extension ExtPose

Keyword: tracking

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,447,602 (-0.2% / -2,774)
4.4282(+0.0001) (10,079+2 votes)
68,523 (-0.4% / -291)
4.0767(+0.0000) (900+0 votes)
8,007 (-0.3% / -26)
3.9261(+0.0000) (176+0 votes)
150,383 (+0.0% / +56)
4.2067(+0.0000) (1,156+0 votes)
756,574 (+0.5% / +3,616)
4.4732(+0.0002) (8,608-1 votes)
29,671 (+0.3% / +91)
4.5(+0.0000) (42+0 votes)
2,259 (-0.6% / -13)
3.4906(+0.0000) (53+0 votes)
11,439 (-0.1% / -11)
4.2074(+0.0000) (299+0 votes)
17,204 (+2.8% / +475)
4.3284(+0.0025) (271+1 votes)
5,676 (+0.2% / +12)
3.1212(+0.0000) (33+0 votes)
4,823 (-0.5% / -24)
4.3333(+0.0000) (27+0 votes)
75,733 (+1.3% / +986)
3.6383(+0.0296) (47+1 votes)
3,451 (-0.2% / -8)
3.2(+0.0000) (20+0 votes)
56,238 (+0.1% / +52)
4.4961(+0.0000) (129+0 votes)
11,666 (+0.3% / +40)
4.4017(+0.0000) (117+0 votes)
16
Trocker
5,438 (+0.1% / +5)
4.3182(+0.0000) (22+0 votes)
86,475 (+0.4% / +346)
4.4485(+0.0000) (524+0 votes)
14,644 (+0.4% / +60)
4.4524(+0.0000) (84+0 votes)
29,667 (-0.4% / -107)
4.8927(-0.0004) (1,621+3 votes)
1,052,113 (+0.1% / +542)
4.3962(+0.0000) (1,537+0 votes)
58,239 (+0.3% / +162)
3.2484(+0.0000) (153+0 votes)
43,711 (+0.2% / +69)
4.4516(+0.0000) (62+0 votes)
5,050 (+0.8% / +39)
4.4536(+0.0000) (97+0 votes)
2,842 (-0.5% / -13)
4.4348(-0.0211) (69+1 votes)
11,541 (-0.1% / -17)
4.274(+0.0000) (73+0 votes)
5,995,502 (+0.1% / +7,496)
4.134(+0.0006) (86,780+106 votes)
6,299 (+0.2% / +15)
3.75(+0.0000) (16+0 votes)
19,630 (+0.6% / +108)
4.8261(+0.0000) (23+0 votes)
309 (-0.6% / -2)
8,249 (+0.3% / +21)
4.7692(+0.0000) (52+0 votes)
3,645 (-0.2% / -9)
4.4762(+0.0000) (21+0 votes)
1,701 (-0.2% / -3)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
3,160 (-0.3% / -11)
3.1111(+0.0000) (9+0 votes)
815 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
603 (+1.2% / +7)
4.1667(+0.0000) (18+0 votes)
260,092 (-0.1% / -257)
4.4888(-0.0011) (1,297+1 votes)
415 (-2.4% / -10)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,012 (+1.4% / +14)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
9,543 (+0.4% / +40)
4.5867(+0.0000) (75+0 votes)
1,563,111 (-0.3% / -4,784)
4.783(+0.0000) (129,186+9 votes)
5,760 (-0.2% / -11)
3.3731(+0.0000) (201+0 votes)
24,059 (-0.0% / -3)
4.8912(+0.0001) (1,884+1 votes)
3,728 (+0.0% / +1)
4.1017(+0.0000) (59+0 votes)
47,156 (-0.0% / -7)
4.1231(+0.0000) (65+0 votes)
1,102 (+1.0% / +11)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
793 (+0.0% / +0)
3.7692(+0.0000) (26+0 votes)
309 (+3.7% / +11)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
5,658 (+2.1% / +117)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
3,092 (+0.1% / +4)
3.8654(+0.0000) (104+0 votes)
28,317 (+0.6% / +162)
4.4776(-0.0111) (268+2 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7025(-0.0001) (21,859+6 votes)
472 (+1.3% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,348 (+0.8% / +50)
4.3636(+0.0000) (22+0 votes)
4,808 (+0.8% / +40)
4.7949(+0.0000) (117+0 votes)
521 (+1.2% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
52,675 (+1.9% / +982)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
48,685 (+0.4% / +194)
4.663(-0.0003) (1,270-1 votes)
254,188 (+0.3% / +765)
3.9271(+0.0000) (1,757+0 votes)
80,248 (-1.3% / -1,089)
4.4408(-0.0014) (397-1 votes)
6,825,648 (-0.0% / -1,977)
4.6825(+0.0000) (47,624+9 votes)
70,748 (+0.1% / +36)
4.6501(+0.0000) (686+0 votes)
348 (-2.0% / -7)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
2,260 (+0.9% / +20)
4.0526(+0.1526) (19-1 votes)
1,728 (-2.9% / -51)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
138 (-3.5% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
94 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,148 (+0.2% / +6)
3.3333(+0.0000) (18+0 votes)
12,178 (+0.6% / +68)
4.6667(+0.0000) (36+0 votes)
1,218 (-0.4% / -5)
3.4118(+0.0000) (17+0 votes)
538,709 (-0.0% / -176)
4.8339(+0.0000) (4,775+0 votes)
678 (+1.3% / +9)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
1,633,368 (+0.2% / +3,367)
3.9944(+0.0000) (1,774+0 votes)
812 (+1.1% / +9)
3.6154(+0.0000) (26+0 votes)
