extension ExtPose

Keyword: open -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
237,945 (+0.1% / +344)
4.5(+0.0000) (439+0 votes)
159,171 (+1.0% / +1,536)
4.3(+0.0000) (116+1 votes)
108,505 (-0.0% / -29)
3.8(+0.0000) (290+0 votes)
178,319 (-0.1% / -100)
3.2(+0.0000) (135+0 votes)
123,256 (+1.4% / +1,647)
3.5(+0.0000) (296+0 votes)
49,945 (+0.3% / +136)
4.2(+0.0000) (79+0 votes)
113,223 (+0.7% / +757)
3.5(+0.0000) (50+0 votes)
846,731 (+0.2% / +1,961)
4.8(+0.0000) (4,261+260 votes)
336,710 (+0.8% / +2,594)
4.7(+0.0000) (807+2 votes)
47,631 (-0.2% / -87)
4.6(+0.0000) (95+1 votes)
57,232 (+0.8% / +441)
4.7(+0.0000) (75+0 votes)
32,648 (+2.2% / +716)
4.9(+0.0000) (195+0 votes)
48,199 (+0.4% / +182)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
49,209 (-0.7% / -354)
3.4(+0.0000) (146+1 votes)
29,265 (+0.6% / +180)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
118,099 (+2.6% / +3,022)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
102,119 (+0.0% / +22)
4.4(+0.0000) (565+0 votes)
20,643 (+2.0% / +407)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
28,969 (-0.2% / -67)
3.6(+0.0000) (94+0 votes)
19,567 (+0.0% / +5)
4.2(+0.0000) (69+0 votes)
31,530 (+0.4% / +132)
3.6(+0.0000) (239+0 votes)
11,563 (+0.9% / +101)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
47,016 (+9.4% / +4,042)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13,479 (+0.2% / +32)
4.3(+0.0000) (83+0 votes)
29,623 (+1.0% / +305)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
12,734 (+1.6% / +201)
3.5(+0.0000) (29+0 votes)
14,572 (-0.2% / -35)
3.6(+0.0000) (652+0 votes)
663,786 (+0.5% / +3,595)
4.7(+0.0000) (197+1 votes)
14,003 (+0.3% / +42)
2.9(+0.0000) (17+0 votes)
8,139 (+2.1% / +167)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
541,123 (+0.3% / +1,849)
4.6(+0.0000) (212+0 votes)
31,496 (-0.8% / -270)
4.0(+0.0000) (179+0 votes)
33
Vimium
477,963 (-0.3% / -1,618)
4.8(+0.0000) (4,348+2 votes)
12,390 (+5.4% / +630)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
5,978 (+1.3% / +79)
3.7(+0.0000) (36+1 votes)
8,605 (+0.7% / +64)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
6,170 (+1.3% / +81)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
5,290 (+1.2% / +61)
4.5(-0.1000) (34+1 votes)
68,785 (+18.3% / +10,633)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
5,355 (+0.9% / +46)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
26,979 (+0.6% / +156)
4.5(+0.0000) (120+0 votes)
995,992 (+0.0% / +361)
4.3(+0.0000) (167+0 votes)
1,033,450 (+2.6% / +26,507)
4.8(-0.2000) (22+1 votes)
10,308 (+1.8% / +182)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13,303 (-0.3% / -40)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
36,068 (+0.1% / +50)
4.6(+0.0000) (265+0 votes)
12,799 (+0.0% / +1)
3.0(+0.0000) (9+0 votes)
6,212 (-0.0% / -1)
4.8(+0.0000) (247+0 votes)
10,959 (+1.2% / +127)
3.9(+0.0000) (621+0 votes)
6,516 (+1.2% / +75)
4.0(+0.0000) (176+0 votes)
12,528 (+0.8% / +103)
3.7(+0.0000) (219+0 votes)
14,038 (+0.2% / +30)
3.8(+0.0000) (86+0 votes)
303,035 (+0.1% / +298)
4.6(-0.1000) (51+1 votes)
57,038 (-0.3% / -167)
4.9(+0.0000) (234+0 votes)
10,164 (+0.0% / +3)
4.8(+0.0000) (84+0 votes)
14,562 (-0.2% / -26)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
3,509 (+1.0% / +36)
3.8(+0.0000) (36+0 votes)
746,282 (+0.1% / +610)
4.6(+0.0000) (452+1 votes)
3,859 (-0.6% / -23)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
30,365 (+0.0% / +11)
2.7(+0.0000) (202+0 votes)
3,287 (+1.8% / +59)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
3,342 (-0.8% / -26)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
3,885 (+0.4% / +17)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
803,633 (+0.1% / +969)
4.6(+0.0000) (220+0 votes)
26,311 (+0.1% / +37)
4.6(+0.0000) (119+0 votes)
88,564 (+3.1% / +2,689)
4.5(+0.0000) (387+7 votes)
3,716 (+2.5% / +92)
11,646 (+3.7% / +411)
2.7(+0.0000) (28+0 votes)
2,053 (-2.2% / -47)
4.2(+0.0000) (24+0 votes)
1,985 (+1.0% / +20)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
4,683 (+0.4% / +20)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
440,742 (+0.1% / +483)
4.8(+0.0000) (128+0 votes)
67,801 (+0.3% / +222)
4.4(+0.0000) (295+6 votes)
196,969 (-0.8% / -1,553)
4.4(+0.0000) (64+0 votes)
