extension ExtPose

Keyword: keyboard

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
785,234 (+0.3% / +2,085)
3.1(+0.0000) (750+0 votes)
79,340 (-13.7% / -12,646)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
16,583 (+88.0% / +7,762)
586,026 (+0.2% / +992)
4.3(+0.0000) (2,271+0 votes)
41,483 (+0.5% / +219)
3.2(+0.0000) (25+0 votes)
77,155 (+0.2% / +175)
2.6(+0.0000) (59+0 votes)
308,578 (+0.0% / +93)
4.6(+0.0000) (5,100+4 votes)
34,358 (+1.8% / +607)
3.9(-0.1000) (9+1 votes)
2,506,943 (+0.2% / +4,522)
4.0(+0.0000) (5,117+0 votes)
3,249 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
57,221 (+0.1% / +42)
4.3(+0.0000) (93+0 votes)
17,127 (+0.5% / +88)
3.6(+0.0000) (35+0 votes)
4,145 (+0.0% / +1)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
2,205 (-0.0% / -1)
4.7(+0.0000) (31+0 votes)
23,452 (+0.0% / +5)
4.6(+0.0000) (222+1 votes)
3,437 (+0.0% / +0)
84,749 (+0.1% / +116)
4.6(+0.0000) (781+0 votes)
3,238 (+0.9% / +28)
3.9(+0.0000) (11-1 votes)
8,899 (+0.2% / +16)
4.8(+0.0000) (91+0 votes)
3,230 (+1.1% / +34)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,849 (-0.2% / -22)
2.5(+0.0000) (102+0 votes)
8,100 (+0.5% / +37)
4.2(+0.0000) (84+0 votes)
612 (+0.5% / +3)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
11,694 (+0.2% / +20)
4.8(+0.0000) (98+0 votes)
76,219 (-0.0% / -10)
3.6(+0.0000) (525+0 votes)
329 (+0.3% / +1)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
7,006 (+0.2% / +16)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
97,808 (+0.2% / +202)
4.7(+0.0000) (1,198+0 votes)
9,244 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (73+0 votes)
6,721 (+0.3% / +20)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,364 (+0.2% / +18)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,272 (+0.6% / +31)
3.0(+0.0000) (102+0 votes)
5,352 (-0.1% / -5)
4.5(+0.0000) (67+0 votes)
915 (+1.4% / +13)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
5,593 (+0.3% / +15)
4.8(+0.0000) (47+0 votes)
3,618 (+0.3% / +10)
3.2(+0.0000) (18+0 votes)
6,719 (+0.1% / +7)
3.5(+0.0000) (67+0 votes)
1,536 (-0.1% / -1)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
48,872 (+0.1% / +36)
3.8(+0.0000) (150+0 votes)
5,051 (+0.3% / +14)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
1,540 (-0.3% / -5)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
8,316 (+0.0% / +2)
4.4(+0.0000) (59+0 votes)
1,526 (+0.5% / +7)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
269 (-2.5% / -7)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
55,033 (-0.0% / -16)
4.5(+0.0000) (545+0 votes)
652 (+0.5% / +3)
2.7(+0.0000) (10+0 votes)
81,363 (+0.2% / +144)
3.6(+0.0000) (152+0 votes)
1,496 (-0.4% / -6)
4.1(+0.0000) (61+0 votes)
1,829 (+0.9% / +16)
3.1(+0.0000) (31+0 votes)
2,723 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (35+0 votes)
3,121 (-0.2% / -7)
3.8(+0.0000) (37+0 votes)
384 (+1.1% / +4)
148,258 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,374+0 votes)
24,862 (-0.3% / -72)
4.1(+0.0000) (126+0 votes)
7,650 (+0.1% / +9)
4.7(+0.0000) (124+0 votes)
277 (+1.5% / +4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
723 (-0.3% / -2)
2.1(+0.0000) (9+0 votes)
13,565 (+0.1% / +15)
4.1(+0.0000) (298+0 votes)
759 (+1.2% / +9)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
3,861 (+0.5% / +18)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
13,202 (+0.1% / +11)
4.5(+0.0000) (144+0 votes)
840 (+1.0% / +8)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
357 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
4,571 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (127+0 votes)
535 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
25,388 (-0.2% / -39)
4.7(+0.0000) (480+0 votes)
1,308 (-0.6% / -8)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
15,908 (+0.3% / +46)
2.3(+0.0000) (21+0 votes)
1,149 (-0.8% / -9)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
363 (+0.8% / +3)
929 (-0.3% / -3)
4.3(+0.0000) (47+0 votes)
766 (+1.6% / +12)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,798 (+0.5% / +25)
3.1(+0.0000) (75+0 votes)
3,856 (+0.2% / +6)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
875 (+0.8% / +7)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,499 (+0.6% / +21)
4.7(+0.0000) (34+0 votes)
629 (-1.1% / -7)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
249 (-3.1% / -8)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
38,625 (+0.2% / +63)
3.1(+0.0000) (77+0 votes)
156 (+1.3% / +2)
3,831 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
4,156 (+0.5% / +21)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
649 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
317 (+0.0% / +0)
398 (+2.8% / +11)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
1,209 (+0.4% / +5)
3.9(+0.0000) (95+0 votes)
1,452 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
9,601 (-0.6% / -62)
4.7(+0.0000) (78+0 votes)
400 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
90
Saka
2,196 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
389 (+2.1% / +8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
6,309 (-0.0% / -2)
3.9(+0.0000) (166+0 votes)
1,147 (+0.5% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,150 (+0.9% / +10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,172 (+0.8% / +9)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
