extension ExtPose

Keyword: highlight tool -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
7,875 (+7.3% / +537)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
541,414 (+0.6% / +3,364)
4.4(+0.0000) (1,708+15 votes)
855,935 (+0.2% / +1,932)
3.9(+0.0000) (288+0 votes)
15,782 (+7.1% / +1,047)
233,944 (-3.0% / -7,309)
4.7(-0.1000) (300+29 votes)
16,554 (+1.0% / +169)
4.6(+0.0000) (59+1 votes)
162,011 (+1.0% / +1,595)
4.4(+0.0000) (493+29 votes)
66,062 (+1.4% / +942)
4.2(+0.1000) (43+4 votes)
472 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
583 (+35.3% / +152)
214 (-0.9% / -2)
126,053 (+0.5% / +568)
4.6(+0.0000) (242+11 votes)
19,936 (+2.3% / +457)
4.6(+0.0000) (404+7 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,625+3 votes)
92,878 (+0.5% / +444)
3.9(+0.0000) (263+4 votes)
3,300 (+0.9% / +28)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
76,642 (+0.5% / +349)
4.7(+0.0000) (356+0 votes)
364,406 (+0.2% / +577)
3.6(+0.0000) (351+1 votes)
202 (+46.4% / +64)
330 (-0.3% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
827 (+3.5% / +28)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
85,810 (+2.1% / +1,771)
4.1(+1.0000) (63+39 votes)
273,949 (+1.0% / +2,734)
4.0(+0.0000) (179+0 votes)
50,160 (+0.5% / +230)
4.8(+0.0000) (115+0 votes)
628,568 (+1,244.2% / +581,808)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,176 (+5.0% / +104)
3.5 (2 votes)
1,201 (-0.2% / -2)
4.7(+0.1000) (29+1 votes)
804 (-0.9% / -7)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
515 (+0.6% / +3)
4.3(+0.1000) (15+1 votes)
866 (-0.5% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19,475 (+0.1% / +11)
3.2(+0.0000) (55+0 votes)
338 (+0.9% / +3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
334 (-0.9% / -3)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
499,001 (+0.2% / +943)
3.9(+0.0000) (952+3 votes)
840 (+0.8% / +7)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
653 (+5.0% / +31)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
16,564 (+0.9% / +144)
3.8(+0.0000) (139+0 votes)
2,098 (+0.8% / +16)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
5,408 (+0.4% / +22)
3.9(+0.0000) (47+0 votes)
2,812 (+69.0% / +1,148)
2,429 (+1.7% / +41)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
2,609 (+25.9% / +536)
4.8(-0.1000) (39+3 votes)
489 (+1.5% / +7)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
9,047 (+0.6% / +52)
4.9(+0.0000) (32-1 votes)
983 (-0.9% / -9)
3.8(+0.0000) (19+0 votes)
319 (+0.9% / +3)
3.4(+0.0000) (11+0 votes)
14,551 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
110,021 (+0.0% / +2)
2.4(+0.0000) (608+0 votes)
234,873 (+0.4% / +921)
4.0(+0.0000) (945+1 votes)
10 (+11.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,764 (+0.5% / +8)
4.3(+0.0000) (116+0 votes)
52
Convo
406 (+1.5% / +6)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
223 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,471 (-1.1% / -60)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
410,400 (+3.6% / +14,451)
3.2(+0.0000) (117+0 votes)
44 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
223 (+0.9% / +2)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
1,728 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
4,651 (+0.5% / +24)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
852 (+10.1% / +78)
4.7(-0.1000) (24+4 votes)
485 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,183,219 (-2.4% / -54,292)
2.9(+0.0000) (146+0 votes)
942 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
137 (-2.1% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
62,409 (+0.4% / +228)
4.4(+0.0000) (271+0 votes)
66
Eklegu!
