extension ExtPose

Keyword: open -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,199,519 (-0.1% / -647)
4.7(+0.0000) (12,321+0 votes)
31,964 (+0.9% / +283)
4.6(+0.0000) (231+0 votes)
179,496 (-0.0% / -35)
3.3(+0.0000) (132+0 votes)
157,019 (+0.0% / +5)
3.9(+0.0000) (282+0 votes)
77,473 (+0.1% / +95)
3.4(+0.0000) (43+0 votes)
38,912 (-0.2% / -95)
3.3(+0.0000) (127+0 votes)
28,846 (-0.1% / -29)
4.7(+0.0000) (500+0 votes)
7,528 (+0.3% / +24)
3.5(+0.0000) (409+0 votes)
16,867 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)
81,386 (+0.2% / +163)
4.7(+0.0000) (393+0 votes)
7,737 (+0.4% / +32)
4.2(+0.0000) (50+0 votes)
206,121 (+0.3% / +558)
4.6(+0.0000) (172+0 votes)
13
Vimium
416,431 (+0.2% / +660)
4.8(+0.0000) (4,834+0 votes)
27,406 (-0.1% / -29)
4.1(+0.0000) (139+0 votes)
21,041 (+0.2% / +40)
3.6(+0.0000) (47+0 votes)
22,963 (+0.3% / +77)
4.5(+0.0000) (131+0 votes)
269,748 (-0.0% / -40)
4.5(+0.0000) (1,204+0 votes)
8,554 (+0.1% / +8)
2.4(+0.0000) (12+0 votes)
12,450 (+0.1% / +16)
3.4(+0.0000) (90+0 votes)
149,902 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,061+0 votes)
4,552 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
112,916 (+0.2% / +252)
3.9(+0.0000) (290+0 votes)
479 (+0.6% / +3)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
24,526 (-0.3% / -71)
4.7(+0.0000) (239+0 votes)
11,040 (+0.1% / +10)
3.6(+0.0000) (67+0 votes)
63,546 (+0.3% / +220)
4.7(+0.0000) (119+0 votes)
2,583 (+0.6% / +16)
3.7(+0.0000) (29+0 votes)
38,234 (-0.2% / -73)
4.9(+0.0000) (214+0 votes)
4,268 (+0.6% / +24)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
132,065 (+0.3% / +428)
4.5(+0.0000) (439+0 votes)
33,632 (+0.0% / +15)
4.2(+0.0000) (272+0 votes)
35,504 (-0.1% / -19)
3.6(+0.0000) (84+0 votes)
36,979 (+0.4% / +129)
4.4(+0.0000) (49+0 votes)
225,136 (+0.3% / +611)
4.4(+0.0000) (195+0 votes)
12,029 (+0.1% / +13)
4.0(+0.0000) (68+0 votes)
35,005 (-0.0% / -8)
4.0(+0.0000) (292+0 votes)
5,867 (+0.2% / +9)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
203,521 (+0.1% / +164)
4.6(+0.0000) (6,648+0 votes)
5,632 (+0.2% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,674 (-0.3% / -21)
4.8(+0.0000) (53+0 votes)
5,501 (+0.3% / +16)
3.8(+0.0000) (74+0 votes)
30,107 (+0.0% / +15)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
72,088 (+0.2% / +117)
4.3(+0.0000) (117+0 votes)
21,065 (-0.2% / -39)
4.5(+0.0000) (111+0 votes)
2,425 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
238,465 (-0.2% / -384)
3.9(+0.0000) (802+0 votes)
6,378 (+0.6% / +39)
3.6(+0.0000) (15+0 votes)
8,840 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (195+0 votes)
49
Open IE
10,245 (+0.0% / +5)
3.2(+0.0000) (60+0 votes)
3,341 (+0.5% / +16)
4.2(+0.0000) (142+0 votes)
9,452 (+0.1% / +5)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
212,638 (+0.7% / +1,488)
4.0(+0.0000) (198+0 votes)
10,510 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (202+0 votes)
500,602 (+0.0% / +176)
3.9(+0.0000) (979+0 votes)
2,149 (-0.2% / -4)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
4,575 (+0.3% / +15)
3.8(+0.0000) (65+0 votes)
2,004 (+0.6% / +12)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
19,450 (+0.1% / +11)
4.6(+0.0000) (322+0 votes)
10,494 (+0.1% / +13)
3.7(+0.0000) (28+0 votes)
2,891 (+0.1% / +2)
4.4(+0.0000) (98+0 votes)
13,431 (+0.4% / +50)
48,226 (+0.1% / +48)
4.0(+0.0000) (223+0 votes)
10,932 (-0.7% / -82)
2.7(+0.0000) (26+0 votes)
8,144 (-0.0% / -1)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
65
xTab
42,526 (+0.2% / +70)
3.9(+0.0000) (94+0 votes)
612 (+0.3% / +2)
1,370 (+2.4% / +32)
9,907,584 (+0.0% / +153)
4.3(+0.0000) (179,151+0 votes)
6,105 (-0.3% / -16)
3.7(+0.0000) (71+0 votes)
1,547 (-0.1% / -1)
4.6(+0.0000) (137+0 votes)
1,564 (+0.4% / +7)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,976 (-0.4% / -13)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
1,686 (-0.3% / -5)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
1,420 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
