extension ExtPose

Keyword: auto save -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
2,017 (+0.2% / +5)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
128,402 (+0.6% / +779)
3.8(+0.0000) (246+1 votes)
75,373 (+0.3% / +218)
4.6(+0.0000) (250+0 votes)
333,470 (+0.8% / +2,535)
4.7(+0.0000) (2,872+3 votes)
256,978 (+0.3% / +802)
4.2(+0.0000) (245+0 votes)
663 (+6.6% / +41)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
376 (-1.1% / -4)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
62,954 (+0.0% / +15)
4.8(+0.0000) (986+0 votes)
1,007,547 (+0.1% / +1,253)
4.0(+0.0000) (172+0 votes)
1,002,542 (+2.5% / +24,829)
3.9(+0.0000) (1,580+0 votes)
1,060 (+1.8% / +19)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
48,983 (+0.4% / +175)
4.4(+0.0000) (156+0 votes)
13,889 (+0.0% / +3)
4.5(+0.0000) (147+0 votes)
18,675 (+0.8% / +151)
4.6(+0.0000) (461+1 votes)
71 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
207,068 (+0.3% / +658)
4.2(+0.0000) (102+0 votes)
46 (+2.2% / +1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
544,722 (+0.2% / +835)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
62,883 (+0.3% / +176)
3.2(+0.0000) (261+0 votes)
7,865 (+0.8% / +60)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
4,398 (+4.0% / +171)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
218,974 (+0.3% / +657)
4.3(+0.0000) (848+0 votes)
57,001 (+0.0% / +18)
4.9(+0.0000) (38+0 votes)
656 (+1.7% / +11)
30 (+3.4% / +1)
306,909 (+0.1% / +247)
4.6(+0.0000) (258+0 votes)
498,921 (+0.2% / +1,142)
4.1(+0.0000) (2,787+5 votes)
317,020 (+0.0% / +157)
4.7(+0.0000) (1,265+1 votes)
72,778 (+0.4% / +269)
4.4(+0.0000) (803+0 votes)
10,203 (+1.3% / +133)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,540 (+1.4% / +90)
4.1(+0.0000) (77+0 votes)
3,056 (-1.0% / -32)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
1,344 (-0.8% / -11)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
3,541 (+0.0% / +1)
4.2(+0.0000) (70+0 votes)
2,215,691 (+0.1% / +3,089)
4.7(+0.0000) (12,747+21 votes)
4,408 (+0.5% / +22)
4.2(+0.0000) (65+0 votes)
257,425 (+0.1% / +179)
4.7(+0.0000) (3,359+0 votes)
223 (-2.6% / -6)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
23,818 (+0.6% / +144)
3.3(+0.0000) (41+0 votes)
44,492 (+0.4% / +175)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
19,347 (+0.7% / +127)
3.3(+0.0000) (75+0 votes)
105 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,477 (+1.2% / +67)
4.8(+0.0000) (49+0 votes)
12,900 (+0.2% / +22)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
9,744 (+0.5% / +51)
4.3(+0.0000) (97+0 votes)
777 (+2.1% / +16)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
265 (+0.4% / +1)
157,418 (+0.3% / +404)
4.8(+0.0000) (428+0 votes)
3,139 (+0.4% / +14)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
113,261 (+0.3% / +329)
4.0(+0.0000) (83+0 votes)
6,868,386 (+0.4% / +28,948)
4.7(+0.0000) (10,020+0 votes)
4,424 (+0.2% / +10)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
2,716 (-1.9% / -53)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,301 (+6.3% / +77)
4.8(+0.0000) (43+0 votes)
3,039 (+0.8% / +24)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
526 (+1.0% / +5)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
268,477 (-0.1% / -294)
4.4(+0.0000) (1,104+0 votes)
28,602 (+0.0% / +6)
4.5(+0.0000) (93+0 votes)
78,507 (+7.7% / +5,593)
4.6(+0.0000) (86+3 votes)
11,158 (+0.3% / +37)
3.9(+0.0000) (132+0 votes)
73,428 (+0.2% / +134)
4.4(+0.0000) (398+1 votes)
4,471 (+0.9% / +40)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
346 (+0.6% / +2)
125 (-0.8% / -1)
11,918 (+0.6% / +68)
4.6(+0.0000) (73+0 votes)
1,324 (+5.8% / +72)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,160 (+1.0% / +22)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
3,244 (+5.0% / +154)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
3,571 (+1.4% / +51)
2.9(+0.0000) (34+0 votes)
314,764 (-0.2% / -772)
4.0(+0.0000) (286+0 votes)
173 (+3.0% / +5)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
8,652 (+0.4% / +37)
4.2(+0.0000) (34+1 votes)
164,683 (+0.5% / +769)
4.9(+0.0000) (1,610+4 votes)
4,266 (-0.3% / -11)
4.2(+0.0000) (54+0 votes)
4,287 (-0.5% / -23)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
72,570 (+0.4% / +320)
4.4(+0.0000) (54+0 votes)
2,322,975 (-0.0% / -883)
4.4(+0.0000) (409+0 votes)
30,793 (-0.2% / -61)
3.8(+0.0000) (201+0 votes)
1,244 (+4.6% / +55)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
10,910 (+0.0% / +1)
4.8(+0.0000) (119+0 votes)
282 (+2.5% / +7)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,316 (+0.7% / +9)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
448,891 (+0.0% / +120)
4.4(+0.0000) (390+0 votes)
988 (+0.6% / +6)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
3,655 (+0.1% / +5)
3.6(+0.0000) (21+0 votes)
763 (+0.9% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,052 (-0.3% / -9)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
6,048 (+0.4% / +23)
3.1(+0.0000) (47+0 votes)
108,144 (+1.4% / +1,458)
4.2(+0.0000) (103+0 votes)
90
paint
306,594 (+0.1% / +434)
4.5(+0.0000) (137+0 votes)
85,903 (+0.3% / +282)
3.6(+0.0000) (151+0 votes)
53,219 (+0.7% / +388)
4.3(+0.0000) (112+0 votes)
87 (+1.2% / +1)
2,539 (+1.1% / +27)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
95
Jotter
187 (+1.1% / +2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,222 (-0.2% / -3)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
63 (-11.3% / -8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
98
Calc
15,357 (+0.7% / +106)
