extension ExtPose

Keyword: youtube notes -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
244,928 (+0.0% / +0)
4.0955(-0.0188) (178+3 votes)
44,100 (-92.4% / -538,249)
4.2264(-0.1736) (53+7 votes)
32,214 (+0.0% / +0)
4.7353(+0.0000) (170+0 votes)
47,007 (+0.0% / +0)
4.4318(+0.0000) (44+0 votes)
9,268 (+0.0% / +0)
4.6491(+0.0128) (57+2 votes)
17,144 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
10,627 (+0.0% / +0)
4.3415(+0.0520) (41+3 votes)
336,643 (+0.0% / +0)
4.6017(-0.0082) (1,489+38 votes)
18,415 (+0.0% / +0)
4.4762(+0.0000) (42+0 votes)
1,155,335 (+0.0% / +0)
4.2715(-0.0180) (733+4 votes)
8,412 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (34+0 votes)
295,962 (+0.7% / +2,130)
4.6989(+0.0000) (279+0 votes)
21,476 (+0.0% / +0)
4.8932(+0.0021) (103+2 votes)
8,162 (-2.5% / -213)
4.5909(-0.0091) (44+0 votes)
787,157 (+0.0% / +0)
4.5968(-0.0098) (248+4 votes)
431,604 (+0.2% / +1,011)
4.813(+0.0130) (1,861+22 votes)
37,982 (+2.3% / +859)
3.7919(-0.0081) (298+14 votes)
7,334 (+0.0% / +0)
4.4643(+0.0893) (56+8 votes)
40,000 (-13.2% / -6,076)
4.8325(+0.0325) (203+4 votes)
2,973 (+0.0% / +0)
3.3846(+0.0000) (13+0 votes)
1,266 (+0.0% / +0)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
163 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (22+0 votes)
38,366 (+0.0% / +0)
4.1765(+0.0000) (17+0 votes)
8,808 (-0.5% / -40)
4.6842(-0.0158) (19+0 votes)
640 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
122 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
79,144 (-0.3% / -261)
4.2394(-0.0606) (213+1 votes)
55,311 (+10.6% / +5,311)
4.2073(+0.0000) (82+0 votes)
281,812 (-0.1% / -173)
4.8125(-0.0040) (112+3 votes)
715,755 (+0.2% / +1,210)
4.0687(-0.0313) (582+8 votes)
2,744,610 (+4.6% / +120,388)
4.52(-0.1800) (25+1 votes)
65,379 (+0.0% / +0)
3.7688(+0.0000) (173+0 votes)
2,946 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (33+0 votes)
389,339 (+0.0% / +0)
4.4388(-0.0014) (556+4 votes)
122,100 (+0.0% / +0)
3.7905(+0.0228) (105+6 votes)
70,482 (+0.1% / +95)
4.65(+0.0500) (20+1 votes)
3,254 (+7.2% / +219)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27,242 (+2.2% / +593)
4.8868(-0.0132) (106+0 votes)
565,958 (+0.0% / +0)
4.7055(+0.0000) (163+0 votes)
996,618 (+0.0% / +0)
4.1988(+0.0000) (161+0 votes)
64,798 (-1.3% / -850)
4.8502(-0.0498) (1,222+7 votes)
685 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,030 (+10.6% / +195)
5.0(+0.0000) (11+2 votes)
3,851 (-0.4% / -15)
4.2558(-0.0442) (43+0 votes)
106,265 (+0.0% / +0)
4.1776(-0.0051) (625+1 votes)
31,327 (+4.1% / +1,220)
3.5114(-0.0886) (88+5 votes)
874,849 (+0.8% / +6,995)
4.1539(-0.0461) (1,215+23 votes)
147,941 (+0.0% / +0)
4.4662(+0.0002) (399+32 votes)
159 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
337,728 (+0.0% / +0)
4.7449(+0.0019) (1,368+14 votes)
5,525 (+6.3% / +329)
4.0417(-0.1583) (24+3 votes)
3,845 (+2.0% / +77)
4.6667(-0.1333) (21+3 votes)
2,285 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
725,298 (+0.0% / +0)
4.6538(-0.1062) (52+2 votes)
151 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
870,073 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (70+0 votes)