74
Blur
172,648 (-0.0% / -44)
4.3164(-0.0007) (4,504+1 votes)
262 (+0.4% / +1)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
835 (+0.4% / +3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
16,710 (+0.5% / +76)
4.4194(+0.0000) (31+0 votes)
441 (+0.7% / +3)
2,577 (+0.4% / +9)
3.6786(+0.0000) (28+0 votes)
1,443 (+1.9% / +27)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,260 (+0.3% / +11)
4.3529(-0.0399) (85+1 votes)
32,586 (-0.1% / -30)
4.568(+0.0000) (250+0 votes)
372 (-0.3% / -1)
4.9667(+0.0000) (30+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
902 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,858 (-0.4% / -22)
4.5641(+0.0000) (39+0 votes)
88,728 (+0.1% / +46)
4.5019(+0.0000) (540+0 votes)
8,053 (-0.1% / -9)
4.3529(+0.0000) (34+0 votes)
937 (+2.1% / +19)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,350 (+0.6% / +15)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
4,414 (+0.1% / +4)
4.5214(+0.0000) (117+0 votes)
296 (-3.0% / -9)
4.75(+0.0000) (12+0 votes)
169 (-1.2% / -2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
930 (+1.3% / +12)
4.4167(+0.0000) (12+0 votes)
3,329 (-0.3% / -11)
3.9744(+0.0000) (39+0 votes)
251 (-0.4% / -1)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
463 (-0.9% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
391 (-0.8% / -3)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
557 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,047,577 (+0.1% / +1,529)
4.6995(-0.0002) (16,131+4 votes)
82 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
299 (+1.7% / +5)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
1,925 (-0.4% / -7)
3.5(+0.0000) (20+0 votes)
701 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,857 (+0.2% / +6)
4.6452(+0.0000) (62+0 votes)
95,459 (-0.2% / -144)
4.7824(+0.0000) (386+0 votes)
369 (+0.5% / +2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
246 (-0.4% / -1)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
109
ClearURLs
4,669 (-0.8% / -37)
4.5333(+0.0000) (15+0 votes)
1,408 (+0.2% / +3)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
111
AND CO
3,294 (+0.1% / +3)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
788 (+0.5% / +4)
2.4(+0.0000) (10+0 votes)
92,236 (+0.3% / +290)
4.7726(+0.0000) (831+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
23,516 (-0.0% / -1)
4.7135(+0.0000) (192+0 votes)
1,059 (+1.1% / +12)
4.0556(+0.0000) (54+0 votes)
176 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,739 (+2.3% / +240)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
74,214 (-0.1% / -107)
4.8323(+0.0001) (1,336+1 votes)
489 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
121
Priv3+
439 (+0.9% / +4)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
1,658 (+0.6% / +10)
3.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,930,117 (-0.1% / -2,554)
3.4343(+0.0000) (198+0 votes)
182 (+3.4% / +6)
2.6667(+0.0000) (6+0 votes)
88,789 (-0.1% / -84)
4.4215(+0.0000) (1,127+0 votes)
44,155 (+0.4% / +184)
3.9736(+0.0000) (227+0 votes)
123 (+2.5% / +3)
1.7778(+0.0000) (9+0 votes)
2,648 (+0.7% / +18)
506 (+0.2% / +1)
3.4737(+0.0000) (19+0 votes)
969,658 (-2.0% / -20,286)
4.8198(+0.0001) (41,209+18 votes)
7,360 (+0.1% / +9)
4.6667(+0.0000) (219+0 votes)
596 (+0.0% / +0)
3.1765(+0.0000) (17+0 votes)
989 (+0.4% / +4)
2.5238(+0.0000) (21+0 votes)
5,205 (+0.3% / +17)
4.4752(+0.0000) (101+0 votes)
434 (+1.9% / +8)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
738 (+0.3% / +2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
505 (-0.4% / -2)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
233 (+0.9% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,370 (-0.2% / -3)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
227 (+1.8% / +4)
18 (+5.9% / +1)
3.7778(+0.0000) (9+0 votes)
142
List Goal
4,351 (+1.1% / +48)
4.758(+0.0000) (157+0 votes)
1,054 (+0.8% / +8)
4.3571(+0.0000) (14+0 votes)
89 (+2.3% / +2)
19,499 (+0.1% / +12)
4.36(+0.0000) (50+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
174,088 (+0.1% / +250)
4.3689(+0.0000) (225+0 votes)
