extension ExtPose

Keyword: mouse

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
3,844,282 (-0.1% / -3,896)
4.4231(-0.1186) (26+2 votes)
1,649,827 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
503,486 (-0.0% / -3)
3.5714(-0.4286) (7+1 votes)
519,703 (+1.5% / +7,723)
1.625(-0.1750) (8+3 votes)
565,890 (+0.0% / +0)
1.4507(+0.0000) (963+0 votes)
41,793 (-0.3% / -117)
2.1935(+0.0000) (31+0 votes)
295,570 (+5.7% / +15,998)
4.7778(+0.0278) (9+1 votes)
944 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
37,852 (+0.0% / +0)
4.4348(+0.0000) (46+0 votes)
21,763 (-0.2% / -45)
4.4265(+0.0265) (68+3 votes)
212,544 (+0.1% / +238)
620,516 (+0.0% / +0)
4.4167(+0.4167) (12+5 votes)
624,682 (+0.0% / +22)
4.5021(+0.0005) (9,554+12 votes)
42,602 (+0.3% / +119)
3.9276(+0.0000) (152+0 votes)
1,124 (+0.4% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
34,333 (+0.0% / +0)
3.8608(+0.0000) (632+0 votes)
4,128 (+0.0% / +0)
3.9677(+0.0000) (155+0 votes)
20,353 (-0.6% / -126)
3.0(+0.0000) (19+0 votes)
4,376 (+0.0% / +0)
2.5672(+0.0000) (67+0 votes)
1,390,609 (+0.0% / +0)
4.4783(+0.0046) (23+4 votes)
4,060 (-1.0% / -41)
2.3182(+0.0000) (66+0 votes)
368 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
178,450 (+0.0% / +0)
4.635(-0.0002) (5,690-3 votes)
6,515 (+1.4% / +89)
3.6471(+0.0000) (204+0 votes)
381 (+1.3% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
61,452 (+0.0% / +0)
4.7246(+0.0000) (69+0 votes)
507,037 (+0.0% / +0)
4.9(-0.1000) (10+5 votes)
124,529 (+0.1% / +175)
4.0704(+0.0000) (1,832+0 votes)
99,374 (+1.1% / +1,072)
4.6625(-0.0298) (80+2 votes)
5,917 (+0.0% / +0)
4.3478(+0.0000) (46+0 votes)
5,113 (-2.1% / -111)
4.0732(+0.0000) (41+0 votes)
146 (+5.0% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
153,146 (+0.0% / +0)
4.8889 (9 votes)
1,417 (+0.0% / +0)
4.0333(+0.0000) (30+0 votes)
501 (+0.6% / +3)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,269,003 (-0.1% / -1,217)
4.7416(-0.0001) (129,685+0 votes)
25,374 (+1.4% / +342)
4.0759(+0.0059) (290+4 votes)
59,176 (+4.1% / +2,316)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,178 (+0.5% / +16)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
16,453 (+0.7% / +118)
4.2456(+0.0000) (114+0 votes)
774 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (60+0 votes)
305 (-1.6% / -5)
4.027(+0.0000) (37+0 votes)
2,543 (+0.0% / +0)
2.05(+0.0000) (40+0 votes)
750,248 (+0.2% / +1,403)
4.3971(+0.0001) (4,679+1 votes)
266 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
30,285 (+0.3% / +95)
4.3986(+0.0000) (838+0 votes)
1,505 (+0.3% / +4)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
13,067 (+0.2% / +29)
2.3845(+0.0021) (645-1 votes)
712,687 (+0.0% / +0)
4.5963(+0.0000) (161+0 votes)
18,931 (+0.5% / +90)
4.6992(+0.0006) (472+1 votes)
12,057 (-1.2% / -146)
2.3846(+0.0000) (13+0 votes)
7,983 (+0.0% / +0)
3.3178(+0.0000) (236+0 votes)
151 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
254 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
582 (+6.0% / +33)
1,143 (+0.0% / +0)
2.4286(+0.0000) (7+0 votes)
269,276 (+0.0% / +0)
4.195(+0.0000) (1,564+0 votes)
43,876 (+9.6% / +3,857)
431 (+0.0% / +0)
2.5714(+0.0000) (14+0 votes)
551 (-0.7% / -4)
4.8077(+0.0000) (26+0 votes)
105 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
714 (+0.0% / +0)
3.44(+0.0000) (25+0 votes)
204 (+1.5% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
236 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
5,312 (-0.6% / -33)
2.6092(+0.0000) (87+0 votes)
1,888 (+0.0% / +0)
3.0455(+0.0000) (66+0 votes)
9,711 (+0.8% / +77)
4.0515(+0.0000) (97+0 votes)
43 (-8.5% / -4)
28 (-6.7% / -2)
1,196 (-0.6% / -7)
3.4474(+0.0000) (76+0 votes)
29 (-6.5% / -2)
2,338,403 (+0.0% / +0)
4.6834(-0.0009) (10,310+4 votes)
43,620 (+0.0% / +0)
4.0583(+0.0000) (343+0 votes)
