extension ExtPose

Keyword: text to speech -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,180,886 (+0.0% / +453)
4.4(+0.0000) (1,421+12 votes)
470,876 (+0.0% / +65)
4.4(+0.0000) (1,848+1 votes)
567,286 (+0.1% / +308)
4.8(+0.0000) (326+3 votes)
795,486 (+0.0% / +204)
4.5(+0.0000) (720+7 votes)
5,031,721 (+1.1% / +55,713)
4.3(+0.0000) (2,724-1 votes)
382,990 (+0.1% / +560)
2.7(+0.0000) (2,681+0 votes)
1,247,986 (-0.3% / -4,286)
4.5(+0.0000) (10,157+16 votes)
67,801 (+0.3% / +222)
4.4(+0.0000) (295+6 votes)
43,732 (+31.6% / +10,499)
4.1(+0.0000) (65+0 votes)
427,275 (+0.1% / +514)
4.5(+0.0000) (105+0 votes)
1,560,365 (+0.1% / +1,446)
4.9(+0.0000) (3,619+7 votes)
88,045 (-0.1% / -57)
2.8(+0.0000) (263+1 votes)
49,726 (-1.6% / -811)
3.6(+0.0000) (152-1 votes)
13,023 (+2.3% / +289)
3.5(+0.0000) (30+1 votes)
11,366 (-2.0% / -230)
3.5(+0.0000) (35+0 votes)
916,326 (-0.2% / -2,289)
4.2(+0.0000) (1,077+0 votes)
38,567 (-0.1% / -53)
3.9(+0.0000) (198+1 votes)
86,509 (+1.5% / +1,299)
3.9(+0.0000) (85+0 votes)
52,089 (-0.2% / -116)
3.7(+0.0000) (176+0 votes)
19,804 (+2.1% / +416)
2.6(+0.0000) (15+0 votes)
8,892 (+0.6% / +54)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
5,192 (+1.4% / +70)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
379,465 (+12.9% / +43,409)
4.8(+0.0000) (112+4 votes)
6,126 (+1.8% / +110)
3.8(+0.0000) (19+0 votes)
358,874 (+0.0% / +63)
3.6(+0.0000) (644+0 votes)
17,356 (+0.3% / +59)
3.6(+0.0000) (31+0 votes)
94,102 (+0.4% / +364)
3.8(+0.0000) (185+0 votes)
484,230 (+0.2% / +868)
4.8(+0.0000) (351+0 votes)
146,395 (+0.2% / +278)
4.6(+0.0000) (77+0 votes)
153,982 (+0.2% / +255)
4.6(+0.0000) (40+0 votes)
1,142,024 (-0.2% / -2,204)
4.4(+0.0000) (4,987+1 votes)
122,400 (-0.1% / -176)
2.5(+0.0000) (210+0 votes)
182,235 (-0.0% / -76)
4.6(+0.0000) (1,741+1 votes)
2,000 (-0.1% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,854 (+1.2% / +79)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
3,984 (+0.1% / +3)
4.0(+0.0000) (64+0 votes)
7,700 (+0.1% / +9)
3.5(+0.0000) (35+0 votes)
783 (-0.4% / -3)
243,883 (-0.2% / -450)
4.2(+0.0000) (197+0 votes)
2,189 (+0.8% / +18)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,122 (+0.7% / +14)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
2,062 (-1.1% / -23)
3.6(+0.0000) (34+0 votes)
135,267 (+1.4% / +1,857)
4.5(+0.0000) (129+0 votes)
39,356 (-0.0% / -12)
4.1(+0.0000) (123+0 votes)
969 (+1.7% / +16)
1,825 (+0.2% / +3)
3.3(+0.0000) (22+0 votes)
3,846 (+0.5% / +19)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
649 (+2.7% / +17)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
888 (+6.2% / +52)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
317 (+1.0% / +3)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
441,839 (+2.2% / +9,458)
4.4(+0.0000) (1,210+5 votes)