57
Snippit
963 (-0.7% / -7)
1.6667(-0.0333) (3+0 votes)
431,586 (+0.0% / +0)
4.7674(-0.0038) (344+3 votes)
5,319 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
476,565 (+0.0% / +0)
4.6986(+0.0000) (73+0 votes)
645,192 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (132+0 votes)
389,138 (+0.0% / +0)
4.5682(+0.0000) (44+0 votes)
1,326,560 (+32.7% / +326,560)
4.5089(-0.0078) (450+1 votes)
767 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
433 (+8.0% / +32)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
254,992 (+3.0% / +7,409)
4.7586(-0.0414) (29+0 votes)
67
Prodeus
4,156 (-0.3% / -13)
4.2581(-0.0419) (31+0 votes)
166,928 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (36+0 votes)
900,000 (-2.3% / -20,968)
4.8238(+0.0238) (562+14 votes)
156,941 (+3.7% / +5,665)
4.5588(-0.0412) (34+0 votes)
1,482 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
7,614 (+0.0% / +0)
4.0714(+0.0000) (14+0 votes)
217,255 (+0.2% / +480)
4.4787(-0.0213) (188+7 votes)
24,473 (+37.2% / +6,634)
4.5385(+0.0385) (26+5 votes)
75
Anypage
349 (+0.0% / +0)
3.6923(+0.0000) (13+0 votes)
14,408 (+0.0% / +0)
3.6316(+0.0000) (19+0 votes)
22,263 (+0.0% / +0)
2.8621(+0.0000) (29+0 votes)
2,898 (+0.9% / +26)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
14,402 (+0.0% / +0)
4.6598(-0.0069) (241+4 votes)
1,387 (+0.0% / +0)
3.4167(+0.0000) (12+0 votes)
612,943 (+0.0% / +0)
4.1074(+0.0004) (27,474+58 votes)
187,882 (+0.0% / +0)
4.5898(+0.0028) (590+4 votes)
21,942 (+0.0% / +0)
4.5968(+0.0066) (62+1 votes)
1,133,481 (+0.0% / +0)
4.8296(-0.0024) (1,015+51 votes)
63,716 (+0.0% / +0)
4.9236(+0.0003) (602+2 votes)
66 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,077,101 (+0.0% / +0)
4.6467(+0.0014) (569+5 votes)
2,192,098 (+0.0% / +0)
4.5337(-0.0020) (609+6 votes)
837 (+0.6% / +5)
3.7143(+0.0143) (7+1 votes)
1,774,803 (+0.0% / +0)
4.6926(-0.0125) (296+1 votes)
10,012 (+0.0% / +0)
4.0323(+0.0000) (31+0 votes)
9,380 (-1.5% / -139)
3.8914(-0.0086) (175+0 votes)
9,204 (+0.0% / +0)
4.6296(+0.0000) (27+0 votes)
53 (+6.0% / +3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,540,735 (+0.0% / +0)
4.7184(+0.0020) (792+9 votes)
85 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,487 (-0.4% / -10)
4.3333(+0.0333) (6+0 votes)
450 (+2.0% / +9)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
47,831 (-0.1% / -36)
4.8588(-0.0412) (1,268+5 votes)
165,649 (+1.6% / +2,581)
4.6642(-0.0358) (2,144+26 votes)
986,070 (+0.0% / +0)
4.6358(-0.0109) (335+1 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.7264(+0.0006) (592+5 votes)
293,234 (+1.4% / +3,970)
4.371(-0.0290) (744+5 votes)
1,217 (+4.9% / +57)
3.1333(+0.0333) (15+0 votes)
18,215 (+2.8% / +501)
4.8444(+0.0444) (1,478+31 votes)
403 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,919 (-0.3% / -10)
3.8824(-0.0176) (34+0 votes)
1,481,728 (+0.0% / +0)
4.5527(-0.0054) (3,056+42 votes)
136,634 (+0.0% / +0)
4.6493(+0.0062) (402+7 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
49,289 (+0.0% / +0)
3.9783(+0.4944) (92+30 votes)
60 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
382 (+0.0% / +0)
3.6667(+2.6667) (3+2 votes)
