extension ExtPose

Keyword: mode

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
283,963 (+0.3% / +863)
4.1(+0.0000) (239+2 votes)
233,817 (+0.4% / +843)
4.6(+0.0000) (433+0 votes)
139,677 (+0.1% / +166)
4.2(+0.0000) (46+0 votes)
97,662 (+0.1% / +60)
4.7(+0.0000) (2,313+16 votes)
81,430 (-0.1% / -114)
4.7(+0.0000) (860+0 votes)
96,359 (+14.9% / +12,475)
4.4(+0.0000) (17+4 votes)
7,422 (+0.1% / +5)
4.4(+0.0000) (109+1 votes)
18,048 (+2.7% / +468)
4.8(+0.0000) (35+1 votes)
53,412 (+3.6% / +1,855)
4.5(+0.0000) (52+0 votes)
120,888 (+0.3% / +397)
3.9(+0.0000) (453+1 votes)
16,451 (+0.1% / +20)
4.1(+0.0000) (27+0 votes)
331,893 (+0.2% / +581)
4.5(-0.1000) (940+16 votes)
232,753 (-0.1% / -126)
4.3(+0.0000) (4,624+14 votes)
88,945 (+0.5% / +422)
4.3(-0.1000) (772+13 votes)
159,574 (+0.1% / +96)
4.3(-0.1000) (1,481+14 votes)
87,483 (+0.2% / +181)
2.5(+0.0000) (1,027+0 votes)
66,775 (-0.0% / -13)
4.2(+0.0000) (610+0 votes)
20,458 (+0.4% / +81)
4.4(+0.0000) (79+0 votes)
1,224,925 (+0.2% / +3,003)
3.5(+0.0000) (1,275+0 votes)
81,048 (-0.0% / -2)
4.1(-0.1000) (836+12 votes)
18,374 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (249+0 votes)
2,843 (-1.4% / -39)
17,071 (+0.1% / +17)
3.8(+0.0000) (49+0 votes)
2,826 (+0.0% / +0)
38,513 (+0.5% / +196)
4.3(+0.0000) (27+0 votes)
5,557 (+0.2% / +11)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
27,573 (+0.3% / +81)
4.2(+0.0000) (203+0 votes)
350,370 (+0.3% / +1,034)
4.9(+0.0000) (2,731+4 votes)
156,802 (+1.6% / +2,397)
4.3(+0.0000) (306+1 votes)
7,769 (+0.2% / +16)
4.6(+0.0000) (38+0 votes)
14,854 (+0.4% / +65)
4.7(+0.0000) (323+0 votes)
57,939 (+2.2% / +1,255)
3.5(+0.0000) (301+0 votes)
10,084 (+1.0% / +96)
4.7(+0.0000) (45+0 votes)
480,791 (+0.3% / +1,224)
4.5(+0.0000) (1,449+1 votes)
845 (+3.4% / +28)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,855 (+0.0% / +0)
410,246 (+0.3% / +1,364)
4.6(+0.0000) (1,164+12 votes)
7,406 (+0.1% / +7)
4.1(+0.0000) (98+0 votes)
3,380 (-0.1% / -4)
4.4(+0.0000) (30+0 votes)
5,092 (-0.4% / -22)
4.1(+0.0000) (21+0 votes)
48,196 (+0.8% / +405)
4.4(+0.0000) (102+0 votes)
38,810 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (89+0 votes)
7,244 (-0.1% / -10)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
1,725 (+1.2% / +20)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
5,801 (+0.8% / +47)
4.7(+0.0000) (53+0 votes)
13,395 (+0.4% / +57)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
10,972 (+0.5% / +51)
3.8(+0.0000) (48+0 votes)
2,060 (+1.3% / +27)
4.8(-0.1000) (11+1 votes)
64,504 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (76+2 votes)
5,077 (-0.2% / -9)
4.3(+0.0000) (40+0 votes)
1,435 (-0.4% / -6)
4.2(+0.0000) (35+0 votes)
1,255 (-0.6% / -7)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
12,454 (+0.0% / +3)
4.7(+0.0000) (64+0 votes)
12,865 (-0.1% / -9)
4.5(+0.0000) (158+0 votes)
47,060 (+0.6% / +298)
4.7(+0.0000) (215+0 votes)
3,228 (+0.1% / +2)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
10,751 (+0.3% / +27)
4.6(+0.0000) (107+0 votes)
321 (+1.9% / +6)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,103 (+0.1% / +1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
2,052 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (62+0 votes)
12,627 (+0.3% / +42)
4.5(+0.0000) (140+0 votes)
22,446 (+0.1% / +32)
4.3(+0.0000) (357+2 votes)
8,901 (-0.9% / -81)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
977 (+0.4% / +4)
4.5(+0.2000) (4+1 votes)
52,079 (+0.4% / +205)
3.2(+0.0000) (372+0 votes)
1,263 (-0.2% / -3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,554 (-0.1% / -2)
3.6(+0.0000) (16+0 votes)
36,065 (-6.0% / -2,312)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
4,415 (-0.2% / -9)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
11,869 (+0.0% / +0)
3.5(+0.2000) (8+1 votes)
44,311 (-0.2% / -80)
4.8(+0.0000) (3,011+5 votes)
69,335 (+0.4% / +288)
4.6(+0.0000) (570+0 votes)
73
Saka
2,181 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
21,699 (+0.3% / +60)
4.6(+0.0000) (320+1 votes)
1,575,735 (+0.1% / +1,678)
4.6(+0.0000) (35,587+3 votes)
1,129 (-0.2% / -2)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
49,150 (+0.9% / +458)
