extension ExtPose

Keyword: open

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,202,667 (-0.3% / -3,387)
4.6881(+0.0000) (12,076+0 votes)
137,942 (+0.1% / +136)
3.9646(+0.0039) (254+0 votes)
123,950 (+0.0% / +49)
4.6518(+0.0000) (112+0 votes)
157,687 (-0.2% / -386)
3.3306(+0.0000) (121+0 votes)
41,004 (-0.6% / -259)
3.7054(+0.0000) (818+0 votes)
315,769 (-0.0% / -95)
4.0176(+0.0000) (1,930+0 votes)
48,431 (+0.0% / +11)
3.375(+0.0000) (40+0 votes)
19,363 (-0.1% / -26)
4.6885(+0.0007) (459+1 votes)
129,845 (-0.0% / -13)
4.5306(+0.0000) (147+0 votes)
10
Vimium
346,964 (+0.5% / +1,591)
4.7963(+0.0000) (4,653+0 votes)
19,911 (+0.2% / +37)
3.6304(+0.0000) (46+0 votes)
199,221 (-0.0% / -23)
4.5172(+0.0006) (783+1 votes)
33,541 (-3.1% / -1,074)
3.2955(+0.0000) (44+0 votes)
5,421 (-0.5% / -29)
2.1818(+0.0000) (11+0 votes)
29,553 (-0.8% / -228)
3.1696(+0.0000) (112+0 votes)
128,214 (-11.6% / -16,784)
3.5926(+0.0157) (27+1 votes)
23,002 (+0.4% / +87)
4.6591(+0.0000) (132+0 votes)
7,655 (+0.2% / +18)
4.7389(+0.0000) (226+0 votes)
20,300 (+0.0% / +0)
4.472(+0.0000) (125+0 votes)
21,363 (+0.1% / +24)
4.152(+0.0000) (125+0 votes)
31,265 (+0.0% / +4)
4.8684(-0.0007) (190-1 votes)
11,814 (-0.1% / -17)
4.0682(+0.0000) (44+0 votes)
8,840 (+0.4% / +31)
3.6349(+0.0000) (63+0 votes)
105,173 (+1.2% / +1,225)
4.5414(+0.0014) (1,740+25 votes)
24,593 (-0.3% / -82)
4.5181(-0.0066) (911+2 votes)
7,225 (-0.1% / -7)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
32,075 (-0.4% / -122)
4.2575(+0.0000) (268+0 votes)
50,158 (+0.5% / +270)
4.6823(-0.0002) (617+6 votes)
137,454 (-0.3% / -380)
4.6026(+0.0000) (2,952+0 votes)
4,557 (+0.1% / +4)
4.5172(+0.0000) (29+0 votes)
52,897 (-0.1% / -29)
4.4249(-0.0030) (2,064+5 votes)
210,241 (+0.0% / +26)
4.5828(+0.0000) (6,781+0 votes)
72,432 (-0.8% / -582)
4.5083(+0.0000) (360+0 votes)
25,736 (+0.2% / +52)
4.6047(+0.0000) (43+0 votes)
356,609 (-0.1% / -416)
4.1967(-0.0018) (666+1 votes)
32,019 (+0.8% / +259)
4.6481(+0.0000) (341+0 votes)
21,052 (-0.7% / -140)
4.4537(+0.0000) (108+0 votes)
8,746 (+0.1% / +9)
4.7586(+0.0000) (29+0 votes)
2,427 (-0.5% / -13)
3.9474(+0.0000) (19+0 votes)
115,774 (-1.9% / -2,184)
2.4664(+0.0010) (1,398-1 votes)
4,010 (+1.7% / +68)
4.5725(+0.0000) (138+0 votes)
2,179 (-0.2% / -5)
3.7083(+0.0000) (24+0 votes)
5,265 (-0.8% / -40)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
16,856 (-0.1% / -16)
4.75(+0.0000) (12+0 votes)
5,793 (+0.6% / +37)
4.3684(+0.0000) (76+0 votes)
10,720 (+0.2% / +25)
4.5138(+0.0000) (181+0 votes)
47
Open IE
7,848 (+0.1% / +4)
3.2373(+0.0000) (59+0 votes)
58,390 (+1.1% / +663)
4.3519(-0.0156) (216+1 votes)
7,213 (+0.0% / +3)
2.8846(+0.0000) (26+0 votes)
10,357 (-0.2% / -18)
4.069(+0.0000) (58+0 votes)
546,027 (+0.1% / +354)
4.8438(+0.0000) (93,484+0 votes)
2,264 (-0.6% / -13)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
17,560 (-0.4% / -64)
3.4286(+0.0000) (70+0 votes)
2,089 (+0.3% / +6)
3.5(+0.0000) (12+0 votes)
18,028 (+1.0% / +174)
4.4367(+0.0038) (300+2 votes)
6,498 (+0.2% / +14)
3.7571(+0.0000) (70+0 votes)
57
xTab
96,974 (+0.3% / +260)
3.9412(+0.0000) (85+0 votes)
40,297 (+0.0% / +9)
4.0048(+0.0000) (207+0 votes)
1,420 (-0.6% / -9)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
6,074 (+0.7% / +40)
4.0488(+0.0000) (41+0 votes)
1,785 (+0.5% / +8)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
16,409 (-0.0% / -4)
3.68(+0.0000) (25+0 votes)
6,509 (-0.9% / -62)
3.8095(+0.0000) (21+0 votes)
6,197,663 (-0.0% / -1,643)
4.1779(+0.0002) (95,027+55 votes)
213,291 (-0.1% / -140)
4.4637(+0.0011) (3,895+8 votes)
220,432 (-0.3% / -733)
3.8934(+0.0000) (769+0 votes)
3,261 (+0.2% / +7)
4.4124(+0.0000) (97+0 votes)
27,053 (+0.1% / +24)
3.8586(+0.0000) (297+0 votes)
2,504 (+0.3% / +8)
3.4091(+0.0000) (22+0 votes)
1,101 (-1.9% / -21)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,002 (-1.2% / -12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,395 (-0.4% / -46)
3.84(+0.0000) (25+0 votes)
2,354 (+1.2% / +28)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
131,911 (+1.7% / +2,163)
4.4362(+0.0000) (94+0 votes)
22,570 (-0.2% / -44)
4.2452(+0.0000) (208+0 votes)
1,407 (+1.0% / +14)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
32,161 (+0.2% / +50)
3.6129(+0.0000) (341+0 votes)
890,159 (+0.1% / +1,106)
4.82(+0.0000) (24,239+0 votes)
259 (+4.4% / +11)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
2,560 (+1.0% / +25)
4.65(+0.0000) (20+0 votes)
15,624 (+0.2% / +24)
4.6667(+0.0000) (33+0 votes)
2,622 (-0.9% / -24)
3.7647(+0.0000) (17+0 votes)
60,371 (+0.0% / +12)
3.9204(+0.0004) (226+1 votes)
8,181 (-0.0% / -1)
3.7805(+0.0000) (287+0 votes)
8,820 (-0.3% / -27)
2.6596(+0.0000) (188+0 votes)
23,265 (-0.6% / -129)
4.5938(+0.0000) (320+0 votes)
658 (+0.2% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
776 (-0.4% / -3)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
3,083 (+0.5% / +16)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
96,987 (-0.4% / -393)
3.4905(+0.0000) (263+0 votes)
527 (-0.8% / -4)
4.2667(+0.0000) (15+0 votes)
2,539 (-0.4% / -10)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
