extension ExtPose

Keyword: mode -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
8,818,474 (+0.0% / +1,788)
4.5(+0.0000) (2,444-1 votes)
4,258,498 (+0.0% / +1,789)
4.6(+0.0000) (281+0 votes)
3,629,661 (+2.7% / +94,750)
4.7(+0.0000) (45+2 votes)
2,684,169 (+0.1% / +1,825)
4.4(+0.0000) (327+2 votes)
1,070,922 (+0.0% / +4)
4.7(+0.0000) (441+0 votes)
1,117,357 (-0.0% / -332)
4.8(+0.0000) (471+37 votes)
979,315 (+0.0% / +330)
4.9(+0.0000) (335+28 votes)
791,018 (+0.1% / +836)
4.7(+0.0000) (776+0 votes)
1,068,146 (+1.9% / +19,437)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
1,072,076 (+0.1% / +536)
4.9(+0.0000) (264+0 votes)
993,002 (-0.0% / -43)
4.8(+0.0000) (460+3 votes)
738,135 (+0.2% / +1,449)
4.6(+0.0000) (209+1 votes)
504,240 (+0.7% / +3,411)
4.7(+0.0000) (349+0 votes)
1,020,453 (+2.6% / +26,319)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
365,863 (+0.1% / +337)
4.8(-0.1000) (283+1 votes)
1,180,627 (+1.3% / +15,578)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
2,167,703 (+0.0% / +702)
4.6(+0.0000) (538+1 votes)
795,128 (+2.2% / +17,006)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
532,409 (+0.1% / +447)
4.6(+0.0000) (246+1 votes)
202,679 (-0.0% / -70)
4.7(+0.0000) (975+1 votes)
253,989 (+0.3% / +841)
4.3(+0.0000) (1,527+3 votes)
280,682 (-0.0% / -99)
4.9(+0.0000) (110+0 votes)
280,378 (+0.0% / +2)
4.8(+0.0000) (98+0 votes)
4,354,267 (-0.0% / -537)
4.9(+0.0000) (295+3 votes)
471,030 (+0.2% / +731)
4.4(+0.0000) (318+0 votes)
587,815 (-0.0% / -103)
4.9(+0.0000) (104+0 votes)
93,723 (+10.7% / +9,066)
4.9(+0.0000) (47+0 votes)
326,093 (+0.9% / +2,955)
3.8(+0.0000) (96+0 votes)
121,831 (+0.3% / +404)
4.1(+0.0000) (158+0 votes)
234,524 (+0.2% / +541)
2.6(+0.0000) (23+0 votes)
72,179 (+0.3% / +225)
4.2(+0.0000) (141+0 votes)
877,047 (-0.0% / -156)
4.8(+0.0000) (514+1 votes)
68,372 (+1.3% / +868)
58,167 (-0.1% / -71)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
122,124 (+0.4% / +478)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
82,989 (+0.4% / +341)
4.2(+0.0000) (690+0 votes)
29,078 (-0.0% / -8)
4.8(+0.0000) (170+0 votes)
424,841 (+0.0% / +124)
4.9(+0.0000) (1,757+3 votes)
621,679 (+0.5% / +3,388)
3.4(+0.0000) (941+1 votes)
25,990 (+0.3% / +71)
4.3(+0.0000) (110+0 votes)
2,207,335 (+0.2% / +3,520)
3.6(+0.0000) (1,863+0 votes)
27,148 (-0.3% / -72)
3.7(+0.0000) (76+0 votes)
982,759 (+0.0% / +438)
4.8(+0.0000) (298+10 votes)
28,649 (-0.1% / -23)
4.6(+0.0000) (59+0 votes)
25,378 (+2.0% / +498)
4.7(+0.1000) (43+1 votes)
36,609 (+0.7% / +256)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
54,406 (+0.4% / +212)
2.5(+0.0000) (1,021+0 votes)
105,205 (+0.5% / +553)
4.7(+0.0000) (1,071+1 votes)
100,350 (+0.3% / +345)
4.8(+0.0000) (698+5 votes)
772,615 (+0.0% / +375)
4.5(+0.0000) (196+0 votes)
177,980 (+0.2% / +395)
4.5(+0.0000) (319+1 votes)
15,896 (+0.1% / +17)
3.8(+0.0000) (53+0 votes)
52,579 (+0.5% / +260)
4.7(+0.0000) (1,175+0 votes)
10,292 (+0.9% / +91)
4.6(+0.0000) (191+0 votes)
25,652 (-0.2% / -64)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
11,361 (+0.3% / +33)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
18,995 (+0.1% / +19)
4.2(+0.0000) (235+0 votes)
61,145 (+0.2% / +135)
4.5(+0.0000) (32+0 votes)
16,908 (+2.1% / +352)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
27,494 (+0.5% / +127)
4.7(+0.0000) (135+0 votes)
1,039,142 (+0.0% / +359)
4.8(+0.0000) (507+0 votes)
