extension ExtPose

Keyword: auto-save -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,941 (+1.1% / +22)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
122,056 (+0.4% / +454)
3.8(+0.0000) (240+0 votes)
72,316 (+0.1% / +52)
4.6(+0.0000) (246+0 votes)
311,219 (+1.2% / +3,643)
4.7(+0.0000) (2,759+6 votes)
240,733 (+1.3% / +3,044)
4.2(+0.0000) (241+0 votes)
589 (+4.4% / +25)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
991,330 (+0.1% / +1,418)
3.9(+0.0000) (152+0 votes)
345 (+0.0% / +0)
60,386 (+0.1% / +63)
4.8(+0.0000) (985+0 votes)
857,753 (+0.2% / +1,679)
3.9(+0.0000) (1,572+0 votes)
47,840 (+1.0% / +486)
4.4(+0.0000) (156+0 votes)
13,161 (+1.0% / +129)
4.5(+0.0000) (148+0 votes)
830 (+2.0% / +16)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
15,952 (+1.0% / +164)
4.5(+0.0000) (393+2 votes)
67 (+3.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
190,682 (+0.4% / +734)
4.3(+0.0000) (91+0 votes)
502,188 (+0.2% / +962)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
40 (-7.0% / -3)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
61,262 (+0.9% / +528)
3.3(+0.0000) (252+1 votes)
203,750 (+0.3% / +595)
4.3(+0.0000) (829+0 votes)
6,766 (+0.4% / +27)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
4,237 (+1.9% / +77)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
48,114 (+0.2% / +112)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
303,441 (+0.1% / +288)
4.6(+0.0000) (262+0 votes)
460,577 (+1.8% / +8,126)
4.1(+0.0000) (2,509+13 votes)
291,452 (+1.9% / +5,428)
4.7(+0.0000) (1,159+12 votes)
418 (+6.4% / +25)
69,927 (+1.0% / +697)
4.4(+0.0000) (802+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
8,966 (+1.0% / +86)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,017 (+1.0% / +59)
4.1(+0.0000) (77+0 votes)
2,933 (+2.1% / +61)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
1,320 (+0.2% / +3)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
3,598 (+0.2% / +6)
4.3(+0.0000) (70+0 votes)
2,184,156 (+0.6% / +13,410)
4.7(+0.0000) (11,841+39 votes)
251,659 (+0.1% / +196)
4.7(+0.0000) (3,295+4 votes)
207 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,601 (+0.5% / +19)
4.2(+0.0000) (61+0 votes)
17,690 (+1.0% / +180)
3.4(+0.0000) (73+0 votes)
21,118 (+1.6% / +323)
3.3(+0.0000) (40+0 votes)
94 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11,549 (+1.2% / +137)
4.9(+0.0000) (911+0 votes)
9,298 (+0.3% / +24)
4.3(+0.0000) (97+0 votes)
4,729 (+0.0% / +2)
4.8(+0.0000) (50+0 votes)
10,580 (+0.6% / +67)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
673 (+0.1% / +1)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
149,043 (+0.9% / +1,317)
4.8(+0.0000) (421-1 votes)
238 (+0.8% / +2)
32,674 (+1.2% / +395)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
107,598 (+0.4% / +396)
4.0(+0.0000) (79+0 votes)
6,470,625 (+0.9% / +57,068)
4.7(+0.0000) (10,007+0 votes)
2,724 (-2.6% / -73)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
3,994 (+0.9% / +37)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
2,075 (-0.2% / -5)
4.2(+0.0000) (24+0 votes)
262,849 (+1.3% / +3,408)
4.4(+0.0000) (1,089+0 votes)
2,896 (+0.7% / +21)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
482 (+1.9% / +9)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
11,590 (-0.1% / -7)
3.9(+0.0000) (132+0 votes)
28,542 (-0.0% / -11)
4.5(+0.0000) (93+0 votes)
71,845 (+0.9% / +611)
4.3(+0.0000) (394+0 votes)
344 (+0.9% / +3)
11,541 (+1.6% / +181)
4.6(+0.0000) (73+0 votes)
3,405 (+2.3% / +76)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
111 (+2.8% / +3)
2,132 (+0.8% / +17)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
3,309 (+0.9% / +28)
2.9(+0.0000) (33+0 votes)
9,350 (+1.9% / +176)
4.8(+0.0000) (122+0 votes)
167 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
155,295 (+1.1% / +1,647)
4.9(+0.0000) (1,519+0 votes)
4,311 (-1.3% / -57)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,305 (+1.7% / +120)
4.1(+0.0000) (29+0 votes)
3,938 (+2.1% / +81)
4.2(+0.0000) (53+0 votes)
500 (+2.7% / +13)
4.8(-0.1000) (36+1 votes)
2,331,119 (+0.0% / +509)
4.5(+0.0000) (406-1 votes)
29,405 (-0.2% / -62)
3.8(+0.0000) (201+0 votes)
450,108 (+0.0% / +115)
4.4(+0.0000) (386+0 votes)
263 (-1.9% / -5)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,230 (+0.2% / +2)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
944 (+0.3% / +3)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
3,513 (+1.1% / +38)
3.6(+0.0000) (21+0 votes)
2,943 (-0.2% / -5)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
5,815 (-0.1% / -5)
3.1(+0.0000) (47+0 votes)
340 (+1.5% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
706 (+4.7% / +32)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
91,511 (+1.1% / +1,006)
4.2(+0.0000) (98+0 votes)
103,268 (+1.0% / +981)
3.6(+0.0000) (150+0 votes)
87
paint
300,404 (+0.4% / +1,162)
4.5(+0.0000) (136-1 votes)
48,676 (+1.1% / +544)
4.3(+0.0000) (110+0 votes)
2,643 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
62 (+3.3% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,205 (+1.1% / +13)
4.4(-0.1000) (9-1 votes)
79 (-1.2% / -1)
93
Calc
14,440 (+1.2% / +167)
4.6(+0.0000) (112+0 votes)
94
Jotter
161 (+2.5% / +4)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
23,964 (+1.3% / +314)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
153 (-0.6% / -1)
18,192 (+0.8% / +139)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
82,276 (+0.9% / +727)
