes)
68,463 (+0.2% / +167)
4.2973(+0.0000) (37+0 votes)
6,573 (+0.3% / +17)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
299 (+2.0% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
91 (-1.1% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
73 (-5.2% / -4)
285 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
35,199 (-0.3% / -102)
4.3019(+0.0000) (53+0 votes)
884 (-0.5% / -4)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
787 (+0.8% / +6)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
49 (+2.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
224 (-1.3% / -3)
7,743 (-0.1% / -11)
4.5167(+0.0000) (60+0 votes)
139 (+2.2% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
148 (+3.5% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
592 (+0.2% / +1)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
25,722 (+0.1% / +31)
3.6774(+0.0000) (62+0 votes)
5,894 (+0.7% / +39)
4.375(+0.0000) (32+0 votes)
213 (+2.9% / +6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
6,231 (-0.2% / -10)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,041 (-0.4% / -13)
3.4444(+0.0000) (18+0 votes)
162 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
207 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
937 (+1.6% / +15)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
21 (+90.9% / +10)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,586 (-1.2% / -20)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
6,564 (-0.4% / -28)
4.7353(+0.0000) (34+0 votes)
12 (+33.3% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
53,954 (-0.2% / -118)
4.5419(+0.0000) (179+0 votes)
641 (-1.2% / -8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,153 (-0.8% / -18)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
2,678 (-0.7% / -20)
4.875(+0.0000) (16+0 votes)
59
Test IE
34,852 (-0.1% / -30)
1.7788(+0.0000) (330+0 votes)
96,965 (+0.1% / +62)
4.0195(+0.0000) (256+0 votes)
274 (-3.2% / -9)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1,439 (+1.0% / +14)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,598 (-0.7% / -18)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
32,477 (+0.3% / +112)
4.9181(+0.0002) (476+1 votes)
415 (-0.7% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,531 (+0.1% / +12)
4.0877(+0.0000) (114+0 votes)
366 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
64 (+1.6% / +1)
1,336 (+0.3% / +4)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
8,656 (-0.2% / -20)
4.3571(+0.0000) (42+0 votes)
154 (-2.5% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,377 (+0.0% / +0)
4.4583(+0.0000) (24+0 votes)
73
lucid
1,428 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
25,353 (+0.0% / +9)
3.7826(+0.0000) (23+0 votes)
18 (+12.5% / +2)
6,533 (+2.9% / +183)
4.8438(+0.0000) (32+0 votes)
3,645 (+0.8% / +30)
3.2623(+0.0000) (61+0 votes)
3,029 (-0.4% / -13)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,535 (+0.1% / +5)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
125 (-0.8% / -1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,082 (-0.6% / -7)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
3,060 (+0.3% / +10)
3.7667(+0.0000) (30+0 votes)
1,401 (+0.3% / +4)
4.0526(+0.0000) (19+0 votes)
2,711,515 (-0.1% / -1,721)
4.4234(+0.0001) (11,193+2 votes)
6,951 (-0.2% / -14)
3.3182(+0.0000) (44+0 votes)
677 (+1.8% / +12)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
7,415 (+0.7% / +53)
4.4062(+0.0000) (32+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
2,693 (-0.1% / -3)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
636 (+0.6% / +4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
3,911 (-0.3% / -12)
3.7143(+0.0000) (21+0 votes)
332,692 (-0.1% / -211)
4.5971(+0.0002) (39,602+18 votes)
856 (+0.7% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,472 (+0.4% / +10)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,139 (-1.1% / -24)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
1,975 (+0.2% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
11,025 (+0.0% / +4)
4.7933(+0.0000) (150+0 votes)
2,332 (+2.6% / +59)
4.9655(+0.0000) (116+0 votes)
1,341 (+0.2% / +3)
3.1429(+0.0000) (7+0 votes)
143 (+2.1% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
138,920 (+1.0% / +1,403)
3.6283(+0.0061) (226+1 votes)
102
Augury
291,483 (+0.3% / +842)
3.7802(+0.0000) (232+0 votes)
1,007 (+0.3% / +3)
3.5833(+0.0000) (24+0 votes)
641 (+0.5% / +3)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
3,590 (+0.4% / +15)
4.625(+0.0000) (16+0 votes)
106
Validity
43,189 (-0.2% / -78)
3.9775(+0.0000) (267+0 votes)
107
WhatRuns
196,067 (-0.1% / -139)
4.3467(+0.0000) (274+0 votes)
25,681 (+0.0% / +10)
3.9718(+0.0000) (71+0 votes)
69 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
183 (+0.5% / +1)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
463 (-1.5% / -7)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
19,182 (+0.8% / +150)
4.4309(+0.0047) (123+1 votes)