10,053 (+1.8% / +173)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
31,346 (-0.1% / -18)
4.2(+0.0000) (76+0 votes)
5,830 (+0.8% / +49)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
388,169 (+0.3% / +974)
4.9(+0.0000) (4,743+0 votes)
12,495 (+0.4% / +45)
3.9(+0.0000) (85+1 votes)
8,320 (+1.1% / +92)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,507,683 (+1.3% / +43,441)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
58,433 (+1.3% / +778)
4.0(-0.1000) (265+3 votes)
5,379 (+0.2% / +9)
4.6(+0.0000) (40+0 votes)
4,935 (+0.3% / +17)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
29,310 (+0.0% / +3)
4.7(+0.0000) (66+0 votes)
9,261 (+0.4% / +41)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
3,793 (+0.5% / +20)
4.4(+0.0000) (56+0 votes)
3,700 (+0.2% / +9)
4.2(+0.0000) (46+0 votes)
50,538 (+2.5% / +1,240)
4.8(+0.0000) (314+1 votes)
6,312 (+1.4% / +88)
3.9(+0.0000) (36+0 votes)
23,104 (-0.6% / -133)
79
Kiwix
8,254 (+0.7% / +54)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
267,466 (+0.1% / +182)
4.5(+0.0000) (649+0 votes)
10,663 (-0.5% / -51)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
3,088 (-0.2% / -6)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
1,334 (+2.5% / +33)
4.8(+0.0000) (65+0 votes)
3,482 (+1.2% / +42)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
3,530 (+0.4% / +15)
165,291 (+0.2% / +365)
4.6(+0.0000) (383+0 votes)
5,584 (-0.1% / -3)
4.7(+0.0000) (102+0 votes)
2,720 (-0.6% / -16)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,870 (+4.0% / +72)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
12,261 (+1.0% / +123)
4.3(+0.0000) (68+0 votes)
1,463 (+1.3% / +19)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
1,868,547 (+1.2% / +22,764)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
123,280 (+7.6% / +8,712)
4.6(+0.0000) (30-1 votes)
6,877 (-0.4% / -26)
2.8(+0.0000) (31+0 votes)
368,557 (+0.2% / +876)
4.7(+0.0000) (840-1 votes)
2,669 (+1.1% / +30)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,834 (+3.3% / +58)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
988 (+0.6% / +6)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
169,725 (-0.1% / -234)
4.6(+0.0000) (1,555+0 votes)
1,989,356 (+0.1% / +1,445)
4.8(+0.0000) (1,784+1 votes)
1,277,263 (+1.8% / +22,089)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
565,406 (-0.0% / -213)
4.7(+0.0000) (165+0 votes)
902,120 (+2.0% / +17,471)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,517 (+0.3% / +5)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,742 (+3.9% / +66)
1,344 (-0.8% / -11)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
3,130 (+0.5% / +15)
4.2(+0.0000) (47+0 votes)
62,848 (+0.2% / +152)
4.6(+0.0000) (89+1 votes)
6,332 (-0.7% / -46)
4.3(+0.0000) (44+0 votes)
13,024 (+0.9% / +111)
4.5(+0.0000) (154+0 votes)
1,143 (+0.1% / +1)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
59,290 (+0.4% / +255)
3.7(+0.0000) (59+0 votes)
11,294 (+0.4% / +45)
4.4(+0.0000) (166+1 votes)
1,593,922 (-0.0% / -67)
4.8(+0.0000) (3,952+15 votes)
10,360 (+0.2% / +16)
4.8(+0.0000) (39+0 votes)
371,935 (+0.3% / +1,226)
4.5(+0.0000) (483+3 votes)
30,396 (+0.2% / +57)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
69,615 (+0.9% / +619)
4.9(+0.0000) (787+6 votes)
2,249 (+2.9% / +63)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,268 (+0.2% / +8)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