245 (+2.5% / +6)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
8,881 (+0.4% / +36)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
1,732 (+0.5% / +9)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
3,381 (+0.8% / +27)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
100 (+0.0% / +0)
259 (+0.0% / +0)
493,323 (-37.2% / -291,987)
3.1(+0.0000) (30+0 votes)
820,948 (+1.4% / +11,258)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
155 (+18.3% / +24)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
156,853 (+0.4% / +564)
4.4(+0.0000) (457+0 votes)
746 (-0.4% / -3)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
22,143 (+0.5% / +102)
4.3(+0.0000) (165+0 votes)
11,365 (+0.2% / +22)
3.2(+0.0000) (47+0 votes)
105 (+2.9% / +3)
142 (-2.7% / -4)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
712 (+0.7% / +5)
3.8(+0.0000) (14+0 votes)
409,751 (+1.1% / +4,398)
3.9(+0.0000) (270+1 votes)
53,151 (+1.2% / +644)
3.6(+0.0000) (89+0 votes)
82 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,255 (+0.4% / +38)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
1,031 (+0.3% / +3)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
165,610 (+0.3% / +497)
2.7(+0.0000) (595+1 votes)
86,253 (+0.5% / +394)
4.7(+0.0000) (629+1 votes)
42,952 (+0.8% / +321)
4.6(+0.0000) (261+3 votes)
284 (+2.9% / +8)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,609 (+0.6% / +69)
4.1(+0.0000) (162+0 votes)
192,215 (+0.6% / +1,227)
4.7(+0.0000) (656+0 votes)
44,024 (+2.4% / +1,039)
1.7(+0.0000) (3+0 votes)
9,625 (+0.7% / +66)
4.5(+0.0000) (116+1 votes)
371 (-1.6% / -6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
341,824 (+0.7% / +2,372)
4.6(+0.0000) (2,104+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
26,182 (+11.2% / +2,628)
6,049 (+1.1% / +67)
4.7(+0.0000) (24+0 votes)
1,990 (-0.5% / -9)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
87,527 (+0.9% / +773)
4.3(+0.0000) (394+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (43,484-1 votes)
113 (-4.2% / -5)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
753 (+1.6% / +12)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
644 (+3.5% / +22)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
4,169 (+0.4% / +18)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
3,522 (+0.2% / +8)
4.5(+0.0000) (68+2 votes)
2,176,536 (+0.5% / +11,409)
4.6(+0.0000) (23,246+1 votes)
507,831 (-36.8% / -296,041)
3.9(+0.0000) (159+0 votes)
15,677 (+0.3% / +43)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
14,603 (+0.8% / +120)
4.9(+0.0000) (43+0 votes)
3,388 (-0.0% / -1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
75 (+1.4% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
115
MultiFind
367 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,929 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
71,664 (+0.3% / +193)
4.4(+0.0000) (251+1 votes)
26,471 (+0.3% / +71)
2.7(+0.0000) (118+0 votes)
882,340 (+0.2% / +2,141)
4.4(+0.0000) (4,817+5 votes)
31,423 (+0.4% / +116)
4.3(+0.0000) (257+1 votes)
121
Roll M
81 (-3.6% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
12,355 (-0.2% / -30)
4.5(+0.0000) (187+1 votes)
123
UF tools
50 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13,513 (+0.5% / +72)
4.4(+0.0000) (32+1 votes)
125
BibItNow!
