extension ExtPose

Keyword: time -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,455,255 (+0.0% / +0)
4.524(+0.0008) (626+1 votes)
562,983 (+0.0% / +0)
4.8127(+0.0000) (299+0 votes)
472,688 (+0.0% / +0)
4.3716(+0.0052) (837+10 votes)
375,265 (+0.0% / +0)
3.7514(+0.0000) (177+0 votes)
246,821 (+0.0% / +0)
2.8039(+0.0000) (51+0 votes)
121,963 (+0.0% / +0)
4.5453(+0.0000) (552+0 votes)
471,286 (+0.0% / +0)
4.2078(+0.0000) (231+0 votes)
137,690 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
2,192,098 (+0.0% / +0)
4.5142(+0.0008) (636+1 votes)
181,582 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
24,014 (+0.0% / +0)
4.8302(-0.0004) (424+5 votes)
36,038 (+0.0% / +0)
4.15(+0.0000) (60+0 votes)
31,708 (+0.0% / +0)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
22,589 (+0.0% / +0)
4.087(+0.0000) (23+0 votes)
389,339 (+0.0% / +0)
4.3463(-0.0040) (589+1 votes)
700,435 (+0.0% / +0)
4.5933(+0.0009) (949+2 votes)
13,776 (+0.0% / +0)
4.2206(+0.0000) (136+0 votes)
22,112 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
9,304 (+0.0% / +0)
4.7619(+0.0000) (42+0 votes)
13,037 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
60,624 (+0.0% / +0)
3.7969(+0.0000) (64+0 votes)
10,928 (+0.0% / +0)
4.4324(+0.0000) (74+0 votes)
72,760 (+0.0% / +0)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
1,346,492 (+0.0% / +0)
4.4976(-0.0042) (838+3 votes)
331,019 (+0.0% / +0)
4.0772(+0.0000) (324+0 votes)
8,856 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,155,335 (+0.0% / +0)
4.2571(+0.0000) (743+0 votes)
38,166 (+0.0% / +0)
4.3431(+0.0000) (137+0 votes)
9,760 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (9+0 votes)
6,685 (+0.0% / +0)
4.3137(+0.0000) (424+0 votes)
76,248 (+0.0% / +0)
4.4263(+0.0030) (190+1 votes)
212,370 (+0.0% / +0)
4.7875(+0.0052) (880+21 votes)
9,943 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
1,359,111 (+0.0% / +0)
3.8208(+0.0000) (106+0 votes)
10,555 (+0.0% / +0)
3.5714(+0.0000) (14+0 votes)
29,758 (+0.0% / +0)
4.7568(+0.0007) (366+1 votes)
43,616 (+0.0% / +0)
3.375(+0.0000) (8+0 votes)
33,421 (+0.0% / +0)
3.2727(+0.0000) (11+0 votes)
4,569 (+0.0% / +0)
4.5588(+0.0000) (34+0 votes)
1,326,560 (+0.0% / +0)
4.4403(+0.0000) (461+0 votes)
4,193 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
5,257 (+0.0% / +0)
3.6111(+0.0000) (18+0 votes)
3,547 (+0.0% / +0)
4.5357(+0.0000) (84+0 votes)
5,655 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (45+0 votes)
127,186 (+0.0% / +0)
4.2002(+0.0000) (1,738+0 votes)
14,967 (+0.0% / +0)
3.931(+0.0000) (29+0 votes)
11,346 (+0.0% / +0)
3,156 (+0.0% / +0)
4.3929(+0.0000) (28+0 votes)
17,169 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,004,767 (+0.0% / +0)
4.6174(+0.0011) (941+8 votes)
4,254 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,910 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
71,974 (+0.0% / +0)
4.1746(+0.0000) (63+0 votes)
2,088,606 (+0.0% / +0)
4.8271(+0.0000) (538+0 votes)
126,819 (+0.0% / +0)
4.6485(+0.0001) (12,416-1 votes)
4,255 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,306 (+0.0% / +0)
4.9333(+0.0000) (15+0 votes)
11,379 (+0.0% / +0)
4.8119(+0.0038) (101+2 votes)
6,976 (+0.0% / +0)
3.7684(+0.0000) (95+0 votes)
2,779 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,418,247 (+0.0% / +0)
4.6091(-0.0046) (793+1 votes)
1,431 (+0.0% / +0)
4.3056(+0.0000) (36+0 votes)
1,783 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
6,448 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
172,020 (+0.0% / +0)
4.7563(+0.0009) (1,313+5 votes)
1,685,906 (+0.0% / +0)
4.7292(-0.0000) (9,449-1 votes)
422,084 (+0.0% / +0)
4.91(-0.0001) (1,100-1 votes)
133,415 (+0.0% / +0)
4.3099(+0.0000) (242+0 votes)
22,360 (+0.0% / +0)
4.7829(+0.0000) (152+0 votes)
1,260 (+0.0% / +0)
3.7692(+0.0000) (13+0 votes)
2,157,334 (+0.0% / +0)
4.7916(+0.0031) (1,286+0 votes)
847 (+0.0% / +0)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
397,000 (+0.0% / +0)
3.6139(+0.0000) (259+0 votes)
1,247 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
80,280 (+0.0% / +0)
4.7774(+0.0000) (638+0 votes)
4,008,488 (+0.0% / +0)
4.4107(+0.0598) (56-1 votes)