42,462 (-0.5% / -194)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
178,682 (+0.2% / +398)
4.6(+0.0000) (101+0 votes)
152,712 (-0.4% / -570)
4.5(+0.0000) (3,173+2 votes)
2,353 (-0.7% / -16)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
11,266 (+0.4% / +45)
3.7(+0.0000) (211+0 votes)
46,041 (+0.0% / +1)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
2,555,646 (+0.5% / +13,242)
4.4(+0.0000) (51+0 votes)
2,050 (-0.0% / -1)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
8,669 (+1.4% / +116)
4.0(+0.0000) (727+1 votes)
1,896 (+1.3% / +24)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
6,448 (+0.4% / +26)
3.0(+0.0000) (149+0 votes)
418,721 (+0.3% / +1,361)
4.6(+0.0000) (576+2 votes)
2,645 (+1.5% / +40)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,915 (-0.4% / -8)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
63,290 (-1.5% / -950)
3.6(+0.0000) (103+0 votes)
5,005 (+1.7% / +82)
3.4(+0.0000) (166+2 votes)
151,077 (-0.4% / -549)
4.2(+0.0000) (39+0 votes)
1,852 (+14.1% / +229)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
84,142 (+1.9% / +1,561)
4.2(+0.0000) (66+0 votes)
121,178 (-0.4% / -528)
3.8(+0.0000) (240+0 votes)
2,319 (+0.3% / +6)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
2,558 (+13.2% / +298)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
97
Open IE
18,329 (-0.2% / -35)
3.2(+0.0000) (59+0 votes)
15,993 (+0.6% / +101)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
12,754 (+0.8% / +97)
4.7(+0.0000) (40+0 votes)
10,425 (+1.8% / +182)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
228,468 (-0.4% / -825)
4.6(+0.0000) (5,807+1 votes)
7,561 (-0.5% / -35)
3.6(+0.1000) (47-1 votes)
2,432 (+0.4% / +10)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
104
Tab Split
3,326 (-0.6% / -21)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,996 (-1.2% / -120)
4.5(+0.0000) (209+0 votes)
52,279 (-0.2% / -103)
3.9(+0.0000) (44-1 votes)
5,271 (+2.2% / +115)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
6,335 (-0.4% / -28)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
589 (+2.6% / +15)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
6,301 (+1.4% / +88)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
246,126 (-0.3% / -775)
3.7(+0.0000) (1,133+0 votes)
2,256 (+2.4% / +52)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
1,348 (+2.0% / +26)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
758 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
701,575 (+26.1% / +145,119)
4.9(+0.0000) (227+19 votes)
220,522 (+0.2% / +536)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,095 (+0.8% / +9)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
1,017 (-1.2% / -12)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
3,410 (+0.7% / +23)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,004,431 (+0.0% / +415)
4.9(+0.0000) (217+0 votes)
1,045 (+0.3% / +3)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
335,967 (+0.9% / +3,154)
3.9(+0.0000) (840+0 votes)
27,255 (+0.6% / +172)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,578 (+0.5% / +19)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,473 (-0.3% / -9)
3.8(+0.2000) (8+1 votes)
126
Open Tabs
1,172 (-1.9% / -23)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
427 (+2.2% / +9)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
4,436 (+1.3% / +58)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
5,797 (-0.5% / -27)
3.7(+0.0000) (76+0 votes)
4,535 (+0.6% / +25)
2.4(+0.0000) (8+0 votes)
131
Open Tabs
1,175 (-0.6% / -7)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
2,529 (-0.5% / -12)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
34,876 (-0.6% / -211)
3.9(+0.0000) (273+0 votes)
414 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
591,621 (-0.1% / -306)
4.9(+0.0000) (108+1 votes)
501 (+1.2% / +6)
80,776 (-0.6% / -488)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
9,356 (+1.5% / +138)
4.8(+0.0000) (39+0 votes)
411 (-0.7% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
418 (+0.7% / +3)
1,022,078 (+0.1% / +955)
4.9(+0.0000) (544+1 votes)
142
xTab
46,293 (-1.1% / -526)
3.9(+0.0000) (109+0 votes)
6,176 (+2.3% / +141)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
