extension ExtPose

Keyword: mode

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
172,881 (+0.0% / +0)
3.6146(-0.0037) (602+2 votes)
217,555 (+0.0% / +0)
4.7859(+0.0000) (509+0 votes)
228,403 (+1.6% / +3,643)
4.4328(+0.0012) (610+3 votes)
55,573 (+0.4% / +207)
4.6601(+0.0025) (1,121+11 votes)
62,981 (+0.0% / +0)
4.7041(+0.0062) (534+1 votes)
5,404 (+0.0% / +0)
4.5122(+0.0000) (82+0 votes)
2,679 (+0.0% / +0)
4.8846(+0.0000) (78+0 votes)
32,622 (+6.9% / +2,115)
4.8519(+0.0000) (27+0 votes)
81,505 (-1.7% / -1,375)
3.9741(+0.0000) (348+0 votes)
305,764 (+1.1% / +3,248)
4.0304(-0.0022) (1,878+4 votes)
2,781 (+0.0% / +0)
4.9808(+0.0000) (52+0 votes)
103,020 (+0.8% / +838)
2.4549(+0.0000) (1,020+0 votes)
59,213 (+0.0% / +0)
4.1363(+0.0000) (565+0 votes)
22,797 (+1.1% / +251)
4.2698(+0.0000) (252+0 votes)
91,611 (+0.8% / +685)
4.678(-0.0031) (118+2 votes)
698,228 (+1.3% / +9,238)
3.4951(+0.0027) (1,127+2 votes)
56,315 (+0.0% / +0)
4.533(+0.0004) (1,092+3 votes)
17,242 (+0.0% / +0)
4.7278(+0.0015) (180+1 votes)
33,152 (+2.7% / +886)
4.7318(-0.0075) (384+12 votes)
14,606 (+0.0% / +0)
3.8261(+0.0000) (46+0 votes)
294,757 (-28.0% / -114,859)
4.4038(+0.0012) (156+2 votes)
27,572 (+0.0% / +0)
4.2778(+0.0000) (180+0 votes)
12,634 (-1.5% / -188)
4.44(+0.0000) (50+0 votes)
45,508 (+0.0% / +0)
3.8187(+0.0069) (171+1 votes)
554,017 (+0.0% / +0)
4.7116(-0.0004) (1,120+2 votes)
158,405 (+0.0% / +0)
4.9035(+0.0001) (1,969+2 votes)
1,967 (+4.1% / +78)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
7,750 (+0.0% / +0)
4.1122(+0.0000) (98+0 votes)
2,520 (+2.1% / +53)
4.8276(+0.0000) (29+0 votes)
35,108 (+0.0% / +0)
4.4535(+0.0000) (172+0 votes)
7,517 (+6.7% / +469)
4.447(+0.0139) (132+5 votes)
3,645 (+1.9% / +67)
4.0667(+0.0000) (15+0 votes)
1,795 (+0.8% / +14)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
5,081 (+0.0% / +0)
3.7273(+0.0000) (11+0 votes)
142,445 (+2.5% / +3,438)
4.4783(-0.0285) (230+7 votes)
10,834 (+1.1% / +114)
3.8085(+0.0000) (47+0 votes)
5,561 (+0.0% / +0)
4.4706(+0.0000) (34+0 votes)
1,402 (+0.0% / +0)
4.6842(+0.0000) (38+0 votes)
7,034 (+1.0% / +72)
4.8462(+0.0000) (39+0 votes)
15,678 (+1.3% / +200)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
422 (-3.4% / -15)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
6,176 (+0.9% / +57)
4.3684(+0.0000) (76+0 votes)
13,261 (+0.5% / +68)
4.4841(+0.0033) (157+1 votes)
8,726 (+0.0% / +0)
3.5792(+0.0000) (183+0 votes)
11,281 (+0.0% / +0)
4.6981(+0.0000) (53+0 votes)
1,280 (+0.0% / +0)
4.8931(+0.0000) (131+0 votes)
74,185 (+0.0% / +0)
4.2887(+0.0000) (142+0 votes)
1,185 (+0.0% / +0)
4.0435(+0.0000) (23+0 votes)
3,056 (+0.4% / +13)
4.8485(+0.0047) (33+1 votes)
6,113 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (15+0 votes)
12,280 (+1.3% / +155)
4.8914(+0.0000) (175+0 votes)
14,741 (+0.0% / +0)
6,666 (+0.9% / +62)
4.4853(+0.0000) (68+0 votes)
26,793 (+0.0% / +0)
4.2542(+0.0025) (299+1 votes)
59,816 (+0.0% / +0)
3.2332(+0.0000) (373+0 votes)
10,314 (+1.7% / +168)
4.541(+0.0000) (122+0 votes)
1,007 (+0.0% / +0)
4.7727(+0.0000) (22+0 votes)
1,187 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,498 (-4.1% / -106)
3.5625(+0.0000) (16+0 votes)
8,509 (+2.8% / +233)
4.4595(+0.0000) (37+0 votes)
98,277 (+0.9% / +832)
3.7185(+0.0012) (238+1 votes)
8,033 (+1.1% / +84)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
12,214 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,559 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (37+0 votes)
24,174 (+1.0% / +249)
4.5899(+0.0000) (317+0 votes)
837 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+1 votes)
67
Saka
2,201 (+0.0% / +0)
4.5652(+0.0000) (23+0 votes)
1,762,018 (-0.9% / -15,732)
4.6085(+0.0000) (35,367+0 votes)
1,618 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,581,257 (+2.1% / +32,669)
4.0122(+0.0000) (490+0 votes)
14,041 (+1.2% / +166)
4.618(+0.0000) (89+0 votes)
7,689 (-0.2% / -12)
3.4035(+0.0000) (57+0 votes)
69,447 (+1.3% / +867)
4.2239(+0.0000) (259+0 votes)
2,297 (+0.2% / +4)
2.8571(+0.0000) (21+0 votes)
5,372 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
639 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