837 (+0.0% / +0)
1.6667(+0.0000) (30+0 votes)
419 (+0.0% / +0)
3.9818(+0.0000) (55+0 votes)
127 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
575 (-0.9% / -5)
3.1875(+0.0000) (16+0 votes)
5,919 (-0.4% / -26)
2.8333(+0.0000) (6+0 votes)
3,344 (+0.0% / +0)
4.0849(+0.0000) (106+0 votes)
21,355 (+0.0% / +8)
4.2488(+0.0000) (209+0 votes)
159 (+0.0% / +0)
3.8125(+0.0000) (16+0 votes)
72 (+9.1% / +6)
2,071 (+0.3% / +7)
4.84(+0.0000) (25+0 votes)
26,078 (+0.0% / +0)
3.3245(+0.0000) (188+0 votes)
883 (+4.6% / +39)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
20,411 (-0.1% / -17)
3.6667(+0.0000) (36+0 votes)
13,765 (-0.2% / -29)
4.343(+0.0000) (344+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
25,029 (-0.3% / -82)
3.5714(+0.0000) (21+0 votes)
163 (+4.5% / +7)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
1,618 (+1.2% / +19)
4.6364(+0.0000) (33+0 votes)
10,269 (+0.0% / +0)
4.1796(+0.0000) (167+0 votes)
290 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
16,754 (-0.1% / -15)
2.7333(+0.0000) (30+0 votes)
14,787 (+0.0% / +0)
3.4091(+0.0000) (22+0 votes)
7,301 (+0.0% / +0)
4.7333(+0.0000) (45+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1,045 (+0.0% / +0)
3.7105(+0.0000) (38+0 votes)
670,114 (+24.3% / +131,132)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
100
ChroPath
155,915 (+0.3% / +487)
4.6803(-0.0020) (829+1 votes)
101
Mouse XY
1,596 (+0.0% / +0)
2.5625(+0.0000) (16+0 votes)
53,728 (+3.7% / +1,929)
4.5238(+0.1120) (21+4 votes)
4,481 (+0.5% / +22)
3.8587(+0.0000) (92+0 votes)
104
GooEdit
4,212 (+0.0% / +0)
3.8774(+0.0000) (106+0 votes)
123,741 (+0.0% / +27)
4.6082(+0.0000) (1,840+0 votes)
5,754 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
3,630 (+0.0% / +0)
4.7083(+0.0000) (24+0 votes)
196,862 (+0.0% / +0)
3.5053(+0.0000) (564+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
3,434 (-0.1% / -2)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
2,718 (+0.0% / +0)
4.7353(+0.0000) (34+0 votes)
113
Mouse Tab
898 (+0.0% / +0)
73,631 (+0.0% / +0)
4.6324(+0.0000) (1,333+0 votes)
72,214 (+0.0% / +28)
4.6242(+0.0000) (777+0 votes)
131 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
59,136 (+0.2% / +139)
4.3255(+0.0011) (642+1 votes)
28 (+0.0% / +0)
85,022 (+0.2% / +135)
3.6415(+0.0000) (1,685+0 votes)
90,054 (-2.0% / -1,810)
3.0827(+0.0088) (423+4 votes)
2,237 (-1.0% / -22)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
80,479 (+0.0% / +0)
3.127(+0.0000) (929+0 votes)
39 (+8.3% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
32,108 (+0.0% / +0)
4.7119(+0.0016) (177+1 votes)
152 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
2,481 (+0.0% / +0)
3.3429(+0.0000) (35+0 votes)
38,915 (+0.0% / +6)
4.5616(+0.0000) (406+0 votes)
387 (+0.3% / +1)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
22 (-4.3% / -1)
51,430 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0278) (9+5 votes)
51 (+0.0% / +0)
1.7273(+0.0000) (11+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
1,858 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
268 (+1.5% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
138
MouseZoom
1,231 (+0.0% / +0)
3.5849(+0.0000) (53+0 votes)
21,017 (-0.5% / -109)
4.5833(+0.0119) (36+1 votes)
20,565 (-0.1% / -24)
2.8371(+0.0000) (313+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
11,307 (+0.0% / +0)
4.6809(+0.0000) (47+0 votes)
143
PhotoShow
13,101 (+0.9% / +111)
4.4839(+0.0000) (93+0 votes)
918 (-1.2% / -11)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11,203 (+0.0% / +0)
4.0938(+0.0000) (96+0 votes)
8,542 (+0.4% / +37)
4.3598(+0.0000) (264+0 votes)
170 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
8,132 (-1.3% / -110)
4.375(+0.0000) (48+0 votes)
9,670 (-0.2% / -21)
3.4388(+0.0000) (98+0 votes)