6,960,909 (+0.0% / +0)
4.6566(+0.0000) (10,059+0 votes)
16,327 (+0.0% / +0)
4.3875(+0.0000) (271+0 votes)
960,289 (+0.0% / +0)
4.6615(+0.0038) (2,496+16 votes)
1,220 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,744,610 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (28+0 votes)
6,348 (+0.0% / +0)
4.7826(+0.0000) (23+0 votes)
1,071 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (6+0 votes)
1,254 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
42,776 (+0.0% / +0)
4.1753(+0.0000) (97+0 votes)
1,649,280 (+0.0% / +0)
4.4408(+0.0000) (28,385+13 votes)
23,275 (+0.0% / +0)
4.5333(+0.0000) (15+0 votes)
5,339 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
1,209 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
819 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,774,803 (+0.0% / +0)
4.68(+0.0000) (300+0 votes)
715,755 (+0.0% / +0)
4.039(+0.0000) (589+0 votes)
4,421 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
659 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
7,106,806 (+0.0% / +0)
4.6089(+0.0000) (179+0 votes)
96
ProKeys
67,423 (+0.0% / +0)
4.3937(+0.0000) (221+0 votes)
170,090 (+0.0% / +0)
4.5092(+0.0003) (1,579-1 votes)
510 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
108,755 (+0.0% / +0)
4.7847(+0.0000) (511+0 votes)
699 (+0.0% / +0)
4.931(+0.0000) (58+0 votes)
6,425 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (76+0 votes)
329 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
148,660 (+0.0% / +0)
4.8049(+0.0000) (82+0 votes)
27,545 (+0.0% / +0)
4.8958(+0.0000) (96+0 votes)
1,748 (+0.0% / +0)
4.9545(+0.0000) (22+0 votes)
565 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,447,655 (+0.0% / +0)
4.5827(+0.0009) (889+2 votes)
383 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
244,928 (+0.0% / +0)
4.0677(-0.0060) (192+2 votes)
439 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,279,262 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (45+0 votes)
304,313 (+0.0% / +0)
4.2818(+0.0000) (1,029+0 votes)
113
Date Time
5,924 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
55,384 (+0.0% / +0)
4.661(+0.0014) (236+1 votes)
957 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
2,070,809 (+0.0% / +0)
4.6296(+0.0000) (27+0 votes)
414 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16,921 (+0.0% / +0)
4.2115(+0.0000) (52+0 votes)
3,303 (+0.0% / +0)
3.72(+0.0000) (25+0 votes)
310 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,640 (+0.0% / +0)
4.3346(+0.0000) (272+0 votes)
693 (+0.0% / +0)
355 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
1,066 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
4,259 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
2,093 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (16+0 votes)
4,511 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
591 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
149 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
2,679 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
2,842,180 (+0.0% / +0)
4.4388(-0.0000) (11,225-2 votes)
2,183 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
2,445 (+0.0% / +0)
4.5385(+0.0000) (26+0 votes)
539 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
301,389 (+0.0% / +0)
4.6118(+0.0000) (152+0 votes)
139,674 (+0.0% / +0)
4.5544(+0.0000) (285+0 votes)
1,217 (+0.0% / +0)
3.1333(+0.0000) (15+0 votes)
849 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,960 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
294 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
304 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,532 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
143
FoxClocks
65,763 (+0.0% / +0)
3.9381(+0.0000) (210+0 votes)
1,029 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
145
The Clock
335 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
254 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
41,302 (+0.0% / +0)
4.8205(-0.0023) (1,521+3 votes)
148
flip-time
5,500 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
204 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