19,229 (-0.9% / -178)
3.6(+0.0000) (38+0 votes)
79,779 (+0.5% / +434)
4.6(+0.0000) (222+0 votes)
119,613 (-0.0% / -17)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,044 (+0.4% / +4)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
1,883 (-0.2% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
15,528 (+0.2% / +32)
3.7(+0.0000) (26+0 votes)
3,169 (-0.7% / -21)
3.7(+0.0000) (29+0 votes)
258,229 (+19.3% / +41,763)
2,282 (+0.1% / +3)
3.7(+0.0000) (36+0 votes)
1,463 (+0.3% / +5)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
307 (-4.1% / -13)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
2,582 (-0.3% / -9)
38,928 (-0.0% / -7)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
23,038 (-0.2% / -45)
3.8(+0.0000) (296+0 votes)
1,466 (+1.9% / +27)
3.7(+0.0000) (106+0 votes)
22,450 (+0.3% / +70)
4.1(+0.0000) (29+0 votes)
954 (-0.3% / -3)
3.1(+0.0000) (14+0 votes)
43,229 (-0.1% / -38)
3.5(+0.0000) (376+0 votes)
1,117 (+0.2% / +2)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
43,788 (-0.1% / -22)
3.3(+0.0000) (233+0 votes)
4,900 (-0.2% / -10)
4.0(+0.0000) (46+0 votes)
8,625 (-0.0% / -1)
4.1(+0.0000) (13+0 votes)
83,703 (-0.2% / -129)
4.0(+0.0000) (254+0 votes)
7,839 (-0.4% / -32)
4.5(+0.0000) (68+0 votes)
1,549 (+0.2% / +3)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
651 (+0.3% / +2)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
2,121 (-0.7% / -14)
3.6(+0.0000) (51+0 votes)
102
Open Tabs
935 (-0.3% / -3)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
20,257 (+0.1% / +18)
4.5(+0.0000) (40+0 votes)
2,519 (+0.2% / +6)
3.8(+0.0000) (17+0 votes)
724 (-0.7% / -5)
4.0(+0.0000) (40+0 votes)
16,928 (-0.4% / -66)
4.0(+0.0000) (55+0 votes)
107
Re-newtab
2,324 (-0.0% / -1)
4.9(+0.0000) (71+0 votes)
88,488 (+0.5% / +470)
3.5(+0.0000) (268+0 votes)
63,440 (+0.1% / +66)
4.0(+0.0000) (123+0 votes)
157,895 (+0.3% / +485)
4.7(+0.0000) (629+0 votes)
366,669 (+0.1% / +337)
3.6(+0.0000) (2,578+0 votes)
123,456 (-0.0% / -55)
4.1(+0.0000) (1,837+0 votes)
16,820 (+0.0% / +5)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
3,476 (+0.2% / +7)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
542 (-1.5% / -8)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
116
TabCloud
138,022 (-0.1% / -113)
4.5(+0.0000) (2,398+0 votes)
13,859 (+0.4% / +57)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
4,580 (+0.0% / +1)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
3,808 (-0.3% / -10)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
13,114 (+0.4% / +51)
3.6(+0.0000) (32+0 votes)
7,294 (-0.2% / -17)
4.2(+0.0000) (776+0 votes)
3,628 (-0.7% / -27)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
899 (+2.6% / +23)
17,513 (-0.1% / -10)
3.3(+0.0000) (85+0 votes)
28,966 (+0.1% / +22)
4.3(+0.0000) (74+0 votes)
737 (+0.5% / +4)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
68,478 (+0.0% / +2)
4.6(+0.0000) (543+0 votes)
108,452 (+0.0% / +27)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
3,307 (+0.4% / +13)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
470 (-0.4% / -2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
45,777 (+0.7% / +319)
3.4(+0.0000) (48+0 votes)
2,286 (+1.1% / +24)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
6,450 (+0.3% / +18)
4.5(+0.0000) (66+0 votes)
5,424 (-0.2% / -13)
4.6(+0.0000) (119+0 votes)
2,125 (+0.4% / +8)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
136
Linkclump
293,297 (+0.1% / +200)
4.6(+0.0000) (3,802+0 votes)
6,870 (+0.2% / +13)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,433 (-0.2% / -15)
4.4(+0.0000) (32+0 votes)
1,024,620 (+0.1% / +791)
3.6(+0.0000) (2,215+0 votes)
5,505 (-0.1% / -5)
3.2(+0.0000) (80+0 votes)
1,301 (+0.2% / +3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
179 (-4.8% / -9)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
679 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
421 (+3.2% / +13)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
145
Partizion
1,523 (-0.1% / -2)
4.8(+0.0000) (55+0 votes)
