extension ExtPose

Keyword: pour -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
4,705,680 (+0.0% / +1,169)
3.9(+0.0000) (39,355+0 votes)
9,907,584 (+0.0% / +153)
4.3(+0.0000) (179,151+0 votes)
117,927 (-0.1% / -78)
3.9(+0.0000) (192+0 votes)
500,602 (+0.0% / +176)
3.9(+0.0000) (979+0 votes)
2,170,262 (+0.0% / +14)
4.6(+0.0000) (35,767+0 votes)
224,725 (+0.2% / +430)
4.5(+0.0000) (2,337+0 votes)
212,638 (+0.7% / +1,488)
4.0(+0.0000) (198+0 votes)
207,665 (-0.2% / -423)
3.3(+0.0000) (177+0 votes)
264,751 (+0.2% / +430)
4.9(+0.0000) (2,695+0 votes)
577,033 (-0.1% / -314)
4.4(+0.0000) (1,823+0 votes)
157,371 (+0.1% / +159)
4.7(+0.0000) (3,976+0 votes)
2,876,535 (-0.2% / -4,657)
4.2(+0.0000) (17,863+0 votes)
41,234 (+0.2% / +101)
3.6(+0.0000) (88+0 votes)
1,197,168 (+0.1% / +759)
4.6(+0.0000) (1,591+0 votes)
83,703 (-0.2% / -129)
4.0(+0.0000) (254+0 votes)
292,931 (+0.2% / +579)
3.9(+0.0000) (147+0 votes)
100,299 (+0.1% / +120)
4.2(+0.0000) (597+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (174,184+0 votes)
410,994 (-0.3% / -1,242)
3.8(+0.0000) (284+0 votes)
59,269 (-0.0% / -20)
4.6(+0.0000) (701+0 votes)
11,609 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
1,962,241 (+0.1% / +1,122)
4.5(+0.0000) (10,996+0 votes)
1,888,010 (-0.1% / -1,166)
4.5(+0.0000) (26,025+0 votes)
797,687 (+0.0% / +377)
4.7(+0.0000) (48,525+0 votes)
246,755 (-1.8% / -4,439)
4.5(+0.0000) (10,654+0 votes)
7,468,692 (-0.0% / -459)
3.7(+0.0000) (3,375+0 votes)
70,565 (-0.1% / -54)
4.3(+0.0000) (348+0 votes)
316,039 (-0.0% / -152)
4.6(+0.0000) (3,734+0 votes)
192,269 (+0.0% / +59)
4.0(+0.0000) (6,368+0 votes)
107,259 (+0.0% / +27)
4.6(+0.0000) (515+0 votes)
228,306 (+0.1% / +165)
4.1(+0.0000) (352+0 votes)
60,208 (+0.4% / +211)
4.2(+0.0000) (144+0 votes)
47,625 (+0.0% / +6)
3.7(+0.0000) (172+0 votes)
138,453 (+0.2% / +282)
3.5(+0.0000) (657+0 votes)
100,673 (+0.1% / +61)
4.5(+0.0000) (711+0 votes)
105,328 (-0.2% / -193)
3.9(+0.0000) (64+0 votes)
174,654 (-0.0% / -32)
3.7(+0.0000) (467+0 votes)
146,012 (-0.1% / -84)
4.1(+0.0000) (524+0 votes)
75,546 (+0.3% / +208)
3.7(+0.0000) (112+0 votes)
623,670 (+0.0% / +181)
4.2(+0.0000) (597+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (11,500+0 votes)
6,697,989 (-0.1% / -7,770)
4.2(+0.0000) (7,434+0 votes)
29,562 (-0.3% / -98)
4.4(+0.0000) (222+0 votes)
3,001,095 (+0.1% / +2,305)
4.6(+0.0000) (1,355+0 votes)
400,430 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (7,379+0 votes)
205,602 (+0.0% / +6)
4.2(+0.0000) (2,419+0 votes)
48,453 (-0.7% / -333)
3.4(+0.0000) (140+0 votes)
7,646 (+2.4% / +177)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
42,372 (+0.1% / +46)
4.4(+0.0000) (139+0 votes)
11,172 (+0.1% / +10)
4.7(+0.0000) (63+0 votes)
4,460,336 (-0.1% / -2,509)
4.2(+0.0000) (2,198+0 votes)
21,098 (+0.0% / +8)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
29,258 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (37+0 votes)
2,541,882 (+0.1% / +2,594)
4.5(+0.0000) (8,038+0 votes)
57,751 (-0.0% / -24)
4.3(+0.0000) (306+0 votes)
65,755 (+0.3% / +164)
4.3(+0.0000) (105+0 votes)
44,146 (-0.2% / -93)
3.2(+0.0000) (95+0 votes)
203,574 (-0.4% / -757)
3.0(+0.0000) (162+0 votes)
204,517 (+5.5% / +10,664)
4.6(+0.0000) (899+0 votes)
27,654 (-0.3% / -78)
4.5(+0.0000) (169+0 votes)