10,422 (-0.4% / -37)
3.913(+0.0000) (23+0 votes)
18,395 (+0.4% / +77)
4.277(+0.0000) (574+0 votes)
135,850 (-0.2% / -281)
4.0689(+0.0000) (1,830+0 votes)
4,671 (-0.6% / -29)
4.0769(+0.0000) (13+0 votes)
173,135 (+0.0% / +0)
4.5059(+0.0000) (2,372+0 votes)
756 (-0.7% / -5)
3.375(+0.0000) (8+0 votes)
13,971 (+0.2% / +26)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
31,810 (+0.1% / +24)
4.0106(-0.0000) (282+1 votes)
50,405 (+0.0% / +0)
4.1786(+0.0000) (56+0 votes)
15,117 (-0.2% / -36)
3.4667(+0.0000) (30+0 votes)
103
2048 Game
204,082 (+0.1% / +178)
3.6753(+0.0159) (502-3 votes)
7,119 (+0.5% / +36)
4.7255(+0.0000) (153+0 votes)
22,797 (-0.1% / -15)
3.3488(+0.0000) (86+0 votes)
98,470 (-0.1% / -60)
4.4365(-0.0001) (9,771-1 votes)
868 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
28,585 (+28.9% / +6,408)
5.0(+0.0000) (47+0 votes)
159,743 (-0.9% / -1,470)
3.1547(+0.0357) (349-4 votes)
660 (+0.3% / +2)
4.0(+0.0000) (39+0 votes)
3,692 (-0.8% / -28)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
28,406 (+29.1% / +6,408)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
28,543 (+29.0% / +6,410)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
28,392 (+28.9% / +6,364)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
767 (-0.3% / -2)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
22,033 (+21.1% / +3,840)
5.0(+0.0000) (14+1 votes)
2,087 (+0.2% / +5)
3.6792(+0.0000) (53+0 votes)
880,330 (-0.0% / -278)
3.5886(+0.0002) (2,059+1 votes)
28,453 (+29.0% / +6,400)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
28,416 (+28.9% / +6,376)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
29,793 (+27.3% / +6,397)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
28,625 (+28.9% / +6,413)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
28,474 (+28.9% / +6,388)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
28,392 (+29.0% / +6,386)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
43,731 (-0.4% / -159)
3.3151(+0.0000) (238+0 votes)
28,578 (+28.8% / +6,382)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
28,494 (+28.9% / +6,385)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
22,093 (+21.2% / +3,866)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
28,398 (+29.0% / +6,386)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
28,395 (+29.1% / +6,392)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
21,996 (+21.1% / +3,826)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
28,931 (+28.2% / +6,358)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
1,694 (-0.1% / -1)
4.7632(+0.0000) (38+0 votes)
28,492 (+28.9% / +6,387)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
28,448 (+28.8% / +6,362)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
28,475 (+29.0% / +6,393)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
28,475 (+29.0% / +6,404)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
28,469 (+29.0% / +6,398)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
28,414 (+28.9% / +6,368)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
22,033 (+21.0% / +3,819)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
28,419 (+29.0% / +6,387)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
22,027 (+21.1% / +3,833)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
28,436 (+29.1% / +6,413)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
28,389 (+28.9% / +6,371)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
28,394 (+29.0% / +6,380)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
28,381 (+29.0% / +6,379)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
22,327 (+20.8% / +3,838)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
28,635 (+28.7% / +6,390)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
22,129 (+21.0% / +3,846)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
29,274 (+28.1% / +6,419)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
22,052 (+21.2% / +3,860)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
28,423 (+29.0% / +6,387)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
28,421 (+29.0% / +6,391)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
28,393 (+28.9% / +6,366)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
28,374 (+28.9% / +6,355)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
28,392 (+29.0% / +6,378)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
22,009 (+21.1% / +3,841)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
22,007 (+21.0% / +3,824)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
28,407 (+29.1% / +6,403)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
28,375 (+29.0% / +6,379)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
28,376 (+29.0% / +6,383)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
21,989 (+21.1% / +3,824)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
21,985 (+21.3% / +3,864)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
21,982 (+21.1% / +3,836)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
21,981 (+21.1% / +3,836)
5.0(+0.0000) (7+1 votes)
