extension ExtPose

Keyword: videos -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11,596-2 votes)
4,291,940 (+0.1% / +3,487)
4.5(+0.0000) (215,409+52 votes)
3,700,685 (+0.0% / +900)
4.4(+0.0000) (376+0 votes)
3,843,605 (+0.3% / +12,648)
3.8(+0.0000) (182+2 votes)
1,648,518 (+0.2% / +3,486)
4.7(+0.0000) (9,413+0 votes)
1,165,772 (+0.3% / +4,040)
4.8(+0.0000) (10,434+7 votes)
2,129,835 (+0.0% / +882)
4.9(+0.1000) (1,078+62 votes)
1,298,567 (+0.1% / +937)
4.7(+0.0000) (394+20 votes)
3,555,687 (+0.4% / +12,682)
4.6(+0.0000) (48+0 votes)
1,283,874 (+0.1% / +1,378)
4.8(+0.1000) (568+68 votes)
1,135,165 (+0.1% / +1,107)
4.8(+0.0000) (533+57 votes)
1,533,048 (+0.2% / +3,285)
4.4(-0.1000) (680+25 votes)
1,120,412 (+0.1% / +653)
4.8(+0.0000) (528+54 votes)
1,228,900 (+0.2% / +2,154)
4.8(+0.0000) (413+2 votes)
1,903,214 (+0.0% / +208)
4.7(+0.0000) (329+0 votes)
1,432,192 (+0.0% / +390)
4.7(+0.0000) (752+6 votes)
3,521,460 (+0.3% / +9,842)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
1,213,602 (-0.0% / -104)
4.0(+0.0000) (1,308+6 votes)
5,199,823 (-0.0% / -983)
4.8(+0.0000) (3,953+21 votes)
877,497 (+0.1% / +450)
4.8(+0.0000) (514+0 votes)
1,073,682 (+0.1% / +1,606)
4.9(+0.0000) (265+1 votes)
816,918 (-0.1% / -879)
4.6(+0.0000) (1,452+0 votes)
1,008,374 (+0.1% / +827)
3.9(-0.1000) (175+3 votes)
1,121,404 (+0.0% / +536)
4.7(+0.1000) (556+62 votes)
1,178,302 (+0.6% / +7,435)
3.9(+0.0000) (96+1 votes)
740,101 (+0.3% / +1,966)
4.6(+0.0000) (211+2 votes)
424,893 (+0.0% / +52)
4.9(+0.0000) (1,757+0 votes)
817,883 (-0.1% / -946)
4.6(+0.0000) (686+1 votes)
708,504 (+0.1% / +402)
4.1(+0.0000) (559+0 votes)
665,629 (+0.2% / +1,480)
4.7(+0.0000) (529+2 votes)
690,806 (-0.0% / -323)
4.6(+0.0000) (757+29 votes)
931,077 (+0.0% / +141)
4.7(+0.0000) (2,159+6 votes)
723,265 (+0.1% / +488)
4.7(+0.0000) (497+0 votes)
1,073,652 (+0.7% / +7,802)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
35
VidRate
1,093,904 (+2.6% / +27,625)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
844,038 (-0.0% / -25)
4.9(+0.0000) (284+1 votes)
1,303,740 (+2.1% / +26,477)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
7,762,190 (-8.0% / -673,307)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
865,575 (-0.1% / -707)
4.2(+0.0000) (1,096+5 votes)
748,301 (-0.0% / -6)
4.8(+0.0000) (478+3 votes)
382,633 (+0.0% / +172)
4.7(+0.0000) (210+0 votes)
744,210 (+0.1% / +912)
4.7(+0.0000) (284+0 votes)
427,733 (-0.0% / -167)
4.9(+0.0000) (308+0 votes)
791,701 (+0.1% / +886)
4.5(+0.0000) (404+3 votes)
2,962,743 (-0.0% / -885)
4.5(+0.0000) (9,575+2 votes)
534,482 (+0.1% / +691)
4.6(+0.0000) (247+0 votes)
467,071 (+0.1% / +662)
4.3(+0.0000) (220+0 votes)
389,468 (+0.0% / +44)
3.8(+0.0000) (242+0 votes)
423,448 (+0.1% / +292)
4.2(+0.0000) (321+0 votes)
563,672 (-0.0% / -31)
4.7(+0.0000) (191+0 votes)
390,250 (-0.2% / -741)
4.5(+0.0000) (6,474+2 votes)
321,370 (+0.0% / +153)
4.2(-0.1000) (302+2 votes)
451,313 (+0.0% / +171)
4.6(+0.0000) (233+1 votes)
545,417 (+47.1% / +174,600)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
710,228 (+2.2% / +15,482)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
281,204 (+0.2% / +501)
4.9(+0.0000) (110+0 votes)
318,578 (+0.0% / +4)
4.4(+0.0000) (201+0 votes)
675,489 (+1.0% / +6,388)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
848,719 (-0.0% / -259)
4.9(+0.0000) (355+13 votes)