1,394,686 (+0.3% / +4,648)
4.8288(+0.0000) (4,480+1 votes)
2,128 (+0.3% / +6)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
724 (+0.4% / +3)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
374 (+1.4% / +5)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
2,537,400 (+0.2% / +4,108)
4.4277(-0.0022) (1,120+1 votes)
201 (-1.5% / -3)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
2,484 (-0.2% / -5)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
610 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
78 (+1.3% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
259 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,588 (+0.6% / +71)
4.7692(+0.0000) (130+0 votes)
3,608 (+0.2% / +7)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
94 (-3.1% / -3)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
6,594 (+0.2% / +15)
4.8333(+0.0000) (30+0 votes)
173,514 (+0.1% / +157)
4.5079(+0.0001) (20,133+6 votes)
164
Asify
16,751 (+0.0% / +0)
4.3714(+0.0000) (35+0 votes)
7,105 (-0.2% / -12)
2.5517(+0.0000) (29+0 votes)
50,423 (+0.0% / +3)
4.3079(+0.0000) (341+0 votes)
377 (-1.6% / -6)
9,022 (+0.6% / +53)
4.7273(+0.0000) (55+0 votes)
6,046 (+0.3% / +18)
4.6364(+0.0000) (22+0 votes)
739 (+1.8% / +13)
4.5789(+0.0000) (19+0 votes)
2,118 (+1.0% / +20)
4.3846(+0.0000) (26+0 votes)
2,052 (-0.1% / -3)
3.85(+0.0000) (20+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
853 (+0.4% / +3)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
175
Maikr
17,646 (+0.9% / +149)
4.8329(+0.0002) (820+1 votes)
30 (-3.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,048 (+0.8% / +50)
3.6176(+0.0000) (34+0 votes)
113,623 (+0.0% / +37)
4.7172(+0.0000) (99+0 votes)
550 (-0.7% / -4)
4.7727(+0.0000) (22+0 votes)
126,648 (+0.1% / +135)
4.5054(+0.0000) (368+0 votes)
764 (-0.4% / -3)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
17 (+13.3% / +2)
4,190 (-0.8% / -33)
3.913(+0.0000) (23+0 votes)
45,872 (-0.1% / -40)
4.299(+0.0000) (1,010+0 votes)
185
PriceDrop
1,704 (+0.4% / +6)
3.069(+0.0000) (58+0 votes)
661 (-0.3% / -2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
29,865 (-0.0% / -1)
4.381(+0.0000) (42+0 votes)
311 (+3.0% / +9)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
80,241 (-0.0% / -8)
3.8(+0.0000) (85+0 votes)
777 (+2.5% / +19)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
144 (+0.7% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
88,860 (+0.1% / +116)
3.6522(+0.0000) (184+0 votes)
518 (+1.0% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,453 (+0.4% / +16)
4.0(+0.0000) (15+0 votes)
15,256 (+0.4% / +66)
4.2632(+0.0000) (38+0 votes)
348 (+1.2% / +4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
70,589 (-0.2% / -131)
3.6154(+0.0000) (65+0 votes)
38 (+5.6% / +2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
199
Lifetab
420 (-0.9% / -4)
3.4706(+0.0000) (17+0 votes)
96 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
35,412 (+0.6% / +213)
4.3019(+0.0000) (53+0 votes)
36,794 (+0.1% / +55)
4.25(+0.0000) (36+0 votes)
38,671 (-0.4% / -145)
3.6957(+0.0000) (23+0 votes)
51 (+2.0% / +1)
25,377 (+0.0% / +12)
4.2914(+0.0000) (302+0 votes)
48 (-2.0% / -1)
65 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
46,090 (+0.1% / +67)
3.2105(+0.0000) (19+0 votes)
209
Track.ly
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
237 (+3.9% / +9)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
91 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
1,935 (-0.2% / -4)
4.3333(+0.0000) (15+0 votes)
41,813 (-0.0% / -14)
2.0714(+0.0000) (14+0 votes)
3,518 (+13.3% / +414)
1.5517(+0.0000) (319+0 votes)
542 (-0.2% / -1)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
80 (-1.2% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
560 (-1.2% / -7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,220 (-0.8% / -10)
4.1333(+0.0000) (30+0 votes)
219
secureNet
26,844 (-0.0% / -8)
3.6374(+0.0000) (91+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
221
Autofill
501,837 (+0.0% / +175)
3.9315(+0.0007) (1,430+1 votes)