4,102 (+12.0% / +440)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,561,037 (+0.1% / +1,012)
4.9(+0.0000) (387+19 votes)
1,405,455 (-0.0% / -366)
4.8(+0.0000) (518+3 votes)
576 (+2.5% / +14)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
10,465 (+0.0% / +1)
4.4(+0.0000) (29+0 votes)
5,245 (+0.2% / +11)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
681,911 (+0.8% / +5,546)
4.1(+0.0000) (26,707+40 votes)
895 (-0.4% / -4)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
647 (+17.2% / +95)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
711 (-1.0% / -7)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
288,656 (+0.0% / +124)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
678 (+0.7% / +5)
4,937 (+0.8% / +37)
3.6(+0.0000) (16+0 votes)
728 (+11.0% / +72)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
866,282 (+0.0% / +225)
4.2(+0.0000) (1,091+2 votes)
11,604 (-0.2% / -24)
4.4(+0.0000) (171+0 votes)
2,899 (+0.2% / +6)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
1,971 (+0.4% / +7)
3.6(+0.0000) (9+0 votes)
1,143 (-1.7% / -20)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
700,444 (+0.0% / +327)
4.9(+0.0000) (198+0 votes)
1,621 (-0.1% / -1)
2.7(+0.0000) (24+0 votes)
2,085,243 (+0.0% / +148)
4.9(+0.0000) (530+0 votes)
2,172 (+1.9% / +40)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
2,903 (+0.9% / +25)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
91,871 (+0.3% / +287)
3.9(+0.0000) (32+0 votes)
13,594 (+1.1% / +142)
4.5(+0.0000) (31+0 votes)
1,809,969 (-0.2% / -4,178)
4.6(+0.0000) (8,123+1 votes)
303,429 (-0.0% / -66)
4.3(+0.0000) (993+0 votes)
11,241 (-0.0% / -3)
4.5(+0.0000) (106+0 votes)
5,407 (-0.4% / -19)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
420,349 (+0.3% / +1,076)
4.8(+0.0000) (402+30 votes)
21,618 (+0.6% / +127)
4.3(+0.0000) (469+0 votes)
153
TickerIQ
160,103 (-0.8% / -1,327)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
62,391 (+0.3% / +182)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
307 (+1.0% / +3)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
63,637 (+0.2% / +156)
3.2(+0.0000) (164+0 votes)
633 (-0.3% / -2)
3.6(+0.0000) (9+0 votes)
1,677 (+0.8% / +14)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
294 (+1.7% / +5)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,841 (+0.0% / +1)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
161
Read Mode
44,211 (-0.2% / -103)
3.3(+0.0000) (372+0 votes)
754 (+0.1% / +1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,933 (-0.3% / -10)
2.8(+0.0000) (20+0 votes)
5,724 (+0.2% / +11)
3.5(+0.0000) (24+0 votes)
7,086 (+3.7% / +252)
33,162 (-0.2% / -74)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
6,737 (+0.7% / +49)
4.8(+0.0000) (248+0 votes)
1,406 (+1.2% / +16)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
451 (-0.2% / -1)
944 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
160,022 (+0.0% / +75)
3.8(+0.0000) (129+0 votes)
3,543 (-0.5% / -19)
4.7(+0.0000) (24+0 votes)
1,756 (-0.6% / -11)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
174
FastSave
1,007,547 (+0.1% / +1,253)
4.0(+0.0000) (172+0 votes)
840 (+0.7% / +6)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
5,101 (+1.5% / +73)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
223 (+3.7% / +8)
41,544 (+0.2% / +91)
4.6(+0.0000) (255+0 votes)
