extension ExtPose

Keyword: size

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
852,320 (+44.9% / +264,237)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12,554 (+0.4% / +51)
4.4706(+0.0000) (187+0 votes)
63,374 (+0.2% / +96)
4.3611(+0.0000) (180+0 votes)
7,849 (+0.6% / +50)
4.8824(+0.0000) (17+0 votes)
11,979 (+0.3% / +37)
4.6875(+0.0000) (48+0 votes)
4,852 (+3.7% / +175)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,447 (+0.5% / +7)
4.5556(+0.0000) (27+0 votes)
1,461 (+0.6% / +8)
4.375(+0.0000) (32+0 votes)
588,210 (+99.4% / +293,235)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,407 (+0.2% / +7)
4.3667(+0.0000) (30+0 votes)
7,270 (+0.6% / +40)
3.7636(+0.0000) (55+0 votes)
5,993 (+2.9% / +170)
4.6463(+0.0004) (164+3 votes)
2,869 (+0.2% / +6)
3.4348(+0.0000) (23+0 votes)
367,538 (+0.4% / +1,492)
4.233(+0.0044) (2,219-3 votes)
211,926 (-0.1% / -266)
4.4693(+0.0008) (3,946+6 votes)
201,489 (+0.3% / +679)
4.5194(-0.0019) (799+1 votes)
16,239 (+0.3% / +47)
2.8132(+0.0000) (273+0 votes)
296,028 (+1.2% / +3,623)
4.7463(+0.0010) (268+1 votes)
6,407 (+0.5% / +33)
2.9315(+0.0000) (73+0 votes)
397 (+1.8% / +7)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
204 (+1.5% / +3)
271 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
106,958 (+0.2% / +173)
4.6312(+0.0005) (1,483+2 votes)
23,225 (+0.1% / +32)
4.605(+0.0000) (319+0 votes)
498 (-0.8% / -4)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,202,993 (+0.2% / +1,981)
4.6885(+0.0000) (12,080+0 votes)
49,389 (+0.2% / +102)
3.8373(+0.0000) (504+0 votes)
340 (-0.9% / -3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
41,578 (+0.3% / +121)
3.8078(+0.0000) (463+0 votes)
507 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
7,385 (+0.2% / +14)
4.0283(+0.0000) (106+0 votes)
38,093 (+0.4% / +149)
4.3662(+0.0000) (213+0 votes)
6,499 (+0.3% / +17)
3.9474(+0.0000) (76+0 votes)
1,052 (+1.3% / +14)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
2,057 (-0.0% / -1)
4.9545(+0.0000) (22+0 votes)
36
TV
270,656 (+0.0% / +9)
3.0242(+0.0000) (1,734+0 votes)
119 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
7,748 (+0.4% / +28)
3.7706(+0.0000) (109+0 votes)
15,114 (-0.2% / -29)
2.9327(+0.0000) (327+0 votes)
1,910 (+0.1% / +1)
4.375(+0.0000) (32+0 votes)
68,267 (+0.5% / +370)
3.5(+0.0081) (186+1 votes)
907 (-0.4% / -4)
3.8696(+0.0000) (23+0 votes)
55,524 (-0.2% / -92)
3.0882(+0.0000) (34+0 votes)
1,144 (-1.0% / -11)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
2,943 (-0.2% / -6)
4.4151(+0.0000) (53+0 votes)
4,324 (-0.6% / -26)
4.3846(+0.0000) (39+0 votes)
20,225 (+0.8% / +151)
4.7879(+0.0000) (33+0 votes)
588,351 (+17.0% / +85,419)
4.9857(-0.0005) (3,017-99 votes)
3,378 (+0.4% / +12)
4.0(+0.0000) (33+0 votes)
20,726 (+0.3% / +62)
4.1071(+0.0000) (28+0 votes)
2,165 (-1.5% / -34)
4.5484(+0.0000) (31+0 votes)
1,458 (+1.2% / +17)
4.9375(+0.0000) (32+0 votes)
18,691 (+0.1% / +20)
3.427(+0.0000) (89+0 votes)
2,331 (-0.4% / -10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,415 (+0.9% / +12)
4.3421(+0.0000) (38+0 votes)
1,543 (-0.4% / -6)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
360,040 (+0.2% / +578)
4.1686(-0.0029) (682+0 votes)