5,455 (+0.2% / +11)
4.5(+0.0000) (81+0 votes)
64,011 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (75+0 votes)
2,159 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
6,180 (+0.1% / +7)
3.4(+0.0000) (88+0 votes)
596 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
103
Meet Mute
75,339 (+0.0% / +23)
2.9(+0.0000) (14+0 votes)
639 (-0.3% / -2)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
6,506 (-0.0% / -3)
4.1(+0.0000) (42+0 votes)
1,516 (-1.0% / -16)
3.1(+0.0000) (12+0 votes)
223 (+1.4% / +3)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
3,580 (+0.5% / +17)
4.1(+0.0000) (107+0 votes)
109
keySharky
386 (-0.8% / -3)
3.9(+0.0000) (55+0 votes)
3,734 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (24+0 votes)
271 (+0.0% / +0)
1,278 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,090 (+0.5% / +14)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
4,451 (+0.1% / +4)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
200 (+0.5% / +1)
3.4(+0.0000) (22+0 votes)
4,082 (-0.5% / -20)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,620 (+0.0% / +1)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
34,632 (-0.2% / -82)
3.3(+0.0000) (26+0 votes)
28,350 (+0.0% / +13)
3.5(+0.0000) (75+0 votes)
48,737 (+19.4% / +7,934)
4.9(+0.1000) (7+1 votes)
121
Macro
3,316 (-0.1% / -4)
2.9(+0.0000) (16+0 votes)
472 (-0.4% / -2)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
11,020 (+0.3% / +30)
4.9(+0.0000) (184+0 votes)
18,199 (+0.1% / +15)
4.6(+0.0000) (71+0 votes)
3,694 (+0.4% / +14)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
23,842 (+0.6% / +133)
3.4(+0.0000) (105+0 votes)
184 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
25,555 (-1.1% / -290)
3.6(+0.0000) (28+0 votes)
25,726 (+1.7% / +418)
3.1(+0.0000) (31+0 votes)
26,184 (-1.6% / -438)
3.4(+0.2000) (15-2 votes)
24,663 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
2,157 (+0.7% / +16)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
712,971 (-0.0% / -242)
4.3(+0.0000) (903+0 votes)
9,352 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (98+0 votes)
395 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (15+0 votes)
129,426 (+0.1% / +125)
4.3(+0.0000) (364+0 votes)
1,927 (-0.5% / -10)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
87 (+0.0% / +0)
133 (-2.2% / -3)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
91 (+8.3% / +7)
18,350 (-4.2% / -803)
2.1(+0.0000) (9+0 votes)
18,373 (+4.4% / +774)
1.5(+0.0000) (4+0 votes)
7,839 (-0.1% / -5)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
16,168 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (8+0 votes)
304 (+1.3% / +4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
11,078 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
772 (+0.4% / +3)
4.8(+0.0000) (43+0 votes)
10,481 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,150 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,249 (+0.5% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12,324 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,160 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
9,332 (-8.4% / -854)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
9,738 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (11+0 votes)
11,248 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (8+0 votes)
11,145 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,213 (+0.1% / +1)
3.2(-0.1000) (17-1 votes)
10,213 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
205 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,133 (+0.0% / +0)
93 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
163
Bump.io
9,822 (+0.0% / +0)
570 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (49+0 votes)
1,217 (+0.2% / +3)
9,004 (-2.8% / -264)
80 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
872 (+0.8% / +7)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
4,536 (+1.1% / +48)
4.5(+0.0000) (85+0 votes)
170
King Way
8,324 (-8.2% / -742)
8,892 (+7.5% / +619)
762 (+0.8% / +6)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
27 (-6.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
175,508 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (565+0 votes)
49 (-2.0% / -1)
104,434 (-0.2% / -160)
4.3(+0.0000) (398+0 votes)
2,501 (+0.4% / +11)
4.7(+0.0000) (52+0 votes)
168 (+0.6% / +1)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
157 (-0.6% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
180
keyMazony
95 (-2.1% / -2)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
77,671 (+0.1% / +55)
4.5(+0.0000) (284+0 votes)
182
Saka Key
2,213 (-0.5% / -11)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
150 (+4.2% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
47,719 (+0.3% / +125)
4.7(+0.0000) (220+0 votes)
110 (-0.9% / -1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
28 (+3.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,600 (-0.1% / -2)
4.7(+0.0000) (43+0 votes)
63 (-3.1% / -2)
1.6(+0.0000) (7+0 votes)
27 (+8.0% / +2)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
456 (+1.8% / +8)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
3,413 (+1.5% / +52)
24,012 (-0.1% / -34)
4.8(+0.0000) (526+1 votes)
194
Validity
41,194 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (267+0 votes)