3.8(+0.0000) (229+0 votes)
19,584 (+0.6% / +112)
3.6(+0.0000) (45+0 votes)
827 (+1.7% / +14)
4.5(+0.1000) (6+1 votes)
67,470 (+0.2% / +115)
4.2(+0.0000) (259+0 votes)
6,710 (-0.0% / -3)
3.4(+0.0000) (57+0 votes)
1,159,641 (+1.6% / +18,300)
4.0(+0.0000) (489+0 votes)
11,348 (-0.2% / -23)
4.6(+0.0000) (88+0 votes)
1,164 (+1.2% / +14)
4.3(+0.2000) (8+1 votes)
1,154,205 (+1.5% / +17,208)
4.5(+0.0000) (3,181+25 votes)
2,052 (+0.2% / +4)
2.8(+0.0000) (20+0 votes)
42,301 (+6.1% / +2,425)
3.7(+0.0000) (38+0 votes)
544 (+0.9% / +5)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
49,330 (+0.4% / +209)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
1,810 (+0.9% / +17)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
34,793 (-6.3% / -2,335)
4.1(-0.2000) (11+1 votes)
8,904 (+0.4% / +32)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
93
MyIPCam
75,066 (-0.1% / -81)
3.8(+0.0000) (760+0 votes)
18,959 (-0.1% / -27)
4.4(+0.0000) (331+0 votes)
99,774 (+0.3% / +294)
4.2(+0.0000) (64+0 votes)
327 (+0.0% / +0)
603 (+2.4% / +14)
2,732 (+0.1% / +3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,358 (+1.0% / +13)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
2,167 (-0.1% / -2)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
28,103 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (519+0 votes)
2,250 (+2.5% / +54)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
29,349 (+0.0% / +9)
2.7(+0.0000) (118+0 votes)
1,062 (+0.7% / +7)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
1,463 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (42+0 votes)
291,350 (+0.6% / +1,768)
4.9(+0.0000) (1,129+1 votes)
107
Baby Mode
1,567 (+0.5% / +8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
427 (+4.4% / +18)
1,782 (+0.4% / +7)
3.5(+0.0000) (20+0 votes)
1,343 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
1,510 (+0.1% / +2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
14,757 (-0.1% / -10)
4.1(+0.0000) (74+0 votes)
113
Augury
320,112 (+0.0% / +142)
3.6(+0.0000) (251+0 votes)
2,890 (+0.3% / +9)
2.5(+0.1000) (6+1 votes)
1,224 (+2.8% / +33)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
776 (+1.2% / +9)
1.9(+0.0000) (37+0 votes)
1,001 (-0.8% / -8)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
2,489 (+0.1% / +2)
4.3(+0.0000) (35+0 votes)
742 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (14+0 votes)
809 (+1.8% / +14)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
961 (-1.0% / -10)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,719 (+0.5% / +8)
4.9(+0.0000) (36+1 votes)
337 (+0.6% / +2)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
7,952 (+0.8% / +61)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
4,630 (-0.5% / -25)
4.9(+0.0000) (50+0 votes)
244 (-1.6% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
7,023 (+0.3% / +23)
3.8(+0.0000) (47+0 votes)
777 (+1.4% / +11)
3.6(+0.0000) (30+0 votes)
8,740 (+0.2% / +14)
2.7(+0.0000) (35+0 votes)
760 (+1.1% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,099 (+1.0% / +20)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
5,150 (+2.0% / +100)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
117 (+5.4% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
99 (+2.1% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,150,355 (+2.7% / +30,308)
4.3(+0.0000) (1,054+0 votes)
21,588 (+55.8% / +7,729)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
5,381 (+0.1% / +7)
4.0(+0.0000) (69+0 votes)
146 (+1.4% / +2)
1,698 (+0.3% / +5)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
104,400 (-0.0% / -9)
4.3(+0.0000) (162+0 votes)
848 (-0.6% / -5)
1.4(+0.0000) (7+0 votes)
50,046 (+2.7% / +1,329)
4.2(+0.0000) (541+18 votes)
271 (+0.7% / +2)
453 (+3.9% / +17)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
1,815,318 (+0.0% / +531)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
27,774 (+1.5% / +397)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
147
Kiwix
4,005 (-0.1% / -4)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
262 (-1.5% / -4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
158 (-0.6% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