16,865 (+0.8% / +141)
4.6496(+0.0026) (137+1 votes)
375 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
303 (-1.9% / -6)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,299 (+0.4% / +19)
4.3214(+0.0000) (28+0 votes)
9,073 (+0.2% / +20)
4.6757(+0.0000) (37+0 votes)
9,385 (+1.6% / +148)
4.7692(+0.0000) (26+0 votes)
10,085 (+2.1% / +204)
4.3521(+0.0000) (71+0 votes)
33,451 (+0.2% / +80)
4.4108(+0.0000) (241+0 votes)
8,791 (-0.1% / -11)
4.3043(+0.0000) (46+0 votes)
54 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,131 (+0.5% / +6)
4.2857(+0.0000) (21+0 votes)
5,516 (+0.4% / +21)
4.5833(+0.0000) (24+0 votes)
6,517 (+1.0% / +67)
4.4565(+0.0000) (46+0 votes)
5,686 (+0.5% / +29)
4.6538(+0.0000) (52+0 votes)
4,720 (-0.2% / -11)
3.9375(+0.0000) (80+0 votes)
4,859 (+0.2% / +8)
4.549(+0.0000) (51+0 votes)
50,375 (-0.0% / -20)
3.1525(+0.0000) (59+0 votes)
73 (+2.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,515 (+0.2% / +6)
4.7059(+0.0000) (34+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,888 (+0.3% / +5)
4.9924(+0.0000) (132+0 votes)
106 (-2.8% / -3)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
1,918 (+0.8% / +16)
4.75(+0.0000) (28+0 votes)
175,114 (-0.2% / -311)
2.5792(+0.0000) (1,497+0 votes)
41 (-2.4% / -1)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
111 (-3.5% / -4)
139
BibItNow!
5,652 (+0.3% / +19)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
75 (+5.6% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
742 (-0.9% / -7)
3.5714(+0.0000) (21+0 votes)
1,346 (+0.4% / +6)
4.7895(+0.0000) (19+0 votes)
2,065 (+22.0% / +372)
4.6129(+0.4129) (31+16 votes)
5,180 (+0.2% / +12)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,255 (-0.2% / -3)
4.6875(+0.0000) (16+0 votes)
319 (-1.2% / -4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,927 (+1.7% / +33)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
22 (+10.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
149
SP Editor
9,701 (+0.7% / +65)
4.8293(+0.0000) (41+0 votes)
427 (-1.2% / -5)
2.2857(+0.0000) (7+0 votes)
789 (+1.9% / +15)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
153
edump
77 (-1.3% / -1)
3,844 (-0.2% / -7)
4.7391(+0.0000) (92+0 votes)
1,285 (-0.4% / -5)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
68 (-2.9% / -2)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
14,297 (+0.0% / +7)
4.8269(+0.0000) (104+0 votes)
1,526 (+0.9% / +13)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,432 (-1.0% / -14)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
45 (+4.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
49,696 (-0.2% / -110)
4.8358(+0.0000) (341+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
603 (+2.2% / +13)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
1,148 (-0.6% / -7)
4.4645(+0.0000) (155+0 votes)
269,517 (+0.0% / +41)
4.3412(+0.0000) (762+0 votes)
94 (+5.6% / +5)
2,705 (-0.3% / -8)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
169
ADB
50,543 (-0.1% / -67)
3.7609(+0.0000) (138+0 votes)
170
devLens
62 (-8.8% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
66 (+6.5% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,065 (-0.2% / -2)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
173
Rempl
27 (-3.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
128,991 (-0.1% / -190)
4.0481(+0.0000) (748+0 votes)
45 (-4.3% / -2)
69 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
181 (-3.2% / -6)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
72 (+1.4% / +1)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
3,967 (-0.3% / -10)
3.381(+0.0000) (21+0 votes)
4,240 (+0.3% / +13)
3.7692(+0.0000) (13+0 votes)
36,365 (+0.3% / +103)
4.5976(+0.0000) (164+0 votes)
797 (-1.4% / -11)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
39,878 (+0.6% / +254)
4.6875(+0.0000) (48+0 votes)
37,197 (-0.2% / -59)
3.6018(+0.0000) (113+0 votes)
187
De-Bux
409 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
94 (-4.1% / -4)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,106 (-1.6% / -18)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,750 (-0.5% / -41)
3.8378(+0.0000) (37+0 votes)
23,244 (+0.2% / +57)
4.2138(+0.0000) (159+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,032 (-0.8% / -8)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
174,373 (+0.4% / +727)
4.0685(+0.0000) (219+0 votes)
1,505 (+0.5% / +8)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
203 (-1.5% / -3)
130 (-0.8% / -1)
145 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,366 (-0.3% / -17)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
75 (+2.7% / +2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
69,044 (-0.2% / -143)
4.4958(+0.0000) (595+0 votes)
634 (-0.2% / -1)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
941,239 (+0.6% / +5,735)
4.2583(+0.0000) (1,200+0 votes)
61,034 (-0.0% / -23)
4.697(+0.0000) (66+0 votes)
5,851 (+7.0% / +384)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