3.5(+0.0000) (121+0 votes)
627 (+2.1% / +13)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
100
grt memo
66,580 (+1.4% / +916)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
970 (-0.7% / -7)
87,577 (+4.6% / +3,823)
3.6(+0.0000) (50+0 votes)
103
2048 Game
6,969 (-0.5% / -33)
4.4(+0.0000) (16+1 votes)
104
TabNotes
1,618 (+0.6% / +10)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
57,423 (+0.9% / +499)
3.0(+0.0000) (207+0 votes)
3,457 (+0.3% / +11)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
64 (-3.0% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,563 (+1.6% / +25)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
25,564 (+1.1% / +267)
4.2(+0.0000) (148+0 votes)
10,448 (+1.2% / +122)
4.8(+0.0000) (51+0 votes)
111
Aura
26,541 (+1.8% / +468)
3.6(+0.0000) (17+0 votes)
6,421 (+1.2% / +76)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
2,602 (+2.6% / +65)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,137 (-2.5% / -29)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
47,645 (+1.5% / +706)
3.8(+0.0000) (38+0 votes)
639 (+2.9% / +18)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
41 (+2.5% / +1)
387 (+0.8% / +3)
2,596 (+0.5% / +13)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
913 (+0.6% / +5)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
5 (-28.6% / -2)
122
Clipper
5,717 (+0.3% / +16)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
8,891 (+0.9% / +78)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
124
MultiClip
494 (+0.6% / +3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,569,679 (+0.2% / +6,115)
4.4(+0.0000) (52+1 votes)
1,132 (+0.8% / +9)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
1,801 (+0.4% / +8)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
71 (-2.7% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,334 (-0.1% / -1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
245 (-2.0% / -5)
131
Notepad
10,266 (+1.2% / +124)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
143,660 (-0.6% / -883)
3.0(+0.0000) (156+0 votes)
767 (-1.5% / -12)
288,108 (+0.0% / +92)
4.6(+0.0000) (92+0 votes)
35,517 (+0.5% / +189)
4.3(+0.0000) (431+1 votes)
136
SnapWeb
179 (+2.9% / +5)
3,609 (+0.3% / +10)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
22 (-8.3% / -2)
4,449 (-0.1% / -5)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
1,082 (+0.2% / +2)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
126 (-0.8% / -1)
9,514 (+2.0% / +183)
3.1(+0.0000) (24+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,046 (-0.1% / -6)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
146
Tab Notes
1,636 (+0.4% / +7)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
147
SaveGPT
8,787 (+0.8% / +72)
2.9(+0.0000) (35+0 votes)
148
NoteOn
2,057 (+2.2% / +44)
4.6(+0.0000) (62+0 votes)
4,583 (+0.4% / +16)
4.8(+0.0000) (43+1 votes)
8,109 (+0.5% / +40)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
22,896 (+3.2% / +701)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
5,426 (+1.5% / +81)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
1,969 (+1.4% / +28)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
3,243 (+0.9% / +28)
3.9(+0.0000) (107+0 votes)
2,532 (+2.2% / +54)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
392 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,117 (-0.5% / -6)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,468 (+1.4% / +34)
593 (+1.5% / +9)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
95 (+3.3% / +3)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
161
VideoZen
530 (-1.1% / -6)
5.0(+0.0000) (6+1 votes)
170 (+1.8% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
177 (+1.1% / +2)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
1,762 (+1.7% / +29)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
911 (+1.4% / +13)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
11,106 (+0.2% / +26)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
2,934 (+0.4% / +12)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
526 (+2.1% / +11)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
33 (-2.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
32,830 (+0.6% / +185)
4.2(+0.0000) (77-1 votes)
25 (-7.4% / -2)
14,249 (+0.1% / +18)
4.3(+0.0000) (70+0 votes)
419 (+4.8% / +19)
72 (+0.0% / +0)
1,475 (+2.2% / +32)
2.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,222 (+1.5% / +18)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
2,378 (-0.1% / -3)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
249 (+5.1% / +12)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
2,328,635 (+0.7% / +16,352)
3.8(+0.0000) (1,446+1 votes)
9,372 (+0.8% / +77)
4.3(+0.0000) (71+0 votes)
61,181 (+0.4% / +235)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
246,646 (-0.8% / -1,993)
4.8(+0.0000) (140+1 votes)
31,499 (+0.9% / +276)
4.7(+0.0000) (637+2 votes)
26 (+4.0% / +1)
1,089 (-0.6% / -7)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
186
qr-easy
515 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
770 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
46 (+17.9% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
48 (+9.1% / +4)
45,902 (+0.6% / +277)
3.4(+0.0000) (72+0 votes)
125,092 (+3.3% / +4,020)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
426 (-5.3% / -24)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
519 (+1.2% / +6)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