777 (+0.0% / +0)
9,461 (+0.0% / +0)
2.9706(+0.0000) (34+0 votes)
9,980 (+0.3% / +29)
3.6667(+0.2667) (6+1 votes)
7,217 (+0.0% / +0)
3.9048(+0.0000) (21+0 votes)
8,844 (-1.6% / -141)
3.4118(+0.0000) (17+0 votes)
671 (+0.9% / +6)
9,075 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (9+0 votes)
6,891 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (18+0 votes)
5,842 (-0.1% / -5)
4.6327(+0.0000) (49+0 votes)
7,937 (+0.8% / +64)
3.6(+0.0000) (40+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
7,029 (-1.3% / -96)
3.625(+0.0536) (16+2 votes)
22 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
27 (+17.4% / +4)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,254 (+0.0% / +0)
4.1094(+0.0416) (64+5 votes)
494 (-0.8% / -4)
3,932 (+0.9% / +35)
4.1579(+0.0000) (57+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
308 (+0.0% / +0)
3.875(+0.0000) (16+0 votes)
430 (-1.6% / -7)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,588 (-1.9% / -88)
3.6111(+0.0817) (18+1 votes)
1,850,116 (+0.0% / +0)
4.041(-0.0004) (5,029+2 votes)
3,530 (+0.1% / +3)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
105 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
174
Eklegu!
219 (+0.0% / +0)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
3,514 (+0.0% / +0)
3.2453(+0.0000) (53+0 votes)
176
Lenz
97 (-1.0% / -1)
2,589 (+0.0% / +0)
4.2143(+0.0000) (28+0 votes)
263 (+4.0% / +10)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
1.8333(+0.0000) (6+0 votes)
25 (-13.8% / -4)
160 (-7.5% / -13)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
299,486 (+0.8% / +2,235)
4.7843(+0.0001) (6,550+3 votes)
1,720 (-0.8% / -13)
4.5833(-0.1439) (12+1 votes)
1,861 (+1.7% / +31)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
196 (+5.4% / +10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,515 (+0.0% / +0)
3.7273(+0.0000) (22+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
188
Imagus
406,477 (+0.0% / +129)
4.5102(+0.0003) (1,813+1 votes)
355,805 (+0.0% / +0)
4.2393(+0.0000) (2,223+0 votes)
1,088 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
191
Wheeltab
191 (+0.0% / +0)
1.8333(+0.0000) (6+0 votes)
1,859 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (18+0 votes)
298,003 (+0.1% / +443)
4.051(+0.0000) (1,138+0 votes)
1,627 (+0.4% / +6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
195
Linkclump
247,682 (+0.1% / +174)
4.6375(+0.0001) (3,680+1 votes)
1,754 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,137 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
275,050 (+0.0% / +0)
4.0469(+0.0000) (128+0 votes)
201,989 (-15.2% / -36,189)
4.3248(+0.0000) (311+0 votes)
1,136 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
968 (+0.1% / +1)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
1,363 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
206
Chrodic
144 (-2.7% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
46 (-4.2% / -2)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
208
EHTip
612 (+0.0% / +0)
4.6172(+0.0000) (128+0 votes)
1,234 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,234 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,232 (+1.0% / +12)
2.3182(+0.0000) (44+0 votes)
85,190 (+0.0% / +0)
4.7102(+0.0000) (1,163+0 votes)
213
Open End
107 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
703 (+0.0% / +0)
4.1724(+0.0000) (29+0 votes)
704 (+0.3% / +2)
4.0476(+0.0000) (21+0 votes)
770 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
752 (-0.5% / -4)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
124,252 (+0.8% / +946)
4.0788(+0.0000) (330+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
492,013 (+17.3% / +72,474)
4.7692(+0.0420) (13+2 votes)
101,611 (-0.0% / -37)
4.3373(+0.0000) (581+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