2,064,236 (+0.0% / +0)
4.714(-0.0177) (1,853+12 votes)
1,125 (+8.3% / +86)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
518 (+4.0% / +20)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
5.0 (1 votes)
5,782 (+0.0% / +0)
3.8289(+0.0000) (76+0 votes)
587 (+7.7% / +42)
603,495 (+0.0% / +0)
4.522(-0.0024) (2,592+48 votes)
202 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
122
RazorWave
1,273,753 (+6.6% / +79,057)
3.4(-0.2000) (25+2 votes)
451 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+1 votes)
761,679 (+0.3% / +2,274)
4.8242(+0.0242) (751+57 votes)
5 (+0.0% / +0)
2,561 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6918(-0.0082) (58,748+182 votes)
58 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
50,965 (+0.7% / +358)
4.4621(-0.0379) (290+1 votes)
13 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
11,781 (+0.0% / +0)
4.3889(+0.0000) (18+0 votes)
423,350 (+0.1% / +591)
4.8154(+0.0154) (520+36 votes)
567,077 (+0.0% / +0)
4.6878(+0.0017) (189+1 votes)
10,636 (+1.2% / +124)
4.2154(+0.0154) (65+1 votes)
2,024 (-1.8% / -37)
4.5405(+0.0405) (37+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.506(-0.0001) (287,475+25 votes)
21 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
957 (+2.7% / +25)
4.1622(-0.0378) (37+0 votes)
139
NattyNote
166 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,259,653 (+0.0% / +78)
4.7417(+0.0417) (4,476+6 votes)
141
Jambofy
34,785 (+0.0% / +0)
4.9409(-0.0045) (1,455+63 votes)
90,131 (+0.0% / +0)
4.3762(-0.0004) (311+3 votes)
143
GIFit!
29,960 (+0.0% / +0)
4.0989(+0.0100) (91+1 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.3356(-0.0033) (2,071+14 votes)
283,658 (+0.0% / +0)
4.7436(+0.0000) (117+0 votes)
211 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
302,057 (-0.3% / -872)
3.8657(-0.0343) (536+3 votes)
126,819 (+0.0% / +0)
4.6491(+0.0001) (12,403+7 votes)
24,659 (+0.0% / +0)
4.0198(+0.0000) (101+0 votes)
7,666,851 (+0.0% / +0)
4.6471(+0.0000) (34+0 votes)
9,840 (+0.0% / +0)
4.59(+0.0000) (100+0 votes)
1,465 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
8,649 (+0.0% / +0)
4.7895(+0.0000) (38+0 votes)
823 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
42,732 (+1.8% / +775)
4.2828(-0.0172) (99+1 votes)
42 (+7.7% / +3)
1,575 (-0.9% / -15)
3.6389(+0.0389) (36+0 votes)
2,139 (-0.1% / -2)
4.0909(-0.0091) (11+0 votes)
47,407 (+0.0% / +0)
4.6184(+0.0000) (152+0 votes)
1,056 (+0.0% / +0)
3.9655(+0.0000) (29+0 votes)
1,267,290 (+0.0% / +0)
4.832(+0.0004) (387+1 votes)
6,245 (+0.0% / +0)
2.7959(+0.0000) (49+0 votes)
1,176 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,098,665 (+0.1% / +797)
4.8008(+0.0008) (266+1 votes)
1,104 (+7.0% / +72)
5.0(+0.0000) (15+1 votes)
9,999,963 (+0.0% / +0)
4.4429(+0.0003) (307,413+596 votes)
1,042,016 (+0.0% / +0)
4.7633(+0.0000) (507+0 votes)
977,557 (+0.1% / +618)
4.8975(-0.0025) (244+1 votes)
850,954 (+0.0% / +0)
4.9156(+0.0000) (320+0 votes)
847,450 (+0.0% / +0)
4.8561(-0.0096) (285+2 votes)
1,137,113 (+0.0% / +0)
4.1806(-0.0064) (731+9 votes)
12,604 (+0.0% / +0)
2.9052(-0.0079) (116+1 votes)
7,457 (+0.0% / +0)
4.6512(-0.0155) (43+1 votes)