318 (+1.9% / +6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
235 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
158 (+0.6% / +1)
24,450 (+0.1% / +22)
4.7(+0.0000) (72+0 votes)
222 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
24,395 (+0.3% / +83)
4.6(+0.0000) (404+1 votes)
38,985 (+0.5% / +192)
4.1(+0.0000) (45+0 votes)
29,319 (-0.1% / -22)
3.9(+0.0000) (243+0 votes)
158
Work Mode
471 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,087 (-0.1% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
46,478 (+1.5% / +675)
4.7(+0.0000) (143+2 votes)
1,530 (+2.7% / +40)
2,386 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
331 (+0.6% / +2)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
853 (-0.2% / -2)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
764 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4,877 (+0.1% / +3)
4.4(+0.0000) (61+0 votes)
3,651 (+0.2% / +9)
3.6(+0.0000) (12+0 votes)
15,124 (+0.2% / +35)
4.8(+0.0000) (140+1 votes)
197,413 (+0.1% / +164)
4.5(+0.0000) (4,839+14 votes)
22,342 (+0.4% / +87)
4.1(+0.0000) (65+1 votes)
155 (+0.0% / +0)
722 (-0.3% / -2)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
157 (+0.6% / +1)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
18,193 (+0.4% / +66)
4.6(+0.0000) (71+0 votes)
781 (+0.6% / +5)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
217 (+0.9% / +2)
651 (+1.9% / +12)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
628 (-0.9% / -6)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
207 (+15.6% / +28)
23,690 (+1.0% / +225)
4.5(+0.0000) (118+0 votes)
146,499 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,373+1 votes)
1,535 (+0.8% / +12)
4.4(+0.0000) (62+0 votes)
1,210 (+0.2% / +2)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
200 (+3.6% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
185
EQ Mode
209 (-1.9% / -4)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
497 (+0.4% / +2)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
1,381 (+1.1% / +15)
4.2(+0.0000) (41+0 votes)
9,090 (+0.1% / +8)
3.9(+0.0000) (351+0 votes)
1,432 (+0.7% / +10)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
1,055 (+2.4% / +25)
4.9(+0.0000) (39+0 votes)
10,305 (+0.9% / +92)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
8,653 (+0.1% / +11)
4.6(+0.0000) (174+0 votes)
3,474 (+0.1% / +3)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
474 (+0.4% / +2)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
523 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (21+0 votes)
447 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,768 (+1.0% / +17)
4.5(+0.0000) (54+0 votes)
1,173 (+0.9% / +11)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
288 (-1.7% / -5)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
180 (+1.7% / +3)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
389 (+0.3% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
404 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,871,901 (+0.2% / +5,009)
4.7(+0.0000) (7,328+7 votes)
849 (-0.4% / -3)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
270 (+3.4% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,640 (-0.3% / -5)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
62,929 (+0.3% / +177)
3.7(+0.0000) (143+0 votes)
1,235,764 (-0.0% / -534)
4.7(+0.0000) (129,705+2 votes)
1,235,764 (-0.0% / -534)
4.7(+0.0000) (129,705+2 votes)
6,786 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (25+0 votes)
218,204 (+4.1% / +8,638)
3.3(+0.0000) (126+0 votes)
102 (+4.1% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
183 (-1.1% / -2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
317 (-1.2% / -4)
3.2(+0.0000) (12+0 votes)
178 (+1.1% / +2)
4,476 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (79+0 votes)
1,414 (+0.5% / +7)
4.3(+0.0000) (45+0 votes)
1,244,592 (-0.0% / -56)
4.7(+0.0000) (12,207+2 votes)
34 (-8.1% / -3)
1,198 (+1.0% / +12)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
28,404 (+0.2% / +55)
4.6(+0.0000) (1,181+0 votes)
1,843,019 (+0.3% / +4,606)
4.5(+0.0000) (25,287+3 votes)
1,064 (+1.1% / +12)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
46 (-6.1% / -3)
32,620 (+0.1% / +44)