1,258,408 (+0.0% / +116)
4.9(+0.0000) (386+1 votes)
303,280 (-2.4% / -7,560)
4.4(+0.0000) (493+0 votes)
226,616 (+0.7% / +1,525)
4.2(+0.0000) (149+1 votes)
1,090,584 (+0.1% / +805)
4.9(+0.0000) (278+0 votes)
281,460 (+0.1% / +258)
4.9(+0.0000) (126+1 votes)
3,394,290 (+0.3% / +10,625)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
1,612,065 (+0.6% / +9,358)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
242,783 (-0.0% / -32)
3.7(+0.0000) (1,146+0 votes)
1,919,952 (+1.5% / +28,656)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
3,255,601 (+0.0% / +608)
4.4(+0.0000) (18,262+11 votes)
236,567 (+1.2% / +2,708)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
127,253 (+0.3% / +419)
4.2(+0.0000) (1,636+0 votes)
448,591 (-0.1% / -300)
4.4(+0.0000) (390+0 votes)
6,875,258 (+0.1% / +6,872)
4.7(+0.0000) (10,017-3 votes)
239,366 (+0.4% / +843)
3.9(+0.0000) (531+2 votes)
149,721 (-0.3% / -485)
4.0(+0.0000) (210+2 votes)
131,318 (+2.8% / +3,546)
4.6(-0.1000) (32+0 votes)
700,167 (+0.0% / +238)
4.3(+0.0000) (1,440-1 votes)
52,295 (+5.3% / +2,623)
4.6(+0.0000) (113+5 votes)
136,146 (-0.8% / -1,088)
3.1(+0.0000) (534+0 votes)
50,161 (-0.7% / -377)
4.8(+0.0000) (316+2 votes)
41,461 (+0.7% / +295)
4.9(+0.0000) (886+14 votes)
111,388 (+0.7% / +741)
3.6(-0.1000) (62+1 votes)
1,005,468 (-0.0% / -413)
4.7(+0.0000) (720+10 votes)
93,639 (+0.2% / +180)
3.5(+0.0000) (2,895+0 votes)
910,420 (+0.9% / +8,300)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
585,622 (+0.3% / +1,744)
4.9(+0.0000) (1,752+10 votes)
855,223 (+0.3% / +2,534)
4.5(+0.0000) (2,365+20 votes)
40,084 (+0.2% / +62)
3.9(+0.0000) (203+1 votes)
69,567 (+0.4% / +284)
3.1(+0.0000) (549+0 votes)
2,319,469 (+0.5% / +10,541)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
58,419 (-0.0% / -8)
4.3(+0.0000) (144+0 votes)
37,381 (+1.0% / +353)
4.6(+0.0000) (37+0 votes)
62,233 (+0.1% / +55)
4.0(+0.0000) (666+0 votes)
79,469 (+0.4% / +300)
4.8(+0.0000) (748+2 votes)
714,552 (+0.0% / +66)
4.6(+0.0000) (257+2 votes)
162,048 (-0.3% / -520)
1.4(+0.0000) (10+0 votes)
1,410,494 (+0.0% / +165)
4.7(+0.0000) (728+4 votes)
98,938 (+0.6% / +588)
2.7(+0.0000) (328+0 votes)
45,280 (+0.4% / +160)
3.6(+0.0000) (50+0 votes)
37,319 (+0.8% / +306)
4.4(+0.0000) (59+0 votes)
78,225 (-0.7% / -521)
2.4(+0.0000) (380+0 votes)
36,715 (+0.3% / +101)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
23,744 (+0.1% / +14)
4.0(+0.0000) (75+0 votes)
448,674 (+0.4% / +1,749)
4.5(+0.0000) (2,809+8 votes)
1,882,815 (+0.1% / +1,088)
4.6(+0.0000) (17,097+2 votes)
1,415,440 (+0.1% / +1,069)
4.8(+0.0000) (630+16 votes)
986,188 (-0.5% / -4,641)
4.7(+0.0000) (128,403-4 votes)
2,279,718 (+0.2% / +4,242)
4.0(+0.0000) (53+1 votes)
910,093 (+0.0% / +155)
4.8(+0.0000) (515+4 votes)
12,911 (-0.2% / -30)
4.9(+0.0000) (774+0 votes)
448,107 (-0.0% / -212)
3.4(+0.0000) (275+0 votes)
24,308 (+0.2% / +58)
3.9(+0.0000) (46+0 votes)
926,205 (-0.0% / -65)
4.6(+0.0000) (1,654+0 votes)
16,815 (+0.2% / +33)
3.7(+0.0000) (494+1 votes)
30,148 (+0.8% / +227)
5.0(+0.0000) (109-1 votes)
42,385 (-1.6% / -668)
2.7(+0.0000) (213+0 votes)
67,359 (+0.1% / +58)
3.4(+0.0000) (42+0 votes)
24,180 (+0.6% / +146)
3.6(+0.0000) (51+1 votes)
185,407 (+0.3% / +619)
4.0(+0.0000) (177+1 votes)
16,785 (-0.0% / -4)
4.9(+0.0000) (1,283+11 votes)
158,224 (-1.2% / -1,865)