10,156 (+0.4% / +43)
4.6(-0.1000) (22+1 votes)
8 (+0.0% / +0)
127
SelAssist
2,919 (+0.3% / +9)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
3,736 (-96.5% / -103,730)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
1,319 (-1.2% / -16)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
4,278 (+1.1% / +45)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
3,482 (+0.2% / +6)
4.7(+0.0000) (49+0 votes)
132
Monosnap
34,599 (+0.2% / +84)
3.7(+0.0000) (29+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
3,022 (+0.4% / +11)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
22,305 (+6.2% / +1,297)
3.7(+0.0000) (27+0 votes)
357,763 (-0.2% / -896)
4.4(+0.0000) (2,254+2 votes)
137
3asyR
114 (+1.8% / +2)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
68,685 (+0.1% / +47)
4.4(+0.0000) (68+0 votes)
13,333 (+0.4% / +57)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
8,159 (+0.5% / +39)
4.9(+0.0000) (39+0 votes)
235 (+0.4% / +1)
12,288 (-0.2% / -28)
4.6(+0.0000) (98+0 votes)
861 (-0.5% / -4)
2.3(+0.0000) (8+0 votes)
1,514 (+0.3% / +5)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
33 (-8.3% / -3)
2,742 (-0.5% / -13)
2.8(+0.0000) (35+0 votes)
22,467 (+1.2% / +265)
5.0(+0.0000) (311+38 votes)
1,948 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
64,537 (-0.2% / -142)
4.3(+0.0000) (234+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
151
Check
70 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,700 (+1.0% / +16)
4.5(+0.0000) (25+0 votes)
153
VCAT
93 (+3.3% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,015,366 (+0.5% / +21,392)
4.7(+0.0000) (132,517-8 votes)
23,491 (+0.0% / +11)
4.3(+0.0000) (176+0 votes)
352,617 (+0.5% / +1,757)
4.6(+0.0000) (43,248+1 votes)
6,059 (+1.3% / +77)
4.8(-0.1000) (28+1 votes)
7,025 (+0.0% / +3)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
174 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
296 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
21,459 (+1,300.7% / +19,927)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
19,166 (+0.1% / +11)
2.8(+0.0000) (43+0 votes)
17,412 (+0.2% / +32)
3.7(+0.0000) (58+0 votes)
164
Anypage
239 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
2,151 (+1.5% / +31)
2.8(+0.0000) (11+0 votes)
15,832 (+0.3% / +52)
4.2(+0.0000) (97+0 votes)
125 (-0.8% / -1)
174,484 (+0.3% / +515)
3.8(+0.0000) (1,462+0 votes)
271 (-1.1% / -3)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
52,229 (+0.3% / +180)
4.0(+0.0000) (396+0 votes)
275 (+0.7% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
172
Hilite Me
47 (-4.1% / -2)
1,051 (-99.3% / -158,403)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
32,784 (+0.7% / +242)
3.6(+0.0000) (128+0 votes)
159 (+0.0% / +0)
1,972 (+2.7% / +52)
4.5 (2 votes)
32 (-3.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
136 (-1.4% / -2)
255 (+3.2% / +8)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,428 (+0.6% / +9)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
181
Augury
324,304 (+0.5% / +1,688)
3.5(-0.1000) (264+1 votes)
1,324 (+1.1% / +14)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
29 (-9.4% / -3)
115 (-2.5% / -3)
5.0(+0.0000) (32+0 votes)
60,576 (+1.1% / +681)
3.7(+0.0000) (430+0 votes)
190 (-4.0% / -8)
3.5(+0.0000) (15+0 votes)
26,359 (+0.4% / +93)
3.8(+0.0000) (565+0 votes)
188
Qikipedia
1,092 (-0.2% / -2)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
62,181 (+0.6% / +373)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
191
Control V
239 (+0.4% / +1)
7,402 (+0.1% / +5)
4.5(+0.0000) (106+0 votes)
6,293 (+0.2% / +11)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
157 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
337 (+1.8% / +6)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
213 (+1.4% / +3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
9,769 (+1.8% / +174)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
18,123 (+0.2% / +41)
3.3(+0.0000) (171+0 votes)
4,014,392 (-0.0% / -1,531)
4.4(+0.0000) (132+2 votes)
14,830 (-0.3% / -49)
4.9(+0.0000) (90+0 votes)
17 (-10.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
508 (+2.4% / +12)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
37 (+5.7% / +2)
993 (+2.8% / +27)
11,040 (+0.9% / +97)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
207
Bestlaw
2,759 (-0.3% / -8)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
208
Broadcast
315 (+2.6% / +8)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
209
Leadjet