19,273 (-0.4% / -76)
4.397(+0.0000) (335+0 votes)
78
MyIPCam
68,722 (+0.8% / +543)
3.7776(-0.0037) (742+1 votes)
384,123 (+0.0% / +0)
4.3967(+0.0000) (10,866+0 votes)
19,902 (+1.8% / +361)
4.6075(-0.0020) (107+2 votes)
69,100 (+1.0% / +654)
4.1404(+0.0000) (57+0 votes)
35,115 (+1.6% / +557)
2.6609(+0.0000) (115+0 votes)
29,925 (+0.0% / +0)
3.2084(+0.0000) (523+0 votes)
16,171 (+0.0% / +0)
3.7297(+0.0000) (37+0 votes)
1,447 (+0.0% / +0)
4.875(-0.0583) (16+1 votes)
1,646 (+0.0% / +0)
4.1538(+0.0000) (26+0 votes)
1,997 (+2.5% / +48)
3.4737(+0.0000) (19+0 votes)
1,555 (-2.7% / -43)
4.1176(+0.0000) (17+0 votes)
89
Augury
308,064 (+0.0% / +0)
3.7725(+0.0000) (233+0 votes)
1,247 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (40+0 votes)
4,541 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,418 (+1.6% / +23)
4.2(+0.2000) (5+1 votes)
800 (+0.0% / +0)
1.9412(+0.0000) (34+0 votes)
244 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
787 (-1.4% / -11)
2.3571(+0.0000) (14+0 votes)
2,608 (+0.0% / +0)
4.3529(+0.0000) (34+0 votes)
558 (-1.4% / -8)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
595 (+0.0% / +0)
3.4545(+0.0000) (11+0 votes)
920 (-0.3% / -3)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
1,118 (-1.3% / -15)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
143 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,345 (+1.2% / +108)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
328 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
755 (+1.5% / +11)
3.5517(+0.0000) (29+0 votes)
5,588 (-0.0% / -2)
3.8(+0.0000) (75+0 votes)
357 (+1.4% / +5)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
5,614 (-0.2% / -14)
3.8409(+0.0000) (44+0 votes)
53,163 (+0.4% / +212)
4.6529(+0.0000) (121+0 votes)
973,232 (+0.0% / +0)
4.311(+0.0000) (1,016+0 votes)
15,286 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
29,670 (+2.2% / +644)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
87,795 (+0.0% / +0)
4.3419(+0.0000) (155+0 votes)
6,722 (+1.2% / +80)
3.1739(+0.0000) (23+0 votes)
4,464 (+0.1% / +4)
3.1875(+0.0000) (16+0 votes)
115
Baby Mode
506 (-2.1% / -11)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,152 (+1.6% / +34)
264 (-0.4% / -1)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
693 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
462 (+1.8% / +8)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,763 (+3.7% / +240)
4.2748(-0.0109) (131+5 votes)
462 (+16.1% / +64)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
372 (+5.1% / +18)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
2,630 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
28,033 (+1.2% / +346)
3.9342(+0.0000) (243+0 votes)
1,360 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
850 (+0.8% / +7)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
230 (-5.0% / -12)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
128
Work Mode
439 (+1.4% / +6)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,701 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (54+0 votes)
518 (+2.4% / +12)
1.4286(+0.0000) (7+0 votes)
3,915 (+2.6% / +99)
3.2222(+0.0000) (9+0 votes)
238,571 (+0.3% / +614)
4.4378(+0.0096) (3,536+56 votes)
468 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
22,141 (+0.0% / +0)
4.2239(+0.0000) (67+0 votes)
292 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
1,254 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (36+0 votes)
120 (-6.2% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,417 (+0.0% / +0)
3.9474(+0.0000) (19+0 votes)
331 (-1.5% / -5)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,655 (+0.9% / +14)
4.3548(+0.0000) (62+0 votes)
12,880 (+0.0% / +0)
4.6607(+0.0062) (56+1 votes)
258,859 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
131,048 (+0.0% / +0)
4.5062(+0.0000) (1,361+0 votes)
616 (-1.9% / -12)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
132,157 (+1.3% / +1,671)
4.1903(+0.0000) (683+0 votes)
146
EQ Mode
205 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
1,451 (+1.4% / +20)
4.2683(+0.0000) (41+0 votes)
700 (+0.9% / +6)
2.0455(+0.0000) (22+0 votes)