106 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
5,678 (-0.2% / -11)
4.6078(+0.0000) (51+0 votes)
317 (-1.2% / -4)
270 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
240 (+2.1% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
18,048 (+0.3% / +51)
4.1395(+0.0000) (43+0 votes)
17,201 (+0.3% / +46)
4.3636(+0.0000) (33+0 votes)
17,024 (+0.2% / +29)
3.8529(+0.0000) (34+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,423 (-0.3% / -19)
3.3158(-0.0842) (19-1 votes)
4,393 (+0.8% / +37)
4.4857(+0.0000) (35+0 votes)
14,585 (-0.1% / -19)
4.5294(+0.0000) (17+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5288(-0.0000) (292,679+14 votes)
12,336 (-0.3% / -42)
4.2308(+0.0000) (13+0 votes)
16,691 (-0.2% / -31)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
11,102 (-0.1% / -8)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
11,631 (-0.2% / -23)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
7,683 (+0.1% / +5)
4.3505(+0.0000) (97+0 votes)
41 (+2.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,693 (-0.5% / -45)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
4,798 (+0.7% / +34)
4.2174(+0.0000) (23+0 votes)
6,905 (+0.1% / +9)
4.6271(+0.0000) (59+0 votes)
7,398 (-0.0% / -2)
4.5714(+0.0000) (21+0 votes)
10,177 (-0.1% / -15)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
248
ytTREX
83 (+2.5% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,982 (-0.2% / -16)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
5,743 (+0.8% / +47)
4.6279(+0.0000) (43+0 votes)
29,636 (+0.4% / +104)
3.2376(+0.0000) (202+0 votes)
6,361 (-0.0% / -3)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
1,417 (-1.3% / -18)
4.8696(+0.0000) (23+0 votes)
22,797 (+0.4% / +83)
4.5556(+0.0000) (27+0 votes)
110 (+2.8% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
96 (-4.0% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
69 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,502 (-0.3% / -15)
4.6098(+0.0000) (41+0 votes)
1,306 (-0.5% / -7)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
13,368 (-0.2% / -30)
4.3813(+0.0000) (139+0 votes)
4,473 (+0.7% / +29)
4.3077(+0.0000) (13+0 votes)
551 (+1.8% / +10)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
157 (+1.9% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
109 (-6.0% / -7)
10,772 (+0.4% / +41)
4.3594(+0.0000) (281+0 votes)
266
StopFB
101 (+3.1% / +3)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1,298 (+0.5% / +7)
4.5652(+0.0000) (23+0 votes)
5,469 (+0.4% / +22)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,016,292 (-0.2% / -1,828)
4.7386(-0.0001) (4,205-1 votes)
9 (-18.2% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,515 (+1.9% / +143)
4.3438(+0.0000) (32+0 votes)
38,169 (+0.2% / +66)
4.0924(+0.0000) (693+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,150 (+1.5% / +32)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
3,136 (-0.1% / -4)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
276
Tenfold
10,788 (+0.5% / +53)
4.2444(+0.0000) (45+0 votes)
263 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
279
Timepot
123 (-1.6% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,983 (+0.3% / +24)
4.6944(+0.0000) (36+0 votes)
281
Web Timer
5,628 (-0.1% / -8)
4.381(+0.0000) (21+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5,185 (+0.5% / +24)
4.08(+0.0000) (25+0 votes)
8,540 (-0.8% / -69)
3.3276(+0.0000) (58+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
924,971 (+0.3% / +2,887)
4.3938(+0.0027) (226+1 votes)
7,677 (+0.4% / +31)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
29 (+3.6% / +1)
75 (+1.4% / +1)
272 (+1.9% / +5)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
59 (-6.3% / -4)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
471,061 (+0.1% / +295)
4.201(-0.0023) (2,224+1 votes)
40 (+5.3% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
118 (+4.4% / +5)
29 (+3.6% / +1)
46 (+7.0% / +3)
403,488 (+0.3% / +1,134)
4.2193(+0.0000) (602+0 votes)
922 (+1.2% / +11)
4.7667(+0.0000) (30+0 votes)
523 (+0.6% / +3)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)