extension ExtPose

Keyword: auto-save -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
2,000 (+0.0% / +0)
3.7391(+0.0000) (23+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7279(+0.0000) (294+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6911(-0.0027) (3,027-72 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6385(+0.0000) (260+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.236(+0.0029) (267+1 votes)
570 (-2.7% / -16)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.8724(+0.0062) (2,131-6 votes)
366 (+1.4% / +5)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
60,000 (+20.0% / +10,000)
4.796(+0.0008) (995-1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4167(+0.0000) (168+0 votes)
600,000 (-14.3% / -100,000)
3.4673(-0.0052) (1,911+4 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5306(+0.0000) (147+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4462(+0.0182) (251-6 votes)
80 (+6.7% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5543(-0.0033) (644-7 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5438(+0.0000) (217+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.0664(+0.0000) (286+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8372(+0.0000) (43+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.697(+0.0000) (33+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3051(+0.0000) (898+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6157(+0.0000) (268+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
400,000 (+0.0% / +0)
4.758(-0.0002) (1,624+7 votes)
6,000 (-14.3% / -1,000)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+50.0% / +1,000)
4.4167(-0.0449) (12-1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4175(+0.0000) (103+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.1039(+0.0000) (77+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2113(+0.0000) (71+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0714(+0.0000) (84+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6896(+0.0017) (14,012-432 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6848(-0.0007) (3,528+5 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.3077(-0.0452) (52+1 votes)
144 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8125(+0.0000) (64+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8429(+0.0000) (70+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.34(+0.0000) (100+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0615) (56-5 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3735(+0.0000) (814+0 votes)
830 (+0.7% / +6)
4.0714(+0.0000) (14+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.802(+0.0000) (505+0 votes)
270 (+0.7% / +2)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7181(+0.0025) (454+4 votes)
183 (-34.6% / -97)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,000,000 (+0.0% / +0)
4.6479(+0.0013) (10,070-3 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4842(+0.0000) (95+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.947(+0.0000) (132+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3756(+0.0035) (426-4 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.342(-0.0012) (1,149+1 votes)
518 (+8.1% / +39)
2.8333(+0.0000) (6+0 votes)
136 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.7143(+0.0000) (14+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (46+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6027(+0.0000) (73+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3269(-0.0064) (52+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.8286(+0.0000) (35+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9408(-0.0021) (1,807+4 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0944(+0.0000) (286+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.2931(+0.0000) (58+0 votes)
174 (-1.1% / -2)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
3,000 (-25.0% / -1,000)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.3923(+0.0000) (418+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.1839(+0.0095) (87+1 votes)
785 (-1.8% / -14)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7833(+0.0000) (203+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.25(-0.0357) (20-1 votes)
276 (-2.8% / -8)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.1952(+0.0540) (420-12 votes)
930 (+0.6% / +6)
4.6842(+0.0000) (38+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.619(+0.0000) (21+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.22(+0.0000) (50+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.0851(+0.0000) (47+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1681(+0.0000) (119+0 votes)
78 (-9.3% / -8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
153 (+4.8% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
83
Paint
300,000 (+50.0% / +100,000)
4.3873(+0.0237) (142-1 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.6144(+0.0000) (153+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.1998(+0.0000) (1,682+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.3902(-0.0049) (123-1 votes)
122 (-20.8% / -32)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
88
Jotter
197 (-3.4% / -7)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
571 (+1.8% / +10)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
91
Calc
10,000 (+0.0% / +0)
4.5877(+0.0000) (114+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9375(+0.0000) (32+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3125(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9286(+0.0000) (14+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.8378(-0.0043) (74-2 votes)
771 (-1.7% / -13)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
195 (-2.0% / -4)
100
2048 Game
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+11.1% / +1,000)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (10+0 votes)
539 (-6.1% / -35)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
104
grt memo
70,000 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (35+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9062(+0.0000) (32+0 votes)
106
TabNotes
1,000 (+0.0% / +0)
4.4615(+0.0000) (13+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.4344(+0.0000) (122+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4167(+0.0000) (12+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.0435(+0.0000) (207+0 votes)
110
Aura
40,000 (+0.0% / +0)
3.375(+0.0950) (24-1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8065(+0.0000) (62+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1519(+0.0135) (158-1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
797 (-0.6% / -5)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.0541(+0.0000) (37+0 votes)
4,000 (-20.0% / -1,000)
5.0(+0.0000) (5-1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
397 (-1.5% / -6)
625 (+0.3% / +2)
3.8333(+0.0000) (12+0 votes)
338 (-1.5% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9189(+0.0000) (37+0 votes)
122
MultiClip
507 (-0.6% / -3)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9643(+0.0000) (28+0 votes)
103 (-3.7% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
97 (-32.6% / -47)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5143(+0.0000) (35+0 votes)
28 (+3.7% / +1)
129
Clipper
5,000 (+0.0% / +0)
4.15(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
211 (-3.7% / -8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
467 (+2.4% / +11)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
136
Notepad
10,000 (+0.0% / +0)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
204 (-9.7% / -22)