12,447 (+1.3% / +160)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
931,993 (+2.1% / +18,782)
4.9(+0.0000) (408+0 votes)
1,253 (-0.8% / -10)
4.5(+0.0000) (52+0 votes)
10,843 (+0.1% / +7)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
352 (+0.9% / +3)
5,883 (+0.6% / +36)
4.9(+0.0000) (70+0 votes)
1,312 (-1.1% / -14)
4.2(+0.0000) (25+1 votes)
2,597,855 (-0.2% / -5,866)
4.4(+0.0000) (11,184-2 votes)
9,871 (+0.2% / +23)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
25,806 (+0.2% / +48)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
541,445 (+0.4% / +2,077)
4.6(+0.0000) (263+0 votes)
18,458 (-0.5% / -84)
4.4(+0.0000) (31+0 votes)
61,919 (-0.2% / -104)
3.5(+0.0000) (419+0 votes)
3,596 (+0.1% / +3)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
2,560 (+3.1% / +77)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,634 (+0.6% / +21)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
19,137 (+0.3% / +48)
3.8(+0.0000) (35+0 votes)
54,134 (+0.2% / +119)
4.1(+0.0000) (241+0 votes)
2,621 (-0.7% / -19)
4.2(+0.0000) (73+0 votes)
213,674 (+0.3% / +566)
4.5(+0.0000) (1,046+2 votes)
288 (-3.4% / -10)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
1,901 (+0.2% / +4)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
39,222 (-0.5% / -183)
4.2(+0.0000) (58-1 votes)
40,315 (+0.6% / +235)
4.6(+0.0000) (254+0 votes)
2,357 (+0.4% / +9)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
490 (+30.3% / +114)
27,361 (-0.5% / -135)
4.5(+0.0000) (41+0 votes)
113,291 (-0.0% / -35)
4.0(+0.0000) (249+0 votes)
4,208 (+0.4% / +18)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
889 (-0.1% / -1)
887 (+2.7% / +23)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
4,333 (+0.4% / +18)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
462,905 (+0.1% / +646)
4.4(+0.0000) (306+0 votes)
20,686 (-0.1% / -12)
4.0(+0.0000) (55+0 votes)
1,257 (+2.4% / +29)
248 (+0.0% / +0)
442,545 (+0.1% / +256)
4.6(+0.0000) (208+2 votes)
164,410 (-0.4% / -707)
2.6(+0.0000) (28+0 votes)
23,768 (-0.1% / -29)
4.4(+0.0000) (64+0 votes)
4,536 (+0.1% / +5)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
595 (+0.5% / +3)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,612 (+0.9% / +14)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
1,982 (+0.7% / +13)
3.5(+0.0000) (44+0 votes)
1,343 (+0.4% / +5)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
3,749 (+0.7% / +25)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
1,135 (-0.8% / -9)
5.0(+0.0000) (59+0 votes)
3,043 (+0.2% / +5)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
184,363 (+0.1% / +245)
4.4(+0.0000) (815+0 votes)
2,330,902 (+0.1% / +1,292)
4.5(+0.0000) (407+0 votes)
16,645 (+0.8% / +124)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
93,985 (+0.0% / +13)
4.7(+0.0000) (3,756+2 votes)
195
Open Tabs
498 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
196
QweTab
23,463 (+160.5% / +14,456)
3,793 (+1.6% / +61)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
198
Re-newtab
3,210 (-0.8% / -25)
4.8(+0.0000) (92+0 votes)
44,608 (-0.2% / -111)
3.2(+0.0000) (211+0 votes)
1,201 (-0.6% / -7)
12,435 (-0.3% / -36)
4.5(+0.0000) (66+0 votes)
4,600 (+0.6% / +27)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
690 (+2.5% / +17)
464 (-0.4% / -2)
8,296 (+1.0% / +86)
4.6(+0.0000) (547+0 votes)
172 (-1.1% / -2)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,248 (+2.6% / +32)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
9,360 (+0.3% / +26)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
6,380 (+0.0% / +3)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
467 (+1.3% / +6)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,147 (+0.0% / +2)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
844,743 (+0.2% / +1,656)
4.9(+0.0000) (9,964+46 votes)
215 (+0.5% / +1)
5,497 (+0.3% / +16)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
553 (+1.5% / +8)
87,334 (-0.0% / -9)
4.5(+0.0000) (553+0 votes)
668 (+0.9% / +6)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
218
Open Mind
276 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
1,556 (-0.3% / -4)
1.5(+0.0000) (4+0 votes)
14,738 (-0.6% / -91)
4.0(+0.0000) (88+0 votes)
5,925 (+0.6% / +34)
3.8(+0.0000) (44+0 votes)