682 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
228 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,471,832 (+0.0% / +0)
4.9062(+0.0001) (27,736+262 votes)
15,086 (+0.0% / +0)
4.2424(+0.0000) (132+0 votes)
4,859 (+0.0% / +0)
3.24(+0.0000) (75+0 votes)
225 (+0.0% / +0)
185 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
58,580 (+0.0% / +0)
4.5682(-0.0029) (535+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.6875(+0.0000) (48+0 votes)
6,342,764 (+0.0% / +0)
4.8534(-0.0000) (361,767+23 votes)
147 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
832 (+0.0% / +0)
4.5263(+0.0000) (19+0 votes)
196 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
28,415 (+0.0% / +0)
4.101(+0.0000) (683+0 votes)
164
Time Gone
278 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
3,628 (+0.0% / +0)
3.9286(+0.0000) (14+0 votes)
69,655 (+0.0% / +0)
4.9025(+0.0001) (769+1 votes)
2,158,061 (+0.0% / +0)
3.8872(+0.0016) (2,252+6 votes)
2,198 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
169
Obsignals
7,916 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (78+0 votes)
143 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,311,006 (+0.0% / +0)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
27,316 (+0.0% / +0)
4.7083(+0.0000) (48+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
51,487 (+0.0% / +0)
4.3735(+0.0000) (83+0 votes)
269,126 (+0.0% / +0)
4.4231(+0.0000) (52+0 votes)
8,833 (+0.0% / +0)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
205,896 (+0.0% / +0)
4.4825(+0.0061) (257+3 votes)
1,222,766 (+0.0% / +0)
4.51(+0.0020) (12,285+67 votes)
1,067 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
1,504 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (6+0 votes)
38,446 (+0.0% / +0)
4.1329(+0.0000) (143+0 votes)
3,613 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (14+0 votes)
1,125 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
233 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
50,117 (+0.0% / +0)
4.4167(+0.0000) (12+0 votes)
42,883 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (21+0 votes)
8,270 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11-1 votes)
1,403 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (48+0 votes)
1,137,113 (+0.0% / +0)
4.1028(-0.0028) (798+2 votes)
190
Chat GPT
621,937 (+0.0% / +0)
4.654(+0.0012) (1,240+10 votes)
95 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
80,148 (+0.0% / +0)
3.4545(+0.0000) (11+0 votes)
787,157 (+0.0% / +0)
4.5785(-0.0122) (261+2 votes)
204,035 (+0.0% / +0)
4.6987(+0.0000) (989+0 votes)
950 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
575,062 (+0.0% / +0)
4.4686(-0.0001) (7,476+8 votes)
996,618 (+0.0% / +0)
4.1867(+0.0000) (166+0 votes)
3,526 (+0.0% / +0)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
8,412 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (34+0 votes)
144,138 (+0.0% / +0)
2.9155(+0.0000) (71+0 votes)
431,586 (+0.0% / +0)
4.7602(+0.0007) (367+1 votes)
565,958 (+0.0% / +0)
4.6627(-0.0101) (166+1 votes)
8,183 (+0.0% / +0)
4.6316(+0.0000) (19+0 votes)
348 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
465 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
115 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
274 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
123,438 (+0.0% / +0)
3.1429(+0.0000) (14+0 votes)
26,075 (+0.0% / +0)
4.773(+0.0000) (185+0 votes)
384,536 (+0.0% / +0)
4.5118(-0.0002) (6,713+7 votes)
73 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
484 (+0.0% / +0)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
3,213 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,939 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (16+0 votes)
740 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
216
HabitLab
6,020 (+0.0% / +0)
4.2903(+0.0000) (31+0 votes)
209 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
96 (+0.0% / +0)
2,543 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
52,818 (+0.0% / +0)
4.5846(+0.0000) (130+0 votes)
268,635 (+0.0% / +0)
4.8303(+0.0000) (277+0 votes)
5,078 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
5,196 (+0.0% / +0)