4.6(+0.0000) (881+12 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (15,240+9 votes)
36,490 (+0.1% / +40)
4.8(+0.0000) (665+0 votes)
20,900 (+0.3% / +56)
2.8(-0.1000) (27+1 votes)
1,013,794 (+0.3% / +2,821)
4.5(+0.0000) (22,261+17 votes)
11,422 (+0.1% / +14)
4.8(+0.0000) (55+0 votes)
1,218,049 (+0.3% / +3,923)
3.4(+0.0000) (1,088+2 votes)
1,033,246 (+0.5% / +5,579)
4.8(+0.0000) (6,847+98 votes)
15,388 (+0.8% / +124)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
11,293 (+2.1% / +232)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
32,340 (-0.1% / -19)
4.7(+0.0000) (169+1 votes)
39,569 (+0.8% / +312)
4.8(+0.0000) (39+0 votes)
15,608 (+0.9% / +140)
4.6(+0.0000) (41+0 votes)
772,854 (+0.0% / +239)
4.4(-0.1000) (197+1 votes)
810,791 (+0.1% / +851)
4.5(+0.0000) (827+2 votes)
11,767 (+1.2% / +139)
3.5(+0.0000) (30+0 votes)
286,744 (+0.1% / +409)
4.9(+0.0000) (186+0 votes)
12,808 (+1.5% / +195)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
8,570 (+3.2% / +263)
3.7(+0.1000) (14+1 votes)
8,520 (+0.6% / +49)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
78,153 (+0.2% / +158)
4.0(+0.0000) (219+0 votes)
19,402 (+0.5% / +100)
4.0(+0.0000) (211+0 votes)
39,675 (-0.3% / -132)
4.1(+0.0000) (23+0 votes)
7,522 (+0.9% / +67)
4.5(+0.0000) (32+0 votes)
28,042 (+0.5% / +126)
3.6(+0.0000) (933+0 votes)
6,672 (+1.7% / +113)
5.0(+0.0000) (31+7 votes)
682,552 (+0.1% / +641)
4.1(+0.0000) (26,729+22 votes)
188,778 (+0.5% / +857)
4.7(+0.0000) (884+3 votes)
224,911 (+0.3% / +592)
3.9(+0.0000) (395+0 votes)
5,650 (+2.8% / +154)
4.6(+0.1000) (47+9 votes)
6,154 (+0.8% / +46)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
57,665 (-0.1% / -67)
4.3(+0.0000) (724+0 votes)
6,387 (+0.4% / +25)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
7,285 (+0.1% / +4)
4.4(+0.0000) (92+0 votes)
7,939 (+5.7% / +425)
3.2(+0.0000) (41+0 votes)
7,507 (-0.2% / -12)
4.1(+0.0000) (93+0 votes)
5,167 (+1.1% / +56)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
37,730 (+0.5% / +174)
2.9(+0.0000) (354+0 votes)
254,431 (+0.2% / +512)
4.4(+0.0000) (2,406+2 votes)
4,391 (+0.8% / +37)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
5,508 (+0.1% / +5)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
4,346 (+5.9% / +244)
4.9(+0.0000) (10+3 votes)
2,017,047 (+0.0% / +856)
4.6(+0.0000) (33,475+1 votes)
945,373 (+0.5% / +4,330)
4.1(-0.1000) (484+0 votes)
3,878 (+0.8% / +29)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
24,541 (+0.8% / +191)
3.9(+0.0000) (39+0 votes)
280,627 (+0.1% / +249)
4.8(+0.0000) (98+0 votes)
5,057 (+0.7% / +33)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
28,438 (+0.9% / +266)
3.6(+0.0000) (16+0 votes)
372,591 (+0.2% / +656)
4.5(+0.0000) (488+5 votes)
8,057,927 (+23.0% / +1,506,991)
4.4(+0.0000) (295,970+1,518 votes)
18,731 (+0.1% / +25)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
3,315 (+2.2% / +71)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
2,676 (+0.8% / +21)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
38,893 (-0.4% / -164)
4.6(-0.1000) (140+1 votes)
78,534 (+0.3% / +221)
3.8(+0.0000) (140+1 votes)
2,650 (+3.5% / +90)
4.9(+0.0000) (66+6 votes)
20,548 (+0.2% / +49)
4.2(+0.0000) (243+1 votes)
2,906 (+0.9% / +27)
3.0(-0.4000) (6+1 votes)
150,340 (+0.1% / +90)
4.6(+0.0000) (233+0 votes)
2,939 (+1.4% / +40)
4.4(-0.2000) (17+1 votes)