1,131 (+14.1% / +140)
4.3(+0.1000) (10+1 votes)
1,683,948 (+0.0% / +0)
4.7546(-0.0000) (58,484-6 votes)
266 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
389,689 (-3.7% / -15,043)
4.104(+0.0040) (5,790+1 votes)
897 (+2.2% / +19)
4.6923(-0.0077) (26+1 votes)
46 (+0.0% / +0)
180
Citable
24,939 (+0.0% / +0)
4.038(+0.0000) (79+0 votes)
7,817 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (40+0 votes)
7,624 (+1.0% / +77)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
28,100 (-0.2% / -45)
4.224(+0.0240) (125+0 votes)
12,564 (+0.0% / +0)
4.0222(+0.0222) (45+1 votes)
340,306 (+0.0% / +0)
4.4629(+0.0000) (175+0 votes)
279,741 (-0.0% / -73)
4.9341(+0.0341) (91+0 votes)
472,688 (+18.2% / +72,688)
4.2825(+0.0074) (616+38 votes)
1,461 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
1,201 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
145,634 (+0.0% / +0)
4.1719(+0.0000) (128+0 votes)
1,802,444 (+0.0% / +0)
4.8065(+0.0065) (31+1 votes)
197,105 (+0.0% / +0)
4.1362(+0.0025) (235+3 votes)
2,934 (+0.6% / +17)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,777 (+3.9% / +105)
4.8943(-0.0057) (123+2 votes)
62,600 (+0.5% / +294)
3.5957(-0.0043) (230+2 votes)
998,266 (-10.8% / -120,988)
4.3333(+0.0333) (63+0 votes)
73,918 (+0.0% / +0)
4.3765(-0.0066) (417+2 votes)
57,367 (+1.1% / +630)
3.597(-0.0030) (67+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
389 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
334 (+0.0% / +0)
2,852,643 (+0.7% / +20,176)
4.2545(-0.0455) (20,634+50 votes)
384,536 (+0.0% / +0)
4.5103(-0.0002) (6,651+5 votes)
3,156 (-0.0% / -1)
4.3704(+0.0000) (27+0 votes)
81 (+8.0% / +6)
942 (+0.0% / +0)
824,009 (+0.2% / +2,047)
4.4902(-0.0098) (865+6 votes)
28,679 (-0.1% / -37)
4.0944(-0.0056) (180+0 votes)
331,019 (+0.0% / +0)
4.1361(-0.0100) (316+1 votes)
2,691,383 (+0.0% / +0)
4.2276(-0.0065) (369+6 votes)
818,168 (+0.0% / +0)
4.7784(-0.0010) (11,857+143 votes)
311,599 (+0.0% / +0)
4.4296(+0.0087) (277-1 votes)
8,814,642 (+0.0% / +0)
4.5098(-0.0014) (2,489+3 votes)
304,934 (-0.5% / -1,630)
3.9561(+0.0561) (342+24 votes)
4,075 (+0.0% / +0)
4.1279(+0.0000) (86+0 votes)
9,977 (+0.0% / +0)
4.3913(+0.0000) (23+0 votes)
156 (-1.3% / -2)
1.0 (1 votes)
218
MatPatify
786 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+3 votes)
4,607,465 (+0.0% / +0)
3.9602(+0.0211) (201+4 votes)
277,755 (-4.4% / -12,901)
3.8474(+0.0474) (308-1 votes)
751 (-0.4% / -3)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
445 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
86 (+1.2% / +1)
647,223 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (36+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
986,546 (+0.0% / +0)
4.8448(+0.0000) (335+0 votes)
4,256,651 (+0.0% / +0)
4.5619(-0.0206) (299+2 votes)
25,301 (+0.0% / +0)
3.9241(+0.0000) (79+0 votes)
229
Puzzicle
691 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
218 (-2.7% / -6)
4.8182(+0.0182) (11+0 votes)
165 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (60+0 votes)
1,825,717 (-0.7% / -12,198)
4.6157(+0.0157) (17,158+14 votes)
18,125 (+0.8% / +146)
3.5556(+0.0556) (27+1 votes)
234
SharpGrip