4.2174(+0.0000) (23+0 votes)
224
Time Tab
3,719 (+0.0% / +0)
4.6522(+0.0000) (23+0 votes)
204 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
678,253 (+0.0% / +0)
4.8626(+0.0000) (473+0 votes)
315 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
359,000 (+0.0% / +0)
4.6486(+0.0000) (37+0 votes)
117,318 (+0.0% / +0)
4.8489(+0.0002) (3,739-1 votes)
230
BBViewer
11,946 (+0.0% / +0)
4.9833(+0.0000) (60+0 votes)
103,103 (+0.0% / +0)
4.3949(-0.0011) (1,461+4 votes)
5,633 (+0.0% / +0)
3.9444(+0.0000) (18+0 votes)
233
atomshot
4,073 (+0.0% / +0)
4.6316(+0.0000) (19+0 votes)
240,470 (+0.0% / +0)
4.4318(+0.0000) (447+0 votes)
13,985 (+0.0% / +0)
3.2941(+0.0000) (17+0 votes)
149 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
999 (+0.0% / +0)
3.3125(+0.0000) (16+0 votes)
1,284 (+0.0% / +0)
4.8428(+0.0000) (706+0 votes)
1,540,735 (+0.0% / +0)
4.6965(+0.0007) (837+2 votes)
426 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
8,397,187 (+0.0% / +0)
4.6786(+0.0000) (28+0 votes)
400 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
818,085 (+0.0% / +0)
4.7485(+0.0065) (660+1 votes)
287 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (18+0 votes)
1,026,140 (+0.0% / +0)
4.6015(-0.0027) (1,039+8 votes)
3,328 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
201 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
248
Asana2Go
12,296 (+0.0% / +0)
4.7083(+0.0000) (24+0 votes)
2,064,236 (+0.0% / +0)
4.6911(+0.0000) (1,884+0 votes)
11,042 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
1,595,389 (+0.0% / +0)
4.6991(-0.0038) (4,291+5 votes)
78,699 (+0.0% / +0)
4.8963(+0.0014) (926+12 votes)
64,798 (+0.0% / +0)
4.8405(-0.0016) (1,248+0 votes)
110,062 (+0.0% / +0)
4.7262(+0.0001) (4,105+1 votes)
11,766 (+0.0% / +0)
4.3667(+0.0000) (180+0 votes)
37,390 (+0.0% / +0)
2.3585(+0.0000) (106+0 votes)
11,609 (+0.0% / +0)
4.8491(+0.0000) (212+0 votes)
5,261 (+0.0% / +0)
4.3467(+0.0000) (75+0 votes)
1,775 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4,142,861 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0105) (96+1 votes)
32,495 (+0.0% / +0)
1.8949(+0.0000) (1,075+0 votes)
29,029 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
197 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,091,922 (+0.0% / +0)
4.3226(+0.0000) (31+0 votes)
261 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,216,823 (+0.0% / +0)
4.7941(-0.0012) (2,803+3 votes)
757 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,588 (+0.0% / +0)
4.2667(+0.0000) (15+0 votes)
17,155 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (32+0 votes)
270
remindoro
1,847 (+0.0% / +0)
4.1562(+0.0000) (32+0 votes)
2,327,338 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (420+0 votes)
8,307 (+0.0% / +0)
3.9333(+0.0000) (45+0 votes)
273
Delay
902 (+0.0% / +0)
3.9231(+0.0000) (13+0 votes)
525 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
519,059 (+0.0% / +0)
4.4449(+0.0000) (708+0 votes)
82,561 (+0.0% / +0)
4.3966(+0.0000) (290+0 votes)
12,275 (+0.0% / +0)
4.8919(+0.0030) (37+1 votes)
465 (+0.0% / +0)
4.7742(+0.0000) (31+0 votes)
413 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
14,200 (+0.0% / +0)
4.7171(+0.0019) (152+1 votes)
281
AI Magic
2,537 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
12,780 (+0.0% / +0)
4.0556(+0.0000) (54+0 votes)
12,526 (+0.0% / +0)
4.5588(+0.0000) (68+0 votes)
179 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.83(-0.0017) (200-2 votes)
2,409,871 (+0.0% / +0)
3.9412(+0.0000) (34+0 votes)
287
Duelist!
2,524 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
138 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,346 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,822,790 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
61,873 (+0.0% / +0)
3.753(-0.0174) (332+14 votes)
292
Light Tab
14,915 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
986,070 (+0.0% / +0)
4.5988(-0.0076) (344+1 votes)
503,017 (+0.0% / +0)
4.044(+0.0000) (318+0 votes)
24,576 (+0.0% / +0)
4.2609(+0.0000) (46+0 votes)
29,877 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
113,237 (+0.0% / +0)
4.0762(+0.0000) (105+0 votes)