444 (+0.9% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
113 (-0.9% / -1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
169,140 (+0.2% / +416)
4.538(+0.0000) (4,223+0 votes)
55,859 (+2.6% / +1,415)
3.7294(+0.0082) (170+5 votes)
63 (+6.8% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
65
Pablo
40,344 (+0.0% / +18)
3.9429(+0.0000) (105+0 votes)
52 (+6.1% / +3)
81 (+2.5% / +2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
104,107 (-0.1% / -86)
3.6312(+0.0000) (3,075+0 votes)
89,598 (-0.5% / -471)
4.4476(-0.0243) (143+1 votes)
92 (+1.1% / +1)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
47,793 (+1.9% / +914)
4.418(+0.0000) (3,261+0 votes)
141 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
2,274 (+0.8% / +17)
4.7895(+0.0000) (19+0 votes)
52,917 (-0.2% / -92)
4.2128(+0.0000) (390+0 votes)
230 (+0.0% / +0)
54,301 (+2.2% / +1,153)
4.5933(+0.0027) (150+1 votes)
51,089 (+0.0% / +17)
4.3867(+0.0000) (75+0 votes)
12,167 (+1.9% / +227)
4.3774(+0.0000) (53+0 votes)
55 (-1.8% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
36,383 (+0.1% / +30)
3.8462(+0.0000) (208+0 votes)
388 (+1.6% / +6)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
67 (+3.1% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
102 (-2.9% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,089 (+1.8% / +37)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
25,140 (+0.2% / +45)
4.713(+0.0000) (108+0 votes)
28,063 (+1.1% / +307)
4.6077(+0.0009) (441+1 votes)
1,539 (+0.5% / +8)
4.3913(+0.0000) (23+0 votes)
51 (+4.1% / +2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,756 (+0.0% / +0)
3.12(+0.0000) (50+0 votes)
34,933 (+0.2% / +84)
4.3019(+0.0000) (53+0 votes)
55 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
1,012 (+0.2% / +2)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
24,312 (-0.3% / -71)
3.3333(+0.0000) (186+0 votes)
6,226 (+2.6% / +159)
3.875(+0.0000) (24+0 votes)
17,028 (+0.4% / +65)
4.2336(+0.0000) (107+0 votes)
16,530 (-0.1% / -23)
4.4369(+0.0000) (103+0 votes)
847 (-0.9% / -8)
4.0(+0.0000) (37+0 votes)
4,678 (+2.2% / +102)
4.8235(+0.0000) (17+0 votes)
24,669 (+0.7% / +164)
1.7124(+0.0000) (539+0 votes)
3,738 (+3.4% / +124)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
14 (+16.7% / +2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
927 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,550 (+0.1% / +6)
4.3448(+0.0000) (87+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
698 (-0.3% / -2)
3.4375(+0.0000) (16+0 votes)
10,889 (-0.2% / -19)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
108
Bremebot
3,095 (-0.5% / -17)
3.4066(+0.0000) (182+0 votes)
7,636 (+1.4% / +107)
3.9531(+0.0166) (64+1 votes)
506 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
8,101 (+0.4% / +36)
4.6452(+0.0000) (31+0 votes)
13,496 (-0.1% / -13)
1.2609(+0.0000) (1,280+0 votes)
9,215 (+0.5% / +42)
2.7597(+0.0000) (129+0 votes)
526 (-1.1% / -6)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
115
Lemon X
128 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
52 (-1.9% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
22,817 (+0.0% / +6)
4.3636(+0.0000) (110+0 votes)
