extension ExtPose

Keyword: mouse -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (4,050-1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (109+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (101+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (182+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (129+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (194+1 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (94+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11,111+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (63+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11,164-1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (79+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (15+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (64+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (1,843+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (52+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (237-1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (32+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (78+0 votes)
920 (+0.4% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (251+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (641+0 votes)
946 (-0.7% / -7)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
895 (+0.6% / +5)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (129,516-9 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (735+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (21+0 votes)
978 (+1.0% / +10)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (20+1 votes)
554 (+0.2% / +1)
9,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (125+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,342+0 votes)
498 (+1.8% / +9)
900,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (4,913+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (536+0 votes)
3.7(+0.0000) (43+0 votes)
239 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (655+0 votes)
4.7(+0.0000) (67+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (180+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,689+1 votes)
980 (-0.1% / -1)
2.9(+0.0000) (58+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (82+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (55+0 votes)
464 (-1.9% / -9)
2.6(+0.0000) (14+0 votes)
196 (+2.1% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (92+0 votes)
708 (-1.3% / -9)
3.4(+0.0000) (25+0 votes)
313 (+0.3% / +1)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (477-1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (68+0 votes)
6,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (36,475+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (61+0 votes)
98 (-2.0% / -2)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,446+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (46+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (200+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (122+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (37+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
911 (+1.1% / +10)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
52 (+4.0% / +2)
5.0(+0.0000) (18+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.6(+0.0000) (32+0 votes)
230 (+1.3% / +3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+50.0% / +10,000)
3.8(+0.0000) (48+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (91+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (204+0 votes)
59 (-6.3% / -4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (354+0 votes)
781 (-0.4% / -3)
3.2(+0.0000) (16+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (88+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (99+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (167+0 votes)
146 (+2.1% / +3)
3.6(+0.0000) (17+0 votes)
90 (-1.1% / -1)
52 (-1.9% / -1)
2,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (19+0 votes)
646 (-1.1% / -7)
642 (+0.2% / +1)
367 (-0.8% / -3)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (614+1 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
402 (+2.8% / +11)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
340 (-2.3% / -8)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
58 (+1.8% / +1)
271 (+0.7% / +2)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,940+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (601+0 votes)
818 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
285 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (811+1 votes)
237 (-1.7% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (713+0 votes)
197 (+1.5% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (454+0 votes)
172 (+1.2% / +2)
112
Mouse Tab
771 (+1.4% / +11)
202 (-1.0% / -2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
114
Hand Tool
4,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (87+0 votes)
726 (-0.4% / -3)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (540+2 votes)
117
PhotoShow
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (169+0 votes)
511 (+2.0% / +10)
4.5(+0.1000) (8+1 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (1,692+0 votes)
177 (-1.1% / -2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
123
MouseZoom
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (56+0 votes)
413 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (35+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.1000) (178-1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (255+0 votes)
162 (+1.9% / +3)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (147+1 votes)
137 (+0.7% / +1)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
396 (+0.5% / +2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
345 (-0.3% / -1)
135
Lenz
334 (-2.3% / -8)
99 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (33+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (23+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (42+0 votes)
103 (+3.0% / +3)
8,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (70+0 votes)
183 (+2.2% / +4)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
687 (+1.3% / +9)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (43+0 votes)
150
Wheeltab
222 (-0.9% / -2)
1.8(+0.0000) (8+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (263+0 votes)
974 (+0.4% / +4)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (89+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (44+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (43+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (44+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
47 (-2.1% / -1)
1.8(+0.0000) (6+0 votes)
9,000,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.1000) (250+1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (57+0 votes)
518 (+1.2% / +6)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5,197+2 votes)
21 (-4.5% / -1)
1.6(+0.0000) (9+0 votes)
315 (-0.9% / -3)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
482 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
14 (-6.7% / -1)
85 (-2.3% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
387 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (34+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (53+0 votes)
175
SCI-HUB
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
189 (-1.0% / -2)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (48+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (16+0 votes)
181
Imagus
500,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,929+0 votes)
126 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (22+0 votes)
185
Linkclump
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,894+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (16+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1,232+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (418+0 votes)
997 (-0.3% / -3)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,560+0 votes)
980 (-0.2% / -2)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (21+0 votes)
145 (-1.4% / -2)
1.5(+0.0000) (6+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (194+0 votes)
809 (+1.4% / +11)
3.8(+0.0000) (17+0 votes)
98 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (749+0 votes)
140 (+0.7% / +1)
2.3(+0.0000) (7+0 votes)
601 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (933+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
85 (+1.2% / +1)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,180+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (323+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,945-2 votes)
207
Chrodic
117 (-4.1% / -5)
208
Focuser
89 (+3.5% / +3)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (283+0 votes)
785 (+0.8% / +6)
3.0(+0.0000) (18+0 votes)
779 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
658 (-1.8% / -12)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (186+1 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (457+0 votes)
215
Sweatyboi
749 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (2,786+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (60+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (366+0 votes)
617 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (417+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (286+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
80,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (3,095+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (705+0 votes)
575 (+0.7% / +4)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
492 (+1.0% / +5)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
77 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (100+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
428 (-0.9% / -4)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (86+0 votes)
48 (-2.0% / -1)
393 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (175+0 votes)
565 (+0.5% / +3)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (481+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (535+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (659+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (122+0 votes)
247 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
14 (-12.5% / -2)
246
Splash
18 (+12.5% / +2)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (178+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (321+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
301 (+1.7% / +5)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (91+0 votes)
253
PeepTube
316 (+1.3% / +4)
3.6(+0.0000) (24+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (117+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (273+2 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (228+0 votes)
329 (-0.3% / -1)
13 (+0.0% / +0)
177 (-0.6% / -1)
4.7(+0.0000) (40+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (333+1 votes)
10 (+0.0% / +0)
297 (+2.4% / +7)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (771+0 votes)
205 (-1.0% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (38-2 votes)
171 (+1.8% / +3)
3.2(+0.0000) (13+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (70+0 votes)
271
Knasta
8,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (73+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (19+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)
156 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
276
Backnote
151 (+2.0% / +3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (212+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
279
Quick 'K'
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (61+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (167+0 votes)
28 (+3.7% / +1)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (183+1 votes)
151 (-1.3% / -2)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (44+0 votes)
285
Copy X
149 (-1.3% / -2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (523+2 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (26+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
6,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (33+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
291
gdict
118 (+2.6% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (25+0 votes)
293
DeadMouse
4,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (58+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (45+0 votes)
295
Re-newtab
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (82+0 votes)
296
SearchSK
112 (-7.4% / -9)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (76+0 votes)
107 (-0.9% / -1)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (117+0 votes)