146
Open Mind
313 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
3,702 (+0.2% / +7)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
946 (+3.5% / +32)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
34,588 (+0.7% / +248)
4.5(+0.0000) (48+0 votes)
4,015 (+0.2% / +9)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
15,402 (+0.2% / +32)
4.2(+0.0000) (40+0 votes)
3,698 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
871 (+0.5% / +4)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
30,395 (+0.1% / +26)
4.5(+0.0000) (93+0 votes)
236 (+2.2% / +5)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
343 (+1.8% / +6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,653 (-0.8% / -13)
2.9(+0.0000) (22+0 votes)
342 (+1.5% / +5)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
238 (-1.2% / -3)
2,530 (+0.4% / +11)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
3,369 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (39+0 votes)
22,352 (+0.2% / +35)
4.0(+0.0000) (201+0 votes)
1,051,115 (-0.0% / -4)
4.8(+0.0000) (24,643+0 votes)
281 (-0.4% / -1)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
708 (+4.7% / +32)
166
Open Tabs
285 (-1.0% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,085 (+1.4% / +28)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
219 (-0.9% / -2)
2.8(+0.0000) (28+0 votes)
232 (+0.4% / +1)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
11,580 (+0.1% / +13)
4.5(+0.0000) (186+0 votes)
616 (+0.0% / +0)
4,796 (+0.1% / +6)
4.1(+0.0000) (115+0 votes)
3,265 (+0.9% / +30)
1.4(+0.0000) (27+0 votes)
752 (+1.5% / +11)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
1,719 (+0.6% / +11)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
13,023 (+0.6% / +79)
5.0(+0.0000) (42+0 votes)
2,292 (-0.2% / -5)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
488 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
179
My Ruler
125,944 (+1.0% / +1,214)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
1,687 (+0.4% / +6)
3.9(+0.0000) (28+0 votes)
18,206 (-0.0% / -4)
4.5(+0.0000) (82+0 votes)
162,520 (-0.1% / -200)
2.6(+0.0000) (602+0 votes)
10,144 (-0.3% / -31)
3.8(+0.0000) (342+0 votes)
914 (+5.9% / +51)
52,529 (-0.0% / -7)
4.5(+0.0000) (565+0 votes)
874 (-1.6% / -14)
110 (+3.8% / +4)
1,495 (+0.3% / +5)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
124,551 (-0.1% / -166)
3.4(+0.0000) (802+0 votes)
1,097 (-0.5% / -6)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,970 (+0.6% / +11)
3,249 (+0.1% / +3)
2.5(+0.0000) (34+0 votes)
425 (+1.7% / +7)
76,005 (+0.1% / +41)
3.1(+0.0000) (39+0 votes)
19,244 (+0.5% / +99)
4.4(+0.0000) (55+0 votes)
479 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,698 (-0.5% / -8)
4.4(+0.0000) (26+0 votes)
333 (+0.3% / +1)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
200
Saka
1,951 (-0.2% / -3)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
101,070 (+0.2% / +204)
4.9(+0.0000) (4,356+0 votes)
425 (-0.9% / -4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,350 (+1.0% / +14)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
6,593 (-0.5% / -30)
3.9(+0.0000) (113+0 votes)
205
Chump
39,203 (+35.1% / +10,183)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
485 (+0.4% / +2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
271 (-0.7% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,829 (-0.7% / -13)
2.6(+0.0000) (29+0 votes)
109 (+0.0% / +0)
1,829 (-0.7% / -13)
2.6(+0.0000) (29+0 votes)
109 (+0.0% / +0)
320 (-0.6% / -2)
1,942 (+0.4% / +7)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
3,592 (-0.4% / -16)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
5,811 (+0.7% / +41)
216
Dusk
562 (+5.0% / +27)
358 (+0.3% / +1)
220 (+1.4% / +3)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
438,623 (-0.2% / -675)
4.2(+0.0000) (576+0 votes)
18,008 (+0.3% / +49)
4.7(+0.0000) (226+0 votes)
34,557 (-0.0% / -9)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
16,056 (+0.2% / +31)
4.9(+0.0000) (91+0 votes)