310 (-1.0% / -3)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
770 (-0.8% / -6)
242 (-4.0% / -10)
2,576 (-0.6% / -15)
3.0(+0.0000) (38+0 votes)
235 (-0.8% / -2)
4.4(+0.1000) (7+1 votes)
9,969 (-0.1% / -12)
4.1(+0.0000) (43+0 votes)
461,618 (-0.4% / -1,799)
2.8(+0.0000) (46+0 votes)
613 (-1.0% / -6)
4.2(+0.0000) (12+0 votes)
1,026 (-0.9% / -9)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
323 (+0.6% / +2)
240 (+8.1% / +18)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
49,945 (+0.3% / +136)
4.2(+0.0000) (79+0 votes)
633,099 (+0.9% / +5,512)
2.9(+0.0000) (104+0 votes)
457 (+0.9% / +4)
48,574 (+0.4% / +173)
4.2(+0.0000) (74+0 votes)
62 (+12.7% / +7)
7,526 (+0.6% / +42)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (1,808-3 votes)
589 (+2.6% / +15)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,476 (-1.0% / -24)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
4,306 (-1.1% / -46)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,947 (+4.3% / +81)
4.9(+0.0000) (103+5 votes)
77,116 (+1.2% / +938)
4.9(+0.0000) (721+4 votes)
8,757 (+0.4% / +31)
3.7(+0.0000) (60+0 votes)
112 (+5.7% / +6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,859 (-0.9% / -16)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
13,307 (+0.1% / +12)
4.1(+0.0000) (245+0 votes)
55,696 (+0.2% / +102)
4.9(+0.0000) (335+1 votes)
298,277 (+1.8% / +5,217)
3.9(+0.0000) (92+0 votes)
56 (-5.1% / -3)
6,571 (+2.1% / +133)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
216,308 (+0.7% / +1,479)
3.6(+0.0000) (209+2 votes)
23,712 (+4.8% / +1,079)
403,278 (+2.5% / +9,929)
4.9(+0.0000) (6,123+256 votes)
93,299 (-13.7% / -14,857)
2.2(+0.0000) (30+0 votes)
9,991 (+0.2% / +18)
4.4(+0.0000) (67+0 votes)
60 (-1.6% / -1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
5,815 (-0.3% / -18)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
3,518 (+0.3% / +10)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
96,961 (-0.6% / -624)
4.7(+0.0000) (1,044+0 votes)
21,688 (+5.8% / +1,181)
2.9(+0.0000) (52+0 votes)
161,075 (+0.2% / +299)
4.6(+0.0000) (832+0 votes)
66 (+1.5% / +1)
238,901 (+1.8% / +4,195)
3.3(+0.0000) (64+0 votes)
109,620 (+83.0% / +49,720)
4.9(+0.0000) (57+12 votes)
47,631 (-0.2% / -87)
4.6(+0.0000) (95+1 votes)
3,996,893 (+1.4% / +53,351)
2.9(+0.0000) (98+0 votes)
12,333 (+1.0% / +117)
3.8(+0.0000) (255+0 votes)
11,147 (+0.2% / +17)
4.7(+0.0000) (68-1 votes)
9,822 (+1.8% / +174)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
32,743 (-0.1% / -25)
3.6(+0.0000) (45+0 votes)
1,120,728 (+0.2% / +2,116)
4.9(+0.0000) (7,210+53 votes)
3,049 (-0.2% / -6)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
98 (+2.1% / +2)
1,321 (-1.7% / -23)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
863 (-0.1% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
109
Speak It!