4.6(+0.0000) (113+0 votes)
24,247 (+1.2% / +299)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
130,222 (+0.6% / +794)
3.3(+0.0000) (58+0 votes)
549 (+0.9% / +5)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
159 (+1.9% / +3)
1,157 (+1.6% / +18)
104
2048 Game
8,030 (+0.3% / +27)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
105
grt memo
72,523 (+0.5% / +382)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
100 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
87 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
630 (-1.4% / -9)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
65,014 (+0.1% / +96)
3.4(+0.0000) (121+0 votes)
110
TabNotes
1,715 (+0.6% / +10)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
392 (+5.7% / +21)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
51,088 (+0.1% / +72)
3.0(+0.0000) (207+0 votes)
1,737 (+2.4% / +41)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
2,826 (+2.0% / +55)
4.2(+0.0000) (14+0 votes)
26,457 (-0.4% / -99)
4.2(+0.0000) (152+0 votes)
11,408 (+0.2% / +28)
4.8(+0.0000) (55+0 votes)
117
Aura
31,290 (+0.5% / +156)
3.4(-0.1000) (19+1 votes)
54 (-1.8% / -1)
1,253 (-0.3% / -4)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
6,676 (+0.5% / +34)
4.0(+0.0000) (37+0 votes)
2,574 (+0.2% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,064 (+0.4% / +12)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
672 (+1.4% / +9)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
49,502 (+1.2% / +610)
3.8(+0.0000) (38+0 votes)
387 (-1.8% / -7)
960 (+3.1% / +29)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
317 (+3.9% / +12)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
128
MultiClip
541 (+1.1% / +6)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
9,781 (+0.5% / +50)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
1,237 (-0.8% / -10)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
131
Clipper
6,072 (+0.4% / +22)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
2,955,392 (+0.3% / +9,827)
4.3(+0.0000) (61+0 votes)
82 (+5.1% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,847 (+0.3% / +5)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
255 (-0.4% / -1)
1,478 (+0.5% / +7)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,192 (+0.1% / +3)
2.0(+0.0000) (6+0 votes)
463 (+5.2% / +23)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
937 (+1.6% / +15)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
140
Notepad
10,957 (+1.0% / +104)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
253 (+2.4% / +6)
110 (+1.9% / +2)
146,566 (+0.1% / +149)
3.0(+0.0000) (156+0 votes)
288,656 (+0.0% / +124)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
34,963 (+0.3% / +102)
4.3(+0.0000) (435+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
3,911 (+0.6% / +24)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
12,984 (+0.6% / +77)
2.7(+0.0000) (31+0 votes)
149
SnapWeb
174 (+2.4% / +4)
1,157 (+1.8% / +20)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
904 (+5.0% / +43)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,013 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,293 (-0.1% / -5)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
154
Tab Notes
1,741 (+1.2% / +20)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
155
NoteOn
2,212 (+0.6% / +14)
4.6(+0.0000) (62+0 votes)
156
SaveGPT
8,751 (-0.4% / -33)
2.9(+0.0000) (34+0 votes)
5,010 (+0.6% / +31)
4.8(+0.0000) (45+0 votes)
8,431 (-0.0% / -2)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
129 (-2.3% / -3)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
6,637 (+1.3% / +85)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
35 (-2.8% / -1)
25,534 (+0.8% / +191)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
3,336 (+0.0% / +1)
3.9(+0.0000) (107+0 votes)
432 (-0.9% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,866 (+0.3% / +8)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
3,112 (+0.0% / +0)
19 (-9.5% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,886 (-0.5% / -9)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
99 (+5.3% / +5)
17 (+6.2% / +1)
2,501 (+0.3% / +7)
3.5(+0.0000) (12+0 votes)
1,106 (+0.4% / +4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
583 (+2.1% / +12)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
180 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
912 (+0.1% / +1)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
11,126 (-0.1% / -15)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
67 (+19.6% / +11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
535 (-2.4% / -13)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,912 (+0.7% / +20)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
32,771 (+0.3% / +91)
4.2(+0.0000) (79+0 votes)
14,562 (+0.4% / +59)
4.3(+0.0000) (71+0 votes)
1,355 (+1.0% / +13)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
2,586 (+0.5% / +12)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
32 (+6.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
246 (+0.8% / +2)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
295,779 (-0.1% / -225)
4.7(+0.0000) (152-1 votes)
38,086 (+1.3% / +471)
4.7(+0.0000) (713+2 votes)
9,915 (+0.6% / +60)
4.3(+0.0000) (72+0 votes)
2,422,423 (+0.6% / +13,988)
3.8(+0.0000) (1,478+1 votes)
85 (+9.0% / +7)
63,356 (+0.2% / +151)
4.1(+0.0000) (33+0 votes)
1,283 (+1.7% / +22)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,003 (+0.4% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
64 (+14.3% / +8)
195
qr-easy