1,304,152 (+0.0% / +0)
3.9333(+0.0000) (15+0 votes)
800,010 (+0.1% / +1,080)
4.5941(-0.0059) (1,079+77 votes)
236
BetterTTV
4,300,397 (+0.0% / +0)
4.6627(-0.0014) (10,317+3 votes)
182,543 (+4.5% / +7,874)
4.931(+0.0310) (2,348+146 votes)
1,120,177 (+0.0% / +0)
4.6991(-0.0016) (452+1 votes)
2,183 (+2.2% / +46)
4.0(-0.4286) (8+1 votes)
343,887 (+28.8% / +76,974)
5.0(+0.0000) (5+2 votes)
11,040 (-1.1% / -126)
3.4231(+0.0231) (26+0 votes)
242
Any.do
186,489 (+0.0% / +0)
4.0462(+0.0000) (2,945+0 votes)
240,470 (+0.0% / +0)
4.433(+0.0013) (448+1 votes)
368,342 (+0.0% / +0)
4.8486(+0.0000) (284+0 votes)
327,814 (+0.0% / +0)
4.4(-0.0932) (75+2 votes)
5,273 (+0.0% / +0)
4.2381(+0.0000) (42+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
6,865 (+0.0% / +0)
4.5962(+0.0000) (52+0 votes)
138,855 (+0.0% / +0)
4.1245(+0.0078) (257+0 votes)
5,067 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
251
Readily
814 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
732 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
33,013 (+0.0% / +0)
4.8947(-0.0263) (57+19 votes)
61 (+0.0% / +0)
31 (-3.1% / -1)
3.3333(+0.0333) (3+0 votes)
256
GCalPlus
51,494 (+0.0% / +0)
3.6549(+0.0120) (113+1 votes)
216,928 (+0.5% / +1,171)
3.6133(+0.0133) (362+3 votes)
41,185 (+0.5% / +202)
4.5875(-0.0125) (257+1 votes)
199,418 (+0.8% / +1,606)
3.2464(+0.0464) (138+0 votes)
882 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
2,194 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+1 votes)
1,993,097 (+0.0% / +0)
4.5967(-0.0003) (33,510+3 votes)
150,839 (+0.0% / +0)
4.0089(+0.0019) (1,012+4 votes)
56 (+12.0% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
271 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (9+0 votes)
266
Notesilo
6 (+0.0% / +0)
65 (+6.6% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
102,598 (+0.0% / +0)
4.5981(+0.0026) (642+9 votes)
31,864 (+0.0% / +0)
4.0449(+0.0000) (89+0 votes)
1,160,742 (+0.0% / +0)
4.5943(+0.0000) (557+0 votes)
1,094 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
1,289 (+0.2% / +3)
4.5833(-0.0167) (12+0 votes)
32,444 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
1,418,247 (+0.0% / +0)
4.6313(-0.0003) (773+2 votes)
25 (-7.4% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
52,562 (+0.2% / +129)
4.4868(-0.0132) (228+2 votes)
2,158,061 (+0.0% / +0)
3.8936(-0.0042) (2,189+18 votes)
54 (+3.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
60,080 (-0.3% / -188)
4.133(+0.0330) (188+0 votes)
49,929 (+0.0% / +0)
3.1679(+0.0000) (131+0 votes)
235,104 (+0.0% / +0)
4.5454(-0.0018) (904+14 votes)
23,918 (+0.0% / +0)
4.8398(+0.0070) (1,348+92 votes)
11,190 (+0.2% / +21)
4.36(-0.0400) (25+4 votes)
4,936 (+0.9% / +43)
4.1111(+0.0111) (18+0 votes)
953 (+0.0% / +0)
4.7586(+0.0179) (29+2 votes)
1,359,111 (+0.0% / +0)
3.9029(+0.0000) (103+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,269 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
9,516 (+0.0% / +0)
4.0597(-0.0006) (419+4 votes)
665 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
503,017 (+0.0% / +0)
4.0633(+0.0000) (316+0 votes)
140,635 (-0.1% / -129)
4.0633(-0.0367) (521+8 votes)