24,667 (+0.1% / +35)
2.8(+0.0000) (129+0 votes)
110
Trainn
1,431 (+0.3% / +4)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
3,556 (-0.5% / -19)
2.8(+0.0000) (25+0 votes)
8,582 (+0.4% / +37)
1.3(+0.0000) (6+0 votes)
167,188 (+0.2% / +310)
4.6(+0.0000) (1,582+0 votes)
29 (+3.6% / +1)
66,173 (-0.2% / -151)
4.5(+0.0000) (1,440+0 votes)
638 (-0.2% / -1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
868 (-0.5% / -4)
3.7(+0.0000) (52+0 votes)
11,181 (-0.3% / -36)
4.1(+0.0000) (102+0 votes)
430 (+0.5% / +2)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
325,523 (-0.0% / -16)
4.7(+0.0000) (939+0 votes)
3,342 (-0.8% / -26)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
234 (+3.1% / +7)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
560 (-1.2% / -7)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
1,693 (+0.5% / +8)
4.9(+0.0000) (23+1 votes)
1,936,168 (-0.0% / -388)
4.3(+0.0000) (3,139+1 votes)
2,846 (-1.3% / -37)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
3,751 (+0.7% / +25)
2.3(+0.0000) (19+0 votes)
21,991 (+0.1% / +12)
3.8(+0.0000) (44+0 votes)
1,191 (+0.9% / +11)
5.0(+0.0000) (24+1 votes)
11,153 (-1.1% / -128)
2.5(+0.0000) (28+0 votes)
1,116,845 (-0.2% / -2,442)
4.7(+0.0000) (12,418+0 votes)
24,283 (+0.2% / +47)
3.4(+0.0000) (54+0 votes)
1,838 (-0.3% / -5)
4.4(+0.0000) (42+0 votes)
19,292 (-0.5% / -93)
4.8(+0.0000) (50+0 votes)
4,600 (+0.6% / +27)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
22 (+10.0% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
137
Readsy
777 (+0.8% / +6)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,309 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
1,355 (+2.3% / +31)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
4,663 (+1.9% / +87)
3.4(+0.0000) (65+0 votes)
1,438 (-1.1% / -16)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
142
FLOW PAGE
62 (+3.3% / +2)
1,527 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
144
rikaikun
243,974 (-0.4% / -899)
4.7(+0.0000) (1,823+0 votes)
20,643 (+2.0% / +407)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
7,271 (+0.5% / +39)
3.6(+0.0000) (46+0 votes)
109,356 (-0.3% / -359)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,171 (+0.9% / +37)
5.0(+0.0000) (91+0 votes)
4,396 (+4.7% / +196)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
709 (+1.9% / +13)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
179 (-1.6% / -3)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
152
iRead4u
989 (+0.5% / +5)
2.0(+0.0000) (12+0 votes)
11,563 (+0.9% / +101)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
14,621 (-0.0% / -5)
4.6(+0.0000) (119+0 votes)
1,120 (+2.9% / +32)
128,088 (+0.1% / +145)
4.3(+0.0000) (631+0 votes)
35,981 (+5.2% / +1,770)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
158
TabSpeech
3,010 (+0.2% / +5)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
52,210 (-0.5% / -273)
4.4(+0.0000) (105+0 votes)
69,697 (+0.5% / +315)
4.7(+0.0000) (209+1 votes)
161
Read Easy
389 (-0.3% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,139 (+2.1% / +167)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
20,905 (-0.0% / -6)
4.6(+0.0000) (118+0 votes)
577 (-3.0% / -18)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
10,962 (-0.2% / -27)
2.3(+0.0000) (51+0 votes)
159,171 (+1.0% / +1,536)
4.3(+0.0000) (116+1 votes)
1,183 (+0.8% / +9)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
378 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
388,526 (-0.4% / -1,595)
4.4(+0.0000) (2,012+0 votes)
340,485 (-0.3% / -920)
4.8(+0.0000) (7,786+0 votes)
6,484 (-0.5% / -31)
4.2(+0.0000) (42+0 votes)
172
SayAI
80 (+0.0% / +0)
1,865 (+1.7% / +31)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
31,924 (-0.6% / -206)
3.8(+0.0000) (71+0 votes)
8,264 (+0.2% / +17)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
177
Ausum
1,064 (-1.8% / -20)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
89,861 (+142.5% / +52,803)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
246 (+4.2% / +10)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
117,071 (+83.3% / +53,215)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
2,677 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
9,902 (-0.6% / -55)
4.7(+0.0000) (96+0 votes)
1,761 (+1.1% / +20)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
184
MyLOFT
206,552 (+0.5% / +991)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
3,749 (+0.7% / +25)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
39,891 (+58.0% / +14,645)
5.0(+0.0000) (56+0 votes)
108 (+0.9% / +1)
10,127 (-0.8% / -82)
3.6(+0.0000) (18+0 votes)
40 (+5.3% / +2)