483,247 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (471+0 votes)
470,265 (+0.3% / +1,355)
4.4(+0.0000) (504+0 votes)
63
uMatrix
116,932 (+0.1% / +151)
4.7(+0.0000) (776+0 votes)
281,481 (-0.2% / -473)
2.8(+0.0000) (2,689+0 votes)
323,514 (+0.6% / +1,890)
4.5(+0.0000) (2,718+0 votes)
378,968 (+0.1% / +376)
4.4(+0.0000) (761+0 votes)
192,743 (-0.0% / -57)
4.0(+0.0000) (181+0 votes)
109,129 (-0.0% / -37)
4.7(+0.0000) (12,254+0 votes)
162,463 (-0.2% / -377)
4.9(+0.0000) (1,726+0 votes)
10,996 (+0.2% / +18)
3.7(+0.0000) (64+0 votes)
212,532 (-0.3% / -685)
4.3(+0.0000) (1,098+0 votes)
87,134 (+0.1% / +122)
4.2(+0.0000) (88+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (11,373+0 votes)
18,905 (+0.2% / +39)
2.5(+0.0000) (18+0 votes)
45,675 (-0.2% / -93)
4.6(+0.0000) (1,256+0 votes)
127,273 (-0.2% / -273)
2.9(+0.0000) (560+0 votes)
1,438 (+0.5% / +7)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
78
Honey
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (165,167+0 votes)
762,586 (+0.2% / +1,196)
4.5(+0.0000) (10,594+0 votes)
150,354 (+0.0% / +29)
4.2(+0.0000) (325+0 votes)
12,827 (+1.0% / +128)
4.3(+0.0000) (37+0 votes)
6,112 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (244+0 votes)
652,147 (+0.2% / +1,342)
4.5(+0.0000) (7,943+0 votes)
17,600 (-0.2% / -43)
4.3(+0.0000) (109+0 votes)
692,949 (+0.1% / +612)
4.5(+0.0000) (2,800+0 votes)
110,867 (+0.0% / +33)
4.7(+0.0000) (1,623+0 votes)
183,949 (+0.2% / +341)
4.3(+0.0000) (2,075+0 votes)
6,413 (+0.1% / +7)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
31,964 (+0.9% / +283)
4.6(+0.0000) (231+0 votes)
3,642 (-0.3% / -12)
3.6(+0.0000) (9+0 votes)
4,296,395 (-0.2% / -6,596)
3.4(+0.0000) (1,775+0 votes)
2,474 (+0.2% / +4)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
561,893 (+0.1% / +299)
4.3(+0.0000) (469+0 votes)
43,009 (+1.1% / +483)
3.2(+0.0000) (133+0 votes)
987,177 (+0.3% / +2,803)
4.8(+0.0000) (3,329+0 votes)
703,548 (-0.5% / -3,335)
4.7(+0.0000) (14,345+0 votes)
159,110 (+0.1% / +221)
4.4(+0.0000) (458+0 votes)
1,212,507 (+0.0% / +421)
4.5(+0.0000) (11,969+0 votes)
11,604 (-0.2% / -22)
2.6(+0.0000) (111+0 votes)
2,767,315 (-0.1% / -2,470)
4.8(+0.0000) (79,780+0 votes)
202,653 (+0.8% / +1,584)
4.8(+0.0000) (1,534+0 votes)
5,237 (+0.1% / +3)
3.6(+0.0000) (13+0 votes)
81,266 (-0.2% / -177)
3.6(+0.0000) (1,702+0 votes)
51,006 (+0.4% / +178)
4.6(+0.0000) (675+0 votes)
914 (+5.9% / +51)
11,811 (-0.1% / -13)
4.5(+0.0000) (144+0 votes)
350,676 (+0.0% / +98)
4.3(+0.0000) (362+0 votes)
4,553 (-0.0% / -1)
4.1(+0.0000) (141+0 votes)
280,464 (+0.1% / +202)
4.6(+0.0000) (1,186+0 votes)
1,318,172 (+0.1% / +1,007)
3.9(+0.0000) (377+0 votes)
97,044 (+0.1% / +55)
4.3(+0.0000) (527+0 votes)
41,009 (-0.0% / -10)
4.0(+0.0000) (403+0 votes)
2,626 (-0.2% / -6)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
3,227 (-0.1% / -4)
4.5(+0.0000) (169+0 votes)
13,498 (-0.1% / -11)
4.1(+0.0000) (195+0 votes)
10,009 (+0.3% / +34)
4.8(+0.0000) (719+0 votes)
38,690 (-0.0% / -17)
4.7(+0.0000) (157+0 votes)
2,602,493 (+0.0% / +765)
4.7(+0.0000) (2,198+0 votes)
39,731 (+0.2% / +65)
4.0(+0.0000) (108+0 votes)
16,021 (+0.1% / +20)
3.7(+0.0000) (29+0 votes)
176,350 (+0.3% / +483)
4.0(+0.0000) (659+0 votes)
11,086 (+0.2% / +21)
4.0(+0.0000) (134+0 votes)