4.1(+0.1000) (178+2 votes)
36,518 (+0.3% / +99)
4.5(+0.0000) (82+0 votes)
31,959 (-0.1% / -29)
4.3(+0.0000) (153+0 votes)
21,952 (+0.1% / +25)
4.7(+0.0000) (145+0 votes)
17,659 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (359+2 votes)
17,575 (+0.5% / +92)
4.8(+0.0000) (339+1 votes)
44,661 (+1.2% / +543)
3.3(+0.0000) (119+1 votes)
29,736 (-0.1% / -18)
4.4(+0.0000) (159+0 votes)
2,514 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (52+0 votes)
26,858 (+0.4% / +101)
3.8(+0.0000) (224+0 votes)
19,735 (+3.1% / +587)
4.7(+0.0000) (62+0 votes)
36 (+9.1% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4,122 (+1.9% / +76)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
4,137 (+1.3% / +55)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
673 (+0.4% / +3)
28,114 (-0.0% / -6)
3.3(-0.1000) (119+1 votes)
1,166 (+0.5% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,172 (+0.4% / +14)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,797 (-0.5% / -15)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
487 (+0.2% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,831 (+0.2% / +6)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
2,511 (-0.0% / -1)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
2,179 (+0.1% / +3)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
3,882 (-0.0% / -1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,267 (-0.1% / -2)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
173 (+1.2% / +2)
2,878 (+0.8% / +22)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
2,154 (-0.3% / -7)
3.0(+0.0000) (26+0 votes)
84 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
255
ShowAsIs
1,679 (-0.4% / -6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
256
QTMHack
2,324 (+2.7% / +60)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
2,283 (+0.5% / +11)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
258
Dark Mode
1,993 (+1.4% / +27)
2.9(+0.0000) (21+0 votes)
2,026 (-0.3% / -7)
3.2(+0.0000) (12+0 votes)
260
Just Read
248,434 (+0.7% / +1,612)
4.7(+0.0000) (758+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,818 (-0.1% / -1)
2.9(+0.0000) (9+0 votes)
260,385 (+0.0% / +125)
4.6(+0.0000) (8,129+2 votes)
305,388 (+0.1% / +172)
4.4(+0.0000) (2,219+0 votes)
150 (+2.0% / +3)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,305 (+0.7% / +15)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
194 (+2.6% / +5)
313 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
96 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
947 (-0.2% / -2)
4.3(+0.0000) (93+0 votes)
10,175 (+0.8% / +83)
3.6(+0.0000) (61+0 votes)
138 (+7.8% / +10)
2,462 (+0.9% / +23)
1.8(+0.0000) (24+0 votes)
11,817 (-0.0% / -5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
151,396 (+0.9% / +1,348)
4.7(+0.0000) (575+1 votes)
15 (+7.1% / +1)
8,884 (-0.1% / -7)
3.6(+0.0000) (41+0 votes)
5,731 (-0.3% / -17)
4.6(+0.0000) (94+0 votes)
113 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,259 (+0.2% / +6)
4.9(+0.0000) (228+0 votes)
281
uMatrix
124,254 (-0.1% / -172)
4.7(+0.0000) (769+0 votes)
7,296 (+0.1% / +7)
2.9(+0.0000) (60+0 votes)
107 (-0.9% / -1)
224,875 (+1.4% / +3,048)
4.4(+0.0000) (96+0 votes)
1,137 (+0.5% / +6)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
5,400 (+0.8% / +42)
3.8(+0.0000) (28+0 votes)
214,287 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (64+1 votes)
56 (+1.8% / +1)
2.2(+0.0000) (11+0 votes)
289
Mark-It
384 (+1.6% / +6)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
151,648 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (334+0 votes)
214 (+1.9% / +4)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
292
Vimium
411,310 (+0.1% / +367)
4.8(+0.0000) (4,725+0 votes)
160 (+0.6% / +1)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
93,140 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,357+11 votes)
872 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
879 (-0.2% / -2)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
144,308 (+0.1% / +172)
3.6(+0.0000) (2,808+0 votes)
279 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,621 (+5.8% / +198)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)