1,896 (+1.3% / +24)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
26,721 (+63.9% / +10,419)
4.8(+0.0000) (68+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
19,567 (+0.0% / +5)
4.2(+0.0000) (69+0 votes)
50,241 (+0.3% / +174)
4.8(+0.0000) (578+4 votes)
120 (-2.4% / -3)
506 (+1.0% / +5)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
252 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,113 (+0.6% / +7)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
759 (+0.9% / +7)
2.9(+0.0000) (39+0 votes)
1,479 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
201
Dictanote
4,740 (+0.0% / +2)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
118 (-2.5% / -3)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
293 (+3.5% / +10)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
34,456 (+0.8% / +271)
4.8(+0.0000) (121+2 votes)
1,783 (-0.6% / -11)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
5,413 (-0.6% / -31)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
2,204 (+5.2% / +108)
4.6(+0.0000) (34+0 votes)
9,117 (+171.3% / +5,756)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
281 (-2.8% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,170 (+1.3% / +81)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
5,290 (+1.2% / +61)
4.5(-0.1000) (34+1 votes)
647 (+0.0% / +0)
213
AskAI
620 (+0.8% / +5)
214
AI tree
698 (-1.4% / -10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
215
Matter
22,205 (-0.1% / -13)
4.1(+0.0000) (23+0 votes)
216
ReTorn
820 (+4.2% / +33)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
3,962 (-0.3% / -13)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
220
Talkify
2,115 (-0.9% / -19)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
1,985 (+1.0% / +20)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
19,242 (+1.9% / +356)
5.0(+0.0000) (107+0 votes)
5,090 (+1.1% / +54)
4.3(+0.0000) (167+0 votes)
224
VoiceRead
1,264 (+0.4% / +5)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
225
Speak
1,880 (-0.4% / -7)
3.7(+0.0000) (55+0 votes)
5,108 (+0.7% / +33)
3.8(+0.0000) (14+0 votes)
2,796 (+1.2% / +33)
4,431 (+0.4% / +17)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
3,582 (-0.3% / -11)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
230
Reforge
9 (+12.5% / +1)
231
WebRICE
41 (+0.0% / +0)
730 (+1.2% / +9)
233
Natiq
8 (+0.0% / +0)
655 (+1.7% / +11)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
94 (+1.1% / +1)
297 (-2.0% / -6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
12 (+20.0% / +2)
16,696 (-86.0% / -102,210)
5.0(+0.0000) (44+0 votes)
272 (+7.1% / +18)
3 (+0.0% / +0)
241
3asyR
131 (+1.6% / +2)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
1,250 (-2.3% / -29)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,776 (+2.0% / +35)
2.4(+0.0000) (14+0 votes)
28 (+7.7% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
245
SpeakGPT
395 (-3.4% / -14)
67 (-1.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
414 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21 (-8.7% / -2)
1,019 (+0.5% / +5)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
973 (+0.7% / +7)
15 (+15.4% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
1,152 (+0.8% / +9)
352 (+0.9% / +3)
1,033 (+11.7% / +108)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
256
ASKGPT
17 (+6.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
257
Sms77.io
37 (+0.0% / +0)
43,113 (-0.0% / -3)
3.7(+0.0000) (55+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
34 (+9.7% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
532 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
500 (-1.0% / -5)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
73 (+2.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
210 (+4.0% / +8)
98 (-1.0% / -1)
267
MEMRISE+
184 (+0.5% / +1)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
252,623 (+0.7% / +1,756)
3.2(+0.0000) (63+0 votes)
17 (+30.8% / +4)
165 (-2.4% / -4)
2 (+0.0% / +0)
15 (+15.4% / +2)
6 (+50.0% / +2)
14 (-6.7% / -1)
6 (+0.0% / +0)
276
IReader
284 (+7.6% / +20)
277
Someity
100 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
279
IstoryAI
33 (+6.5% / +2)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
216 (-4.4% / -10)
179 (+4.7% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
164 (+0.6% / +1)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
98 (-4.9% / -5)
285
Charlotte
29 (-6.5% / -2)
33 (+3.1% / +1)
594 (+0.8% / +5)
3.9(+0.0000) (23+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
8 (+0.0% / +0)
89 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
91 (-3.2% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+0.0% / +0)