3,103 (-0.3% / -8)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,065 (+0.6% / +38)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
33,117 (+0.2% / +73)
3.9(+0.0000) (232+2 votes)
10,541 (+1.0% / +101)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,532 (+0.3% / +7)
3.4(+0.0000) (13+0 votes)
5,274 (+0.6% / +29)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
145,930 (+0.4% / +525)
4.5(+0.0000) (633+3 votes)
20,589 (-0.7% / -139)
2.5(+0.0000) (32+0 votes)
2,938 (+0.9% / +26)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
2,243 (+6.9% / +144)
4.7(+0.0000) (54+3 votes)
605,105 (+0.1% / +774)
4.4(+0.0000) (503+1 votes)
16,042 (+1.4% / +216)
3.5(+0.0000) (119+0 votes)
38,468 (+0.0% / +18)
4.8(+0.0000) (198+0 votes)
2,216 (+1.8% / +39)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
54,966 (+1.7% / +899)
4.5(+0.0000) (202+3 votes)
2,246,952 (-0.0% / -526)
4.5(+0.0000) (883+2 votes)
8,934 (+0.3% / +30)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
144,315 (+0.7% / +975)
4.1(+0.0000) (291+1 votes)
2,588 (-0.2% / -6)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
113,154 (+0.1% / +139)
3.9(+0.0000) (664+0 votes)
526,521 (-0.5% / -2,691)
3.9(+0.0000) (89+0 votes)
85,105 (-0.2% / -155)
3.8(+0.0000) (293+1 votes)
1,637 (+2.2% / +35)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,430 (+0.2% / +6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,402 (-0.6% / -14)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
2,581 (-0.3% / -8)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
3,938 (-0.2% / -6)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
25,910 (+0.4% / +111)
4.1(+0.0000) (67+0 votes)
1,337 (+1.5% / +20)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
851,255 (+0.1% / +518)
4.4(+0.0000) (222+1 votes)
1,352 (+2.1% / +28)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,869 (+3.8% / +69)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
1,758 (-0.6% / -10)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
215
Trainn
1,514 (+0.8% / +12)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,322 (+1.0% / +13)
3.9(+0.1000) (34+1 votes)
864,156 (+0.1% / +539)
4.8(-0.1000) (373+2 votes)
1,266 (+1.8% / +22)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
420,160 (-1.3% / -5,516)
3.9(+0.0000) (487+4 votes)
2,617 (+0.1% / +2)
4.2(-0.1000) (34+1 votes)
668,622 (+0.0% / +122)
3.9(+0.0000) (614+0 votes)
7,453 (+0.1% / +10)
3.7(+0.0000) (360+0 votes)
5,457 (+0.5% / +28)
2.6(+0.0000) (9+0 votes)
6,217 (-0.2% / -11)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
3,629,661 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (46+1 votes)
1,159 (-0.1% / -1)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
24,900 (+0.9% / +233)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
659,444 (+0.4% / +2,428)
4.6(+0.0000) (3,736+1 votes)
35,318 (+0.0% / +9)
4.2(+0.0000) (153+0 votes)
5,618 (-0.4% / -20)
4.9(+0.0000) (138+0 votes)
14,819 (+0.1% / +11)
4.8(+0.0000) (95+0 votes)
1,255 (+0.2% / +2)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,538 (+1.1% / +17)
2,965,869 (+0.4% / +10,477)
4.3(+0.0000) (61+0 votes)
887 (+0.7% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
758 (+4.1% / +30)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
790,313 (+0.1% / +455)
4.7(-0.1000) (490+5 votes)
1,480 (+2.9% / +42)
2.2(+0.0000) (6+0 votes)
295,501 (+0.0% / +3)