28,726 (+0.1% / +15)
2.8581(+0.0000) (148+0 votes)
5,626 (+0.0% / +0)
2.6931(+0.0000) (101+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,093 (+0.4% / +15)
4.1765(+0.0000) (17+0 votes)
3,589 (-0.2% / -8)
4.0256(+0.0000) (39+0 votes)
312 (-1.6% / -5)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
3,239 (+8.7% / +259)
3.9298(-0.0702) (57+5 votes)
5,470 (+1.8% / +97)
1.6994(+0.0000) (346+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,593 (+1.2% / +30)
4.6071(+0.0000) (56+0 votes)
1,069,184 (+0.2% / +1,838)
4.5373(+0.0000) (11,816+1 votes)
2,210 (-0.7% / -15)
4.6(+0.0000) (75+0 votes)
2,064 (+0.2% / +5)
4.3173(+0.0000) (104+0 votes)
314 (+3.6% / +11)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
337 (-0.9% / -3)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
793,681 (+0.5% / +3,728)
4.3255(+0.0000) (2,052+0 votes)
135
Columns
368 (+1.9% / +7)
3.2143(+0.0000) (14+0 votes)
2,051 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
553,697 (+17.9% / +84,024)
5.0(+0.0000) (614+0 votes)
1,392 (+0.1% / +2)
4.6842(+0.0000) (38+0 votes)
1,107 (-0.3% / -3)
4.8333(+0.0000) (102+0 votes)
713,817 (+0.2% / +1,283)
4.5524(+0.0000) (849+0 votes)
2,054 (-0.4% / -9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,242 (+0.3% / +15)
4.2826(+0.0000) (46+0 votes)
347,171 (-0.1% / -315)
4.3975(+0.0000) (10,867+0 votes)
1,900 (+1.1% / +20)
2.75(+0.0000) (16+0 votes)
760 (+1.6% / +12)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,393 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,210 (+0.9% / +11)
4.2609(+0.0000) (69+0 votes)
630 (-0.6% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,964 (+1.0% / +29)
3.75(+0.0000) (16+0 votes)
1,348 (+28.4% / +298)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
283,909 (+0.0% / +63)
4.4411(+0.0000) (2,197+0 votes)
321,581 (+0.0% / +94)
4.1542(-0.0054) (590+1 votes)
319,026 (+0.0% / +66)
4.6328(+0.0000) (305+0 votes)
139,126 (+3.1% / +4,126)
4.963(+0.0000) (1,650+0 votes)
64 (-1.5% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,148 (+0.6% / +7)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
999 (+1.4% / +14)
4.0769(+0.0000) (13+0 votes)
139,296 (+0.6% / +790)
4.6902(+0.0018) (510+3 votes)
1,181 (-0.4% / -5)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
115,010 (-3.3% / -3,908)
5.0(+0.0000) (504-20 votes)
150,227 (+0.3% / +451)
4.1958(+0.0000) (1,542+0 votes)
88,143 (+1.2% / +1,057)
4.7699(+0.0036) (1,291+24 votes)
119,619 (+1.7% / +2,040)
4.5387(+0.0032) (1,936+37 votes)
166
Notepad
129,672 (+0.5% / +704)
3.9111(+0.0013) (866+1 votes)
692 (+0.3% / +2)
4.5789(+0.0000) (19+0 votes)
2,720 (+0.3% / +8)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
169
Adwizard
1,759 (-0.5% / -8)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
61,207 (+0.9% / +549)
4.9637(-0.0013) (496-18 votes)
53,025 (+0.6% / +311)
4.6746(-0.0041) (673+10 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
173
OG Flickr
554 (-1.4% / -8)
4.4667(+0.0000) (15+0 votes)
1,755 (+0.2% / +4)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
598 (-1.8% / -11)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
74,700 (+0.4% / +309)
4.6227(+0.0000) (774+0 votes)