48,353 (-0.0% / -24)
3.6(+0.0000) (205+0 votes)
17,949 (+0.3% / +56)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
8,506 (+0.2% / +17)
3.2(+0.0000) (29+0 votes)
60,558 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (318+0 votes)
771,976 (+0.0% / +179)
4.5(+0.0000) (6,664+0 votes)
128
Dusk
562 (+5.0% / +27)
9,738 (-0.4% / -37)
2.2(+0.0000) (22+0 votes)
8,202 (-0.6% / -49)
4.8(+0.0000) (61+0 votes)
1,186,005 (+0.1% / +1,068)
4.8(+0.0000) (5,062+0 votes)
774,328 (+0.0% / +172)
4.2(+0.0000) (2,093+0 votes)
44,652 (-0.1% / -28)
4.6(+0.0000) (567+0 votes)
10,734 (+0.1% / +16)
4.0(+0.0000) (39+0 votes)
3,220 (+1.1% / +35)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
420,134 (+0.6% / +2,532)
4.5(+0.0000) (644+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (67,874+0 votes)
23,532 (+0.0% / +10)
3.7(+0.0000) (115+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (51,382+0 votes)
340,168 (+0.1% / +320)
4.6(+0.0000) (1,780+0 votes)
111,296 (+0.3% / +338)
4.5(+0.0000) (357+0 votes)
294 (+3.5% / +10)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
466,218 (+0.5% / +2,237)
4.0(+0.0000) (9,202+0 votes)
3,339 (-0.3% / -9)
2.9(+0.0000) (12+0 votes)
37,122 (-0.1% / -38)
4.3(+0.0000) (74+0 votes)
30,602 (-0.2% / -65)
3.9(+0.0000) (242+0 votes)
120,200 (-0.1% / -116)
2.7(+0.0000) (235+0 votes)
7,161 (+0.3% / +23)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
3,874,477 (+0.1% / +2,671)
4.7(+0.0000) (132,453+0 votes)
847 (+4.3% / +35)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
50,730 (+0.1% / +53)
4.0(+0.0000) (961+0 votes)
64,901 (+0.4% / +256)
4.2(+0.0000) (384+0 votes)
1,914 (-0.4% / -8)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
500,680 (+0.1% / +652)
4.7(+0.0000) (3,358+0 votes)
245,837 (+0.1% / +169)
4.2(+0.0000) (142+0 votes)
72,056 (-0.2% / -146)
3.1(+0.0000) (187+0 votes)
68,897 (+0.0% / +10)
3.1(+0.0000) (261+0 votes)
25,370 (-0.1% / -35)
4.4(+0.0000) (99+0 votes)
127,458 (-0.0% / -37)
1.9(+0.0000) (170+0 votes)
47,783 (+1.2% / +589)
4.4(+0.0000) (113+0 votes)
4,259 (+0.3% / +14)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
123,456 (-0.0% / -55)
4.1(+0.0000) (1,837+0 votes)
28,773 (-0.1% / -15)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
4,225 (-0.3% / -12)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
53,396 (-0.1% / -76)
3.0(+0.0000) (207+0 votes)
12,421 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
3,429 (+0.6% / +21)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
27,297 (-0.3% / -73)
4.7(+0.0000) (270+0 votes)
48,308 (+0.0% / +18)
4.2(+0.0000) (91+0 votes)
15,023 (-0.5% / -71)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
151,431 (-0.2% / -254)
4.3(+0.0000) (111+0 votes)
46,877 (+0.2% / +80)
4.1(+0.0000) (77+0 votes)
3,335 (+0.1% / +2)
3.7(+0.0000) (129+0 votes)
12,934 (-0.3% / -43)
3.2(+0.0000) (53+0 votes)
44,853 (+0.1% / +26)
4.8(+0.0000) (3,403+0 votes)
14,607 (+0.0% / +5)
4.9(+0.0000) (43+0 votes)
4,972 (-0.3% / -13)
3.4(+0.0000) (36+0 votes)
178
Stylus
500,599 (-0.0% / -159)
4.6(+0.0000) (818+0 votes)
5,733 (+0.6% / +34)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
2,288 (+0.2% / +4)
4.3(+0.0000) (40+0 votes)
8,932 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (20+0 votes)
5,296,634 (-0.0% / -685)