9,147 (+0.0% / +0)
3.8921(+0.0000) (343+0 votes)
485 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
9,921 (+0.0% / +0)
4.6213(+0.0000) (169+0 votes)
11,344 (+0.0% / +0)
4.6232(+0.0000) (69+0 votes)
518 (+2.4% / +12)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
11,540 (+0.0% / +0)
4.3043(+0.0000) (23+0 votes)
150 (+3.4% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
444 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
339,142 (+0.0% / +0)
3.2045(+0.0000) (132+0 votes)
304 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
383 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
1,145 (+0.6% / +7)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
120 (+9.1% / +10)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,689,516 (+0.0% / +0)
4.7461(-0.0001) (129,545+2 votes)
128 (-5.9% / -8)
201 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
1,487 (+1.2% / +18)
4.5(+0.0000) (50+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,244,573 (+0.0% / +0)
4.7317(-0.0009) (5,967+9 votes)
3,230 (+0.0% / +0)
4.7213(+0.0046) (61+1 votes)
930 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
333 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
144 (-2.7% / -4)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,306 (+1.6% / +20)
4.0556(+0.0000) (18+0 votes)
1,869 (+1.6% / +29)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
44,054 (+0.5% / +236)
3.7934(+0.0000) (121+0 votes)
1,392 (-2.0% / -29)
4.3111(+0.0000) (45+0 votes)
1,243,353 (+0.0% / +0)
4.6863(+0.0000) (12,058+1 votes)
4,167 (+1.2% / +48)
4.2468(+0.0000) (77+0 votes)
1,120 (+3.4% / +37)
4.5357(+0.0000) (28+0 votes)
1,160 (+1.8% / +21)
4.2857(+0.0000) (21+0 votes)
1,958,157 (+1.1% / +21,138)
4.5206(+0.0005) (24,267+20 votes)
241 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
625 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
157 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,475 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
1,074 (+0.7% / +7)
4.5294(+0.0000) (17+0 votes)
32,232 (+1.6% / +508)
4.3007(+0.0000) (153+0 votes)
30,812 (+0.5% / +144)
4.0303(+0.0000) (165+0 votes)
44,012 (+0.0% / +0)
3.2832(+0.0000) (113+0 votes)
29,755 (+0.6% / +173)
4.3429(+0.0047) (140+1 votes)
31,829 (+0.3% / +107)
4.4353(+0.0000) (85+0 votes)
139 (+3.7% / +5)
20,301 (+0.0% / +0)
4.6511(+0.0003) (1,132+1 votes)
2,977 (+1.4% / +41)
3.9136(+0.0000) (81+0 votes)
25,284 (+0.0% / +0)
3.7653(+0.0000) (213+0 votes)
166 (-1.2% / -2)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
17,527 (+0.0% / +0)
4.7111(+0.0000) (135+0 votes)
2,145 (+0.0% / +0)
4.8511(+0.0000) (47+0 votes)
1,548,914 (+0.0% / +0)
4.3735(+0.0056) (1,510+15 votes)
208 (+0.0% / +0)
3.3636(+0.0000) (11+0 votes)
2,837 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,227 (-2.2% / -27)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,576 (+1.6% / +58)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
27,104 (+0.6% / +151)
3.359(+0.0000) (117+0 votes)
26,741 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
207
Keepawake
15,480 (+1.7% / +257)
5.0(+0.0000) (589+0 votes)
298 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
44 (+4.8% / +2)
210
Zenmind
141 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,390 (+1.3% / +30)
2.9615(+0.0000) (26+0 votes)
212
ShowAsIs
1,771 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,382 (-0.2% / -5)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
10,914 (+0.5% / +49)
4.1667(+0.0000) (126+0 votes)
2,445 (+0.0% / +0)
4.4615(+0.0000) (13+0 votes)
216
SaltyBet+
1,364 (+1.3% / +18)
4.1081(+0.0000) (37+0 votes)
217
Just Read
258,464 (-0.2% / -584)
4.7208(+0.0008) (727+2 votes)
293,348 (+0.0% / +0)
4.6255(-0.0001) (7,930+0 votes)
290,746 (+0.9% / +2,707)
4.4429(+0.0000) (2,188+0 votes)
2,844 (+1.1% / +32)
1.8333(+0.0000) (24+0 votes)
138 (+7.0% / +9)
1.8667(+0.0000) (15+0 votes)
114 (+8.6% / +9)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
949 (+3.0% / +28)
4.3478(+0.0000) (92+0 votes)
224
QTMHack
1,559 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (6+0 votes)
1,533 (+4.0% / +59)
4.35(+0.0000) (20+0 votes)