42,338 (+0.1% / +47)
4.7973(+0.0007) (814+3 votes)
77,201 (+0.1% / +49)
4.529(+0.0000) (397+0 votes)
89 (-4.3% / -4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
50,136 (+0.4% / +210)
4.7611(+0.0000) (226+0 votes)
300 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
60,215 (+0.2% / +146)
4.3147(+0.0000) (518+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
53,093 (+0.3% / +177)
4.4002(+0.0006) (972+1 votes)
36,037 (+2.2% / +786)
4.9865(-0.0005) (520-19 votes)
301 (+2.4% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
76,085 (+0.4% / +339)
4.1833(+0.0000) (60+0 votes)
61,772 (+0.3% / +205)
3.9251(+0.0000) (227+0 votes)
59,423 (-0.3% / -177)
3.8939(+0.0000) (264+0 votes)
3,741 (+0.2% / +7)
4.2105(+0.0000) (38+0 votes)
34,291 (+0.8% / +259)
4.6603(+0.0009) (365+1 votes)
31,419 (+13.4% / +3,709)
5.0(+0.0000) (492-21 votes)
563 (+2.9% / +16)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
52 (-7.1% / -4)
4.1538(+0.0000) (26+0 votes)
516 (-1.0% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
55,608 (-0.0% / -18)
4.398(+0.0000) (196+0 votes)
212 (+1.9% / +4)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
46,392 (+0.5% / +238)
4.0706(+0.0000) (340+0 votes)
65,538 (+1.1% / +706)
3.2772(-0.0028) (801+1 votes)
106,679 (-1.7% / -1,892)
555 (+1.1% / +6)
2.1(+0.0000) (10+0 votes)
20,272 (+0.8% / +154)
5.0(+0.0000) (1,260-52 votes)
47,110 (+0.4% / +180)
3.9044(+0.0000) (136+0 votes)
43,822 (+0.0% / +4)
4.2816(+0.0000) (206+0 votes)
206
ESI Zoom
369 (-2.1% / -8)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
207
FitWidth
60 (+1.7% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
56,479 (+0.3% / +172)
2.7075(+0.0043) (400-1 votes)
21,567 (+2.1% / +450)
4.998(-0.0001) (493-19 votes)
21,567 (+2.1% / +450)
4.998(-0.0001) (493-19 votes)
27,841 (+0.1% / +16)
4.5929(+0.0000) (1,872+0 votes)
327 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
19,659 (-4.6% / -954)
5.0(+0.0000) (474-26 votes)
30,786 (-0.1% / -19)
3.8609(+0.0000) (539+0 votes)
34,662 (+0.1% / +28)
4.1232(+0.0000) (203+0 votes)
25,645 (+0.5% / +133)
4.6863(+0.0000) (102+0 votes)
392 (+0.5% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
218
YPixiv
232 (+1.8% / +4)
4.625(-0.0417) (16+1 votes)
3,842,108 (+0.1% / +4,145)
4.8485(+0.0002) (41,520+57 votes)
25 (-3.8% / -1)
2.2143(+0.0000) (14+0 votes)
24,583 (-0.1% / -31)
4.2914(+0.0000) (302+0 votes)
36,037 (+0.0% / +6)
3.4356(+0.0000) (264+0 votes)
223
MixrElixr
22,458 (-0.1% / -21)
4.7(+0.0000) (50+0 votes)
23,850 (-0.7% / -179)
4.345(+0.0000) (229+0 votes)
239 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
26,785 (+0.4% / +98)
4.4533(+0.0000) (75+0 votes)
26,343 (+0.2% / +43)
4.1714(+0.0000) (70+0 votes)
19,919 (+0.8% / +157)
4.4479(+0.0053) (317+3 votes)
24,699 (-0.0% / -4)
3.9718(+0.0000) (71+0 votes)
230
Hole.io
45,990 (-2.3% / -1,087)
21,113 (+0.0% / +1)
3.8217(+0.0000) (157+0 votes)
24,664 (+0.2% / +42)
3.8958(+0.0000) (48+0 votes)
19,590 (+0.4% / +80)
4.871(+0.0000) (31+0 votes)
334 (+1.2% / +4)
17,615 (+0.0% / +7)
4.9348(+0.0000) (46+0 votes)
21,895 (+0.2% / +44)
4.5588(+0.0066) (68+1 votes)
1,740 (+0.3% / +5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