134,511 (+0.0% / +0)
3.5819(+0.0000) (2,808+0 votes)
102,268 (+0.0% / +0)
4.61(+0.0000) (300+0 votes)
663 (-1.0% / -7)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
110 (+1.9% / +2)
1.6(+0.0000) (5+0 votes)
227
Reedy
50,270 (+0.1% / +44)
4.7581(+0.0000) (649+0 votes)
668 (+0.0% / +0)
2.8824(+0.0000) (17+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
727 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
66,355 (+0.0% / +31)
3.8324(+0.0000) (698+0 votes)
97 (-2.0% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
606 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
98,144 (+0.1% / +134)
3.6272(-0.0009) (3,077+1 votes)
52,353 (-0.1% / -52)
4.7532(-0.0011) (231-1 votes)
84 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
53,548 (-1.6% / -889)
4.4692(-0.0010) (1,398+3 votes)
113,423 (+0.0% / +0)
3.4752(+0.0000) (101+0 votes)
239
Youplay
79 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
332 (-0.9% / -3)
4.8182(+0.0000) (22+0 votes)
57,359 (+0.0% / +0)
4.3098(+0.0000) (539+0 votes)
89 (-2.2% / -2)
2.1667(+0.0000) (6+0 votes)
623 (-1.1% / -7)
52,996 (-0.3% / -152)
3.7958(+0.0000) (382+0 votes)
565 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
70 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
586 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
49,679 (+0.3% / +147)
4.3775(+0.0000) (249+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
29,932 (+0.0% / +0)
4.2152(+0.0000) (2,546+0 votes)
35,267 (+0.0% / +0)
4.8621(+0.0000) (87+0 votes)
21,664 (+0.1% / +30)
4.6887(+0.0007) (453+1 votes)
51,071 (+0.0% / +0)
2.9091(+0.0000) (462+0 votes)
31,535 (+0.0% / +0)
4.2945(+0.0000) (489+0 votes)
222 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
310 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
437 (+3.1% / +13)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
29,479 (+0.4% / +122)
4.4695(+0.0000) (164+0 votes)
286 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
226 (+0.0% / +0)
4.65(+0.0000) (40+0 votes)
264
Ruler
32,692 (+0.0% / +0)
4.2564(+0.0000) (39+0 votes)
265
PeepTube
230 (-3.8% / -9)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
359 (+0.0% / +0)
13,970 (+0.9% / +128)
4.6954(+0.0000) (197+0 votes)
21,272 (+0.1% / +11)
4.5149(-0.0039) (134+1 votes)
232 (-0.4% / -1)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
31 (-8.8% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
24,993 (-0.3% / -69)
3.1777(+0.0000) (349+0 votes)
28,839 (-0.9% / -261)
2.7333(+0.0000) (45+0 votes)
308 (+0.0% / +0)
261 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
261 (+0.0% / +0)
14,267 (+0.5% / +75)
4.625(+0.0000) (72+0 votes)
9,742 (+0.0% / +0)
3.9413(+0.0000) (766+0 votes)
252 (+0.0% / +0)
165 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,419 (+0.0% / +0)
4.0343(+0.0000) (204+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
10,008 (-0.0% / -2)
4.0529(+0.0000) (170+0 votes)
13,753 (+0.0% / +0)
3.3971(+0.0000) (209+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
12,666 (+0.0% / +2)
3.5517(+0.0000) (261+0 votes)
211 (-0.5% / -1)
41 (+2.5% / +1)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
14,186 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (40+0 votes)
291
Focuser
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14,472 (+0.1% / +16)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
168 (+1.2% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
165 (+0.0% / +0)
3.1538(+0.0000) (13+0 votes)
164 (+1.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,497 (+0.0% / +0)
4.3939(+0.0000) (66+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,931 (+0.0% / +0)
3.8911(+0.0000) (202+0 votes)
166 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
7,172 (+0.0% / +0)
3.6923(+0.0060) (52+1 votes)