1,532 (+0.3% / +5)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
210
Broadcast
315 (+2.6% / +8)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
211
Leadjet
1,532 (+0.3% / +5)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
212
SEO Tools
527 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
330,331 (+0.3% / +941)
3.7(+0.0000) (1,814+11 votes)
88 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
198 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
48 (+4.3% / +2)
357 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
839 (+23.7% / +161)
3.7(-0.3000) (3+1 votes)
450 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
178 (+0.6% / +1)
5.0 (2 votes)
119,683 (+1.9% / +2,191)
3.6(+0.0000) (509+0 votes)
14,141 (+0.6% / +78)
3.2(+0.0000) (54+1 votes)
1,535 (-0.6% / -9)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
3,233 (+0.3% / +9)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
309 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,160 (-0.5% / -16)
3.4(+0.0000) (40+1 votes)
82,509 (+0.4% / +295)
4.1(+0.0000) (82+0 votes)
1,037 (+0.8% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
636 (-1.2% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
141,828 (+0.2% / +257)
4.9(+0.0000) (426+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
234
GLaunch
360 (+3.7% / +13)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
68 (-5.6% / -4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
19,556 (+1.8% / +347)
4.7(+0.0000) (83+0 votes)
185 (+3.4% / +6)
992 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
7,705 (-0.0% / -3)
3.6(+0.0000) (34+0 votes)
146 (+6.6% / +9)
1,943 (+0.2% / +3)
43 (-4.4% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,900 (+2.9% / +53)
204,251 (+2.5% / +4,906)
4.2(-0.1000) (78+1 votes)
369 (+1.7% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
86 (-1.1% / -1)
112 (+0.0% / +0)
81 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
250
Dualsub
47,143 (+0.3% / +131)
4.3(+0.0000) (187+1 votes)
2,398 (+4.2% / +96)
4.7(+0.1000) (12+1 votes)
61,159 (+1.2% / +744)
4.3(+0.0000) (35+0 votes)
164,982 (+2.7% / +4,363)
3.0(+0.0000) (67+0 votes)
98 (-1.0% / -1)
1,560 (+0.5% / +8)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
1,084 (+0.1% / +1)
3.6(+0.0000) (13+0 votes)
490 (-1.0% / -5)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
258
devLens
117 (-3.3% / -4)
2,949 (+0.1% / +3)
3.5(+0.0000) (36+0 votes)
97 (-3.0% / -3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
5,504 (+0.5% / +25)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,348 (+2.1% / +48)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
334 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,084 (-0.3% / -8)
4.1(+0.0000) (105+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
82 (+2.5% / +2)
267
+Roam
3,811 (+0.3% / +10)
34,856 (+0.0% / +15)
4.1(+0.0000) (366+0 votes)
269
AirBridge
121 (-3.2% / -4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
270
Bridgit
111 (-0.9% / -1)
141 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
272
Measure
2,236 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
294 (+0.7% / +2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
274
VOiZiT
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,040 (+0.4% / +4)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
62 (+8.8% / +5)
1,077 (-0.3% / -3)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
99 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
61 (-4.7% / -3)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
280
Epic Pen
21 (-4.5% / -1)
14 (+0.0% / +0)
22,938 (-0.2% / -37)
4.4(+0.0000) (84+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
86 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
311 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
216 (-0.5% / -1)
59 (+1.7% / +1)
136,435 (+30.6% / +31,955)
279 (+4.5% / +12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,022 (+0.3% / +3)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
291
EasyWeb
9 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,851 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
1,027 (+0.1% / +1)
4.6(+0.0000) (37+0 votes)
19,505 (+0.2% / +39)
4.0(+0.0000) (241+0 votes)
23,742 (+0.1% / +33)
3.7(+0.0000) (45+0 votes)
1,350 (+0.4% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,016 (+2.2% / +22)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
2,483 (+0.2% / +5)
3.3(+0.0000) (13+0 votes)
6,960 (+0.3% / +23)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
261 (+1.6% / +4)