850 (+0.6% / +5)
42,606 (+0.9% / +376)
2.6(+0.0000) (14+0 votes)
1,806 (+0.2% / +3)
4.2(+0.0000) (44+0 votes)
249 (+2.0% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,191 (-0.7% / -8)
2.0(+0.0000) (6+0 votes)
228
CCTV View
50,619 (-0.1% / -75)
3.5(+0.0000) (588+0 votes)
1,060 (-0.5% / -5)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
4,722 (+0.5% / +23)
4.3(+0.0000) (80+0 votes)
5,016 (+0.4% / +21)
3.8(+0.0000) (51+0 votes)
232
Open Tab
264 (+0.0% / +0)
2,499 (-0.2% / -6)
3.9(+0.0000) (28+0 votes)
449 (+0.2% / +1)
37,967 (-0.1% / -19)
4.1(+0.0000) (44+0 votes)
74,215 (+0.0% / +2)
4.6(+0.0000) (164+0 votes)
737 (-0.8% / -6)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
116,355 (+0.1% / +130)
4.8(+0.0000) (2,242+0 votes)
231 (+0.0% / +0)
721 (+1.0% / +7)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
4,974 (-0.2% / -11)
2.8(+0.0000) (62+0 votes)
723 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
880 (+0.6% / +5)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
144 (-1.4% / -2)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
879 (+1.3% / +11)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
2,113 (+0.8% / +16)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,059 (+0.7% / +21)
1.5(+0.0000) (10+0 votes)
108,123 (-0.1% / -91)
4.3(+0.0000) (13,761+0 votes)
2,723 (-0.4% / -12)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
2,196 (-0.3% / -7)
4.6(+0.0000) (26+0 votes)
322 (-1.2% / -4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
4,140 (+0.0% / +1)
4.9(+0.0000) (90+0 votes)
253
App Open
75 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
707 (+1.3% / +9)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
48,733 (+3.5% / +1,647)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
337 (-0.6% / -2)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
14,960 (+0.1% / +16)
4.7(+0.0000) (41+0 votes)
766 (-0.9% / -7)
28,401 (+0.0% / +9)
3.6(+0.0000) (144+0 votes)
1,249 (+0.5% / +6)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
2,878 (+1.1% / +32)
4.6(+0.0000) (42+0 votes)
455,238 (-0.0% / -173)
4.5(+0.0000) (137+0 votes)
87 (-3.3% / -3)
858 (+1.9% / +16)
852 (+0.1% / +1)
274 (-2.1% / -6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,073 (+0.3% / +3)
158,346 (+0.2% / +308)
4.0(+0.0000) (99+0 votes)
258 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,817 (-0.0% / -3)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
294 (+0.7% / +2)
167 (-2.9% / -5)
10,683 (-0.1% / -15)
4.5(+0.0000) (74+0 votes)
274
Tabsets
1,161 (+0.3% / +4)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
460 (+0.2% / +1)
276
Utime
15,990 (+0.1% / +20)
4.6(+0.0000) (81+0 votes)
109,485 (+0.2% / +228)
3.9(+0.0000) (429+0 votes)
240,643 (+0.2% / +485)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,865 (+0.1% / +15)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
10,397 (-0.1% / -10)
4.2(+0.0000) (53+0 votes)
279 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
126,875 (+0.1% / +155)
4.2(+0.0000) (108+0 votes)
615 (+0.2% / +1)
256,261 (+19.9% / +42,559)
613 (-0.2% / -1)
109,345 (-0.0% / -9)
3.7(+0.0000) (257+0 votes)
124 (+3.3% / +4)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
15,023 (-0.5% / -71)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
2,678 (-0.2% / -5)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
290
Open Tabs
69 (+1.5% / +1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
407 (-0.2% / -1)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
241,543 (-0.1% / -342)
4.0(+0.0000) (384+0 votes)
293
Gitcoin
220 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
514 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
334 (+1.8% / +6)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
640 (-0.6% / -4)
78,716 (+0.5% / +412)
4.5(+0.0000) (498+0 votes)
111 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
166 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
99 (+2.1% / +2)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)