extension ExtPose

Keyword: mode -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
6,000,000 (+20.0% / +1,000,000)
3.9(-0.1000) (91-2 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (1,668+8 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6,513-1 votes)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (607+1 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.1000) (16+1 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (4,514+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,030+1 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (243+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (55+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (668-1 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (629+1 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (64+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (118+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (822+3 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (179+5 votes)
50,000 (+25.0% / +10,000)
4.1(+0.0000) (87+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (820+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (325+1 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (1,023+5 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (107+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (80+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (224+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (72+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (99+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (81+0 votes)
50,000 (+25.0% / +10,000)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (46+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (179+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (48+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(-0.2000) (65+4 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (142+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (39+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.8(-0.1000) (33+1 votes)
9,000 (+12.5% / +1,000)
4.6(+0.0000) (40+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (66+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7,518+15 votes)
8,000 (+14.3% / +1,000)
3.8(+0.0000) (16+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (38+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (52+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (97+0 votes)
7,000 (+16.7% / +1,000)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (17,762+19 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (33+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
8,000
6,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (25+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (87+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (141+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (625+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (374+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (47+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (28+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (124+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (22+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (642+0 votes)
500,000 (+25.0% / +100,000)
4.9(+0.0000) (1,524+12 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (48+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (16+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,879+133 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (26+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (342+4 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (696+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
3,000,000 (+50.0% / +1,000,000)
4.3(+0.0000) (45+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (265+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (917+2 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (17+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (487+5 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,591+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (20+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (88+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
80,000 (+14.3% / +10,000)
4.2(-0.1000) (45+2 votes)
763 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (43+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
101
Dark Mode
1,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
102
Easy PiP
600,000 (-14.3% / -100,000)
4.1(+0.0000) (34+0 votes)
913 (+1.8% / +16)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (46+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8(-0.1000) (307+1 votes)
630 (-1.1% / -7)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
758 (-0.4% / -3)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
111
tabtiles
3.6(+0.0000) (44+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (107+0 votes)
983 (+0.0% / +0)
605 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (38+0 votes)
731 (+0.8% / +6)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (118+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (262+0 votes)
765 (+1.9% / +14)
3.4(+0.0000) (14+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (234+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (158+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (27+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (516-1 votes)
653 (-1.2% / -8)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
483 (-0.2% / -1)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
20,000 (+100.0% / +10,000)
4.3(+0.0000) (421+2 votes)
4.9(+0.0000) (127+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
541 (-0.6% / -3)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
132
Baby Mode
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
502 (+1.8% / +9)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
134
Work Mode
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (322+1 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (18+1 votes)
518 (+0.8% / +4)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (140+1 votes)
4.8(+0.0000) (80+0 votes)
470 (+1.5% / +7)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
141
csTimer+
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(-0.1000) (41+1 votes)
618 (+0.7% / +4)
2.4(+0.0000) (14+0 votes)
890 (-0.7% / -6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
747 (+0.9% / +7)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.7(-0.1000) (46+1 votes)
517 (+6.2% / +30)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
539 (+2.3% / +12)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (170+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (13+0 votes)
758 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (139-1 votes)
734 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (153+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(-0.1000) (67+2 votes)
336 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (60+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,113+30 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (86+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,107+8 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (89+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
166
Dark Mode
398 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (326+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (70+1 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (39+0 votes)
317 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
304 (+2.4% / +7)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
315 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (247+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (758+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (28+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (210+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
423 (+0.7% / +3)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6,180+32 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (835+1 votes)
911 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
903 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
488 (+0.2% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
295 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (242+2 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
906 (+2.0% / +18)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
284 (+0.7% / +2)
50,000 (+0.0% / +0)
284 (+5.6% / +15)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
193
Kiwix
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (2,759+1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (34+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (8,489+33 votes)
570 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
449 (-2.0% / -9)
300,000 (+50.0% / +100,000)
4.6(+0.0000) (124+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
233 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (22+0 votes)
164 (+4.5% / +7)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,145+3 votes)
415 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (37+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (57+0 votes)
567 (-0.2% / -1)
3.8(+0.0000) (17+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,407+10 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (42+0 votes)
648 (+0.8% / +5)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (198+2 votes)
579 (+0.2% / +1)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (33+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (752+6 votes)
726 (+0.6% / +4)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (84+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
298 (+2.8% / +8)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (859+3 votes)
575 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
658 (+0.8% / +5)
1.1(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (94+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(-0.1000) (41+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (65+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (30-1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (216+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (101-1 votes)
473 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
259 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9,897+20 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
232 (+0.9% / +2)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (622+12 votes)
103 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
249
Saka
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
167 (+0.6% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.4% / +4)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (81+0 votes)
255
PhotoShow
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (171+2 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (301+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (9+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (129,489-1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (33+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (56+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(-0.1000) (89+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (165+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
1,000 (+0.3% / +3)
4.2(+0.0000) (41+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (45+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (26,239+78 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,119+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (214+2 votes)
308 (+0.7% / +2)
2.2(+0.0000) (20+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (20+2 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (133+1 votes)
242 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (13+0 votes)
84 (-2.3% / -2)
279
QTMHack
3,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (21+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (96+1 votes)
767 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
121 (-0.8% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (29+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (4,150+1 votes)
131 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
63 (+8.6% / +5)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (21+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
293
ShowAsIs
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (123+1 votes)
295
Quick Ant
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (42+1 votes)
199 (+1.0% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
459 (-0.6% / -3)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
299
7TV
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (208+4 votes)
4,000 (+0.0% / +0)