2,279 (+0.7% / +16)
14,821 (+0.6% / +83)
4.9(+0.0000) (93+0 votes)
2,016,191 (+0.2% / +4,317)
4.6(+0.0000) (33,474+0 votes)
1,541 (+1.9% / +29)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
3,139 (+0.4% / +14)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
4,953 (+0.4% / +20)
3.5(+0.0000) (22+0 votes)
1,103 (+0.1% / +1)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
6,077 (-0.1% / -6)
2.4(+0.0000) (26+0 votes)
2,410 (+3.9% / +91)
4.9(-0.1000) (9+1 votes)
50,123 (+0.1% / +37)
4.7(+0.0000) (3,708+0 votes)
51,708 (+0.2% / +128)
3.8(+0.0000) (227+0 votes)
1,426 (+0.6% / +9)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
191
Text Mode
70,493 (+0.5% / +363)
4.2(+0.0000) (268+0 votes)
759,239 (+0.5% / +3,865)
4.7(+0.0000) (5,186+1 votes)
2,964 (+1.8% / +52)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
9,161 (+0.3% / +25)
4.3(+0.0000) (89+0 votes)
892,133 (+2.7% / +23,596)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
3,113 (+2.0% / +62)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
2,092 (+2.8% / +56)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
102,014 (+2.0% / +2,014)
4.1(+0.0000) (130+1 votes)
1,005,881 (+0.2% / +1,617)
4.7(+0.0000) (710+8 votes)
109 (+127.1% / +61)
11,554 (+0.6% / +68)
3.2(+0.0000) (31+0 votes)
67,465 (-0.1% / -94)
4.9(+0.0000) (1,194+2 votes)
203
Saka
1,784 (-0.5% / -9)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
1,994,088 (+1.1% / +22,372)
4.2(+0.0000) (43+0 votes)
7,432 (+0.2% / +13)
3.6(+0.0000) (29+0 votes)
1,006 (+0.5% / +5)
3.4(+0.0000) (14+0 votes)
207
2048 Game
816,718 (-0.1% / -1,006)
4.7(+0.0000) (308+0 votes)
208
csTimer+
24,441 (+0.1% / +16)
4.7(+0.0000) (55+0 votes)
8,283 (+1.0% / +84)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
39,856 (+2.0% / +765)
4.6(+0.0000) (56+0 votes)
6,300 (-0.0% / -1)
4.6(+0.0000) (88+0 votes)
8,869 (+1.1% / +93)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
1,783 (+1.2% / +22)
4.5(+0.0000) (27+0 votes)
760 (-1.0% / -8)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
993,996 (-0.0% / -335)
4.3(+0.0000) (161+0 votes)
1,031,320 (+1.5% / +15,368)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
217
Dark Mode
526 (-0.2% / -1)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,615 (+0.6% / +36)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
622 (+2.1% / +13)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
861 (-0.1% / -1)
96 (-98.9% / -8,629)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
222
Work Mode
1,614 (-0.1% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
223
Baby Mode
1,417 (-0.6% / -9)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
66,475 (+0.8% / +513)
4.6(+0.0000) (100+1 votes)
348 (-3.6% / -13)
2.8(+0.0000) (9+0 votes)
14,910 (+0.7% / +108)
4.7(+0.0000) (216+0 votes)
556,967 (+0.1% / +671)
4.9(+0.0000) (1,600+2 votes)
468 (+2.9% / +13)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
4,570 (+1.1% / +49)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
12,512 (+0.0% / +2)
4.6(+0.1000) (58+1 votes)
242 (-1.6% / -4)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
2,023 (+0.1% / +2)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
446 (+2.8% / +12)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
17,937 (+0.2% / +44)
3.5(+0.0000) (26+0 votes)
360 (+2.6% / +9)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
4,773 (+1.0% / +46)