28,403 (+29.2% / +6,426)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
21,973 (+21.0% / +3,815)
4.8571(+0.0238) (7+1 votes)
21,970 (+21.0% / +3,816)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,584 (+0.4% / +13)
4.0256(+0.0000) (39+0 votes)
28,463 (+29.0% / +6,397)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
28,432 (+28.9% / +6,374)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
28,427 (+28.9% / +6,381)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
28,433 (+29.0% / +6,391)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
28,429 (+29.0% / +6,388)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
28,428 (+29.0% / +6,391)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
28,413 (+29.0% / +6,384)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
28,414 (+29.0% / +6,387)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
28,410 (+29.0% / +6,389)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
28,423 (+29.1% / +6,402)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
28,389 (+28.9% / +6,370)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
22,015 (+21.2% / +3,849)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
22,014 (+21.1% / +3,838)
4.8333(+0.0333) (6+1 votes)
28,363 (+28.9% / +6,353)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
28,420 (+29.1% / +6,411)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
28,396 (+29.0% / +6,390)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
22,004 (+21.2% / +3,847)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
21,997 (+21.2% / +3,848)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
28,396 (+29.1% / +6,403)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
28,373 (+29.0% / +6,381)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
28,356 (+28.9% / +6,365)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
21,989 (+21.1% / +3,835)
5.0(+0.0000) (6+1 votes)
28,401 (+29.2% / +6,413)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
21,987 (+21.0% / +3,815)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
28,383 (+29.1% / +6,400)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
28,365 (+29.0% / +6,384)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
28,606 (+56.0% / +10,263)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28,488 (+28.8% / +6,377)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28,484 (+28.9% / +6,381)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28,476 (+56.0% / +10,227)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28,487 (+29.0% / +6,409)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28,448 (+28.9% / +6,372)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28,443 (+28.9% / +6,371)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28,436 (+28.9% / +6,373)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
28,446 (+29.0% / +6,395)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28,423 (+28.9% / +6,377)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28,421 (+28.9% / +6,378)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
28,441 (+29.0% / +6,398)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28,429 (+29.0% / +6,386)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28,432 (+29.0% / +6,390)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28,425 (+29.1% / +6,402)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28,395 (+29.0% / +6,378)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
22,003 (+21.1% / +3,830)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
22,001 (+21.2% / +3,847)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
22,001 (+21.1% / +3,838)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28,361 (+28.9% / +6,362)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28,404 (+29.1% / +6,408)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28,376 (+29.0% / +6,380)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
21,988 (+21.2% / +3,841)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28,367 (+29.1% / +6,387)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
21,974 (+21.0% / +3,814)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
21,973 (+21.1% / +3,823)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
28,370 (+56.4% / +10,232)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28,328 (+29.0% / +6,364)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
21,957 (+21.2% / +3,838)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
22,036 (+21.1% / +3,836)
4.6(+0.1000) (10+2 votes)
22,470 (+20.9% / +3,886)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
58,200 (+0.2% / +118)
3.8817(+0.0000) (262+0 votes)
22,088 (+20.9% / +3,821)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
28,442 (+28.9% / +6,377)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
28,452 (+29.0% / +6,392)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
28,437 (+28.9% / +6,378)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
28,455 (+29.0% / +6,397)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
28,457 (+29.0% / +6,405)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
