extension ExtPose

Keyword: keyboard -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
500,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (2,350+19 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (748+0 votes)
300,000 (+50.0% / +100,000)
4.6(+0.0000) (5,967+13 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (120+4 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (99+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (206+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (293+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (51+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (48+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (117+2 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5,202+14 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (133+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (119+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (91+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (616+10 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (72+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (109+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (106+2 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (29+0 votes)
4.7(+0.0000) (69+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (66+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (33+1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (48+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,580+4 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (238+2 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.1000) (5+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (32+1 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (812+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (185+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (578+2 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (34+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(-0.1000) (64+2 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,407+10 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (155+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (10+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (147+1 votes)
552 (+1.1% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
720 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (192+0 votes)
640 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (310+0 votes)
340 (-0.3% / -1)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (622+12 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (51+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (540+1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (129+0 votes)
276 (-0.4% / -1)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (210+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
240 (+2.6% / +6)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (118+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (75+0 votes)
236 (+0.9% / +2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
311 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
824 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
832 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (610+2 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
923 (+2.6% / +23)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
587 (+0.7% / +4)
4.3(+0.0000) (47+0 votes)
3.2(+0.0000) (79+1 votes)
1,000 (+1.0% / +10)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (98+1 votes)
619 (+3.9% / +23)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (43+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
156 (+1.3% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
389 (-0.3% / -1)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (91+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (37+0 votes)
330 (-0.6% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (167+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.1(-0.1000) (121+2 votes)
93
Saka
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
228 (+1.3% / +3)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (102+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (52+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (86+1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (88+1 votes)
312 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
108 (+2.9% / +3)
887 (+0.6% / +5)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (252+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (140+0 votes)
104 (+2.0% / +2)
5,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (90+2 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (45+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (19+0 votes)
603 (-1.3% / -8)
4.1(+0.0000) (25+0 votes)
50,000 (+25.0% / +10,000)
3.6(+0.0000) (91+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16,390+40 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
113
Meet Mute
40,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (24+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (13+0 votes)
84 (+1.2% / +1)
213 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1(-0.1000) (24+2 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
96 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (218+3 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (140+1 votes)
672 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
225 (+3.7% / +8)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (136+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
59 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
131
Crop It!
997 (+0.4% / +4)
429 (+0.2% / +1)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (906+6 votes)
134
Autofill
600,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,610-1 votes)
449 (+0.9% / +4)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
443 (+5.0% / +21)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
873 (+7.9% / +64)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
290 (+7.8% / +21)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
139
TabMerger
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.2000) (16+2 votes)
83 (+2.5% / +2)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
10,000 (+100.0% / +5,000)
3.4(+0.0000) (27+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
134 (+0.8% / +1)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (642+0 votes)
95 (-5.0% / -5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
134 (+0.8% / +1)
2.4(+0.0000) (11+0 votes)
148
keySharky
309 (+1.0% / +3)
3.9(+0.0000) (55+0 votes)
105 (+1.9% / +2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (24+0 votes)
929 (+0.8% / +7)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
177 (+2.3% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
195 (+1.0% / +2)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (85+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
43 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
81 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (219+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (313+2 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (479+0 votes)
50 (+2.0% / +1)
315 (+0.0% / +0)
90,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (304+1 votes)
69 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
155 (+1.3% / +2)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (161+0 votes)
169
H2R Speak
236 (-1.7% / -4)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
170
Mi Emoji
274 (+1.5% / +4)
568 (+1.1% / +6)
3.9(+0.2000) (7+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (301+0 votes)
52 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
421 (+1.2% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
420 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
124 (-0.8% / -1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
86 (+1.2% / +1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
182
tabtiles
3.6(+0.0000) (44+0 votes)
30,000 (-25.0% / -10,000)
4.1(+0.0000) (148+2 votes)
100 (-3.8% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
185
Validity
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (268+1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.5(-0.1000) (197+3 votes)
100 (+8.7% / +8)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (211+0 votes)
358 (+1.4% / +5)
2.9(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(-0.1000) (35+2 votes)
191
MuteTab
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (83+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (45+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (449+3 votes)
20 (+25.0% / +4)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
197
Translit
137 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (50+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
76 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (110+0 votes)
95 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
35 (+12.9% / +4)
18 (+5.9% / +1)
121 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (74+1 votes)
918 (-1.0% / -9)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
209
Utime
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (83+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (60+0 votes)
840 (+0.4% / +3)
4.1(+0.0000) (21+2 votes)
121 (+0.8% / +1)
229 (-1.3% / -3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (49+0 votes)
74 (+2.8% / +2)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
667 (-0.1% / -1)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (62,865+44 votes)
14 (+7.7% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
16 (+14.3% / +2)
89 (+3.5% / +3)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
56 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
222
Pull Up
132 (-6.4% / -9)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
594 (-1.8% / -11)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (54+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (130+0 votes)
703 (+1.3% / +9)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (37+0 votes)
549 (+0.2% / +1)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (81+0 votes)
231
Kopier
468 (+2.2% / +10)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
628 (+5.9% / +35)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
449 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
58 (+5.5% / +3)
115 (-1.7% / -2)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
465 (+0.9% / +4)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (120+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
239
Svorak
391 (+1.0% / +4)
4.5(+0.0000) (26+1 votes)
240
Mute Tab
634 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (37+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
372 (-0.3% / -1)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
22 (-8.3% / -2)
503 (+1.2% / +6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.1(-0.1000) (53+1 votes)
247
Re-newtab
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (84+0 votes)
22 (+10.0% / +2)
32 (-3.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (64+0 votes)
4,000
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
234 (+3.5% / +8)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
255 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (15+1 votes)
490 (+2.7% / +13)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
258
Reticle
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
273 (+1.9% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
68 (+6.2% / +4)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
18 (+12.5% / +2)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (622+2 votes)
50 (-2.0% / -1)
32 (+6.7% / +2)
400,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,113+30 votes)
269
Evercuts
183 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
34 (+9.7% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
271
Alt+Up
197 (+2.6% / +5)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (112+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
25 (-3.8% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
62 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
280
Blink
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
138 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
26 (+0.0% / +0)
70 (+4.5% / +3)
2.0(-0.3000) (4+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
9 (+12.5% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
133 (+1.5% / +2)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (835+1 votes)
291
ASCII Art
581 (+0.7% / +4)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
292
kbs.im
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
185 (+0.0% / +0)
149 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
297
UpPocket
122 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (30+0 votes)
12 (+0.0% / +0)