3.4(+0.0000) (57+0 votes)
367,360 (-1.6% / -5,851)
4.4(+0.0000) (53+0 votes)
21,319 (+0.8% / +162)
2.7(+0.0000) (118+0 votes)
1,312 (+0.4% / +5)
2.2(+0.0000) (13+0 votes)
173 (+0.0% / +0)
3,163 (+2.4% / +75)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
16,315 (-0.2% / -29)
3.2(+0.0000) (514+0 votes)
3,849 (+0.2% / +9)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
401 (-2.4% / -10)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
118 (+8.3% / +9)
874 (-0.8% / -7)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
2,990 (+0.2% / +7)
4.5(+0.0000) (46+0 votes)
2,489 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
745 (+0.4% / +3)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
10,650 (+0.1% / +10)
3.4(+0.0000) (20+0 votes)
1,987 (-1.0% / -21)
4.2(+0.0000) (39+0 votes)
2,592 (+0.9% / +23)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
104,593 (-7.9% / -8,973)
165,132 (+0.1% / +99)
4.2(+0.0000) (154+1 votes)
48 (+92.0% / +23)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,267 (-0.2% / -7)
327 (-1.5% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,531 (+1.2% / +30)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
259
Dark Mode
2,538 (-0.2% / -4)
2.9(+0.0000) (12+0 votes)
17,038 (+0.2% / +33)
1.7(+0.0000) (152+0 votes)
181 (+2.3% / +4)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
7,501 (+0.3% / +23)
4.8(+0.0000) (31+0 votes)
8,885 (-0.4% / -36)
3.7(+0.0000) (47+0 votes)
2,303 (+0.2% / +4)
3.9(+0.0000) (24+0 votes)
1,694,969 (+0.1% / +1,755)
4.4(+0.0000) (27,647+19 votes)
724 (+0.1% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
83,816 (+1.0% / +807)
4.7(+0.0000) (87+0 votes)
1,887,011 (+0.4% / +7,165)
4.0(+0.0000) (488+0 votes)
708,524 (+0.3% / +1,771)
4.8(+0.0000) (15,042+10 votes)
2,001,632 (-0.0% / -371)
4.8(+0.0000) (146+0 votes)
332 (+1.2% / +4)
1,543 (+0.8% / +12)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
462 (+1.8% / +8)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
1,891,225 (-0.0% / -15)
4.3(+0.0000) (1,106+0 votes)
97,058 (+0.0% / +47)
4.5(+0.0000) (97+0 votes)
372 (+0.5% / +2)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
180 (+1.7% / +3)
212 (-1.4% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
129,586 (+0.7% / +869)
3.7(+0.0000) (60+0 votes)
252 (+1.6% / +4)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,291 (-2.0% / -27)
4.1(+0.0000) (48+0 votes)
282
Gener8
48,648 (+0.2% / +90)
4.6(+0.0000) (754+0 votes)
1,160 (+0.6% / +7)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
5,297 (+1.0% / +51)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
40,011 (+0.8% / +300)
4.7(+0.0000) (131+2 votes)
135 (-0.7% / -1)
1,459 (+0.6% / +9)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,153 (+0.5% / +24)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
664,149 (+0.0% / +304)
4.7(+0.0000) (527+1 votes)
1,036 (-0.3% / -3)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
873 (-0.8% / -7)
4.4(+0.0000) (37+0 votes)
7,462 (+0.2% / +17)
2.5(+0.0000) (41+0 votes)
100,607 (+0.1% / +117)
26,214 (+0.1% / +36)
4.7(+0.0000) (368+0 votes)
7,122 (+0.2% / +13)
1.9(+0.0000) (134+1 votes)
124,229 (+0.3% / +393)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
28,119 (+0.2% / +64)
4.7(+0.0000) (170+0 votes)
173 (+6.8% / +11)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
414,305 (+0.3% / +1,042)
4.7(+0.0000) (7,019+6 votes)