1,689 (-1.2% / -21)
2.625(+0.0000) (8+0 votes)
3,660 (+0.4% / +14)
4.8728(+0.0000) (228+0 votes)
8,518 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (40+0 votes)
229
uMatrix
128,691 (+1.3% / +1,674)
4.7253(+0.0007) (750+2 votes)
46 (-2.1% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
11,978 (-0.5% / -55)
4.631(+0.0137) (84+3 votes)
24 (-4.0% / -1)
975 (+1.7% / +16)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
234
Dark Mode
1,156 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (20+0 votes)
267,482 (+0.0% / +0)
4.6429(+0.0000) (56+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
184 (+0.5% / +1)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
256 (-2.3% / -6)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
3,415 (+0.0% / +0)
4.7111(+0.0032) (90+1 votes)
139 (-2.8% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
219 (+0.0% / +0)
2.8333(+0.0000) (6+0 votes)
180 (+3.4% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
243
Buy mode
199 (-2.5% / -5)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
2.1818(+0.0000) (11+0 votes)
144,633 (+0.0% / +0)
3.9522(+0.0000) (481+0 votes)
92 (+1.1% / +1)
1.6667(+0.0000) (3+0 votes)
247
Vimium
347,418 (+0.0% / +0)
4.7966(+0.0004) (4,616+0 votes)
156,199 (+0.4% / +588)
3.5686(+0.0005) (2,830+1 votes)
905 (+0.7% / +6)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
118,333 (+0.0% / +0)
4.5674(+0.0000) (215+0 votes)
44 (+2.3% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
873 (+0.2% / +2)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
639 (+1.4% / +9)
3.7333(+0.0000) (15+0 votes)
23,621 (+1.4% / +317)
4.3917(+0.0000) (120+0 votes)
255
Cage Mode
685 (-6.7% / -49)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,307 (-1.0% / -35)
3.8125(+0.0000) (32+0 votes)
8,554 (+0.5% / +40)
3.6111(+0.0000) (18+0 votes)
94,532 (+0.0% / +0)
4.0577(+0.0000) (104+0 votes)
259
Kiwix
3,106 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
54,591 (+0.0% / +0)
4.5163(+0.0005) (953+1 votes)
17 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
689 (+0.0% / +0)
2,357 (+0.0% / +0)
3.9688(+0.0000) (32+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
74,909 (+0.0% / +0)
4.2581(+0.0000) (31+0 votes)
660 (+0.0% / +0)
3.5128(+0.0000) (39+0 votes)
268
Dark Mode
26 (+18.2% / +4)
118 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
70 (+7.7% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
443 (-3.7% / -17)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
272
Ludo King
2,352 (+3.0% / +68)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
2,589 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,936 (+1.2% / +23)
4.375(+0.0000) (32+0 votes)
32,868 (+0.0% / +0)
3.8766(+0.0000) (1,013+0 votes)
27,971 (+0.0% / +0)
3.8453(+0.0000) (2,179+0 votes)
277
S-CSS-P
2,023 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
53,917 (+0.0% / +0)
2.9101(+0.0000) (356+0 votes)
396 (+2.6% / +10)
3.1304(+0.0000) (23+0 votes)
32,696 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (277+0 votes)
281
Belobot
358 (-0.8% / -3)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
88 (+2.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
434 (-2.3% / -10)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
525 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
101 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
214 (+5.4% / +11)
4.7333(+0.0000) (15+0 votes)
124,321 (+0.0% / +0)
4.0369(+0.0000) (325+0 votes)
29,666 (+0.0% / +0)
3.2376(+0.0000) (202+0 votes)
23,033 (+2.2% / +500)
4.0339(+0.0000) (59+0 votes)
77 (+2.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
60 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
17,390 (+1.3% / +227)
3.9834(+0.0000) (181+0 votes)
327 (+3.2% / +10)
2.5714(+0.0000) (7+0 votes)
277 (+1.1% / +3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,722 (+1.6% / +229)
4.2297(+0.0000) (209+0 votes)
212 (-0.9% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
25,085 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
18,068 (+0.3% / +49)
4.1395(+0.0000) (43+0 votes)
101 (+6.3% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)