528 (+1.0% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
234,524 (+0.2% / +541)
2.6(+0.0000) (23+0 votes)
587 (+1.9% / +11)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
26 (+23.8% / +5)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
48 (+4.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
46,099 (+0.3% / +120)
3.4(+0.0000) (72+0 votes)
16 (-11.1% / -2)
122,124 (+0.4% / +478)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
554 (+0.2% / +1)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
92 (+7.0% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
138 (+1.5% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,774 (+0.1% / +1)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
4,631 (+1.4% / +64)
3.4(+0.0000) (25+0 votes)
548 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
102 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
712 (+0.6% / +4)
1.9(+0.0000) (9+0 votes)
235 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
218 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
12,606 (+0.8% / +98)
4.1(-0.1000) (33+0 votes)
15,066 (+1.2% / +172)
4.1(+0.0000) (66+0 votes)
393 (-2.7% / -11)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
36,609 (+0.7% / +256)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
19,199 (+0.8% / +144)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
14,284 (+0.3% / +46)
4.0(+0.0000) (49+0 votes)
13,189 (+0.1% / +11)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
2,558 (-0.4% / -11)
4.4(+0.0000) (77+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
3,423 (-1.0% / -34)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
227
Paraform
1,018 (-0.7% / -7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
375 (-1.3% / -5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
229
Atlas
61 (-3.2% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
41 (+7.9% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
231
koko Note
44 (-4.3% / -2)
232
Allfeed
14 (-6.7% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
351 (+2.0% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
68 (-2.9% / -2)
9,719 (+0.3% / +26)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
236
Editabro
238 (+2.1% / +5)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
12 (+20.0% / +2)
8 (+14.3% / +1)
76 (+4.1% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
598 (+0.5% / +3)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
241
Butterfly
1,107 (+0.5% / +5)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
367 (-0.8% / -3)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
16,908 (+2.1% / +352)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
22 (+15.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,678 (+0.1% / +6)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
61 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
207 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,727 (-0.7% / -20)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
261 (+2.0% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,053 (+1.8% / +173)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,917 (+1.1% / +31)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
646 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
33 (+13.8% / +4)
8,320 (+1.1% / +92)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
255
UPV
107 (+1.9% / +2)
32,286 (+0.6% / +186)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
55 (+1.9% / +1)
1,440,138 (+0.0% / +206)
4.6(+0.0000) (539+1 votes)
259
Year++
65 (+3.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
87 (+3.6% / +3)
2,903 (-0.1% / -2)
2.8(+0.0000) (9+0 votes)
638 (+1.9% / +12)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
153 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,715 (+0.8% / +22)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,024 (+3.1% / +60)
3.4(-0.6000) (5+1 votes)
360,069 (-2.0% / -7,291)
4.4(+0.0000) (53+0 votes)
2,641 (-0.2% / -6)
3.3(+0.0000) (11+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
1,374 (+0.3% / +4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
313 (+2.0% / +6)
2,151 (+1.0% / +21)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,756 (-0.6% / -11)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
274
Subly
135 (+1.5% / +2)
1,222,910 (+1.5% / +18,133)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
13,410 (+0.7% / +88)
4.6(+0.0000) (42+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
136 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
365,863 (+0.1% / +337)
4.8(-0.1000) (283+1 votes)
1,332 (+0.4% / +5)
2.9(+0.0000) (15+0 votes)
216 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
282
Tab Notes
151 (+1.3% / +2)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,214 (+0.2% / +3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
91 (-3.2% / -3)
28 (+16.7% / +4)
283 (-1.0% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,103,213 (+0.0% / +987)
4.2(+0.0000) (52+0 votes)
795 (+0.5% / +4)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
291
Rekrutbot
17 (-10.5% / -2)
292
ADP Plus
33 (+0.0% / +0)
315 (+1.6% / +5)
223 (+0.9% / +2)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
295
Notable
679 (+0.1% / +1)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
1,834 (+3.3% / +58)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,212 (-1.0% / -23)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
33,853 (+0.8% / +276)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
1,988 (+1.4% / +28)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)