22,040 (+21.1% / +3,844)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
28,432 (+29.0% / +6,398)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
28,418 (+29.0% / +6,386)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
28,420 (+29.0% / +6,389)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
28,407 (+28.9% / +6,377)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
28,403 (+29.0% / +6,383)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
28,394 (+28.9% / +6,374)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
28,396 (+29.0% / +6,383)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
28,395 (+29.0% / +6,382)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
22,012 (+21.2% / +3,845)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
22,009 (+21.2% / +3,849)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
22,008 (+21.0% / +3,821)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
28,409 (+29.1% / +6,403)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
28,411 (+29.1% / +6,405)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
28,410 (+29.1% / +6,406)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
28,420 (+29.2% / +6,422)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
21,995 (+21.1% / +3,839)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
21,993 (+21.0% / +3,816)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
21,991 (+21.1% / +3,833)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
21,988 (+21.3% / +3,859)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
21,988 (+21.1% / +3,829)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
21,987 (+21.1% / +3,834)
5.0(+0.0000) (5+2 votes)
21,983 (+21.2% / +3,848)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
21,981 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
21,976 (+21.2% / +3,846)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
21,973 (+21.1% / +3,828)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
28,349 (+29.1% / +6,383)
4.8(-0.2000) (5+1 votes)
28,452 (+29.0% / +6,398)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
28,447 (+28.8% / +6,369)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
22,118 (+21.1% / +3,854)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28,457 (+28.8% / +6,360)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28,456 (+28.9% / +6,387)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28,415 (+28.9% / +6,374)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28,420 (+29.0% / +6,389)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28,405 (+29.0% / +6,381)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
22,019 (+21.2% / +3,850)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
28,394 (+29.0% / +6,376)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
22,015 (+21.4% / +3,876)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
28,411 (+29.1% / +6,397)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
22,013 (+21.2% / +3,853)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28,391 (+29.0% / +6,380)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
28,394 (+29.0% / +6,385)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
22,003 (+21.0% / +3,817)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
22,001 (+21.1% / +3,840)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21,995 (+21.1% / +3,829)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21,994 (+21.2% / +3,850)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21,993 (+21.2% / +3,851)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28,399 (+29.1% / +6,407)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21,992 (+21.2% / +3,852)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28,380 (+29.0% / +6,388)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28,374 (+29.0% / +6,383)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28,377 (+29.0% / +6,386)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21,990 (+21.3% / +3,862)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21,989 (+21.1% / +3,835)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21,987 (+21.2% / +3,840)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28,357 (+29.0% / +6,370)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28,355 (+29.0% / +6,369)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21,982 (+21.2% / +3,852)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21,979 (+21.2% / +3,844)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
28,354 (+29.0% / +6,376)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
21,976 (+21.2% / +3,844)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28,362 (+29.1% / +6,389)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28,341 (+29.0% / +6,377)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21,960 (+21.2% / +3,834)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
21,932 (+21.1% / +3,819)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28,391 (+28.9% / +6,372)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
6,433 (-0.6% / -40)
3.15(+0.0000) (80+0 votes)