4.4(+0.0000) (1,636+0 votes)
30,567 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (241+0 votes)
28,039 (+0.3% / +85)
4.6(+0.0000) (70+0 votes)
13,810 (+0.1% / +13)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
311,967 (+0.1% / +215)
4.4(+0.0000) (4,171+0 votes)
3,719 (+2.4% / +86)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
4,437 (-0.2% / -8)
5.0(+0.0000) (129+0 votes)
120,058 (+0.1% / +61)
3.6(+0.0000) (1,057+0 votes)
15,514 (-0.8% / -122)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
8,942 (+0.6% / +53)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
232,416 (-0.2% / -391)
4.6(+0.0000) (8,362+0 votes)
4,064 (-0.0% / -2)
3.6(+0.0000) (9+0 votes)
67,885 (+0.5% / +324)
4.8(+0.0000) (770+0 votes)
195
TabMerger
1,044 (+0.4% / +4)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
3,535 (+1.3% / +46)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
20,236 (+0.6% / +122)
3.8(+0.0000) (88+0 votes)
70,043 (-0.1% / -41)
4.4(+0.0000) (256+0 votes)
640 (-0.6% / -4)
2,609 (-0.3% / -8)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
201 (+4.1% / +8)
21,327 (+0.2% / +50)
3.2(+0.0000) (544+0 votes)
1,359 (-0.1% / -1)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
58,648 (+0.1% / +77)
4.1(+0.0000) (247+0 votes)
44,984 (+0.1% / +39)
4.7(+0.0000) (112+0 votes)
4,633 (-0.3% / -12)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
47,965 (-0.2% / -118)
4.5(+0.0000) (488+0 votes)
220,177 (-0.0% / -78)
4.5(+0.0000) (571+0 votes)
22,172 (+0.1% / +28)
3.9(+0.0000) (40+0 votes)
22,172 (+0.1% / +28)
3.9(+0.0000) (40+0 votes)
157,427 (+0.1% / +205)
4.4(+0.0000) (3,435+0 votes)
26,036 (+0.2% / +48)
2.7(+0.0000) (78+0 votes)
3,375 (-0.4% / -13)
4.7(+0.0000) (49+0 votes)
9,758 (+0.1% / +12)
5.0(+0.0000) (100+0 votes)
4,867 (+0.7% / +34)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
14,604 (+0.2% / +32)
4.5(+0.0000) (33+0 votes)
4,620 (+0.3% / +12)
4.2(+0.0000) (16+0 votes)
3,001 (-0.0% / -1)
1.2(+0.0000) (30+0 votes)
126,561 (-0.2% / -204)
3.9(+0.0000) (2,559+0 votes)
9,215 (+2.2% / +201)
4.8(+0.0000) (56+0 votes)
1,342,007 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (1,718+0 votes)
8,072 (-0.2% / -17)
4.7(+0.0000) (93+0 votes)
4,371 (+0.2% / +8)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
3,608 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (56+0 votes)
5,176 (-0.1% / -3)
3.1(+0.0000) (18+0 votes)
134,490 (+0.0% / +60)
4.4(+0.0000) (678+0 votes)
1,465 (-0.5% / -7)
2.3(+0.0000) (15+0 votes)
15,504 (+0.4% / +58)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
4,807 (-0.7% / -34)
4.5(+0.0000) (352+0 votes)
76,608 (+0.3% / +205)
2.5(+0.0000) (39+0 votes)
302 (+4.5% / +13)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
35,194 (+0.1% / +41)
4.1(+0.0000) (88+0 votes)
66,477 (+0.1% / +65)
4.8(+0.0000) (638+0 votes)
9,075 (-0.2% / -14)
4.2(+0.0000) (68+0 votes)
1,601 (-0.2% / -4)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
12,631 (-0.1% / -11)
3.3(+0.0000) (27+0 votes)
2,731 (+0.1% / +4)
4.6(+0.0000) (49+0 votes)
23,336 (+0.0% / +11)
4.2(+0.0000) (275+0 votes)
22,236 (+0.0% / +8)
4.7(+0.0000) (336+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (24,532+0 votes)
2,728 (+0.6% / +17)
3.4(+0.0000) (465+0 votes)
130,630 (-0.1% / -104)
3.1(+0.0000) (534+0 votes)
