extension ExtPose

Keyword: open -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (265+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (67+2 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (190+1 votes)
4.7(+0.0000) (67+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (281+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (132+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (221+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (44+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (278+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (255+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (51+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (517+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (135+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (6,642+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (237+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (110+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (824+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (199+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10,626+13 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (47+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (70+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (433+1 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (81+0 votes)
27
Open IE
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (60+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (653+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (175+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (27+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (150+1 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (238,329+465 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (448+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
37
Vimium
400,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,917+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
9,000 (-10.0% / -1,000)
2.4(+0.0000) (12+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (45+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (31+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (36+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (61+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (234+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (296+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (613+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,029+18 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (41+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (1,091+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (78+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (55+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,127+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (194+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (31+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (749+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (55+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (52+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,434+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (43+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (73+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
90,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (184+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (252+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (629+0 votes)
998 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9,718+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (84+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11,125+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (278+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (49+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (54+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (2,291+2 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (534+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
103
Linkclump
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,894+0 votes)
104
Open Tabs
964 (-0.8% / -8)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
819 (+1.0% / +8)
4.6(+0.0000) (35+1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (48+0 votes)
830 (-1.0% / -8)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
768 (-0.4% / -3)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
40,000 (-20.0% / -10,000)
4.0(+0.0000) (230+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (298+0 votes)
738 (-0.5% / -4)
4.0(+0.0000) (40+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (250+0 votes)
114
xTab
40,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (101+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (397+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (297+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (80+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
721 (+1.0% / +7)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (36+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (88+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (84+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (152+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (538+5 votes)
868 (+1.3% / +11)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (93+0 votes)
647 (+0.3% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (53+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (206+0 votes)
439 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
583 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
134
Tab-Snap
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (137+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (1,843+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (24,821+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (48+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (323+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (379+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (147+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (38+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (15+0 votes)
781 (+0.1% / +1)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
466 (-0.6% / -3)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
838 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
149
Open Tabs
378 (+1.1% / +4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
575 (-0.5% / -3)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (58+0 votes)
432 (-0.2% / -1)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (125+0 votes)
505 (-0.8% / -4)
710 (-0.7% / -5)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (73+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (651+0 votes)
703 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (70+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (207+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (29+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (871+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (578+0 votes)
374 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (53+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (342+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (87+0 votes)
443 (-0.2% / -1)
327 (+3.5% / +11)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (37+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (138+0 votes)
385 (+0.3% / +1)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (67+0 votes)
265 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (29+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (91+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
6,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (122+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (82+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (182+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (9+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (29+0 votes)
314 (-0.6% / -2)
305 (+2.3% / +7)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
189
Open Mind
261 (-1.1% / -3)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (81+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (187+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (250+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (72+0 votes)
243 (+3.0% / +7)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
289 (+1.4% / +4)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (102+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (58+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (593+0 votes)
199
Open Tab
263 (-1.5% / -4)
7,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (180+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,656+1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (50+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (167+0 votes)
211 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
179 (+2.9% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
721 (-1.4% / -10)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
208
Re-newtab
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (82+0 votes)
118 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
863 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (45+0 votes)
231 (+2.2% / +5)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (82+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (23+0 votes)
402 (+0.5% / +2)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (651+0 votes)
916 (+0.7% / +6)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (141+0 votes)
157 (+0.6% / +1)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (59+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (61+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
767 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
345 (-1.7% / -6)
30,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (163+0 votes)
626 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
299 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
166 (-1.2% / -2)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13,707+0 votes)
685 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (99+0 votes)
3,000 (-25.0% / -1,000)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (53+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (124+1 votes)
495 (-1.4% / -7)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (44+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (461+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3,000 (-25.0% / -1,000)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
554 (-0.4% / -2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (61+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (106+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (552+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (49+0 votes)
249
Utime
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (83+0 votes)
250
Partizion
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (69+0 votes)
123 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
576 (+1.4% / +8)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (223+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (24+0 votes)
586 (+0.2% / +1)
200,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (232+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (69+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (75+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
262
AllTabs
3,000 (+50.0% / +1,000)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (371+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (48+0 votes)
131 (-2.2% / -3)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
215 (-15.7% / -40)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (148+0 votes)
108 (-1.8% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,000 (-14.3% / -1,000)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
803 (-0.7% / -6)
4.7(+0.0000) (16+0 votes)
128 (+1.6% / +2)
60,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (182+0 votes)
277
SFL
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
278
TabMerger
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (91+0 votes)
280
Tab Split
2,000 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
425 (-1.4% / -6)
1.8(+0.0000) (13+0 votes)
203 (+0.5% / +1)
284
Tabsets
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (78+0 votes)
287
Save Tabs
2,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
288
Saka
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
466 (-1.5% / -7)
290
Tab Group
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (76+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (40+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (147+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (106+0 votes)
294
BBViewer
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
180 (-2.2% / -4)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (61+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)