1,898 (+0.1% / +2)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
209
Event Spy
1,721 (-0.2% / -3)
2.3158(+0.0000) (19+0 votes)
68,281 (-0.0% / -26)
3.2707(+0.0000) (229+0 votes)
211
propscrub
7 (+0.0% / +0)
175 (+1.7% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
213
Helium 10
204,781 (+0.1% / +265)
4.1371(+0.0000) (124+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
114,264 (-0.0% / -39)
4.589(+0.0000) (73+0 votes)
168 (-1.2% / -2)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
468 (+0.9% / +4)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
26 (+8.3% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
858 (-0.3% / -3)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
3,276 (-0.5% / -18)
2.7143(+0.0000) (7+0 votes)
24,895 (+0.2% / +59)
4.2963(+0.0000) (27+0 votes)
264 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
285 (+0.7% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,314 (+5.6% / +601)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
228
DevEx
32 (-3.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
658 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,936 (+0.3% / +13)
3.5833(+0.0000) (12+0 votes)
17,935 (+7.4% / +1,243)
3.3333(+0.0000) (15+0 votes)
22,371 (+11.1% / +2,235)
1 (+0.0% / +0)
11,816 (+1.1% / +131)
4.4615(+0.0000) (26+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
134 (-0.7% / -1)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
10,147 (-0.1% / -15)
4.1333(+0.0000) (15+0 votes)
10,896 (-0.3% / -35)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
239
PixelTool
284 (+0.4% / +1)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
27,297 (+0.0% / +10)
4.1622(+0.0000) (37+0 votes)
242
CSS Diff
7,446 (-0.4% / -28)
4.1951(+0.0000) (41+0 votes)
5,616 (-0.0% / -1)
4.6923(+0.0000) (39+0 votes)
244
HackBar
7,696 (+1.9% / +145)
4.2857(+0.0000) (21+0 votes)
6,277 (-0.1% / -6)
4.05(+0.0000) (20+0 votes)
9,548 (+4.4% / +404)
59 (-3.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
33,479 (+0.3% / +108)
4.5672(-0.0066) (238+1 votes)
4,844 (-0.5% / -23)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
14,173 (-0.2% / -34)
3.7108(+0.0000) (166+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
146,617 (+0.2% / +322)
4.3148(+0.0000) (108+0 votes)
672 (-1.0% / -7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
398 (+0.5% / +2)
2.3333(+0.0000) (6+0 votes)
457 (+4.1% / +18)
4.4444(+0.0000) (27+0 votes)
451 (+0.4% / +2)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
501 (-1.4% / -7)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
144,703 (-0.2% / -343)
4.5179(+0.0000) (168+0 votes)
32 (+3.2% / +1)
55 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,687 (-0.5% / -8)
4.9375(+0.0000) (16+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
3,993 (+0.8% / +31)
3.6167(+0.0000) (60+0 votes)
14,654 (+0.4% / +56)
3.102(+0.0000) (98+0 votes)
1,202 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (36+0 votes)
1,695 (-0.5% / -9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,342 (-1.0% / -23)
4.6591(+0.0000) (44+0 votes)
1,267 (+0.1% / +1)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
64 (-1.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
109,582 (-0.7% / -738)
3.0076(+0.0000) (131+0 votes)
3,083 (-0.1% / -2)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
12,513 (+0.1% / +17)
4.5878(+0.0000) (148+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
274
Tamper
2,885 (+0.8% / +23)
2.8889(+0.0000) (18+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,218 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (18+0 votes)
446 (+1.8% / +8)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
2,729 (-0.3% / -9)
3.4375(+0.0000) (16+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,635 (+0.2% / +4)
2.7333(+0.0000) (15+0 votes)
5,021 (+0.8% / +41)
3.0(+0.0000) (31+0 votes)
2,392 (-0.9% / -22)
3.0417(+0.0000) (24+0 votes)
511 (-1.0% / -5)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,948 (+0.3% / +5)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
17,220 (+5.4% / +884)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,738 (-0.2% / -3)
3.7059(+0.0000) (17+0 votes)
171 (+1.8% / +3)
4 (+33.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
289
Petapator
2,710 (-1.2% / -33)
4.7083(+0.0000) (96+0 votes)
1,678 (+1.1% / +19)
2.9167(+0.0000) (36+0 votes)
291
HackBar
22,618 (+0.4% / +90)
3.6774(+0.0000) (62+0 votes)
1,807 (+0.8% / +14)
3.0(+0.0000) (7+0 votes)
293
ImageX
777 (-0.3% / -2)
4.2273(+0.0000) (22+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
127,270 (+0.1% / +162)
4.2846(+0.0000) (13,803+0 votes)
93,304 (-0.0% / -36)
4.486(+0.0000) (214+0 votes)
1,260 (+1.1% / +14)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
20 (+11.1% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
538 (+1.7% / +9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
15,558 (+0.2% / +30)
4.3927(+0.0000) (191+0 votes)