20,255 (+0.5% / +94)
4.2262(+0.0000) (84+0 votes)
9,630 (+7.5% / +675)
5.0(+0.0000) (631-30 votes)
20,870 (+0.1% / +31)
3.9455(+0.0000) (55+0 votes)
12,659 (+1.0% / +123)
4.7193(+0.0025) (114+1 votes)
21,593 (-0.1% / -24)
4.4643(+0.0000) (28+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
13,837 (+0.1% / +10)
3.8563(+0.0000) (334+0 votes)
245
tabtiles
18,888 (-0.3% / -53)
3.7297(+0.0000) (37+0 votes)
18,060 (+0.4% / +71)
4.6512(+0.0000) (43+0 votes)
22,702 (+0.1% / +13)
3.2381(+0.0000) (84+0 votes)
15,421 (+0.0% / +2)
4.093(+0.0000) (86+0 votes)
249
Mini Y
12,434 (+0.0% / +0)
4.488(+0.0000) (332+0 votes)
10,619 (+0.0% / +3)
4.511(+0.0000) (681+0 votes)
191 (-1.5% / -3)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
12,465 (-0.2% / -29)
4.0203(+0.0000) (197+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,970 (+0.5% / +95)
3.4507(+0.0000) (71+0 votes)
255
Clock
16,337 (+0.2% / +26)
3.22(+0.0000) (200+0 votes)
242 (-1.2% / -3)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,665 (+0.6% / +64)
4.2692(-0.0023) (234+2 votes)
9,086 (+0.2% / +15)
4.6667(+0.0000) (75+0 votes)
15,751 (+1.2% / +183)
4.1333(+0.0000) (15+0 votes)
14,349 (+0.5% / +71)
3.4683(+0.0000) (758+0 votes)
13,246 (+0.7% / +96)
4.6522(+0.0000) (46+0 votes)
10,570 (+0.4% / +37)
3.9333(+0.0000) (105+0 votes)
10,305 (-0.0% / -4)
4.1071(+0.0000) (112+0 votes)
18,697 (-0.1% / -17)
2.3165(+0.0000) (79+0 votes)
265
Octo Mate
8,751 (+0.6% / +50)
4.5769(+0.0000) (52+0 votes)
7,372 (+0.2% / +14)
4.7308(+0.0000) (26+0 votes)
10,854 (+1.7% / +180)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
11,623 (+0.3% / +34)
2.8824(+0.0000) (17+0 votes)
139 (+5.3% / +7)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
9,996 (+0.0% / +3)
2.75(+0.0000) (84+0 votes)
6,589 (-0.4% / -29)
4.1545(+0.0000) (110+0 votes)
7,006 (+0.1% / +8)
3.7313(+0.0000) (67+0 votes)
273
ImageZoom
8,524 (-0.0% / -3)
3.3277(+0.0000) (235+0 votes)
9,233 (-0.1% / -12)
2.6795(+0.0000) (78+0 votes)
5,804 (+0.1% / +4)
4.4286(+0.0000) (161+0 votes)
3,148 (+0.7% / +22)
4.6955(+0.0000) (440+0 votes)
330 (-1.5% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
278
Nook
4,196 (+0.7% / +28)
4.9697(+0.0000) (99+0 votes)
161 (-1.2% / -2)
5,799 (+0.4% / +24)
4.4028(+0.0000) (72+0 votes)
4,649 (+4.9% / +216)
4.725(-0.0186) (40+1 votes)
6,592 (+0.3% / +19)
4.1364(+0.0000) (22+0 votes)
150 (+2.7% / +4)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
105 (+1.9% / +2)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
4,945 (+0.6% / +31)
4.4035(+0.0000) (57+0 votes)
5,760 (+0.3% / +20)
3.566(+0.0000) (212+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,592 (-3.3% / -191)
3.2727(+0.0000) (11+0 votes)
3,004 (+0.5% / +14)
4.9167(+0.0000) (24+0 votes)
2,389 (+0.1% / +3)
4.9268(+0.0000) (41+0 votes)
4,875 (+1.8% / +84)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,228 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
5,227 (+0.4% / +19)
2.2105(+0.0000) (19+0 votes)
5,060 (+0.5% / +27)
2.3704(+0.0000) (54+0 votes)
3,320 (+0.3% / +10)
3.875(+0.0000) (16+0 votes)
4,391 (+0.1% / +4)
2.8333(+0.0000) (6+0 votes)
3,771 (-0.2% / -7)
3.6061(+0.0000) (33+0 votes)
11 (+0.0% / +0)