4.8(+0.0000) (360+0 votes)
1,977 (+0.5% / +10)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
1,135 (-0.7% / -8)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,049 (+5.6% / +56)
67,451 (+0.3% / +195)
2.1(+0.0000) (173+1 votes)
173,118 (+0.3% / +487)
4.6(+0.0000) (530+2 votes)
152,954 (+0.1% / +110)
4.1(+0.0000) (301+0 votes)
81,505 (-0.7% / -606)
4.6(+0.0000) (1,458+2 votes)
1,910 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
52,880 (-0.7% / -389)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
938 (+0.8% / +7)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
556 (+0.9% / +5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
10,712 (+0.4% / +38)
2.7(+0.0000) (15+0 votes)
1,306 (+0.6% / +8)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
17,798 (+0.7% / +117)
3.8(-0.2000) (13+1 votes)
10,945 (+0.2% / +20)
4.0(+0.0000) (132+0 votes)
43,153 (-0.1% / -58)
4.5(+0.0000) (1,035+0 votes)
30,671 (+0.9% / +286)
4.1(+0.2000) (64+10 votes)
566 (+3.7% / +20)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
476 (+0.4% / +2)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
493 (+0.6% / +3)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
279,626 (+0.2% / +473)
4.6(+0.0000) (4,128+2 votes)
1,457 (+0.6% / +8)
4.4(+0.0000) (52+0 votes)
837,412 (+2.3% / +18,788)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
17,861 (+0.1% / +17)
3.8(+0.0000) (90+0 votes)
67,236 (-0.3% / -229)
4.9(+0.0000) (1,194+0 votes)
61,853 (-0.1% / -63)
3.6(+0.0000) (219+0 votes)
3,595 (+0.6% / +20)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
5,876 (+2.0% / +116)
4.9(+0.0000) (48+0 votes)
6,749 (+0.3% / +17)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
6,167 (+2.2% / +134)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
451,824 (+0.1% / +517)
4.1(-0.1000) (407+17 votes)
7,000 (+0.3% / +23)
3.6(+0.0000) (20+0 votes)
603 (+1.2% / +7)
2.6(-0.3000) (8+1 votes)
1,466 (+1.3% / +19)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
81,933 (-0.1% / -51)
4.2(+0.0000) (58+0 votes)
1,028,069 (+0.7% / +7,616)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
3,017 (+0.9% / +27)
4.5(+0.0000) (46+0 votes)
11,300 (+0.1% / +6)
4.4(+0.0000) (166+0 votes)
130,629 (+0.8% / +1,043)
3.9(+0.2000) (69+9 votes)
391 (-1.8% / -7)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
11,689 (-0.3% / -39)
3.2(+0.0000) (30+0 votes)
165,789 (+0.8% / +1,393)
4.9(+0.0000) (62-1 votes)
17,864 (+1.5% / +268)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
3,484 (-0.6% / -21)
3.7(+0.0000) (19+0 votes)
49,562 (+0.3% / +131)
3.2(+0.0000) (129+0 votes)
2,397 (+0.5% / +12)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
145,641 (+0.1% / +211)
4.2(+0.0000) (1,097+2 votes)
409 (+4.3% / +17)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,975 (+8.3% / +306)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
28,330 (-0.1% / -15)
4.5(+0.0000) (123+0 votes)
7,732 (+0.1% / +11)
4.8(+0.0000) (28+0 votes)
9,829 (+0.6% / +59)
4.2(-0.1000) (370+1 votes)
5,224 (+0.5% / +25)
3.1(+0.0000) (29+0 votes)
293
CastBuddy
83,832 (+0.3% / +276)
3.6(+0.0000) (599+0 votes)
1,023 (-0.3% / -3)
503,139 (+0.1% / +445)
4.1(+0.0000) (308+1 votes)
13,317 (+9.4% / +1,148)
3.8(+0.1000) (92+7 votes)
29,781 (+0.3% / +80)
2.2(+0.0000) (145+0 votes)
2,484 (+4.8% / +113)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)