88 (-6.4% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,676 (+0.6% / +10)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
260 (+7.0% / +17)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
22 (+10.0% / +2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
4,393 (+1.8% / +78)
3.4(+0.0000) (25+0 votes)
452 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
88 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,112 (+1.1% / +147)
4.0(+0.0000) (68+0 votes)
11,892 (+1.3% / +158)
4.1(+0.0000) (32+0 votes)
50,338 (+6.0% / +2,858)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
37 (+5.7% / +2)
378 (-1.3% / -5)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
17,034 (+4.8% / +785)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
13,542 (+0.7% / +96)
4.0(+0.0000) (49+0 votes)
413 (+5.1% / +20)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,242 (+0.8% / +96)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
2,477 (+0.7% / +18)
4.4(+0.0000) (78+0 votes)
211
Allfeed
16 (-5.9% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
161 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
214
koko Note
49 (+0.0% / +0)
3,036 (+2.7% / +79)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
217
Paraform
935 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
366 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
9,759 (+0.3% / +30)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
221
Atlas
55 (+3.8% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
222
Editabro
225 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+50.0% / +2)
554 (-0.7% / -4)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
226
Butterfly
1,090 (+1.7% / +18)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
47,273 (+2.1% / +966)
3.8(+0.0000) (39+0 votes)
350 (+2.0% / +7)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
4,587 (+1.3% / +60)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
272 (-1.8% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
2,594 (+1.3% / +33)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
52 (-5.5% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
16 (+6.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,472 (+2.0% / +49)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
228 (+1.3% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,438,008 (+0.0% / +49)
4.7(+0.0000) (530+2 votes)
174 (+2.4% / +4)
41 (+2.5% / +1)
2,819 (+0.6% / +16)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
244
UPV
95 (-1.0% / -1)
2,536 (+0.5% / +12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,531 (+1.0% / +26)
3.3(+0.0000) (11+0 votes)
71 (+9.2% / +6)
1,747 (+1.3% / +23)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
249
Year++
54 (+3.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
313 (+0.6% / +2)
442 (+1.4% / +6)
1,191 (-0.1% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
553 (+2.4% / +13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
127 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15,544 (+4.4% / +657)
1,699 (+0.4% / +6)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
257
Rekrutbot
20 (-4.8% / -1)
1,907 (+0.5% / +9)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
313 (+2.3% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
48 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12,851 (+0.8% / +98)
4.6(+0.0000) (42+0 votes)
362,850 (+0.2% / +618)
5.0(+0.0000) (290+1 votes)
3,062 (+5.4% / +156)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
124 (-3.1% / -4)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
2,415 (+9.4% / +207)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
687,978 (+3.6% / +23,603)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,236 (+4.6% / +54)
2.9(+0.0000) (15+0 votes)
190 (-1.6% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
1,176 (+1.4% / +16)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
272
Tab Notes
132 (+2.3% / +3)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
189 (-1.0% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
291 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
785 (+0.9% / +7)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
5,846,035 (+0.2% / +12,171)
3.9(+0.0000) (36+0 votes)
234 (-0.8% / -2)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
294 (-0.3% / -1)
279
Notable
666 (+5.4% / +34)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
2,216 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
851,826 (+0.8% / +6,770)
4.9(+0.0000) (10,085+43 votes)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
443 (+0.5% / +2)
326 (+2.8% / +9)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
718 (+0.0% / +0)
35 (-5.4% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
173 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (152+0 votes)
288
TabNote
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
735 (+9.9% / +66)
345 (-0.6% / -2)
33,839 (+1.9% / +617)
4.9(+0.0000) (198+3 votes)
292
houseme
19 (+18.8% / +3)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
44 (-12.0% / -6)
294
Synballo
43 (+22.9% / +8)
242 (+5.7% / +13)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
360,614 (+0.7% / +2,422)
4.5(+0.0000) (6,428+1 votes)
351 (-0.6% / -2)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
2,227 (+1.4% / +30)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
391 (-0.8% / -3)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)