52,242 (+9.0% / +4,334)
4.8(+0.0000) (282-1 votes)
77,228 (+0.6% / +433)
5.0(+0.0000) (53+0 votes)
62,736 (+0.2% / +114)
4.9(+0.0000) (1,145+0 votes)
68,539 (-0.2% / -162)
4.5(+0.0000) (700+1 votes)
3,349 (+0.1% / +2)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
697,117 (-0.1% / -600)
4.3(+0.0000) (73+0 votes)
782,626 (+0.3% / +2,333)
4.7(+0.0000) (1,449+0 votes)
252,257 (-0.1% / -267)
4.7(+0.0000) (3,288+3 votes)
1,396 (-1.8% / -26)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
41,296 (-0.4% / -165)
4.3(+0.0000) (96+0 votes)
32,064 (+1.0% / +308)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
1,064 (+1.1% / +12)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
234
Linkclump
379,245 (-0.3% / -1,004)
4.6(+0.0000) (3,833+2 votes)
2,977 (-0.0% / -1)
23,201 (+0.5% / +121)
3.6(+0.0000) (83+0 votes)
237
TabCloud
153,406 (+0.5% / +714)
4.4(+0.0000) (2,048+0 votes)
1,638 (+2.4% / +39)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
223 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
33,988 (+0.0% / +5)
3.5(+0.1000) (51+1 votes)
383 (+5.5% / +20)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
242
Partizion
1,855 (+0.5% / +9)
4.5(+0.0000) (87+0 votes)
111 (+1.8% / +2)
329 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
119 (+2.6% / +3)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
4,932 (-0.3% / -13)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
20,157 (+1.9% / +378)
4.4(-0.1000) (35+2 votes)
4,699 (-0.3% / -14)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
317,313 (+3.9% / +11,769)
4.5(+0.0000) (181+1 votes)
3,576 (+0.8% / +29)
4.3(+0.0000) (69+0 votes)
34,481 (-0.1% / -41)
3.9(+0.0000) (161+0 votes)
67,338 (+0.0% / +13)
4.4(+0.0000) (9,715-2 votes)
284,606 (+0.1% / +408)
4.5(+0.0000) (117+0 votes)
8,602 (+0.1% / +11)
4.1(+0.0000) (124+0 votes)
175 (+2.9% / +5)
2.8(+0.0000) (28+0 votes)
4,257,891 (+0.0% / +1,382)
4.8(+0.0000) (274+0 votes)
3,518 (+0.3% / +10)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
27,142 (+0.3% / +93)
4.0(+0.0000) (210+0 votes)
78 (-12.4% / -11)
5,304 (-0.7% / -39)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
28,593 (-0.3% / -99)
4.5(+0.0000) (93+0 votes)
112,679 (-0.7% / -749)
4.7(+0.0000) (497+0 votes)
22,857 (+0.6% / +138)
3.8(+0.0000) (387-1 votes)
349 (+1.2% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,865,576 (-0.2% / -2,971)
3.6(+0.0000) (2,354+0 votes)
71 (+7.6% / +5)
14,451 (+0.5% / +71)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
885 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
208 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
148 (+0.0% / +0)
1,191 (+0.8% / +9)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
3,361 (+168.9% / +2,111)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
11,471 (+2.6% / +286)
4.8(+0.0000) (342+1 votes)
3,180 (+0.2% / +7)
1,053,652 (+0.4% / +4,203)
4.8(+0.0000) (23,840+1 votes)
3,494 (+0.5% / +19)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
103,502 (-0.3% / -305)
3.9(+0.0000) (1,443+0 votes)
1,816 (+1.5% / +26)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
5,032 (-0.8% / -41)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
15,593 (+0.2% / +28)
4.5(+0.0000) (388+0 votes)
595 (-0.7% / -4)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
260,961 (-0.1% / -369)
2.3(+0.0000) (766+0 votes)
2,099 (-0.5% / -10)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
32,278 (-0.7% / -235)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
8,666,024 (+0.1% / +6,342)
4.6(+0.0000) (2,406+3 votes)
2,105 (-0.8% / -18)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
2,681,818 (+0.0% / +979)
4.3(+0.0000) (63+2 votes)
4,827 (-0.6% / -31)
4.5(+0.0000) (46+0 votes)
5,500 (-1.1% / -62)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
1,918 (-0.4% / -8)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
1,509 (-0.5% / -8)
3.8(+0.0000) (16+0 votes)
232 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,398 (+3.1% / +42)
15,723 (-0.2% / -24)
3.4(+0.0000) (82+0 votes)
667 (-1.2% / -8)
65,955 (+0.5% / +359)
3.8(+0.0000) (582+0 votes)
597 (+1.2% / +7)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
225 (-0.9% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)