73,263 (+0.4% / +274)
4.9(+0.0000) (90+0 votes)
2,368 (+0.3% / +8)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
245
Decodex
30,274 (+0.2% / +52)
2.8(+0.0000) (220+0 votes)
26,983 (-0.2% / -45)
3.8(+0.0000) (31+0 votes)
327,107 (+0.1% / +409)
4.7(+0.0000) (1,276+0 votes)
3,231 (-0.0% / -1)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
58,939 (+0.2% / +101)
4.1(+0.0000) (1,035+0 votes)
10,426 (+0.2% / +21)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
29,083 (-1.4% / -414)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,071 (+0.5% / +10)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
4,561 (+0.9% / +39)
4.7(+0.0000) (140+0 votes)
5,949,464 (-0.2% / -9,791)
4.7(+0.0000) (27,129+0 votes)
18,108 (-0.2% / -34)
3.8(+0.0000) (141+0 votes)
249,535 (+0.3% / +830)
4.8(+0.0000) (2,097+0 votes)
108,992 (-0.7% / -801)
3.0(+0.0000) (68+0 votes)
27,937 (+0.3% / +77)
4.8(+0.0000) (1,636+0 votes)
648,411 (+0.4% / +2,829)
4.1(+0.0000) (109+0 votes)
1,374 (+1.1% / +15)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
7,317 (+0.4% / +29)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
4,096 (+1.2% / +50)
4.9(+0.0000) (54+0 votes)
2,212 (-0.0% / -1)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
6,385 (-0.0% / -2)
3.3(+0.0000) (150+0 votes)
27,965 (-0.1% / -35)
4.9(+0.0000) (766+0 votes)
50,535 (-0.1% / -30)
2.5(+0.0000) (144+0 votes)
89,202 (+0.1% / +111)
3.5(+0.0000) (71+0 votes)
9,626 (-0.1% / -12)
4.9(+0.0000) (1,486+0 votes)
47,021 (-0.2% / -102)
4.2(+0.0000) (393+0 votes)
223,995 (+0.3% / +638)
4.9(+0.0000) (587+0 votes)
895 (-0.7% / -6)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
1,850 (-0.2% / -4)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
5,496 (-0.1% / -7)
4.6(+0.0000) (48+0 votes)
60,783 (+0.1% / +77)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
2,060 (+0.7% / +15)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
57,052 (-0.1% / -62)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
5,177 (+0.4% / +23)
3.5(+0.0000) (166+0 votes)
278
tabby
2,005 (+0.1% / +2)
4.9(+0.0000) (33+0 votes)
279
2048
420,652 (-0.1% / -218)
3.5(+0.0000) (2,103+0 votes)
885 (-0.9% / -8)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
28,203 (+0.1% / +36)
4.6(+0.0000) (1,945+0 votes)
4,411 (-0.4% / -19)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
283
La Notte
83 (+1.2% / +1)
25,650 (-0.1% / -21)
4.8(+0.0000) (234+0 votes)
236,871 (-0.1% / -248)
4.4(+0.0000) (1,283+0 votes)
1,644 (+1.7% / +27)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
56,839 (-0.5% / -287)
3.4(+0.0000) (126+0 votes)
5,013 (+0.1% / +5)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
4,914 (-0.1% / -4)
3.8(+0.0000) (27+0 votes)
398,780 (-0.8% / -3,101)
3.9(+0.0000) (18+0 votes)
51,725 (+0.0% / +8)
3.0(+0.0000) (131+0 votes)
77 (+5.5% / +4)
5,356 (+0.4% / +20)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,817,117 (-0.1% / -2,328)
4.5(+0.0000) (206,404+0 votes)
216,294 (-0.2% / -455)
4.4(+0.0000) (419+0 votes)
3,644 (+0.5% / +19)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
40,440 (+0.8% / +313)
4.4(+0.0000) (31+0 votes)
66,716 (+0.3% / +210)
2.2(+0.0000) (25+0 votes)
1,889,182 (+0.1% / +1,578)
4.8(+0.0000) (13,478+0 votes)
35,717 (+0.0% / +13)
4.5(+0.0000) (56+0 votes)