3.4(+0.4000) (10-2 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (91+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8404(-0.0122) (94-1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.0387(+0.0000) (155+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2966(-0.0052) (445+1 votes)
202 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
37 (-7.5% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.9444(+0.0000) (18+0 votes)
462 (+17.9% / +70)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
148
Tab Notes
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
149
SnapWeb
146 (+2.8% / +4)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,000 (-11.1% / -1,000)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
151
NoteOn
2,000 (+0.0% / +0)
4.6129(-0.0061) (62-1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.7826(+0.0000) (23+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.7692(+0.0492) (26+1 votes)
491 (+0.8% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7333(+0.0000) (15+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9565(+0.0020) (23+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
1,000 (+12.2% / +109)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
53 (-1.9% / -1)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
42 (-84.9% / -237)
5.0(+0.5714) (1-6 votes)
528 (+5.6% / +28)
4.6667(+0.5238) (6-1 votes)
840 (-4.3% / -38)
4.1429(+0.0000) (14+0 votes)
529 (+2.5% / +13)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (-20.0% / -1,000)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1918(+0.0000) (73+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (14+0 votes)
80 (-17.5% / -17)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
41 (-10.9% / -5)
30,000 (+50.0% / +10,000)
4.0241(+0.0836) (83-1 votes)
40,000 (-20.0% / -10,000)
4.7571(+0.0003) (881-44 votes)
78 (-16.1% / -15)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
152 (+2.7% / +4)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.7895(+0.0000) (57+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6798(+0.0018) (178+1 votes)
225 (-0.4% / -1)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.2917(+0.0000) (72+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
3.8095(+0.0021) (1,617+7 votes)
37 (-7.5% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
60,000 (+50.0% / +20,000)
4.1143(+0.0000) (35+0 votes)
80,000 (-11.1% / -10,000)
3.1111(+0.0000) (9+0 votes)
167 (+3.1% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
186
qr-easy
512 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
676 (-2.6% / -18)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
413 (-36.3% / -235)
5.0(+0.0000) (2-1 votes)
215 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+1 votes)
51 (-16.4% / -10)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21 (+10.5% / +2)
10,000 (-50.0% / -10,000)
4.8868(-0.0061) (53-3 votes)
715 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.875(+0.0000) (16+0 votes)
103 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
212 (-1.4% / -3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
291 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
355 (-2.5% / -9)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
180 (+0.6% / +1)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0217) (24+1 votes)
104 (-1.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
267 (-1.8% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7037(+0.0000) (27+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0909(+0.0000) (66+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
413 (-3.5% / -15)
4.4286(-0.0714) (7-1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
335 (-4.0% / -14)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4321(+0.0000) (81+0 votes)
135 (-3.6% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
44 (+41.9% / +13)
215
Paraform
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
12 (-20.0% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
497 (-1.4% / -7)
5.0(+0.6250) (5-3 votes)
219
Atlas
81 (+12.5% / +9)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
221
Allfeed
11 (+10.0% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
569 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
286 (+4.4% / +12)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+25.0% / +2,000)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
226
koko Note
38 (-2.6% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
364 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
228
Editabro
211 (-2.3% / -5)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
370 (+4.5% / +16)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
233
Butterfly
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
557 (-1.8% / -10)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
218 (-1.8% / -4)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4804(-0.0060) (664+0 votes)
105 (-7.9% / -9)
9,000 (+50.0% / +3,000)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1905(+0.0000) (21+0 votes)
300,000 (-25.0% / -100,000)
4.3448(+0.0000) (58+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
393 (-1.5% / -6)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
244
UPV
72 (-7.7% / -6)
192 (+39.1% / +54)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
246
Year++
67 (-2.9% / -2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
51 (-3.8% / -2)
248
Subly
207 (-2.4% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
240 (-2.8% / -7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.8182(+0.0000) (11+0 votes)
800 (+3.5% / +27)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
928 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
56 (-5.1% / -3)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.2727(+0.0000) (11+0 votes)
258
ADP Plus
71 (-7.8% / -6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
826 (-9.8% / -90)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
149 (-37.9% / -91)
5.0(+1.0000) (2-1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.8493(+0.0000) (292+0 votes)
33 (-2.9% / -1)
187 (-3.1% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
369 (-1.9% / -7)
135 (+3.8% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4167(+0.0000) (12+0 votes)
6,000,000 (-14.3% / -1,000,000)
4.2593(+0.0093) (54-2 votes)
270
Tab Notes
246 (-1.6% / -4)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.619(+0.0000) (42+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.8667(+0.0000) (15+0 votes)
82 (-2.4% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8755(+0.0004) (13,707-56 votes)
247 (+9.8% / +22)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
123 (-1.6% / -2)
279
Rekrutbot
11 (+10.0% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
282 (-3.4% / -10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
57 (-13.6% / -9)
20 (+5.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
105 (-3.7% / -4)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
817 (-1.4% / -12)
3.5714(+0.0000) (14+0 votes)
259 (+1.2% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
313 (+1.0% / +3)
288
Notable
783 (+14.5% / +99)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
70 (-4.1% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
592 (+1.2% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
166 (-2.9% / -5)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.2724(+0.0000) (514+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.6805(+0.0022) (1,086+23 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8974(+0.0000) (39+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)