46,400 (+0.2% / +75)
4.1(+0.0000) (117+0 votes)
1,663 (-1.1% / -18)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
48 (-4.0% / -2)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
54 (+1.9% / +1)
40,892 (-0.1% / -24)
4.0(+0.0000) (128+0 votes)
1,675 (-0.3% / -5)
3.8(+0.0000) (30+0 votes)
36,258 (-0.1% / -20)
3.8(+0.0000) (209+0 votes)
508 (+0.0% / +0)
204
tabtiles
48,389 (+2.6% / +1,234)
3.7(+0.0000) (38+0 votes)
46 (-2.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
359 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
28 (+3.7% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,716 (+1.8% / +31)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
41,338 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (42+0 votes)
380 (+1.1% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
108 (+2.9% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
523 (+0.0% / +0)
1,398 (+0.3% / +4)
4.3(+0.0000) (45+0 votes)
214
DomFlags
1,648 (+0.1% / +2)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
97 (-2.0% / -2)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
216
MuteTab
31,791 (+0.2% / +57)
4.1(+0.0000) (79+0 votes)
28,328 (+0.5% / +136)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
31,319 (+0.4% / +135)
3.7(+0.0000) (65+0 votes)
105 (+1.0% / +1)
21,922 (+0.1% / +19)
4.5(+0.0000) (427+0 votes)
20,553 (+0.5% / +97)
4.9(+0.0000) (48+0 votes)
222
Sizer
285 (-1.0% / -3)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,106 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (37+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
45 (+2.3% / +1)
21,731 (+0.1% / +27)
4.5(+0.0000) (111+0 votes)
1,112 (+0.4% / +4)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
33,244 (+0.8% / +254)
2.9(+0.0000) (24+0 votes)
88 (-4.3% / -4)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
17,164 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (250+0 votes)
20,471 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (27+0 votes)
40 (+5.3% / +2)
825 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
235
Utime
16,047 (+0.1% / +12)
4.6(+0.0000) (82+0 votes)
109 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,384 (-0.6% / -9)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
55 (-5.2% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
16,191 (+0.1% / +14)
4.1(+0.0000) (58+0 votes)
841 (+2.2% / +18)
4.1(+0.0000) (27+0 votes)
14,405 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (79+0 votes)
66 (+3.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
764 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
12,756 (+0.4% / +50)
4.3(+0.0000) (51+0 votes)
245
Paste It
11,976 (+0.2% / +22)
3.8(+0.0000) (71+0 votes)
10,271 (-0.0% / -1)
3.9(+0.0000) (129+0 votes)
23 (+9.5% / +2)
684 (+0.7% / +5)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
10,448 (+0.3% / +30)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
7,960 (+0.3% / +23)
4.9(+0.0000) (50+0 votes)
59 (-1.7% / -1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
4,524,269 (+0.1% / +3,164)
4.9(+0.0000) (46,219+12 votes)
137 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
254
Svorak
564 (+1.6% / +9)
4.5(+0.0000) (25+0 votes)
7,647 (+0.2% / +14)
4.3(+0.0000) (120+0 votes)
56 (-5.1% / -3)
507 (-0.4% / -2)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
8 (-11.1% / -1)
182 (+0.6% / +1)
492 (+0.6% / +3)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,062 (-0.1% / -3)
3.9(+0.0000) (33+0 votes)
5,707 (-0.3% / -17)
4.6(+0.0000) (96+1 votes)
10 (-16.7% / -2)
5,782 (+0.5% / +26)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
135 (-0.7% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
4,289 (-0.1% / -5)
4.7(+0.0000) (28+0 votes)
270
Move Tab
361 (+1.7% / +6)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
271
Pull Up
96 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
363 (+0.8% / +3)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
34 (-5.6% / -2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
365 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
110 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
81 (-2.4% / -2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
3,517 (+0.3% / +12)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
538 (+1.3% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,782,740 (+0.1% / +3,931)
4.1(+0.0000) (477+0 votes)
249 (+1.6% / +4)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
94 (+3.3% / +3)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
288
Reticle
2,295 (-0.2% / -5)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
3,822 (-0.3% / -10)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,156 (+1.0% / +11)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
52 (-1.9% / -1)
292
Re-newtab
1,783 (+0.3% / +5)
4.9(+0.0000) (61+1 votes)
94 (+3.3% / +3)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,437 (-0.6% / -14)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
2,527 (-0.6% / -16)
3.5(+0.0000) (111+0 votes)
1,110 (+0.9% / +10)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
2,269 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
2,279 (+0.4% / +10)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,440 (-0.6% / -14)
3.1(+0.0000) (36+0 votes)
202 (-2.9% / -6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)